Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz Mevzuat

Bugünkü yazımızda sizlere Belediye işyeri ruhsat vermezse ne olur, belediye işyerine ruhsat vermezse itiraz nasıl edilir, işyeri açma ruhsatı almamanın cezası, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının iptali, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve belediye işyeri ruhsat harcı konuları hakkında detaylı bilgi vereceğiz. İşyeri açılması ve ruhsat talebinin reddi kararlarının iptali nasıl yapılacak, iş yeri açma ruhsatı ne kadar 2022, tüm resmi işler, gerekli evraklar ve en önemlisi belediyenin işyeri için vereceği ruhsat hakkındaki tüm bilgiler yazımızda yer almaktadır. İnceleyebilirsiniz.

İşyeri Açma Ruhsatı Nedir?

Kişiler işyeri açmayı çok fazla teferruatlı bulmaktadırlar. Fakat uygun şartları ve gerekli prosedürleri yerine getirdikleri takdirde bu süreç daha da kolaylaşmaktadır. Açılacak olan iş için iyi plan ve analiz yapılmalıdır. İşyerinin faaliyete geçebilmesi için bağlı olunan belediyeden işletme ruhsatı alınması gerekmektedir. İşletme ruhsatı yetkili idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre açılan işyerine faaliyet göstermesi için verilen izindir. Bu denetimleri Zabıtalar tarafından yapılmaktadır. İşyeri açma ruhsatı alınmayan ya da uygun şartlar içerisinde olmayan işyerlerine, işyeri ruhsatı verilmediği halde açılan ve çalıştırılan işyerleri, belediye ya da il özel idaresi gibi yetkili birimlerce kapatılmaktadır.

İşyeri kavramı geniş kapsamlı olup, fabrika, dükkanlar, mağazalar, ticarethaneler ve imalathaneleri içinde barındırır. İşyerine denetimle gelen zabıtalar işyerinde eksik gördüğü şeyleri işyeri sahibine bildirir ve raporlar. Bu eksiklerin giderilmesi için gün verir örneğin 15 gün. On beş gün sonra tekrar denetime gelindiğinde hala daha bu eksikler tamamlanmaz ise işyeri için cezai işlem uygulanır. İşyeri ruhsatı almak için başvuru, bulunan ilin ya da ilçenin belediyesine yapılır. Ruhsat için gerekli belgeler kuruma ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. İşyeriniz için ruhsat başvurusunda istenen belgelerin tam listelerini müracaatta bulunduğunuz ilçe belediyelerinden öğrenebilirsiniz.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Almak

İşyeri açma ve çalışma ruhsatını alabilmek için belediyelere şahsen başvuruda bulunmak gerekiyor. Ruhsat başvurusu ve sonuçlanması dönemi 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;

 • İşyeri Sınıfının Belirlenmesi
 • Gerekli Belgelerin Tamamlanması
 • Başvuru
 • İşyeri Kontrolünün Gerçekleşmesi
 • Ruhsat İşleminin Kesin Sonuçlanması

İşyeri Sınıfının Belirlenmesi

İşyeri ruhsat işlemlerinde öncelikli olarak işyeri sınıfın belirlenmesi gerekir. İşyerleri ikiye ayrılırlar. Bunlar;

 • Gayrisıhhı müesseler ve sıhhı müesseseler,
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yerleridir.

Gayrisıhhi müesseseler işyeri çalışırken çevreye kimyasal ve sosyal açıdan az ya da çok zarar veren müesseselerdir. Sıhhı müesseseler ise imalatı gerçekleşmeyen işyerini belirtir. Buna göre sıhhi işyerleri sadece satış işlemlerinin gerçekleştiği ve sergilendiği işyerleridir. Gayrisıhhi müesseseler kendi içinde üç sınıfına ayrılır. Bu müesseseler için ayrı şartlar bulunmaktadır. Birinci sınıf müesseselerin ruhsat işlemlerini Büyükşehir Belediyeleri yapar. İkinci ve üçüncü sınıf müesseselerin ruhsat işlemlerini ve denetimlerini İlçe Belediyeleri tarafından yapılır.

Gerekli Belgelerin Tamamlanması

Gayrisıhhi müsseselerin ve sıhhi müesseselerin ruhsat alabilmeleri için gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Ruhsat için gerekli belgeler kuruma ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. İşyerleri için ruhsat başvurusunda istenen belgelerin tam listelerini müracaatta bulunulan ilçe belediyelerinden öğrenilebilir.

