KOSGEB Hibeleri

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz Mevzuat

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz Mevzuat

Bugünkü yazımızda sizlere Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz, Belediye işyeri ruhsat Vermezse ne olur, İşyeri açma ruhsatı almamanın cezası, İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatının iptali, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Belediye İşyeri ruhsat HARCI hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz.

Uzun zamandır işyeri açmak, işletme sahibi olmak istemiş olabilir, onca zamandır beklediğiniz an gelmiş ve hayalinizdeki işyerini açmaya karar vermiş olabilirsiniz. İşyeri açmaya karar vermeden önce işin ne üzerine olacağına, tüketici talebi yoğunluğuna ve dükkan yeri ile kirasını iyi düşünmüş olmanız gerekmektedir. Bulunduğunuz ilin ya da ilçenin tercih edilecek iş kolunu seçmemeniz, sizi hayalini kurduğunuz o işyeri için hayal kırıklığına sürükleyecektir. İşyeri açarken işin ne olacağına karar verdiniz sermayeniz de mevcut fakat daha sonra ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Tüm resmi işler, gerekli evraklar ve en önemlisi belediyenin işyeri için vereceği ruhsat hakkında detaylı bilgiye içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

İşyeri Açma Ruhsatı Nedir?

Kişiler işyeri açmayı çok fazla teferruatlı bulmaktadırlar. Fakat uygun şartları ve gerekli prosedürleri yerine getirdikleri takdirde bu süreç dahada kolaylaşmaktadır. Açılacak olan iş için iyi plan ve analiz yapılmalıdır. İşyerinin faaliyete geçebilmesi için bağlı olunan belediye’den işletme ruhsatı alınması gerekmektedir. İşletme ruhsatı yetkili idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre açılan işyerine faaliyet göstermesi için verilen izindir. Bu denetimleri Zabıtalar tarafından yapılmaktadır. İşyeri açma ruhsatı alınmayan ya da uygun şartlar içerisinde olmayan işyerlerine, işyeri ruhsatı verilmediği halde açılan ve çalıştırılan işyerleri, belediye ya da il özel idaresi gibi yetkili birimlerce kapatılmaktadır. İşyeri kavramı geniş kapsamlı olup, fabrika, dükkanlar, mağazalar, ticarethaneler ve imalathaneleri içinde barındırır. İşyerine denetimle gelen Zabıtalar işyerinde eksik gördüğü şeyleri işyeri sahibine bildirir ve raporlar. Bu eksiklerin giderilmesi için gün verir örneğin 15 gün. 15 gün sonra tekrar denetime gelindiğinde hala daha bu eksikler tamamlanmaz ise işyeri için cezai işlem uygulanır. İşyeri ruhsatı almak için başvuru, bulunan ilin ya da ilçenin belediyesine yapılır. Ruhsat için gerekli belgeler kuruma ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. İşyeriniz için ruhsat başvurusunda istenen belgelerin tam listelerini müracaatta bulunduğunuz ilçe belediyelerinden öğrenebilirsiniz.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Almak

İşyeri açma ve çalışma ruhsatını alabilmek için belediyelere şahsen başvuruda bulunmak gerekiyor. Ruhsat başvurusu ve sonuçlanması dönemi 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;

 • İşyeri Sınıfının Belirlenmesi
 • Gerekli Belgelerin Tamamlanması
 • Başvuru
 • İşyeri Kontrolünün Gerçekleşmesi
 • Ruhsat İşleminin Kesin Sonuçlanması

İşyeri Sınıfının Belirlenmesi

İşyeri ruhsat işlemlerinde öncelikli olarak işyeri sınıfın belirlenmesi gerekir. İşyerleri ikiye ayrılırlar. Bunlar; gayrisıhhı müesseler ve sıhhı müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleridir. Gayrisıhhi müesseseler işyeri çalışırken çevreye kimyasal ve sosyal açıdan az ya da çok zarar veren müesseselerdir. Sıhhı müesseseler ise imalatı gerçekleşmeyen işyerini belirtir. Buna göre sıhhi işyerleri sadece satış işlemlerinin gerçekleştiği ve sergilendiği işyerleridir. Gayrisıhhi müesseseler kendi içinde üç sınıfına ayrılır. Bu müesseseler için ayrı şartlar bulunmaktadır. Birinci sınıf müesseselerin ruhsat işlemlerini Büyükşehir Belediyeleri yapar. İkinci ve üçüncü sınıf müesseselerin ruhsat işlemlerini ve denetimlerini İlçe Belediyeleri tarafından yapılır.

