KOSGEB Kredisi

Kefalet Nedir? Esnafa Kefalet Sağlayan Kurumlar

16.09.2020
Kefalet Nedir? Esnafa Kefalet Sağlayan Kurumlar

Esnaflarımız faaliyete başlamak ya da var olan işletmelerini büyütmek için zaman zaman krediye ihtiyaç duyarlar. Ülkemizde TESKOMB adı verilen kurum tarafından esnaf kefalet kredisi verilmektedir. Kredi şartlarını yerine getirenler kooperatif tarafından belirlenen limitlerde kredi alabilir. Esnaf kefalet kredisi kaç günde çıkar diye merak edenler için uzun bir serüven vardır. Çünkü başvurular öncelikle kooperatifte sonra da banka tarafından incelenir. Kefalet kredisi ödenmezse bu durumda borç kefil tarafından ödenir. İçeriğimizde Esnaf kredi limitleri esnaf kefalet kredisi hesaplamalarına esnaf kefalet kredi taksit gecikmesi olursa ne olur, esnaf kefalet ipotek değiştirme ve  ipotek kaldırma, esnaf kefalet kredisi kefil şartları Esnaf Kefalet Kredisi kefilde ödemezse ne olur v.b soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

Kefalet Nedir? Nasıl Kefil Olunur?

Kefalet bir şahsın borcunu ödemesi durumunda sorumluluğu üstlenecek olan kişinin fiilini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu konuda ortada iki şahıs, iki kurum ya da bir şahıs ile bir kurum olabilir. Mevcut borçların ifası için şahıslar arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmeye kefalet sözleşmesi adı verilir. Hukuk literatüründe geçerli olan birçok kefalet vardır. Konuyu daha iyi anlamak adına bu kefalet türlerinden söz edelim.

 • Adi kefalet : Bu kefalet türü, alacaklı tarafından öncelikle borçluya başvurulur. Şayet borç sahibi tarafından borç ödenmezse bu durumda kefile başvurulur. Kefile başvurmak adi kefalette en son yapılacak iştir. Herhangi bir taşınmaz ipotek ettirilmiş ise bu durumda öncelikle borcun tahsilatı icra ya da haciz yoluyla gerçekleştirilir.
 • Müteselsil kefalet : Kefil, müteselsil kefil olacağına dair herhangi bir evraka imza atmışsa bu durumda alacaklı borçluya gitmeden direkt olarak kefile gidebilir. Borçlunun borcunu ödemekte gecikmesi, yapılan ihtarlara yanıtsız kalınması ve maddi durumunun elverişli olmaması hallerinde yapılmaktadır.
 • Birlikte kefalet : En çok merak edilen kefalet türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı borca birden fazla kişi kefil olursa bu durumda hepsi sorumlu olur. Bu kefillerin her biri borcun tamamından sorumlu olmaktadır. Ancak kefiller kendi payına düşen borçtan fazlasını ödemek istemeyebilir. Herkesten payı oranında borç tahsilatı gerçekleşir.
Kefalet Nedir? Nasıl Kefil Olunur?

Esnaf kefalet kooperatifleri sadece sizin için bankaya kefalet vermektedir.

Her durumda kefil olan kişinin kapısı çalınır. Alacaklı taraf öncelikle borçlu şahsa gider. Fakat herhangi bir sebeple kendisinden bu borcu tahsil edemezse tahsil edeceği kişi kefil olmaktadır. Buradan hareketle kurulan esnaf kefalet kooperatifleri vatandaşlarımızın kredi almalarını kolaylaştırmak için vardır. Normal şartlarda bankalar esnaflara kredi verirken birçok prosedürü yerine getirmelerini isterler. Ancak bir kooperatife ortak olan esnaf, kooperatif kefaleti ile bankalardan yüksek tutarlarda kredi alabilir. Fakat bunun için öncelikle şartların taşınması gerekmektedir. Kooperatif kefaletinin yanı sıra yine kefil ve teminat göstermek de gerekiyor. Ancak kooperatif ortaklığı ile alınan kredilerin faiz oranları ve ödeme koşulları banka kredilerinin çok altındadır. Kefalet kooperatifine gösterilen ipoteklerin yeterli görülmesi durumunda kefile gereksinim duyulmayacaktır.

Esnaf ve sanatkarları desteklemek ve devlet tarafından verilen kaynakları esnafların ihtiyaçları doğrultusunda kullandırmak amacı ile kredi verilmektedir. Krediden yararlanacak olanların odaya kayıt olmaları gerekli olup talep ettiği krediyi almaları için 6 ay beklemesi gereklidir.

Esnaf Kefalet Kredisi Kefillik Şartları Nelerdir?

