Devlet Destekleri

Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvan Kredisi 2020

Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvan Kredisi 2020

Devletin hazine destekli tarımsal finansman imkanları Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankasınca veriliyor. Geçen yıl başlatılan bu uygulama 2020 yılında da sağlanmaya devam ediliyor. Yıl başında yayınlanan yönetmelik gereğince Ziraat  bankası çiftçilerimize en düşük faizli ve en uzun vadeli tarımsal kredileri sunmaya devam ediyor.

Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvan Kredisi Nedir?

Düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullandırımına ilişkin karar ile Ziraat bankası farklı vadeler krediler kullandırmaktadır. Bunun en çok dikkat çeken vadeli kredisi olan 7 Yıl Ödemeli Hayvancılık Kredisi de Ziraat bankası tarafından verildiği söylenmektedir. Burada 7 yıllık süreden kasıt 2 yılı geri ödemesiz dönem, 5 yılı ödemeli dönem olmasıdır. Bazı vatandaşlarımız bu 7 seneyi hiç ödemeye yapılmayan tamamen hibe verilen veya yılda bir kez 7 ye bölünen taksit olarak düşünebiliyor. Aslen bu detaylar Ziraat şubelerinde ortaya çıkıyor. İster koyun, ister inek yetiştirin, gebe düve veya kuzulu koyun almak isteyin başvurularınızı tarımsal finans danışmanları inceleyip değerlendiriyor. Kredinin faizleri ve başvuru şartları, çiftçinin mali duruma, kefalet sunma olanağına ve kredi notuna göre değişiklik gösterebiliyor. Bu içeriğimiz de Ziraat Bankasının çiftçilere özel sağladığı 7 yıl ödemeli hayvan kredisi hakkında ön bilgi yer almakta olup, gerekli evrakları ve faiz oranları ve finansmanın şartları şubelerden öğrenebilirsiniz.

Bazı sitelerde gördüğünüz;

 • 5 yıl ödemesiz hayvan kredisi,
 • Tüm hayvancılığa 100 Bin lira geri ödemesiz kredi desteği,
 • 5 yıl ve 7 yıl geri ödemesiz küçükbaş hayvan hibesi,
 • 500.000 TL. faizsiz koyun kredileri,
 • 50 adet büyükbaş hayvan alımına geri ödemesiz hibe

gibi başlıklar gerçeği yansıtmıyor. Bu tür bilgilere itibar etmemenizi tavsiye ediyoruz. Bunun için en doğru bilgiyi Ziraat Bankası Şubelerinden öğrenebilirsiniz. 

Ziraat Bankası Düşük Faizli Hayvancılık Kredisi Resmi Gazete Kararları 2020

Ziraat bankası TKK tarafından Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında verilecek olan hayvancılık kredilerine ilişkin Resmi Gazete kararları aşağıda linklerde belirtilmiştir.

3 Ocak 2020 tarihinde hayvacılık kredileri ile ilgili olarak işletme ve yatırım kredilerinin faiz oranları ile özellikli kriterlerin belirlendiği Resmi Gazete tebliğini bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200103-8.pdf

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında (bu tarihler dahil) kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili uygulama esasları tebliği de 25 Mart 2020 tarihinde yayınlandı..  bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-10.htm

Sitemizde yayınlanan tarımsal finansmana ait bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 3 Ocak 2020 ve 25 Mart 2020  tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı içeriklere göre hazırlanmaktadır.

2020 Yılında Ziraat Bankasının Verdiği Kredilerin Faizleri

2020 Yılında Ziraat Bankası tarafından kullandırılacak olan hayvancılık kredilerinin faiz indirim oranlarından çıkarılarak indirimli şekilde kullandırılacak kredilerin faizleri aşağıdaki gibidir;

 • Arıcılık sektörüne %50,
 • Büyükbaş besiciliğine %50,
 • Damızlık düve yetiştiriciliğine %25,
 • Damızlık kanatlı yetiştiriciliğine %25,
 • Geleneksel yaygın hayvansal üretime 100 bine kadar faizsiz 100 binin üzerine %50 faizli,
 • Kanatlı yetiştiriciliğine %75-%50
 • Küçükbaş hayvancılığa %25,
 • Sığır yetiştiriciliğine %50,
 • Su ürünleri sektörüne %50 faizli kredi veriyor.

Bu oranlar yukarıda yer alan Resmi Gazete tebliğ namede belirtilen indirimlerden düşülerek hesaplanmıştır. Vadeler, faiz oranları çiftçinin çekeceği kredinin türüne ve miktarına göre değişiklik gösterebilir. Özellikli kriterlerden üreticilere sunulacak olan kredinin faiz indirim oranı % 100’ü bulabilir ancak indirimlerle kullandırılacak kredi faiz indirimi % 100’ü geçmeyecektir. En net hesaplama ve oranlar Ziraat Bankası şubelerinden öğrenilebilir.

Hayvan Kredisi Faiz İndirim Oranı Şartları

Ziraat Bankası ve TKK işbirliği ile düşük faizli kredi kullanımı gerçekleştirmek isteyen çiftçiler için yukarıda verilen özellikli indirim konuları düşülmüştür. Çiftçilerin özellikli indirim koşullarını yerine getirmeleri halinde her üretim konusu olarak % 10 oranında işletme ve yatırım kredileri için faiz indirimi uygulanmaktadır. Ancak özellikli indirimlerin hakkında detaylı bilgilendirme kriterlerin ne olduğu ne anlama geldiğine dair yönlendirme yapılmamış olup gerekli bilgilendirme ile özellikli kriterlerin tanımı şu şekilde olacaktır;

Öncelikli Bölge Yatırımı; % 10 oranında ilave indirim oranından yararlanmak isteyen çiftçiye Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı esas alınarak üretim konularından bazılarının yurt genelinde hangi illerde yapılmasına ilişkindir. Karara göre belirlenen illerde işletmenin faaliyetlerde bulunması ile belirlenmiş üretim konularında faiz indirimi sağlanacaktır.

Atıl İşletme Alımı; Özellikli kriterlerden olan atıl işletme alımı, işletmenin faaliyetlerinde kullanacağı yerin en az bir yıl süre ile işlememesi/faaliyette bulunmaması gerekmektedir. Atıl işletme alımından yararlanmak isteye çiftçinin bu konu üzerinden ilgili kurumlar tarafından yapılacak olan tespitte işletmeye giren hayvanın HBS’ye göre en son çıkış tarihi esas alınır.

