KOSGEB Kredisi

GAP DOKAP Yüzde 50 Hayvan Hibesi 2020-2023 Tebliği

GAP DOKAP Yüzde 50 Hayvan Hibesi 2020-2023 Tebliği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Projeleri kapsamında hayvancılık desteklemeleri verilmektedir. Bu destekler bakanlar kurulu tarafından verilen kararlar neticesinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Verilecek olan destekleme tutarları ve oranları her yıl belirlenmekte olup 2020 ve 2023 yılları arasında hayvancılığa verilecek olan destekleme oranı %50′ dir. 41 ilimizde bu anlamda destekler verilmeye devam edecek. GAP DOKAP hibeleri ile ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

GAP DOKAP Hibeleri 2020-2023

25 Aralık 2018 tarihli ve 502 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesinde GAP ve DOKAP projeleri kapsamında verilecek olan hayvancılık destekleme oranları ilan edilmiştir. Hayvan yetiştiricilerimize destekleme ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Verilen desteklerden yararlanmak için gereken koşullar vardır. Daha evvel verilecek olan bu desteklerden yararlananlar ile kamu kurumları ve kuruluşları ortakları verilecek olan bu desteklemeden yararlanamayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli de konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. 2020 ve 2023 yılları arasında 41 ilde yapılacak olan hayvancılık yatırımları için %50 oranında destek sağlanacağı ilan edilmiştir.

GAP DOKAP Hibeleri 2019-2023

GAP DOKAP Hibeleri 2020-2023

Yapılacak olan hayvancılık yatırımlarından ekipman ve alet alımı, hayvan barınakları (ahıl ve ağıl), koç, teke ve damızlık boğa alımları gibi konular yer almaktadır. 2014 yılında bu yana yetiştiricilerimiz için bahsettiğimiz konularda yüksek meblağlarda destek sağlanmıştır. Bu güne kadar sağlanan destek tutarı 264 milyon 58 bin TL olmuştur.

Proje 5 yıl süre ile devam edecek olup, bütçe yine Resmi Gazete’ de yayınlanacak olan tebliğ ile netleşecektir. Bu anlamda verilecek olan desteklerin amacı bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması, hayvansal üretimde verimliliğin artırılarak kalite standartlarına ulaşılması, mevcut işletmelerin modern hale getirilmesidir.

Hibelerden Kimler Yararlanabilir?

Bakanlık tarafından verilecek olan hibelerden yararlanabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olunması gerekiyor.

 • Hibe destek programından yetiştiricilerimiz 2020 ve 2023 yılları arasında toplamda 5 yıl yararlandırılacaktır. 
 • İşletmelerin en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olmaları gerekmektedir.
 • İlgili bakanlık kayıt sistemine kayıt olan yetiştiricilerimiz bu desteklemelerden yararlanabilecektir.
 • Hibe desteklerinden yararlanabilmeleri için işletmelerin sahip olmaları gereken hayvan sayıları bulunmaktadır. Büyükbaşlar için 10 ila 50 baş arası, küçükbaşlar için 100-200 baş hayvan kapasiteli yeni yerleşim alanlarının yapılması ve var olan alanların tadilatları, damızlık boğa ve teke alımları, alet, ekipman ve makine alımları gibi konularda destek verilecektir.
 • Daha evvel bu kapsamda desteklemelerden yararlananlar 2020 ve 2023 yılları için başvuru yapamayacaktır.
 • Belirlenen tarihlerde başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerin yapılacak olan yatırımlardan yararlanabilecektir. Ancak bu konuların her birinden yalnızca bir defaya mahsus olarak yararlanabilirsiniz.
 • Başvuru özel şartları bakanlık tarafından belirlenecek olup bu şartlar bölgesel farklılara göre değişiklik gösterecektir.
 • Yatırım tutarları Bakanlık tarafından belirlenmektedir.
 • Yatırım desteği verilmesi sonucu kalan tutarlar yatırımcı tarafından bizzat karşılanır.

Hibe Oranları Ne Kadar Olacak?

2020 ve 2023 yılları için GAP ve DOKAP kapsamında verilecek olan destekleme oranları Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Destek verilecek olan konular ağıl ve ahır yapımı, mevcut ahır ve ağılların tadilatı, yapılacak olan yeni hayvan alımları, damızlık boğa, koç ve teke alımları, makine ve ekipman alımları, gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağma makinesi alımlarında uygulanacak olan hibe oranı yüzde 50 olmaktadır.

gap dokap hibe oranları

GAP DOKAP hibe oranları

Destek sağlandıktan sonra şayet, örneğin yetiştirici daha büyük kapasiteli bir ahır yapmaya karar verirse, destek tutarı dışında kalan tutarları kendisi tarafından karşılanacaktır. Tarım ve Hayvancılık 2020 Hibe Destekleri isimli içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Projelerin Uygulandığı İller

Projenin kapsadığı 41 adet il bulunmaktadır. GAP, DOKAP, KOP VE DAP projelerinin uygulandığı iller aşağıdaki gibidir;

 1. Ağrı
 2. Ardahan
 3. Bingöl
 4. Bitlis
 5. Erzincan
 6. Erzurum
 7. Elazığ
 8. Hakkâri
 9. Iğdır
 10. Kars
 11. Malatya
 12. Muş
 13. Sivas
 14. Tunceli
 15. Van
 16. Adıyaman
 17. Batman
 18. Diyarbakır
 19. Gaziantep
 20. Kilis
 21. Mardin
 22. Siirt
 23. Şanlıurfa
 24. Şırnak
 25. Aksaray
 26. Karaman
 27. Kırıkkale
 28. Kırşehir
 29. Konya
 30. Nevşehir
 31. Niğde
 32. Yozgat
 33. Artvin
 34. Bayburt
 35. Samsun
 36. Giresun
 37. Gümüşhane
 38. Ordu
 39. Rize
 40. Tokat
 41. Trabzon

