Devletten İnek Almak İstiyorum Diyene Ziraat Bankası Kredisi 2023

Ülkemizde en çok süt veren Holstein, Manda ve Jersey ırkları ve bu sığır cinsleri ile süt üretimi yapmak için inek almak isteyenler çiftçilere Ziraat bankasından 100.000 TL kadar faizsiz kredi verilmektedir.

Resmi gazetede yayınlanan tebliğ kapsamında Bankanın inek almak isteyenlere kullandırdığı kredinin üst limiti 40 milyon TL’ye yükseltilmiş olup, bu kredi ile satın alınacak Holstein, Buffalo ve Jersey ırklarına %50 faiz desteği sağlanmaktadır.

Bu krediler 5 yıl ve 7 yıl vadeli olarak en fazla %75’e kadar sübvansiyonlu olarak kullandırılacaktır.

Faizsiz İnek Kredisi Resmi Gazete’de

Tarımsal üretimde düşük faizli yatırım ve işletme kredilerinin kullanılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 6 Nisan 2022 tarihli kararı ile belirlenen faiz indirim oranları uygulanarak Türkiye’de damızlık, besicilik ve süt hayvancılığı yapacak kişiler, hayvancılık sektörü Ziraat Bankası’ndan düşük faizli hatta faizsiz hayvan kredisi kullanabilmektedir.

Bu kapsamda hayvancılık faaliyetleri için inek, sığır ve düve satın alacak kişiler 2023 yılı sonuna kadar Ziraat Bankası’ndan sübvansiyonlu canlı hayvan kredisi başvuruları almaya devam edecek olup İnek kredisi kullanılabilecektir.

2023 yılında kadar yürürlükte olan bu karar kapsamında büyükbaş hayvancılık yapmak için çeşitli sığır cinsleri ile besicilik ve süt üretimi yapmak isteyen çiftçilerimiz kredi başvurularını Ziraat bankası ve TKK ya yaparak bu imkanlardan yararlanabilirler.

Bu kredilerin Resmi Gazete’de yer alan tüm kullanım koşullarını sağlayan çiftçilere faizsiz inek kredisi verilecek.

Ziraat Bankası Faizsiz İnek Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası 2023 yılında büyükbaş hayvan almak isteyenlere 50 baş düve, inek sığır, manda alımına kadar %50 ve %75 sübvansiyonlu (indirimli) kredi başvuruları Ziraat Bankasına yapılmaktadır.

Köyüne yerleşerek inek almak isteyen vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu yılda Ziraat bankası ve TKK öncülüğünde sağlanan düşük faizli ve faizsiz büyükbaş hayvancılık kredisinin uygulama usul ve esasları ve kredi üst limitleri yeniden belirlenmiş ve sübvansiyon oranları güncellenerek kullandırılmaya devam etmektedir.

Büyükbaş hayvancılığa uygulanan %50 faiz indirimlerinin uygulanarak devlet destekli inek kredisi kullanacak olan çiftçiler ve hayvancılık yapmak isteyenler için Ziraat bankası aracılığıyla kullandırılan faizsiz ve düşük faizli hayvansal üretim konularında ki kredilere başvurular 1 Ocak 2020 tarihinden sonra alınmaya başlanmış olup, 31 Aralık 2023 tarihine kadar başvuru yapmaya devam edebilirler.

Ziraat bankasından inek kredisi almak isteyenler başvurularını TKK’lerine ya da en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek, işletmeleri için hayvancılık kredisi başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular TKK ve Ziraat bankası şubelerinden alınacaktır. Başvuru sırasında çiftçilerden bazı evraklar talep edilecek olup, bu evraklar ve istenen tüm şartları sağlayan çiftçilerin başvuruları kabul edilecektir.

İnek kredisi başvurusunda bulunabilmek için çiftçilerin mutlaka işletme belgesinin olması gerekmektedir. İşletme belgesine sahip olan ve gerekli evraklar ile şartları sağlayan tüm çiftçiler Ziraat bankasından hayvancılık faaliyetleri için gerekli hayvan alımını bu krediler ile karşılayabilir, aynı zamanda yatırım için gerekli ekipmanların alımlarını yine bu krediler ile karşılayabilirler.

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan (İnek Kredisi) 2023 Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan (İnek Kredisi) 2023 yılında alabilmek için çiftçilerden ve alınacak olan krediyle temin edilecek olan hayvanların bazı şartları taşımaları gerekiyor. Bankanın hayvancılık kredisi kullandırabilmesi için çiftçilerin sıfır faizli veya düşük faizli Ziraat Bankası Tarım Kooperatif kredisi alabilmesi için, çiftimizin şartlarının hem Ziraat bankası hem de Tarım Kredi Kooperatifine uyması gerekiyor. Bunun anlamı şudur ki, eğer sizin kredi borçlarını var ise, kara listede iseniz, Ziraat Bankasından bireysel kredi çekebilecek durumda değilseniz, işiniz zor. Yine bu şartları taşıyor olsanız bile, İnek Kredisi çekmek için Tarım ve Kredi Kooperatifi tarafından bahsedilen Tarım Kredi Şartlarını taşıyor olmanızda ikinci bir şarttır.

