KOSGEB Kredisi

Faizsiz Krediyle Köyde Hayvancılığa Başlayın (2020)

24.04.2020
Faizsiz Krediyle Köyde Hayvancılığa Başlayın (2020)

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen, 3 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2022 tarih aralığında uygulanacak olan düşük faiz ve yüksek kredi limitleri ile hayvancılığa başlayabilirsiniz.

Bu karar kapsamından çiftçilere kullandırılacak olan düşük faizli ve faizsiz kredilerin uygulama usul ve esasları da; 25 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren karar kapsamında çiftçilerin faiz indirimlerinden yararlanabilmesi için tüm şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

500 bin ile 50 milyon arasında kullandırılacak olan krediler üretim konularına göre değişiklik gösterebilmektedir. Belirtilmiş özellikleri sağlayan üreticiler yüzde 25 ve yüzde 75 oranlarında faiz indirimlerine ek olarak % 10 faiz indiriminden yararlanabilecek ve toplam uygulanacak indirim oranı ise % 100′ ü aşamayacaktır.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 3 yıl boyunca üretim konularına göre finansal destekte bulunacağını açıklamış ve başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaktadır. 2020 yılının sonlarına kadar başvurular kabul edilmektedir. Gerekli evraklar hazırlanarak bankanın şubesine gidilecek olup, başvurular şahsen yapılmalıdır. Pek çok konularda destekleme yapılacaktır. Büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa kadar bir çok konu desteklemeler arasında yer almaktadır.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Faizsiz Yatırım ve İşletme Kredisi Üretim Konuları;

 • Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği
 • Damızlık Düve Yetiştiriciliği
 • Büyükbaş Hayvan Besiciliği
 • Küçükbaş Hayvancılık
 • Arıcılık
 • Kanatlı Sektörü
 • Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği
 • Su Ürünleri Sektörü
 • Geleneksel (Yaygın) Hayvansal Üretim

Hayvancılık Kredisinde Gerekli Belgeler

Hayvancılık kredisinden yararlanabilmek için Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmek gerekir. Başvuru esnasında yanınızda bankanın sizden istediği belgeleri de bulundurmalısınız. Hayvancılık kredisi başvurusu gerçek kişilerden ve tüzel kişilerden istenen belgeler olarak ikiye ayrılmaktadır.

1- Gerçek kişilerden istenenler;

 1. Kimlik belgesi
 2. Çiftçi Kayıt Belgesi
 3. Bilançosu mevcut işletmelerin son 3 yıllık bilançoları
 4. Krediye karşılık teminat belgesi
 5. Tarımsal işletmenin kira kontratı, tapu kaydı

2- Tüzel kişilerden istenenler;

 1. ÇKS belgesi
 2. Ticaret sicil gazetesi
 3. Kayıtlı olunan odanın belgesi
 4. Vergi levhası
 5. Noter onaylı imza sirküleri
 6. Teminat belgeleri
 7. Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 8. Tarımsal işletme tapu kaydı, kira kontratı

Bu belgeleri hazırlayıp Ziraat Bankasının şubesine şahsen müracaat etmeniz durumunda kredi başvurusunda bulunabilir ve faiz indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

Kullanılacak olan hayvan kredisinin üretim konuları, faiz oranları ve kredi üst limitlerini dikkate alarak faizsiz krediyle köyde hayvancılığa başlayabilirsiniz.

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

Ziraat Bankasın ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği üretimi konusunda kredi için verdiği en üst limit 25.000.000‘dur. İndirim oranı alarak yatırım kredisi için % 50 , işletme kredisi içinde % 50 faiz indirimi yapılacaktır. Özellikli kriterlere sahip olan üreticilere her kriter için yüzde 10 oranında ek indirim oranı sağlanacaktır. Tüm kriterlere sahip olan üreticiler, yüzde 100 oranında uygulanacak en yüksek indirim oranından yararlanacaktır.

