KOSGEB Hibeleri

Sera Kurmak için Devlet Desteği ve Teşvikler (Güncel)

Sera Kurmak için Devlet Desteği ve Teşvikler (Güncel)

Örtüaltı tarım için geri ödemesiz teşvikler veriliyor. Ancak bunlardan yararlanmak için seracılık ile bir fiil uğraşmak şart koşuluyor. Sera kurmak için devlet desteği  ile  sera kurmak için teşvik ve hibe kredileri, domates, biber, patlıcan, salatalık yetiştirmek için örtü altı tarım serası kurulumu devlet desteği ve örtüaltı yetiştiriciliği yapabilirsiniz.

Sera Kurmak İçin Devlet Desteği

Devlet, genç çiftçi projelerinin desteklenmesi kapsamında köye dönüş hibesi olarak verdiği 30 bin TL hibe alacak olan çiftçilerin başvuru aşamasında uygulamakta zorunlu olduğu sera projelerinden en az 1.000 m2’ lik alanda ve basınçlı sulama sistem içerikli kontrolü örtü altı tesisinde  sebze veya muz yetiştiriciliği projelerinde devlet destekli 30 bin lira hibe kredi vermektedir.  Hibe projelerinin bütçeleri KDV hariç hesaplanacak olup, 81 ilde 20 binin altındaki yerleşim alanında yaşayarak tarım ile uğraşmak isteyen çiftçilere sera kuracak olanlara verilecektir.

sera

Sera kurmak isteyenlere devlet destek veriyor.

Yerli üretimi desteklemek amacıyla seracılık ile uğraşmak isteyen çiftçilere, üreticilere ve sera kurmak için devlet desteği almak isteyenlere Ziraat bankası tarafından, Kosgeb tarafından ve çiftçi projesi destek hibesi olarak devlet destek vermektedir.

Devlet destekleri çiftçilerin ve üreticilerin yapacağı işin büyüklüğüne, türüne ve süresine göre değişmektedir. Seralar için uygulanan iki farklı devlet desteği vardır. Bunlardan biri sıfırdan sera kurmak isteyen çiftçilere verilen destekleme ödemeleridir. Diğeri ise zaten halihazırda serası olup bu seraları yenilemek isteyenler için verilen desteklerdir. Yeni sera kurmak isteyenlerden talep edilecek evraklar çiftçi kayıt belgesi, sera için hazırlanan projenin bir örneği, yapılacak harcamaların tahmini tutarlarını gösteren belgelerdir. Bu belgeleri ilgili müdürlüğe ibraz etmek gerekiyor. Ayrıca ikinci destekten faydalanmak için kurulmuş bir seranızın olması gerekir. Yenilemek ve yeni yatırımlar yapmak için bu desteklere başvurabilirsiniz.

Destekleme Ödemesinden Faydalanmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Kurulum aşamasında %25 ve % 50 oranlarında indirimli sera kredileri kullandırılmaktadır. Ancak bu kredileri almak için belli kriterlerin sağlanması gerekmektedir.

 • Arazi büyüklüğünün 1 dekardan fazla olması gerekmektedir.
 • Sera olarak kullanılacak olan arazinin Örtü altı kayıt sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Krediye başvuracak olan kişinin daha önce hiçbir surette ve hiçbir kurumdan destekleme ödemesi almamış olması gerekmektedir.
 • Serada domates üretimi yapılacaksa, güve için kullanılan kimyasal ilaçların 1 dekar için 4 tane kullanılması gerekmektedir.
 • Kimyasal gübre kullanımı kesin surette yasaklanmıştır. Bu nedenle kullanılacak gübrenin biyolojik olmasına dikkat edilecektir.

Bu şartlar dahilinde seranızı kurabilirsiniz. Bulunduğunuz bölge ile üretimini yapacağınız ürünün örtüşmesine özen gösterin. Yoksa ekstradan ısınma maliyeti ödemek zorunda kalırsınız. Uzmanlar genel olarak İç Anadolu bölgesinin seracılığa yönlendirilmesini istiyorlar. Özellikle Sakarya nehri kenarındaki illerin seracılık için elverişli olduğu dile getiriliyor. Eskişehir, Sakarya, Bilecik gibi illerde seracılık faaliyetlerin gelişmesi ve yaygınlaşması için uygulanan çeşitli projeler vardır. Bu bağlamda bu bölgelerde olanların seracılığa yönlendirilmesi ve devlet tarafından gerekli desteklerin sağlanması gerekmektedir.

