KOSGEB Kredisi

Besilik Erkek Sığır Desteklemesi 2020 (Manda Dahil)

Besilik Erkek Sığır Desteklemesi 2020 (Manda Dahil)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl çiftçilere sağlanan destekleme ödemeleri arasında yer alan besilik erkek sığır desteklemesi 2020 yılında da verilmeye devam ediliyor. Besilik erkek sığır desteklemesi manda dahil 2020 yılında ne kadar verilecek, Şartları nelerdir tüm cevaplar yazımızda.

Besi Destekleri Ödemeleri Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre besi destek ödemeleri başlıyor. 12 Haziran 2020 tarihinde saat 18:00′ dan sonra başlayacak ödemeler üreticiler tarafından oldukça merak ediliyordu. Besi desteği olarak 75 ilde 66.638 yetiştiriciye 131 milyon lira üreticilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre aşağıdaki tarihlerde ödenecektir.

TC kimlik numarasının son hanesine göre;

 • 0-2 olanlar 12 Haziran 2020 saat 18.00’den,
 • 4-6 olanlar 19 Haziran 2020 saat 18.00’den,
 • 8 olanlar 26 Haziran 2020 saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır.
 • Bunun yanında yağlı tohum bitkileri desteği ödemeleri olarak 7 ilde, 37.493 üreticiye 755 milyon lira aynı takvimlerde üreticilerin hesaplarına aktarılacaktır.

Besilik Erkek Sığır Desteği 2020

Büyükbaş hayvancılık ile uğraşmak isteyen finansman ihtiyacı duyanlara devlet tarafından besilik erkek sığır desteği veriliyor. Besilik erkek sığır destekleme ödemelerine manda da dahil edilerek yapılıyor. Besilik erkek sığır desteklemeleri için başvurular ve ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler aralığında yapılmaktadır.

Besilik erkek sığır destekleme ödemelerine başvuru yaparak ödeme almaya hak kazanan kişilere yapılacak olan ödemeler üreticilerin T.C kimlik numarasının son hanesine göre Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmaktadır.  2020 yılı için destek için başvurular tarihinde sona ermiştir.

Besilik Erkek Sığır Destekleme Ödemesi 2020

Tarımsal Destekleme ödemeleri ile ilgili 20.11.2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren hayvancılık desteklemeleri hakkında uygulama esasları tebliğine göre üreticilere yapılacak olan Besilik erkek sığır manda dahil destekleme ödemelerinin miktarları ve şartları  belirlenmiştir.

Buna göre 2020 yılı için belirlenen son başvuru tarihi 31.01.2020 e kadar gerekli olan şartları sağlayan üreticiler aşağıda belirtilen hayan başına miktarlar kadar destekleme ödemesi alacaktır.

Besilik Erkek Sığır Destekleme Ödemesi Ne Kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen miktarlarda Bakanlığın belirlediği tarihlerde çiftçilere ödeniyor. 2020 yılında manda dahil karkas ağırlığı en az 200 kilogram olan 12 aylık yaştan büyük ve en fazla 200 baş erkek hayvanları için 200 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır.

Yetiştiriciler karkas ağırlığına göre  300 baş arasında kesilen hayvanlarının başına da 200 TL ödemeden yapılacaktır.

Destekleme ödemesi için 2020 yılı için tebliğin yayımlanma tarihinden sonra kesilen hayvanlar için ise en az aşağıdaki karkas ağırlıkları kadar olmalıdır.

 • ​Etçi Irk ve Melezleri 320 Kg/ baş
 • Kombine Irk ve Melezleri 300 Kg/ baş
 • ​Sütçü Irk ve Melezleri 280 Kg/baş
 • Yerli Irk 220 Kg/ baş
 • Manda  200 Kg/ baş

Besilik Erkek Sığır Desteği 2020 Başvuru

En az 6 baş hayvanı olan üreticiler 2020 yılında destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Kırmızı et üretici birliğine üye olması gereklidir.

Sığırların  kesimhanelerde kestirilmiş olması ve kesimleri yapılan sığırların kesimhanelerdeki  kesim  ücreti  faturası, alındı makbuzu ve kesilecek  hayvan, karkasının  alım  satımına  ilişkin  satış  belgesi  ve TÜRKVET’ten alınmış olması gereklidir. Tarım il, ilçe müdürlüğü onaylı kesim raporu ile belgelenmesi kosgebkredisi.com lazımdır.

Kesimi  yapılan  sığırların  kesim  tarihi  itibarıyla daha önceden 90  günlük  besi  süresini TÜRKVET kayıtlarına göre başvuru sahibinin işletmesinde tamamlamış olması gereklidir.

