KOSGEB Kredisi

Ziraat Bankasından Seralara Faizsiz Kredi 2020 Şartları

11.06.2020
Ziraat Bankasından Seralara Faizsiz Kredi 2020 Şartları

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafında çiftçilere tarım ve hayvancılık üretim konularında düşük faizli yatırım ve işletme kredi 2020 yılında da verilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçiler 2020 yılında da her türlü tarım destekleri ile desteklenmeye devam ediliyor. 2020-2022 yılları arasında Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kullandırılacak olan düşük faizli kredilerin limitleri, faiz oranları ve özellikli indirim kriterleri 3 Ocak 2020 Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ziraat Bankasından kredi kullanacak olan kişiler için bilinmesi gereken tüm bilgiler yazımızda yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Sera Desteği

T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’ de 25 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 01.01.2020 ve 31.12.2022 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili teknik esasları kapsayan tebliğ’ de belirlenen şartları sağlayan çiftçilere düşük faizli kredi kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Sera Kredisi Şartları 2020

Çiftçiler Ziraat bankasına yada TKK ‘lara 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları halinde Tebliğ‘ de belirlenen tüm şartları sağlamaları halinde düşük ve faizsiz kredilerden yararlanabilecektir. Tebliğ’ de yer verilen yatırım ve işletme krediler tarımsal üretimde 28 alt başlıkta, kullandırılacaktır.  Ziraat Bankası hayvansal üretim konularında büyükbaş, küçükbaş arıcılık, kanatlı hayvan yetiştiriciliği gibi konularda işletme ve yatırım kredileri verdiği gibi bitkisel üretim konularında da çeşitli sektörlerde düşük faizli kredi vermektedir.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılacak olan düşük faizli kredileri Bitkisel üretim konularında Kontrollü örtü altı tarımı (seracılık) kredilerinde % 25 ile % 100 oranlarında sübvanse edilerek, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecekler. Seracılığa yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar düşük faizli kredi uygulaması ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen özellikli kriterler ile kredi kullandırılmasına ilişkin teknik usul esas ve kriterlere uygun şekilde yapacakları sera yatırımları ve bu seralarda gerçekleştirecekleri kosgebkredisi.com üretime yönelik girdilerinin finansmanı amacıyla söz konusu düşük faizli kredilerden yararlanabilecekler.

Seracılık Kredisi Hesaplama 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Kredi Faizinde yıllık oranında değişiklik yapmıştır. Buna göre Tarımsal kredi yıllık faizleri yüzde 12’den yüzde 9′ a indirilmiştir. Yıllık yüzde 9 oranında olan faizin aylık oranı ise yüzde 0,5′ üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırmasına ilişkin kararda yatırım ve işletme kredilerine uygulanacak faiz indirimleri % 50 olarak belirlenmiştir. Bu % 50 indirime ilave olarak belirlenen özellikli kriterleri sağlayanlar % 20 gibi faiz indirimleri de eklenerek bankadan alınacak olan kredi hesaplaması yapılabilir.

Sera Kredisi Faiz Oranı 2020

2020 yılında  Ziraat Bankası seracılık sektörüne yatırım yapacak olan çiftçilere 1 yıla kadar vadeli kredilere yıllık % 8,25 faiz oranları ile kredi verecektir. Bu oran vade arttıkça değişiklik gösterecektir. Sera kurmak için devlet desteği daha önceki yazımızda da anlatmıştık.

Ziraat Bankası ve TKK tarafından kullanılacak olan sera kredisi için üretim konusu bitkisel üretimdir. Kredinin üst limiti 25 milyondur. Yatırım döneminde yüzde 50 işletme döneminde de yüzde 50 faiz indirimi uygulanacaktır. Belirtilen kriterler sağlandığında Ziraat Bankasından sıfır faizli  sera kredisi çekilebilecektir.

Kontrollü Örtüaltı Tarımı Düşük Faizli Kredi Şartları 2020

Kontrollü örtü altı tarımı için yatırım ve işletme kredisi % 50 faiz indirim oranı ile 25 milyon üst limitli olarak kullandırılacaktır.