Modern Seralar İçin Sağlanan Devlet Desteği

Devletin sağlamış olduğu çiftçi, esnaf ve gençlere yönelik olan pakette, modernizasyonu örtü altı tarım için sübvansiyonlu olan krediler, kapsama alındı. Tarımsal üretime dair düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullandırılmasına ilişkin olan Ziraat bankası ve Tarım kredi kooperatifleri’nce çıkan kararda yapılan bir değişiklikle sera modernizasyonuna yapılan yatırımlara karşılık olarak 100 bin TL’ye kadar destek sağlanmaya başlandı.

Örtü altı tarımlar için verilecek kredi ise üst limit olarak 25 milyon TL’dir. İşletme dönemi için %50, yatırım dönemi için ise %50’lik faiz indirimi uygulanacaktır. Seralarda kullanılmakta olan sulama suyu, tarımsal sulama suyu tarifesinden yararlanacaklardır. Seracılık ile uğraşan çiftçilerin maliyetleri azaltılacaktır.

Kontrollü örtü altı tarım kredi  üst limiti: 25.000.000

İşletme kredisi faiz indirimi % 50

Yatırım kredisi faiz indirimi % 50 faiz indirimlerine ilave indirimlerin uygulanması için belirlenen özellikli kriterler;

 • Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı
 • Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı
 • Organik tarım/iyi tarım uygulamaları
 • Genç çiftçi/girişimci (<40 yaş)
 • Kadın çiftçi/girişimci
 • Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı %100

Düşük Faizli Sera Kredileri

Düşük faizli sera kredilerinde Ziraat bankası ve Tarım kredi kooperatifleri tarafından en fazla 25 milyon TL kredi sağlanmaktadır. Faiz indirimi olarak yatırım döneminde %50, işletme döneminde %50’lik indirim sağlanmaktadır. Düşük faizli sera kredisine başvurmak için ise Ziraat Bankası Şubelerine gidilmesi gerekmektedir.

3 dekardan küçük olmamak şartıyla ilgili bölgelerde destekleme alınması için yüzde 50 oranlarında hibe sağlanacaktır. Örtü altı tarım yapacak olan işletmelere sağlanacak destek ise her dekar başına 150 TL’dir.

Seralarda Yetiştirilebilecek Ürünler Nelerdir?

Sebze yetiştirmek için kullanılan kapalı olan bölgelere sera denmektedir. Seralarda yetiştirilen ürünlerin verimliliği artırdığı gözlemlenmektedir.  Seralarda çok fazlasıyla yetiştirilen ürünlerden biri ise domatestir. Farklı ürünlerin yetişmesi hava koşulları ve iklime göre değişiliklik göstermektedir. Seralarda çok fazlasıyla yetiştirilen diğer ürünler ise biber, salatalık veya maruldur. Domates yetiştiriciliği çoğu bölgede yapılmaktadır. Bazı bölgelerde çilek yetiştiriciliği de yapılmaktadır. İklim durumuna göre yetiştirilen sebzeler değişiklik gösterebilir. Seralar sayesinde domatesler üzerinde oluşabilecek hasar en düşük seviyeye iniyor.

Tarım Destekleme Ödemelerinin Limitleri Ne Kadar?

Kırsal kalkınmayı önlemek amacıyla devlet tarafından hibe programları oluşturulmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararı yayımladı. Alınan bu karar ile ekonomik yatırımlar ve bireysel sulama sistemlerinden hibeye esas proje tutarı, üst limitin %50’sine destek verilecektir. Aşağıdaki imli listede verilen yatırımlar devlet tarafından desteklenecektir;

 • Tarımsal ürünlere yönelik yapılan yatırımlar,
 • Bu yatırımlara ait yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları,
 • Yeni seraların yapımı,
 • Bitkisel ve hayvansal gübre işlenmesine yönelik yatırımlar desteklenecektir.

Proje bütçesi KDV hariç hazırlanacak olup 81 il üzerinde destekleme kapsamına alınacak, proje konuları çıkarılacak, tebliğ ile belirlenecektir. Yapılacak olan ödemeler gerekli kaynak bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak ve Ziraat Bankası tarafından ödenecektir.

Kosgeb Seralara Destek Veriyor mu?

