KOSGEB Kredisi

250 Bin Düve Projesi Başvurusu ve Damızlık Hibeleri

23.12.2019
250 Bin Düve Projesi Başvurusu ve Damızlık Hibeleri

Devlet tarafından başlatılan 250 bin düve projesi ile hayvan kredisi çekerek sıfırdan hayvancılığa başlayacak çiftçilerimiz büyükbaş hayvan cinslerini bilmeleri gerekmektedir. Her hayvan her bölgenin mevsimine uyum sağlamadığı gibi, iyi bir büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi hazırlamayan çiftçi, devlet desteği de alsa, banka kredisi de çekse kısa dönemde iflas edebilir. Bu sebeple damızlık düve satın almak isteyen çiftçilerin, Tarım ve Orman Müdürlüklerinden bölgede en verimli düveleri ve cinslerini öğrenmesi ve satın alma işini Bakanlık bağlı kuruluşlarından yapması yararınadır.

Damızlık düve devlet destekleri nelerdir?

Ülkemizde birçok kişi deve yetiştiriciliği yaparak bir gelir ve gıda kaynağı oluşturmaktadır. Düveler tüketilmekte olan büyük baş hayvan ailesinde yer alırlar. Düvenin bir diğer anlamı ise sığırdır. Bu hayvanlar yaş ve cinslerine göre ayrılırlar. Belli bir yaş aralığında bulunan sığır cinsine göre tanım yapılmaktadır. Maalesef ülkemizde tüketilmekte olan etlerin içerisinden çok düşük bir kısmı gerçekten dana eti olmaktadır. Satılan ürünler çoğunlukla sığırdır. Bu yüzden genel olarak sığır tüketimi yapmaktayız. Sütçü inek ırkları da ülkemizde pazarı aktif olan türlerdendir.

Süt Danası Cinsi Özellikleri;

Düve harici olan süt danası yurt dışı kaynaklarla açıklanırken 5 aylık süreyi de kapsayarak sadece sütle beslenmiş buzağıya verilen ad süt danasıdır şeklinde tanımlanmaktadır. Gerçekte süt danası denildiğinde anlatılmak istenen hayvan buzağıdır.

 • Ağırlık açısından 200 ile 250 kg arasında bir ağırlığı vardır.
 • Ülkemizde verimliliğin düşük olması nedeniyle 18 aylıktan daha genç hayvanların kesimi yapılır.
 • Düvenin fiyat aralığı ise 9.000 TL ile 11.000 TL arasında değişmektedir.
 • Ülkemizde düve alınırken aynı zamanda gebe hayvanda alınmaktadır.
 • Düve yerine daha ufak hayvanlarda tercih edilebilmektedir.

Durum böyle olunca pazar hacmi iyice genişlemiş durumdadır. Satılan hayvandan, hayvana fiyatlar değişiklik göstermektedir. Sizlere şimdi cinslerin tanımını yapacağız. İnek ırkları çeşitleri;

 • Düve buzağı cinsi 0 ile 6 aylık inek yavru cinsi, erkek ve dişi olarak ayrılmaktadır.
 • Danaların ayrımı ise biraz daha farklı olarak yapılmaktadır. 6 ay ile 15 aylık inek yavrusu, erkek dana ve dişi dana olarak ayrılmaktadır. Düve tanım olarak doğum yapmamış dişi inek yavrusu türüdür.
 • İneğin 2 yaşında ve üzerinde olması durumuna dişi sığır çeşidi olarak ad verilmektedir.
 • Boğanın 2 yaşında ve üzerinde olması durumunda girdiği sınıf erkek sığır cinsidir.
 • Öküzün tanımı ise kısırlaştırılmış boğadır.

Hangi Düveler Tercih Edilmelidir?

Düve almayı düşünen vatandaşlarımızın bilmesi gereken bir konu vardır. Et alımı ve satımı olarak kullanılmakta olan sıfatlar 3 ana gruba ayrılmaktadır. Düve doğum yapmamış dişi dana ya da geçerli olanıysa erkek cinsi, sığır doğum yapmış dişi olarak tanımlanmaktadır. Bu konuyu dikkate alarak hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Damızlık Düve Hibe Desteği

Düvelerin Et Açısından Değerlendirilmesi;

Günümüzde hepimiz biliyoruz ki et oldukça lezzetli bir besin olmasıyla beraber besin değeri açısından da zenginlik içermektedir. Bazı kişilerin damak tadına uymasa da özellikle ülkemizde çok sevilen besinlerdir. Düvenin lezzetini belirleyen en büyük unsur etin sulu olma durumudur. Hayvanın yaşı arttıkça yani yaşlandıkça et içindeki su oranı azalmaktadır. Misal olarak 16 aylık bir hayvan etinin sulu olma oranı %70 iken, yaş yükseldikçe su oranı %55’e kadar düşebilmektedir. Bu duruma tabi ki dişi bir hayvan söz konusu ise doğum yapıp, yapmadığı da etken olacaktır. Doğum yapmamış olan dişi, aynı yaşta bulunan erkek cinsinden daha lezzetli olmaktadır. Ancak doğum yapmış bir dişi, erkek cinsine göre daha lezzetsiz olacaktır.

Hayvancılık Sektörü Devlet Destekleri;

Devletimiz son yıllarda hayvancılık sektörüne desteklerini arttırarak kişileri hayvancılık konusunda teşvik etmektedir. Devletimizin verdiği teşviklerle birlikte hayvancılık sektörüne olan ilgi oldukça arttır. Devlet destekli hayvancılık hibesi gibi birçok yardımlar mevcuttur. Bu konuda yetiştiricilik yapan kişiler her konuda destek alabilmektedir.

