Yib Nedir? Nasıl Hesaplanır? 2022 (Yıllık İş Birimi Formülü)

Kosgeb Kobi beyannamesi dolduran KOBİ’lerimizin en çok sorduğu  sorulardan biri y.i.b. nedir? Nasıl hesaplanır? sorusudur. KOSGEB’in beyanname doldurma sayfasının zaman aşımı 15 dakika olmasına rağmen, beyannamesini hazırlamaya başlayan esnaf, bu soruda takılır ve zaman aşımı oluşarak yeniden baştan başlamak zorunda kalabilir. Bunun için y.i.b. hesaplamasını ve yib nasıl bulunur? işletmelerin bu hesaplamayı yapmaları için hangi formülü uygulamaları gerekir sorunsalını sizler için çözdük.

KOSGEB Y.i.b Nedir Kobi Yib Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Y.i.b. yıllık iş birimini ifade eder. Yıllık iş birimi ise bir işletmede 1 yıl boyunca tam zamanlı olmak kaydıyla işletme içerisinde veya bu işletmenin adına çalışan bir kişini belirtmektedir.

Kobi’lerin sınıflandırılması hakkında ki KOSGEB yönetmeliğinin 4. maddesinde de, aşağıda ki görselde görüldüğü gibi tanımı yapılmıştır.

kosgeb y.i.b. nedirPin
Kosgeb y.i.b. nedir?

Beyanname doldurulurken, YİB ile birlikte, işletmenin net satış hasılatı ve mali bilanço toplamı da esas alınan değerler içerisindedir. bu bilgiler işletmenin sınıfının belirlenmesi amacıyla KOSGEB tarafından talep edilen bilgilerdir. KOBİ’ler;

 • Y.İ.B Yıllık Çalışan Kişi Sayısını,
 • Net Satış Hasılatını,
 • Mali Bilanço Toplamını

beyannameye doldurduğu esnada, en son döneme ait güncel bilgileri işlemesi gerekmektedir. Eğer esnaf, işyerini yeni açmış ise, henüz mali bilanço toplamı belli değil ise, bu miktarı hesaplarken, şuan bulunulmakta olan yılın ekonomik ve mali durumuna bağlı olarak bir oran belirlenmesi gerekmektedir.

KOSGEB Y.İ.B. HESABI NASIL YAPILIR?

İşletme sahiplerinin bu haneyi doldururken önce işyerinde çalışmakta olan kimleri hesaba katmaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Bu kişiler şunlardır;

 • İşyeri sahibi ve yöneticiler,
 • Onarım ve bakım ekipleri gibi işletme dışında çalışmakla birlikte işletmenin bir kısmını oluşturan ve ücretleri
 • işletme tarafından ödenen kişi veya kişiler topluluğunu
 • Herhangi bir para karşılığında veya parasız çalışan tüm aile bireyleri,
 • Başka bir işletme adına çalışmayan ticari temsilciler,
 • İşyeri çalışanları kapsamaktadır.
kosgebPin
YİB Nedir?

YİB hesaplaması yapılırken, son mali yılın dikkate alınması gerektiğini daha önce de belirtmiştik. Bu kapsamda örnek bir hesaplama yapacak olursak eğer;

Mali yıl süresince bir işletmede tam gün 30 işçi çalışmış ancak bunlar haricinde işyerinde 5 kişinin yarım gün çalıştığını ve senede 3 ay hizmet veren 20 işçi bulunduğunu esasa alırsak, Y.İ.B. Hesaplamasında bu sayı 55 olarak bulunmamalıdır. Y.i.B. Hesaplaması şöyle yapılır;

 1. SENELİK TAM GÜN ÇALIŞAN 30 KİŞİ 30 x 1 = 30
 2. 1 YIL BOYUNCA YARIM GÜN ÇALIŞAN SAYISI 5 x 0,5 = 2,5
 3. SENEDE 3 AY ÇALIŞANLAR 20 İŞÇİ 40 X 0,25 = 10

Bunların toplamı 30 + 2,5 + 10 = 42,5 olarak bulunacaktır. Bu durumda KOSGEB beyannemesi doldururken KOSGEB Y.İ.B. alanı 42,5 olarak doldurulacaktır. Bunun haricinde yapılan Kosgeb yib hesaplamaları yanlıştır.

ÖRNEK 2 Y.İ.B. HESAPLAMASI

Aşağıda bu hesaplamanın daha karışık olduğu işletmeler için bir örnek verilmiştir. Bu hesaplamada bir İşletmede toplamda beş çalışanın olduğunu değerlendirelim. Buna göre YİB=

kosgeb yib hesaplaması
Kosgeb yib hesaplamasını görsel üzerinden inceleyebilirsiniz.

3,11 olarak bulunacaktır. Formül Yıl içinde çalışılan toplam gün sayısının yıl sayısına bölünmesinden ibarettir. İşletmenizde kaç işçi kaç gün çalışmış ise, bunları gün olarak hesaplayın ve toplayın. son olarak, bu veriyi 360 güne bölün. Sonuç olarak çıkan sayı işletmenize ait KOSGEB Y.i.b hesaplama sonucudur.

Ortak İşletmelerin KOBİ Niteliğinin Araştırılması

Örneğin; Bir işletme aynı zamanda başka bir işletmeye yüzde 40 oranında ortaktır.

Bu iş yerinin kendi verilerini hesaplarsak, yıllık 120 işçi ile çalıştığını ve 20 milyon lira net satış hasılatı yaptığını değerlendirelim.

İkinci işletmenin ise 140 çalışanının mevcut olduğunu ve senelik 24 milyon lira net satış hasılatına sahip olduğunu varsayalım.

 • İkinci işletmenin verileri ilk işletmenin ortaklığı oranında eklenmektedir. (%40) Hesaplama sonucunda,
 • Birinci işletme çalışan sayısı + İkinci işletmenin çalışan sayısının yüzde 40’ı 120+156= 176 çalışan,
  İlk İşletmenin Yıllık Net Satış Hasılatı  + Diğer işletmenin senelik satış hasılatının yüzde kırk oranı = 29, 6 milyon lira olmaktadır.

Bu işletme sınıflandırılırken, 250 den az çalışanı olmuş olsa da, senelik net satış hasılatı yüksek olduğu için, işletmenin KOBİ niteliğinde olduğunu söyleyebilir. Hesaplamalar bu şekilde yapılmaktadır.

ÖNEMLİ UYARI!

Kosgeb Kobi Beyannamesi dolduran esnaflarımızın bu hesaplamaları dikkatli yapmaları, yanlış bilgi girişinin evrakta sahtecilik suçunu oluşturabileceğini hatırlatırız.

Devlet destekli esnaf kredisi çekmek isterseniz KOSGEB destekleriyle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Verilen oy post
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

1