Bankadan çekebileceğiniz SIFIR FAİZLİ İNEK KREDİSİ için hem bankanın hem de Kooperatifin onay vermesi gerekmektedir. Eğer Ziraat Bankasından hem İnek Kredisi, hem de koyun kredisi (küçükbaş hayvan besiciliği) çekmek isterseniz, bu kez banka ve kooperatif size, en üst limitten kredi verilen destek hangisi ise, o desteğin ve lehinize olan krediden yararlanmanızı sağlayacaktır.

Ziraat bankasına hem şirket olarak hem de bireysel olarak başvuruda bulunulabiliyor. Banka yalnızca bireysel olarka değil şirketlere de hayvancılık için kredi açabiliyor. Gerçek ve tüzel kişiler olarak şirket olarak ta bankaya başvuracak olanlar işletme belgeleri ile müracaat etmeleri gerekiyor. Ziraat bankasından hayvancılık kredisi almak isteyenlerin hangi hayvancılık sektörüne yatırım yapmalarını belirlemeleri ve buna göre bankaya başvuruda bulunmaları gerekiyor. Çünkü banka her hayvancılık sektörü için hem ayrı faiz indirim oranı uyguluyor hem de her sektörde kredi kullandırma şartları değişiyor.

Hayvancılık sektörüne göre uygulanacak faiz indirimi oranları farklıdır. İnek almak için de bu faiz indirimi %50 olacaktır. Belirlenen tüm özellikli kriterler sağlayan çiftçiler ise %100 faizsiz inek kredisi kullanabileceklerdir.

Örneğin; Büyükbaş hayvancılıkta 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları gerekiyor. Bu şart küçükbaş hayvancılıkta ise 250 baş koyun kapasitesine sahip işletme kurmaları gerekiyor. Bu şartlar her hayvancılık sektörüne göre değiştiğinden dolayı Ziraat bankasına hayvancılık kredisi kullanmak için başvuru yaparken, hangi hayvancılık sektöründe kredi alacağınızı belirlenmeniz ödeme planı çıkarırken daha kolay hesaplama yapılabilmesi için büyük önem arz ediyor. Çiftçilerin bankadan kredi alabilmeleri için hayvanlarını bakacakları bir ahır/ ağıl veya işletme kurmaları gerekiyor. Aynı şekilde çiftçilerin işletme belgesi alması gerekiyor.

Ziraat bankası yatırım kredileri çekmek isteyenlerden gayrimenkul ipoteği talep etmektedir. Arsa gibi mal varlıklarını da değerine bağlı olarak kabul edecektir. Köylerde ki arsaların değeri de toprak baremi gibi bir durum olduğu için düşük çıkar. Bu nedenle köydeki arsayı bankaya teminat olarak göstermeniz halinde bankadan düşük miktarlarda kredi alınabilir. 120 bin liralık bir arsa bankaya ipotek olarak gösterilirse yalnızca 90 bin lira gibi bir kredi kullanılabilir.

Bunun yanında bankadan hayvan alımı için kredi almak isteyenlere %75 ‘ini kadar kredi açılır. Ancak alınacak hayvan türüne göre bankanın uygulayacağı sübvansiyon oranı farklı olacaktır. Yani küçükbaş hayvancılık için de banka %75’ine kadar, büyükbaş hayvan alımı için %50 sübvansiyonlu olarak verilecektir. İnek alımı için banka %50 faiz indirimi uygulayacaktır.

Örneğin: 50 hayvan alacaksınız, bir hayvanın fiyatı 10 bin liradan 50 hayvan için toplamda 500 bin lira tuttu diyelim, banka bunun %50’i kadar kredi çıkaracak çiftçi de bunun % 50’i kadar hesaplama yaparak bu kadarını bankaya geri ödeyecektir. Sübvansiyon oranları her hayvancılığa göre değiştiğinden büyükbaş hayvancılıkta %50 sübvansiyon uygulandığından 500 bin lira tutarında kredinin 250 bin liralık kalan tutar üzerinden geri ödeme planı oluşturulacaktır. Yani devlet çiftçilere Ziraat bankasından alacakları büyükbaş hayvancılık kredisinin yarısını ben karşılarım diğer yarısını çiftçi kendisi karşılayacak demektedir. Bankadan %50 faiz indirimli bir kredi çıkarılması bu anlama gelmektedir.