Yurt İçinde Doğan Hayvan Alımı; kriterden elde edilecek indirim oranı için kişinin işletmesinde mevcut olan ya da alacak olduğu hayvanların yurt içinde doğması gerekmektedir.

Jeotermal/ Yenilebilir/ Atık Enerji Kullanımı; üzerinden indirim sağlanması için üreticinin işletmesinde kullanmakta olduğu enerji kaynaklarının yenilebilir, jeotermak veya atık enerji olması şartıdır.

Kendi Yemini Üretme/ Mera Kullanımı; kendi yemini üretme ile yem bitkisi ekilişlerinin büyükbaşta her hayvan başına bir dekar ve küçükbaşta her on hayvan başına bir dekar olması ve yem bitkisi ekilişlerinin Bakanlık sistemine kaydının bulunması gerekir.

Genç Çiftçi/ Girişimci; kriterinden yararlanmak için kredi kullanacak kişinin 40 yaşında olması 41 yaşından gün almamış olması ve işletmeyi bizzat kendisi yönetmesi gerekmektedir.

Kadın Çiftçi/ Girişimci; İşletmenin faaliyetlerinde bulunmak üzere üreticinin kadın olması ile düşük faizli kredi kullanımlarında ilave indirim oranı sağlanmaktadır.

Diğer özellikli kriterler ise şu şekildedir;

 • Organik Tarım/ İyi Tarım Uygulamaları
 • Sözleşmeli Üretim
 • Su Ürünleri Yetiştirme

2020 Yılının Tarımsal Kredi Faizleri (Hayvancılık Hariç)

 • Seralara %50,
 • Yem bitkisi üretimi yapan çiftçiye %25,
 • Sertifikalı tohum üretene sıfır faizli,
 • Süs bitkisi üretenlere %50,
 • Stratejik bitkisel üretime %25,
 • Meyve yetiştirenlere ve bağcılığa %25,
 • 50 bine kadar geleneksel bitkisel üretime sıfır faizli,
 • Römork pulluk tarım makinesi alımına %50,
 • Traktör almak isteyenlere %75,
 • Sulama sektörüne %25,
 • Tarla birleştirmeye %75,

faizli kredi vermektedir. Yine traktör almak isteyen, yem kredisi, ilaçlama desteği gibi finansmana ihtiyaç duyan çiftçilerimiz Ziraat Bankası şubelerine şahsen başvuru yaparak net oranları öğrenebilirler.

Sıfır Faizli Hayvan Kredisi Şartları Nelerdir?

Resmi Gazete’de belirtildiği üzere, çiftçinin sıfır faiz avantajından yararlanmak için aşağıda belirtilen faiz indirim oranlarında ki şartları taşıması gerekir. Bu şartları aşağıda ki görselden inceleyelim.

Hayvan Kredisinin Faizinin Düşmesi İçin Bu şartları yerine getirmelisiniz.

 • Öncelikli bölgede yatırım yaparsanız, %10
 • Atıl bir işletmeyi devir alırsanız, %10
 • Yurdumuzda doğan hayvanlardan satın alırsanız, %10
 • 40 yaşından küçük genç girişimci iseniz, %10
 • Kadın çiftçi iseniz, %10

tüm bu %10 indirim dilimlerini topladığınızda sıfır faizli hayvan kredisi çekebilirsiniz.

Ziraat Bankası 7 Yıl Vadeli Hayvancılık Kredisi Şartları Nelerdir?

2 yıl ödemesiz 7 yıl vade imkanı ile hayvan kredisi için Ziraat Bankasına başvuran çiftçilerden talep edilen ön başvuru şartları şunlardır;

 1. Başvuru sahibinin çiftçi olması ve ÇKS belgesi bulunması,
 2. Eğer ÇKS kaydı yok ise, kayıt yaptırması,
 3. Kredi notunun yeterli olması,
 4. Hazırladığı bir proje ile birlikte bankaya başvurması (küçükbaş, arıcılık, büyükbaş vs.)
 5. Satın almak istediği hayvanların %25’ini karşılayacak kadar sermayesi olması gerekiyor.

Bu şartları taşıyan vatandaşların şahsen Ziraat Şubelerine giderek başvurmaları gerekiyor. Ön başvurusunu yapan kullanıcı müşteri temsilcisi tarafından karşılanıyor ve hangi alanda ne tür kredi almak istediği soruluyor. Finansman konusunda mutabık olan müşteriden banka yetkilisi gerekli evrakları talep ediyor. Burada net olarak şu evrak, şu gerekir, şu kadar kredi için bunu yapmalısınız demememizin nedeni, bu şartlar başvuranın durumuna ve talep ettiği hayvan kredisi miktarına göre değişiyor.

Hayvan kredisi ile 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli toplamda 60 ay (5 sene) geri ödemeli kredi kullanımlarında; kredi kullanacak kişinin tüzel kişiler olması durumda ise şu evraklar talep edilmektedir.

 1. ÇKS Çiftçi Kayıt Belgesi
 2. İşletme/ firmaya ait Vergi levhasının aslı ve fotokopisi
 3. Bağlı bulunduğu odaya ait kaydını ispatlayan belge
 4. Tüzel kişilere ait Ticaret Sicil Gazetesi
 5. Tüzel kişilerden temsile yetkili olanların olduklarına dair belge
 6. Temsile yetkili olan kişilerden alınacak imza sirküleri
 7. Kredi kullanımında teminatla ilişkin belgeler
 8. İşletme faaliyetlerinin bilanço esasına göre olması durumunda son 3 yılı kapsayan bilanço ve gelir tablosu temin edilmelidir.

T.C Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklama da;

Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında finansman desteği sağlanacak. Aynı zamanda düşük faizli kredi kullanım limiti de 2.500.000 TL olacaktır.

Geleneksel yaygın hayvansal üretim yapan işletmeler için kullandırılacak krediler içinde, faaliyette bulunan üreticilere 100.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi kullandırılacak olup 100 bin lira ve üstü kredi kullanımlarında % 50 oranında faiz finansman desteği sağlanacak. Ayrıca geleneksel hayvansal üretim için belirlenen kredi üst limiti de 1.500.000 TL olacaktır.

Ziraat Bankası 2 Yıl Ödemesiz 60 Ay Vadeli Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır?

