Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz Mevzuat

Bugünkü yazımızda sizlere Belediye işyeri ruhsat vermezse ne olur, belediye işyerine ruhsat vermezse itiraz nasıl edilir, işyeri açma ruhsatı almamanın cezası, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının iptali, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve belediye işyeri ruhsat harcı konuları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

İşyeri açma kararı nasıl iptal edilir ve ruhsat talebi reddedilir, 2023 yılına kadar işyeri açma ruhsatı ne kadar, tüm resmi işler, gerekli belgeler ve en önemlisi belediye tarafından işletmeye verilecek ruhsatla ilgili tüm bilgiler yazımızda yer almaktadır.

İşyeri Açma Ruhsatı Nedir?

İnsanlar bir iş açmayı çok karmaşık buluyor. Ancak uygun şartları ve gerekli prosedürleri yerine getirmeleri halinde bu süreç daha da kolaylaşmaktadır. Açılacak işletme için iyi bir planlama ve analiz yapılmalıdır. İşyerinin faaliyete başlayabilmesi için bağlı olduğu belediyeden faaliyet ruhsatı alması gerekmektedir.

Faaliyet Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğine göre açılan işyerini işletmek için yetkili idari birimler tarafından verilen izindir. Bu denetimler Polis tarafından yapılır. İşyeri açma ruhsatı olmayan veya uygun şartları taşımayan işyerleri belediye veya il özel idaresi gibi yetkili birimler tarafından kapatılır.

İşyeri kavramı kapsamlıdır ve fabrikaları, mağazaları, işletmeleri ve atölyeleri içerir. İşyerine denetimle gelen polisler, işyerinde eksik gördüklerini işyeri sahibine bildirir ve ihbar eder.

Bu, eksikliklerin giderilmesi için günler verir, örneğin 15 gün. On beş gün sonra tekrar muayeneye gelince, bu eksikliklerin hala tamamlanmaması durumunda işyeri hakkında cezai işlem uygulanır. İşyeri ruhsatı almak için başvuru, bulunduğu il veya ilçenin belediyesine yapılır. Lisans için gerekli belgeler kuruma ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. İşyeri açma ruhsatı başvurunuz için gerekli belgelerin tam listesini başvurduğunuz ilçe belediyelerinden öğrenebilirsiniz.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Almak

İşyeri açmak ve çalışma ruhsatı almak için belediyelere şahsen başvurmak gerekir. Lisans başvuru ve sonuçlandırma süreci 5 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;

 • İşyeri Sınıfının Belirlenmesi
 • Gerekli Belgelerin Tamamlanması
 • Başvuru
 • İşyeri Kontrolünün Gerçekleşmesi
 • Ruhsat İşleminin Kesin Sonuçlanması

İşyeri Sınıfının Belirlenmesi

İşyeri ruhsatlandırma işlemlerinde öncelikle işyeri sınıfı belirlenmelidir. İşletmeler ikiye ayrılır. Bunlar;

 • Gayrisıhhı müesseler ve sıhhı müesseseler,
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yerleridir.

Sıhhi olmayan kuruluşlar, işyerinde çalışırken çevreye az veya çok kimyasal ve sosyal zarar veren kuruluşlardır. Sıhhi tesisler ise imal edilmeyen işyerini belirtir. Buna göre sıhhi işyerleri, sadece satış işlemlerinin yapıldığı ve sergilendiği işyerleridir.

Gayrisıhhi müesseseler kendi içinde üç sınıfına ayrılır. Bu müesseseler için ayrı şartlar bulunmaktadır.

 • Birinci sınıf müesseselerin ruhsat işlemlerini Büyükşehir Belediyeleri yapar.
 • İkinci ve üçüncü sınıf müesseselerin ruhsat işlemlerini ve denetimlerini İlçe Belediyeleri tarafından yapılır.

Gerekli Belgelerin Tamamlanması

Gayrisıhhi müsseselerin ve sıhhi müesseselerin ruhsat alabilmeleri için gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir.

Lisans için gerekli belgeler kuruma ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. İşyeri ruhsat başvurusunda istenen belgelerin tam listesi, başvurulan ilçe belediyelerinden temin edilebilir.

Ruhsat Başvurusu

Ruhsat başvuruları ruhsat ve denetim müdürlüğüne yapılır. Ruhsat kontrol hizmetlerinden başvuru formu alınır ve gerekli belgeler tamamlandıktan sonra ruhsat ve muayene müdürlüğüne başvuru yapılır. Belgeler tamamlandıktan sonra, görevli tarafından kişiye başvuruların alındığına dair bir belge verilir.

İşyeri açma ruhsatı başvurusu aşağıdaki gibidir.