İNEK KREDİLERİ FAİZ İNDİRİM ORANLARI

Ziraat Bankası büyükbaş hayvancılık kredisi faiz oranları 2023 yılında %50 ve %75′ e kadar indirim oranı ile verilir. Eğer çiftçi büyükbaş hayvan alırken gerekli şartları taşırsa Ziraat bankasından %0 faizli hayvancılık kredisi çeker. Kredinin azami üst limiti 10 milyon lira ve 25 milyon lira olarak belirlenmiş olup, üretim konularına göre uygulanacak faiz indirim oranları ve bu indirimlerden yararlanmak için belirlenen özellikli kriterlerin neler olduğuna tablo üzerinden incelemek gerekirse;

ÜRETİM KONULARI İNDİRİM ORAN(%) İNDİRİM ORAN(%) KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)
BÜYÜKBAŞ BESİCİLİK Yatırım Kredisi
50
İşletme kredisi
50
20.000.000
Öncelikli bölge yatırımı1010
Atıl işletme alımı10
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı10
Kendi yemini üretme/mera kullanımı –10
Genç çiftçi/girişimci (40 yaş)1010
Kadın çiftçi/girişimci1010
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı90100
ÜRETİM KONULARI  İNDİRİM ORAN(%)     İNDİRİM ORAN(%)    KREDİ ÜST LİMİTİ (TL) 
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİCİLİĞİ Yatırım Kredisi  
75
 İşletme kredisi 
75
20.000.000
Öncelikli bölge yatırımı1010
Atıl işletme alımı10
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı10
Kendi yemini üretme/mera kullanımı –10
Genç çiftçi/girişimci (40 yaş)1010
Kadın çiftçi/girişimci1010
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı100100
ÜRETİM KONULARI  İNDİRİM ORAN(%)     İNDİRİM ORAN(%)    KREDİ ÜST LİMİTİ (TL) 
SÜT ET KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Yatırım Kredisi  
50
 İşletme kredisi
50
40.000.000
Öncelikli bölge yatırımı1010
Atıl işletme alımı10
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı1010
Kendi yemini üretme/mera kullanımı 10
Genç çiftçi/girişimci (40 yaş)

Organik tarım iyi tarım
10

10
10

10
Kadın çiftçi/girişimci

Jeotermal atık enerji kullanımı
10

10
10

10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı100100
 • Eğer çiftçimiz inek kredisini işletme kredisi olarak kullanacaksa bu krediye %50 oranında indirim yapılır.
 • Yatırım döneminde de yine %50 indirim söz konusudur.
 • Bu kredilere uygulanabilecek yatırım dönemindeki %90 en yüksek faiz indiriminden yararlanabilmek için özellikli kriterleri yerine getirmek gereklidir.
 • Yatırım kredisine İlave %10 indirimler ile en fazla %90 faiz indirimi uygulanacaktır.
 • İşletme kredisi olarak %100 faiz indiriminden yararlanabilmek için de yine özellikli kriterlerin yerine getirilmesi gereklidir.
 • Tabloda gördüğünüz gibi tüm bu %10 indirim dilimlerini topladığınızda sıfır faizli hayvan kredisi çekebilirsiniz. Bu şekilde 3 farklı hayvancılık kredisinin faiz indirim uygulaması anlattığımız şekilde olacaktır.

Ziraat Bankası İnek Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Ziraat bankasından hayvancılık kredileri 5 yıl ve 7 yıl vadeli olarak kullandırılmak ve yıllık 14 cari faiz oranlı ile verilmektedir. Bu kapsamda işletme sahibi çiftçilere besicilik ve süt hayvancılığı yapmak için Sığır cinsleri Ziraat bankasından 100.000 TL kadar düşük faizli bütün şartları taşıyan çiftçilere ise faizsiz krediler verilmektedir.

Bu yıl faizsiz Büyükbaş hayvancılık kredilerinin üst limitleri 20 milyon TL, sütçü etçi kombine sığır yetiştiricileri içinde üst limitleri 40 milyon olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu üst limitlerde kullandırılacak olan % 100 faizsiz hayvancılık kredilerinde işletme ve yatırım kredilerinin faiz indirimleri özellikli kriterlerin yerine getirilmesi durumunda sağlanacaktır.

