KosgebKredisi.Com

Mazot Gübre Desteği Nasıl Alınır? 2021 Ödemeleri

Üreten çiftçiye, alan bazlı destekler kapsamında mazot ve gübre parası desteklemesi Mazot gübre destekleme ödemeleri her yıl olduğu gibi 2021 yılında da yapılacaktır. Bu yazıda, tarımsal destekleme ödemeleri, sorgulama işlemi, buğday, arpa, nohut, zeytin, ayçiçeği, süs bitkileri yağlı tohum bitkileri ve hububat için yapılacak mazot gübre destekleri nasıl alınır başvurular hakkında bilgilere yer verdik. Mazot Gübre Desteği Nasıl Alınır? 2021 Ödemeleri tüm merak edilenler burada.

Mazot Gübre Desteği Nasıl Alınır? 2021 Ödemeleri

Alan bazlı tarım destekleri kapsamında ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere toprak analizi yaptırmak şartı ile Mazot ve gübre desteği verilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ÇKS’ ye kayıtlı olan çiftçi ve üreticilere verilen tarımsal destekleme ödemelerinin belirlenen takvime göre yapılan Mazot Gübre Desteği Nasıl Alınır? 2021 Ödemeleri, başvuruları nasıl yapılır, başvuru yeri neresi, son başvuru tarihi ne zaman, kimlere ödeme yapılır, kimlere yapılmaz, mazot gübre destek ödemeleri ne zaman yapılacak ödeme aktarım tarihleri, ne kadar yapıldığı ve miktarları ne kadar olduğunu hesaplama ve konu ile ilgili tüm merak edilenler içeriğimizde yer almaktadır.

Mazot gübre desteği ile ilgili Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ‘ de destekleme miktarları belirlenmiş olup ve belirlenen miktarlara göre çiftçilerimize ödeme yapılmaya devam etmektedir. Geçen yıl itibari ile başvurular tamamlandı ve çiftçilerimiz desteklerini yıl içinde Ziraat Bankası aracılığı ile almaya devam ediyor. Ancak yeni yıl için başvuruların ne zaman başlayacağı, destekleme ödemesi miktarlarının ne kadar olacağı ve ne zaman ödeneceği merak ediliyor.

Çiftçilere Mazot Gübre Desteği Başvuruları Nasıl Yapılır?

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır. Bu ödemelerden yararlanmak için başvuru yapılması gerekiyor.

Mazot gübre desteği başvuruları; Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ve e-devlet üzerinden başvuru yapabilir.

 • 2021 üretim yılında, ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteği ve katı organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçiler ise fındık alan bazlı gelir desteğine başvurmuş sayılırlar.
 • Mazot, gübre ve toprak analizinden yararlanmak isteyen çiftçiler Mazot gübre desteği alınacak olan üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmak veya kayıtlarını güncellemek şartı ile mazot, gübre ve toprak analizinden faydalanmak istediğine dair başvuru dilekçesini çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olduğu Tarım Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerine vermek zorundadırlar.
 • 50 dekar ve üzeri parseli olan çiftçilerimiz bu parselin gübre desteğinden yararlanabilmesi için yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırması zorunludur.
 • Mazot gübre desteği alınacak olan üretim yılında Çks’ de kayıtlı olan ve mazot, gübre ve toprak analizi desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin tarım desteklerinden yararlanmak için tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS’ de kayıtlı oldukları İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Tarım Bakanlığı tarafından ÇKS ‘ye yani çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere her yıl olmak üzere tarım destekleri verilmektedir.

Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri’ ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız

Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor.

Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %100 oranında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

destekleme-ödemesi-başvuruları-nasıl-yapılır
Destekleme ödemesi başvuruları nasıl yapılır?

Kuraklıktan etkilenen çiftçiler 151 TL Mazot Gübre Desteği

Kuraklıktan etkilenen çiftçilere Mazot gübre desteği olarak toplamda dekara 151 TL’ye kadar destekleme ödemesi gerçekleştirecek.

Dilekçenizin kabul edilebilmesi için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Dekar başı desteklemelerin verilebilmesi için arazinin belirli bir büyüklüğe sahip olması gerekiyor. Şimdi de bu şartları anlatalım.