Ruhsat Başvurusu

Ruhsat başvuruları, ruhsat ve denetim müdürlüğüne yapılmaktadır. Ruhsat kontrol servislerinden başvuru formu alınır ve gerekli belgelerde tamamlandıktan sonra ruhsat ve denetim müdürlüğüne başvuru yapılır. Belgelerin eksiksiz olmasından sonra görevli tarafından başvuruların alındığına dair belge kişiye verilir. İşyeri açma ruhsat başvurusu aşağıdaki gibidir.

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtirazPin
Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz

İşyeri Kontrolünün Gerçekleşmesi

İşyeri ruhsatı için başvuran kişinin teslim ettiği belgeler incelemeden geçirilir. Bu incelemeleri ruhsat kontrol servisi yetkilileri tarafından gerçekleştirilir. Başvuru belgelerinde sorun olmayan kişilerin başvuruları ruhsat kontrol komisyonuna iletilir. Ruhsat kontrol komisyonu da belgelerin işyeri mevzuatına uygun olup olmadığının kontrolünü sağlar. Ruhsat İşleminin Kesin Sonuçlanması; Ruhsat kontrol komisyonundan geçen başvurularda herhangi bir sorun olmazsa işyeri açma ruhsatı kesin sonuca bağlanır. Ruhsat işlemleri tamamlanan işyerleri çalışma faaliyetlerine böylelikle başlayabilirler.

İşyeri Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Belediye Ruhsat başvurusu için Gerekli evraklar şu şekildedir;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan Nüfus Kayıt örneği
 • Savcılıktan alınacak olan Adli Sicil Kaydı
 • Resmi kurumlardan bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Belediyelerden temin edilecek olan başvuru formu
 • Vergi levhası fotokopisi
 • İşyerine ait tapunun fotokopisi
 • İşyerine ait yapı kullanma izni fotokopisi
 • Ticaret sicil kaydı
 • Kiracılar için kira sözleşmesi
 • İşletmelerde bulunması gereken yangın söndürme tüpü fatura fotokopisi
 • Ustalık belgesi
 • Alkollü yer için Belediyenin Fen İşlerinden alınacak olan mesafe krokisi

İşyeri Açma Ruhsatı İçin Tavsiyeler

İşyerinde bulunan havalandırma ve ısınma şekli belirlenen şartlara göre olmalıdır. Atıkların toplanım şekli ve atık su giderinde problem olmaması gereklidir. Gerekli görüldüğü takdirde itfaiye belgesi alınmalı fakat zorun olmadığında yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır. Açılacak olan işyerinde 10 kişiden fazla çalışan olacaksa Belediyeden bu konu hakkında detaylı bilgi alınması fayda sağlayacaktır. İşyerinin vereceği hizmete göre kriterlerde farklı olabilmektedir. Yapılacak olan işin getirdiği gereklilikler hakkında bilgi edinilmesi, oluşabilecek ruhsat alım sorunlarının önüne geçilecektir. Ruhsat alınacak işyerlerinde önemli bir husus daha vardır. Bu işyeri binasının iskanın olup olmamasıdır. Binada iskan yok ise ruhsat alınamamaktadır.

Dükkan İçin Kısmi İskan Nasıl Alınır?

Kısmi iskan, alınabilmesi için yapının tamamı bitmemiş dahi olsa kısmen kullanılması mümkün olan kısımları için bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığı bulunmaması gerekiyor. Herkes tarafından bilindiği gibi kullanma izni verilmeyen yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden yararlanamıyor. Ancak, kısmi iskan alınması halinde kısmi yapı kullanma iznine bağlanan yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden yararlanabilir. Kısmı iskan alınması için yapı müteahhitlerinin gerekli belgeler ile birlikte bağlı olunan belediyeye müracaat etmesi gerekiyor.

Belediye İşyeri Ruhsat Harcı 2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Harç ve Ücret Tarifesine göre işyeri açma ruhsat fiyatı şu şekildedir;

 • İş Yeri Açma İzin Harcının m² fiyatı: 1 TL’dir.
 • 5000 m²‘yi geçen kullanım alanlarında en fazla 5000 TL alınır.
 • Muayene Ruhsat Rapor Harcı ise maktuen 13 TL’dir.

Bu fiyatlar 2020 yılı için geçerli olmakla birlikte, 2022 yılı için yeni ruhsat ücretleri ilan edilene kadar geçerli olacaktır. Belediye ruhsat harcı hesaplama için Diğer ücret tarifelerini görüntüleyebilirsiniz.

