KOSGEB Kredisi

KOSGEB Orta Yüksek 200.000 TL. Desteklenen Sektörler

KOSGEB Orta Yüksek 200.000 TL. Desteklenen Sektörler

Aşağıda yer alan sektörler yeni yıl programında Orta Yüksek Kategorisinde yer almakta olup, 200 Bin TL. tutarında  desteklenmektedirler.

NACE KODUSEKTÖRDÜZEY
20 11 01Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri, soğutucu-dondurucu gazlar ile hava gibi sıvı veya sıkıştırılmış inorganik sanayi gazları ve tıbbi gazlar)Orta Yüksek
20 12 01Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan) (hazır boyalar hariç)Orta Yüksek
20 12 02Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri; bitkisel veya
hayvansal kökenli renklendirme maddelerinin imalatı
Orta Yüksek
20.13.02Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratların imalatı (çamaşır suyu dâhil)Orta Yüksek
20.13.03Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve nitratların imalatı (şap dâhil)Orta Yüksek
20.13.04Karbonatların imalatı (sodyum, kalsiyum ve diğerleri)
(çamaşır sodası dâhil)
Orta Yüksek
20.13.06Uranyum, plütonyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi (nükleer reaktörler için yakıt kartuşları
dâhil)
Orta Yüksek
20.13.07Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların bileşikleri, oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt, kavrulmuş demir
piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.)
Orta Yüksek
20.13.90Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium,
cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.)
Orta Yüksek
20.14.01Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar, sentetik gliserin, azot
fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dâhil)
Orta Yüksek
20.14.04Odunun ve kömür katranının damıtılması (odun kreozotu, odun naftası, bitkisel zift, benzol, toluol, fenol, naftalin
vb.)
Orta Yüksek
20.14.05Tabii reçine ve türevleri, kolofanlar, kolofanın
modifikasyon ve esterifikasyon ürünleri, çam terebentin ve çam terebentin esansları ile doğal zamk imalatı
Orta Yüksek
20.15.01Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile
diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı
Orta Yüksek
20.15.02Bileşik azotlu ürünlerin imalatı (nitrik asit, sülfonitrik
asit, saf amonyak, amonyum klorür (nişadır), amonyum karbonat, nitritler, potasyum nitratlar vb.) (gübreler hariç)
Orta Yüksek
20.16.01Birincil formda poliamitler, üre reçineleri, melamin
reçineleri, vb. plastik hammaddelerin imalatı
Orta Yüksek
20.16.02Birincil formda alkid reçine, polyester reçine, epoksi
reçine, poliasetal, polikarbonat ile diğer polieter ve polyester imalatı
Orta Yüksek
20.16.03Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen, propilen, stiren, vinil klorür, vinil asetat, vinil esterleri, akrilik vb. polimerleri ile sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun
kimyasal türevleri dâhil)
Orta Yüksek
20.16.04Birincil formda silikon ve polimer esaslı iyon
değiştiricileri imalatı
Orta Yüksek
20.16.05Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, politerpenler, polisülfürler, selüloz ve
kimyasal türevleri ile diğer petrol reçineleri imalatı
Orta Yüksek
20.17.01Birincil formda sentetik kauçuk imalatıOrta Yüksek
20.20.11Böcek ilacı, kemirgen ilacı, küf ve mantar ilacı, yabancı
otla mücadele ilacı imalatı
Orta Yüksek
20.20.12Dezenfektan imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için)
(hijyenik maddeler, bakteriostatlar ve sterilize ediciler dâhil)
Orta Yüksek
20.20.13Çimlenmeyi önleyici ve bitki gelişimini düzenleyici ürün
imalatı
Orta Yüksek
20.20.14Diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı (gübre ve azotlu
bileşik imalatı hariç)
Orta Yüksek
20.30.11Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı
olanların (sulu ortamda dağılanlar, çözülenler ve çözeltiler) imalatı
Orta Yüksek
20.30.12Macun imalatı (dolgu, cam, sıvama için olanlar ile
üstübeç, vb. dâhil)
Orta Yüksek
20.30.13Diğer boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalatı (renk ayarlayıcılar, matbaa mürekkepleri, solventler,
incelticiler (tiner))
Orta Yüksek
20.30.14Boya ve vernikler, polyester, akrilik ve vinil polimer
esaslı olanların (susuz ortamda dağılanlar, çözülenler ve çözeltiler) imalatı
Orta Yüksek
20.30.15Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar,
cam firit, sıvı cilalar ve benzerlerin imalatı
Orta Yüksek
20.30.16Boya müstahzarları hazır kurutucu maddelerinin imalatıOrta Yüksek
20.30.17Elektrostatik toz boya imalatıOrta Yüksek
20.41.01Kapalı alanlar için kokulu müstahzarlar ve koku gidericiler ile suni mumların imalatı (kişisel kullanım için
olanlar hariç)
Orta Yüksek
20.41.03Ham gliserin (gliserol) imalatıOrta Yüksek
20.41.04Sabun, yıkama ve temizleme müstahzarları (deterjanlar) ile sabun olarak kullanılan müstahzarlar imalatı (kişisel
bakım için olanlar ile ovalama toz ve kremleri hariç)
Orta Yüksek
20.41.06Cila, krem ve ovalama krem ve tozlarının imalatı
(ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta, cam, metal vb. İçin)
Orta Yüksek
20.42.01Ağız veya diş bakım ürünleri imalatı (diş macunu, vb. ile takma dişleri ağızda sabit tutmaya yarayan macun ve
tozlar ile diş temizleme iplikleri dâhil)
Orta Yüksek
20.42.02Kolonya imalatıOrta Yüksek
20.42.03Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, güneş koruyucu ürünler, dudak ve göz makyajı ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya kişisel bakım amaçlı pudra, sabun ve organik yüzey aktif müstahzarı,
deodorant, vb. imalatı (kolonya hariç)
Orta Yüksek
20.42.04Şampuan, saç kremi, saç spreyi, jöle, saç düzleştirme ve
perma ürünleri, saç losyonları, saç boyaları, vb. imalatı
Orta Yüksek
20.51.21Barut, vb. itici tozların imalatıOrta Yüksek
20.51.22Hazır patlayıcılar, emniyet fitilleri, çarpma kapsülleri, infilak fitilleri, ateşleyiciler, dinamit, elektrikli kapsüller, havai fişekler, sis işaretleri, işaret fişekleri, vb. patlayıcı
veya piroteknik malzeme imalatı (barut hariç)
Orta Yüksek
20.51.23Kibrit imalatıOrta Yüksek
20.52.05Tutkal imalatı (kazein esaslı, hayvansal esaslı, nişasta esaslı, kauçuk esaslı, plastik esaslı, polimer esaslı vb.