Örneğin;

 • Fabrikada çalışarak 1.500 TL. maaş alan ve bankaya 10 baş koyun almak için başvuran Ahmet bey ile,
 • 150 bin lira kredi çekerek büyükbaş sığır çiftçiliği kurmak isteyen Hüseyin Amca ile,
 • 3 bin adet tavuk satın alarak kümes hayvanı yetiştiriciliği yapmak isteyen Aysen hanımın başvurusu aynı olmuyor.

Sanıyorum ne demek istediğimi tam olarak anlamış olmalısınız. Ne kadar teminat, o kadar kredi, ne kadar sağlam kredi notu, o kadar basit kredi anlamına geliyor. Sabit bir maaşınız olsa da, bu maaşı bordrolu olarak Ziraat Bankasına sunabilirseniz de, 100 bin lira civarında büyükbaş hayvan kredisi talep ettiğinizde banka sizden muhakkak ipotek talep edecektir. Her ne kadar geçtiğimiz yıllarda taşınmazlarda ipotek kapsamına alınsa da, bankanın en çok talep ettiği ipotekler şunlardır;

 1. Ev veya dükkan ipoteği,
 2. Tarla, arsa, bağ bahçe ipoteği
 3. Ticari işletmelerin ipoteği
 4. Depolanmış ürünlere ait makbuz senetleri (TMO vb.)
 5. TKK’nın kefaleti,
 6. Bankaların veya KGF’nin teminatı,
 7. Bankada mevcut olan para ve mevduatlar,

Bunlardan birine sahipseniz (krediyi karşılayabilecek miktarda) korkmayın. Kredi notunuz da yerinde ise onay alabilme ihtimaliniz yüksektir. Tabi çekeceğiniz miktar, mali durumunuza göre belirleme yapılmakta olup, bu hususta tek yetki Ziraat Bankasına aittir. Kabul edebilir de, etmeyebilir de..

2 Yıl Ödemesiz 7 Yıl Vade İmkanı ile hayvan kredisi alabilirsiniz.

Hayvan Kredisi Faiz Oranları Hesaplama

7 yıl geri ödemeli kredi her çiftçiye aynı oran ve vadelerle verilmiyor. Yukarıda anlatıldığı gibi başvuranın risk durumu önemli bir durum teşkil ediyor. Eğer hiçbir sıkıntı yoksa Ziraat şu avantajları sağlayabiliyor. (BU ŞARTLARIN SAĞLANMASI BANKAYA BAĞLIDIR!) Bu konuda herhangi bir garanti vermiyoruz.  Kredinin kullandırımına ilişkin karar bankada saklıdır.

 1. Çekilen kredi için 2 yıl ödeme alınmıyor. Çiftçi 2 sene kendini toparlıyor ve 2 sene sonra ödemeye başlıyor.
 2. 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz krediden 18 ay boyunca faiz alınmıyor. 1 buçuk yıl faiz ödenmeyen kredinin diğer dönemlerinde ise faiz alınıyor.
 3. Güncel kura göre hesaplama yapılsa da, Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faiz Oranı Yıllık %5,7 olarak hesaplanıyor. Aylık hesaplamaya göre ise %0,45 bulunuyor.
 4. Bankada satın alınacak hayvan başına bir bedel belirleniyor ve buna göre hesap yapılıyor. (hayvan başına 5.000 TL. gibi)
 5. Ziraat satın alınmak istenen hayvanların %75 oranına kredi veriyor. Hiç parası olmayan vatandaş ise diğer bankalardan veya Ziraat’ten bireysel tüketici kredisi kullanabiliyor. Ancak bu bireysel tüketici finansmanı için Kooperatif ve hazine destekli düşük faiz sağlanmıyor. (Ortalama faiz aylık %1-%1,5)
 6. Eğer çiftçinin cebinde 50 bin liralık yatırım için 12.500 TL. para varsa sorun yok. Bu kez çiftçi rahat rahat başvuru yapabiliyor. Başka bankalara veya peşinat sermayesine ihtiyaç duymuyor.
 7. Bazı vatandaşlar Ziraat’e peşinatları olmadığını, peşinat yerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği 30 bin lira hibeyi saymalarını önerseler de, 🙂 Banka bunu kabul etmiyor, unutun gitsin!
 8. Kredinin taksitleri, aylık, üç aylık, altı aylık veya yılda bir kez hasat ödemeli olarak vadelendirilebiliyor. Genelde çiftçiler yılda bir kez ödemeli olanı tercih ediyorlar. Vadelerin uzaması faizlere etki edebiliyor.

2 Yıl Ödemesiz 60 Ay Vadeli Hayvan Kredisi Hesaplama Tablosu

Ziraat bankası uzun vadeli kredilerde uyguladığı faiz oranı % 5′ tir. Hayvancılık kredilerinden en düşük faiz oranı ve en uzun vade Ziraat bankasındadır. Kredi notunda herhangi bir problem yoksa ve kredi geri ödemelerinde problem yaşanmayacaksa Ziraat bankasında başvuruda bulunarak 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli hayvancılık kredisi alabilirsiniz. Bunun için Ziraat bankası kredi hesaplaması yaparak ödeyeceğiniz toplam tutarı da öğrenebilirsiniz.  Hesaplamaları sizlere kolaylık olması adına sizler için yaptık;

7 yıl vadeli hayvan kredisinde 2 yıl geri ödemesiz dönem düşülerek 5 yıl vade üzerinden hesaplama yapılacaktır. Ziraat bankasından alınacak olan finansman desteğine uygulanacak olan faiz oranı %5 olursa aylık faiz oranı % 0,41 olacaktır.7 Yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kalan 60 ay ödemeli hayvancılık kredisinin yıllık faiz oranı % 5 aylık faiz oranı ise % 0,41 üzerinden yapılacaktır. 100 Bin liraya kadar % 0,41 faiz oranları ile 60 ay vadeli kredi hesaplamasını yapacak olursak;

Kredi Tutarı Vadesi Faiz oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
10.000 TL 60 ay % 0,41 192,88 TL 11.572,92 TL
20.000 TL 60 ay % 0,41 385,76 TL 23.145,83 TL
30.000 TL 60 ay % 0,41 578,65 TL 34.718,75 TL
40.000 TL 60 ay % 0,41 771,53 TL 46.291,67 TL
50.000 TL 60 ay % 0,41 964,41 TL 57.864,58 TL

