KosgebKredisi.com

En Kolay Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır? 2022 Mevzuatı

01.03.2022

Silah ruhsatını nasıl kolay yoldan alacağınızı merak ediyorsanız detayları inceleyebilirsiniz. Kimler silah ruhsatı alabilir? silah taşıma ruhsatı için gerekli evraklar, e-Devlet sorgulama ekranı hakkında aşamaları inceledik. Ayrıca ruhsatlı silah 2022 harç tutarları, bulundurma ruhsatlı silah taşıma cezası ve diğer bilgiler için yazımıza göz atabilirsiniz.

En Kolay Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır? 2022 Mevzuatı

En kolay yoldan Silah taşıma, bulundurma için belirli şartlar ve kurallar vardır. Meslek grupları haricinde silah taşımak için fazlaca bir mal varlığınız var ise veya can güvenliğinizin olmadığını düşünüyorsanız taşıma ruhsatlı silah alabilirsiniz. Bu gibi olaylarda durumunuzu belgelendirmiş bir şekilde valilik makamlarına ispatlamış ve bildirmeniz gerekmektedir. Valilik onayından geçmeden silah almanız mümkün değildir. Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır, gerekli belgeler nelerdir, kimler ruhsat alabilir, doktorlar ve kuyumcular silah taşıma ruhsatı alabilir mi, araçta silah bulundurma ruhsatı nasıl alınır, hangi meslek gruplarına verilir, ruhsat almayı engelleyen durumlar nelerdir, araçta silah bulundurma, ruhsatlı silah harcı ve yakalatma cezası ve silah taşıma ruhsatı nasıl alınır? Araştırdık.

En Kolay Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah taşıma ruhsatı almak için öncelikle uygun olan meslek mensubu olmalı ve şartlara uygunluk sağlanması gerekir. Taşıma ruhsatı için daha detaylı prosedürler ve şartlar sağlanmalıdır. Şahısların bazı koşulları yerine getirmiş olması ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Gerekli evrakları tamamlayıp şartların uygunluğuna göre bulunduğunuz bölgenin kolluk birimleri ne ise oraya müracaat ederek ruhsat başvurusunda bulunabilirsiniz. İlk olarak sağlık belgenizi ve gerekli belgeleri uygun olacak bir şekilde tamamlamanız gerekmektedir. Aldığınız sağlık belgelerinde ”Silah Ruhsatı Taşıyabilir” yazısı olmalıdır. Bunun dışında silah ruhsatı alamayabilirsiniz. Alacağınız sağlık belgenizi 7 tane doktorun imzalaması gerekir. Belgeleri tamamladıktan dosyanıza ekleyebilirsiniz. Finansal kazancı yüksek olan işletme sahiplerinin ruhsatlı silahları alabilmesi için vergi dairesine giderek şirket beyannamesi almaları gerekmektedir. Bunun dışında almaları pek mümkün olmayacaktır.

Belgeler tamamlandıktan sonra başvuru sahiplerinin ilgili birimler tarafından belgeleri kontrol edilir ve uygun oldukları tespit edilir ise kişilerin parmak izleri alınır. Emniyet güçlerinde yapılması gereken işlemlerinizi tamamladıktan sonra kaymakamlıklara müracaat edebilir ve başvuru sonucunuzu bekleyebilirsiniz.

Silah Bulundurma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Silah bulundurma ruhsatı gibi sahibi olan kişiler silah bulundurabilirler. Fakat yanlarında taşımaları mümkün değildir. Böyle bir durumda yakalandığında cezai işlem uygulanmaktadır. Ruhsatın alınabilmesi için kişinin 21 yaşından büyük olması, 21 yaşından büyük olması, sağlık raporu alması, adli kosgebkredisi.com sicil kaydının bulunmaması ve T.C. vatandaşı olması gerekmektedir. Bunların yanında silah bulundurma ruhsatı başvurusu için gerekli evrak ve belgeler şunlardır:

 • Kimlik Belgesi aslı ve fotokopisi
 • Silah bulundurma ruhsatı dilekçesi
 • Parmak izi belgesi (Emniyet Müdürlüğünde tarama işlemi yapılır ve evrak verilir)
 • Sağlık Raporu
 • Yarım kapaklı karton dosya
 • 4 adet vesikalık fotoğraf (son bir sene içinde çekilmiş olmalıdır)
 • Silah bulundurma ruhsat harcı ödenmesi
 • Ruhsat harcının ödendiğine dair makbuz
 • İkametgah belgesi
 • Kişinin 1.000,00 TL. ve üzerinde borcu olmadığına dair belge vergi dairesinden alınmalıdır.

silah bulundurma ruhsatı 5 yıl geçerlidir. 5 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Ruhsatın 5 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmeme durumunda ise cezai işlemler uygulanır.

