KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2023

2023 yılında Sıfır faizli kredi desteğinden veya geleneksel girişimciler için 65 bin hibe ve ileri girişimciler için 365 bin lira hibe desteğinden yararlanmak isteyen ayrıca 13 farklı proje programından herhangi birine başvurmak isteyen esnaflarımızın Kosgeb beyannamesi doldurma ve yeni kayıt işlemi şart koşulmaktadır. Bu içeriğimiz de sizlere KOSGEB KOBİ Beyanname formu doldurma ve güncelleme, KOSGEB KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur? adım adım tüm işlemleri anlatacağız. 

Kayıt yaptırmak isteyen kullanıcılarımıza beyanname doldurma adımlarını göstereceğiz. Güncelleme, düzeltme, çıktısı alma, değişikliği onaylama ve ilk beyanname işlemlerinin tümü bu ekrandan yapılmaktadır.

KOSGEB KOBİ Beyannamesi Nedir?

Kobi Beyannamesi; kuruluşun KOSGEB’e firmasını, vizyonunu, çalışmalarını, kazandığı parayı, şirket sahibini, iletişim bilgilerini ve benzeri kriterleri tanıtmasıdır. Hem KOSGEB, hem de tüm bankalar kredi verirken beyanname talep etmektedirler.

KOSGEB KOBİ Beyannamesi Kayıt Aşamaları 2023 Güncel

Devlet desteği ile hizmet alabilmek ve faizsiz, geri ödemesiz destek alabilmek için KOSGEB Kayıt Aşamalarını tamamlayarak beyanname doldurmak gerekiyor. KOSGEB Kayıt için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Veritabına kayıt olmak
 • KOSGEB KOBİ beyannamesi doldurmak ve güncellemek
 • Ticaret sicil gazetesi eklemek
 • Kobi beyan formunu doldurmak gibi gerekli koşulları yerine getirmek gerekmektedir.

KOSGEB’e yapılacak online kayıt aşamaları bu 4 adımda tamamlanır. Tüm aşamaların gerçekleştirmek için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 1. e-Akademi sayfasında, e-Hizmetler bölümünden ilk başvuru seçeneğine tıklayarak kayıt yapmak.
 2. KOBİ niteliğinde olup olmadığının tespiti için İşletme KOBİ Beyannamesi doldurmak veya güncellemek. İlgili vergi levhası, ticaret sicil gazetesi gibi gerekli evrakları eklemek.
 3. Beyannamelerin KOBİ vasfı taşıdığının ve mevzuata uygunluğunun KOSGEB uzmanları tarafından kontrol edilmesi.
 4. Tüm aşamaları tamamladıktan sonra KOSGEB kaydınız oluşturulacaktır. İstediğiniz desteklerden koşulları sağladığınız takdirde yararlanabilirsiniz.

Girişimciler veri tabanına işletme kayıtlarını KOSGEB resmi web sitesi kosgeb.gov.tr girişimcilik bölümünde ki kayıt aşamalarının yer aldığı e-Hizmetler menüsünden gerçekleştirmelidir. Hibe ve kredi desteklerini almak için işletmenin tüm bilgilerinin veritabanına kayıt olması zorunludur. Bu kayıtlar online olarak yapılır. Bu bölümde işletmeye ait genel bilgiler doldurularak veri tabanına kayıt güncelleme yapılır. Bilgilerinizin kesinlikle doğru olması gerekir.

KOSGEB Beyannamesi Dolduracak Olanlar

KOBİ’ler yani kısaca 250 kişiden az yıllık çalışan istihdamı olan, yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL’yi aşmayan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler KOSGEB beyannamesi doldurmaktadır. KOBİ yönetmeliği uyarınca, KOSGEB tarafından verilen destekleri almak için ‘KOBİ Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme’ yapılması zorunludur. Beyanname ve diğer ekleri online olarak sisteme eklendikten sonra çıktısı alınır ve imzalı/kaşeli bulunduğunuz yerdeki KOSGEB şubelerine teslim edilir.

