canta astroloji arti yorum bilim egitim1 power kalem istatistik gozluk at ayar duyuru ok bitcoin nota moda mercek ates saat kalp wifi eglence kadin oyun tamir alinti kullanici dunya whatsapp sinema basketbol saglik windows iletisim takvim yildiz yemek egitim bilgi xbox ev gulenyuz yorum1 video soru futbol menu1 foto ucak kahve apple mouse menu2 ps klasor monitor ceptelefonu rastgele yaprak araba

Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? Efe Tüfe Oranına Göre Nasıl Belirlenir?

Nafaka Hesaplaması Nasıl Yapılır? Efe Tüfe Oranına Göre Nasıl Belirlenir?

Devlet, evlilik kadar boşanma sürecinde taraftarların hakkının korunabilmesini önemsemektedir. Boşanmış olan eşler arasında gerginlik yaşanmasına sebebiyet veren ömür boyu nafaka uygulamalarına ilişkin düzenlemeler bir defa daha gündeme geldi. Boşanma sırasında tarafların birbirlerinden alabileceği haklar değerlendirilmekte olan nafakanın türleri merak edilmektedir. Boşanmış, boşanma arefesinde ki çiftlerin merak ettiği 2021 yılında ne kadar nafaka öderim, örnek nafaka ücretleri ne kadar, TÜFE oranına göre nafaka hesaplama programında hesaplama nasıl yapılır, nasıl öderim, Nafaka ücreti nasıl hesaplanır,  ücretleri, maaş durumuna göre hesaplama nasıl olur merak edilen tüm soruları yazımızda bulabilirsiniz.

Nafaka Türleri Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen koşulların oluşması halinde nafaka yükümlüsü olarak belirlenen kişi veya kişilerin ödenmesi gereken, yine kanun tarafından kişilerin yaşamlarına devam edebilmeleri ve en azından asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gelirin miktarı ve koşulları hakim tarafından belirlenen katkıya nafaka denir. Hukukumuzda tedbir, iştirak, yoksulluk ve yardım nafakası olarak düzenlenmiştir. 3 farkı türü bulunan nafakanın türleri hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;

Tedbir Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nda ayrıca tedbir nafakası şeklinde düzenlenmiş bir  türü bulunmamaktadır. Tedbir, yargılama esnasında ortaya çıkan ve hukuk uygulayıcıları tarafından kullanılan ve istikrar kazanan bir terim olarak hukukta yer aldığı görülmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 169. Maddesi’nde yer alan boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin geçimine, barınmasına, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemlerine alır hükmü gereğince tedbir nafakasına hükmedilebilir.

Yine Türk Medeni Kanunu’nun 197. Maddesi’nde düzenlenen eşlerden birinin ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düşmesi nedeniyle ayrı yaşayabilir. Böyle bir ayrılık hali mevcut ise de hakim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır. Dolayısıyla bu madde kapsamında da tedbir nafakasına hükmedilebilir.

Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 196. Maddesi uyarınca da açılmış bir boşanma davası olmaksızın ve tarafların birlikte yaşamalarına rağmen tedbir nafakasına hükmedilebilir.

Tedbir Nafakasının Süresi Ne Kadardır?

Boşanma davası devam ederken verilen tedbir nafakası genel olarak boşanma davası sonuçlanıncaya kadar devam eder ve boşanma davası sonunda iştirak ya da yoksulluk nafakası olarak devam edip etmeyeceğine karar verilir. Boşanma davası dışındaki diğer hallerde verilen tedbir nafakası kararları da tamamen hakimin takdir ve yetkisi dahilinde olup, miktar ve süresini hakim kendiliğinden belirlediği gibi kaldırılmasına da hakim tarafından karar verilmektedir. Bir diğer tür ise iştirak nafakasıdır.

