Mısır Dekara Kaç Kg Ekilir? Sılajlık Danelik Maliyeti 2023

Mısır yetiştiriciliği ülkemizde özellikle sulanır alanların artması ile birlikte daha da önem kazanmıştır. Sulu tarım alanlarında ana mısır üretiminden sonra süt ve besi hayvanları yetiştiricileri için kaliteli, bol ve ucuz yem kaynağın sağlanması adına ikinci mısır ekimi de gerçekleşmektedir. Kullanım alanının bu denli geniş olması sebebi ile mısır yetiştiriciliği rehberinde, mısır tarımı yapmak isteyen çiftçiler için mısır bitkisinin toprak ve iklim isteğinden tarla hazırlığına, mısırın kaç günde bir sulandığından gübrelemeye tekniklerine, ilaçlama yöntemlerinden hasat zamanına kadar uygulanması gereken adımlar aşama aşama yer almaktadır. Mısır yetiştiriciliği püf noktalarını inceleyerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Türkiye’de Mısır Yetiştiriciliği Yapılan Bölgeler Hangileridir?

Ülkemizde mısırın yetiştirildiği bölgeler aşağıdaki gibidir:

 • Marmara
 • Ege
 • Akdeniz
 • İç Anadolu
 • Karadeniz
 • Güneydoğu Anadolu
 • Doğu Anadolu Bölgesi

Tüm bölgelerimizde gerekli toprak özellikleri ve iklim koşulları sağlandığı takdirde mısır ekimi yapılmaktadır.

Mısır Bitkisinin Toprak Özelliği Nasıl Olmalı?

Mısır bitkisi; organik maddelerce zengin, derin ve su tutma kapasitesi yüksek verimli topraklarda yetiştirilir.

Kumsal ve ağır killi topraklarda da verim alınarak mısır yetiştiriciliği yapılır. Mısır bitkisi daha çok asitlik açısından pH değeri 5-8 arasında değişen yerlerde verimli olarak yetiştirilir.

Mısır Yetiştiriciliğinde Tarla Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Mısır yetiştiriciliğinde tarla hazırlığı ve toprağı işlemenin önemi büyüktür. İyi bir toprak ve tohum yatağı hazırlamak, ön bitkiden kalan sapları tekrardan toprağa gömmek, toprağı havalandırmak, mısırın büyümesini engelleyecek olan otları temizlemek mısır tarımından alınacak olan verimi arttıracaktır.

Süt ve besi hayvancılığı için bol ve ucuz yem kaynağı amacı ile sulu tarım alanlarında ikinci ürün mısır yetiştiriciliği de yapıldığından tarla hazırlığı önemlidir. Bu sebep ile tarla hazırlık aşamalarını 2 evrede inceleyeceğiz.

Ana Ürün Mısır Tarımında Toprak Hazırlığı aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

 • İlk ekilecek olan mısırdan sonra tarlaya ikinci ürün ekimi yapılacaksa ve tav uygun ise tarla soklu pulluk ile 8-10 cm derinliklerinde sürülmelidir.
 • İlk sürümden sonra, yağışlar nedeni ile tarlada otlanma olursa kültivatör (kazayağı) ile toprak 10-15 cm daha sürülerek temizlenebilir.
 • Mısır bitkisi nemli toprağı sevdiğinden ilkbahar aylarında kültivatör, tırmık ve yaylı tırmık ile 10-15 cm daha işlenebilir. (Bu aşamada soklu pulluk ile derin sürülme yapılmamalıdır!)
 • Ardından ikinci sürüm ise sonbaharda 18-20 cm olacak şekilde yapılmalıdır.


İkinci ürün mısır tarımında toprak hazırlığı aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

 • Hububat hasadının Haziran ayı içerisinde yapılmasının ardından tarlada kalan saplar temizlenmelidir.
 • Temizleme işleminin ardından sulama yapılarak toprak sürülür, diskora veya yaylı tırmık ile çekilir.
 • Yabancı ot sorunu bulunmayan tarlalarda ise diğer bir yöntem olan dik istikamette çekilen goble disk işlemi yapılır.