 

Kredi Tutarı Vadesi Faiz oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
60.000 TL 60 ay % 0,41 1.157,29 TL 69.437,50 TL
70.000 TL 60 ay % 0,41 1.350,17 TL 81.010,42 TL
80.000 TL 60 ay % 0,41 1.543,06 TL 92.583,33 TL
90.000 TL 60 ay % 0,41 1.735,94 TL 104.156,25 TL
100.000 TL 60 ay % 0,41 1.928,82 TL 115.729,17 TL

2020 YILINDA FAİZLER GÜNCELLENDİ AŞAĞIDA Kİ TABLODA YER ALMAKTADIR

ÜRETİM KONULARIİNDİRİM ORANI(%) KREDİ ÜST
LİMİTİ (TL)
Yatırım
Kredisi
İşletme
Kredisi
SÜTÇÜ KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ
Öncelikli bölge yatırımı
Atıl işletme alımı
Yurt içinde doğan hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/ mera kullanımı
Jeotermal/ yenilenebilirlik/ atık enerji kullanımı
Organik tarım/ iyi tarım uygulamaları
Genç çiftçi/ Girişimci ( <40 yaş)
Kadın çiftçi/ girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
10
10
10
-
10

-
10
10
100
50
10
-
10
10
10

10
10
10
100
25000000
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ
Öncelikli bölge yatırımı
Atıl işletme alımı
Yurtiçinde doğam hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
Genç çiftçi/ girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
75
10
10
-
-
10
10
100
75
10
-
10
10
10
10
100
10000000
BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ
Öncelikli bölge yatırımı
Atıl işletme alımı
Yurtiçinde doğam hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
Genç çiftçi/ girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
10
10
-
-
10
10
90
50
10
-
10
10
10
10
100
10000000
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
Öncelikli bölge yatırımı
Atıl işletme alımı
Yurtiçinde doğam hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
Genç çiftçi/ girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
75
10
10
10
-
10
10
100
75
10
-
10
10
10
10
100
15000000
ARICILIK
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
Genç çiftçi/ girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
-
10
10
70
50
10
10
10
80
2.500.00
KANATLI SEKTÖRÜ
Atıl işletme alımı
Sözleşmeli üretim
Genç çiftçi/ girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
25
10
-
10
10
55
50
-
10
10
10
80
5000000
KANATLI SEKTÖRÜ DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
757510000000
SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
Su ürünleri yetiştirme
Genç çiftçi/ girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
10
10
10
80
50
10
10
10
80
10000000
GELENEKSEL(YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM
100.000 TL' ye kadar olan krediler (100.000 TL dahil)
1001001500000
100.000TL'nin üzerindeki krediler
Atıl işletme alımı
Yurtiçinde doğan hayvan alımı/ kullanımı
Kendi yemini üretme/mera kullanımı
Sözleşmeli üretimi
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
Genç çiftçi/girişimci (<40yaş)
Kadın çiftçi/ girişimci
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı
50
10
10
-
-
-
10
10
90
50
-
10
10
10
10
10
10
100

ÜRETİM KONULARIİNDİRİM ORANI(%) KREDİ ÜST
LİMİTİ (TL)
Yatırım
Kredisi
İşletme
Kredisi
KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI505025000000
Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı2020
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı2020
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları - 10
Genç çiftçi/girişimci (<40 yaş)1010
Kadın çiftçi/girişimci1010
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı100100
YEM BİTKİSİ ÜRETİMİ75755000000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı - 10
Yurt içi sertifikalı tohum,fide,fidan kullanımı - 20
Sözleşmeli üretim - 20
Genç çiftçi/girişimci (<40 yaş)1010
Kadın çiftçi/girişimci1010
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı95100
YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM,FİDE,FİDAN ÜRETİMİ10010020000000
SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ505010000000
STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM 757510000000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı - 10
Yurt içi sertifalı tohum, fide, fidan kullanımı2020
Sözleşmeli üretim - 20
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları - 10
Genç çiftçi/girişimci (<40 yaş)1010
Kadın çiftçi/girişimci1010
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı100100
MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BAĞCILIK757510000000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı - 10
Yurt içi sertifalı tohum, fide, fidan kullanımı2020
Sözleşmeli üretim - 20
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları - 10
Genç çiftçi/girişimci (<40 yaş)1010
Kadın çiftçi/girişimci1010
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı100100
GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM
50.000 TL'ye kadar olan krediler (50.000TL dahil)
1001002500000
50.000TL'nin üzerindeki krediler5050
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı - 10
Yurt içi sertifikalı tohum, fide , fidan kullanımı2020
Sözleşmeli üretim - 20
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları - 10
Genç çiftçi/girişimci (<40 yaş)1010
Kadın çiftçi/girişimci1010
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı90100
TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık)502500000
Yurt içinde üretilen makine alımı25
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı75
TRAKTÖR25500000
Yurt içinde üretilen makine alımı25
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı50
MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI755000000
Yurt içinde üretilen makine alımı25
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı100
TARIM MAKİNELERİ PARKI 755000000
Yurt içinde üretilen makine alımı25
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı100
ARAZİ ALIMI (BİRLEŞTİRME)252500000
LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIMLARI5050000000
ELÜS KARŞILIĞI KREDİ1005000000
SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARI5010000000
TARIMSAL ÜRÜNLERN İŞLENMESİ505010000000
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi) - 5050000000
Yurt içi sertifikalı tohum,fide,fidan kullanımı - 20
STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM - 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı - 80
ÖZEL ORMANCILIK505010000000

Ziraat bu desteği Dünya Bankası Kredileri adı altına işletme sahiplerine de verebiliyor. Bu destekte yine 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli olabileceği söyleniyor. En doğru bilgi bankada mevcuttur. Şart olarak da yıllık 20 milyon liradan az satış hasılatı olan ve 250 işçiden az işçi çalıştıran firmalar tercih ediliyor. Tabi bu destek bizim bakkal Ahmet abiye göre bir finansman değil, ÇED Yönetmeliği, KOBİ II, KOBİ III gibi birçok farklı şartı bulunuyor.