Belediye Ruhsat İşlemleri

İzin alınmadan açılan işyerlerini yetkili kişilerin denetimi sonrasında tutanakla belirlenir, mühürlenir ve ardından kapatılır. Tutanak yetkili kişiler tarafından yetkili idareye gönderilir. En geç 3 gün içinde yetkili idare, yetkili kişilere bilgi vermektedir. İşyeri açma ruhsatı alan işyerlerine yetkili kişiler en geç bir ay içinde de ruhsatı olan işyerine kontrol amaçlı gitmektedir. Yapılan kontrol ve denetimlerden sonra geçerli mevzuata uygun olmadığı ve eksiklerinin olduğu işyerine 15 gün süre verilmektedir. Bu süre içinde eksiklikler tamamlanmamış ise ruhsatın iptali gerçekleşir ve işyeri kapatılmaktadır. Ayrıca belirli suçlar işlendiği takdirde işyerinde bu suçlar bir yıl içerisinde tekrardan işlenirse ruhsat 5 iş günü içerisinde iptal edilir. Bazı işyerlerinde belirtilen hususlara uyulmadığında idari para cezası uygulanmaktadır. İşyerinin çalışmasının men kararının uygulanmasıyla ilgili  2005/9207 karar sayılı yönetmelikte 40.ncı maddesinde şu bilgiler yer almaktadır.

Madde 40- Geçici süreyle faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir:

 • a) Kapatma kararı işyeri sahibine veya kanunî temsilcisine tebliğ edilir ve kapatma işlemine hazırlanması için azami yirmi dört saat süre tanınır.
 • b) Kapatma işleminde işyeri sahibi ve/veya kanunî temsilcisi hazır bulundurulur.
 • c) Kapatılan yerden, kapanma süresince bozulabilecek mallar ile kişinin özel ve zarurî eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.
 • d) Kapatma işleminde yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.
 • e) İşyerinin pencere ve kapıları kapatılmak suretiyle dışarıyla teması kesilir.
 • f) İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
 • g) Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
 • h) İşyeri sahibi veya kanunî temsilcisinin imzadan kaçınması halinde, bu durum tutanakta belirtilir.

Kapatılan yerin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak açma ve teslim tutanağı hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz MevzuatPin
Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz Mevzuat

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz Edilebilir Mi?

Kişinin işyeri için başvurduğu işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili kişiler tarafından reddedilmesi halinde, red işlemi hukuka ve mevzuata aykırılı olduğu gerekli incelemeler ve araştırmaların yapılmadığı, herhangi bir sorun olmadığı halde itiraz davası açılabilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunun idarece reddedilmesi işlemi idari işlem niteliğini taşımaktadır. Bir idari işlemin hukuka uygunluğunun yargı ile denetlenmesi iptal davalarıyla olmaktadır. Kişilerin işyerleri için ruhsat başvurusu reddedildiğinde idari işlemin hukuka uygun olmadığını öne süren kişiler bu iddiaların işlem üzerinden 3 ay içerisinde idari mahkemelerde açacakları iptal davası ile öne sürülebilmektedir. Açılacak olan iptal davasından sonra dava konusu red işleminin iptal kararı verildiğinde mahkemece verilmiş olan kararlar red işlemi hiç yapılmamış gibi kabul edilip, tüm sorunlar ortadan kalkacaktır.

Belediye Neden Ruhsat Vermez?

Belediyenin ruhsat vermemesi için çevre kirliliğine yol açacak, insan sağlığına zarar verecek ve yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan ve iskanı alınmamış, mevzuatta belirlenen usul ve şartları yerine getirmeyen mevzuata aykırı olarak işyeri açmak isteyen ve yine mevzuatlara aykırı bir şekilde faaliyetlerini sürdüren işyerlerinin olması gerekmektedir. Belediyeler bu şartlar doğrultusunda ruhsat vermemem hakkı bulunmaktadır. İskan belgesi olmayan ruhsatsız bir yapı olduğunda, imar mevzuatına aykırı söz konusu yapıya işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenemez.

Belediye Ruhsatı Alınmazsa Ne Olur?

İşyeri açma şartları arasında yer alan belediye ruhsatı alınmaz ise, ruhsatsız işyeriniz belediye zabıta amirliği görevlileri tarafından tespit edildiğinde mühürlenir. Ayrıca ruhsatsız işyeri açmanız ve çalıştırmanız nedeniyle de Belediye Encümeni kararı ile idari para cezası kesilebilir.

İskan Olmadan İşyeri Ruhsat Alınır Mı?

Hayır, iskan belgesi olmayan ruhsatsız bir yapı, imar mevzuatına aykırı olduğundan yapıya işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemektedir.

Belediyeden Ruhsat Alma Süresi

İşyeri açma ruhsatı başvurusunun ardından Belediye İmar Müdürlüğü tarafından inceleme yapılmaktadır. Yapılan incelemeler sonunda yapı ruhsatında eksik görülmez ise, talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilmektedir.

Verilen oy post
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

1