olanlar)
Orta Yüksek
20.53.02Uçucu yağların imalatıOrta Yüksek
20.59.01Fotografik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar), anında baskılanan filmlerin,
fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarların ve karışımsız (saf) ürünlerin imalatı
Orta Yüksek
20.59.03Aktif karbon imalatıOrta Yüksek
20.59.04Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları dâhil), vuruntu önleyici müstahzarlar ile katkı maddeleri ve antifrizlerin imalatıOrta Yüksek
20.59.05Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkeplerin
imalatı (matbaa mürekkebi imalatı hariç)
Orta Yüksek
20.59.06Peptonlar, diğer protein maddeleri ve bunların
türevlerinin ve deri tozlarının imalatı
Orta Yüksek
20.59.07Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model hamurları, kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar
reaktifleri imalatı
Orta Yüksek
20.59.08Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş)
olan kimyasal elementler ile bileşiklerin imalatı
Orta Yüksek
20.59.09Bitirme (apreleme dâhil) maddeleri, boya hammaddesi ve
benzeri ürünlerin sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddelerin imalatı
Orta Yüksek
20.59.10Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler, hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler, kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler, başka yerde sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar
imalatı
Orta Yüksek
20.59.11Jelatin ve jelatin türevleri ile süt albüminlerinin imalatı
(gıda endüstrisinde kullanılan jelatinler ve süt albüminleri hariç)
Orta Yüksek
20.59.12Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve yağ karışımlarının imalatı (linoksin, teknik ve sanayi amaçlı
bitkisel sabit sıvı yağlar, sanayide kullanılan sıvı yağlar, vb.)
Orta Yüksek
20.59.13Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen uzun zincirli yağ asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol yağı ile
karıştırılmış biyodizelden ürünler hariç)
Orta Yüksek
20.59.14Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler, pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve
hazır bağlayıcılar, vb.)
Orta Yüksek
20.59.15Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum malzemeleri
imalatı
Orta Yüksek
20.59.16Jelatin ve süt albüminlerinin imalatı (yalnızca gıda
endüstrisinde kullanılanlar)
Orta Yüksek
20.60.01Kardelenmemiş ve taranmamış suni ve sentetik elyaf
imalatı
Orta Yüksek
20.60.02Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve benzerlerinin imalatı (poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dâhil)
(bükülü, katlı ve tekstürize olanlar hariç)
Orta Yüksek
25.40.01Tabanca, revolver (altıpatlar), av tüfeği, havalı tabanca,
cop, vb. askeri amaçlı olmayan ateşli silahlar ve benzeri aletlerin ve bunların parçalarının imalatı
Orta Yüksek
25.40.02Askeri silah ve bunların parçalarının imalatı (büyük
toplar, savaş araçları, füzeatarlar, torpil kovanları, ağır makineli tüfekler, vb.)
Orta Yüksek
25.40.03Bomba, füze ve benzeri savaş gereçleri, fişekler, diğer mermi ve mühimmatlar ile bunların parçalarının imalatıOrta Yüksek
Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı
(aksam ve parçaları hariç)
Orta Yüksek
Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin aksam ve
parçalarının imalatı
Orta Yüksek
Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü cihazların imalatı (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yalıtım, devre ve yük ayırıcı anahtarlar, voltaj sınırlayıcı, dalga bastırıcı
vb.)
Orta Yüksek
Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ve elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü cihazların parçalarının imalatı (kumanda panosu için tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler dâhil, elektrik düğmesi, fişi ve
prizi hariç)
Orta Yüksek
27.20.01Elektrik akümülatör parçalarının imalatı (akümülatör
plakaları, separatörler, kurşun ızgaralar) (akümülatör kutu ve kapaklarının imalatı hariç)
Orta Yüksek
27.20.02Şarj edilemeyen (birincil) pil ve bataryalar ile bunların aksam ve parçalarının imalatı (manganez dioksitli, cıva
oksitli, gümüş oksitli, lityum oksitli, çinko-hava reaksiyonlu pil ve bataryalar)
Orta Yüksek
27.20.03Akümülatör imalatı (kurşun asitli, nikel kadmiyum, nikel metal hidrit, lityum-iyon, lityum polimer, nikel demir ve
diğer elektrik akümülatörleri)
Orta Yüksek
27.20.04Şarj edilebilir pil ve batarya ile bunların parçalarının
imalatı
Orta Yüksek
27.20.05Akümülatör kutu ve kapaklarının imalatıOrta Yüksek
27.31.04Fiber optik kabloların imalatıOrta Yüksek
27.32.03Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı (koaksiyel kablo ve diğer koaksiyel elektrik iletkenleri, yalıtılmış bobin telleri, izolasyonlu toprak su altı iletkenler, asetatlı ve silikonlu bakır iletkenler, vb.)
