En Kolay Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır? 2023 Mevzuatı

Silah taşımak ve bulundurmak için belli şartlar ve kurallar vardır. Meslek grupları dışında silah taşıyamayacak kadar çok varlığınız varsa veya can güvenliğiniz olmadığını düşünüyorsanız ruhsatlı silah satın alabilirsiniz. Bu tür olaylarda durumunuzu belgelemeniz ve valiliğe bildirmeniz gerekmektedir. Valiliğin onayı olmadan silah satın almak mümkün değil.

Silah ruhsatı nasıl alınır, gerekli belgeler nelerdir, kimler ruhsat alabilir, doktorlar ve kuyumcular silah ruhsatı alabilir mi, araçta silah ruhsatı nasıl alınır, hangi meslekler verilir, silah ruhsatı almayı engelleyen şartlar nelerdir? ehliyet, araçta silah bulundurmak, ruhsatlı silahı suçlamak ve tutuklamak? Araştırdık.

En Kolay Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah taşıma ruhsatı alabilmek için öncelikle uygun mesleğe ait olmak ve şartlara uymak gerekir. Taşıma izni için daha ayrıntılı prosedürler ve koşullar sağlanmalıdır. Bunun için kişilerin istenen tüm gereksinimleri karşılaması ve gerekli belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Gerekli belgeleri tamamlayarak ve koşulların uygunluğuna göre bölgenizdeki kolluk kuvvetlerine başvurarak lisans başvurusunda bulunabilirsiniz.

Öncelikle sağlık belgenizi ve gerekli belgeleri doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Aldığınız sağlık belgeleri “Silah Taşıma Lisansı” ibaresini içermelidir. Bunun dışında silah ruhsatı alamayabilirsiniz. Sağlık sertifikanız 7 doktor tarafından imzalanmalıdır. Belgeleri tamamladıktan sonra dosyanıza ekleyebilirsiniz. Maddi geliri yüksek iş yeri sahipleri ruhsatlı silah satın alabilmek için vergi dairesine giderek şirket beyanı almak zorundadır. Bunun dışında, almaları pek olası değildir.

Belgeler tamamlandıktan sonra başvuru sahiplerinin belgeleri ilgili birimler tarafından kontrol edilir ve uygun bulunursa kişilerin parmak izleri alınır. Güvenlik güçlerinde gerekli işlemleri tamamladıktan sonra kaymakamlıklara başvurarak başvuru sonucunuzu bekleyebilirsiniz.

Silah Bulundurma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Silah ruhsatı alarak silah sahibi olunabilir. Ancak kişiler silahları yanlarında taşıyamaz. Böyle bir durumda yakalandığında ceza uygulanır. Ehliyet alabilmek için kişinin 21 yaşında olması, sağlık raporuna sahip olması, adli sicil kaydının bulunmaması ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Bunlara ek olarak silah ruhsatı başvurusu için gerekli belgeler ise şu şekildedir:

 • Kimlik Belgesi aslı ve fotokopisi
 • Silah bulundurma ruhsatı dilekçesi
 • Parmak izi belgesi (Emniyet Müdürlüğünde tarama işlemi yapılır ve evrak verilir)
 • Sağlık Raporu
 • Yarım kapaklı karton dosya
 • 4 adet vesikalık fotoğraf (son bir sene içinde çekilmiş olmalıdır)
 • Silah bulundurma ruhsat harcı ödenmesi
 • Ruhsat harcının ödendiğine dair makbuz
 • İkametgah belgesi
 • Kişinin 1.000 TL ve üzerinde borcu olmadığına dair belge vergi dairesinden alınmalıdır.

Silah ruhsatı 5 yıl geçerlidir. Her 5 yılda bir yenilenmesi gerekir. Lisans her 5 yılda bir yenilenmelidir. Yenileme yapılmaması cezalandırılacaktır.

Yeni Silah Taşıma Kanunu

Kimin silah ve ruhsat alacağı ilgili kanunda açıkça belirtilmiş ve listelenmiştir. Bu yönetmeliğe göre:

 • Ateşli silahlarla herhangi bir suç işleyen ve bu nedenle taksirli suçlar hariç 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan vatandaşlar, af kapsamında olsa dahi silah taşıma ruhsatı alamazlar. Ancak şu anda Kadınlara ve Çocuklara yönelik şiddet dışında herkes bu lisansı alabilir.
 • Memuriyetten çıkarılanlar, yani ihraç edilenler ruhsat alamazlar.
 • TCK kapsamındaki ve Terörle Mücadele kapsamındaki suçlardan hüküm giyenlere af kapsamında olsalar dahi izin verilmez.
 • Ateşli silahla suç işlenmişse 5 yıl geçtikten sonra ruhsat alabilirler.
 • Aile içi şiddet nedeniyle tedbir kararı alındığında, çocuklara ve kadınlara karşı suç işleyenlerin silahlarına el konulur.
 • Kore ve Kıbrıs gazisi olanlar ölürse anne, baba, çocuk ve eşten sadece birine sahip oldukları silahlar için izin verilir. Ayrıca harç ve vergilerden muaftırlar. Para ödemezler.