Mazot Gübre Desteği Nasıl Alınır?

Mazot ve gübre desteklemesi almak için bu desteği almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri’ne teslim etmeniz gerekiyor. Mazot gübre desteği almak için bazı şartlar bulunuyor. Bu ŞARTLAR:

 • Çiftçilere, 2021 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır. Mazot Gübre Desteği almak için ÇKS’ye kayıtlı olmak ve toprak analizi yaptırmak gereklidir. Mazot gübre desteği almak için her çiftçinin ÇKS’ye kayıt olması gereklidir.
 • Ayrıca, Mazot ve gübre desteği alabilmek için Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan 50 dekar ve üzerinde bir tarım arazisine sahip olmanız ve her 50 dekarlık arazi için Toprak Analizi yaptırmak gereklidir. Toprak analizleri Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan laboratuvarlarda yıl sonuna kadar yaptırılabilmektedir.

Mazot gübre desteği almanın şartlarından biri olan ÇKS Kayıt işlemleri ise;

ÇKS kaydı yaptırmak isteyenlere sunabileceğimiz 3 farklı yöntem var. Arazi sahibi olanlar, araziyi kiralayanlar ve 1. dereceden akrabalarının arazilerini kullananlar olmak üzere üç farklı gruplandırma yapmak mümkün. Yeni kayıt olacaklar başvuru formunu doldurmalıdır. Daha sonra sahip olunan arazi tapularının noterde aslı gibidir yapılması gerekmektedir. Size verilecek olan C formunu muhtara onaylatmalısınız. İkamet ettiğiniz yerdeki müdürlüklere başvurabileceğiniz gibi, arazinin bulunduğu yerlerde de başvuru yapabilirsiniz. E-devlet üzerinden ÇKS kaydı yapılamamakta, yalnızca başvuru durumu sorgulanmaktadır.

ÇKS Belgesi Nasıl Çıkarılır? isimli yazımızı inceleyerek kayıt ile ilgili gerekli evrakları öğrenebilirsiniz.

Mazot ve Gübre Desteklemesi Başvuru Şartları

Mazot ve gübre desteklemelerinden ne yazık ki her çiftçi faydalanamıyor. Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

Bu şartlar; 

 • Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
 • Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
 • Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
 • 50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
 • Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin; 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Mazot ve Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçe Örneği

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin ilgili üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçiler ise 31/12/2020 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Mazot ve gübre desteği nasıl alınır? Başvurularda dilekçe verilmelidir. Başvuru dilekçesi ise;

İlgili İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne,

5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:(..)  gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.   

……/……./2021

Dilekçenin sağ altına ise adres, telefon, isim soy isim ve T.C. kimlik numarasının yazılması gerekiyor. Yazmış olduğunuz bu dilekçeyi bağlı bulunduğunuz Tarım İl ve ilçe Müdürlükleri’ ne teslim etmelisiniz.

Bu noktada belirtmemiz gereken farklı bir husus var. Destekleme ödemelerinden yararlanabilmek için yukarıdaki tabloda bahsettiğimiz ürünlerin uygun alanlara ekilmesi gerekiyor. İklim koşulları sağlanmayan arazilerden hiçbir şekilde verim alınamayacağından devlet de bu bölgelere destekleme ödemesi vermeye imtina edecektir ve bu kişilerin başvuruları reddedilecektir.

Tarım Kredi Kooperatifleri güncel gübre fiyatları listesini incelediniz mi?

2021 Mazot Gübre Desteği Kaç Lira? Hesaplama

Tarımsal desteklemeler kapsamında çiftçilere belirli ürünler dahilinde mazot ve gübre desteklemeleri yapılmıştı. Bu ürünler buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, pamuk, nohut, mercimek, kuru fasulye, aspir, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, patates, kanola, sağan, yaş çay, fındık, yem bitkilerinden oluşmaktadır. Bu ürünleri ekenler bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında gerekli evrakların teslimi ile başvuru yapmaktadır. Yapılan başvurular incelenerek bakanlık tarafından sunulmakta ve şartları taşıdığı belirlenen çiftçilere mazot ve gübre desteği sağlanmaktadır.