Bakanlık her yıl devletin sağladığı bütçe olanakları ile çiftçi ve üreticilere elinden geldiğinde destek vermeye çalışmaktadır. Ziraat bankası çiftçilere kullandıracağı krediyi yarısını kendileri ödeyecek yarısını ise hazineden karşılayacak şekilde büyükbaş hayvancılık kredisi vermektedir. Bu kapsamda bankanın hayvancılık faaliyetleri için kredi çekecek çiftçilere uygulayacağı faiz indirim oranları aşağıdaki gibi olacaktır:

 • İnek Sığır Besiciliği popüler hayvancılık sektörlerinden biri olup, bu işi yapmak isteyenlere Kooperatif ve Ziraat Bankasınca %50 oranında kredi verilmektedir.
 • Damızlık Süt Hayvanı Yetiştiriciliği Başlangıç için sıfır faiz desteği,
 • Damızlık  Kombine sığır için %25 Başlangıç masrafı ve %25 oranında ise ilerleyen zamanlarda verilecektir.
 • Damızlık düve yetiştiren çiftçilere SIFIR FAİZLİ kredi ve %25 oranında işletme desteği verilmektedir.
 • İnek Düve ve Sığır Yetiştiriciliği için başlangıç için %50 kredi ve destek içinse %75 oranında faizli kredi verilmektedir.
ÜRETİM KONULARI YATIRIM DÖNEMİ İŞLETME DÖNEMİ KREDİ ÜST LİMİTİ
1)SÜT, ET, KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ% 50% 5040.000.000 TL
2)DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ% 75% 7520.000.000 TL
3)BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ% 50% 5020.000.000 TL
Büyükbaş hayvancılık kredisi Faiz indirimleri 2023

Ziraat bankası büyükbaş hayvancılık kredisi faiz oranı yıllık %14’tür. Buna devlet faiz desteği uygulandığında %50 uygulanır yıllık %7 faizli olur. Devlet faiz desteği %75 uygulanırsa %3,50 faiz oranları ile kredi verilir.

 1. Süt, Et, Kombine Sığır Yetiştiriciliği için her iki dönem için %50 faiz indirimi uygulanmaktadır. Böylece yatırım ve işletme dönemi için yıllık %7 aylık ise %0.58 faiz uygulanır.
 2. Damızlık Düve Yetiştiriciliği için ise %75 faiz indirimi her iki dönem içinde sağlanır. Yatırım ve işletme dönemleri için yıllık %3.50aylıkta ise %0.29 oranında faiz uygulanır.
 3. Büyükbaş Hayvan Besiciliği için ise yine her iki dönem için %50 faiz indirimi sağlanır. Böylece yıllık %7, aylık olarak da %0.58faiz oranında kredi kullandırılır.

100.000 TL’ye kadar yukarıda ki faiz indirimlerinden ve sağlanan desteklerden yararlanmak için TKK veya Ziraat bankasına doğrudan başvuru yapabilirsiniz.

7 yıl vadeli inek kredisine yukarıdaki sübvansiyon oranları uygulanarak hesaplama yapılırsa faiz indirimi aşağıdaki gibi olacaktır.

 • 84 aya kadar Ziraat bankasının yıllık cari kredi faiz oranı ise yıllık %14 üzerinden hesap yapılacaksa Ziraat bankası inek kredisinin hesaplaması için uygulayacağımız faiz oranı şu şekilde olur.
 • 14/%50= %7 bu oran yıllık sübvansiyonlu yani indirimli faiz oranıdır.
 • % 8,52/12 bu da aylık %0 faiz oranına tekabül eder.
 • Bulunan bu faiz oran ise de doğrudan işletme belgenizin olması halinde en az 10.000.000 TL kadar kullanabileceğiniz kredinin faiz oranıdır.

Faizsiz Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan (İnek Kredisi) Şartları

Ziraat Bankasından faizsiz Hayvancılık Kredisi alabilmek için karar kapsamında yerine getirilmesi gereken şartlar bulunmaktadır. %100 faizsiz krediden yararlanabilmek için de Ziraat Bankası hayvancılık kredisi şartlarını tümünü sağlıyor olmak gereklidir. Bu şartlar;

 • 40 yaş altı çiftçi olmanız durumunda,
 • Herhangi yaşta (18 yaştan büyük) kadın girişimci olmanız durumunda,
 • Yurt içi doğan hayvan alımlarından,
 • Kendi yemini üreten ve mera kullanımlarında,
 • Atıl işletme alımları,
 • İyi tarım uygulaması içerisinde yer alanlar %100 Faizsiz inek kredisi alabilecekler.

Ziraat Bankası İnek Kredisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

2023 yıllarında geçerli, Ziraat Bankası tarım kredi kooperatifleri kredileri kapsamında büyükbaş hayvancılık için 20 milyon liraya kadar %100 faiz indirimi uygulanmaktadır. Bu kapsamda çiftçilerimiz yatırım dönemlerinde bu 3 yıl içinde başvuru yaparlarsa sıfır faizli inek kredisi alabilirler.

