canta astroloji arti yorum bilim egitim1 power kalem istatistik gozluk at ayar duyuru ok bitcoin nota moda mercek ates saat kalp wifi eglence kadin oyun tamir alinti kullanici dunya whatsapp sinema basketbol saglik windows iletisim takvim yildiz yemek egitim bilgi xbox ev gulenyuz yorum1 video soru futbol menu1 foto ucak kahve apple mouse menu2 ps klasor monitor ceptelefonu rastgele yaprak araba

Emekli Ölünce Maaşı Kimlere Kalır? (BÖLÜNME USULÜ)

Emekli Ölünce Maaşı Kimlere Kalır? (BÖLÜNME USULÜ)

Emekli Ölünce Maaşı Kimlere Kalır? diye merak mı ediyorsunuz. Yazımızda sizin için bunun yanıtını verdik. Ölüm aylığı başvurusu, kimler alır, kimlere verilir, başvurusu nasıl yapılıyor, kimlere ödenir ve ne kadar oldu, Emekli Ölünce Maaşı Kimlere Kalır? araştırılan tüm bilgileri yazımızda paylaştık. Siz de ölüm aylığı için içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Ölüm Aylığı Nedir?

Ölüm aylığı; sigortalıların vefat etmeleri halinde geride kalan yakınlarına hayatlarını devam ettirebilmeleri için ödenen sigorta bedelidir. Aynı zamanda dul ve yetim aylığı olarak da bilinmektedir.

Peki ölüm aylığı kimlere verilir? Anne veya baba sağ iken çocuklar alabilir mi? Vefat eden emeklinin annesi veya babası sağ ise para alabilir mi? Hak kimindir…

İşte SGK tarafından vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan ödenekler;

 • Ölüm Aylığı
 • Ölüm Geliri
 • Cenaze Ödeneği (ÖLÜM YARDIMI)
 • Evlenme Ödeneği
 • Ölüm Toptan Ödemesi ve İhya ödemeleri emekli ölenlerin yakınlarına yapılan ödemelerdir.

Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılıyor? E-devlet

Ölüm aylığının bağlanabilmesi için hak sahiplerinin SGK tarafından hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunması gereklidir. Hizmet akdi 4A’lı 4B’li çalışmış olan sigortalıların talep dilekçesine 18 yaşından küçükler dışında lise ve dengi öğrenim görüyor olup 20 yaşında yüksek öğrenim görenler 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların alacakları öğrenci belgesi, 15 yaşından küçük çocukların hariç olmak üzere 1 adet fotoğraf, manevi çocuklar için sağlık kurulu raporu, eğer vasi atanmış ise vasi ilamı eklenir başvuru yapılabilir. Ölüm aylığı başvurusu e-Devlet kapısı üzerinden de yapılabilir.

Emekli Ölünce Maaşını Kim Alır?

5510 sayılı kanun gereği, ölen sigortalı vatandaşların  hak sahiplerine ölüm yardımı adı altında ödeme yapılır. Ölen sigortalının; eşine, çocuklarına, anne babasına yoksa cenazeyi kaldıran kişinin gerekli şartları taşımaları ölüm yardımı ödenir.

Ölüm yardımı olarak verilen bu ödenekten yararlanabilmek için kişinin ister Bağkur ister SGK’lı olsun son 360 gün sigortalı olarak prim ödemesinin yapılması lazımdır. Ölen kişi emekliyse ya da 360 gün SGK primi yattıysa bir kereye mahsus olmak üzere bu yardımı almaya hak kazanır.

Ölüm yardımı başvurularında ölüm belgesini SGK’ya ibraz edilmesi ve başvuru dilekçesini doldurarak müracaatta bulunmak kaydıyla bağlanmaktadır.

Cenaze yardımı ödemeleri de kamu bankası olan Ziraat Bankası’na yatırılmaktadır. Ölüm yardımları başvuru tarihinden 2-3 ay sonra Ziraat Bankası’na kişinin adına yatırılmaktadır.