Mısır Tarımında Ekim Zamanı

Mısır yetiştiriciliğinde ekim zamanını toprağın ısısı belirlemektedir. Çimlenmenin iyi olabilmesi için toprak ısısının 12 °C olması gerekir. Sıcaklık 18°C ile 20°C olması durumunda ise tohumların çimlenmesi ve çıkışı daha hızlı olacaktır. Mısır tarımında ekim zamanı ülkemizde bölgelerin iklim durumlarına göre değişiklik gösterir. Bölgelerimizdeki iklim durumları dikkate alındığında mısır yetiştiriciliği ekim zamanları şu şekildedir:

Nisan Ayı Başında

 • Ege
 • Akdeniz
 • Güneydoğu Anadolu

Nisan Ayı Sonunda

 • Marmara
 • Orta Anadolu
 • Karadeniz

Mayıs Ayında

 • Doğu Anadolu

Mısır ekimin yapılacağı yılın iklim durumu bölgelerdeki ekim zamanını etkilemektedir. Mısır ekimi gerek ana üründe gerekse ikinci üründe olabildiğinde erken yapılmalıdır. İkinci ürün ekimi ise Tarım Takvimi ile belirtilen aylarda, en geç Temmuz ayı bitmeden yapılmalıdır. Erken ekimler mısır bitkisinin ilkbahar ve kış yağışlarından daha iyi yararlanmasını sağlayacağından verimi arttıracaktır.

Mısır Ekimi Nasıl Yapılır?

Mısır tarımı için uygun olan bölgelerde iklim koşullarının ayarlanmasının ardından mısır ekim işlemini yapabilirsiniz. Mısır ekimi yapmak için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Sıra aralarındaki mesafenin 70 cm olması gerekir.
 • Sıra üzerindeki bitkiler arasındaki mesafe ise toprak verimliliğini ve yağış durumuna bağlı olarak 20-25 cm olabilir.
 • Yüksek verim alabilmek için bir dekar alana yaklaşık olarak 6.000 ve 7.000 civarı mısır tohumu ekilebilir.
 • Ekim derinliği ise toprağın nemi ile ilgilidir.
 • Tavlı tohum toprağında erken ekimlerde derinlik 5-6 cm olmalıdır.
 • Tavının yetersiz olduğu geç ekimlerde ise derinlik 6-7,5 cm aralığında olabilir.
 • 8 cm’den fazla derinliğe sahip ekimlerde mısır bitkisinin toprağa çıkışı zorlaşacaktır.

Mısır tarımında genellikle iki şekilde ekim makinesi kullanılmaktadır.

 • Birinci tip kabul edilen klasik ekim makineleri ile yapılan ekimlerde sadece sıra araları ayarlanabilmekte olup istenilen aralıkta sıra üzeri ekim yapılmamaktadır. Dekara uygulanan tohum miktarı ise 4-5 kg aralığındadır. Klasik tip makine ile yapılan ekimlerde bitkiler çıktıktan sonra tekleme yani seyreltme yöntemi ile sıra üzeri bitkiler istenilen sıklığa getirilir.
 • İkinci tip pnomatik yani gelişmiş hassas ekim makineleri ile; sıra arası, sıra üzeri ve derinliği ekim yapacak kişi tarafından belirlenebilir. Gelişmiş makineler sayesinde ekimde tekleme yani seyreltme işlemi uygulanmadığından dekara uygulanan tohum miktarı düşük olur.

1 Dönüme Kaç Kilo Mısır Ekilir?

1 dönüm tarlaya silajlık mısırda dekara atılacak tohum miktarı dane iriliğine ve çeşitliliğine göre yaklaşık olarak 4 kg ile 6 kg aralığında olacaktır. Her tohumun dekara ekilmesi gereken miktarı farklı olduğu gibi, olgunlaşma ve çiçeklenme gün sayısı, hasatta tane nemi, bitki boyu, yerden koçan yüksekliği, tane koçan sayısı ve alınan verim oranları da birbirinden farklı olacaktır.

Mısır Yetiştiriciliğinde Sulama Zamanları

Mısır tarımında yüksek verim elde edebilmek için toprağın zamanında ve yeterli düzeyde sulanması gerekir. Mısırın su istediği pörsüme ve yapraklarının kıvrılması ile anlaşılır. Bitkinin susuz kaldığı anlaşıldığında 15-20 gün aralıklar ile 2-3 kez olacak şekilde sulama yapılır. Mısır yetiştiriciliğinde sulama zamanları ise şu şekildedir:

 1. Birinci ara çapa ve seyreltmeden sonra bitki boyu 10-15 cm olduğunda
 2. Boğaz doldurma ve ikinci azotlu gübrenin verilmesinin ardından
 3. Mısır tepe püskülü çıkarmadan 4-5 gün önce
 4. Süt olum aşamasında tane doldurmasını sağlamak amacı ile sulama yapılmalıdır.

Mısırın suya en fazla ihtiyaç duyduğu aşama tepe püskülü çıkarmadan önceki evresidir. Bu aşamada sulama yetersiz kalır ise verim oranı azalacaktır.

Mısır Yetiştiriciliği Gübreleme Teknikleri Nelerdir?

