KOSGEB Kredisi

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Koyun Kredisi 2020

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Koyun Kredisi 2020

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından her yıl bitkisel ve hayvancılık üretim konularında kullandırılacak olan düşük faizli kredi imkanları 2020 yılında da veriliyor.

Ziraat Bankası Sıfır Faizli Koyun Kredisi 2020

Ziraat Bankası tarafından verilecek olan faizsiz koyun kredisinin limiti, faiz oranları ve faiz indirimleri 3 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete‘ de yayınlanan tebliğ de yayınlanmıştır. Bu Tebliği uygulama usul ve esasları ve teknik kriterleri de 25 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’deki Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenmiştir.

Tebliğe göre düşük faizli krediler 1 Ocak 2020 ila 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerlidir. Bu yıl ki son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2020 ‘dir. Ziraat bankası ve TKK’ dan faizsiz koyun kredisi almak isteyenler 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunarak faizsiz koyun kredisinden yararlanabilirler.

Ziraat Bankası Faizsiz Koyun Kredisi

Ziraat bankası küçükbaş hayvancılık sektöründe işletme ve yatırım kredilerine % 75 faiz indirimi uygulamaktadır. Küçükbaş hayvancılık kredilerinin üst limiti ise geçtiğimiz yıla nazaran tam 3 katı olacak şekilde tam 15 milyon lira olarak belirlenmiştir. Küçükbaş hayvancılığı desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 15 milyon liraya kadar % 100 faizsiz şekilde işletme ve  yatırım kredisi kullandırılacaktır. Tabi faizsiz bir şekilde koyun kredisinden yaralanabilmek için 1. Karar kapsamındaki özellikli kriterleri sağlayan kişiler ilave yüzde 10 faiz indiriminden yararlanarak % 100 faizsiz kredi kullanabilecektir.

Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde bulunan kişilere Resmi Gazete’ de görüldüğü gibi ilave faiz indirimleri ile birlikte;

 • İŞLETME KREDİSİ % 100 FAİZ İNDİRİMLİ
 • YATIRIM KREDİSİ % 100 FAİZ İNDİRİMLİ 

olarak kullandırılmaktadır.

 Peki özellikli kriterler nedir diye soracak olursanız bunlar görselde de görüldüğü üzere ;

 • Öncelikli bölge yatırımı
 • Atıl işletme alımı
 • Yurtiçinde doğan hayvan alımı, kullanımı,
 • Kendi yemini üretme ve mera kullanımı,
 • Genç çiftçi girişimci 40 yaşın altındaki
 • Kadın çiftçi girişimci .

İşletme dönemi için sıfır faizli koyun kredisi çekmek isteyen çiftçiler ise;

 • Öncelikli bölge yatırımı % 10 faiz indirimi
 • Atıl işletme alımı % 10 faiz indirimi
 • Yurt içinde doğan hayvan alımı % 10 ilave faiz indirimi
 • Genç çiftçi/ girişimci % 10 faiz indirim
 • Kadın girişimci/çiftçi %10 ilave faiz indirimi

Yatırım dönemi için sıfır faizli krediden yararlanmak isteyen koyun kredisi çekecek olan çiftçiler; 

 • Öncelikli bölge yatırımı % 10 ilave faiz indirimi
 • Yurt içinde doğan hayvan alımı % 10 ilave faiz indirimi
 • Kendi yemini üretme meram kullanımı %10 faiz indirimi
 • Genç çiftçi/girişimci % 10 ilave faiz indirimi
 • Kadın çiftçi/girişimci %10 faiz indirimi

bu kriterler sağlandığı taktirde % 100 faizsiz koyun kredisi verilmektedir. 

Küçükbaş hayvancılık işletme  ve yatırım kredilerinde % 100 faiz indirimlerinden yararlanabilmek için ilave faiz indirimi kriterleri olan 6 kriterin uygulama esasları ise;

Öncelikli bölge yatırımı kriterinden yararlanabilmesi için;

 • Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat illerinde faaliyet gösteriyor olmak gereklidir.

Atıl işletme alım kriterinden yararlanabilmesi için;

 • Faizsiz koyun kredisi ile satın alınacak hayvancılık işletmesinin en az 1 yıldır aktif olmaması gerekmektedir. Bir yıllık süre, işletmeye kayıtlı son hayvanın işletmeden çıkış kosgebkredisi.com tarihi esas alınarak belirlenir. Hayvan çıkış tarihinin belirlenmesinde güncel Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtları esas alınır.