Gerekli Belgelerin Tamamlanması

Gayrisıhhi müsseselerin ve sıhhi müesseselerin ruhsat alabilmeleri için gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Ruhsat için gerekli belgeler kuruma ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. İşyerleri için ruhsat başvurusunda istenen belgelerin tam listelerini müracaatta bulunulan ilçe belediyelerinden öğrenilebilir.

Başvuru

Ruhsat başvuruları, ruhsat ve denetim müdürlüğüne yapılmaktadır. Ruhsat kontrol servislerinden başvuru formu alınır ve gerekli belgelerde tamamlandıktan sonra ruhsat ve denetim müdürlüğüne başvuru yapılır. Belgelerin eksiksiz olmasından sonra görevli tarafından başvuruların alındığına dair belge kişiye verilir. İşyeri açma ruhsat başvurusu aşağıdaki gibidir.

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz
Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz

İşyeri Kontrolünün Gerçekleşmesi

İşyeri ruhsatı için başvuran kişinin teslim ettiği belgeler incelemeden geçirilir. Bu incelemeleri ruhsat kontrol servisi yetkilileri tarafından gerçekleştirilir. Başvuru belgelerinde sorun olmayan kişilerin başvuruları ruhsat kontrol komisyonuna iletilir. Ruhsat kontrol komisyonu da belgelerin işyeri mevzuatına uygun olup olmadığının kontrolünü sağlar. Ruhsat İşleminin Kesin Sonuçlanması

Ruhsat kontrol komisyonundan geçen başvurularda herhangi bir sorun olmazsa işyeri açma ruhsatı kesin sonuca bağlanır. Ruhsat işlemleri tamamlanan işyerleri çalışma faaliyetlerine böylelikle başlayabilirler.

İşyeri Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

 • Şirket ve şahıslar için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı için istenen belgeler şu şekildedir;
 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan Nüfus Kayıt örneği
 • Savcılıktan alınacak olan Adli Sicil Kaydı
 • Resmi kurumlardan bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Belediyelerden temin edilecek olan başvuru formu
 • Vergi levhası fotokopisi
 • İşyerine ait tapunun fotokopisi
 • İşyerine ait yapı kullanma izni fotokopisi
 • Ticaret sicil kaydı
 • Kiracılar için kira sözleşmesi
 • İşletmelerde bulunması gereken yangın söndürme tüpü fatura fotokopisi
 • Ustalık belgesi
 • Alkollü yer için Belediyenin Fen İşlerinden alınacak olan mesafe krokisi

İşyeri Açma Ruhsatı İçin Tavsiyeler

İşyerinde bulunan havalandırma ve ısınma şekli belirlenen şartlara göre olmalıdır. Atıkların toplanım şekli ve atık su giderinde problem olmaması gereklidir. Gerekli görüldüğü takdirde itfaiye belgesi alınmalı fakat zorun olmadığında yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır. Açılacak olan işyerinde 10 kişiden fazla çalışan olacaksa Belediyeden bu konu hakkında detaylı bilgi alınması fayda sağlayacaktır. İşyerinin vereceği hizmete göre kriterlerde farklı olabilmektedir. Yapılacak olan işin getirdiği gereklilikler hakkında bilgi edinilmesi, oluşabilecek ruhsat alım sorunlarının önüne geçilecektir. Ruhsat alınacak işyerlerinde önemli bir husus daha vardır. Bu işyeri binasının iskanın olup olmamasıdır. Binada iskan yok ise ruhsat alınamamaktadır.

İşyeri Ruhsat Ücretleri Ne Kadar?

İşyeri ruhsat ücretler de değişmiştir.