Projelerin Sağladığı Yararlar

▸ Sadece hayvan alımlarına yönelik olarak değiş, hayvan barınaklarının yapılması amacıyla da destek sağlanıyor. İnşaat yatırımları için verilecek olan hibe oranı yüzde 50 olurken bu destek 49 kapasiteli büyükbaş, 200 baş kapasiteli küçükbaş barınakları yapılması amacı ile verilmektedir. Ancak daha fazla kapasiteli ahır ve ağıl inşa etmek isteyenlerin diğer yatırım maliyetlerini kendileri karşılamaları gerekiyor.

▸Zaten var olan hayvan barınaklarının Avrupa Birliği standartlarına sahip olması ve bu sebeple yaşanan hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Hayvanlara daha uygun yaşam alanları sunulurken alınan makineler ile yapılacak olan işlemler daha kolay olacaktır.

▸ Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan meraların küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde kullanılması sağlanacaktır.

▸Küçükbaş üretimine destek verilmesi ile et üretimi konusunda büyükbaş hayvancılığı yapılan baskı azaltılacaktır.

▸Küçükbaş hayvancılıkta damızlık olarak koç veya teke kullandırılacak. Akrabalık bağlarına dayanan yetiştirmeden kaynaklanan olumsuz etkenler ortadan kaldırılacaktır. Büyükbaş Hayvan Hibe Şartları Nelerdir? Nasıl Başvurulur? isimli içeriğimizden başvuru için gerekli şartları öğrenebilir ve 2020 yılında verilecek olan desteklere başvuru yapabilirsiniz.

Başvurular Nereye Yapılacak?

Bu kapsamda geçen yıl da yetiştiricilerimiz için destek sağlandı. Bakanlık tarafından 2020 yılı için henüz destek tutarları ve başvuru tarihleri ilan edilmiş değildir. Tarihler açıklandığında sitemiz üzerinden gerekli duyuruları yapacağız. Ancak başvurular il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri‘ ne yetiştiricilerimiz tarafından yapılacak olan şahsi müracaatlar ile alınmaktadır. Canlı hayvan destekleme başvuruları İl Müdürlükleri kanalı ile alınmaktadır.

Bu desteklerden yararlanmak için gerçek ya da tüzel kişi olmak gerekiyor. Bakanlık tarafından ilan edilen şartları taşıyanlar başvurularını bir dilekçe yardımı ile yapacaklar. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları zorunlu olan yetiştiricilerimiz sahip oldukları arazileri gösteren belgeleri de başvuru formuna ekleyerek elden teslim etmelidir. Bakanlık tarafından başvurular incelenecek olup, karar yetiştiriciye iletildikten sonra başvuru sonuçları Bakanlık’ a gönderilecektir.

Başvurular Nereye Yapılacak?

Başvurular Nereye Yapılacak?

Ayrıca bu süreçte yerinde inceleme de yapılmaktadır. Bakanlık evrakların tam olup olmadıkları inceleyecek ve herhangi bir eksilik görülmemesi durumunda ödemelerin yapılması amacı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü‘ ne gönderilecektir.

Ödemeler Ziraat Bankası Tarafından Yapılacak

Bu kapsamda verilecek olan destekleme ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından projeleri desteklemek amacı ile 2020 ve 2023 yılları arasında bütçe ayrılmaktadır. Bu bütçe doğrultusunda yetiştiricilere verilecek olan destek tutarları hesaplarına aktarılmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası’ na destekleme tutarlarının %0,2′ si oranında hizmet karşılığı komisyon ödenmektedir. 2020 Ocak Ziraat Bankası Destekleme Ödemeleri Sorgulaması yapabilirsiniz.

Yetiştiricilerimizin destekleme ödemelerini ahır yapımları için 18 ayda kullanması gerekmektedir. Yetiştiricilerimizin projeleri her yıl teftiş edilmekte olup hibelerin ne yönde kullanıldığı da denetlenmektedir. Şayet yetiştirici tarafından projeye uygun çalışmalar yapılmazsa ya da aksaklıklar meydana gelirse müfettişler tarafından gerekli uyarılar yapılabilir ya da cezai işlem uygulanabilir.

2020 ve 2023 yıllarında GAP, DOKAP, KOP, DAP kapsamında verilecek olan hayvan destekleme oranları belli olmakla birlikte bakanlık tarafından tutarlar ile ilgili herhangi bir açıklama gelmemiştir. Yapılacak olan açıklama sonrası sitemiz üzerinden başvuru tarihlerini ilan edeceğiz.

Yorumlar
 1. Ertuğrul Polat dedi ki:

  Ben 2008 yılında devlet teşvikli büyük baş işletme açtım.
  Bu tesviktende yararlanabilirmiyim yoksa yararlanamazmiyim

 2. Büyük baş hayvan dedi ki:

  Ben memleketime geri dönmek ve büyük baş hayvan almak istiyorum bende bu durumlardan yararlanmak istiyorum eğer olursa projem geniş kapsamlı olmasını istiyorum ileryen zamanlarda kendi yerim var 10 tane büyük baş hayvanlık destek olursanız bu işi geniş kapsamlı yapmak istiyorum nasıl bir yol izlemem lazım