Sera kurmak için devlet desteği veren kurumlardan biri olan Kosgeb Çiftçilere verdiği 60 bin lira ve  370 bin lira hibe olarak sera kurmak isteyenlere devlet desteği vermektedir. Kosgeb sera kredisi başvurusu yapmak için, Kosgeb uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmalı, sertifika almalı ve bu sertifika ile iş planı hazırlayarak Kosgeb’e başvurmalısınız. Çiftçilere verilen hibe krediler ile işletme faaliyetlerinde kullanılacak olan ekipman ve demirbaş alımlarında kullanılacaktır.  Kosgeb tarafından yeni destekler verilmeye başlanacaktır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası sera kurmak için devlet desteği veren bankalar arasındadır. Ziraat bankası sera kurmak isteyen çiftçilerden en az 1 dekar büyüklüğündeki seralarda kontrollü örtüaltı üretim  yapma standartları dahilinde üretim yapan çiftçilere ve üreticilere ve ÖKS’ye kayıtlı sera üretim işletmelerine Sera kurmak için devlet desteği vermektedir. Ziraat Bankası tarafından verilen tarım kredi ürünlerinden Seracılık kredileri şunlardır;

Bitkisel Üretim Kredileri,

 • Seracılık Kredileri,
 • İyi Tarım Uygulamaları Kredileri,
 • Organik Tarım Kredileri,
 • Modern Basınçlı Sulama Kredileri,
 • Tarım Makineleri Kredileri,
 • Hasat ve Pazarlama Kredileri,
 • Arazi Alım Kredileri,
 • Sertifikalı Tohum, Fide ve Fidan Üretim Kredileri,
 • Sertifikalı Tohum, Fide ve Fidan Kullanım Kredileri,
 • Çok Yıllık Yem Bitkisi Üretim Kredisidir.

Sizde Sera kurmak için devlet desteği başvurarak, sera kurabilir, seracılık ile ilgili tarımsal yatırımınızı yapabilir, Sera kurmak için devlet destekli kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Ziraat bankası yeni seraların kurulumu ve mevcut seraların ise yenilenmesi ve canlanması amacıyla Seracılık kredi paketi Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği ile azami % 8,25 faiz oranı, yatırım ve harcamaların yüzde 75’ine kadar kredi olanağı sağlayan bu paket toplamda 7 yıla kadar vadeli, 2 yıla kadar ana para ödemesiz 10 milyon liraya kadar olan yatırımlar için Hazine desteği ile dönem imkanı sunuyor.

Seracılık işi ile uğraşmak istiyorsanız hibe ve destek kredilerinden yararlanabilirsiniz. Başvuru koşullarında veya destek limitlerinde değişiklik söz konusu olduğunda sizleri sayfamız üzerinden bilgilendireceğiz.

SORUN CEVAPLAYALIM

Oy Verin

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 90 YORUM
 1. Nurcihan Zengin dedi ki:

  Merhaba ben sakarya Poyrazlar gölü kenarındaki arazimize sera kurmak istiyorum,eşimden ayrıyım 2oğlum var ve birlikte çalıştırmak istiyoruz ! Devletten hibe desteği için neler yapmalıyım ?

 2. Veli altin dedi ki:

  Selamin aleykum ben mersin silifke bölgesinde 10 dönüm muz serasi yapmak iştiyorum devlet destekleri nasildir

 3. Hüseyin ÜSTÜNDAĞ dedi ki:

  Merhaba , bursa karacabey de kıran köyünde rüzgara karşı korunaklı 20 dönüm yerim var, iki parçadan oluşuyor. Güneyi açık. 1 nci sınıf korozyana dayanıklı +90 cm toprak kalınlığı olan sulu tarım arazisi olarak geçer. Bursa Bandırma yoluna 2 km karacabey ‘e 6 km yakın.
  yolu var, burada sera yapmak istiyorum, yada ben yapmazsam bile burada sera yapacak biriyle çalışabilirim. bölgede sera yaygın değil, burada yılda 2 veya 3 kez ürün alınabiliyor. Erken hasat veya geç hasat şeklinde çalışacak bir tarım politikası uygulamak istiyorum. Bu işle ilgilenecek öncelikli bursa civarından ikamet eden yada bursa da bu işi yapabilecek kişilerle irtibata geçmek istiyorum. Girişimcilere müteşebbislere açık.

1 3 4 5
KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.