KOBİ Beyannamesi Ne Zaman Doldurulur?

KOSGEB tarafından işletmelere ve girişimcilere verilen desteklerden yararlanmak isterseniz Kobi beyannamesi doldurursunuz. Aksi takdirde destek ödemesi alamıyorsunuz. Destekleri almak için zorunlu bir işlem olan KOSGEB Kobi beyanname formu nasıl doldurulur? Adım Adım açıkladık.

KOSGEB KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Veritabanına kayıt olan KOBİ’lerin verecekleri beyan ve bilgilerin mutlaka doğru olması gerekir. Bu kayıtlardan sonra KOSGEB beyannamesi doldurma aşamalarına geçebiliriz.

Aşağıdaki adımları 15 dakika içinde tamamlamanız gerekmektedir. Aksi takdirde sayfa zaman aşımına uğrayacaktır. Aşama aşama beyanname doldurma yöntemi aşağıdaki gibidir:

 • KOBİ beyannamesi doldurmak için Ticaret Sicil Gazetesi ya da Esnaf Sicil Gazetesi örneğinin PDF formatında bilgisayarda kayıtlı olması gereklidir. Bununla birlikte vergi numarasının bilinmesi ve bir e-posta adresine sahip olunması da önemlidir.
 • Burada, “KOBİ” başlığı altında yer alan “KOBİ Beyannamesi İşlemleri” sekmesine girilmelidir.
 • Sonrasında ise açılan sekmeden “KOBİ Beyannamesi Vermek / Güncellemek İçin Tıklayın” butonuna tıklanmalıdır.
 • Form doldurmak için KOSGEB’in web sitesine kullanıcı adı ve şifresi ile girilir.
 • Bu aşamadan sonra KOSGEB web sitesi, e-devlet ekranına bağlanmaktadır. E-devlet entegrasyonu ile Kobilerin beyanname dokümanı doldurulur.
 • Beyannameyi doldurabilmek için TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmalıdır.
 • E-devlete giriş yapıldıktan sonra açılan ilk sayfada yer alan 6 maddelik sorumluluk sözleşmesi okunmalı ve sonrasında da altında bulunan “kabul ediyorum” butonu seçilmelidir.
 • Aynı sayfanın alt kısmında bulunan “Vergi / T.C Kimlik No” yazan boşluğa da gerekli bilgiler yazılarak “giriş” butonuna tıklanmalıdır.
 • Doldurulacak KOBİ beyannamesinin yılı seçilir.
 • Açıklamalar göre işletme için uygun olan alanlar doldurulur.
 • Seçilen yıla ait mali tablo ve SGK bilgileri doğru ve eksiksiz olmalıdır. SGK aracılığı ile ekrana otomatik gelir.
 • Mali bilanço ve net satış hasılatı kısımları kuruş, virgül ve nokta olmadan doldurulur.
 • Bir sonraki sayfada, daha önce PDF olarak bilgisayara kaydedilmiş olan Ticaret Sicil Gazetesi ya da Esnaf Sicil Gazetesi örneğinin yüklenebilmesi için “ek ekleme” kutucuğu yer almaktadır. KOSGEB Ticaret Sicil Gazetesi ekleme kısmı doldurulur.
 • İşletmede imza yetkisi olan yetkili personel eklenir. Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve telefon numarası yazılır.
 • Veritabanına kayıtlı olan Faaliyet konusu ve kodu ekrana gelir. Kontrol ediniz. Bilgiler doğruysa değiştirmeden devam edilir.
 • Daha sonra da ilk kez beyanname dolduranlar için “onayla”; var olan beyannamelerini güncelleyenler için de “güncelle” butonu belirmektedir.
 • İlgili butonun seçilmesi ile birlikte KOSGEB beyanname doldurma işlemi tamamlanmış olmaktadır.
 • KOBİ Beyannamesi rapor çıktı ekranı açılır. Raporu ve belgeleri online sistemden indirerek çıktılarını alınız. Kaşe ve imzalı olarak hazırlayın.
 • İmzalı beyanname evrakları bağlı bulunduğunuz KOSGEB yetkili birimlerine teslim edilir. Ayrıca, sisteme tarayarak eklediğiniz KOBİ Ticaret sicil veya Esnaf sicil gazetesi ve imza sirküleri- imza beyannamesi de imzalı ilave belge olarak eklenir.