Hayvan alımı için bankanın uygulayacağı faiz oranı %14 büyükbaş hayvancılığa % 50 sübvansiyon uyguladığında yıllık %8,52 kredi faiz oranı ile oldukça düşük bir faiz ile kredi kullandırılıyor. Geri ödemeler 6 ayda bir 3 ay ayda bir ve yılda 1 defa ödemeli olarak ta yapılabiliyor. Genelde tarımsal krediler yılda bir kez geri ödemeli olarak kullandırılıyor. Yıllık bir defa geri ödemeli 5 yıl vadeli 200 bin lira limitli inek kredisi hesaplaması yaparsak:

Bankanın cari faiz oranı ise yıllık olarak sürekli değişmektedir. Bu yıl uygulanan cari faiz oranı %14′ tür. Bu orana sübvansiyon uygulanarak kullandırılacak olan inek kredisi faiz oranı ise şu şekilde oluşur:

 • Yıllık %14 cari faiz oranı ise %50 faiz indirimi ile 14/%50= %8,52
 • Senelik %50 faiz indirimi ile aylık faiz oranı 7/12= %0,58 olmaktadır.
 • Bu şekilde Ziraat bankasından %50 devlet desteği ile aylık % 0,58 faiz oranı ile kredi kullandırılır.

Hayvancılık faaliyetlerine göre bankanın uygulayacağı faiz oranları ise;

 • Büyükbaş Hayvan Besiciliği için çiftçilerimize işletme ve yatırım dönemleri için %50 faiz desteği sağlanır. Böylece yıllık %7 aylıkta ise %0.58 faiz uygulanır.
 • Süt ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği içinde her iki dönem için %50 faiz desteği ile senelik %7 aylık %0.58faiz uygulanır.
 • Damızlık Düve yetiştiriciliğinde ise her iki dönem için %75 faiz desteği ile senelik %,50 aylık %0.29 faiz uygulanır.

Sadece işletme belgenizin olması durumunda bile Ziraat bankasının cari kredi faiz oranına %50 indirim hakkı kazanırsınız.

Doğrudan çiftçi kaydı olanlara uygulanacak olan faiz miktarları %0.58 ile sağlandığı görülmektedir. 3 ayda bir 60 ay vadeli olarak inek kredisi hesaplaması bu faiz oranına göre Ziraat bankasının inek kredisinin hesaplama işlemi de tabloda yer aldığı gibi olur.

Aylık %0.58 Faizli Kredi Hesaplama Tablosu
Miktar3 Ayda 1 ÖdemeToplam Maliyet
25.000 TL1.277,25 TL30.653,65 TL
50.000 TL2.967,36 TL 59.347 TL
75.000 TL4.451,01 TL89.020,49 TL
100.000 TL5.934,69 TL 118.693,99 TL
125.000 TL7.448,37 TL148.367,49 TL
150.000 TL8.902,05 TL178.040,99 TL
Aylık %0.71 Faizli Kredi Hesaplama Tablosu

Bankanın yıllık cari faiz oranı her yıl güncellenerek değiştiğinden her yıl cari faiz oranı kaç olduğu bankadan öğrenilmelidir. Değişken olan yıllık cari faiz oranları üzerinden hesaplamalar değişiklik göstereceğinden en net ödeme planını Bankadan alabilirsiniz. Her ne kadar cari faiz oranı değişse de sübvansiyon oranları yani devletin uyguladığı faiz oranı değişmediğinden hesaplamalar %50 faiz indirim oranı üzerinden yapılmaya devam edecektir.

Ziraat Bankası 100 Bin Lira İnek Kredisi Hesaplama

Ziraat bankasından hayvancılık kredisi almak isteyenlere yıllık %14 cari faiz oranı uygulanacak olup, büyükbaş hayvancılığa %50 sübvansiyon uygulanacağından bu faiz oranı yıllık %8,5 olacak bu da aylık %0,58 faiz oranı geri ödeme planı oluşturulacaktır.

01.09.2026 yılına kadar yani 5 yıl vadeli Ziraat Bankası 100 Bin Lira İnek Kredisi Hesaplamasını geri ödeme planını tabloda gösterecek olursak:

Kredi LimitiVade SüresiFaiz OranıYılda 1 Geri Ödemeli
100.000 TL5 Yıl%0,5825.000 TL
100.000 TL5 Yıl%0,5825.000 TL
100.000 TL5 Yıl%0,5825.000 TL
100.000 TL5 Yıl%0,5825.000 TL
100.000 TL5 Yıl%0,5818.693,99 TL
Toplam Geri Ödeme  118.693,99 TL
Yılda 1 kez ödemeli 5 yıl vadeli 100 bin lira inek kredisi hesaplama tablosu

Ziraat Bankası 200 Bin Lira İnek Kredisi Hesaplama

Eğer bankadan 200 bin lira hayvancılık kredisi alınacaksa bu durumda yine yılda bir kez ödemeli 5 yıl vadeli kredinin hesaplaması ve geri ödeme tutarı 267 bin lira gibi tutar olacaktır.

