KOSGEB Kredisi

DOKAP DAP KOP GAP 2020 Hayvancılık Hibesi Nasıl Alınır?

DOKAP DAP KOP GAP 2020 Hayvancılık Hibesi Nasıl Alınır?

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ neticesinde 2019-2023 yılları da dahil olmak üzere DAP, GAP, KOP, DOKAP kapsamındaki illere ahır/ağıl ve canlı hayvancılık için gösterecekleri faaliyetler için Tarım Bakanlığı tarafından destekleme verilecektir. Proje kapsamında desteklenecek olan illeri, hayvancılık hususunda verilecek olan desteğin nasıl alınacağını bu yazımızda sizlerle paylaşacağız. Dap kop-dokap 2020 uygulama rehber kapsamındaki İller 2020, DOKAP destekleri proje başvurusu nasıl yapılacak, desteklerden yararlanma şartları nelerdir tüm merak edilenler yazımızda.

DAP, GAP, DOKAP, KOP DAP kapsamındaki Destek Verilecek Olan İller 2020

Doğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamında çiftçilere canlı hayvan alımı ve ahır yapımı için verilecek olan desteklemeler yalnızca belirli illere sağlanacaktır. Çiftçilere sağlanacak olan bu destek Cumhurbaşkanı Kararına dayanarak  hazırlanmış olup şu illerde verilecektir;

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kapsamındaki İller; 

Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Erzincan, Sivas, Van, Erzurum illerine hayvancılık alanında desteklemeler verilecektir.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamındaki İller;

Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Kilis illerinde hayvancılık alanında çiftçilere hibe desteği sağlanacaktır.

Konya Ovası Projesi (KOP) Kapsamındaki İller;

Kırşehir, Aksaray, Kırıkkale, Karaman, Yozgat, Konya, Nevşehir, Niğde illerinde hayvancılık işi ile uğraşan yetiştiricilere hibe desteği sağlanmaktadır.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Kapsamındaki İller;

Tokat, Artvin, Trabzon, Bayburt, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane illerinde ikamet eden ve hayvancılık alanında uğraş veren üreticilere destek sağlanmaktadır.

DAP, DOKAP, GAP ve KOP Projeleri kapsamında destek verilen iller bu şekildedir. Destekten faydalanacak olan kişilerin belirli koşulları sağlaması gerektiğinin yanı sıra belirlenmiş illerde ikamet ediyor olmaları gereklidir. Proje kapsamında yalnızca canlı hayvan alımları için değil ahır yapımı için de hibe verilecektir.

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4-GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.Birime destek
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)Anaç Sığır 350TL/baş
Buzağı 150TL/baş​

DAP, DOKAP, GAP ve KOP Projeleri Yatırımlar İçin Sağlanacak Destekler Resmi Gazete’de

20 Şubat 2019 tarihli 30692 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” de belirtilen maddeler ve kanunlar neticesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için yapılan işletme yatırımlarına devlet tarafından belirlenmiş konularda ve oranlarda hibe desteği sağlanacaktır. Resmi Gazete kararına göre Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları kapsamında hayvancılık alanında faaliyet gösterenlere şu oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır;

GAP DOKAP Hibeleri 2020-2023

 1. Projede belirlenmiş olan damızlık erkek hayvan alımlarına ilişkin yatırımı konusunda değerlendirme komisyonu tarafından belirlenmiş olan limite göre %50 oranında hibe verilmekte olup bu destek damızlık boğa ve koç-teke alımları için verilmektedir.
 2. Projede ahır yapımı için de hibe verileceğinden söz edilmişti. Mevcut inşaat yatırımları hususunda da %50 oranında hibe desteği sağlanmasına karar verilmiş olup sağlanan hibe ahır/ağıl tadilatı ya da yeni inşa edilecek olan kapalı veya yarı açık ve açık sistemli ağıl/ahırlar için verilmektedir.
 3. Devlet tarafından verilecek olan hibe projesinde makine, alet ve ekipman alımı için de destek sağlanacaktır. Destek kapsamında belirlenmiş olan üst limit yatırım tutarının %50si kadar sağlanacaktır. Bu hibe desteği yalnızca hayvancılık için gerekli olan makine, ekipman ve alet alımları için kullanılmaktadır.
 4. Ahır ve ağıl yapımı ve tadilatı için inşaat yatırımları kapsamında verilen destekten, koç-teke alımları kapsamında verilen destekten ve makine, alet ve ekipman kapsamında destekten yararlanacak olan kişilerin GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde yer almaları gereklidir.
 5. Eğer kişiler damızlık boğa alımı için yatırım yapmış ise DAP, GAP ve DOKAP kapsamında belirlenmiş olan illerde, teknik ve coğrafi sıkıntılardan dolayı yapay tohum ulaştırılmamış ise verilmektedir.

GAP DOKAP Hibeleri 2020-2023

Hibe Desteğinden Yararlanmak İçin Gerekli Koşullar

Destekleme hakkında verilen kararnamede belirtilen koşullar neticesinde hibeden faydalanmaya hak kazanan çiftçilere sözleşmede belirtilen tarih içerisinde işletmelerini kurmaları halinde destek verilmektedir. Ahır yapımı veya tadilatı için yatırım yapacak olan çiftçilerin kuracakları işletmenin kapasitesi de bu hususta önemli olacaktır. Destekten faydalanmak için şu koşulların sağlanması gereklidir. Bakanlık ve Türkvet veri tabanında ve Koyun Keçi Sistemine kayıtlı;

 • Anaç sığır: Minimum 10 baş, maksimum 50 baş, 
 • Anaç koyun ve keçi:Minimum 100 baş, maksimum 200 baş hayvanlarının olması gereklidir. Destekten faydalanmak için bu kapasitede ve ilgili yerlere kayıtlanmış hayvanları olan tüzel ve gerçek kişiler faydalanabilecektir.