Hayvancılığa yeni başlayacak veya çiftliğine ilave koyun veya büyükbaş hayvan alacak çiftçilere tavsiyemiz şu;

 • İnternetten araştırma yapmakla yetinmeyip, mutlaka bir Ziraat şubesine gidip tarım bankacılığı temsilcisine başvurun.
 • Faiz oranlarını ve vade hesaplamayı bankada yapın.
 • Eğer koyun almak için başvuruyorsanız hazırlamanız gereken evrakları küçükbaş hayvan kredisi isimli inceleyebilirsiniz.

Çekeceğiniz kredi miktarı düşükse fazla teminat istenmeyebilir. Bu yüzden hazırlamanız gereken evraklar ve teminatlar hakkında net bilgi alın. Geçen yıl başlatılan 300 koyun projesi ve 250 bin düve projesine de finansman sağlanıyor. Ziraat Bankası bazı kategorilerde sıfır faizli hayvan kredisi veriyor. Şartlar ise şöyle sıralanıyor.

 1. Başvuru sahibinin gerçek çiftçi olması
 2. Hayvanlara bakacak yeterli büyüklükte ağıla sahip olmak,
 3. Çekilecek kredi miktarı kadar ipotek tesis edebilmek,
 4. Başvuru sahibi çiftçinin KKB notunun düzgün olması,
 5. Küçükbaş veya büyükbaş hayvancılık konusunda daha önce faaliyet göstermek ve bilgili olmak gerekiyor.

Devlet bu desteği köye dönmek isteyenlere değil, köyde hayvancılık yapan vatandaşlara kredi vererek küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısının çoğaltılmasını hedefliyor.

Hayvancılık Kredisi İle İlgili Merak Edilen Sorular Ve Yanıtları

Çiftçiler tarafından merak edilen bazı soruların yanıtları ise;

Bankanın her çiftçiye uyguladığı prosedür aynı mı?

10 koyun alacak çiftçi ile 250 koyun alacak çiftçinin başvurusu aynı olsa da talep edilen evraklar vs. daha fazla olacaktır. Bu kapsamda banka tüm vatandaşlara aynı faiz oranından kredi vermektedir. Ancak çiftçi borcunu ödeyebilmeyi taahhüt etmelidir.

Sicili Bozuk Olanlar Hayvan Kredisi Alabilir mi?

Bankaya yapacağınız başvuru sonrasında çiftçimizin kredi notu ve kredi fizibilitesi sorgulanmakta ve kredi teamüllerine göre finansman sağlanmaktadır. Örneğin hiç peşinatı olmayan ve birçok bankaya kredi ve kredi kartı olan bir vatandaş bu borçlarını ödeyecek kadar ipotek tesis etmez ise talebi uygun görülmeyebilir. Tabi karar merci bankadır.

Köye yerleşerek hibe alabilir miyim?

Orman ve Tarım Bakanlığının T K DK gibi bazı kurum ve kuruluşları ile bazı programlarında dönem dönem hibe vermektedir. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararname ve tebliğname de geri ödemesiz hayvan hibesi mevcut değildir. Verilen kredinin tamamı geri ödemelidir. Burada çiftçinin kârı faiz oranının düşük olması ve uzun vade avantajıdır.

Hayvan almak için başka bankadan kredi çekilebilir mi?

Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, TEB, HSBC, Garanti, Akbank veya diğer bankalar kendi mevzuatları dahilinde çiftçilere kredi vermektedirler. Ancak bu finansman yukarıda bahsedilen TKK ile Ziraat Bankasınca verilen kredi de mevcut faiz oranları geçerli değildir. Banka istediği evraklar talep edebilir ve bankaya bağlı olarak faiz oranı belirlenir. 2 yıl ödemesiz dönem ve 7 yıl vade yine anlatıldığı üzere Ziraat Bankasının takdirinde olan bir durumdur. Çiftçinin bir program hazırlayarak ödeme dönemlerini belirlemesi ve bu program dahilinde başvuru yapması gerekir.

2020 döneminde Bakanlık Tarım ve Orman Bakanlığı adı altında teşviklerine devam edecek.

100 bin lira sermayesi olup da bu parayla hayvan işine girmek isteyen çiftçilerimize sorduk ve şu yorumları aldık;

Yorumlar;

Yerin yurdun yoksa tarlan ekip bir şeyi vede otlatacak yer yoksa hiç girme. Elindeki parada gider.

100 bin lira kredi çekenler için bir sürü etken var. Eğer yerin yurdun malzemen tarlan var ise girilir ve yapılır. Hayvancılık parayla birlikte sabır da ister.

Her ne olursa olsun elli bin lirayla gir ve önünü gör. Bu şartlar altında bu işler yapılamaz bir hal aldı.

100 bine bu işler elbet yapılır. Bence boş koyun al ve genç olsun. Gebe kalana kadar bak. Bu sayede paran iki katına çıkar. Ben her sene böyle yapmaktayım.

Koyun keçi ile uğraşacağına Büyükbaş hayvana gir bence. Eğer yerinde var ise inek yada gebe düve al. Köyde isen simental cinsini tercih et.

Abi küçük baş büyük para, büyük baş küçük para demektir. Hangi iş olursa olsun maliyetini iyi hesapla ve küçük başta yüzde elli kar kaldığını unutma!

Ben büyükbaş hayvancılıkla uğraşmaktayım. Küçükbaş hayvanda büyük oynamaz isen olduğun yerde sayar durursun.

Kurbanlık koyun veya koç 1.150 TL. Simental erkek danalar 1.510 dansına göre para ediyor. Kurbanlık hayvan bakmanı tavsiye ederim. Krediyle bile bu işe girilir.

100 bin lira paran varsa sırt üstü yat. Boşver ayda 1.000 tl yesen 100 ay oda=8 sene 4 ay kim öle kim kala, Yat aga yat boş ver.

Ustam en güzeli keçi dağdan yer dağdan içer al. 50 oğlak iki senede seni 3 katlar.

50 bin sermaye ile kaliteli hayvan toplayıp iyi buzağı yetiştirebilirsen iyi para kazanırsın. Ama çok harcayıp uzun vadede kar edersin.

Yem çok pahalı olduğundan bu işe girilmez. Bence  hayvan alacağına paranı dolara yatır. Bankada dursun hem para kazanırsınız hem faizini yersin. Eline hayvancılıktan daha fazla para geçer.