Faizsiz sera kredisi kullanmak isteyenler yönetmelikte belirtilen özellikli kriterleri yerine getirmeleri getirmelidir. Ziraat bankasından faizsiz /sıfır faizli kredi sera kredisi kullanabilmek için belirtilen kriterler şu şekildedir:

 1. Jeotermal ,yenilenebilir, atık enerji kullanımı
 2. Yurt içi sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanımı
 3. Organik tarım, iyi tarım uygulamaları
 4. Genç çiftçi <40 girişimci
 5. Kadın çiftçi, girişimci

Yatırım kredisi kullanımı için üreticiye sunulan yüzde 50 indirim oranına ilave olarak;

 • Jeotermal, yenilenebilir, atık enerjisi kullanımı % 20 indirim oranı
 • Yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanımda yüzde 20 indirim oranı
 • Organik ve iyi tarım uygulamaları için indirim oranı uygulanmaz.
 • Genç Çiftçi ve girişimci olarak 40 yaş veya altı olmak şartıyla yüzde 10 indirim oranı
 • Kadın girişimci olma şartı ile de yüzde 10 indirim oranı sağlanacaktır.

İşletme kredisi kullanımı için üreticiye sunulan yüzde 50 indirim oranına ilave olarak;

 • Jeotermal, yenilenebilir, atık enerjisi kullanımı  % 20 indirim oranı
 • Yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanımı koşulu ile yüzde 20 indirim oranı
 • Organik ve iyi tarım uygulamaları için yüzde 10 indirim oranı
 • Genç çiftçi 40 yaş ve altı olması durumunda yüzde 10 indirim oranı
 • Kadın çiftçi olması halinde yüzde 10 indirim uygulanacaktır.

Ziraat Bankası Devlet Destekli Sera Kredisi Şartları

Yatırım kredileri ile kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az 10 dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı il, ilçe müdürlüğünce tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az on dekar büyüklüğünde sera kuracak, sera modernizasyonu yapacak ya da mevcut serasının ölçeğini asgari on dekar ve üzerine çıkaracak üreticilerin il, ilçe müdürlüklerince onaylanan projeleri çerçevesindeki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

Yeni kurulacak işletmelerin başvuruları ve özlük bilgileri ile işletmeye ait yapısal bilgiler, projenin tamamlanmasının ardından, başvuru sahibinin ilave beyanı aranmaksızın il, ilçe müdürlüğü tarafından Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili bilgilerin kaydında üreticinin beyanı aranır.

İşletme kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az on dekar büyüklüğündeki seralarda ÖKS Yönetmeliğine uygun olarak sera yetiştiriciliği yaptığı Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmelerin işletme kredisi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

Serada yapılan süs bitkisi üretimi ile ilgili işletme ve yatırım kredileri bu Tebliğin 17 .maddesi olan üreticilere, örtüaltı üretimi dahil olmak üzere süs bitkilerinin üretimi konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılır hükmü uygulanır.

Serada yapılacak olan muz yetiştiriciliği yatırım ve işletme dönemi kredileri 25 Mart 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen tebliğe göre değerlendirilmeye alınır.

Ziraat Bankası Seracılık Kredisi Başvuru Evrakları

 1. Kontrollü örtü altı tarım yapacak başvuru sahibinin T.C kimlik belgesi
 2. Başvuru sahibinin İkametgah belgesi
 3. Örtüaltı kayıt sistem belgesi  yani ÖKS belgesi,
 4. Tarım yapılacak olan arazinin tapu belgesi
 5. Arazi kiralık ise araziye ait kira kontratı, sözleşmesi
 6. Krediye gösterilecek olan teminat belgeleri,

Gerekli olan bu belgeler ile tüm şartları sağlayan çiftçiler Ziraat Bankası sera kredisi başvurusunda bulunarak düşük ve sıfır faizli sera kredisinden yararlanabilirler. Tebliğ’ de yer verilen tüm özellikli kriterlere uygun olan ve kriterleri sağlayan çiftçilerin seracılık kredi başvuruları Ziraat Bankasının ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin usul ve esaslarına göre değerlendirilmektedir. Uygun görüldükleri takdirde kredi kullanımına izin verilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!