KOSGEB KOBİ Beyannamesi Sorgulama

e-Devlet şifreniz ile giriş yaptığınız e-Hizmetler sitesinde KOSGEB Beyanname doldurma, güncelleme ve durum sorgulama işlemleri yapılmaktadır. Bu sayfada Kobi beyannamesi işlemlerine girildikten sonra, kullanıcı tipi işletme seçilir, vergi ve T.C. kimlik numarası yazılarak sistemden beyanname ve işletme durum sorgulama yapabilirsiniz.

KOSGEB KOBİ Beyannamesi Doldurma 2023 e-Devlet

Kosgeb beyannamesi nasıl doldurulur; Beyanname adı verilen işlem, Kosgeb bilgi işlem başkanlığınca hazırlanarak internet veri sayfasına programlanmış bir sistem sayesinde, işletme bilgilerinin kaydedilmesinden ibarettir. Beyanname formu KOSGEB internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak doldurulur.

2018 itibarıyla e-devlet üzerinden doğrudan beyanname doldurma olanağı sağlanmıştır. Bu durum hem KOBİ sahipleri için bir kolaylık yaratmış hem de KOSGEB müdürlüklerinin iş yükünün azalmasına ve daha etkin hizmet vermelerine yol açmıştır.

7 Adımda KOSGEB Beyannamesi Doldurma Aşamaları

KOSGEB Kobi beyannamesini doldurabilmek için 7 kolay adımı gerçekleştirerek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bu adımlar fotoğraflarla görsel olarak anlatılmıştır.

1. AŞAMA Veritabanı Kaydı

İlk aşamada, KOSGEB’e beyanname verecek olan vatandaşın öncelikle veritabanına kayıtlı bir KOBİ olması gerekiyor. Destek alabilmek için, öncelikle işletmenize ait genel bilgileri veritabanına kaydetmelisiniz Eğer hiç kayıt yaptırmadıysanız beyanname dolduramazsınız. e- Devlet sistemine T.C. kimliğiniz ile giriş yapılır ve Gerekli uyarılar kabul edilerek giriş tamamlanır.

KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2023Pin
Veritabanı Kaydı e-Devlet Giriş
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2023Pin
Kosgeb Beyannamesi DOldurma Giriş Onay Sayfası

2. AŞAMA KOSGEB Beyannamesi Doldurma Ve Güncelleme

Bu aşamada KOSGEB internet sitesi e-hizmetler bölümüne girilir. KOBİ beyannamesi vermek/ güncellemek butonuna bastıktan sonra e-Devlet ile giriş yapılır. E-Devlet Sisteminde İletişim bilgileri olmayan kullanıcılar sisteme giriş yapamayacaklardır. Uyarı yazısı kabul edilir. “Kullanıcı Tipini İşletme” ve “Vergi / TC Kimlik Numarası” kısmını da Kosgeb’e kayıt olduğunuz Vergi/ T.C kimlik no bilgisini girilir.

Kobi Beyannamesi İşlemlerinde;

 1. Beyanname Yılı girilir.
 2. Başlangıç Bilgileri
 3. İşletme Bilgileri
 4. Beyanname Ekleri
 5. Kayıt Durumu adımların tümü tamamlanır.

3. AŞAMA Kobi Beyanname Yılı Seçimi

Beyanname verilen yıl yazılır.Beyanname Yılı Seçimi” yapıldıktan sonra, işletme yapısı bölümünden bağımsız işletmeler, ortak işletmeler ve bağlı işletmeler olarak verilen uygun olan tür seçilir.