Ziraat hayvan kredisi kredi gayet uygun. Banka kredi notun yüksek olması gerekiyor. Duruma göre 1. veya 2 kefil vereceksin ve bu kişilerin soyadı farklı olacak. Çektiğin kredinin %50 fazlası ipotek vereceksin.

Ben aldım hem hayvanların sigortalı oluyor. Kaybın olmuyor sıfır sermaye ile hayvanın oluyor.

Bunun yerine Yem kredisi çek. Ondan bin kat iyi onun masrafı çok tutuyor.

Ben sıfır faizli 18 ay vadeli olarak kullandım. Tapu, ipotek ve hayvan listesi istiyorlar. Ben 18 ay önce almıştım. 63 bin 63.400 ödedim. 2 gün önce yeniden kullandım 100 bin sadece 900 lira masraf sigorta kesinti yaptılar 5 tane ineğe sigorta yaptılar hepsi faiz yok 0 faizli kredidir.

Doğru söylüyor;

 • 400 lira tapu ipoteği,
 • 250 lira banka ipoteği,
 • 500 lira dosya masrafı,
 • 1200 lira hayvan sigortası
 • 115 lira sorgulama ücreti
 • 1800 lira eksper masrafı
 • 50 lira ÇKS belgesi
 • 35 lira ipotek çözdürme masrafı
 • 50 lira çöl çöp parası
 • Artı 900 lira çok cazip faiz
 • Toplamda 5.350 TL. masrafı var.

Tms ücreti, sigorta ücreti, o ücreti, bu ücreti derken normal bankadan kredi çekmiş gibi oluyorsunuz. Birde normal bankada ödeyeceğiniz tutar bellidir Bunda oda belli değil. 1 sene TMS ücreti 2 bin lira iken diğer sene ne kadar olacağı belli değil. Sigortada aynı şekilde birde hayvanları sigortalatmak oda ayrı bi tartışma konusu oluyor.

100 kadar sıfır faizsiz 100, sonra %5 faizli idi şimdi %7 civarında. Sigorta filan derken 4 veya 5 bin masrafın oluyor.

Ben 100 bin. Çektim 18 ay vadeli. 1.750 TL başta kesildi. 800 TL de en son yatırırken aldılar. 100 bine 2500 çok uygundu. Şimdi şartlar aynı amma bu sefer hayvan sigortası yapıyorlar. 10 bin çekersen bir hayvan 100 bin çekersen 10 hayvan sigorta yapıyorlar. Çekerken ÇKS belgesi hayvan listesi bir kefil ve ipotek verdim.

Arkadaşlar krediyi çekmek için ilk önce hayvanın varsa sıkıntı yok. Hayvan yoksa İlçe tarıma başvuruyorsun.  Çardağını gösterip kayıt olursun. Sonra eline ilçe tarım dan bu şahıs bu çardakta misal 15 adet kapasiteli hayvancılık yapabilir raporunu alıyorsun. Sonra çiftçi çks belgesi alıp bankaya başvuru yapıyorsun.

Sonra ipotek arazi ev traktör veriyorsun. Senin ipoteğine eksper bir fiyat biçiyor. Misal 200 milyar. Bunun 100 milyarını çekersin. Onay aldın mı bankadan 100 milyara kaç hayvan aldın misal 10 adet. Bunu sigorta yapıyor hayvan başı 400 TL.  10 hayvan 4 bin TL. sigorta tutar. Bunun şöyle böyle derken dosya masrafı cartı curtu 10 bin 12 bin lira tutuyor. Bunun içinde sigortada var toplam ne 112 bin TL. tutar. Bunu iki yıl ödemiyorsun.  112.000 TL.’yi beşe bölersen, senede 22.400 TL. ödersin senin aldığın mala da ipotek koyarlar.

Faizsiz filan hikayedir. Hayvan sigortası mecburi, her yıl hayat sigortası mecburi, ilk başta ipotek için eksper gönderir. 1.000 lira şu bu derken iyi düşün. Ha bu işi seviyorsan gir derim. Eğer para kazanmak için yapıyorsan bulaşma derim. Çünkü uzun vadeli bir yatırım yaparsan kazanırsın.

Ben 80 bin çektim 18 ay sıfır faiz, 8 inek üzerinden verildi. 8’i de sigorta edildi. 4 bin sigorta masrafı yani 80 bin aldım. Fârzet 84 bin vereceğim. Herkesin Ziraat bankasına başvurmasını tavsiye ederim.

Hayvan kredisi çekmeden önce hayvancılığa yeni başlayan çiftçilerimize önerileri incelemelerini tavsiye ederiz 😉

İçeriğimiz de yer alan Ziraat Bankasının faizsiz, düşük faizli ve benzer şartlarda ki kredileri hakkında en net bilgiyi banka şubelerinden öğrenebilirsiniz.

] }
Yorumlar
 1. Turgut dedi ki:

  Zirrat ile 20 yıldır çalışıyorum cok ekmegini yedim kapimda 3yılda 90 adet ineğim oldu şükür

 2. Yorumcu dedi ki:

  Hayvan kredisi çekmek için birçok şart gerekiyor.

 3. mahmut dedi ki:

  ARKADAŞLAR ZİRAAT BANKASINDA BİR TANIDIĞIMIZ ÇALIŞIYOR SORDUK 6 AY GERİ ÖDEMESİZ 100.000 TL YE 20.000 TL FAİZ ÖDÜYORSUNUZ 3 YILDA

  1. Emrullah dedi ki:

   Hayvan kiredisi cektinmi sen usta ne istiyolar saygılar

 4. Hamdi dedi ki:

  Hayvan desteğinden faydalanmak istıyorum

 5. Seyat dedi ki:

  15tane düve almak istiyorum

 6. Hasan dedi ki:

  Yazıda yazanları ziraat banka sorduk tdağ merkezde kesinlikle asılsız bizde yedi yıl yok iki yıl ödemesiz hiçyok hibe tamamen yok

 7. Adem yılmaz dedi ki:

  Köye göç dönüş hibe kredi desteği almak istiyorum

 8. Erdal Çağlak dedi ki:

  Ben eşim adına baş vuru yaptım olmaz dediler banka bu işi yapmak istemiyor bursuru bahane çıkarıyor

 9. Fırat Nikbay dedi ki:

  10 düve almak istiyorum

 10. Oğuzhan er dedi ki:

  Ben ciflik kurmak istiyorum iletişim İcin ilginize teşekkür ederim

 11. Emrullah dedi ki:

  100 baş keçi almak istiyorum teşekkür ederim

 12. 2020 Faizleri dedi ki:

  indirim oranları %50 seviyesinin altına inmesi iyi olmuş. ben kuzulu koyun alacağım. küçükbaşa da var indirim, inek almak isteyen büyükbaşa da var. çok teşekkür ederim sayın Bakan beye.