2021 Mazot Desteği Dekar Başına Ne Kadar?

Destekler dekar başına ödenmektedir. Mazot ve gübre desteği 2021 yılı için üretilen ürünün türüne göre değişmektedir. Nadasa bırakılan alanların sürülmesi için yalnızca mazot desteği verilmektedir.

Mazot Desteği miktarı ürünlere göre aşağıdaki gibidir;

 • Buğday, arpa, çavdar ve yulaf ekenlere toplamda 19 TL,
 • Çeltik ve pamuk ekenlere 62 TL,
 • Nohut, mercimek, kuru fasulye ekenlere 22 TL,
 • Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi 26 TL
 • Patates ekenlere 27 TL
 • Zeytin ve diğer ürünleri için 15 TL
 • Kanola, soğan, çay, fındık ve yem bitkileri ekenlere ise 17 TL destekleme verilecektir.
 • Nadaslar için verilen mazot gübre desteği tutarı 8 TL’dir.

Mazot Gübre Desteği HESAPLAMA

Mazot gübre desteği miktarı Resmi Gazete‘de 4 Mart 2021 tarih ve 3589 Karar sayılı yayınlanan tebliğ ile güncellenmiştir. Bu kapsamda yeniden belirlenen miktarları ve Mazot Gübre destek ödemeleri güncel halini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında; buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 16 lirası gübre olmak üzere 35 lira destek sağlanıyor. Çeltik pamuk, nohut, mercimek patates zeytin, yaş çay, fındık yem bitkilerin gibi ürünlerin 2021 Mazot Gübre Desteği Dekar Başına toplam ödeme miktarlarının hesaplamaları ise aşağıdaki gibidir;

Sıra Numarası Ürünler Mazot DesteğiGübre DesteğiToplam Tutar
1Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale19 TL16TL35 TL
2Çeltik, pamuk62 TL8 TL70 TL
3Nohut, mercimek, kuru fasulye22 TL8 TL30 TL
4Patates27 TL8 TL35 TL
5Zeytin15 TL8 TL23 TL
6Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi26 TL8TL34 TL
7Kanola, sağan, yaş çay, fındık, yem bitkileri17 TL8 TL25 TL
8Nadas 8 TL8 TL
9 Diğer Ürünler15 TL8 TL23 TL
2021 mazot gübre desteği dekar başına ödeme miktarları

Süs bitkileri yağlı tohum bitkileri ve hububat için yapılacak mazot gübre destek Miktarları 2021

Ayrıca süs bitkileri yağlı tohum bitkileri ve hububat için yapılacak mazot gübre destek ödemeleri aşağıdaki gibidir.

Peyzaj ve Süs Bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman Emvali Alanları desteği;

 • Gübre Desteği dekar başına 4.75 TL’dir
 • Mazot Desteği dekar başına 3.30 TL,

Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze, Meyve Alanları desteği;

 • Gübre Desteği dekar başına 6,60 TL
 • Mazot Desteği dekar başına 4,85 TL’dir.

Yağlı Tohumlu Bitkileri ve Endüstri Bitkileri Alanları bitkileri destekleri;

 • Mazot Desteği dekar başına 7.90 TL,
 • Gübre Desteği dekar başına 8.25 TL’dir.

Ayrıca, Toprak analizi desteği ise dekar başına 2,5 TL’ dir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Kivi üreticilerine dekara 19 lira mazot ve gübre desteği verildiğini açıkladı.

Destekleme başvurusu kabul edilenler, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre belirlenen tarihlerde ödemelerini alabilecektir. 

2021 Gübre Desteği Dekar Başına Ne kadar?

Gübre desteği buğday, arpa, çavdar 16 tl olarak yapılacak olup bu ürünler hariç tüm ürünler için dekar başına 8′ TL olarak belirlenmiştir.

Gübre Desteği Artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buğday ve arpada gübre desteğini %100 artırarak 8 TL’den 16 TL’ye çıkaracaklarını müjdeledi.

 • 2015 yılından önce gübre desteklemesi 6 lira olarak ödenmekteydi.
 • 2016 yılında gübre desteklemesi mazot desteklemesi ile birleştirildi.
 • 2017 yılında bu iki destekleme 4 liraya düşürüldü.
 • 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanımız tarafından desteklemenin %100 arttırılacağı müjdesi verildi.
 • 2021 yılında gübre desteği ni buğday ve arpada 16 yeniden yükseltildi.
Mazot Gübre Desteği Nasıl Alınır? 2021 Ödemeleri

Mazot Gübre Desteği Ödemeleri Ne Zaman Yatacak Ödeme Tarihleri Açıklandı mı?