(fiberoptik kablo hariç)
Orta Yüksek
27.33.02Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı (fiş, soket, baskılı, düğmeli vb. anahtar, priz, duy, plastikten elektrik boru ve kablo tablaları, makine ve cihazları izole edici plastik bağlantı parçaları, vb.) (elektronik bileşenlerde
kullanılanlar hariç)
Orta Yüksek
27.40.01Deşarj ampulü, mor ötesi veya kızıl ötesi ampul, ark ampulü, tungsten halojen filamentli ampul, diğer filamentli ampul ile fotoğrafçılıkta kullanılan flaş
ampulü, flaş küpü ve benzerlerinin imalatı
Orta Yüksek
27.40.02Hava ve motorlu kara taşıtları için monoblok far
üniteleri, kara, hava ve deniz taşıtları için elektrikli aydınlatma donanımları veya görsel sinyalizasyon ekipmanları imalatı (polis araçları, ambulans vb. araçların
dış ikaz lambaları dâhil)
Orta Yüksek
27.40.03Avize, aplik ve diğer elektrikli aydınlatma armatürleri, sahne, fotoğraf veya sinema stüdyoları için projektörler ve spot ışıkları, elektrikli masa lambaları, çalışma lambaları, abajur vb. lambaların imalatı (süsleme için
ışıklandırma setleri dâhil)
Orta Yüksek
27.40.04Sokak aydınlatma donanımlarının imalatı (trafik ışıkları
hariç)
Orta Yüksek
27.40.05Pil, akümülatör veya manyeto ile çalışan portatif elektrik lambaları ve elektriksiz lambalar ile el feneri, gaz ve lüks lambası vb. aydınlatma armatürlerinin imalatı (taşıtlar
için olanlar hariç)
Orta Yüksek
27.40.06Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerlerinin imalatıOrta Yüksek
27.40.07Bys diğer lamba ve aydınlatma armatürleri ile lambaların,
aydınlatma armatürü ve benzerlerinin aksam ve parçalarının imalatı (cam veya plastikten olanlar hariç)
Orta Yüksek
27.51.02Ev tipi elektrikli su ısıtıcıları (depolu su ısıtıcıları, anında su ısıtıcıları, şofben, termosifon dâhil), elektrikli ısıtma
cihazları (elektrikli soba, radyatör, vb.) ve elektrikli toprak ısıtma cihazlarının imalatı
Orta Yüksek
27.51.03Ev tipi elektrikli süpürge ve halı temizleme/yıkama makineleri ile kuru veya ıslak elektrikli süpürgeler, şarjlı
veya pilli el süpürgelerinin imalatı
Orta Yüksek
27.51.04Mutfakta kullanılan elektrikli küçük ev aletlerinin imalatı (çay veya kahve makinesi, semaver, ızgara, kızartma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, mikser,
blender, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, fritöz vb.)
Orta Yüksek
27.51.05Elektrikli diğer küçük ev aletleri (elektrotermik el kurutma makinesi, elektrikli ütü, havlu dispenseri, hava
nemlendirici) ile elektrikli battaniyelerin imalatı
Orta Yüksek
27.51.06Elektrikli kişisel bakım eşyalarının imalatı (elektrikli tıraş makinesi, epilatör ve saç kesme makinesi, elektrotermik saç şekillendirme makinesi (saç kurutma makinesi,
bigudi, tarak, saç maşası), elektrikli diş fırçası, vb.)
Orta Yüksek
27.51.07Elektrikli ev aletleri aksam ve parçalarının imalatıOrta Yüksek
27.51.08Ev tipi buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi, vantilatör, aspiratör, fan, aspiratörlü davlumbaz, fırın, ocak, mikrodalga fırın,
elektrikli pişirme sacı vb. imalatı
Orta Yüksek
27.51.90Bys. diğer elektrikli ev aletlerinin imalatıOrta Yüksek
27.52.02Elektriksiz ev tipi gaz, sıvı veya katı yakıtlı soba, kuzine,
ızgara, şömine, mangal, semaver, su ısıtıcısı (termosifon, şofben vb.) vb. aletlerin imalatı
Orta Yüksek
27.52.05Elektriksiz yemek pişirme cihazlarının imalatı (gaz yakıtlı set üstü ocaklar, gaz veya sıvı yakıtlı fırınlar ve
ocaklar vb.)
Orta Yüksek
27.52.06Elektriksiz ev aletlerinin aksam ve parçalarının imalatıOrta Yüksek
27.90.02Elektrik kondansatörleri, dirençleri (ısıtma rezistansları
hariç), reostaları ve potansiyometrelerin imalatı
Orta Yüksek
27.90.03Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanlarının imalatı (demir yolları, kara yolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar ve hava meydanları
için) (trafik ışıkları ve sinyal donanımları dâhil)
Orta Yüksek
27.90.04Karbon elektrotlar ve elektrik işlerinde kullanılan grafitten veya karbondan diğer ürünlerin imalatı (ısıtıcı kömür rezistanslar, pil kömürleri, ark lambaları ve diğer
lambalar için kömürler vb. dâhil)
Orta Yüksek
27.90.05Elektrikli kaynak ve lehim teçhizatı (lehim havyaları, ark kaynak makineleri, endüksiyon kaynak makineleri vb.) ile metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak
spreylenmesi için elektrikli makine ve cihazlarının imalatı
Orta Yüksek
27.90.06Sıvı kristal cihazlı (LCD) veya ışık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri ile bys. elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazlarının imalatı (elektronik sayı levhası
(skorbord) dâhil)
Orta Yüksek
27.90.08Kendine özel fonksiyonu olan elektrikli makine ve cihazların imalatı (anten yükselteçleri, çitlere elektrik verici cihazlar, tercüme veya sözlük fonksiyonlu
elektrikli makineler, ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri vb.)