Devletin Damızlık düve desteği

Yetiştirici Bölgesi: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgat illerinde verilmektedir.

Damızlık düve destekleme şartlarını inceleyin.

Bununla birlikte Hibe desteği Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmiş yetiştirici bölgesi olarak belirlenen Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat illerinde ve Bakanlıkça belirlenen Şanlıurfa ilinde,

TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin %30’u hibe olarak verilmektedir. ifade eder.

Damızlık Düve Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
 2. TÜRKVET sistemine kayıtlı sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
 3. İşletme kapasitesi(Hayvancılık işletmesi kapasite raporu(EK-6) ile talep edilen hayvan sayısı uyumlu olacaktır.
 4. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
 5. Yetiştirici/üreticiler yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
 6. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
 7. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.
 8. Aynı işletme için kapasitesi ne olursa olsun ikinci bir yetiştirici/üretici tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 9. Eğer banka kredileri ile bu işe girmek istiyorsanız Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvancılık Kredisi faiz oranları diğer bankalardan çok daha uygundur. Bu sebeple Ziraat Bankasını tercih etmenizi öneririz.

Damızlık Düve Desteği İçin Gerekli Evraklar Listesi

 1. Ek-2’de yer alan başvuru dilekçesi,
 2. Ek-3’de yer alan başvuru formu,
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
 4. Varsa, başvuru sahibinin ve Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB’nin birlikte organizasyonlarında) hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair belge/sertifika veya ziraat/veteriner teknisyeni-teknikeri, ziraat mühendis ya da veteriner hekim mezuniyet belgesi/diploma fotokopisi,
 5. Varsa gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,
 6. Varsa işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.
 7. Başvuru ve sözleşme aşamasında istenilen belgeler Talimat ekinde, HAYGEM’in internet sitesinde ve millihayvancilik.tarim.gov.tr/ adresinde  yayınlanacaktır.
 8. Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
 9. Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 10. Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı
 11. Hayvan kredisi çekmeden bu işe başlamak için istenen tüm evrakları ve belgeleri tamamlamalı ve %50 oranlarına varan hibe desteğine hak kazanmalısınız.

Geçen yıl desteklemeye esas damızlık gebe düve (etçi ve kombine ırklar) birim fiyatı hayvan başına 8.500 TL’dir.

Geçen yıl desteklemeye esas 8-13 aylık damızlık boş dişi sığırların (etçi ve kombine ırklar) birim fiyatı hayvan başına 5.000 TL’dir.

Ödemeler  hak sahibi yetiştiricinin T.C. Kimlik No/Vergi No’su ile uyumlu olarak Banka aracılığı ile Türk Lirası olarak yapılır. Satın alınan hayvanlar en az 3 aylık gebe düve olmadan satılamaz.

Damızlık düve desteği başvuru dilekçesi ve Damızlık Düve Desteği Başvuru Formu linklerinden gerekli evrakları indirebilirsiniz. Bununla birlikte düve alım uygulama rehberinde belirtilen tarihlerde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

250 Bin Düve Projesine Başvuru;

Bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerine üye olmanız şart koşuluyor.

Çiftçinin bakabileceği hayvan sayısı kadar büyüklükte bir ağılı olması gerekiyor.

Başvurular şahsen Ziraat Bankası Şubelerine yapılıyor.

2 yıl geri ödemesiz, 5 sene ödemeli ve toplamda 7 yıl vadeli tarım ve hayvancılık kredisi veriliyor.

Bu destek için başvurular bitmiştir. Verilen desteğin  2020 yılında tekrar verilip verilmeyeceği ile ilgili bir bilgi verilmedi. Net bilgiler verildiğinde sizlerle paylaşacağız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 17 YORUM
 1. Alim dedi ki:

  Damizlik duve

 2. Büyükbaş besi hayvancılığı başvurusu dedi ki:

  Büyükbaş besi hayvancılığı için basvuru yapmak istiyorum 50-100 hayvan arasında düşünüyorum Bilecik ilindeyim köyümde bu işi yapmak istiyorum herşey sıfırdan yapılacak hayvancılık ve tarım işini uzun süre yaptım yaşım 32 tarım alet ve makaleleri bölümü on lisans ve isletme fakültesi mezunuyum bu işi ailemle yapabilirim

 3. Düve almak istiyorum dedi ki:

  Eray bolat düve almak istiyorum lalamiyorum besi damim ve topragim var hayvan besliyom belgem var devleten hic yaralanamadim

 4. Düve almak istiyorum dedi ki:

  Bisürü belge. Var hayvan yerlerim var devleten düvü istiyorum hayvanlari seviyorum hayvan besliyorum bana destek olun

 5. cem üstüner dedi ki:

  bunu yazmanız güzel ama hangi şubeye gitsek böyle birşey şuan veremiyoruz ve öyle kolay değil 20 hayvan zaten boş olsa 100 bin diyorsunuz bunu çekmek istediğinde 200 300 bin TL ipotek iki kefil ve bir çok daha prosedür var buda boş yani insanların artık hayalleriyle bile oynamasın kimse

 6. aysun bahadur dedi ki:

  büyükbaş süt inek ciliği yapmak istiyorum sıfırdan başlamak istiyorum teşviklerden yararlanabiliyor muyuz

 7. halil05 dedi ki:

  100/150 bas buyuk baş alıp süt üretimene katkıda bulunup hayvancılık yapmak ıstıyorum. herseyı sıfırtan devlet tesvıgıyle yapmak ıstıyorum mumkun mu acaba??

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!