01.09.2026 yılına kadar yani 5 yıl vadeli Ziraat Bankası 200 Bin Lira İnek Kredisi Hesaplamasını geri ödeme planını tabloda gösterecek olursak;

Kredi Limiti Vade Faiz Yılda 1 Geri Ödemeli
200.000 TL5 yıl%0,5850.000 TL
200.000 TL5 yıl%0,5850.000 TL
200.000 TL5 yıl%0,5850.000 TL
200.000 TL5 yıl%0,5850.000 TL
200.000 TL5 yıl%0,5835.953,49 TL
Toplam Geri Ödeme235.953,49 TL
Yılda 1 kez ödemeli 5 yıl vadeli 200 bin lira inek kredisi hesaplama tablosu

Bu hesaplamalara BSMV ve dosya masrafları eklenerek oluşturulmuş güncel hesaplamalardır.

Ziraat bankasından kullandırılan sübvansiyonlu hayvancılık kredilerinde uygulanan faiz indirimleri 2023 yılına geçerlidir ancak, bankanın uyguladığı cari faiz oranı her yıl değişmektedir. Yıllık cari faiz oranları değişebilir ancak çiftçiler her şekilde % 50 indirimli hayvancılık kredisi alacaktır. Bundan dolayı banka tarafından sürekli güncellenen cari faiz oranını her yıl değiştiğinden güncel faiz oranları bankadan öğrenilmesi ve buna göre ödeme planı çıkarılması gerekiyor.

Önemli Hatırlatma:

200 bin lira inek kredisi için 11 Bin lira Tarsim Sigorta Masrafı oluşacaktır.

Kullandırılacak inek kredilerine ilave olarak bazı masraflarda oluşacaktır. Tarsim sigorta masrafını da hesaba katmanız gerekmektedir.

Büyükbaş hayvancılık kredi hesaplamalarına ek olarak alınacak hayvanların bir kısmına yapılacak olan TARSİM sigorta masrafları da eklenmelidir. Buna ilave olarak +1,1 komisyon oranı da var.

Bankadan hayvancılık kredisi ile alınacak hayvanlara bir buçuk yıllığına Tarsim sigortası da yapılacaktır. Büyükbaş hayvan başına 750-800 lira gibi Tarsim maliyet oluşacaktır. 50 hayvan için 750-800 liradan 30 ila 40 bin lira gibi bir Tarsim maliyeti de çıkacaktır. Kredi bitinceye kadar da yaptırılması gerekiyor. Kullandırılacak kredi türüne göre örneğin konut kredisi alırsanız konutu, taşıt kredisi alırsanız taşıtı, hayvan kredisi alırsanız da hayvanların sigortalanması gerekiyor.

500 hayvan alımı için 500 bin liralık kredi içinde mesela 200 bin liralık kredi alırsanız 200/15 bin liradan aldığınızı düşünürsek ki genel de 15 hayvan 15 bin liradan yapılıyor yaklaşık 14 aylığına sigorta yapılacağından 14×800 TL dersek 11 bin lira sigorta masrafı tutacaktır. Yani Tarsim sigorta hesaplaması çekilen kredi tutarına kadar hesaplanıyor yani 500 bin lira kredi çekerseniz o zaman sigorta masrafı da 40 bin liraya çıkacaktır.

Şirket sahipleri de Ziraat bankasından büyükbaş hayvancılık kredisi alabilir. Şirketin kurulumu üzerinden 1 yıl geçtiyse ve bir yılı doldurduysa da ticari kredi olarak ta kredi açılabilir.

İşte devlet desteği bu şekilde olmaktadır. Çiftçi hayvancılık faaliyeti yapacaksa Devlet olarak biz de %50 ‘sinin faizini karşılarız demektedir. Devletten %50’sinin faizini karşılamak adına sağlanacak düşük faizli hayvancılık kredileri ile inek alma şartlarının da tümünün karşılanması gerekiyor. Bu şartları ise ayrı ayrı olarak hem Resmi Gazete’de belirlenmiş hem de banka çiftçiden bazı şartları karşılamasını istemektedir.

Prime %50 Devlet Desteği

TARSİM desteğinizde Prime %50 Devlet Desteği Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası desteği vermektedir. Priminizin yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır.

Örneğin: Poliçenizdeki toplam prim bedeli 1.000 TL ise bu tutarın sadece yarısı 500 TL’si poliçe sahibi ödemektedir.

TARSİM sigortası yaptırmak için, Tarım ve Orman Bakanlığının Kayıt sistemine işletmenize ve büyükbaş hayvanlarınızı kayıt ettirmelisiniz. Hayvanlarının mevcut kayıtları bulunan kişiler ise kayıtlarını güncellemelidir. Kayıt ettirme ve güncelleme işlemlerinden sonra yetkili sigorta şirketlerinin acentelerinden herhangi birine başvuruda bulunabilirsiniz.