Esnafların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kredi veren bankalar dahi kefili şart koşmaktadır. Özellikle özel katılım bankaları 2 adet kefil talep ederler. Ancak bazı bankalar tarafından 1 kefil de yeterli olabilmektedir. Kredi çekecek olan şahsın elbette ki faaliyet gösterdiği ya da ikamet ettiği bölgede bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi’ne üye olması gerekiyor.  Bunun yanı sıra kooperatifte aktif olarak 6 ay süre kalması gereklidir. Kooperatif tarafından verilecek olan kredilerde de 2 kefil şartı aranıyor. (Başvuru yapacak olan kişilerin sunduğu ipoteğin yeterli görüldüğü durumlarda kefil talep edilmeyecektir.) Esnaf kefalet kaç kefil istiyor? diye merak edenler bu içeriğimizden detaylı bilgi alabilir ve borç ödenmediği taktirde ortaya çıkacak olan yaptırımları inceleyebilir.

Esnaf Kefalet Kredisi Kefillik Şartları Nelerdir?

Kooperatif başvuru esnasında sizden 2 kefil talep edecektir.

 • Kefilin de esnaf ve sanatkarlar kooperatifine üye olması (esnaf olması)
 • Esnaf kefalet kredilerinde kredi notu hususuna dikkat edilmemektedir.
 • Gelirini belgeleyebilmesi
 • Reşit olması
 • Hakkında icra takibi olmaması gibi şartlar aranmaktadır. Bu şartları yerine getiren kişi kefil olabilir.

Esnaf Kefalet Kredisi Faiz Oranları

Esnaf ve sanatkarlarımızın işyeri, taşıt alımı ve taşıt onarımı gibi konularda ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile verilen kredilerin faiz oranları oldukça düşüktür.

TESKOMB faiz oranları

Faiz oranları vadelere göre değişmektedir. 1 yıla kadar olan kredilerin faiz oranı yıllık yüzde 4,5 iken(aylık %0,37), 1 yılı aşan ve 5 yıla kadar vadeli olan kredilerin de faiz oranları yine yüzde 4,5 (aylık %0,37 ) olmaktadır. Ayrıca kooperatif tarafından esnaflara 3 ayda bir dönemli şeklinde ödeme imkanı sunulmaktadır. Esnaf kefalet kredisi çeşitleri hakkında bilgi alarak gerekli evraklar ile birlikte bağlı olduğunuz kooperatiflere giderek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Esnaf Kefalet Kredisi Kefil Olmak İçin Gerekli Evraklar

Esnaf kefilden; 

 1. T.C. kimlik belgesinin fotokopisi
 2. Vergi levhası
 3. Oda kayıt belgesi
 4. Esnaf Sicil Gazetesi
 5. İkametgah
 6. Vergi dairesi mükellefiyet belgesi
Kefil olabilmek için gerekli olan evraklar

Kefil olmak için gerekli olan evraklar

Memur kefilden; 

 1. T.C. kimlik belgesi
 2. Gelir belgesi (maaşında haciz olmaması gerekiyor.)
 3. İkametgah belgesi gerekmektedir. Bu belgeler ile birlikte kefillik şartlarını taşıyan 2 kişiyi de yanınıza alacak bağlı olduğunuz kooperatife gidebilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Esnaf Kefalet Kredisi Limiti Ne Kadar?

Esnaf ve sanatkarların ihtiyaçlarının karşılanması ve kendilerine daha az maliyetle finansman sunulması için verilen kredilerin limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kredi TürüKredi Üst Limiti
İşletme kredisi200 bin TL
Taşıt alım kredisi500 bin TL
Esnaf ve sanatkarların işyeri alımlarına yönelik krediler500 bin TL
Aylık eşit taksitli işletme kredisi200 bin TL
İskonto kredisi200 bin TL
Şoför esnafına taşıt onarım kredisi200 bin TL
Servis aracı kamyonet yenileme kredisi200 bin TL

Esnaf kefalet kredisi hesaplama tablosunu inceleyerek aylık taksit tutarları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Esnaf Kefalet Kredisi Ödenmezse Ne Olur?