2021 Yılında Cenaze Yardımı Ne Kadar?

2021 yılında cenaze yardımı 917 TL’ye yükseldi. Cenaze ödeneği hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Emekli Ölünce Maaşı Kimlere Kalır? Bölünme Oranları

Emekli Ölünce Maaşı bölünme oranlarına göre belirlenir. Ölüm yardımı alacak hak sahiplerine maaş bölünme oranları ise şu şekilde olmaktadır;

 • Ölen sigortalının dul eşine %50 oranında,
 • Ölen sigortalının çocuğu yoksa ve eşinin aylığı yoksa %75’i oranında,
 • Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;
 • 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın %25 oranında,
 • Ölen sigortalının 1 çocuğu varsa eş %60, yetim %30 oranında,
 • Ölen sigortalının 2 çocuğu varsa eş %50, her bir yetim için %25’er oranında
 • Tek kız çocuk olması halinde %50 oranında,
 • Çalışmayan anne ve babanın 65 yaşın üstünde olması yaşlılık aylığı almaması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın %25’i ölüm aylığı bağlanıyor.
 • Dul eşin devlet memuru olması halinde veya emekli parası alması halinde yüzde 50 oranında hesaplanarak ödenmektedir.

Ölüm Aylığı Başvurusu e-Devletten Online Yapılır

Ölüm aylığı e-Devlet üzerinden de yapılabilir. Bunun için e-Devlet kapısı üzerine T.C. kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılarak kolaylıkla yapılabilir. e-devlet üzerinden verilen bu hizmet 4/1-c kapsamında aylık almakta iken vefat eden kişilerin hak sahiplerine (eş, çocuk, anne, baba) ölüm yardımı ödenmesi veya dul, yetim aylığı bağlanması talebinde bulunulabilir. Talep türü kısmında vefat eden eş, çocuk, anne, babanızdan birine ait T.C. kimlik numarasını girerek başvuruda bulunulabilir.

Ölüm Aylığı Kimlere Ödenir? HAK SAHİPLERİ

Yakını vefat edenler Ölüm Aylığı Kimlere Ödenir? hakkında geniş çaplı araştırma yapıyor. Ölüm aylığı; sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için sigortalı olarak vefat eden kişinin en az, 1.800 gün malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4A sigortalıları için borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olarak toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim bildirimi yapılmış olması şartıyla yakınlarına bağlanır.

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır? Hak sahipleri kimlerdir? Kısaca Ölüm aylığı, ölen sigortalının;

 • Eşine
 • Çocuklarına
 • Anne ve babasına bağlanmaktadır.

Ayrıca malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almaktayken bunlara hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış, ya da aylık bağlanmış ise sigortalı başladıkları için kesilmiş olan ölen sigortalıların hak sahiplerini de yazılı talepte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Buradaki toplam 900 gün, yaşlılık ve ölüm sigortaları bildirimi yapılmış olması şartında gerek ölen sigortalı tarafından gerekse hak sahibi tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmayacaktır. Bu düzenleme 2008 yılında getirilen bir yenilik olduğundan 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınır. Ayrıca kendi nam ve hesabından 4B’li çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığının bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Ölüm aylığı mevzuatına göre ölüm aylığı hangi hallerde kesilir ve yeniden bağlanır? bu soruların yanıtları ise;

Ölüm Aylığı Hangi Hallerde Kesilir ve Yeniden Bağlanır?

Ölüm aylığı, ölen sigortalının eşinin başka bir kişiyle yeniden evlendiği takdirde kesilir. Yine ölen sigortalının çocuklarının,

 • Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaya başlamaları,
 • Kendi sigortalılıkları nedeniyle taraflarına gelir veya aylık bağlanması ,
 • Evli olmayan kız çocuğunun evlenmesi,
 • Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmeyen erkek çocuğun 18 yaşını doldurması,
 • Orta öğrenim gören erkek çocuğun 20 yaşını doldurması,
 • Yükseköğrenim gören erkek çocuğun 25 yaşını doldurması,
 • Anne veya babasının diğer çocuklardan hak kazandıkları gelir veya aylıklar dışında aylık bağlanması halinde,
 • Anne ve babası asgari ücretin net tutarından fazla gelir etmesi halinde bağlanmış bulunan ölüm aylıkları kesilir.