İştirak Nafakası

Davacı çocuğa fiilen bakan, velayet hakkı verilen anne ve ya babadır. İştirak nafakası sadece çocuklar için verilen bir ödemedir. Eşin sadece çocukların bakım ve eğitimi için verilmektedir. Davalı ise çocuğa bakmayan, velayeti kendisine verilmeyen anne ve babadır. Bu türlerde ergin olmayan çocuğun yetiştirilmesi, barınması ve eğitimi için velayeti kendine verilmeyen bireyin mali gücü oranında katkıda bulunmasını sağlamaktır. Mahkeme tarafından daha önce tedbir nafakası halinde ödenmesine karar verilmiştir. Bu tür ayrılık ve boşanmanın kesinleşmesi sonucunda İştirak nafakası halinde ödenmesine karar verilir. Mali destek çocuk ergin olana kadar devam etmektedir. Erginlik ise kişinin belli bir yaşına gelmesidir. 18 yaşına gelen birey ergin sayılmaktadır. 17 yaşına gelen kadın veya erkek velisinin onayı ile birlikte evlenince ergin olur. 16 yaşını dolduran bir kadın veya erkek ise mahkeme izni ile evlenebilir ve evlenince ergin olur. Kişi ergin olduktan sonra erginlik nafakasını alamaz.

Yardım Nafakası Nedir?

Kanunda sınırlı sayıda belirtilmiş olan akrabaların birbirine destek olmaları için yapılan bir yardımdır, boşanma davası veya evlilik ile bir ilişkisi yoktur. Bir kimsenin, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoyu ile kardeşlerine ödediği nafaka çeşididir.

Nafaka alacakları siliniyor haberini inceleyebilirsiniz.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Yoksulluk nafakasının belirli bir şartları vardır. Evliliğin boşanma kararı ile bitmesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş lehine, diğer eş aleyhine hükmedilen yardımdır. Temel iki koşulu vardır;

 • Usulüne uygun boşanma,
 • Ağır kusurlu olmama,

Bu mali destek geçmiş zamanlarda 1 yıl verilmekteydi. Yeni gelen yasa ile bir ömür alabilme maddesi gelmiştir.

Online Nafaka Hesaplama Robotu Var mı?

Nafakanın ne kadar bağlanacağı hakimin tarafların gelir durumlarına göre karar verdiği miktarlarda bağlanır. Örneğin medya patronlarının sosyal medya da nafakaları çok yüksek miktarlarda ödediklerini duymuşsunuzdur Bunlar istisnai olmaktadır ancak yüksek nafaka bağlatırken kişinin aylık gelir durumu dikkate alındığından asgari ücretle çalışan birine yüksek miktarlarda nafaka yükümlülüğü olmayacaktır. Adil bir nafaka için Hakim kişinin gelirine ek gelirlerine ve mal varlığına göre ortalama bir rakama karar vercektir. En düşük nafaka ise ülkemizde 300 TL’ den başlamaktadır. Tabi bu rakamlar kişinin gelirine göre doğru orantılı bir şekilde karar verileceğinden kişinin gelir durumundaki değişiklikler de karşı tarafın nafakayı artırım ve azaltma için dava açması yolu da açıktır. Böyle bir online robot şuan mevcut değildir.

Nafaka Artırım Yapılabilir mi?

Alınan nafakanın yetmemesi durumunda bireyler haklı gerekçelere dayanarak nafaka arttırma davası açabilmektedirler.

Kişilerin sosyal ve ekonomik durumları sürekli sabit kalmadığından ve zaman içerisinde değişiklik göstereceğinden dolayı belirlenmiş maddi değeri zaman içerisinde enflasyona bağlı olarak değişebildiği için nafakanın arttırılması gündeme gelmektedir. Örnek vermek gerekirse iştirak nafakası durumunda küçük bir çocuğun gideri, eğitim ve masraflarının büyüdükten sonra da artacağı söz konusu olabilmektedir. Bu sebepten dolayı davacı davalıya aldığı mali desteğin artışını sağlaması için dava açabilir ve davalı ise ödemiş olduğu nafakanın azaltılması için bir dava açabilmesi mümkündür.

TÜFE Oranına Göre Nafaka Hesaplama Programı

Nafaka artırım hesaplaması yapılacak olan aya ait yıllık tüfe oranını Tüik verilerinden tespit edildikten sonra 12 aylık açıklanan bu oranı nafaka miktarı ile çarparak ve yüzdesini alarak hesaplamalar gerçekleştirilir. TÜİK nafaka hesaplaması ise;

 • Bağlanan nafaka 300 TL. olsun.
 • TÜİK açıklanan TÜFE artış oranı da % 11,75 olduğunda;
 • 300X 11,75 /100: Artış Miktarı (35,25) bulunur.
 • Nafaka 300 + Artış miktarı 35,25 = 335,25 TL.

Bu hesaba göre alacağınız miktarı hesaplamış olursunuz.

Nafaka hesaplaması nasıl yapılır

Nafaka Azaltma Davası Nasıl Açılır?