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtirazPin
Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz

İşyeri Kontrolünün Gerçekleşmesi

Başvuru sahibinin işyeri ruhsatı için sunduğu belgeler incelenir. Bu denetimler, lisans kontrol hizmeti yetkilileri tarafından yapılır. Başvuru belgelerinde sorun yaşamayanların başvuruları lisans kontrol komisyonuna iletilir. Ruhsat kontrol komisyonu ayrıca belgelerin işyeri mevzuatına uygun olup olmadığını kontrol eder.

Lisans Sürecinin Tamamlanması; Ruhsat kontrol komisyonundan geçen başvurularda herhangi bir sorun yoksa işletme ruhsatı kesinleşir. Ruhsatları tamamlanan işletmeler böylece çalışma faaliyetlerine başlayabilirler.

İşyeri Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Belediye Ruhsatı başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan Nüfus Kayıt örneği
 • Savcılıktan alınacak olan Adli Sicil Kaydı
 • Resmi kurumlardan bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Belediyelerden temin edilecek olan başvuru formu
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Kiracılar için kira sözleşmesi
 • İşletmelerde bulunması gereken yangın söndürme tüpü fatura fotokopisi
 • Ustalık belgesi
 • İşyerine ait tapunun fotokopisi
 • İşyerine ait yapı kullanma izni fotokopisi
 • Ticaret sicil kaydı
 • Alkollü yer için Belediyenin Fen İşlerinden alınacak olan mesafe krokisi

İşyeri Açma Ruhsatı İçin Tavsiyeler

İşyerinde havalandırma ve ısıtma belirlenen şartlara göre yapılmalıdır. Atıkların toplanmasında ve atık suların drenajında ​​herhangi bir sorun olmaması gerekmektedir. Gerekirse itfaiye belgesi alınmalı, gerekmediğinde yangın söndürücü bulundurulmalıdır.

Açılacak işyerinde 10’dan fazla çalışan olacak ise bu konuda Belediyeden detaylı bilgi alınması faydalı olacaktır. Kriterler işyerinin vereceği hizmete göre farklılık gösterebilir. Yapılacak işin gerekleri hakkında bilgi edinilmesi olası lisans edinme sorunlarının önüne geçecektir. Ruhsat alınacak işyerlerinde önemli bir konu daha var. Bu, işyeri binasının meskun olup olmadığıdır. Binada iskan yoksa ruhsat alınamaz.

Dükkan İçin Kısmi İskan Nasıl Alınır?

Kısmi iskan, alınabilmesi için yapının tamamı bitmemiş dahi olsa kısmen kullanılması mümkün olan kısımları için bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığı bulunmaması gerekiyor. Herkes tarafından bilindiği gibi kullanma izni verilmeyen yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden yararlanamıyor.

Ancak, kısmi iskan alınması halinde kısmi yapı kullanma iznine bağlanan yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden yararlanabilir. Kısmı iskan alınması için yapı müteahhitlerinin gerekli belgeler ile birlikte bağlı olunan belediyeye müracaat etmesi gerekiyor.

Belediye İşyeri Ruhsat Harcı 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023 Harç ve Harç Tarifesine göre işyeri açma ruhsat bedeli aşağıdaki gibidir:

 • İş Yeri Açma İzin Harcının m² fiyatı: 1 TL’dir.
 • 5000 m²‘yi geçen kullanım alanlarında en fazla 5.000 TL alınır.
 • Muayene Ruhsat Rapor Harcı ise maktuen 20 TL’dir.
 • İş yeri açma ve çalısma ruhsatının tahrip olması ya da kaybolması gibi hallerde yeniden düzenlenmesi talep edilirse; sıhhi müesseselerden 60 TL, diger iş yerlerinden ise ücret tarifesine göre hesaplanacak ruhsat ücretinin 1/20’si seklinde alınır.

Bu fiyatlar 2023 yılı için geçerli olmakla birlikte, 2023 yılı için yeni ruhsat ücretleri ilan edilene kadar geçerli olacaktır. Belediye ruhsat harcı hesaplama için Diğer ücret tarifelerini görüntüleyebilirsiniz.

Belediye Ruhsat İşlemleri

İzinsiz olarak açılan işyerleri, yetkili kişilerce kontrol edildikten sonra tutanakla belirlenir, mühürlenir ve ardından kapatılır. Rapor, yetkili kişiler tarafından yetkili idareye gönderilir. Yetkili idare en geç 3 gün içinde yetkili kişilere bilgi verir. İşyeri açma ruhsatı alan işyerlerine yetkili kişiler, kontrol amacıyla en geç bir ay içinde ruhsat ile işyerine giderler. Yapılan kontrol ve denetimlerden sonra işyerine yürürlükteki mevzuata uygun olmaması ve eksiklikleri olması halinde 15 gün süre verilir.