Devletten İnek Alma Şartları 2023

Resmi Gazete İnek Alma Şartlarında hayvancılık kredisi alabilmek için alınacak hayvan sayısının 50 baş hayvan almanız gerekiyor ve en az 50 hayvanlık yerinizin olması gerekiyor. Ayrıca Süt ineklerinin HAYBİS sisteminde kayıtlı olması gerekir. Azami olarak alınacak olan inekler 36 aylık olmalıdır. Alınacak olan ineklerin damızlık belgesine sahip olması en fazla 1 doğum yapmış yada ilk yavrusuna gebe olması gerekir. Ayrıca devletten inek almak için hangi hayvancılığı yapacaksınız besicilik mi, süt hayvancılığı mı yapacaksınız buna göre alınacak hayvan sayısı ve hayvanların yaş tayini yapılması gerekiyor. Resmi gazete’de belirlenen yaş sınırı aşan hayvanlar için kredi alınamayacağından bu şartların tümünün eksiksiz olarak sağlanması gereklidir.

Devletten inek almak için çiftçilerin Resmi Gazete’de yayımlanan kararname gereğince GEREKLİ ŞARTLARIN tümünü taşımaları halinde Ziraat bankası Faizsiz Büyükbaş Hayvan Kredisi verilecektir. Yani Resmi Gazete’de belirlenen inekler deki şartlar ”BESİCİLİK” ve ”SÜT HAYVANCILIĞI” olmak ‘‘DAMIZLIK” üzere 3 başlık altında toplanmaktadır ve alınacak hayvanlar için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu şartları tek tek inceleyecek olursak:

Büyükbaş Besicilik İçin İstenen Şartlar Nelerdir?

Büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için hayvanlarda aranan şartlar:

 • Besicilik olarak alınacak olan büyükbaş sayısının en az 50 adet olması.
 • Büyükbaş besicilik yapanların ise işletme kapasitesini 50 baş üzerine çıkmaları,
 • Alacakları büyükbaş hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı 3 ay süreli kayıtlı olması
 • Alacakları büyükbaş hayvanların erkek olması ve 20 aylıktan aşağı olmaması gerekiyor.

Besi sığırcılığı için yatırım kredileri kapsamında yukarıda ki belirtilen şartların tümünü taşıyan hayvan alımları yanı sıra büyükbaş besicilik kredisi ile aşağıdaki giderleri de sağlayabilirsiniz.

 • Barınak yapımı ve tadilatı,
 • Yem hazırlama ünitesi,
 • Balya makinesi ve çayır biçme makinesi,
 • Travay, tartı sistemi,
 • Gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-donanım alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

Büyükbaş Süt Hayvancılığı İçin İstenen Şartlar Nelerdir?

Büyükbaş süt hayvancılığı için istenen şartlar bulunuyor. Bu şartlar:

 • Alınacak olan hayvanın cinslerinin sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) ile manda alımları olması gerekmektedir.
 • Yeni işletme kuracakları en az 50 baş hayvan sayısını yükseltecek olanların ise en az 25 sayı ile üretim yapıp bu sayıyı 50 başın üzerine çıkarmaları,
 • Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı 3 ay süreli kayıtlı olması sistemine kayıtlı olması,
 • Damızlık belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylıktan büyük olmaması,
 • İlk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48 aylık yaşta olması gerekir.
 • Kurulu işletmelerin hayvan alımı dışındaki işletme veya yatırım kredisi taleplerinde ise hayvanların yaşı dışındaki diğer tüm kriterler damızlık belgesine sahip olma, HBS’de kayıtlı olmaları gerekir.
 • Yalnızca işletme kredisi almak için başvuruları değerlendirilmesinde, işletmedeki hayvanlar için damızlık belgesi yerine ilgili Damızlık Birliği tarafından onaylanmış e-ıslah veri tabanı (kulak küpe numaraları belirtilerek) kayıtları esas alınarak işlem yapılabilir.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği İçin İstenen Şart Nelerdir?

Düve doğum yapmamış dişi inek yavrusudur ve damızlık için düve alınmaktadır. Büyükbaş sektöründe damızlık inek alacaklardan da bazı şartlar istenir. Damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için gerekli şartlar:

 • Besicilik olarak alınacak olan büyükbaş sayısının en az 50 adet olması,
 • 50 baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya mevcut işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları,
 • Damızlık düve yetiştiriciliği için sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) ve manda alımları olması gerekiyor.
 • Alacakları Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı 3 ay süreli kayıtlı olması
 • Alacaklar mandalar ise HBS’de kayıt altına alınmış ve 12-24 aylıktan aşağı olmaması gerekiyor

Belirtilen şartların tümünü taşıyan hayvan alımları yanı sıra damızlık yatırım kredileri ile aşağıdaki giderleri de sağlayabilirsiniz.

 • Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını karşılayabilirsiniz.

İnek Kredisi Alacak Çiftçilerden Aranan Şartlar Nelerdir?