Orta Yüksek
27.90.09Elektrik yalıtkanlarının (izolatörlerinin) imalatı (cam ve
seramikten olanlar hariç)
Orta Yüksek
27.90.10Solaryum yatakları, solaryum lambaları vb. bronzlaşma
ekipmanlarının imalatı
Orta Yüksek
27.90.90Bys. elektrikli diğer ekipmanların imalatı (elektromıknatıslar, elektromanyetik kaplinler, frenler ve vinç başları ile elektrikli parçacık hızlandırıcılar, sinyal
jeneratörleri vb.)
Orta Yüksek
28 November 2008Türbin ve türbin parçalarının imalatı (rüzgar, gaz, su ve buhar türbinleri ile su çarkları ve bunların parçaları) (hava taşıtları için turbo jetler veya turbo pervaneler
hariç)
Orta Yüksek
28 November 2009Deniz taşıtlarında, demir yolu taşıtlarında ve sanayide kullanılan kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorların ve bunların parçalarının imalatı
(hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç)
Orta Yüksek
28 November 2010Tüm içten yanmalı motorlar, dizel motorlar vb.de kullanılan pistonlar, silindirler ve silindir blokları, silindir başları, silindir gömlekleri, emme ve egzos subapları, segmanlar, hareket kolları, karbüratörler, yakıt memeleri
vb.nin imalatı
Orta Yüksek
28 December 2005Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ve bunların parçalarının imalatı (hidrolik ve pnömatik motorlar, hidrolik pompalar, hidrolik ve pnömatik valfler, hidrolik
sistemler ve bunların parçaları)
Orta Yüksek
28.13.01Hava veya vakum pompaları ile hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı (el ve ayakla çalışan hava
pompaları ile motorlu taşıtlar için olanlar hariç)
Orta Yüksek
28.13.02Sıvı pompaları ve sıvı elevatörleri imalatı (yakıt, yağlama, soğutma ve diğer amaçlar için) (deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan
akaryakıt pompaları dâhil) (tulumba dâhil, içten yanmalı motorlar için olanlar hariç)
Orta Yüksek
28.13.03El ve ayakla çalışan hava pompalarının imalatıOrta Yüksek
28.13.04İçten yanmalı motorlara monte edilmek üzere tasarlanmış
pompaların imalatı (yağ pompaları, yakıt pompaları (benzin, mazot vb. pompaları) ve soğutma pompaları)
Orta Yüksek
28.14.01Diğer musluk ve valf/vana imalatı, dökme olanlar (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada
kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dâhil)
Orta Yüksek
28.14.02Diğer musluk ve valf/vana imalatı (sanayi musluk, valf
ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dâhil, dökme olanlar hariç)
Orta Yüksek
28.15.01Rulmanlar ve mekanik güç aktarma donanımları imalatı (bilyeli ve makaralı rulmanlar, aktarma milleri (şaftları), kam ve krank milleri, kranklar vb. ile rulman yatakları, düz mil rulmanları, yatak kovanları ve mil şaft yatakları
vb.)
Orta Yüksek
28.15.02Debriyajlar (kavramalar), mil (şaft) kaplinler ve üniversal
mafsalların imalatı (motorlu kara taşıtlarında kullanılan debriyajlar hariç)
Orta Yüksek
28.15.03Dişliler/dişli takımları, bilyeli ve makaralı vidalar, şanzımanlar, vites kutuları ve diğer hız değiştiricilerin imalatı (motorlu kara taşıtlarında kullanılan vites kutuları
ve diferansiyelleri hariç)
Orta Yüksek
28.15.04Volanlar ve kasnaklar ile mafsallı bağlantı zincirleri ve
güç aktarım zincirlerinin imalatı
Orta Yüksek
28.21.07Elektrikli veya elektriksiz laboratuar ocakları, döküm ocakları vb. endüstriyel ocak ve fırınlarının imalatı (çöp yakma fırınları ile elektrikli ekmek ve unlu mamul
fırınları dâhil)
Orta Yüksek
28.21.08Ocak brülörleri (ateşleyicileri) imalatıOrta Yüksek
28.21.09Mekanik kömür taşıyıcıları, mekanik ızgaralar, mekanik
kül boşaltıcıları ve benzeri cihazların imalatı
Orta Yüksek
28.21.10Güneşle (güneş kolektörleri), buharla ve yağla ısıtma sistemleri ile benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi
elektriksiz ev tipi ısıtma donanımlarının imalatı
Orta Yüksek
28.21.11Endüksiyon veya dielektrik ısıtma ekipmanlarının imalatıOrta Yüksek
28.21.90Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fırın ve ocakların
(sanayi ocakları) imalatı
Orta Yüksek
28.22.10El veya motor gücü ile çalışan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı (vinç palangası, yük asansörü, bocurgat, demir ırgat, kriko, forklift, kaldırma ve taşıma kuleleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri
vb.)
Orta Yüksek
28.22.11Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların imalatı
(yeraltında kullanılanlar hariç)
Orta Yüksek
28.22.12Pnömatik ve diğer devamlı hareketli asansör, elavatör ve
konveyörlerin imalatı
Orta Yüksek
28.22.13Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makinelerinin imalatı (teleferikler, telesiyejler vb. için çekme mekanizmaları, tarımsal kullanım için yükleme
makineleri, akıllı raf sistemleri ve diğerleri)
Orta Yüksek
28.23.01Hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinelerin imalatı (elektrikli,
elektronik, mekanik vb.)