Kimler Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir?

2375 Sayılı Ateşli Silahlar ile Bıçaklar ve Diğer Aletler hakkında yönetmeliği inceleyebilirsiniz. İlgili yönetmeliğe göre taşıma ruhsatı alabilecek kişi ve meslek grupları aşağıdaki gibidir.:

 • Noterler
 • Avukatlar
 • Müteahhitler
 • En az 50 sigortalı işçi çalıştıran iş yerleri ve burada çalışan veznedar, mutemetler
 • Döviz bürosu sahipleri
 • Cirosu ve yıllık vergi tutarı her yıl bakanlıkça belirlenen tutarın üstünde olan işletmelerin yönetim kurulu başkanları, sorumlu olan ortakları ve üyeleri
 • Yaptıkları iş, kültürel, sosyal, ekonomik ve mesleki faaliyetleri sebebi ile can güvenliği tehdit altında olduğuna karar verilenler
 • Büyük sürü sahipleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşünü almak şartıyla yazlık ve kışlık mera ve yaylalarda hayvancılıkla uğraşan hayvan sayısı belirli sayıdan fazla olanlar,
 • Basın kartı, basın onur kartı, kalıcı basın kartı sahibi basın mensupları
 • Yönetmelikte belirtilen kamu görevlileri
 • Arılı en az 100 kovanı olan gezici arıcılık yapanlar
 • Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları,  ziraat odaları, konfederasyon ve federasyon yönetim kurulu başkanları ve meclis üyeleri
 • Patlayıcı madde deposu sahipleri, patlayıcı madde satışı ve satın alma yetkisi olan iş yeri sahipleri
 • Bölge müdürleri, banka müdürleri, genel müdür yardımcıları, şube müdürleri
 • Akaryakıt istasyonu sahipleri ve istasyonda çalışanlar
 • Yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlar
 • Kuyumcular
 • Gümüş ve Altın toptancıları ve imalatçıları
 • Özel ve tüzel kişilerin özel mülkiyetinde bulunan değerli eserleri korumak ile görevli sigortalı bekçiler
 • Tarım satış kooperatifleri yönetim kurulu başkanı, üyeleri, genel müdür yardımcı ve genel müdürleri
 • Atış poligonu sahipleri ve atış poligonunda bekçilik görevi yapanlar
 • En az bir dönem köy ve mahalle muhtarlığı yapanlar
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından görüş almak kaydı ile meskun mahalden uzak büyük tarım işletmesi sayılan arazisini işleyen ve işleten büyük toprak sahipleri
 • En az bir dönem Belediye meclis üyeliği ve Belediye başkanlığı yapmış olanlar silah taşıma ruhsatı alabilirler.

Vatandaşlar arasında bu özelliklere sahip olmayan kişilerin ehliyet alma yöntemine ilişkin çeşitli kurallar bulunmaktadır. Sağlık raporunun silah ruhsatı taşıması ve bulunduğu yerin valisini ikna edecek sebepleri olması gerekir.

Bu nedenler:

 • Tehdit altında olan, aşiret, mafya gibi durumları yaşayan kişiler
 • 21 yaşın üzerinde olan
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
 • Sağlık Kurulu raporu olan
 • Adli sicil kaydı temiz olan kişiler ruhsatlı silah taşıyabilirler.

Silah Taşıma Ruhsatı Olanların Giremeyeceği Yerler

Silahla girilemeyecek yerler de vardır. Bu yerlerde silah veya ateşli silahlara izin verilmez. Giriş yapılması durumunda kişilerin silah taşıma ruhsatı iptal edilecek ve bir daha verilmeyecektir.

Silah taşıma ruhsatı olmadan girilemeyecek yerler ise şöyle:

 • Siyasi partilerin kapalı ya da açık yerde olan toplantılar,
 • Duruşma ve mahkeme salonlarına,
 • Kanuna uygun olarak ya da Uygun olmadan grev yapan işletmelere,
 • Her türlü infaz ve ıslak kurumlarına,
 • spor karşılamaları için yapılan gösterilere,
 • Öğrencilerin toplu olarak yaşadığı ve eğitim gördüğü alanlara,
 • Eğitim ve öğretim veren kurumlara,
 • Her türlü izinli veya izinsiz gösteri ve toplantı yürüyüşlerine,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binalarına,
 • Derne veya sendikalara ve onların toplantı kongre alanlarına,
 • Ceza ve tutku evlerine,
 • Her türkü izinli veya izinsiz toplantı yada gösteri yürüyüşlerine,
 • Akıl hastaneleri veya hastanelere, psikiyatri bölümlerine.