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üretici ve çiftçilere büyükbaş inek, dana düve yetiştiriciliği alanlarında kredi imkanı sunmaktadır. Bu şekilde Devletten İnek kredisi alabilmek için çiftçilerden de bazı şartlar aranır.

2 yıl ödemesiz 7 yıl vade imkanı ile inek kredisi için Ziraat Bankasına başvuran çiftçilerden talep edilen ön başvuru şartları şunlardır;

 • Kredi başvurusunda bulunabilmek için mutlaka İşletme Tescil Belgesi olması gerekir.
 • Başvuru sahibinin çiftçi olması ve ÇKS belgesi bulunması,
 • Eğer ÇKS kaydı yok ise, kayıt yaptırması,
 • Kredi notunun yeterli olması yani Çiftçilerin kredi notlarının değeriniz en az 1500 puan ve üzerinde olması gereklidir.
 • Vergi dairelerine herhangi bir borcu yoktur yazısı.
 • Banka mutlaka teminat isteyecektir. İpotek ilk defa inek alacaklar için taşınmaz mal arsa, tarla, ev v.b olabilirken, işletmesinde var olan inek sayısını çoğaltacaklar için de küpe numaraları yeterli olacaktır.
 • Krediye teminat olarak gayrimenkul olarak arsa, ev, araba gibi teminat yanında en az 2 çalışan kefil bulmanız istenilir.
 • Hazırladığı bir proje ile birlikte bankaya başvurması (büyükbaş, küçükbaş, arıcılık, büyükbaş vs.)
 • Satın almak istediği hayvanların %25’ini karşılayacak kadar sermayesi (ÖZKAYNAĞI) olması gerekiyor.

İşletme belgesini kendinize ait olan ahır üzerinden ve ya herhangi bir yerde kiralamış olduğunuz araziye kuracağınız ahır üzerinden alınabilir. İşletme belgesi almak için başvurular Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılması yeterli olacaktır. En son olarak harç masrafı 100 TL üzerini geçmiyordu.

Eğer Tarım ve Hayvancılık Devlet destekli sıfır faizli kredilerden faydalanmak istiyorsanız hemen kooperatif üyeliğinizi gerçekleştirin. Eğer Tarım Kooperatifine üye değilseniz, üyelik talep ettiğiniz bir dilekçe yazınız. Dilekçenizin ekine eğer mevcut ise ÇKS belgenizi, ikametgah ve resmi kimlik belgenizin fotokopisini mutlaka ekleyiniz.  

Yukarıda yer alan bu faiz oranları işletme belgesi olması durumunda uygulanacak en yüksek faiz oranlarıdır. Bu oranlara sıraladığımız tüm şartlara ve niteliklere haiz olmanız durumunda her biri için %10 daha faiz indirimi uygulanarak yüzde yüz faizsiz inek kredisi verilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

Milli Tarım Projesi ile Tarım ve Orman Bakanlığınca Genç Çiftçi projesi veya Köye Dönüş Projesi kapsamında düşük faizli veya hibe inek kredisi verilmesi durumunda ÇKS kaydınız yok ise, bu destekten faydalanamazsınız.

ÇKS kaydınız yok ise, Mutlaka Tarım ve Orman İl İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunarak çiftçi kayıt sistemine kaydınızı yaptırınız.

Küçükbaş hayvancılıkla ilgileniyorsanız veya mevcut işinizi büyütmek istiyorsanız küçükbaş hayvancılık kredisi ve 300 koyun hibesi nasıl alınır başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Ziraat bankasından kullandırılacak olan kredilere uygulanan faiz indirimlerine göre hesaplamaları yaptık. Ziraat bankası İnek kredisinin yanında faizsiz yem kredisi de vermektedir. 1 buçuk yıl sonra ödemeli 18 ay vadeli sadece vergisini, sigortasını ve komisyonunu ödeyerek tamamen faizsiz yem kredisi de alabilirsiniz.

Ayrıca emekli bir büyüğünüz üzerinden 50.000 TL kadar eylül için %1.55 faiz imkanları ile bu sayılardaki hayvan alımları için kredi rahatlık ile kullanabilirsiniz.

50.000 TL
Ziraat Bankası Bireysel Kredi İle
Hayvan Alım
Hesaplaması
Vade Aylık Ödeme Toplam Maliyet
12 Ay5.156,17 TL61.874,01 TL
16 Ay4.005,97 TL64.095,55 TL
26 Ay2.687,19 TL69.866,97 TL
32 Ay2.296,17 TL73.477,53 TL
36 Ay2.109,59 TL75.945,38 TL
50.000 TL Ziraat Bankası Bireysel Kredi İle Hayvan Alım Hesaplaması
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
“Devletten İnek Almak İstiyorum Diyene Ziraat Bankası Kredisi 2023” üzerine bir yorum
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1