Orta Yüksek
28.23.02Dikte makinelerinin imalatı (taşınabilir ve küçük ses
kayıt cihazları)
Orta Yüksek
28.23.03Yazarkasa imalatıOrta Yüksek
28.23.04Para sayma ve para paketleme makinelerinin imalatıOrta Yüksek
28.23.05Daktilo, stenografi ve kelime işlem makineleri imalatı
(elektrikli veya elektriksiz) (kabartma yazı yazanlar dâhil)
Orta Yüksek
28.23.06Fotokopi ve termokopi makineleri ile büro tipi ofset baskı
makinelerinin (kağıt ebadı <=22x36 cm) imalatı
Orta Yüksek
28.23.07Toner kartuşu, delgi aleti, zımba makinesi, bant kesicisi,
yazı tahtası (akıllı tahta dâhil), kalemtıraş vb. büro alet ve donanımlarının imalatı
Orta Yüksek
28.23.08Teksir makineleri, posta işleme makineleri, adres basma
makineleri ile diğer büro makinelerinin imalatı
Orta Yüksek
28.24.01Motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı (zımparalama, taşlama, parlatma vb. elektrikli elle kullanılan aletler ile dairesel veya zincirli testere, matkap,
çivileme aleti, perçin tabancası vb.)
Orta Yüksek
28.25.01Sanayi tipi soğutucu ve dondurucu donanımları ile ısı pompalarının imalatı (camekanlı, tezgahlı veya mobilya tipi soğutucular, kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu
gören kompresörlü üniteler vb.)
Orta Yüksek
28.25.02Sanayi tipi fan ve vantilatörlerin imalatı (çatı
havalandırma pervaneleri dâhil)
Orta Yüksek
28.25.03İklimlendirme cihazlarının (klimalar) imalatı (motorlu
taşıtlarda kullanılanlar dâhil)
Orta Yüksek
28.25.04Isı değiştirici birimlerin (eşanjörler), hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin ve hava/gazların filtrelenmesi ve arıtılması için kullanılan
makine ve cihazların imalatı
Orta Yüksek
28.29.01Petrol rafinerileri, kimya sanayi, içecek sanayi vb. için
damıtma ve rektifiye donanımları imalatı
Orta Yüksek
28.29.02Gaz jeneratörleri, su gazı jeneratörleri, asetilen gazı
jeneratörleri ve benzerlerinin imalatı
Orta Yüksek
28.29.03Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme ve kurutma makineleri imalatı (kavanoz, bidon, fıçı, kutu vb.)Orta Yüksek
28.29.04Sıvılar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının
imalatı (suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar dâhil)
Orta Yüksek
28.29.05Doldurma, paketleme ve ambalajlama makinelerinin imalatı (doldurma, kapatma, mühürleme, kapsülleme veya etiketleme ve içecekleri gazlandırma vb. için
makineler)
Orta Yüksek
28.29.06Otomatik ürün satış makinelerinin imalatı (yiyecek,
içecek, vb. otomatik satış makinesi) (para bozma makineleri dâhil)
Orta Yüksek
28.29.07Metal tabakalardan contaların ve mekanik salmastraların imalatı (diğer malzemelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal
tabakasından yapılmış olanlar)
Orta Yüksek
28.29.08Tartı aletleri ve baskül imalatı (ev ve dükkanlarda kullanılan terazi ve kantarlar, sürekli ölçüm için tartılar, taşıt baskülleri (köprü tipi basküller) vb.) (kuyumculukta
ve laboratuvarlarda kullanılan hassas tartılar hariç)
Orta Yüksek
28.29.09Santrifüj imalatı (krema makinesi, çamaşır kurutma
makinesi, laboratuvarlarda kullanılanlar hariç)
Orta Yüksek
28.29.10Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri vb. sıvı ve tozları atan,
dağıtan ya da püskürten mekanik cihazların imalatı
Orta Yüksek
28.29.11Elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletleri ile gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine ve
cihazlarının imalatı (pürmüz ve şalümolar dâhil)
Orta Yüksek
28.29.12Sanayi tipi bulaşık makinelerinin imalatıOrta Yüksek
28.29.17Kalender veya diğer hadde makinelerinin imalatı (metal
ve cam için olanlar hariç)
Orta Yüksek
28.29.18İçten yanmalı motorlar için yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, gres nipelleri, yağ keçesi ve benzerlerinin
imalatı
Orta Yüksek
28.29.19Seviye tespit aletleri (nivolar), ölçü çubukları, mezura,
çelik metre ve cetveller ile elle kullanılan diğer ölçü aletlerinin imalatı
Orta Yüksek
28.29.20Maddelerin ısı değişimi yoluyla işlenmesi için bys. makinelerin imalatı (su sirkülasyonu yoluyla doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve benzerleri ile metallerin buhar biriktirme yoluyla kaplanması için vakum-buhar
tesisleri vb.)
Orta Yüksek
28.30.08Tarımsal amaçlı römork veya yarı-römork imalatıOrta Yüksek
28.30.09Yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünlerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi
için kullanılan makine ve ekipmanların imalatı
Orta Yüksek
28.30.10Traktörlerin ve yaya kontrollü traktörlerin
(motokültörler) imalatı
Orta Yüksek
28.30.11Kümes hayvanı makineleri, arıcılık makineleri ve hayvan yemi hazırlama makinelerinin ve donanımlarının imalatı
(kuluçka makineleri dâhil)
Orta Yüksek
28.30.12Çim biçme makinelerinin imalatı (traktörlere monte
edilen kesici barlar dâhil)
Orta Yüksek
28.30.13Hasat ve harman makinelerinin imalatı (biçer-döver,
saman yapma makinesi, ot ve saman balyalama makinesi, kök ve yumru hasat makinesi, vb.)