Mısır yetiştiriciliğinde gübreleme yapmak için öncelikle toprağın iyi analiz edilmesi gerekir. Yeterli ve dengeli gübrelemenin yapılması için kuru ve sulu koşullarda mısır tarımında gübreleme teknikleri, kullanılan gübre türleri ve miktarları değişmektedir. Mısır tarımında; azotlu, fosforlu, potasyumlu ve kompoze gübreleme teknikleri kullanılmaktadır. Tablo üzerinden her gübreleme tekniğinin sulu ve kuru mısır tarımında ne oranda kullanılması gerektiğini inceleyebilirsiniz.

GÜBRELEME TEKNİKLERİ UYGULAMA ZAMANI KULLANILMASI GEREKEN MİKTAR (kg/da)
Azotlu GübreEkim öncesi ve mısırlar diz boyu olunca uygulanır.Kuru koşullarda 8-10 kg
Sulu koşullarda ise 16-18 kg
Fosforlu Gübre Tamamı ekim öncesinde uygulanır. Saf olarak 7-8 kg/da
fosfor (veya
15-18 kg/da Triple Fosfot)
Potasyumlu Gübre Ekim öncesi ekim ile birlikte verilir.Toprak analizi yapılmalıdır. Tavsiye edilmedikçe kullanılmamalıdır.
Kompoze Gübre
(azot+fosfor+potasyum)
Ekim öncesi ve ekim ile birlikte uygulanır. Dekara 30-35 kg
Mısır Gübreleme Programı

Mısıra ne kadar gübre atılır? bilgi aldıktan sonra Çay Yetiştiriciliği ve Pamuk Yetiştiriciliği rehberlerini de inceleyebilirsiniz.

Mısır Yetiştiriciliğinde İlaçlama Dönemi 2023

Mısır yetiştiriciliğinde yabancı ot ilaçlaması, ekim öncesinde, çıkış öncesinde olmak üzere 2 aşamada uygulanmaktadır. Ekim öncesinde uygulanan yabancı ot ilacı toprak üzerinden tırmık geçilerek 5-7 cm derinlikte karıştırılmaktadır. Çıkış öncesi ilaçlama ise mısır ekiminden sonraki ilk 5 gün içerisinde yapılmalıdır.

Mısır Tarımında Hasat Zamanı Kaç Gündür?

Mısır yetiştiriciliğinde hasat zamanı çiçeklenmeden 45 ile 55 gün sonradır. Havaların sıcak veya yağışlı olmasının yanında mısır çeşidinin erkenciliğine bağlı olarak hasat zamanı değişebilir. Mısır bitkisi hasat zamanına geldiğinde, bitkilerin sapları, yaprakları ve tablaları tamamen kuruyup kahverengi olur. Mısır koçan kavuzları kuruyup tanelerin sertleştiği dönemde tanenin sömeğe bağlandığı yerde bir siyah leke oluşmasının ardından mısırlar hasat edilebilir. İkinci ürün mısır hasadı ise sonbahar aylarının yağışlı günlerine denk geleceğinden serende koçanlı muhafaza-kurutma veya suni kurutucular aracılığı ile toplanmalıdır.

Mısır tarımında hasat 3 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Elle Hasat Yöntemi

 • Mısır koçanları gelişmesini tamamladığında tane nemi %35’tir.
 • Mısır koçan kabukları el ile soyulur.
 • Koçanlar toplanır.
 • Tane nemi %13-%15 oranlarına düşene kadar serende veya açıkta kurutulur.
 • Mısır taneleme makineleri ile taneleme işlemi yapılır.

Biçerdöverle Hasat Yöntemi

 • Hububat biçerdöverlerine mısır tablası ekilmelidir.
 • Biçerdöverle hasat sonrasında tane nemi oranı %22-%26 olacaktır.
 • Biçerdöver ile hasat yapıldıktan sonra kurutulması gerekir.

Koçan Toplayıcı İle Hasat Yöntemi

 • Koçan toplayıcılar ile hasat edildiğinde nem oranı %22 ile %28 aralığında olacaktır.
 • Toplanan koçanların tane nemi %13-%15’e düşünceye kadar kurutma işlemi yapılır.
 • Ardından harmanlanır.
 • Tek üniteli bir koçan makinesi günde 30 dekar hasat yapabilir.

Mısır Satış Fiyatları 2023 Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nce belirlenen mısır müdahale alım fiyatı 1. sınıf için 1.325 TL/Ton, 2. sınıf için ise 1.300 TL/Ton’dur. Bu mısır satış fiyatları geçtiğimiz yıl aittir. Henüz 2023 mısır satış fiyatları belirlenmemiştir.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan mısır yetiştiriciliği ve alım fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için TIKLAYIN!

1 Dönüm Yere Kaç Kilo Mısır Ekilir?

1 dekar alana 2-2,5 kg mısır tohumu ekilmektedir.

Mısıra İlk Gübre Ne Zaman Atılır?

Mısır ekiminden önce toprak hazırlığı yapılırken gübreleme işlemlerinin de tamamlanması gerekmektedir.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1