2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek üreticiler tarafından en çok araştırılan bir diğer konudur.

Çiftçilerimiz mazot ve gübre destekleme başvurularının ne zaman yapılacağını ve ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Şartlar aynı olmakla birlikte, ÇKS kaydı olmayn çiftçilerimizin tarih belirlenene kadar ÇKS kayıtlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Tarihler açıklandığında ise dilekçe yolu ile müdürlüklere başvuru yapabilirler.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mazot gübre desteği açıklama yaptı. Geçtiğimiz yıl üreticilere Mart ve Nisan aylarında toplamda 1 milyar 572 milyon 500 bin lira olarak ödeme yapılmıştı.

Bu yıl mazot gübre desteği ödemelerini tarihleri 26 Mart 2021 başlatıldı. En son 4 Haziran tarihinde ödemelerin yatacağı açıklanmıştı. Üreticilere ödemeler TC numarasına göre Ziraat bankası aracılığıyla yapılmaktadır.

Mazot Gübre Desteği Ödemeleri Ne Zaman?
Mazot Gübre Desteği Ödemeleri Ne Zaman?

Mazot gübre desteği TC numarasına göre Tarihleri 2021

En son Mazot gübre desteği 2021 TC numarasına göre aşağıdaki tarihlerde yapılmıştı. Üreticilerin T.C kimlik numarasının son hesaplarına göre yapılacak olan Ziraat bankası hesaplarına bakanlığın belirleyeceği tarihlerde yapılacak.

Mazot gübre desteği TC kimlik numaralarını son hanesi ne göre:

 • 6-8 olanlara : TC kimlik numaralarının son hanesi 8 ve 6 olanlar ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanla 4 HAZİRAN 2021
 • 4 ve olanlara : 11 Haziran’da 18.00’den sonra,
 • 0 ve  olanlara /2 olanlara 18 Haziran 2021 tarihinde yapıldı.

TC kimlik numaralarının son hanesine ve vergi kimlik numaralarının son hanesine göre 4 haziran 2021 Çiftçinin faydalanacağı destek ödemeleri ile ilgili saat 18.00 itibariyle aktarılmıştı.

 • En son takvime göre; Çiftçinin faydalanacağı destek ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesine göre en son 4 haziran 2021 tarihinde saat 18.00 itibariyle yapılmıştı.
 • Bundan bir önceki Mazot ve gübre desteği de 21 Mayıs 2021 tarihi itibari ile 81 ilde Toplam 2 milyon 130 milyon 510 bin 158 TL destek ödemesi yapılmıştı.
 • Ondan bir önceki ödemeler ise 26 mart tarihi itibarıyla ülke çapında ödemeler başlatılmıştı. “26 Mart itibariyle 81 ilde ödemeye başlanacak olan mazot gübre desteği ile Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapılmıştı.

2021 Mazot Gübre Desteği Sorgulama Nasıl Yapılır?

Destek ödemeleri her yıl olduğu gibi Ziraat bankası aracılığıyla yapılacaktır. Çiftçiler doğrudan hesaplarına yatırılacaktır. Birlikler üzerinden değil doğrudan yapılacak ödemeler yıl içerisinde Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

Çiftçilerimiz Ziraat Bankasına giderek ödemelerini alabilirler. Ödeme tarihi banka tarafından verilen tarihlere göre açıklanacaktır. Ayrıca 2021 Mazot Gübre Desteği Sorgulama işlemi Ziraat bankası Destekleme ödemeleri sorgulama sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL’ lik mazotun 50 TL’ si devlet tarafından karşılanacak. Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

2021 Mazot Gübre Desteği Son Başvuru Tarihi

Yine mazot gübre desteğinden yararlanabilmek için son başvuru tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Başvuru yapılacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ve e-devlet üzerinden 2021 mazot gübre desteği son başvuru tarihi 31/12/2020‘e kadar başvurmuş olan üreticilere hakedişleri Ziraat bankası hesaplarına yatırılacaktır.

