KOSGEB Kredisi

Düve Yetiştiriciliği Hibe Kredisi Nasıl Alınır?

10.06.2020
Düve Yetiştiriciliği Hibe Kredisi Nasıl Alınır?

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak istiyorsanız ancak yeterli sermayeniz bulunmadığından dolayı bu eylemi gerçekleştiremiyorsanız devlet tarafından verilen hibe desteklerinden ya da Ziraat Bankası tarafından verilen kredi desteklerinden yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası her yıl tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimize destek sağlıyor. Bu desteklerinin içinde gebe düve kredisi de bulunuyor. Bankanın dışında Kosgeb’de hayvancılığa destek sağlıyor. Ancak hayvan alımı için herhangi bir hibe ve kredi desteği vermiyor. Makine ve ekipman alımları için destek alabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl düve yetiştiriciliği yapmak isteyen genç çiftçilerimize 30 bin lira hibe verildi. Genç çiftçi hibesi adı verilen proje haricinde bakalım hangi teşvik, hibe ve destekler mevcut ve Ziraat Bankası İnek Kredisi, 2020 Çiftlik Alım Kredisi gibi sıfırdan hayvancılık kredisi gibi konuları bu yazımızda sizler için araştırdık.

Düve Yetiştiriciliği

Devlet milli tarım projesi kapsamında 4 Aylık Düve Yetiştirenlere 750 Lira Hibe Verilecek. Konu hakkında Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklama ile düve yetiştiriciliğine destekleme miktarı belirlendi. Bu kapsamda büyükbaş hayvancılık destekleri ile düve yetiştirenlere hibe ödemesi yapılacak.

4 Aylık Düve Yetiştirenlere geçtiğimiz yıl 750 lira hibe desteği verilmiştir. Konu ile ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı tarafından Milli Tarım Projesi toplantısı sırasında hayvan yetiştiricileri müjde olarak verildi. Ülkemizde hayvan yetiştiriciliği hakkındaki soruları cevaplarken bu konu değinen Bakan; Ülkemizde meydana gelen buzağı ölümleri hakkında bilgiler verdi. Hayvan yetiştiricilerinin doğmadan önce ve doğduktan sonraki zamanlarda yapılmayan aşılama nedenleri ile yılda 400 bin buzağının öldüğü istatistiğini paylaşmıştır. Bunu ülkemizdeki bütün buzağılara oranladığımızda ise her dört buzağıdan bir tanesine yani % 25 ‘ine tekamül etmektedir. Bu Avrupa ve Amerika’daki oranlarla kıyasladığımızda gerçekten çok yüksek bir oran olduğunu daha iyi anlamaktayız. Avrupa ve Amerika buzağı ölümlerinin oranı % 5 olarak görülmektedir. Ülkemizin yılda 500 bin adet hayvan ithal ettiğini düşündüğümüzde ölen buzağı sayısının ne kadar yüksek olduğunu daha iyi anlamaktayız.

Buzağı ölümlerinin önünün kesilmesi halinde yurt dışından hayvan ithal etmemize gerek kalmamak ile birlikte hayvan üreticilerinin kazancıda aynı oranda yükselecektir. Bu tarz sorunların halledilmeden ülkemizde hayvancılığın istenilen seviyelere gelmesi mümkün gözükmemektedir. Bu kapsamda hayvan üreticilerinin yanında olan Tarım ve Orman Bakanlığı düve yetiştiricilerine bu güne kadar görülmemiş bir fırsat sunmaktadır. Milli Tarım Projesi kapsamında ilk olarak 29 İlimiz’de uygulanmaya başlanacak bu proje önümüzdeki yıllarda Ülkemizin her ilinde uygulanacaktır. Hayvan yetiştiricilerinin Devletten ücretsiz olarak kiralayacağı meralarda hayvancılık yapanların yararlanabileceği bu fırsat’dan binlerce hayvan yetiştiricisi yararlanabilecektir. Meralarda hayvan yetiştiriciliği yapanların buzağıları 4. ayına geldiği zaman Tarım ve Orman Bakanlığı her bir buzağı için yetiştiricisine 750 lira hibe desteği verecektir.

Damızlık Düve Kredisi

Bu uygulamaya geçtiğimiz yıl başlanmıştır. Bu yöntem ile birlikte hayvan yetiştiricilerimizin maddi anlamdaki sıkıntılarına büyük bir miktarda destek olunacağının sözü verilmiştir. Örnek vermek gerekirse mera hayvancılığı yapan bir vatandaşımızın beslediği 100 tane büyükbaş hayvanının 100 tane buzağısı olduğunda bu buzağılar 4 aylık olduğu zaman buzağı başına verilen hibe sayesinde 100 x 750 = 75 000 lira devletten hibe alabilecektir. Mera hayvancılığının kapsadığı iller ve başvuru şartları geçtiğimiz yılın ilk aylarında Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine bildirilmiştir. Bu konuya önem veren vatandaşlarımız konu hakkındaki gelişmeleri sitemizden takip edebilirler.