  Yatırımlara İçin Sağlanacak Destekler

  Bakanlık tarafından yapılacak olan destekleme tutarlarını inceleyebilirsiniz.

Anaç koyun ve keçilerin hibe desteğine başvuru yapıldığı tarihlerde minimum 1 yıllık hayvan olması gereklidir. 12 aylık dişi keçi ve koyunlar destek kapsamındadır. Anaç sığır için yatırım yapılacak ise destekten faydalanmak için başvuru yapıldığı tarihi takiben minimum 15 aylık olması gereklidir. 15 aylık dişi sığırlar destekleme kapsamındadır. Yapılacak olan yatırımlar ile ilgili görevlendirilecek olan kişiler tarafından denetlenecektir Belirlenen koşullar desteklemenin sağlanacağı bölgeye göre Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Yatırımcılar her bir hibe konusundan yalnız bir defa faydalanabilecektir.

GAP DOKAP Yüzde 50 Hayvan Hibesi 2019-2023 tebliği içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

Hibe Desteğinden Yararlanmak İçin Gerekli Koşullar 

Hibe desteğinden yararlanmak için gerekli koşullar sağlanmalıdır.

Yeni inşa edilecek olan ahırlar Doğu Anadolu Projesinde ve Doğu Karadeniz Projesinde kapalı ya da yarı açık sistem olarak, Konya Ovası Projesi ve Güney Doğu Anadolu Projesinde ise açık ya da yarı açık sistem olarak uyarlanacaktır. İnşa edilecek olan ağıl tiplerine İl Müdürlükleri karar verecektir. İnşaat yatırımları kapsamında hayvan kapasitesine göre yeni ahır-ağıl yapımına, yem deposu, süt sağım odası, soğutma sistem odası, silaj çukuru, küçükbaş yıkama ünitesi ya da bunlardan herhangi birinin tadilat işlemlerini içine almakta olup bakıcı evi, arazi düzeltme gibi desteklemeler konuya dahil değildir.  Tarım ve Hayvancılık alanında 2020 yılı desteklemelerini incelemek için linke tıklayabilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Desteklemelerden yalnızca başvuru yapan kişiler faydalanabilecektir. Bakanlık tarafından başvuru için belirlenmiş evraklar bulunmaktadır. Belirtilen illerde ikamet eden ve yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz şartları karşılayan kişiler DAP, GAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde verilen hibe desteklerinden faydalanabileceklerdir. Başvuru yapılacak yerler şu şekilde olmaktadır;

 1. Makine, alet alımı ve inşaat için yatırım yapacak olan işletmeciler; yatırım yapılacak olan bölgede bulunan İl Müdürlüğüne, 
 2. Damızlık koç-teke ve damızlık boğa alımları için yatırım yapacak olan yetiştiriciler İl ve İlçe Müdürlüklerine, 
 3. Belirtilen üç alanda da yatırım yapacak olan yetiştiriciler İl Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

Başvurular her yıl 1 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında yapılmaktadır.

Başvurular belirlenen tarihler arasında yatırım yapılacak olan alanlara göre İl ya da İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır. Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından gerekli görülür ise başvuru tarihleri uzatılabilir veya kısaltılabilir. Bunun yanı sıra 2020 yılı içerisinde gerekli görülmesi halinde tekrar bir başvuru imkanı olabilir. Bu sebeple yetiştiricilerin sürekli olarak takipte kalmaları gereklidir. Eğer yatırımcılar başvuru yapmış ancak destekleme için onay aldığı halde vazgeçer ise bir sonraki başvuruda şahsına eksi puan olarak yansıyacaktır. Başvuru için talep edilecek olan belgeler Bakanlık tarafından belirlenecek olup uygulama rehberi aracılığı ile kişilere ulaştırılacaktır. Belirlenen karar kapsamında Bakanlık tarafından verilen desteklemelerden Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ortak olan kişiler faydalanamayacaktır.

Başvurular Nasıl Yapılacak

Başvurular İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

Hibe Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

Yatırımcılar desteklemeden faydalanmak için hak kazanmış ise bir dilekçe yardımı ile birlikte İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır. Daha sonra Bakanlık tarafından yetiştirici hangi konularda yatırım yapmış ise işletmeye bu destek getirilir.  Hayvan alımları için fiyatlar değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir ve Genel Müdürlük tarafınca ilan edilen tutarlarda ve kapasitede alınır. Proje kapsamında uygun görülmüş olan bütçeyi geçmemesi koşulu ile destekten faydalanacak olan işletme sahibi ödemesi yapılmak sureti ile bankaya gönderilir.

Karar kapsamında gerçekleştirilecek olan ödemeler Bakanlık tarafından ayrılmış olan bütçeden yatırımcılara verilmektedir. Ödemeler Banka aracılığı ile yapılmakta olup destekleme tutarının %0,2’si hizmet komisyonu kapsamında bankaya verilir.

DAP GAP DOKAP KOP projelerini incelemek için tıklayınız.

DAP, GAP, DOKAP, KOP kapsamında illere verilen destekler ve destekleme koşulları 2020 yılı için bu şekildedir. Yatırımcıların başvuru tarihlerinde ilgili yerlere başvuru yapmaları gereklidir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!