Aylığın kesilmesi yukarıdaki sebeplerin ortaya çıktığı tarihten başlayarak 1 sonraki  ödeme dönemin başından itibaren gerçekleşir. Kesilme sebeplerinin ortadan kalması halinde hak sahiplerinin müracaatıyla başvuruyu takip eden ayda ödemelere başlanır.

Dul kadın çift maaş alabilir mi? Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ölüm Yardımı Kimlere Ödenir?
Emekli Ölünce Maaşı Kimlere Kalır?

Hak Sahiplerine Toptan Ödeme Yapılması ve İhya Şekli Nasıl Olmalıdır?

Ölen sigortalıların hak sahiplerine çeşitli nedenlerle ölüm aylıklarının bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla kanuna göre hesaplanan ölüm toptan tutarı, sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına kanunda belirtilen hisseler oranında paylaştırılır. Ölüm toptan ödemesinin yapılabilmesi için hak sahiplerinin talep ve taahhüt belgesi ile bağlı olduğu SGK İl Müdürlüğüne başvurması gerekir. Buraya yapılan başvurularda tahsis talep dilekçesine 18 yaşını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim gören 20 yaşını ve yükseköğrenim gören 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların alacakları öğrenci belgesi manevi çocuklar için sağlık kurulu raporu eklenmelidir.

Ölüm Aylığı Başvurusu E-Devletten Yapılabilir
Hak Sahiplerine Toptan Ödeme Yapılması ve İhya Şekli Nasıl Olmalıdır?

2021 Yılında Ölüm Aylığı Ne Kadar Oldu?

Emekli ya da hizmet süresi doldurmuş vefat etmiş kişilerin yasaya göre belirli şartları taşıyan eş, çocuk, anne ve babasına aylık bağlanmaktadır. Dul ve yetim adı verilen bu maaş için 2021 yılında zam yapılmıştır. Her yıl Tük tarafından açıklanan, enflasyon farkına göre dul ve yetim aylığı alan vatandaşların maaşlarına yıla 2 kez olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen enflasyon farkı oranınca zam yapılır.

Buna göre SGK Bağkur’dan dul ve yetim parası alan vatandaşlarımız 2021 yılının gelmesiyle birlikte maaşlarına uygulanan zam ile birlikte maaş alanların hisse oranlarına göre en düşük ölüm aylığı değişti.

2021 ölüm aylığı Ocak ayındaki %25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödemlerle birlikle 453 TL olmaktadır. %5 hisse oranına göre hesaplanan ölüm aylığı en yüksek tutarı ek ödemler dâhil olmak üzere 5.202 TL olmaktadır.

Gelen zam ile birlikte hak sahiplerine ek ödemeleri de zamlanmış oldu. 2021 yılı maaşlarına hisselerine göre zam yapıldığı 2021 yılı içerisinde Haziran ayına kadar maaşlarını oranında uygulanan zamlı şekilde alacaklardır.

Bu maaşlara ek ödemeler de eklendiğinde maaşlar önemli ölçüde artacaktır. En düşük hisse oranı olan %25’lik kısmın ölüm aylığı 453 TL en yüksek hisse oranında %75’lik kısmın ölüm aylığı tutarı da 5.202 bin lirayı aşacaktır. Ölüm aylığı başvuru dilekçesi indir!

 • 1500 TL dul yetim maaşı alanlar 2021 Ocak’ta 125 TL zam,
 • 1600 TL alanlar 2021 Ocak’ta 133 TL zam,
 • 1700 TL alanlar 2021 Ocak’ta 150 TL zam,
 • 2000 TL alanlar 2021 Ocak’ta 167 TL zam alacak.

2021 yılında ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim parasına gelen zam ile birlikte dul aylığı da değişti.. Bir de ölen kişinin SGK tarafından eşine çocuklarına bunlar yoksa vefat eden kişinin cenazesini kim kaldırdıysa belgelemek şartıyla ödenen cenaze ödeneği yapılmaktadır.

Çoğu kişi tarafından pek bilinmeyen bu yardım türü cenazesi olan kişilerin SGK’ya başvuruda bulunmaları ile hak kazandıkları bir ödenektir.

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların cenaze ödeneği kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 2021 yılı için 3.149,94 TL’dir. 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.