Sütçü Sığır Irkları;  Holstein, Jersey ve Avrupa kırmızıları

Kombine Damızlık Irklar; Kahverengi swiss, Simental ve Montbeliard

 • Bu krediden yararlanabilmek için ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık yaşta olması gerekir.
 • İşletme dönemi kredisi başvurularının değerlendirilmesinde, işletmedeki hayvanlar için damızlık belgesi yerine ilgili Damızlık Birliği tarafından onaylanmış e-ıslah veri tabanı (kulak küpe numaraları belirtilerek) kayıtları esas alınarak işlem yapılabilir.
 • Çiftçilere faizsiz işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; 50 baş ve üzeri kapasitede, manda veya damızlık sığır işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

Yukarıdaki tablo 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yer alan tablodur. Yatırım ve işletme kredileri için kullandırılacak olan indirim oranları %50′ dir. Belirtilen kriterlere uygun olan üreticilere uygulanabilecek olan en yüksek indirim %100’dür.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Damızlık ve düve yetiştiriciliğinde uygulanacak olan en üst kredi limiti 10.000.000′dur. Damızlık ve düve yetiştiriciliği için indirim oranlarına baktığımızda işletme döneminde % 75 indirim ve yatırım dönemi içinse yine % 75 oranında indirim sağlanacaktır. Kredi kullandırılacak olan damızlık düveler Tarım ve Orman Bakanlığının veri tabanına kayıtlı olması gereklidir ve damızlık belgesine sahip olmalıdır. Damızlık ve düve yetiştiriciliğinde birçok ekipman alımı yatırım dönemi kredilerinden sağlanacaktır. Ek kriterler mevcut olduğunda % 10 indirim sağlanacak olup toplam indirim oranı % 100′ ü geçmeyecektir.

Damızlık ve Düve Yetiştiriciliği

Damızlık düve yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için hayvanların ırkları; jersey, avrupa kırmızıları, holstein, brown swiss, simental ve montbeliard ırklarıdır. Bu ırklar sütçü ve kombine ırklarıdır.

 • Sütçü ırklar; Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızılarıdır.
 • Kombine ırklar; Montbeliard, Brown Swiss ve Simenta, manda ile 50 baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
 • Damızlık sığırlar, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne kayıtlı, damızlık belgesine sahip, 4-13 aylık yaş aralığında olmalıdır. Yurt içinden alınacak damızlık sığırlar hastalıktan ari işletmelerden alınmış olmalı veya işletme düve satışından önce arilik statüsü kazanmış olmalıdır. İl, ilçe müdürlüklerinden işletmenin ari olduğuna dair belge alınır.
 • Kredi ile alınacak olan mandalarında HBS’de kayıt altına alınmış, 12-24 aylık yaş aralığında olmalı gereklidir.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin desteklediği hayvansal üretim konularından bir diğeri ise büyükbaş hayvan besiciliğidir. Kredi üst limiti 10.000.000 TL‘ dir. Yatırım ve işletme dönemleri için uygulanacak indirim oranları % 50’ dir. Büyükbaş hayvan besiciliğinde yatırım dönemi için uygulanabilecek en yüksek indirim oranı % 90 iken, işletme döneminde bu oran % 100’dür. Yurt içinde doğan hayvan kullanımı ve kendi yemini üretme yatırım dönemi için herhangi bir indirim sağlamayacaktır.

 • Büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için; manda da dahil 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
 • Besi sığırcılığı için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-donanım alımı, kurulu işletmelerin çeşitli alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.
 • İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların azami 20 aylık yaşta, erkek ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

Küçükbaş Hayvancılık

Yürürlüğe giren yeni karar ile küçükbaş hayvancılıkta kredi üst limiti 15.000.000 TL‘dir. Faiz indirim oranları ise her iki kredi için % 75 oranındadır. Küçükbaş hayvancılıkta da belirlenmiş kriterler mevcuttur. 5 adet belirlenmiş kriterlerden hangisi karşılanıyorsa %75 indirime ek olarak % 10 faiz indirimi uygulanacaktır. Uygulanacak en yüksek faiz indirimi yüzde 100’ ü aşamayacaktır.

 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; koyunda en az 250 baş, keçide en az 100 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları gereklidir.
 • Küçükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için ise yine 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri; barınak yapımı ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını kapsar.
 • Diğer yatırım giderleri ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsar.
 • Küçükbaş hayvan besiciliği için erkek hayvan alımı işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilir.
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla alınacak olan dişi hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı ve 6- 24 aylık yaşta,
 • Küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla alınacak olan erkek hayvanların ise en az 3 aylık yaşta ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Küçükbaş Hayvancılık

Arıcılık

Diğer üretim konularının limit artışı gibi arıcılık sektöründeki kredi en yüksek limiti 2.500.000 TL olarak belirlendi. Yatırım ve işletme dönemlerinde ayrı ayrı % 50 faiz indirimi yapılacaktır. Daha önceki kararlarda kriterler olmadığından belirlenen indirime ek herhangi bir indirim söz konusu değildi. Fakat gelen yeni kararname ile belirlenmiş kriterlere uyulduğunda ilave indirim sağlanacaktır. Bu oran % 10’dur.

