Kosgeb Desteklenmeyen Sektörler Listesi 2023 (Güncel)

Kosgeb Desteklenmeyen Sektörler Listesinde yer alan bir iş fikrine ait iş planı oluşturduğunuzda Kosgeb girişimcilik destek programından yararlanmak mümkün olmayacaktır. Çünkü Kosgeb desteğinden yararlanmak isteyenlerin hazırlayacakları iş planları Kosgeb desteklenen sektörler arasında olması gereklidir. Aksi halde desteklenmeyen ve destek verilmeyen sektörlerin birinden hazırlanan iş planı Kosgeb için geçersizdir ve destek verilmemektedir.

Kosgeb Desteklenmeyen Sektörlerin 2023 Listesi

KOSGEB Desteklenmeyen Sektörler Listesi 2023 yılında aşağıdaki gibidir:

 • Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Sektörüne destek verilmez.
 • Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği için de destek verilmez.
 • Bitkisel ve Hayvansal Üretim ile Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri desteklenmez.
 • Ormancılık ve Tomrukçuluk Alanında Kredi Verilmeyen Sektörler arasındadır.
 • Sigorta ve Emeklilik Fonları Hariç Finansal Hizmet Faaliyetlerine destek verilmez.
 • Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence Alanında Destekleme Verilmeyen Sektörler arasındadır.

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Sektörü Destekleri

Tarım, ormancılık ve bitkisel hizmet faaliyetlerini, sektörleri, yetiştiriciliği için tüm bilgileri sizler için yazımızda hazırladık. Devam ederek tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim ile Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri Nelerdir?

Bitkisel, hayvansal üretim ve avcılık ile ilgili hizmet faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

 • Tahılların (pirinç hariç)
 • Avcılık
 • Tütün yetiştirilmesi
 • Karma çiftçilik
 • Deve yetiştiriciliği
 • Şeker kamışı yetiştirilmesi
 • Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
 • Dikim için bitki yetiştirilmesi
 • Üzüm yetiştirilmesi
 • Dikim için bitki yetiştirilmesi
 • Hayvansal üretim
 • Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
 • Koyun ve keçi yetiştiriciliği
 • Domuz yetiştiriciliği
 • Kümes hayvanları yetiştiriciliği
 • Diğer hayvan yetiştiriciliği
 • Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
 • At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
 • Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
 • Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
 • Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
 • Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
 • Tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
 • baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
 • Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
 • Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
 • Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
 • Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
 • Turunçgillerin yetiştirilmesi
 • Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
 • Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
 • Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
 • İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
 • Baharatlık, aromatik (ıtırlı)
 • Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği
 • Uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
 • Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
 • Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
 • Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
 • Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetlerine Kosgeb destekleme vermemektedir.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Balıkçılık, Deniz balıkçılığı, Tatlı su balıkçılığı, Su ürünleri yetiştiriciliği, Deniz ürünleri yetiştiriciliği, Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği gibi sektörlere Kosgeb kredi vermemektedir. Sadece alkollü içecek toptan ticareti yapanlar ve Tütün ürünlerinin toptan ticaretı yapanlara KOSGEB Hibe kredi veya faizsiz kredi desteği verilmemektedir. Kosgeb tarafından bar, taverna, kokteyl salonu, diskotek, birahane, kahve salonu hizmeti verenler firmalara destekleme verilmemektedir. Sadece; sinema filmi, video yapım faaliyetleri yapanlar, Sadece; sinema filmi, video çekim sonrası faaliyetleri yapanlar, Sadece; sinema filmi, video dağıtım faaliyetleri yapanlar, Sinema filmi gösterim faaliyetleri, Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri Kosgeb desteği alamaz.

Ormancılık ve Tomrukçuluk Alanında Kredi Verilmeyen Sektörler Hangileridir?

Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri, Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri, Tomrukçuluk, Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması ,Yabani olarak yetişen odun dışı ürünlerin toplanması, Ormancılık için destekleyici faaliyetler, Ormancılık için destekleyici faaliyetlerine Kosgeb kredi vermemektedir.

Yatılı bakım faaliyetleri Destekleme verilmeyen sektörlerPin
Sigorta ve Emeklilik Fonları Hariç Finansal Hizmet Faaliyetleri. Kosgeb Desteklenmeyen Sektörler

Sigorta ve Emeklilik Fonları Hariç Finansal Hizmet Faaliyetleri Nelerdir?

Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri, Merkez bankası faaliyetleri, Diğer parasal aracılık faaliyetleri, Holding şirketlerinin faaliyetleri, Holding şirketlerinin faaliyetleri, Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar, Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar, Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri, Finansal kiralama, Diğer kredi verme faaliyetleri, Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetlerine KOSGEB kredisi verilmez.

Destekleme Verilmeyen Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler Nelerdir?

Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler, Finansal piyasaların yönetimi, Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı, Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler, Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler, Risk ve hasar değerlemesi, Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri, Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler, Fon yönetimi faaliyetlerine kredi verilmemektedir.

Gayrimenkul

Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması, Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi, Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri, Gayrimenkul acenteleri, Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi faaliyetlerine Kosgeb destekleme vermemektedir.

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler

Hukuk ve muhasebe faaliyetleri, Hukuk faaliyetleri, Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği alanına destekleme verilmemektedir. Ayrıca Veterinerlik hizmetlerine KOSGEB desteklemesi verilmemektedir.

Eğitim

Okul öncesi eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim, Genel ortaöğretim, Teknik ve mesleki orta öğretim, Yükseköğretim hizmetleri, Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim, Yükseköğretim, Diğer eğitim, Sporlar ve eğlence eğitimi, Kültürel eğitim, Sürücü kursu faaliyetleri, Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim, Eğitimi destekleyici faaliyetler, Eğitimi destekleyici faaliyetlere Kosgeb desteği verilmemektedir.

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri

Hastane hizmetleri, Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri, Genel hekimlik uygulama faaliyetleri, Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri, Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri, İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetlere destekleme verilmemektedir.

Yatılı Bakım Faaliyetleri Destekleme Verilmeyen Sektörler

Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri, Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri, Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri, Diğer yatılı bakım faaliyetlerine destekleme verilmemektedir.

Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler

Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler, Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler, Çocuk bakım (kreş, vb.) faaliyetleri, Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetlerine KOSGEB desteği verilmemektedir.

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Destekleme Verilmeyen Sektörler

Sanat, kültür, eğlence, dinlence, yaratıcı faaliyetler gibi alanlarda desteklenmeyen tüm sektörleri sizler için araştırdık. Detayları buradan alabilirsiniz.

KÜLTÜR, SANAT, Eğlence Ve Spor Alanında Destekleme Verilmeyen SektörlerPin
Kosgeb Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonlarında Destek Vermediği Sektörler.

Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri alanı aşağıdaki gibidir:

Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, Gösteri sanatları, Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler, Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri, Sanat tesislerinin işletilmesi alanlarına destekleme verilmemektedir. Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri alanın tümüne Kosgeb kredisi verilmez.

Hane Hakları Tarafından Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Üretim Faaliyetleri Nelerdir?

Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetlerine, Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler alanında ise Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar ve hizmetler KOSGEB kredi verilmeyen sektörler arasındadır. Bu sektöre KOSGEB kredi desteği sağlanmamaktadır. Sigorta acenteleri için yeni bir nace kodu belirlendi ve artık acenteler desteklenen sektörler arasına alındı.

Kosgeb Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç, Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonlarında Destek Vermediği Sektörler Hangileridir?

Sigorta, Hayat sigortası, Hayat sigortası dışındaki sigortalar, Reasürans, Emeklilik fonlarına kredi verilmemektedir.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
2