Yib Nedir? Nasıl Hesaplanır? 2023 (Yıllık İş Birimi Formülü)

YİB nedir, Nasıl hesaplanır, hesaplamalara kimler dahil edilir, ortak ve Kobiler hesaplamalara dahil edilir mi içeriğimizde detaylandırdık. işletmelerin bu hesaplamayı yapmaları için hangi formülü uygulamaları gerekir içeriğimizde hesapladık.

YİB Nedir?

YİB yıllık iş birimini ifade eder. Yıllık iş birimi ise bir işletmede 1 yıl boyunca tam zamanlı olmak kaydıyla işletme içerisinde veya bu işletmenin adına çalışan bir kişini belirtmektedir.

YİB Kimlere Kapsar?

YİB hesaplamasında işçilerin 1 yıllık çalışmaları tam zamanlı ve yarım gün çalışmaları dahil edilerek hesaplanmaktadır. KOSGEB Beyannamesi dolduracak işletme sahiplerinin dahil edeceği çalışanlar aşağıdaki gibidir:

 • İşyeri çalışanları
 • İşyeri sahibi ve yöneticiler
 • Başka bir işletme adına çalışmayan ticari temsilciler
 • işletme tarafından ödenen kişi veya kişiler topluluğunu
 • Herhangi bir para karşılığında veya parasız çalışan tüm aile bireyleri
 • Onarım ve bakım ekipleri gibi işletme dışında çalışmakla birlikte işletmenin bir kısmını oluşturan ve ücretleri hesaplamalara dahil edilmektedir.

Kobi YİB Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Beyanname doldurulurken, YİB ile birlikte, işletmenin net satış hasılatı ve mali bilanço toplamı da esas alınan değerler içerisindedir. Bu bilgiler işletmenin sınıfının belirlenmesi amacıyla KOSGEB tarafından talep edilen bilgilerdir. KOBİ’lerin yapması gereken hesaplarda dahil edeceği bilgiler şu şekildedir:

 • Y.İ.B Yıllık Çalışan Kişi Sayısını
 • Net Satış Hasılatını
 • Mali Bilanço Toplamını

beyannameye doldurduğu esnada, en son döneme ait güncel bilgileri işlemesi gerekmektedir. Eğer esnaf, işyerini yeni açmış ise, henüz mali bilanço toplamı belli değil ise, bu miktarı hesaplarken, şuan bulunulmakta olan yılın ekonomik ve mali durumuna bağlı olarak bir oran belirlenmesi gerekmektedir.

KOSGEB YİB Hesabı Nasıl Yapılır?

YİB hesabı yapmak için işletme içerisine 1 yıl boyunca giren çalışmalarına devam eden veya işten ayrılmış kişilerin çalışma süreleri hesaplanarak 1 yıllık gün (360) sayısına bölünür ve bölümünde YİB (Yıllık İş Birimi) bulunmaktadır.

YİB Hesaplaması:

Aşağıda bu hesaplamanın daha karışık olduğu işletmeler için bir örnek verilmiştir. Bu hesaplamada bir İşletmede toplamda beş çalışanın olduğunu değerlendirelim. Buna göre YİB=

 1. Kişi 40 gün çalışıp ayrılmış.
 2. 130 gün çalışıp işten ayrılmış.
 3. 340 gün çalışıp işten ayrılmış.
 4. 360 gün çalışıp işten ayrılmış.
 5. 250 gün çalışıp işten ayrılmış.

İşçilerin toplam çalışmışlık yılı 1.120 TL’dir. 1.120 iş gününü 360 ile bölündüğünde 3.11 sonucu elde edilmektedir.

Formül yıl içinde çalışılan toplam gün sayısının yıl sayısına bölünmesinden ibarettir. İşletmenizde kaç işçi kaç gün çalışmış ise, bunları gün olarak hesaplayın ve toplayın. son olarak, bu veriyi 360 güne bölün. Sonuç olarak çıkan sayı işletmenize ait KOSGEB YİB hesaplama sonucudur.

Ortak İşletmelerin KOBİ Niteliğinin Araştırılması

Bir işletme aynı zamanda başka bir işletmeye yüzde 40 oranında ortaktır. Bu iş yerinin kendi verilerini hesaplarsak, yıllık 120 işçi ile çalıştığını ve 20 milyon lira net satış hasılatı yaptığını değerlendirelim.

İkinci işletmenin ise 140 çalışanının mevcut olduğunu ve senelik 24 milyon lira net satış hasılatına sahip olduğunu varsayalım.

 • İkinci işletmenin verileri ilk işletmenin ortaklığı oranında eklenmektedir. %40 Hesaplama sonucunda
 • Birinci işletme çalışan sayısı + İkinci işletmenin çalışan sayısının yüzde 40’ı 120+156= 176 çalışan
 • İlk İşletmenin Yıllık Net Satış Hasılatı +Diğer işletmenin senelik satış hasılatının yüzde kırk oranı = 29,6 milyon lira olmaktadır.

Bu işletme sınıflandırılırken, 250 den az çalışanı olmuş olsa da, senelik net satış hasılatı yüksek olduğu için, işletmenin KOBİ niteliğinde olduğunu söyleyebilir. Hesaplamalar bu şekilde yapılmaktadır.

KOSGEB Kobi Beyannamesi dolduran esnaflarımızın bu hesaplamaları dikkatli yapmaları, yanlış bilgi girişinin evrakta sahtecilik suçunu oluşturabileceğini hatırlatırız.

Devlet destekli esnaf kredisi çekmek isterseniz KOSGEB destekleriyle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Kimler YİB’e Dahildir?

Mikro ve küçük işletmeler YİB’e dahildir.

YİB kaç ay ile hesaplanmaktadır?

İşletmede çalışanların prim gün sayıları ile 1 yıl dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

KOBİ Beyannamesine YİB Dahil Edilir mi?

KOBİ KOSGEB beyannamesi hazırlarken YİB bilgileri de dahil edilmektedir.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1