Yeni Silah Taşıma Kanunu 2022

Silah edinme ve ruhsat alacak kimler var ilgili kanunda açıkça belirtilmiş ve listelenmiştir. Bu düzenlemeye göre:

 • Ateşli silahlarla herhangi bir suç işlemiş olan ve bu yüzden hükümlü olan taksirli suçlar dışında 1 yıldan çok hapse mahkum edilmiş vatandaşlar af kapsamında olsa da silah taşıma ruhsatı alamıyordur. Ancak, şu anda Kadına ve Çocuğa karşı şiddetler hariç herkes bu ruhsatı alabilir.
 • Devlet memurluğu görevine son verilenler yani atılanlar alamazlar.
 • TCK kapsamındaki suçlar ve Terörle Mücadele kapsamında olan suçlardan mahkum olanlara af kapsamında olsa bile izin verilmiyor.
 • Ateşli silah ile suç işlenmiş ise bu suçun üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ruhsat alabilirler.
 • Aile içi şiddet neden ile tedbir kararı alınmış ve çocuğa, kadına karşı suç işlemiş olanların silahlarına el konuluyor.
 • Kore ve Kıbrıs gazisi olanlar vefat ederse, bulundurdukları silahlar için anne, baba, çocuk ve eşten yalnızca birine izin verilir. Ayrıca harç ve vergilerden muaf olurlar. Para ödemezler.

Kimler Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir?

2375 Sayılı Ateşli Silahlar ile Bıçaklar ve Diğer Aletler hakkında yönetmeliği inceleyebilirsiniz. İlgili yönetmeliğe göre taşıma ruhsatı alabilecek kişiler ve meslek grupları aşağıdaki gibidir:

 • Noterler
 • Avukatlar
 • Müteahhitler
 • En az 50 sigortalı işçi çalıştıran iş yerleri ve burada çalışan veznedar, mutemetler
 • Döviz bürosu sahipleri
 • Cirosu ve yıllık vergi tutarı her yıl bakanlıkça belirlenen tutarın üstünde olan işletmelerin yönetim kurulu başkanları, sorumlu olan ortakları ve üyeleri
 • Yaptıkları iş, kültürel, sosyal, ekonomik ve mesleki faaliyetleri sebebi ile can güvenliği tehdit altında olduğuna karar verilenler
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından görüş almak kaydı ile yaz kış otlak ve yaylada hayvancılık yapan belirli sayıların üstündeki hayvanı olan büyük sürü sahipleri
 • Basın kartı, basın şeref kartı, sürekli basın kartı sahibi olan basın mensupları
 • Yönetmelikte sayılan kamu görevlileri
 • Arılı en az 100 kovanı olan gezici arıcılık yapanlar
 • Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları,  ziraat odaları, konfederasyon ve federasyon yönetim kurulu başkanları ve meclis üyeleri
 • Patlayıcı madde deposu sahipleri, patlayıcı madde satışı ve satın alma yetkisi olan iş yeri sahipleri
 • Bölge müdürleri, banka müdürleri, genel müdür yardımcıları, şube müdürleri
 • Akaryakıt istasyonu sahipleri ve istasyonda çalışanlar
 • Yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlar
 • Kuyumcular
 • Gümüş ve Altın toptancıları ve imalatçıları
 • Özel ve tüzel kişilerin özel mülkiyetinde bulunan değerli eserleri korumak ile görevli sigortalı bekçiler
 • Tarım satış kooperatifleri yönetim kurulu başkanı, üyeleri, genel müdür yardımcı ve genel müdürleri
 • Atış poligonu sahipleri ve atış poligonunda bekçilik görevi yapanlar
 • En az bir dönem köy ve mahalle muhtarlığı yapanlar
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından görüş almak kaydı ile meskun mahalden uzak büyük tarım işletmesi sayılan arazisini işleyen ve işleten büyük toprak sahipleri
 • En az bir dönem Belediye meclis üyeliği ve Belediye başkanlığı yapmış olanlar

Silah taşıma ruhsatı alabilirler. Vatandaşlar arasında bu özellikleri taşımayan kişiler için ise ruhsat alma yöntemi için bir kaç kural var. Sağlık raporunun silahlı ruhsat taşıyabilir halinde olması, bulunduğu yerdeki valiliği ikna edecek sebeplere sahip olması gerekir. Bu sebepler ise;

 • Tehdit altında olan, aşiret, mafya gibi durumları yaşayan kişiler,
 • 21 yaşın üzerinde olan,
 • C vatandaşı olan,
 • Sağlık Kurulu raporu olan,
 • Adli sicil kaydı temiz olan kişiler ruhsatlı silah taşıyabilirler.