Sermayemizin Kime ait olduğu tam olarak belirlenmeyecek şekilde dağılmış durumdadır seçeneğini bu durumda iseniz işaretleyiniz.

 • Bağımsız İşletme
 • Bağlı işletme
 • Ortak işletme/firmanın %25’ten fazla hisseye sahip ortaklık yapısı mevcutsa bağımsız işletme seçilse bile ileri sayfalarda ki kontrollerden geçemeyip tekrar bu sayfaya yönlendirilmekte ve lütfen bağlı ortak işletme seçiniz diye uyarı vermektedir.
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2023Pin
Kosgeb Beyannamesi Doldurma

Bağımsız işletme iseniz aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir. KOSGEB beyanname güncellemesinde işletme bilgilerinin doldurulmasını 4. adımda yapacağız.

4 . AŞAMA İşletme Bilgilerinin Doldurulması

Bu sayfada işletmenize ait bilgilerin doldurulmasına sıra geldi. İşyeriniz ile ilgili aşağıda sorulmakta olan soruları doğru şekilde kaydediniz. Yanlış ve hatalı kayıt girilmesi sonucunda oluşacak sorunlar size aittir.

 • Mali ve çalışan bilgileri
 • Ticari bilgiler
  • İşletme Adı
  • İşletme Türü
  • Ülke Adı
  • Vergi numarası
  • Vergi Dairesi
  • Vergi Dairesi İli
 • Adres
 • İşletme yetkilileri
 • Nace bilgileri eksiksiz doldurulur.
KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2023Pin
Beyanname İşletme Bilgilerinin Doldurulması Ekranı

5. AŞAMA KOBİ Adres Bilgilerinin Doldurulması

Beşinci aşamaya gelen işletme sahibi bu aşamada işyerinin adres bilgilerini görüntüleyecektir. Otomatik olarak ekrana yansıtılan bilgiler veri tabanı kayıt sayfasından çekilmektedir. Adres, telefon, e-mail, birincil mi kısımlarını doldurun. Eğer işletmenizin adresi değişmişse, iş yerinizi taşımış iseniz, bu ekrandan ADRES EKLE ve Adresi düzelt ve sil seçenekleri ile yeni adresinizi sisteme girin/düzeltin.

Esnaf Veritabanına Kayıt nasıl yapılır? isimli yazıdan Esnaf VERİTABANI KAYIT işlemini de öğrenebilirsiniz.

A. Yetkili Personel Ekranı Doldurma

Bu sayfada işletmeye başvuran işyeri sahibine ait bilgiler doldurulacaktır. Aşağıda ki resimde görülmekte olan yetkili personel ekleme işlemi için işaret ettiği alana tıklayınız.

 • İşletme yetkilileri kısmında
 • Unvan
 • Kimlik numarası
 • Telefon
 • Ad
 • Soyad
 • e-mail
 • Cep Telefonu
 • Temsil yetkilisi
 • İmza alınacak kişileri doldurup

Yetkili personel eklerken silme ve düzenleme işlemi de yapmanız mümkündür. Ekleme sırasında yetkilinin cep telefonu numarası ile T.C Kimlik Numarasının sisteme kaydedilmesi zorunludur. Kaydedilmediği takdirde sistem kabul etmeyecektir. Yine eklenen bilgiler aşağıdaki sayfadaki gibi görünecektir.

B. İşletme Faaliyet Konusu Bilgilerinin Doldurulması

Nace Bilgileri

Beyanname doldurma aşamalarında işletmeye ait faaliyet konusu bilgilerinin girilmesi ekranına ulaştık. Aşağıda görüldüğü gibi Faaliyet Konunuzu seçmek için nace bilgilerini yani işletmenizin Nace kodu ve Açıklama alanları doldurulmalıdır.