Orta Yüksek
28.30.14Pulluk, saban, tırmık, diskaro, skarifikatör, kültivatör, çapa makinesi, mibzer, fide ve fidan dikim makinesi vb. toprağın hazırlanmasında, ekiminde, dikiminde kullanılan
aletler ile gübreleme makinelerinin imalatı
Orta Yüksek
28.30.15Süt sağma makinelerinin imalatıOrta Yüksek
28.30.16Tarım ve bahçecilikte kullanılan sıvı veya toz atma, dağıtma veya püskürtme makinelerinin imalatı (sulama cihazları, pülverizatörler, zirai mücadelede kullanılan
portatif sıvı ve toz püskürtücüler vb.)
Orta Yüksek
28.30.17Ormancılığa özgü makineler ile tarla bahçe bakımına
mahsus diğer makine ve cihazların imalatı
Orta Yüksek
28.41.01Takım tezgahları (metal işlemek için lazer ve benzerleriyle çalışanlar) ile metal ve benzerlerini işlemek
için işleme merkezlerinin imalatı
Orta Yüksek
28.41.03Metal tornalama, delme, frezeleme ve planyalama takım
tezgahlarının imalatı
Orta Yüksek
28.41.06Metal işlemek için kullanılan diğer takım tezgahlarının
imalatı
Orta Yüksek
28.41.07Metal işleyen takım tezgahlarının parça ve aksesuarlarının imalatı (alet tutacakları ve kendinden açılan pafta kafaları, iş tutacakları, ayırıcı kafalar ve
takım tezgahları için diğer özel aksesuarlar hariç)
Orta Yüksek
28.49.02Elektro kaplama makinelerinin imalatı (galvanoplasti,
elektro kaplama, elektroliz veya elektroforez için)
Orta Yüksek
28.49.03Taş, seramik, beton veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (testere, taşlama,
parlatma, vb.)
Orta Yüksek
28.49.04Ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (transfer, testere, planya,
freze, taşlama, zımparalama, parlatma, bükme, delme, dilimleme, pres, vb.)
Orta Yüksek
28.49.05Takım tezgahları ve el aletleri için takım tutucuları ve kendinden açılan pafta kafaları, işlenecek parça tutucuları, bölme başlıkları ve diğer özel ek parçalar,
dingiller, yüksükler ve rakorlar ile fikstürlerin imalatı
Orta Yüksek
28.49.90Başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahlarının
imalatı
Orta Yüksek
28.91.01Konvertörler (metalürji), külçe kalıpları (ingot kalıpları), döküm kepçeleri, döküm makineleri, vb. sıcak metallerin
işlenmesi için kullanılan makine ve teçhizatın imalatı
Orta Yüksek
28.91.02Sıcak ve soğuk metal haddeleme makinesi ve metal boru imaline özgü hadde makinesi ile hadde ve metalürji
makineleri için silindir ve diğer parçaların imalatı
Orta Yüksek
28.92.01Beton ve harç karıştırıcıların imalatı (mikserler dâhil,
beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar hariç)
Orta Yüksek
28.92.02Buldozer, angledozer, greyder, skreyper, düzleyici, önden küreyici-yükleyici, kepçeli yükleyici, mekanik kepçe, ekskavatör, kazık çakma (kazık varyosları) ve sökme makineleri, harç ve asfalt yayıcılar ile beton kaplama
makinelerinin imalatı
Orta Yüksek
28.92.03Taş, toprak, cevher, alçı, çimento ve diğer mineral maddeleri tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama, ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma vb. işlemden geçirme için kullanılan makinelerin imalatı (beton ve harç karıştırıcılar
(mikserler) hariç)
Orta Yüksek
28.92.05Kömür veya kaya kesicileri (havözler), tünel ve kuyu
açma makineleri ile delme ve sondaj makinelerinin imalatı (yeraltı veya yerüstü)
Orta Yüksek
28.92.06Yer altı kullanımı için sürekli hareketli elevatör ve
konveyörlerin imalatı
Orta Yüksek
28.92.08Paletli traktörlerin imalatı (inşaat veya madencilikte
kullanılan traktörler)
Orta Yüksek
28.92.09Kara yolu dışında kullanılan damperli kamyonların
imalatı (mega kamyonlar)
Orta Yüksek
28.92.10Kar küreyici ve püskürtücüleri, toprağı sıkıştırmaya veya bastırıp sıkıştırmaya mahsus makineler ile maden, taşocağı, inşaat, imar, park vb. işler için kullanılan diğer
makinelerin imalatı
Orta Yüksek
28.92.11Delme, sondaj, hafriyat ve kazı makinesi parçalarının, vinç ve hareketli kaldırma kafeslerinin ve toprak, taş ve benzeri maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma veya
diğer işlerde kullanılan makine parçalarının imalatı (buldozer bıçakları dâhil)
Orta Yüksek
28.93.01Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için bys. makinelerin imalatı (ekmek, bisküvi, makarna, şekerleme, çikolata, şeker, et, meyve, sebze, sıvı ve katı yağlar vb.nin hazırlanması veya imalatı için
sanayi makineleri)
Orta Yüksek
28.93.02Şarap, meyve suyu ve benzeri içeceklerin imalatında
kullanılan makinelerin imalatı (presler, eziciler ve benzeri makineler)
Orta Yüksek
28.93.03Süt ürünleri makinelerinin ve santrifüjlü krema ayırıcılarının imalatı (homojenizeleştiriciler, irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir yapma
makineleri vb.)