 13. Masallar masallar dedi ki:

  İnsanların yüzüne bakmıyorlar bankada sanki adamları soymaya gitmişiz gibi neyin desteği neyin çiftçisi.. köylü milletin efendisidir diyenlerden sen köylüsün cahilsin çobansın muamelesine döndü .. bankası buna örnektir

 14. DEVLET BABA dedi ki:

  Devlet yine birilerini yakacak geçmiş olsun şimdiden

 15. Hayvancılık kredisi dedi ki:

  4donum arsa icerisinde 10×20 yâni 200mkare ahır 6×15 yemlik iki katlı ev aileme ait ve ben bu işi yapıyordum evlendim eşim burda yaşamak istemediği için hayvanlarimi sattım ve ben bu birikimlerimi degerlendiremedim ve birkaç yere ufak mevlalarda borçluyum ben bu işi iyi yapiyordum ve ıyi gelirim vardı şimdi yeniden faaliyete geçmek ve kazanmak istiyorum 35 yaşındayım 3tane kızım var ve 3 yıldır işsizim ve 1tane inek alıcak param yok borclarimda 1inek parası kadarda tutmaz şimdi sizden destek bekliyorum çok değil 5 tane inek sağmal tutucak rakam 50bin tl ürettiğim sütü kendim satıyorum bu yüzden kazancım asgarî ücretin 2kati doğan buzağıları zaaten doğar doğmaz satsam sizden aldığım desteği 5senede öderim ülkeme çocuklarıma yakışan üreten bir insan olmak istiyorum arz ederim saygılar

 16. Yaşar Kemal dedi ki:

  Ben 2 sene vadeli aldım.

 17. Emin Çetinkaya dedi ki:

  Çiftlik kurmak istiyorum genç girişimci olarak

 18. Kenan Önen dedi ki:

  Ben 300 koyun projesine başvurdum. Kabul edildi ve yakında 50 koyun dağıtılacakmış. Ziraat bankasının faizleri de çok uygun. düşük faizli çektim. evi ve tarlalarımı ipotek ettirdim. Saolsunlar.

 19. İlyas dedi ki:

  Merhaba ben 2018 gencciftci projesinden faydalanmaya hak kazandım hibe gelen hayvanlarla beraber 12 baş hayvanım oluyo ahir yapımı için ve hayvanlari 20 ye tamamlamak için kredi kullanmak istiyorum en uygun 2 yıl geri ödemesiz krediler hakkında bilgi verir misiniz

 20. Yaşar Kemal dedi ki:

  merhaba ben nizide köyünde oturup 40 koyun yetiştiriyorum. Benim hesabıma göre hayvan kredisi faizleri şöyle olmalı;

  Koyun yetiştirene sıfır faizle beraber %45 hibe ödemesi,
  Keçi çiftliklerine %80 hibe ve %0,12 aylık faizli 80 bin lira,
  Koç besicilerine %0,2 faizsiz kredi,
  Büyükbaş besicilerine ise %1,15 faizli 50 düve hibesi,
  Süt yetiştirene süt parasına ilaveten %1 faizli inek için para,
  Çobanlık yapana senelik 20 bin destek,
  TTK ve KOSGEB bunları sağlamalı devlet vermelidir. 2019, 2020 yılında hayvancılık kredisi çekipte parasız pulsuz ve sermayesiz köye dönmek o kadar basit değil vatandaş. Patates soğan ekip, köyde yaşanmıyor. Kimse kusura bakmasın. Benim 20 bin sermayem vardı hepsini battı gitti.

  Gübre olmuş 6,78
  Yem olmuş 65 TL.
  tarla ektirme nadas parası 250 TL.
  İlaç parası 300 TL.
  Çapalatma ve sulama 500 TL.
  nerden kazancak bu çiftçi, soruyorum size?

  en güzel tavuk bakmak deseniz, cin horozu ve süs tavuğuna güzel hibeler varmış. ben onu denicem.

 21. Zeki ÖZCİ dedi ki:

  %100 oranlarda olan FAİZSİZ
  %75 faiz desteği sağlanırsa YILLIK %2 AYLIK 2 / 12 = 0,16
  %50 destek verilirse SENELİK %4 AYLIK 4 / 12 = 0,33
  %25 faiz desteklemesi verilirse SENELİK %6 AYLIK 0,50 bir faiz ödersiniz.

 22. Yusuf YURT dedi ki:

  Türkiye’nin büyük ve başlıca hayvan varlığını artırmak ve et ithalatını önlemek amacıyla başlatılan 250 düve için üreticilerden 7 mayısa kadar başvuru alınacak. Proje ile üreticinin ahırındaki kapasitesinin ortalama 15 başa tamamlanmasının hedeflendiğini belirtisi ahırlarda ki eksik kapasiteyi tamamlamış olacak. Mesela 15 hayvan kapasitesi olan bir üreticinin 5 baş hayvanı varsa, 10 baş daha vereceğiz. Bir hevesle yola çıkan ya da köyüne dönmek isteyenlere dönüp 250 düve projesine katılım için belirledikleri kriterleri şöyle sıralandı. Sadece hayvancılık yapanlar ve kurulu altyapısı olanlara düve verilecek. 2 Nisan 2018 ve öncesinde büyükbaş hayvancılığı yapıyor olma şansımız var. Tarım Kredi Kooperatifi üyesi olunması gerekiyor, en az 15 baş kapasiteli ahıra ihtiyaç var ve üreticinin ahırın bulunduğu yerde ikamet etmesi gerekiyor. Proje için kredi kullanmaya uygun maliye durumda da olunmalı, üreticilerin Ziraat Bankası’ ndan ortalama 100000 liralık kredi kullanması gerekli.

 23. selahattin dedi ki:

  20 baş düve istiyorum yardım eder misiniz?