Yurt içinde doğan hayvan alımı  kriterinden yararlanabilmesi için;

 • Faizsiz koyun kredisiyle yeni alınacak hayvanların veya işletmedeki mevcut hayvanların yurt içinde doğmuş olması gereklidir.

Kendi yemini üretme meram kullanımı  kriterinden yararlanabilmesi için;

 • Büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde işletmedeki hayvan başına en az 1 dekar, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde ise her 10 hayvan başına 1 dekar yem bitkisi ekilişi bulunması,
 • Yem bitkisi ekilişlerinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması,
 • Mera kullanan üreticilerin bu hususu il, ilçe müdürlükleri ve/veya köy muhtarlıklarından alacakları belgeyle tevsik etmeleri gereklidir.

Genç çiftçi, girişimci <40 yaş kriterinden yararlanabilmesi için;

 • Gerçek kişi üreticilerin/girişimcilerin kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış ve 41 yaşından gün almamış) olmaları ve kendi adlarına tarımsal üretim faaliyetinde bulunacak olmaları gerekir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklığının devam etmesi gerekir.
 • Yatırım kredilerinin dilimler halinde kullandırılması durumunda, ilk kredi diliminin kullandırıldığı tarihte yukarıdaki kriterlerin sağlanması aranır.

Kadın çiftçi/girişimci kriterinden yararlanabilmesi için;

 • Gerçek kişilerde kadın üreticinin kendi adına üretim yapacak olması gereklidir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi gerekir.

Ziraat Bankası Koyun Kredisi Şartları

25 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Tebliğe göre;

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; koyunda en az 250 baş, keçide en az 100 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları gerekiyor.

Küçükbaş hayvan besiciliğinde ise 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri barınak yapımı ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, diğer yatırım giderleri ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsar. Küçükbaş hayvan besiciliği için erkek kosgebkredisi.com hayvan alımı işletme kredisi kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla temin edilecek dişi hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı ve altı-yirmi dört aylık yaşta, küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla temin edilen erkek hayvanların ise en az üç aylık yaşta ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekir.

Özetle,

 • Küçükbaş besicilik yapanlar hayvanlarını 100 baş üzerine çıkmaları,
 • Kredi ile alınacak olan küçükbaş hayvanların Koyun-Keçi Kayıt Sistemine 3 ay süreli kayıtlı olması,
 • Kredi ile alınacak olan küçükbaş hayvanların erkek olması ve 6 aylıktan aşağı olmaması

Yukarıdaki şartların sağlanması halinde hayvan alımları yanı sıra aşağıdaki giderleri de karşılayabilirler.

 • Barınak, dam, ağır gibi üstü kapalı alanların yapılması veya mevcut ise bakım ihtiyacı duyulması halinde bütün bakım giderlerini karşılayabilirler.
 • Balya ve çayır biçme makinesi gibi yem hazırlama ile ilgili aletlerin alınması giderlerini de karşılayabilirler.
 • Yıllık olarak yem üretim giderleri de karşılanabilir.

Ziraat Bankası Koyun Kredisi Başvuruları 2020

31 Aralık 2020 tarihine kadar Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine faizsiz koyun kredisi almak isteyenler faizsiz koyun kredisinden yukarıdaki teknik ve özellikli kriterleri sağlıyor olmalıdır. Ziraat bankası koyun kredisi başvurularında istenen evraklar ise;

 1. Başvuru sahibinin T.C Vatandaşı olması,
 2. Çiftçinin Ziraat Bankasına veya TKK’ ya şahsen başvuru yapması,
 3. Başvuru sahibine ait ÇKS yani Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı bulunması,
 4. Alınacak krediye karşılık olarak teminat ve ipotek tesis edebilmesi için teminat evrakları gibi taşınmaz mal varlıklarının tarla, arsa, bağ, bahçe, ev tapularını beyan etmesi gereklidir.
 5. Eğer işletme adına kredi çekilecekse 3 yıllık gelir ve bilanço tabloları talep edilmektedir.

Ziraat bankasından 7 yıl vadeli 2 yıl ödemesiz dönem ve 5 yıl vade sağlanırsa, toplamda 7 yıl ödemeli hayvancılık finansmanı sağlanmış olacaktır. Ayrıntılı bilgi banka şubesinden öğrenilebilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.