Bu süre içinde eksiklikler tamamlanmazsa ruhsat iptal edilir ve işyeri kapatılır. Ayrıca işyerinde belirli suçlar işlenirse, bu suçların bir yıl içinde tekrar işlenmesi halinde 5 iş günü içinde ruhsat iptal edilir. Bazı işyerlerinde belirtilen hususlara uyulmaması nedeniyle idari para cezası uygulanmaktadır.

İşyerinin çalışmasının men kararının uygulanmasıyla ilgili  2005/9207 karar sayılı yönetmelikte 40.ncı maddesinde şu bilgiler yer almaktadır.

Madde 40- Geçici süreyle faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir:

 • Kapatma kararı işyeri sahibine veya kanunî temsilcisine tebliğ edilir ve kapatma işlemine hazırlanması için azami yirmi dört saat süre tanınır.
 • Kapatma işleminde işyeri sahibi ve/veya kanunî temsilcisi hazır bulundurulur.
 • Kapatılan yerden, kapanma süresince bozulabilecek mallar ile kişinin özel ve zarurî eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.
 • Kapatma işleminde yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumları önleyici tedbirler alınır.
 • İşyerinin pencere ve kapıları kapatılmak suretiyle dışarıyla teması kesilir.
 • İşyerinin dışa açılan bütün kapıları mühürlenir.
 • Kapatma tutanağında kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır.
 • İşyeri sahibi veya kanunî temsilcisinin imzadan kaçınması halinde, bu durum tutanakta belirtilir.

Kapanan yer tekrar açıldığında açılış tarih ve saati yazılır ve açılış ve teslim tutanağı hazır bulunanlar tarafından imzalanır.

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz MevzuatPin
Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz Mevzuat

Belediye İşyerine Ruhsat Vermezse İtiraz Edilebilir Mi?

Kişinin işyeri için başvurduğu işyeri açma ve çalışma ruhsatı yetkili kişiler tarafından reddedilmesi halinde, red işlemi hukuka ve mevzuata aykırılı olduğu gerekli incelemeler ve araştırmaların yapılmadığı, herhangi bir sorun olmadığı halde itiraz davası açılabilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunun idarece reddedilmesi işlemi idari işlem niteliğini taşımaktadır.

Bir idari işlemin hukuka uygunluğunun yargı ile denetlenmesi iptal davalarıyla olmaktadır. Kişilerin işyerleri için ruhsat başvurusu reddedildiğinde idari işlemin hukuka uygun olmadığını öne süren kişiler bu iddiaların işlem üzerinden 3 ay içerisinde idari mahkemelerde açacakları iptal davası ile öne sürülebilmektedir. Açılacak olan iptal davasından sonra dava konusu red işleminin iptal kararı verildiğinde mahkemece verilmiş olan kararlar red işlemi hiç yapılmamış gibi kabul edilip, tüm sorunlar ortadan kalkacaktır.

Belediye Neden Ruhsat Vermez?

Belediyenin ruhsat vermemesi için çevre kirliliğine yol açacak, insan sağlığına zarar verecek ve yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranan ve iskanı alınmamış, mevzuatta belirlenen usul ve şartları yerine getirmeyen mevzuata aykırı olarak işyeri açmak isteyen ve yine mevzuatlara aykırı bir şekilde faaliyetlerini sürdüren işyerlerinin olması gerekmektedir.

Belediyeler bu şartlara uygun olarak ruhsat vermeme hakkına sahiptir. İkamet belgesi olmayan ruhsatsız bina bulunması halinde, söz konusu binaya imar mevzuatına aykırı olarak işyeri ve çalışma ruhsatı verilemez.

Belediye Ruhsatı Alınmazsa Ne Olur?

İşyeri açma şartları arasında yer alan belediye ruhsatının alınmaması durumunda ruhsatsız işyeriniz zabıta amirince tespit edildiğinde mühürlenir. Ayrıca ruhsatsız işyeri açmak ve işletmek için Belediye Meclisi kararı ile idarî para cezası verilebilir.

İskan Olmadan İşyeri Ruhsat Alınır Mı?

Hayır, yapı kullanma izin belgesi olmayan ruhsatsız bina imar mevzuatına aykırı olduğu için binaya işyeri ve çalışma ruhsatı verilmez.

Belediyeden Ruhsat Alma Süresi

İşyeri açma ruhsatı başvurusunun ardından Belediye İmar Müdürlüğü tarafından inceleme yapılır.

Yapılan incelemeler sonucunda yapı ruhsatında eksiklik görülmediği takdirde, talep eden 2 yıl içinde inşaata başlayabilir.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
2