Damızlık Düve Hibe Destek Verilen İller

Geçtiğimiz yıllarda damızlık düve yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerimize Devlet tarafından düve hibe desteği verilmiştir. Bu destek geçtiğimiz yıl başlamış olup 2020 yılında devam edip etmeyeceği konusunda Bakanlıktan bir açıklama gelmemiştir. Aşağıda isimleri yazılı bulunan 10 ilimizde uygulanmaktadır.

 1. Ankara,
 2. Malatya
 3. Trabzon,
 4. Bayburt,
 5. Tekirdağ,
 6. İzmir,
 7. Samsun,
 8. Maraş,
 9. Niğde,
 10. Manisa

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar

HİBE VERİLME AMACIHİBE MİKTARI
Rehabilitasyon ve Kapasite ÇoğaltmaYüzde 50
Yeni inşaat yatırımlarıYüzde 50
Damızlık dişi buzağı almak içinYüzde 50
Yem karma ve Gübre Sıyırıcı Almak AmacıylaYüzde 50

Damızlık Düve Yetiştiriciliği Hibe Şartları

 1. Damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olmak,
 2. TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesine sahip olmak ve bu belgeyle başvurmak gerekmektedir.

Düve Yetiştiriciliğine Hibe Başvurusu Yapılan Proje Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Şunlardır;

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,
 • Tüzel kişiliklerde ortaklığı % 25 den fazla olan ortaklar için 1. ve 2. maddelerdeki belgeler,
 • Türkvet Sisteminden hayvan varlığı ve kuruluş tarihini gösteren işletme tescil belgesi ve hayvan varlığını gösterir tespit tutanağı.
 • Taahhütname
 • Yatırımın yapılacağı araziye ait Ek-9 da yer alan aidiyet belgesi,
 • Kamudan kiralık işletmelerde en az 10 (on) yıllık kira kontratı,
 • Nüfus cüzdanı onaylı sureti (gerçek kişiler için)
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için),
 • Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 • Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı,
 • İnşaat ruhsatı veya inşaat iznini gösteren belge
 • Projeler (Statik, Sıhhi tesisat, elektrik ve diğer)
 • Onaylanan sabit yatırım ve termin planı tablosu
 • Yem karma ve gübre sıyırıcısına ait proforma fatura

Başvuru Formu

Hibe almak isteyen genç çiftçilerimizin aşağıda bulunan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Buraya tıklayarak başvuru formunu indirebilirsiniz. Forma ilave olarak diğer evrakları da tanzim etmeli ve bu evraklarla İl veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmalısınız.

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı/Unvanı
T.C. Kimlik No/ Vergi No
Adresi
Telefon/Faks Numarası
İşletmenin Adresi (il-ilçe-köy/mahalle)
Projenin adı
Projenin Kapsamı (*)Yeni İnşaat-Kapasite artırımı/rehabilitasyonDamızlık Hayvan AlımıMakine Alet-Ekipman Alımı
Yeni Yatırım

Şartlarınız uygun ise hayvan kredisi çekmek yerine, Devlet hibe, teşvik ve desteklemelerine başvurabilir, bu kapsamda tarım ve hayvancılık yatırımınıza finansman imkanı sağlayabilirsiniz.

Düve Yetiştiriciliğine Devletten Yüzde Elli Destek geliyor. Milli Tarım Projesi kapsamında planlanan mera ve büyük baş hayvancılık alanında yapılan açıklamalar sonrası netlik kazanmaya başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Bakan ülkemizdeki atıl durumda bulunan meraların değerlendirilmesi ve hayvancılığın istenilen seviyelere gelmesi için farklı çalışmalardan bahsetti. Hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlarımızın sorunlarının incelenip çözüm bulunduğu bu proje sayesinde bir çok olayın aydınlatıldığı ve insanlara çözüm bulunduğu belirtilmiştir. Hayvancılık yapmak isteyenlerin en büyük sıkıntısı olan hayvan temini olarak dikkat çekmektedir. Vatandaşların istediği cins ve ırktaki hayvan bulması için köy köy gezmek zorunda kaldığını ve bunun maliyetini yükselttiğinden dolayı zorlandığının altı çizilmektedir. İnsanların bu tarz sorunlar yüzünden hayvancılık yapmak istemediği belirtilmiştir. Bu sorunu çözmek ve hayvancılığa yeni başlamak isteyen insanlara yardımcı olmak açısından yeni bir uygulamaya geçileceği belirtilmiştir. İlk etap da bu proje kapsamında 32 ilimizde damızlık düve üretim merkezi kurulacaktır.

Düve Yetiştiriciliği Devlet Desteği Şartları Nelerdir?

Bu üretim merkezlerinde minimum 500 damızlık hayvan bulundurulacaktır. Hangi cins ve ırktan alacağınıza siz karar vermektesiniz. Yani istediğiniz tür ve cins hayvanı beslemekte özgürsünüz. Damızlık düve üretim merkezinin inşaat yatırımlarına, alet edevat alımları ve buzağı alımlarına % 50 hibe desteği yapılacaktır. Bu gerçekten çok ciddi bir destek olarak dikkat çekmektedir. Üretim merkezine alacağınız 1000 tane buzağının yarısını yani 500 tanesini devlet size alıyor. Sizde hayvancılık yapmayı düşünüyorsanız bu proje sayesinde çok daha ucuza bu işe başlayabilirsiniz. Bir bakıma köylere geri göçü amaçlayan bu hibeler sayesinde köy nüfusunun artması çok normal. Bu şartları başka hiç bir sektörde görmeniz mümkün değildir.

Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanmış olan bu proje kapsamındaki illerin nereleri olduğu hakkında şuana kadar bir açıklama yapılmamıştır. Açıklama yapılır yapılmaz konu hakkındaki haberimizi sitemizden duyuracağız. Milli tarım projesi kapsamında damızlık düve yetiştiriciliğinden mera hayvancılığına ve buzağı hibesine kadar çok geniş ve çeşitlilikte planlanan bu olay sayesinde Ülkemizdeki büyük baş hayvancılık istenilen seviyelere yükselecek ve insanlarımız bu işten para kazanmaya başlayacaktır. Aynı zamanda istenilen büyük baş hayvan üretimi sayesinde yurt dışından hayvan ithal etmek zorunda kalmayacak ve ekonomimiz canlanacaktır.

Ziraat Bankası İnek Kredisi 2020

Ziraat Bankası inek kredisi kullanmak isteyenler Hayvansal Üretim Kredileri kapsamında değerlendirilmektedir. Hayvansal üretim faaliyetleri uğraşan üreticilere finansman desteği sağlayan Ziraat Bankası hayvansal üretim kapsamında inek kredisi olduğu gibi aynı zamanda; Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kanatlı hayvancılık, arıcılık konularında da finansman desteği sağlamaktadır. Hayvansal üretim kredilerinde üreticiye iki dönemli kredi sunulmaktadır. Bular işletme ve yatırım dönemi olarak ayrılmış; işletme kredisi kapsamı yem, ilaç, yakıt, makine bakım-onarım, sigorta, kira vb. giderler ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş / küçükbaş / kanatlı hayvan alımına ilişkin giderler olurken yatırım kredisi içinde ahır / ağıl yapımı; süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımı; arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar; işletmenin ihtiyacı ile orantılı güneş, rüzgar, biogaz yatırımları; yatırımın yapılacağı tarla veya arsanın alımı dahil yatırım masrafları ile beraber büyükbaş / küçükbaş hayvan alımına ilişkin giderler kredi kullanımına söz konusu olabilir. 25 Mart 2020’de Resmi Gazete yayımlanan Uygulama Esasları Tebliğinde gereken şartlar verilmiştir.

Hayvan Kredisi için Gereken Evraklar

 • Başvuru sahibine ait T.C Kimlik kartı
 • Çiftçi Kayıt Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini kanıtlayıcı nitelikte evraklar (tapu kaydı gibi)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlar
 • İşletmenin bilanço esasına faaliyet göstermesine karşın son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Çiftlik Alım Kredisi

Ziraat Bankası tarafından arazi alım kredisi olarak sunulan çiftlik kredisi ile tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alımına, hisseli olsun veya olmasın bitişik arazilerin satın alınmasına, bitik parsel olmayan arazilerin satın alımına yönelik finansman desteği sunmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden tarımsal üretim konularında kredi kullanmak için size en yakın Ziraat Bankası Şubelerine gerekli belgeler eşliğinde ziyaret ediniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 5 YORUM
 1. Ercan dedi ki:

  Büyük baş alıp yetiştirme ülkemize katkıda bulunmak istiyorum

 2. Nurettin Sever dedi ki:

  Buzağı beslemesi hazırlanırken süt derecesine sıcaklığını iyi karışımı sağlanmasına vücut sıcaklığının üzerinde olmamasına ve bunlar bozulmaya neden olabilir. Hayvanlarda sellere neden olabilir Kısaca bunları söyleyebilirim Sana da geziyorsunuz ve müstahsiller üreticilerle birebir ilişki içerisindesiniz karşınıza en çok çıkan buzağı besleme noktasında yapılan hatalar ve sonrasında oluşan hastalıklar nelerdir.

 3. mustafa dedi ki:

  damızlık düve için destek alabilmem için illa 500 tane şartmı

 4. fatma akkaya dedi ki:

  merhaba ben fatma akkaya izmirin kiraz ilçrsinin umurcalı köyünde oturuyorum bir buçuk yıllık evliyim işimyok küçük bir arazim var altınlarımla aldığım bir kaç büyük baş hayvanım var büyüklerimden kalmada kırk elli kilitlikte ahırım var ben hayvancılık işini büyütmek istiyorum ama bunun için imkanım yok devlet desteyi almak istiyorum işimi büyütüp hayvancılığa devam etmek en büyük hayalimlütfen yardımcı olun başka bir iş imkanım yok hibe kıredisi almak istiyorum ne yapmam gerekiyor

 5. osman çelik dedi ki:

  büyük baş alıp yeriştirmek ülkemize katkıda bulundurnak süt ürünleri üretmek için başvuru yapmak istiyorum geren yapılmasına aruz ederim

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!