İş Yeri Açmak İçin Nereye Başvurulur? 2023 Güncel

İşyeri açmak istiyorsanız öncelikle hangi alanda iş açacağınıza karar vermelisiniz. Dükkan ve işyeri kurmak isteyen girişimcilerden bazı resmi belgeler ve gerekli belgeler istenecektir. İşletmenizin hangi vergi dilimine tabi olduğunu ve bu vergi dilimi için nereye başvuracağınızı sormanız gerekir.

Doğrudan vergi dairesine başvurabilir veya bir muhasebeciye danışarak vergi diliminizi seçebilirsiniz. Açacağınız iş yeri için belirli şartları sağlamanız ve gerekli evrakları hazırlamanız gerekmektedir.

Bu kapsamda iş yeri açmak için nereye başvurulur, gerekli evraklar, basit usul iş yeri açma maliyetleri 2023 ve gerekli şartlar nelerdir, gerekli evraklar ne kadara mal olur? Tüm bilgileri bu sayfadan alabilir ve mağazanızı açabilirsiniz.

Basit Usulde İş Yeri Açma Şartları

Basit bir şekilde iş yeri açan işletme sahibi, her zaman açtığı işyerinin veya dükkanın başında olmalıdır. Kendisiyle çalışan bir çalışan varsa, işyerini belirli koşullar altında onlara bırakıp, yerini terk edebilir.

Basit Usulde İş Yeri Açma Şartları aşağıdaki gibidir:

 • Ustalık belgesi almak.
 • İş yeri açılışını yaptıktan sonra vergi levhası almak.
 • Vergi levhası ile esnaf odasına üye olmak.
 • Oda sicil tasdiknamesi almak.
 • Tüm evraklar ile belediyeye müracaat etmek gereklidir.

İşyeri açan şahıslar:

 • Vatani göre olan askerlik durumunda
 • Yaşlılık Durumlarında
 • Seyahat etme şartı
 • Hastalanma durumlarında
 • Herhangi bir suçtan yargılananlar işyerlerini bu hallerde elemanlarına emanet edebilir.

Bunların dışında işletme sahiplerinin işyerini terk etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. İşyeri sahibine ait ise kira bedeli uygulanır.

Basit Usulde İşyeri Açma Maliyeti 2023

Bir işyerinin kiralanabilmesi için 2023 yılında büyükşehir sınırları içinde yıllık kira tutarı 15.000 TL, küçük şehirlerde ise 2023 yılında 10.000 TL ve 12.000 TL’dir. Bunların dışında işyeri gerçek usulde işlem görecektir. Basit işletme sahibi olmanın bir diğer şartı da mal alım satımında kar marjı olacaktır.

Belirlenen alımların toplam yıllık tutarı ve satış oranları belirlenir. Yıllık işyerinin brüt hasılatının belirlenen tutarı, satış tutarının da belirlenen gelir miktarını aşmaması gerekir. Bu tutarların aşılması durumunda işletmeniz gerçek prosedüre tabi olacaktır.

İşyeri Açmak İçin Nereye Başvurulur?

2023 yılında iş yeri açmak isteyenlerin aşağıdaki kurumlara başvurmaları gerekmektedir:

 • Vergi Dairesi
 • Belediye Başkanlığı
 • Esnaf odalarına

Herhangi bir alanda kendine ait dükkân açmak isteyenlerin, Belediye, Vergi Dairesi, Ticaret Odaları, Esnaf Odaları başta olmak üzere bu kurumlara başvururken yasal düzenlemeleri yerine getirmeleri ve bazı belgeleri yanlarında götürmeleri gerekmektedir.

Hangi vergi dilimine tabi olursanız olun, işyeri açmak için gereken belgelerde de farklılıklar olacaktır. Basit usul vergilendirmeye tabi esnafsanız belgeler daha az olurken, gerçek usul vergilendirmesine tabi şirketlerden istenen belgeler elbette daha fazla ve farklı olacaktır. Öncelikle basit yöntem nedir, basit yöntemde iş yeri açmak için gerekli belgeler nelerdir ve nereye başvurulur inceleyelim.

Öncelikle hangi vergi dilimine tabi olacağınızı belirlemelisiniz. Bu bilgiyi kendinize bir muhasebeci tutarak öğrenebilirsiniz.