Fakat beyanname sonucunda Kobi çıkarsa Kobidir fakat desteklerden yararlanamaz uyarısı verilmektedir. Bir değişiklik yapıldıysa Güncelle butonuna basılarak kayıt edilir, Güncelle ve İleri butonuna tıklayınız. Güncelle Tıklandığında, daha önceden eklenen ekler bu alanda gözükmektedir. Eklenen ekler Ek adı Ticaret sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi Dosya seçimi yapılır ve Bir değişiklik yapıldığında Güncelle Butonuna basılarak kaydedilir.

KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2023Pin
KOSGEB Beyannamesi Eklenecek İlave Evraklar

6. AŞAMA Beyanname Kontrol ve Kayıt Aşamaları

Bu aşamaya kadar girdiğiniz tüm bilgileri kontrol edip, eğer hatanız var ise düzeltme yapabilirsiniz. Kobi beyannamesi aşağıda ki ”Onayla” butonuna basarak onaylayabilirsiniz.

Onayla butonuna bastığında eğer A.Ş değilse veya herhangi bir bağlı veya ortak işletme değilse otomatik olarak uzman onayına gerek kalmaksızın onaylanmakta ve evrak kaydına gönderilmektedir. Bu 1 sene öncesinin Kobi beyannamesi ise ve güncel bir kobi beyannamesi yoksa firmanın burada bir link çıkmakta ve güncek kobi beyannamenizi doldurunuz yazmaktadır.

KOSGEB Beyannamesi Doldurma ve Güncelleme 2023Pin
Kosgeb Beyannamesi Kontrol Ve Kayıt Ekranı

7. AŞAMA Beyanname Raporlarını Alma

03.09.2018 tarihinden itibaren KOBİ Bilgi Beyannameleri doldurulduktan sonra onay işlemi elektronik olarak yapılacak, beyanname ve eki dokümanlar çıktı alınarak müdürlüklerimize götürülmeyecektir.

KOSGEB Kobi Beyanname Formu Dolduranlar için Önemli Notlar

Bu detaylara dikkat ederek beyanname formunuzu eksiksiz düzenleyip, istediğiniz size uygun verilen desteklerden yararlanabilirsiniz.

 • Kobiler iş yerlerinin ünvanlarını net bir şekilde kısaltmaları düzgün kullanarak yazmalı.
 • Nace kodları faaliyet belgesi ve ticari sicil gazetesinde yazan bilgilerden doğru olarak girilmelidir.
 • Adresler net ve doğru bir şekilde işlenmelidir.
 • Yıllık İş Birimi hesaplamayı bilmek ve kayıtlarda göstermek önemlidir. Beyannameyi 15 dk. içinde doldurmanız isteneceği için başlamadan önce bu hesabı yapmanız da fayda var.
 • İmzalar yetkili kişi tarafından imzalanarak belgeler En yakın KOSGEB Hizmet Merkezlerine teslim edilmelidir. Ancak artık çıktı alarak müdürlüklere evrak götürme değil online kayıt geçerlidir. Tekrar bu dokümanları kuruma götürmenize gerek yoktur.

Beyanname Formu KOSGEB’e Teslim Edilecek mi?

Daha önceki yıllarda aşağıdaki sıraladığımız belgeler işe birlikte kaşe ve imzalı olarak istenen belgeler ile beraber bağlı olduğunuz birime teslim etmeniz gerekiyor. 2023 yılında ise aşağıdaki gibidir:

 • İşletmeniz tüzel kişiliğe ait ise imza sirküleri
 • Şahıs işletmesi iseniz imza beyanname evrakı
 • Son altı ay içinde alınan oda tarafından onaylanmış faaliyet belgesi evrakı
 • Oda onayı bulunan ticaret sicil gazete, ( altı ay içinde alınan tadil ve kuruluş gazetesi)
 • İçinde bulunulmakta olan seneye ait Sigorta Tahakkuk Fişi

Kurumlar vergisi beyannamesi ve gelir beyannamesi:

 • İlgili yıla ait Bağ-kur hizmet dökümü
 • KOSGEB Hizmet merkezlerince talep edilmesi durumunda bu 6. ve 7. maddelerin muhasebe birimince ve işletmece imzalanmış suretleri talep edilebilir.
 • Son olarak sistemden çıktı aldığınız ve yukarıda anlattığınız kaşeli imzalı beyanname ve bilgi dokümanı aranan evraklar arasındadır.