 24. Poyraz açık dedi ki:

  Ahırlarda ki eksik kapasiteyi tamamlayacağız Örneğin 15 hayvanı kapasitesi olan bir üreticinin 5 baş hayvanı varsa 10 daha vereceğiz diye konuştu bir hevesle yola çıkan ya da köyüne dönmek isteyenlere dönüp sosyal bir proje yapmadıklarını vurgulayan Poyraz 250.000 ve projesine katılım için belirledikleri kriterleri şöyle sıraladı sadece hayvancılık yapanlar ve kurulu altyapısı olanlara düve vereceğiz 2 Nisan 2018 ve öncesinde büyükbaş hayvancılığı yapıyor olma şansımız var Tarım Kredi Kooperatifi üyesi olunması gerekiyor en az 15 baş kapasiteli ahır şansımız var üreticinin ahırın bulunduğu yerde ikamet etmesi gerekiyor.

 25. Yaşar Ertaş dedi ki:

  Köye dönünce 20 inekle para kazanırım sandım. Besicilik yaptım, süt sattım. Ama malesef olmuyor. Hayaller dünyasında çalışarak para kazanmak imkansız. Siz siz olun besicilikten veya hayvan işinden anlamadan dama girmeyin. Mal bakmak kolay değil ve herkes yapamaz. Öyle çiçek sulamaya benzemez. Traktör, pulluk ve mibzer yok ise yem kredisine çok başvurursunuz. Çoban bulmakta artık mesele. Eskisi gibi sürü yöneticisi bulunmuyor. Afgan çoban doldu memleketin her tarafı. Kuzu başına verilen destekleme ödemesi de çok yetersiz. Zira buzağı yetiştirmeye de değmiyor. Yem pahalı, gübre pahalı süt ucuz, et ucuz. 2 aile 200 mala bakamıyoruz. Koyun güdecek adam yok. Herkes patron oldu. Tarım Bakanı Fakıbaba çiftçinin halini görmeli ve destekleme miktarlarını arttırmalıdır. Yoksa 2019 yılında mal bakacak çiftçi bulamaz. Nevşehir Tufanca köyünden hepinize selamlar.

  1. Yunus dedi ki:

   Merhaba ben 30 tane sütlü inek almayı düşünüyorum nasıl alacağım bilmiyorum

 26. Ercan hd dedi ki:

  Merabalar babam ithal 20 gebe düve tanisi 15,000 civarı. Bizim 120,000 açıgımız var.
  Ziraat bankası verir mi.
  2 Yıl ödemisiz 5 vadeli
  Teminat olarak ben eşim kardeşim ve onun eşi memur toplam 4 kişinin maaş bordrolarını teminat olarak kabul eder mi. Teşekkürler

 27. Ziraat Bankası Hayvan Kredisi dedi ki:

  Hayvancılık kredisi için gittim ben ziraat bankasına 150 bin cekecem dedim fakat ipotek bile gostersen kafana göre para çekemiyorsun örneğin alacağın inek başına devlet sana 5500 TL veriyor inek 8 bin ise ara farkı sen tamamlayacak sin yani demek istediğim 10 inek alacak olsan devlet sana 55 bin kredi veriyor ara fark 25binide sen ödeyerek on inek sahibi oluyor Sun ilk 2 sene devletin ödediği 55binin faizini 2 taksit olarak ödeyeceksiniz kalan 55 binide 5yilda yani yılda tek ödeme yaparak 5 taksitle ana parayı ödüyor sunuz …ama ipotek olmadan kredi verilmiyor..

 28. Büyükbaş Hayvan Et Fiyatları dedi ki:

  Madem pahalı diyorlar. Kaldı ki elimizde bizim hayvan materyali belli. Biz çok sınırlı ve bunları dışarıdan alıyoruz ve döviz ödeyerek alıyoruz .şimdi giriş fiyatı belli olan bir maldan bahsediyoruz. şu mal giriş fiyatı 4500 lira ile 5 bin lira arasında yedide 2000 lira satıldığı da 8000 lira yani kar marjı ortada olan bir maldan bahsediyoruz. Bunun neresi stoklanabilir. Neresi spekülasyona uğrayabilir neresinden suistimal edilebilir bütünüyle matematiği ortada olan bir şeyden bahsediyorum yem fiyatları bilmeyen yok ki Türkiye’de 600 tane Yem Fabrikası var hepsinin satış rakamları fiyatları internetlerde mevcut devlette bu istatistiği görebiliyor devletin verdiği istatistiklerden de çok rahat görebiliyor. yine gemiler aracılığıyla yurtdışından besilik dana materyali de geliyor ve onun da giriş fiyatı belli Peki Çağrı belli olan alındığı satıldığı ve besleme maliyetleri belli olan bir şey için hala hem vatandaşın hem de devletin hepsini birden aynı anda et pahalı demesinin anlamını ben bir türlü çözemiyorum.

 29. İnek düve kredileri dedi ki:

  Ben Ziraat bankasına başvurdum. Nüfüs cüzdanı ile başvurana 100 bin tl. faizsiz kredi veriyorlarmış.

 30. Hayvancılık Kredisi Almak İstiyorum dedi ki:

  ben koyun ve kuzu yetiştiriciliği yapıyorum. 100 koyun için hayvan kredisi nasıl çekerim. Hangi bankalar veriyor?

 31. ZAFER ZEYTİN dedi ki:

  köye dönüş hibe kredisi 2018 genç çiftçi projesi diye bir şey yok, burada vatandaş kandırılıyor,öyle bir uygulamada yok vatandaş bu proje kapsamında şehiri bırakıyor köyüne geliyor bu projeden yararlanma adına iligli yerlere müracaat ediyor sonuç sıfır yani hibe verilmiyor..bu vatandaşın şehirde iyi veya kötü bir yaşantısı, var oda alt üst oluyor düzeni bozuluyor. BU VATANDAŞ ŞİMDİ NE YAPACAK bunun cevabı verilmeli. ondan sonrada bu kanunu çıkartana uygulamayanada ağzından geleni diyor. neticede bu hibe krediyi veren kişiler usulüne uygun bir şekilde krediyi vermiyorlar. Gereğinin yapılması arz

 32. Barış dedi ki:

  7 yıllık hayvancılık kredisine(BÜYÜK BAŞ) yönetmenliğe uygun hayvan lar hangisi ve yaş şartı varmı.

 33. Nebi metin akkın dedi ki:

  10 baş düve almak istiyorum ilginiz için teşekkür ederim