Basit Usulde İşyeri Açmak için Gerekli Evraklar

Basit bir şekilde iş yeri açmak için gerekli belgeleri gönderebilirsiniz. İşyeri açmak için gerekli belgeler şunlardır:

 • İşe Başlama Bildirimi Belgesi 
 • Kişinin kendisinin başvurması durumunda nüfus cüzdanının aslı ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisinin getirilmesi gerekir.
 • İkametgah belgesi
 • İşyerinin mülkiyetinin mükellefe ait olması halinde emsal kira bedelinin tespiti için emlak vergisine esas vergi değeri gösterilerek Belediye tarafından onaylanır.
 • Açılacak işyeri kiralık ise kira sözleşmesinin bir nüshası ile gerekli evrakları doldurmanız gerekmektedir.

Basit Usul Vergilendirme

Basit usul işletme açmak için gerekli belgeler genellikle el emeği ile çalışan ustalardan ustalık belgesi istemektedir. Adından da anlaşılacağı gibi basit yöntem, el emeği ile ortaya çıkan ve ayakkabı tamircileri, terziler, berberler gibi esnaflar tarafından takip edilen yöntemdir. Basit yöntemle vergi ödeyen esnaf KDV ödemez.

Yazar kasa satın alma zorunluluğu yoktur. Muhasebe ücretleri ucuzdur, ancak her muhasebeci basit prosedürel vergilendirme ile uğraşmak istemez. Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifine başvurmanıza gerek yoktur. Bunların dışında belediyelerin kendi kurul kararları ile işyerlerinde sınırlamaları bulunmaktadır.

Örneğin; il veya ilçenin kalabalık bir sokağında bulunan dükkânların basit usulle vergilendirilmeyeceği kesin ise bu işletmeler basit usul olamaz. Yine ödenen aylık kira tutarı da basit işlemi engelleyen durumlardan biridir. Aylık kiranız yüksekse basit yoldan esnaf olamazsınız ve asıl yöntem olan her ay ödediğiniz kira için stopaj ödersiniz. Aylık 200 TL’lik kira stopajı aylık 50 TL’dir.

Aylık kiranızı şu şekilde hesaplıyoruz. Aylık 500 TL kira ödeseniz bile bu net kiradır. Öncelikle net kirayı brüt kiraya çevirmek gerekir. Bunun için aylık 500 TL / 0,80 = 625 TL brüt kira karşılığıdır. Kiralık işyeri sahibinden alınan stopaj %20’dir. Yani 625 TL’nin %20’sini kira stopajı olarak ödersiniz. Buda 500×20/100 hesabından bulunur. Bu da aylık 100 TL’ye geliyor. Vergisini basit bir şekilde ödeyen esnaf, muhasebeciye ortalama 100 TL muhasebe ücreti veriyor.

 • Eğer yıllık kiranız 2023 yılında 7.400 TL’yi geçiyorsa,
 • Yıllık 100.000 TL satış yapıyorsanız,
 • Reklamcı, gayrimenkul satan, kuyumcu, sigortacı, maden işletmesi, taşımacılar (şehirler arası),
 • Basit bir şekilde iş yeri açmak için gerekli belgeler olan ustalık belgenizi aldıktan sonra işyerinizi açarak Vergi Dairesine başvurun ve vergi levhanızı alarak esnaf odanıza üye olun ve oda kayıt belgenizi alın ve son olarak ilgili Belediyeye başvurun.

Belediyeler Tarafından İstenen Gerekli Belgeler Nelerdir?

Belediyelerin istediği belge ve belgeler işletmenin sınıfına göre değişiklik göstermektedir. Belediye tarafından istenen belgeler işyerinin sıhhi ve sıhhi olmayan durumuna göre türlere ayrılacaktır. Belediyeler tarafından istenen belgeler aşağıdaki başvuru formlarında mevcuttur. Bu formlarda işyerlerinde sınıflarına göre gerekli olan tüm belgeler listelenmektedir. Ofis açmak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir:

İsterseniz belgeleri akıllı cihazınıza indirebilir, çıktısını alabilir ve uygulama sırasında kullanabilirsiniz.

Belediye iş yerine ruhsat vermezse ne yapmalıyım, nereye başvuru yapabilirsiniz? Hemen öğrenebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çalışma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Evraklar

 • Yukarıda başvuru formları verilen belediye tarafından istenen belgelerin ilgili kuruma ibraz edilmesi ile çalışma ruhsatı alınabilir.
 • Şirket kuruluş işlemleri ve faaliyet evraklarının temin edilmesinin ardından çalışma ruhsatı gerekmektedir.
 • Çalışma ruhsatı, sıhhi ve gayri sıhhi olarak halka verilen başvuru formunun yanı sıra aşağıdaki belgeleri hazırlayarak belediyeden çalışma ruhsatı alabilirsiniz.