Esnaf Kefalet Kooperatifleri’nin kefalet amacı bankaların esnaflarımıza kredi vermesinin kolaylaştırılmasıdır. Kefalet türlerinde anlattığımız gibi borcun kuruma intikali gibi bir durum söz konusu değildir. Kişiler eğer kredi alırken ipotek göstermiş ise borcun ödenmemesi halinde ipotek edilen mal elinden alınır. Ancak ipotek yeterli görülmeyip kefil gösterilmiş ise borç kefilden tahsis edilecektir. Krediler Halkbank üzerinden sağlandığından dolayı kredi borçlarınızı ödemediğinizde başınızın ağrıması muhtemeldir. Bir bankadan bireysel tüketici kredisi aldığınızda ne olursa, bu borcu ödemediğinizde de o olmaktadır. Ortağı olduğunuz kooperatif ile aranızda herhangi bir problem çıkmaz ama asıl sorun banka ile olur. Banka biriken borçlarınız için size arar ve 90 günlük süre zarfında bu borçları ödemeniz gerektiğini, ödemediğinizde icra marifeti ile borcun tahsil edileceği söylenir. Bu aşamada bankalar tarafından verilen borç kapatma kredilerine başvurabilirsiniz.

Esnaf Kefalet Kredisi Ödenmezse Ne Olur?

Esnaf kefalet kredisi ödenmezse borcun tahsili banka kredisi gibi gerçekleşir.

Banka tarafından size verilen ek sürede bu borçları kapatmazsanız, borcunuz icraya düşer. Krediye karşılık bir teminat göstermişseniz bu teminata el konularak satılır ve borç kapatılır. Ayrıca kefilin de başı ağrıyacaktır. Şayet borcun sizin tarafınızdan ödenmesi icra yolu ile tahsil edilmesi mümkün değilse bu durumda kefil olarak gösterilen şahıslardan borcun ödenmesi talep edilir. Kefiller birlikte sorumlu olacaklarından dolayı (2 kefil gösterildiği için) herkes payına düşen tutarı ödeyecektir.

Esnafa Kefalet Sağlayan Diğer Kurumlar

Esnaf kefalet kooperatifleri tarafından verilen kredilerden söz ettik. Diğer kurumlardan  bahsetmeden evvel kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen 15 bin TL. iş kurma desteğinden bahsetmek istiyorum.

1- Kaymakamlık 15 bin TL. İş Kurma Kredisi

Bu uygulama her il ve ilçede olmadığından dolayı ikamet ettiğiniz il/ilçe SYDV’lerden bilgi almalısınız. İlk olarak kaymakamlıklara giderek bir dosya açmanız gerekiyor. Daha sonra işyeri açma talep dilekçesi ve almış olduğunuz mesleki yeterlilik evrakları ile birlikte kaymakamlıklara giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kredi almak için yine vakfa da 2 kefil sunulması gerekiyor. Aslına bakılırsa kaymakamlık tarafından verilen yardım bir hibe değil, faizsiz kredi niteliğindedir. Kredi 1 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak verilmektedir. Kaymakamlık kredisi alarak işinizi kurabilirsiniz. Fakat daha yüksek tutarlarda hibe ve krediye ihtiyacınız varsa önereceğimiz kurumlardan destek alabilirsiniz.

kaymakamlık iş kurma kredisi

Kaymakamlık 15 bin TL. iş kurma kredisi veriyor.

2- Kosgeb Destekleri

Kosgeb esnaflarımızın her daim yanında olan kurumlardan bir tanesidir. Geçtiğimiz yıllarda Girişimcilik Destek Programı adı altında verilen 50 bin TL hibe ve 100 bin TL hibe 2018 yılının sonundan itibaren verilmemektedir. Bunların yanı sıra Kosgeb tarafından Girişimcilik Destekleri adı altında destekler verilmektedir. Destek programlarının amacı, girişimci olmak isteyenlerin iş kurma ve faaliyetlerini devam ettirmek için yeteneklerinin geliştirilmesi, hazırlanan iş planlarının belirlenen tutarlarda ödüllendirilmesi olmaktadır. İşletmeler yeni kuruldukları anlarda en kırılgan dönemlerini yaşarlar.

Mevcut kırılganlığın ortadan kaldırılması, esnaflarımızın faaliyetlerine devam edebilmeleri amacı ile verilen bu destek tutarları aşağıdaki gibidir;

 • Geleneksel girişimcilere; 60 bin TL.
 • İleri girişimcilere; 360 bin TL. olarak belirlenmiştir.
Kosgeb destekleri

Kosgeb destekleri

Kuruluş, performans, teknoloji, danışma ve koçluk desteği adı altında verilen destekler de bulunmaktadır. Özellikle teknoloji konusunda üst düzeyde faaliyet gösteren işletmelerimizin faaliyetleri %75 oranında ve 300 bin TL hibe ile desteklenmektedir. Bu desteklerden yararlanmak için başvurularınızı Kosgeb müdürlüklerine yapabilirsiniz. Ancak faaliyet alanınızın nace kodları arasında olması gerekmektedir.