Ödediğiniz nafaka bütçenize çok geliyor ise ya da işsiz kaldıysanız herhangi bir gelire artık sahip değilseniz bu sebepler ile nafaka iptali için dava açarak ödemiş olduğunuz miktarı düşürebilirsiniz. Hakim iki tarafında boşanma esnasındaki ve şuan ki şartlarını değerlendirip ona göre karar verecektedir. Bu talebi için aile mahkemesine başvuruyorsunuz ve bu talepler için her zaman hakkınız bulunmaktadır.

Boşanmada Nafaka Ne Kadar Ödenir?

Boşanma sırasında taraflar maddi ve manevi tazminat mali destek hakkına sahiptir. Boşanma sürecinde yalnızca kadınlar için değil erkekler içinde maddi ve manevi tazminat talep edebilme hakları vardır. Tarafların talepleriyle açılmış olan dava türü, kişi gelirine bağlı olarak hesaplanır ve taraf hakları kişiden kişiye değişiklik gösterir. Davalının gelirine göre değişkenlik göstermektedir. Aile kavramı o kadar önemli bir kavram ki ailenin yıkılması ve birlikteliğin sona ermesi çok sıkı şekil şartlarına tabi tutulmuştur. Boşanma davaları genel boşanma ve özel boşanma nedenleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davalarında özel boşanma nedenleri zina, hayata kast, kötü muamele, akıl hastalığı, terk, haysiyetsiz hayat sürme gibi 5 başlık altında incelenmektedir. Bu sebepler ve çok sıkı şekil ve ispat şartlarına tabi özel boşanma nedenleri de vardır. Ve bu boşanma davaları özel boşanma nedenleri arasında değerlendirmek gerekirse. Genel boşanma nedeni olarak değerlendirilen şiddetli geçimsizlik ise tarafların yaşamayı gerçekten çekilmez hale getirmesi halinde değerlendirdiği için buradaki ispat koşulu ise farklı olarak değerlendirilir.

Türk Medeni Kanunu’na göre nafaka hakkına sahip olanlar;

 • İşine son verilmiş kişiler,
 • Geliri olmayanlar,
 • Asgari ücretliler,
 • Geçinemeyecek kadar düşük geliri olanlar,
 • Ev hanımları,
 • Düzenli işi olmayanlar nafaka alabilmektedir.

Araştırdığımız yazımızda görmüş olduğunuz özel boşanma ile ilgili detaylar yazımızın devamındadır.

Özel Boşanma Nedir?

Dünya Sağlık Örgütünün DSÖ yaptığı araştırmalar sonucunda her ülkede benzer boşanma sebepleri olduğunu göstermektedir. En yaygın boşanma sebepleri sırasıyla;

 • Aldatma,
 • Şiddet,
 • Çocuk sahibi olamama,
 • Geçimsizlik,

 Yaşadığımız coğrafyaya gelindiğinde ise;

 • Köken aileler,
 • Anlaşamama,
 • İletişimsizlik,

Özel boşanma sebepleri arasına dahil olmaktadır. Bazı bireyler ise evliliğin bitmesi gerektiğini anlamamaktadır buda aile ve çocukları oldukça yıpratan bir süreçtir. Sadece aynı evde yaşayan iki insan haline gelinmişse aranızda bir bağ kalmadıysa taraflardan birinde kişilik bozukluğu oluştuysa diğer bireyi maddi ve manevi şiddete maruz bırakıyorsa evli kalmanın bir anlamı kalmamıştır.

Kısaca bir bilgi daha vermek gerekirse tüm bunların yanı sıra talep edilen ve mahkeme kararınca kabul edilmiş nafaka ödenmezse borcunu alamayan kişi, öncelikle  borçlusu aleyhine icra takibi başlatmalıdır. İcra takibine rağmen  ödeme gerçekleşmezse hapis cezası isteyebilir.  İcra ceza mahkemesinde şikayet yoluna gidilebilirler. Şikayet yoluna gidilebilmesi için ise ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir ay geçmelidir.

Boşanırsam ne kadar nafaka öderim?

3 farklı nafaka türü olduğunu varsayar isek, hangi nafakanın seçileceğine göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. Net olarak 500 TL. 1000 TL. nafaka ödemen gerekir gibi bir kavram doğru olmaz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. sdsa@asd.com dedi ki:

  Sende biz

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.