Üreticilerin, Bakanlık tarafından uygulanan, Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği ve Mazot Gübre Desteği v.b. tüm tarımsal desteklemelerinden faydalanabilmeleri için ÇKS’ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 2021 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül 2020 tarihinde başlamış olup, 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecektir.

Üretilecek Ürün ve Üretim Alanına Göre Destek Verilecek

Üretim yapmadan önce çiftçinin üretim alanı ve üretim yapılacak olan ürünlere göre planlanması ve projelendirmesinin iyi olmasını belirtildi. Amacının, üretim çeşitliliğinin arttırılmasının olduğunu ve çiftçinin her yıl aynı şeyi üretmesini değil, farklı üretim ürünlerinin de kullanılmasının önemli olduğunu belirtildi.

Örnek olarak; önceki yıllar da buğdaydan çok kazanıldığını gören çiftçiler tekrar buğday ekmeye karar vermesi gibi dedi. Yani geçen yıllar da buğday çok kazandırdığında sonra ki üretim zamanında herkes tekrardan buğday ekiyor ve bu şekilde olduğun da çok fazla buğday üretimi olmuş oluyor ve zararına satışlar gerçekleşiyor.

Bu şekil de olduğunda Türkiye’nin dışarıdan ithal etmesi gerektiği ürünler olduğunu ve dışarıdan ithal edilen ürünlerinde devlet bütçesine zarar verdiğini açıkladı. Çiftçilerin üretimde en çok ihtiyacı olan gübre ve mazot için indirimler olacağını ve bu indirimlerin de Gübre %23 ve Mazot %50 olarak indirim sağlanacak. Yani kısaca örnek verildiğinde, 200 TL’lik mazot 100 TL’si devlet yardımı ile alınıyor. 200 TL’lik bir gübrede ise 46 TL gübre yardımı alınmış oluyor.

Mazot Gübre Desteği Kimlere Yapılmaz?

2020 üretim yılında ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememeleri halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 31/12/2020 tarihine kadar yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

 • Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen ürünlerin, 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında belirtilen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz.
 • Tek yıl nadasa bırakılan parseller hariç olmak üzere bitkisel üretim faaliyeti yapılmayan parsellere mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılmaz.
 • Destekleme ödemesinin yapıldığının tespit edilmesi halinde yapılan ödeme geri tahsil edilir.
 • Toplam arazi miktarı bir dekarın altında olan çiftçilere mazot ve gübre desteği yapılmaz.
 • Rekreasyon amacıyla yetiştirilen yem bitkileri için mazot ve gübre desteği yapılmaz.
 • Mazot ve gübre desteği, fındık alan bazlı gelir desteği ve katı organik-organomineral gübre desteği hariç diğer destekleme ödemelerinde; 2020 üretim yılına esas destekleme müracaatını yapamadan vefat eden çiftçilerin mirasçıları, arazinin intikalini yaptıramaması durumunda desteklemeye esas şartları devam ettirmeleri kaydıyla mahkemeden veya noterden alınmış veraset belgesinin aslı ya da onaylanmış sureti ile mirasçılardan herhangi birinin diğer mirasçılardan alacağı Muvafakatname-1 ile müracaatı üzerine vefat eden çiftçi adına destekleme ödemesi yapılır. Herhangi bir müracaat yapılmaması halinde hiçbir destekleme ödemesi yapılmaz.

Doğru Ürünü Doğru Toprakta Yetiştirmeyenlere Devlet Mazot Desteği Yok!

Bu konuda en hassas noktanın doğru ürün, doğru toprak olduğunu belirtildi. Doğru ürün doğru toprakta yetiştirilirse zaten vereceği verim de az olacağından yapılan yatırımların mantıksız olacağından herkes emin. En çok sorulardan birisi, peki ben bu ürünü toprağımda yetiştirmek istiyorum yetiştiremeyecek miyim? Tabii, herkes toprağında ürün yetiştirebilir fakat toprağa uygun olmayan ve ürünü yetiştiren çiftçiler Devlet Mazot Desteği kampanyasından yararlanamazlar. Bunun sebebi ise, devletin bu kampanya dahilinde lüzumsuz bir şekilde devleti zarara sokacağından ve bu yüzden çiftçiye verilecek destekte hükümetin kampanya dahilinde zarar yemesinden kaçınmasıdır.