Silah Taşıma Ruhsatı Olanların Giremeyeceği Yerler

Silahla girilemeyecek belirli yerler bulunmaktadır. Bu yerlere hiç bir koşulda silah ve ateşli bir alet ile girilemez. Girildiği durumda kişilerin silah taşıma ruhsatı iptal edilecek ve bir daha verilmeyecektir. Silah taşıma ruhsatı olmadan girilemeyecek yerler aşağıdaki gibidir:

 • Siyasi partilerin kapalı ya da açık yerde olan toplantılar,
 • Duruşma ve mahkeme salonlarına,
 • Kanuna uygun olarak ya da Uygun olmadan grev yapan işletmelere,
 • Her türlü infaz ve ıslak kurumlarına,
 • spor karşılamaları için yapılan gösterilere,
 • Öğrencilerin toplu olarak yaşadığı ve eğitim gördüğü alanlara,
 • Eğitim ve öğretim veren kurumlara,
 • Her türlü izinli veya izinsiz gösteri ve toplantı yürüyüşlerine,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binalarına,
 • Derne veya sendikalara ve onların toplantı kongre alanlarına,
 • Ceza ve tutku evlerine,
 • Her türkü izinli veya izinsiz toplantı yada gösteri yürüyüşlerine,
 • Akıl hastaneleri veya hastanelere, psikiyatri bölümlerine.

silahla girmek yasak olup, dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde cezai yaptırımların uygulanması kaçınılmazdır.

e-Devlet Silah Ruhsat Başvurusu

e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaparak silah ruhsatı almak için hem ön başvuru yapabilir hem de adınıza kayıtlı ruhsatları sorgulayabilirsiniz.

 • e-Devlet Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasına giriş yapılır.
 • Daha sonra, Silah Ruhsatı Ön Başvurusu’ sayfasına geçilir.
 • Burada sadece nerede ikamet ediyorsanız oradaki Emniyet müdürlüğü için başvuru yapmış olursunuz.
 • ‘Yeni Başvuru’ sekmesine tıklanır.
 • Almak istenilen ruhsatın konusu seçilir.
En Kolay Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır? 2022 Mevzuatı
e-Devlet Silah Ruhsatı Başvuru Türü ve Konusu
 • Konu seçildikten sonra, cep telefonu numarası, mail adresi, oturduğunuz evin adresi ve başvuru türü seçilir.
 • 3 Farklı seçeneğiniz bulunmaktadır.
  • Yeni
  • Yenileme
  • Devir
 • Devam denilerek başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.

Doktorlar Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir mi?

Silah taşıma ruhsatı alabilecek kişiler 6136 Sayılı Kanunda belirtilmiştir. Bu kişiler arasında doktorların silah taşıma ruhsatı alabilmesi mümkün değildir.

Silah Bulundurma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Silah Bulundurma ve Silah Taşıma Ruhsat Harcı Ne Kadar?

Kuyumcu ve Çiftçi için Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Kuyumcu ve çiftçinin silah taşıma ruhsatı alabilir. Kuyumcu ve çiftçilerin silah taşıma ruhsatı almak için gerekli belgeleri ve maddelerini belirttik.

Çiftçi Silah Taşıma Ruhsatı Şartları:

 • Engel hallere girmeden, 21 yaşını doldurmuş kişiler,
 • Sağlık yönünden engeli bulunmayan,
 • 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL.’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş olan borcu bulunmayan,
 • Adli sicili temiz olan,
 • 200 dönümden 2000 dönüme kadar arazisi olan çiftçiler yazılı belgeleri hazırlayabilir ve ibraz edebilir ise silah taşıma ruhsatı alabilir. Bunlar dışında alamaz.

İstenilen Belgeler;

 • Dilekçe,
 • Toprak miktarı ve Tapu Müdürlüğü yazısı,
 • Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair Vergi Dairesi Müdürlüğü yazısı,
 • 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanan maddeleri taşıdığına dair üretici belgesi Gıda, Tarım, Hayvancılık Müdürlüğünden alınan belgeler,
 • Sağlık kurulu raporu,
 • 6183 Sayılı Kanun kapsamında borcu ve geçmiş borcu olmadığını gösteren Vergi Dairesi Müdürlüğünden belge,
 • Biometrik fotoğraf,
 • Silah taşıma ruhsatı için harç makbuzu.

Aynı şekilde kuyumcularda gerekli belge ve sağlık raporlarını getirerek ek olarak bağlı olduğu Ticaret, Esnaf Sanatkar, Sanayi, Kuyumcular Odası vb. yerlerden oda kayıt belgesi, ve müracaat ettiği tarihten itibaren son 15 gün içerisinde alınmış olan 6183 Sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında 2.000,00 TL. yi aşan ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösteren belge getirerek başvuru yapabilir ve ruhsatlı silah belgesi alabilir.