Orta Yüksek
28.93.04Tütünün hazırlanmasında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin imalatı (tütün yapraklarını damarlarından ayıran makineler ile enfiye, sigara, puro, pipo tütünü
veya çiğneme tütünleri imalinde kullanılan makineler)
Orta Yüksek
28.93.06Değirmencilik sanayiinde, hububat veya kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya öğütülmesi için kullanılan makinelerin imalatı (un, kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler, elekler, kepek temizleyiciler, çeltik
soyma makinesi vb.)
Orta Yüksek
28.93.07Ekmek ve diğer unlu mamuller için elektrikli olmayan
fırınların imalatı (gaz, sıvı ve katı yakıtlı olanlar)
Orta Yüksek
28.93.08Ev tipi olmayan pişirme veya ısıtma cihazlarının imalatı
(ev tipi olmayan filtreli kahve makineleri vb. dâhil)
Orta Yüksek
28.93.09Tarımsal ürünler için kurutucuların imalatı (kahve,
kuruyemiş vb. için kavurma makine ve cihazları dâhil)
Orta Yüksek
28.93.10Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı (tarımsal selektörler
dâhil)
Orta Yüksek
28.94.01Post, deri ve köselelerin işlenmesi ile ayakkabı ve diğer
deri eşyaların üretimi veya tamiri için kullanılan makinelerin imalatı
Orta Yüksek
28.94.02Sanayi tipi çamaşır makinesi, kuru temizleme makinesi,
çamaşır kurutma makinesi, ütü makinesi ve pres ütü imalatı
Orta Yüksek
28.94.03Sanayi ve ev tipi dikiş makinelerinin imalatı (dikiş makinelerinin iğneleri, mobilyaları, tabanları, kapakları
vb. parçaları dâhil)
Orta Yüksek
28.94.04Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesi için kullanılan makineler ile doğal tekstil elyafı hazırlama makineleri ve dokuma makinelerinin imalatı (çırçır
makinesi, taraklama makinesi vb. dâhil)
Orta Yüksek
28.94.05Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, temizleme, sıkma, sarma, emprenye etme, bitirme, kesme, surfile ve benzerleri için makineler ile keçe imalatında ve bitirilmesinde kullanılan makinelerin
imalatı
Orta Yüksek
28.94.06Tekstil büküm makineleri ile katlama, bükme, bobine
sarma veya çile yapma makinelerinin imalatı
Orta Yüksek
28.94.07Örgü, trikotaj ve benzeri makineler ile tafting
makinelerinin imalatı (gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri dâhil)
Orta Yüksek
28.94.08Tekstil amaçlı makinelerle kullanılan yardımcı makinelerin ve tekstil baskı makinelerinin imalatı (ratiyerler, jakardlar, vb.) (ofset baskı makineleri,
tipografik, fleksografik, gravür baskı makineleri hariç)
Orta Yüksek
28.94.09Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin parçalarının imalatı (dikiş makinelerinde
kullanılanlar hariç)
Orta Yüksek
28.95.01Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin ve
bunların parçalarının imalatı
Orta Yüksek
28.96.01Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı (plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden ürün imalatı
için kullanılan makineler)
Orta Yüksek
28.99.01Basım ve ciltleme makineleri ile basıma yardımcı makinelerin ve bunların parçalarının imalatı (ofset baskı makinesi, tipografik baskı makinesi, dizgi makinesi,
baskı kalıpları için makineler, ciltleme makinesi vb.) (büro tipi baskı makinesi hariç)
Orta Yüksek
28.99.02Cam ve cam eşya imalatında ve cam eşyaların sıcak işlenmesinde kullanılan makinelerin ve elektrikli veya elektronik lamba, tüp, ampul montajında kullanılan
makinelerin imalatı
Orta Yüksek
28.99.04Kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit
elektrotu, yazı tahtası tebeşiri vb. ürünlerin üretilmesinde kullanılan makinelerin imalatı
Orta Yüksek
28.99.05Otomatik bovling salonu donanımlarının, dönme dolap, atlı karınca, salıncak, poligon, vb. diğer panayır alanı eğlence donanımları ile kumarhane oyun masalarının
imalatı
Orta Yüksek
28.99.06Hava taşıtı fırlatma donanımlarının, uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede hava taşıtlarının
kalkmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı
Orta Yüksek
28.99.07Yarı iletken tek kristalli külçe (boules) ve yonga plakalar ile yarı iletken aygıtların, elektronik entegre devre veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makine ve
cihazların imalatı
Orta Yüksek
28.99.08Sicim ve halat makinelerinin imalatıOrta Yüksek
28.99.09Lastik tekerlerin balansında ve hizalanmasında kullanılan
donanımların imalatı (jant için kullanılanlar hariç)
Orta Yüksek
28.99.10Özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen sanayi
robotlarının imalatı
28.99.11Kurutucuların imalatı (odun, kağıt hamuru, kağıt, mukavva, süt tozu ve diğer malzemelerin imalatında kullanılanlar) (ev tipi, tarım ürünleri ve tekstil için
olanlar hariç)
28.99.12İzotopik ayırma makineleri ve cihazlarının imalatı
28.99.90Başka yerde sınıflandırılmamış
makinelerin imalatı
29 10 01Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler,
tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı
29 10 02Otomobil ve benzeri araçların imalatı
29 10 03Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların
fabrikada yeniden yapımı dâhil)
29 10 04Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu
nakil araçlarının imalatı
29 10 05Kar motosikleti, golf arabası, ATV motosikletler, go-kart
arabaları vb. taşıtların imalatı
29 10 07Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil
araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.)