 • İşyeri açma izin harcının metrekare fiyatı 1 ,56 TL’dir.
 • 600 TL sabit ücret verilmekte buna ek olarak 108 TL KDV ve 43,70 TL damga vergisidir.
 • İşyeri açma ruhsat işlemlerinde metrekare fiyatı haricinde toplamda 751,50 TL olarak ödemeler gerçekleşmektedir.
 • 751,50 TL’ye işyerine göre metrekare fiyatı da eklenmektedir.
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatının yenilenme harcı ise 368,20 TL’dir.

Öncelikle izin alınmadan açılan işyerleri yetkili kişilerin denetimi sonrasında tutanakla belirlenir ve mühürlenir. İşyeri kapatılır. Tutanak yetkili kişiler tarafından yetkili idareye gönderilir. En geç üç gün içinde yetkili idare, yetkili kişilere bilgi vermektedir. İşyeri açma ruhsatı alan işyerlerine yetkili kişiler en geç bir ay içinde de ruhsatı olan işyerine kontrol amaçlı gitmektedir. Yapılan kontrol ve denetimlerden sonra geçerli mevzuata uygun olmadığı ve eksiklerinin olduğu işyerine 15 gün süre verilmektedir. Bu süre içinde eksiklikler tamamlanmamış ise ruhsatın iptali gerçekleşir ve işyeri kapatılmaktadır. Ayrıca belirli suçlar işlendiği takdirde işyerinde bu suçlar bir yıl içerisinde tekrardan işlenirse işyeri açma ruhsatı 5 iş günü içerisinde iptal edilir. Bazı işyerlerinde belirtilen hususlara uyulmadığında idari para cezası uygulanmaktadır. İşyerinin çalışmasının men kararının uygulanmasıyla ilgili  2005/9207 karar sayılı yönetmelikte 40.ncı maddesinde şu bilgiler yer almaktadır.

Madde 40- Geçici süreyle faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir:

 • a) Kapatma kararı işyeri sahibine veya kanunî temsilcisine tebliğ edilir ve kapatma işlemine hazırlanması için azami yirmi dört saat süre tanınır.
 • b) Kapatma işleminde işyeri sahibi ve/veya kanunî temsilcisi hazır bulundurulur.
 • c) Kapatılan yerden, kapanma süresince bozulabilecek mallar ile kişinin özel ve zarurî eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.
 • d) Kapatma işleminde yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.
 • e) İşyerinin pencere ve kapıları kapatılmak suretiyle dışarıyla teması kesilir.
 • f) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
 • g) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
 • h) İşyeri sahibi veya kanunî temsilcisinin imzadan kaçınması halinde, bu durum tutanakta belirtilir.

Kapatılan yerin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak açma ve teslim tutanağı hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz Mevzuat

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz Edilebilir mi?

Kişinin işyeri için başvurduğu işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili kişiler tarafından reddedilmesi halinde, red işlemi hukuka ve mevzuata aykırılı olduğu gerekli incelemeler ve araştırmaların yapılmadığı, herhangi bir sorun olmadığı halde itiraz davası açılabilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunun idarece reddedilmesi işlemi idari işlem niteliğini taşımaktadır. Bir idari işlemin hukuka uygunluğunun yargı ile denetlenmesi iptal davalarıyla olmaktadır. Kişilerin işyerleri için ruhsat başvurusu reddedildiğinde idari işlemin hukuka uygun olmadığını öne süren kişiler bu iddiaların işlem üzerinden 3 ay içerisinde idari mahkemelerde açacakları iptal davası ile öne sürülebilmektedir. Açılacak olan iptal davasından sonra dava konusu red işleminin iptal kararı verildiğinde mahkemece verilmiş olan kararlar red işlemi hiç yapılmamış gibi kabul edilip, tüm sorunlar ortadan kalkacaktır.

İşyeri Açmak İçin Nereye Başvuru Yapılır yazımızın içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

SORUN CEVAPLAYALIM

Oy Verin

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Mehmet varlıklı dedi ki:

  Kat irtifakı var kat mülkiyeti yok ruhsat verilebilirmi

  (5/5)
KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.