Tarım ve Orman Bakanlığının AKS  yani Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari 50 adet arılı kovanı olan işletmeler, mevcut arılı kovan sayısını 50 ve üzerine çıkarmak isteyen işletmeler ile Bakanlıktan bombus arısı ön izinli veya izinli işletmeler arıcılık kredisinden yararlandırılır.

Arıcılık Sektörü

Kanatlı Sektörü

Kanatlı sektöründe uygulanabilecek en yüksek indirim oranı diğer üretim konularının toplam indirim oranlarında azdır. Açıklanan karar ile 3.000.000 TL olan kanatlı sektörü 1 Ocak 2020 itibariyle 5.000.000 TL‘ye çıkarılmıştır. Kriterler bakımından da az olan Kanatlı sektörü için yatırım döneminde % 25 faiz indirimi, uygulanabilecek en yüksek yatırım dönemi % 55 ve işletme dönemi % 50 faiz indirimli olup uygulanabilecek en yüksek işletme dönemi indirim oranı ise % 80’ dir.

 • Etlik piliç yetiştiriciliği için asgari 10 bin adet
 • Kaz, ördek, hindi için asgari 1.000 adet
 • Bıldırcın için asgari 2.000 adet
 • Deve kuşu için asgari 50 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Kanatlı Sektörü

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

Kredi üst limiti 10.000.000 TL olan kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinin yatırım dönemi ve işletme dönemi olarak ayrı ayrı uygulanacak faiz indirimleri % 75′ dir. Belirtilen kriterler olmadığından ek olarak herhangi bir indirimden yararlanılamayacaktır.

 • Damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için
 • Damızlık etlik tavuğu asgari 10.000 adet,
 • Damızlık yumurta tavuğu 10.000 adet,
 • Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu 1000 adet,
 • Damızlık hindi 5.00 adet,
 • Damızlık kaz, ördek veya bıldırcın 1.000 adet,
 • Damızlık deve kuşunda 100 adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarmaları şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği

Su Ürünleri Sektörü

Üretim konularında yer alan su ürünleri sektörü için kredi üst limiti 10.000.000 TL’dir. Yatırım dönemi ve işletme dönemi kredi indirimlerinde belirlenen kriterler aynıdır. Yüzde 50 indirim oranına sahip olan su ürünleri sektörü yatırım ve işletme dönemi kredilerinin uygulanabilecek en yüksek indirim oranı ise yüzde 80′ dir. Kriterlere uygun olunduğunda yüzde 50 indirim oranına ek olarak yüzde 10 indirim sağlanacaktır.

Su Ürünleri Sektörü

Geleneksel (Yaygın) Hayvansal Üretim

Geleneksel (yaygın) Hayvansal Üretim

Geleneksel hayvansal üretimde kredi üst limiti 1.500.000 TL‘ dir. İndirim oranlarına bakıldığında 100.000 TL’ ye kadar olan krediler için yatırım dönemi yüzde 100 faiz indirimli ve işletme dönemi kredisi de yüzde 100 oranındadır. 100.000 TL  üzerindeki krediler için geçerli olan faiz indirimleri yatırım ve işletme dönemi için yüzde 50’dir. Uygulanabilecek en yüksek yatırım dönemi kredi indirimi yüzde 90 iken, uygulanacak en yüksek işletme dönemi kredi indirimi ise yüzde 100’dür. Belirlenen kriterler gerçekleştirildiği taktirde ek ilave indirim oranı sağlanacaktır.

 • Hayvansal üretim konu başlığı altında Kararda belirtilmeyen hayvansal üretim konularında veya Kararda belirtilen hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk ve yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Erkan dedi ki:

  bankaya verecek tirilyonluk teminat servetim olsa ben bu hayvancılığı kendim yaparım.bankaya gerek yok.Teminat istemek fakir buişi yapmasın.fakirin vereceği teminat olmadığı için zengin yapsın.oraya bi not düşün sadece zenginler içindir.

 2. Adem yılmaz dedi ki:

  Ben şehirden köye dönüş yapmak istiyorum köyde hayvancılık yapmak istiyorum 534 249-1068

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!