Silahla girmek yasaktır ve dikkat edilmelidir. Aksi takdirde cezai yaptırımlar kaçınılmazdır.

e-Devlet Silah Ruhsat Başvurusu

e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaparak hem silah ruhsatı başvurusunda bulunabilirsiniz hem de adınıza kayıtlı ruhsatları sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet silah ruhsat sorgulama süreci için gerekli adımlar şu şekildedir:

 • e-Devlet Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasına giriş yapılır.
 • Daha sonra, Silah Ruhsatı Ön Başvurusu” sayfasına geçilir.
 • Burada sadece nerede ikamet ediyorsanız oradaki Emniyet müdürlüğü için başvuru yapmış olursunuz.
 • “Yeni Başvuru” sekmesine tıklanır.
 • Almak istenilen ruhsatın konusu seçilir.
En Kolay Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır? 2023 MevzuatıPin
e-Devlet Silah Ruhsatı Başvuru Türü ve Konusu
 • Konu seçildikten sonra, cep telefonu numarası, mail adresi, oturduğunuz evin adresi ve başvuru türü seçilir.
 • 3 Farklı seçeneğiniz bulunmaktadır.
  • Yeni
  • Yenileme
  • Devir
 • Devam denilerek başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.

Doktorlar Silah Taşıma Ruhsatı Alabilir mi?

Silah taşıma ruhsatı alabilecek kişiler 6136 Sayılı Kanunda belirtilmiştir. Bu kişiler arasında doktorların silah taşıma ruhsatı alabilmesi mümkün değildir.

Silah Bulundurma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?Pin
Silah Bulundurma ve Silah Taşıma Ruhsat Harcı Ne Kadar?

Kuyumcu ve Çiftçi için Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Kuyumcu ve çiftçi silah taşıma ruhsatı alabilir. Kuyumcular ve çiftçiler için silah taşıma ruhsatı almak için gerekli belge ve malzemeleri belirlendi.

Çiftçi Silahları Taşıma Lisansı Şartları aşağıdaki gibidir:

 • Engel hallere girmeden, 21 yaşını doldurmuş kişiler
 • Sağlık yönünden engeli bulunmayan
 • 6183 Sayılı Kanun kapsamında 5.000 TL’ yi aşan tutarda vadesi geçmiş olan borcu bulunmayan
 • Adli sicili temiz olan
 • 200 dönümden 2000 dönüme kadar arazisi olan çiftçiler yazılı belgeleri hazırlayabilir ve ibraz edebilir ise silah taşıma ruhsatı alabilir. Bunlar dışında alamaz.

Gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Dilekçe
 • Toprak miktarı ve Tapu Müdürlüğü yazısı
 • Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair Vergi Dairesi Müdürlüğü yazısı
 • 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanan maddeleri taşıdığına dair üretici belgesi Gıda Tarım, Hayvancılık Müdürlüğünden alınan belgeler
 • Sağlık kurulu raporu
 • 6183 Sayılı Kanun kapsamında borcu ve geçmiş borcu olmadığını gösteren Vergi Dairesi Müdürlüğünden belge
 • Biometrik fotoğraf
 • Silah taşıma ruhsatı için harç makbuzu.

Aynı şekilde bağlı olduğu Ticaret, Esnaf, Sanayi, Kuyumcular vb. odaların yanı sıra kuyumculara da gerekli belgeleri ve sağlık raporlarını getirerek, başvuru tarihinden itibaren son 15 gün içinde alınan 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamındaki yerlerden oda kayıt belgesi ve 2.000 TL’yi aşan ve vadesi gecikmiş vergi borcu olmadığına dair belge getirerek başvuruda bulunabilir ve ruhsatlı silah belgesi alabilir.

Ruhsatsız Bulundurma Silah Yakalatma Cezası

Silah bulundurma, taşıma ve satın alma ile birden fazla ruhsatsız silah bulundurmanın cezalarını araştırdık.

2023 yılında ruhsatsız silah bulundurma ve tutuklama cezaları aşağıdaki gibidir:

 • Ruhsatsız bir adet silah bulundurma suçunun cezası: Bir adet ruhsatsız silahı iş yerinde veya evde bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 güne kadar adli para cezası verilmektedir.
 • Ruhsatsız silah taşıma, birden fazla ruhsatsız silah bulundurma ve satın alma suçunun cezası: Bir veya birden fazla silah taşımak, birden fazla silah satın almak ve bulundurmak suçunun cezası 6136 sayılı Kanunun 13/1 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre birden fazla silah taşımak ve satın almak suçtur veya bir silah ve birden fazla silah bulundurma suçu 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Silah Bulundurma ve Silah Taşıma Ruhsat Harcı Ne Kadar? 2023 Güncel Fiyatlar