Üreticiler, Kırmızı et üretici birliğine T.C Kimlik Numaraları, Vergi Kimlik Numaraları, TÜRKVET’te kayıtlı işletme numarası ve adreslerinin bulunduğu dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.

Kırmızı Et Desteklemesi 2020

Besilik erkek sığır desteklemesinden yararlanabilmek içi aşağıdaki şartların sağlanıyor olması gereklidir.

 • Besilik erkek sığırların destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e işletme ve hayvanların kaydı yapılmış olmalıdır.
 •   01.01. 2019 – 31.12. 2019 tarihleri arasında kesimhanelerde kesilmiş  olmalıdır.
 • Bu hayvanların 12 aylık yaştan büyük olması gereklidir.
 • Tebliğde yayınlanan ve belirlenen karkas ağırlıklarına destekleme ödemesi yapılmaktadır.
 • Tebliğ yayımlanma tarihinden önce kesilen hayvanlar için en az 200 kg,
 • Tebliğin yayımlanma tarihinden sonra kesilen hayvanlar için aşağıdaki tablodaki karkas ağırlıkları kadar olmalıdır.

Kesimi yapılarak destekleme ödemesi yapılacak olan besilik erkek sığır ve manda ırklarının verim özelliklerine göre Kırmız Et Kayıt Sistemine tanımlaması HAYGEM’ce yapılır.

 • 2020 yılında besilik erkek sığır desteklemesinden bir yetiştirici en fazla 200 baş, 200 dahil sığırı için destekten yararlandırılacaktır.
 • Kesimhanede kesimi yapılan sığırların kesim bilgileri, Kırmızı Et kayıt Sistemi KES  veri tabanına kaydedilmiş olması gereklidir.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mecburi kesimi yapılması için belirlenen erkek sığırlar ile kesim sonrası muayenede karkasın imhasına karar verilen erkek sığırlar için destekleme ödemesi yapılmaz.

Besilik Erkek Sığır Destekleme Ödemesi Başvuru Şartları

Besilik erkek sığır destekleme ödemesi için başvurular kırmızı et üretici birliğinin olduğu yerlerde birliğe yapması gereklidir.

 • Kırmızı et üretici birliği olmayan bölgelerde ise başvurular Tarım Bakanlığına bağlı il, ilçe müdürlüklerine yapılmaktadır.
 • Üreticiler başvurularını TC Kimlik Numaraları ve Vergi Kimlik Numaraları ile  TÜRKVET’te kayıtlı işletme numarası ve adreslerinin bulunduğu dilekçe ile müracaat etmelidir.
 • Başvurularda üreticilerden istenen belgelerin aslı veya aslının dip koçanı il, ilçe müdürlüğü tarafından görülerek onaylanan suretleri kabul edilir.
 • Başvuruları kabul eden İl, ilçe müdürlükleri ve kırmızı et üretici birlikleri, yapılan destekleme başvurularını zamanında Kırmızı Et kayıt Sisteminin veri tabanına kaydetmekle sorumludur.
 • Başvurularla ilgili desteklemeye esas bilgileri Kes sistemine veri giriş yetkisi verilen kırmızı et üretici birlikleri,  tüm bilgileri KES’e girerek icmale esas listeyi ilgili evraklarla birlikte il, ilçe müdürlüklerine teslim eder.
 • Listelerdeki bilgilerin doğruluğundan Kırmızı et üreticili birlikleri sorumludur.
 • Kırmızı et üretici birliği olmayan il ve ilçelerde ise Kırmızı Et kayıt Sistemine veri girişi il, ilçe müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
 • Başvurular Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31/1/2020 tarihine kadar yapılır

Besilik Erkek Sığır Desteklemesi 2020 Bilgiler

Besilik erkek sığırların kesimhanelerdeki kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 gününü başvuru sahibinin veya eşinin işletmelerinde tamamlamış olması gereklidir.

Türkvet sistemine kayıtlı olan,  yurtiçinde doğmuş ve en az 12 aylık yaşı tamamlamış manda dahil erkek sığırlarını Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan onay belgesi almış Tarım ve Orman bakanlığını belirlediği miktarda hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.

Yine geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren üreticilere, sözleşmeli besicilik yapanlara farklı olmak üzere Tarım ve Orman bakanlığını belirlediği miktarda hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.
Yıllık 6 baş ve üzeri sayıda hayvanı olan destekleme alabilmesi için belirlenen tüm şartlarını taşıyan erkek sığır kesimi yaptıranların Kırmızı et üretici birliğine üye olması gereklidir. Yıl içinde daha az sayıda kesim yaptıran üreticiler ise birliğe üye olmasa da desteklemeden yararlandırılır.

131 milyon lira Besi Desteği Haziran Ayında yapılacağı açıklandı.

] }
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.