Doğru alan ve yerde doğru ürünlerin üretimin desteklenmesi ve havza bazlı üretimin ilk şartlarından olan doğru alanda doğru ürünün yetiştiriciliğinin yapılması ile söz konusu desteğin verilmesi sadece yetiştirilecek ürünlerin belirlenen bölgelerde ve havzalarda yetiştirilmesi şartıyla verileceğini doğru olmayan yerlerde örneğin sulak olmayan arazilerde yapılan çeltik yetiştiriciliğinin destekten mahrum kalacağını, ülkemizin buğday ve yem bitkilerinin yetiştiriciliğinde ülkemizin tüm topraklarının bu ürünlerin yetiştiriciliğine olanak tanıdığını ve buğday ve yem bitkisi yetiştirenlere ve havzalar için belirlenen ürünleri yetiştiren çiftçilere % 50 mazot desteğinin TAM olarak verileceğini ve bölgelerin Tarım bakanlığının iznini alan çiftçilere sağlanacağı belirtilmiştir.

Yapılan açıklamaya göre gübre fiyatlarında %15 oranında indirim uygulanacaktır. Hasattan istendiği kadar verim alabilmesi, yapılacak olan uygulamalara bağlıdır. Bunların başında da gübreleme gelmektedir. Ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntıların bir nebze hafiflemesi ve bu durumdan çiftçilerin etkilenmemesi adına gübre fiyatlarında indirime gidilecektir. Yapılan düzenlemeler ile birlikte;

Tarım bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucun da bu kampanya için aranan ilk ve en önemli şartı “Doğru Alanda Üretim” başta geldiğini altını çizerek belirtildi. Bu açıklamaya örneklemesi, çeltik üretimi için sulak gerektiği için ürünün sadece sulak alan olması gerektiğini ve bu üretim yerine uymayan yer sahipleri kesinlikle bu kampanyadan yararlanamayacağını belirtti. Ayrıca Mazot Desteği belirlenen ürün ve belirlenen bölgeler için geçerli olacağının da açıklamasını yaptı. Bu yüzden bu şartlara uyan kişilerin başvuru yapmalarını ve sadece bu kişilerin mazot desteği alabileceğini defalarca ve önem ile belirtti.

 • Toprak Mahsulleri Ofisi, ürün alım garantisi verecek.
 • Gübre fiyatlarında, türlere göre değişmekle birlikte %15 indirim uygulanacak.
 • Örneğin Dap gübresinin ton fiyatı 2 bin 900 TL‘ ye düşürülmüştür. Bu anlamda 350 TL’ lik bir indirim olduğundan söz edebiliriz.
 • Ayrıca, gübre firmalarının fiyatlarını artıran firmalar da Bakanlık tarafından mercek altına alınmıştır.

Bakan Bekir Pakdemirli’ nin yaptığı açıklamalar neticesinde, yalnızca gübre fiyatlarında değil, arpa ve buğday desteklerine de değindi. 5 kuruş olan Buğday arpa prim desteği %100 arttı 10 kuruş olarak yapılacak. Hasat zamanlarında çiftçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecektir. TMO aracılığı ile alımlar yapılmaya devam edecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 8 YORUM
 1. yahya çevik dedi ki:

  bankaya hesabı bizmi açıcaz acaba.

 2. mehmet dedi ki:

  Tc 0 2 olanları biraz öne alın kardeşim desteği hep sonda alıyoruz ya

 3. Destek dedi ki:

  Kuru fasulye desteğim yaymadı sadece mazot gübre yatti neden

 4. Mehmet Dural dedi ki:

  Canakkale yem bitkileri desteklemesi ne zaman odenecek…

 5. A dedi ki:

  Benim tc numaramın sonu 4 bu gün ayin 1ri daha yatmamis

 6. kayıt dedi ki:

  Ben kayıt olmak istiyorum

 7. Ramazan dedi ki:

  Gubre mazot destekleme ödemeleri ne zaman verilecek

 8. celile obalar dedi ki:

  konya hububat pirim ve destek ne zaman ödenecek

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
You cannot copy content of this page