2023 silah taşıma ruhsatı harcı ve bulundurma ruhsat harcı belirlendi. 2023 yılı için silah taşıma ve bulundurma ücretleri aşağıdaki gibidir:

 • Silah Taşıma Ruhsatları için: 10.359.00 TL (5 Yıllık)
 • Silah Bulundurma Ruhsatları için: 3.315.10 TL (5 Yıllık)
 • Bulundurma Kart Ücreti ise: 80.20 TL (5 Yıl)
RUHSAT TÜRÜSÜRESİHARÇ ÜCRETİ
Silah Bulundurma Ruhsatı5 Yıl3.315.10 TL
Silah Taşıma Ruhsatı5 Yıl10.359.00 TL
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı5 Yıl3.315.10 TL
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı5 Yıl10.359.00 TL
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi5 Yıl80.20 TL

Arıcılık Silah Taşıma Ruhsatı (9. Madde (ö) bendi)

Arıcılık faaliyetlerine devam eden vatandaşlar ikamet ettikleri İlçe Emniyet Müdürlüklerine, jandarma bölgesindeki İlçe Jandarma Komutanlığına bir dilekçe ile bildirilir.

Arıcılık ruhsatı için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru dilekçesi
 • Eğer başka birinden devir yapılacaksa devir dilekçesi ve silah ruhsatı
 • Devlet Hastanesi’nden alınan Sağlık Kurulu Raporu (6 ay geçerlilik süresi bulunmaktadır)
 • Başvuruda bulunan kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve T.C. kimlik kartı
 • Esnaf Sanatkar, Sanayi, Ticaret vb. odalardan alınan Mühürlü Oda faaliyet kayıt belgesi
 • Minimum 100 adet kovana sahip olduğunu gösteren belge (Bağlı bulunduğunuz il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünden temin edeceğiniz üretici belgesi)
 • Ne zaman müracaat yapıldıysa o tarihten 1 yıl öncesine kadar toplamda 2000 KG bal sattığını gösteren müstahsil makbuzları
 • Yine bulunduğunuz yerdeki il/ilçe tarım ve hayvancılık müdürlüğünden cep telefonu ile aktif olarak çalıştığınıza dair resmi yazı.
 • 1 yıl içinde çekilen 4 tane vesikalık fotoğraf
 • 1000 TL üzeri Vergi borcu yoktur yazısı (6183 sayılı kanun 22/A)
 • 10.359 TL olarak belirlenen 5 yıllık taşıma ruhsatı harç tutarı vergi dairesine makbuz ile yatırılır. Ayrıca ruhsat kart ücreti de dekont ile yatırılır.
 • Tüm evraklar bir adet yarım kapak dosyaya konularak ibraz edilir.

Ödemeler bankaların gişelerinde yapılır. Makine ve Kimya Sanayii Kurumu (MKE) yeni silah aldığında fatura kesilerek kart ücreti ödenir. Devir yapıyorsanız, noter satışı yaptığınızda ruhsat yenileme sırasında silah tespiti için kart ücreti ödenir.

İşyeri açmak için nereye başvurulur? bilgi alabilirsiniz.

Bulundurma Ruhsatlı Silah Yakalatma Cezası

Ehliyet almaya itiraz etmeyen vatandaşlar bulundurmak üzere silah satın alabilirler. Sahiplik lisansı:

 • Evler, mesken için verilir.
 • İşyerinde bulundurmak için verilir.

Başka bir yere götürebilmek için Mülki Amirin izni ile nakil belgesi verilmesi gerekmektedir. Atış poligonuna götürüp getirmek için de bu belge alınmalıdır. Bu silahlar bulundurma izni verilen yerlerin dışına çıkarılamaz. İlgili kanunun 13. maddesine göre (Değişik: 23/1/2008-5728/156 md.) verilecek cezalar aşağıda listelenmiştir. Silahlarla ilgili tüm mevzuatlar Emniyet Genel Müdürlüğü web sayfasında mevcuttur. İnceleyebilirsiniz.

Madde 13 – (Değişik: 23/1/2008-5728/156 md.)
Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silah ve mermilerini satın alan veya taşıyan veya bulunduranlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır. Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır

Normal Bir Vatandaş Silah Alabilir mi?

Silah ruhsatı almasına engeli olmayan yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı elinde bulundurmak amacıyla silah satın alabilir.

En Az Bir Dönem Köy veya Mahalle Muhtarı ve Belediye Başkanı Oldum, Ücretsiz Silah Ruhsatı Alabilir miyim?

En az bir dönem köy veya mahalle muhtarı ve belediye başkanlığı yapan kişiler tek tabanca silah taşıma veya bulundurma ruhsatını ücretsiz ve süresiz olarak alabilmektedir.

Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1