3- Bankaların Esnaflara Verdikleri Krediler

Esnafların işletme kurulumu, ekipman ve teçhizat alımları, kira giderleri gibi konularda ihtiyaçlarının giderilmesi ve kendilerine uygun faiz oranları ile finansman sağlanması amacı ile destek olanların başında bankalar gelmektedir. Özellikle bildiğimiz gibi Halkbank esnaf bankası olarak verilmektedir. Kooperatif kefaleti ile verilen kredilerin ödemeleri de zaten Halkbank tarafından yapılmaktadır.

Esnaflara faizsiz kredi veriliyor mu diye merak edenler Halkbank tarafından verilen 30 bin TL. faizsiz kredileri almak için başvuru yapabilir. Özellikle ustalık belgesine sahip, bakanlık tarafından vergiden muaf olan meslek kollarında faaliyet gösteren ve girişimcilik belgesine sahip olanlara verilecek olan bu kredilerden yararlanabilirsiniz.  Ayrıca esnaf kredisi veren 10 bankayı da inceleyerek bu bankalardan kredi alabilirsiniz. Kooperatiflere ortak olmayanlar ya da kooperatif kefaleti ile kredi alamayanlar banka şubelerine başvurabilir. Ancak kredi notunuzun yüksek olması gerektiğini tekrar hatırlatalım. Aşağıdaki bankalar tarafından esnaf ve sanatkarlarımıza kredi verilmektedir;

 • İş Bankası 
 • QNB Finansbank 
 • Vakıfbank 
 • Garanti Bankası 
 • Yapı Kredi
 • Denizbank
 • Türk Ekonomi Bankası 
 • Ziraat Bankası 
 • İNG Bank gibi bankalar tarafından esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kendilerine kobi kredileri verilmektedir.

Bu bankaların şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Hakkınızda başlatılan tahkikatın olumlu sonuçlanmasının ardından bankalar tarafından kredi başvurunuz kabul edilecektir. Bankalar gerekli gördükleri durumlarda sizden kefil ya da teminat talep edebilirler.

4- Kalkınma Ajanslarının Destekleri

Kalkınma Ajansları ülkemizde bulunan 7 bölgede fırsat eşitliği sağlanması maksadı ile kurulmuştur. Bu bölgeler arasındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve bölgelerin kalkınmışlık seviyesine ulaşmaları adına toplamda 26 bölgede kurulmuştur. Verilen finansman destekleri kamu kurumlarından sağlanmaktadır. Verilen desteklerin AB fonları ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Kalkınma ajanslarının verdiği destekler;

Kalkınma Ajansları Destekleri

Kalkınma Ajansları Destekleri

 • Doğrudan faaliyet desteği 
 • Güdümlü proje desteği 
 • Teknik destekler 
 • Faiz desteği ve faizsiz kredi desteği 
 • Proje teklif çağrısı yöntemi kullanılarak verilen finansman destekleri olmaktadır.

Verilen bu desteklere gerçek kişiler ile Kobi tanımına uygun olan gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir. Kobi tanımını inceleyerek açık olan destek programlarına katılabilirsiniz.

5- Finans Kuruluşları

Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman sağlayabileceği yöntemlerden bir tanesi de finans kuruluşları olmaktadır. Özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bağlı olarak faaliyet gösteren faktoring şirketler esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyaçlarını da karşılayacaktır. Çek, senet gibi belgelere sahipseniz bunları günü geçmeden bölgenizde bulunan faktoring şirkete giderek nakite çevirebilirsiniz. Bu kuruluşlar kurum tarafından denetlendiğinden dolayı sizden talep edecekleri komisyon oranları da çok yüksek olamayacaktır.

Esnaflarımız öncelikle bölgelerinde bulunan esnaf ve sanatkarlar kooperatiflerine üye olmalıdır. Üye olanlar kooperatif kefaleti ile 5 yıl vadeli düşük faizli kredilerden yararlanabileceklerdir.  Üyeliklerinin ardından gerekli olan evraklar ile birlikte kredi müracaatları yapılmalıdır. Başvurularının kooperatif ve bankaca kabul edilmesinin ardından esnaf kredilendirilecektir. Esnafa kefalet sağlayan tek kurum TESKOMB olmaktadır. Kurum bankalara karşı size kefalet sunarak yüksek meblağlarda kredi almanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca belirlenen konularda çok düşük faizlerle kredi verilmektedir. Yapılan kesintilerin bir kısmı ise esnafımıza iade edilmektedir.

Ancak bu kooperatif kefaleti ile kredi alamıyorsanız size tavsiye ettiğimiz 5 yöntemi kullanarak işletmenizi kurabilir ya da faaliyetlerinize devam edebilirsiniz. Bu kurumların bir kısmı hibe verirken bir kısmı da verdikleri düşük faizli krediler ile her daim esnafımızın yanında olmaktadır. Hayırlı işler dileriz.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!