2023 yılında güncellenen Esnaf ve Sanatkarlarımız, Mikro, Küçük ve Orta büyüklükte KOBİ işletmeleri için KOSGEB beyanname formu doldurma işlemini anlattık. KOSGEB Kobi beyannamesi doldururken dikkat etmeniz gerekenlerden en önemli noktalardan biri Kobi beyannamesinde doldurulan bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasıdır.

Ancak 03.09.2018 tarihinden itibaren KOBİ Bilgi Beyannameleri doldurulduktan sonra onay işlemi elektronik olarak yapılacak, beyanname ve eki dokümanlar çıktı alınarak müdürlüklere götürülmeyecektir.

Eğer 2023 yıllarında KOSGEB tarafından verilen sıfır faizli işletme desteğinden faydalanmak istiyor iseniz, mutlaka KOSGEB Kobi Beyannamenizi doldurunuz. Beyannamesi olmayanlar faizsiz krediden yararlanamazlar.

Bu bilgiler ışığında halen hata alanlar var ise, aşağıda ki Yorum bölümüne sorunu yazınız.

Esnaf Beyannamesi Güncelleme İşlemi Nasıl Yapılır?

KOSGEB tarafından Kobilere sağlanan işletme sermayesi kredi faiz  desteği gibi farklı KOSGEB desteklerinden yararlanmak için gerekli olan Veri tabanı kaydı işleminin ardından KOBİ ve  esnaflar ayrı ekran üzerinden KOSGEB Kobi beyannamesi doldurması gereklidir.

Kosgeb veri tabanına kayıtlı ve kobi beyannamesi güncel olan tüm Kobi ve işletme sahibi esnaflar Kosgeb tarafından Kobilere verilecek olan işletme sermayesi kredi faiz desteği uygulamasından yararlanmak için bilgilerini hiç kayıt olmamışsa ilk kayıt işlemlerini yapmalı, kaydı mevcut ise kobi beyannamesi işlemlerini güncellenmelidir.

Daha önceden Kosgeb şifresi alarak kobi beyannamesi doldurmuş ama kredi almayanlar Kobi beyannamesi güncelleme işlemi için aynı şifre ile giriş yaparak kaydını yenileyebilirler.

Kobi Beyannamesi Kayıt Güncelleme İşlemi

KOBİ beyannamesi kayıt güncelleme işlemleri aşağıdaki gibidir:

 • Kobi beyannamesi ilk kayıt işlemlerinin ardından belirli bir süre geçtikten sonra KOSGEB tarafından verilecek farklı desteklere başvurmak için gerekli olan güncelleme işlemlerinin yapılması gereklidir.
 • Kosgeb Kobi beyannamesi doldurmak ve  kaydını yenilemek için adrese giriniz, ve E-KOBİ’ ye tıklayınız, Karşınıza gelecek ekranda kullanıcı adı ve şifrenizi girerek (Veri tabanına kayıtta işletme adına verilen şifre ve kullanıcı adını) ardından gelen sayfadaki kutucuğa tıklayınız.
 • Kobi beyannamesini güncelleme ve ilk kayıt işlemlerinde bu işlemlerden sonra giriş yapmak istediğiniz Kobi beyannamesi yılını seçerek butona tıklayınız. Sonraki gelen ekranlardan işletme ile ilgili doldurulması gereken bilgileri ve işletme ile ilgili sorulan sorulardan size uygun olan seçimleri yaparak butona tıklayınız.

Kobi Beyannamesi Nereden Doldurulur?

e-Devlet şifreniz ile internet üzerinden, KOSGEB internet sitesine giriş yapabilir ve KOSGEB beyannamesi formunuzu doldurabilirsiniz.

KOSGEB Kobi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

KOSGEB beyannamesi her yıl verilmektedir.

Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1