Ruhsatsız Bulundurma Silah Yakalatma Cezası

Silah bulundurma ve  taşıma ve satın alma cezası ve birden fazla ruhsatsız silah bulundurma suçunun cezasını araştırdık.

 • Ruhsatsız bir adet silah bulundurma suçunun cezası: Bir adet ruhsatsız silahı iş yerinde veya evde bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 güne kadar adli para cezası verilmektedir.
 • Ruhsatsız silah taşıma, birden fazla ruhsatsız silah bulundurma ve satın alma suçunun cezası: Bir veya birden fazla silahı taşıma, satın alma fiili ile birden fazla silahı bulundurma suçunun cezası 6136 Sayılı Kanın Maddesi 13/1 fıkrası ise düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, birden fazla veya bir adet silah taşıma ve satın alma suçu ile birden fazla silah bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası verilir.

Silah Bulundurma ve Silah Taşıma Ruhsat Harcı Ne Kadar? 2022

2022 yılı silah taşıma ruhsatı harç parası ile bulundurma ruhsat harcı için ücretleri belli oldu. Taşıma ve bulundurma silah harç ücretleri 2022 yılı için aşağıdaki gibidir:

 • Silah Taşıma Ruhsatları için: 7.606,05 (5 Yıllık)
 • Silah Bulundurma Ruhsatları için: 2.434 TL (5 Yıllık)
 • Bulundurma Kart Ücreti ise: 5 Yıl 35 T

Arıcılık Silah Taşıma Ruhsatı (9. Madde (ö) bendi)

Arıcılık faaliyetlerine devam eden vatandaşların ikamet ettikleri yerin İlçe Emniyet Müdürlüklerine, jandarma bölgesinde ise İlçe Jandarma Komutanlığı’na dilekçe ile bildirim yapılır.

Arıcılık silah taşıma ruhsatı için gerekli belgeler;

 • Başvuru dilekçesi,
 • Eğer başka birinden devir yapılacaksa devir dilekçesi ve silah ruhsatı,
 • Devlet Hastanesi’nden alınan Sağlık Kurulu Raporu (6 ay geçerlilik süresi bulunmaktadır)
 • Başvuruda bulunan kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve T.C. kimlik kartı
 • Esnaf Sanatkar, Sanayi, Ticaret vb. odalardan alınan Mühürlü Oda faaliyet kayıt belgesi
 • Minimum 100 adet kovana sahip olduğunu gösteren belge (Bağlı bulunduğunuz il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünden temin edeceğiniz üretici belgesi)
 • Ne zaman müracaat yapıldıysa o tarihten 1 yıl öncesine kadar toplamda 2000 KG bal sattığını gösteren müstahsil makbuzları,
 • Yine bulunduğunuz yerdeki il/ilçe tarım ve hayvancılık müdürlüğünden alınan gezici bilfiil çalıştığınızı gösteren resmi yazı
 • 1 yıl içinde çekilen 4 tane vesikalık fotoğraf
 • 1000 TL üzeri Vergi borcu yoktur yazısı (6183 sayılı kanun 22/A)
 • 7.606,05 TL olarak belirlenen 5 yıllık taşıma ruhsatı harç tutarı vergi dairesine makbuz ile yatırılır. Ayrıca ruhsat kart ücreti de dekont ile yatırılır.
 • Tüm evraklar bir adet yarım kapak dosyaya konularak ibraz edilir.

Ödemeler bankaların gişelerinde yapılır. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) yeni silah alırken fatura kesilir ve kart ücreti ödenir. devir işlemi yapıyorsanız noter satışını gerçekleştirdiğinizde ruhsat yenileme sırasında silah tespitinde kart ücreti ödenmektedir.

İşyeri açmak için nereye başvurulur? bilgi alabilirsiniz.

Bulundurma Ruhsatlı Silah Yakalatma Cezası

Ruhsat almasında herhangi bir sakıncası bulunmayan vatandaşlar bulundurma amacıyla silah alabilmektedir. Bulundurma ruhsatı:

 • Evler, mesken için verilir.
 • İşyerinde bulundurmak için verilir.

Başka bir yere götürebilmek için Mülki Amirin izni ile nakil belgesi verilmesi gerekmektedir. Atış poligonuna götürüp getirmek için de bu belge alınmalıdır. Bu silahlar bulundurma izni verilen yerlerin dışına çıkarılamaz. İlgili kanunun 13. maddesine göre (Değişik: 23/1/2008-5728/156 md.) verilecek cezalar aşağıda listelenmiştir. Silahlarla ilgili tüm mevzuatlar Emniyet Genel Müdürlüğü web sayfasında mevcuttur. İnceleyebilirsiniz.

Madde 13 – (Değişik: 23/1/2008-5728/156 md.)
Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.


Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.


Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.


Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır. Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır

Verilen oy post

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
error: Content is protected !!