29 10 08Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı
29.20.01Treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) ve mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer araçların parçalarının imalatı (bu araçların karoserleri, kasaları,
aksları ve diğer parçaları)
29.20.02Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin, kupa, dorse ve damper imalatı (otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, traktör, damperli kamyon ve özel amaçlı
motorlu kara taşıtlarının karoserleri)
29.20.03Konteyner imalatı (bir veya daha fazla taşıma şekline
göre özel olarak tasarlanmış olanlar)
29.20.04Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (karavan tipinde olanlar ve tarımsal amaçlı olanlar hariç)
29.20.05Karavan tipinde treyler (römork) ve yarı treyler (yarı
römork) imalatı - ev olarak veya kamp için
29.31.04Motorlu taşıtlar için ateşleme kablo takımları ve diğer kablo setleri ile ateşleme bujisi ve manyetosu, dinamo,
manyetik volan, distribütör, ateşleme bobini, marş motoru, alternatör vb. imalatı
29.31.05Motorlu kara taşıtları ve motosikletler için elektrikli sinyalizasyon donanımları, kornalar, sirenler, cam silecekleri, buğu önleyiciler, elektrikli cam/kapı
sistemleri, voltaj regülatörleri vb. elektrikli ekipmanların imalatı
29.31.06Oto alarm sistemlerinin imalatı
29.31.07Bisikletler için elektrikli veya pille çalışan aydınlatma
veya işaret cihazlarının imalatı (bisiklet dinamoları dâhil)
29.32.20Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı (fren, vites kutusu, jant, süspansiyon sistemleri, amortisör, radyatör, egzoz, debriyaj, direksiyon kutusu,
rot, rotbaşı, rotil vb.) (traktör, itfaiye araçları, vb. için olanlar dâhil)
29.32.21Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin ve kupalara ait parça ve aksesuarların imalatı (tamponlar, koltuk emniyet
kemerleri, hava yastıkları, kapılar vb. dâhil)
29.32.22Motorlu kara taşıtları için koltuk imalatı (demiryolu ve
havayolu için olanlar hariç)
30.20.01Demir yolu ve tramvay lokomotifleri, vagonları, bagaj vagonları, lokomotif tenderleri, demir yolu veya tramvay bakım veya servis araçları imalatı (lokomotiflere ve
vagonlara ait parçalar ile koltuklarının imalatı hariç)
30.20.02Demir yolu ve tramvay lokomotif veya vagonlarının
parçalarının imalatı
30.20.03Raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı
30.20.04Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol cihazları ve bunların parçalarının imalatı (demir yolu, tramvay hatları, kara yolları, dâhili
su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava alanları için olanlar)
30.20.05Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin ve vagonlarının büyük çapta yenilenmesi ve donanım
hizmetleri (tamamlama)
30.40.01Askeri savaş araçlarının imalatı (tank, zırhlı savaş
araçları ve bunların parçaları)
30.91.01Motosiklet, moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı
motoru bulunan bisikletler) imalatı
30.91.02Motosiklet parça ve aksesuarları imalatı (sele, motosiklet
yan sepeti, motosiklet vitesi vb.)
30.91.03Motosiklet motorları imalatı
30.92.01Motorsuz bisiklet imalatı (üç tekerlekli servis bisikleti, iki ya da daha fazla kişilik bisiklet, yarış bisikleti, vitesli
bisiklet) (çocuklar için plastik bisikletler hariç)
30.92.02Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı (jantlar, gidonlar, iskelet, çatallar, pedal fren göbekleri/poyraları, göbek/poyra frenleri, krank-dişlileri, pedallar ve serbest
dişlilerin parçaları, vb.)
30.92.03Engelli araçlarının imalatı (motorlu, motorsuz, akülü,
şarjlı, vb.)
30.92.04Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı
30.92.05Bebek arabaları, pusetler ve bunların parçalarının imalatı
30.99.01Mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçların imalatı (alışveriş arabaları, sanayi el arabaları, işportacı
arabaları, bagaj arabaları, elle çekilen golf arabaları, hasta nakli için arabalar, kızaklar dâhil)
30.99.02Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı (at, eşek arabası, fayton vb.)
30.99.90Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım
ekipmanlarının imalatı
32.50.01Gözlük (göz kusurlarını giderici, düzeltici, koruyucu ve
diğer amaçlı), gözlük camı, kontak lens ile gözlük ve benzeri için çerçeve ve çerçeve parçalarının imalatı
32.50.02Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş
teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.)
32.50.03Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazların imalatı (dişçi aeratörleri dâhil) (şırınga, iğne, katater, kanül ve
benzerleri hariç)
32.50.04Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyaların, berber koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçalarının imalatı (ameliyat ve tetkik masası, ayarlanabilir hastane yatağı, dişçi koltuğu, vb.) (X ışını
masa ve koltukları hariç)
32.50.06Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku
yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı
32.50.07Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan
şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı
32.50.08Göz tedavisi ile ilgili cerrahi, tanı, test ve benzeri
aletlerin imalatı (korneaya ait yuvarlak testereler, oftalmoskop, retinoskop, keratometreler, vb.)
32.50.09Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim- testi aletleri (tamamen hareketsiz mekano terapi cihazları hariç), ozon terapi, oksijen terapi, aerosol terapi ve
solunum cihazları imalatı
32.50.10Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin
imalatı
32.50.11Tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler, tıbbi endoskoplar, klinik veya veterinerlik termometreleri, böbrek diyaliz cihazları, transfüzyon cihazları (kan
depolama için özel cam şişeler hariç) imalatı
32.50.12Anestezi cihaz ve aletleri, diyatermik cihazlar
(ultrasonikler dâhil), ultrasonik litotripsi aletleri ve laboratuvarlarda kullanılan santrifüjlerin imalatı
32.50.13Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal
kuron, vb. imalatı)
32.50.90Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan
bys. diğer araç ve gereçlerin imalatı

Düşük Düzey İçin Tıklayın!

Orta Düşük Düzey İçin Tıklayın!

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!