Umuma Açık İşyerleri Ruhsat Başvurusu için Gerekli Belgeler

Umuma Açık İşyerleri Ruhsat Başvurusu için Gerekli Belgeler aşağıdaki gibidir:

 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgah belgesi
 • İşletmenin adres bilgisi
 • İşletmeye ait iç-dış fotoğraf
 • İskan belgesi (2 Adet)
 • Noter onaylı kira kontratı
 • Noter onaylı tapu fotokopisi
 • İşletme sahibine ait T.C Kimlik kartı fotokopisi
 • Oda kayıt fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • İşletme sahibine ait sicil kaydı
 • İşletmeye ait vergi levhası

Sıhhi İşyerleri Ruhsat Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Sıhhi İşyeri Ruhsat Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Şu Şekildedir:

 • İşyerine ait iskan belgesi
 • Kira kontratının aslı ve fotokopisi
 • T.C. Kimlik kartı fotokopisi
 • Binanın imar durumu belgesi
 • Oda kayıt ve tapu fotokopisi
 • Ustalık belgesi
 • Vergi levhası 2 adet fotokopisi
 • Yangın söndürme cihazına (6 kilogram) ait dolum faturasının fotokopisi

Gayri Sıhhi İşyerleri Ruhsat Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Sıhhi Olmayan İş Yerleri Ruhsatı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Şu Şekildedir:

 • İskan belgesi
 • Kira kontratı (aslı ve fotokopisi)
 • T.C. Kimlik kartı fotokopisi
 • Oda kayıt fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • Ustalık gerektiren işyerlerinden ustalık belgesi temini
 • Vergi levhasının aslı ve fotokopisi
 • Portföy muayene kartı
 • İtfaiye raporu,
 • Yangın söndürme cihazına (6 kilogram) ait dolum faturasının fotokopisi

Yukarıda verilen belgelere, şirketler için ek olarak:

 • İmza sirküleri
 • Ticari sicil gazetesi

İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler Ne Kadar Tutar? 2023

İşyeri açmak için gerekli evrakların ortalama miktarları aşağıda verilmiştir.

 • Vergi Dairesi ilk açılış ücreti 250 TL
 • Muhasebeci il işlem ücreti 50 TL
 • Esnaf kefalet oda kaydı 295 TL
 • Elektrik depozito ücreti 350 TL
 • Doğalgaz depozito ücreti 450 TL
 • Su aboneliği 150 TL
 • ÇTV yıllık ödeme 50 TL
 • İlçe Esnaf Kefalet ödemesi 200 TL
 • Belediye yangın tüpü ücreti 2500TL

İş yeri açacağınız il ya da ilçelerde fiyatlarda dalgalanmalar meydana gelebilir. Ücretler Büyükşehir Belediyelerine göre de değişiklik gösterebilir.

e-Devlet İşyeri Açma Belgesi Nasıl Alınır?

 • Kalfalık ve Usta Öğretici Belgesi Sorgulama linki üzerinden işyeri belgesi, kalfa, kalfa ve usta öğretmenlik belgeleri e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.
 • e-Devlet üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı sayfasındaki Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İş Yeri Açma Belgesi Sorgulama işlemi yaparak,
 • Kare kodlu resmi iş yeri açma belgenizi bilgisayara indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.
 • Bu belge ile e-Devlet üzerinden dükkan açmak için belgenizi alabilirsiniz.

Ticaret Odası Kayıt İçin Gerekli Evraklar

İşletme sahibi KOBİ ve esnafların aylık ve yıllık cirolarına göre Ticaret Odası’na kayıt olmaları gerekmektedir. Gerçek kişi yeni kayıt için Ticaret Odasına kayıt için bazı belgeler gerekecektir.

 • TOBB Müdürlüğüne hitaben dilekçe
 • Taahhütname
 • İmza beyannameleri
 • Nüfus kayıt örneği
 • İkametgah belgesi
 • İşletme ünvanı altında, işletmeyi temsile yetkili olanlar için noterce düzenlenmiş tescil talepnamesi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Noter Tasdikli yevmiye, defteri kebir, Envanter defteri ön yüz fotokopisi ile işletme tescil edildikten sonra oda belgesi verilecektir.

Ticaret odası adresleri ve konum bilgileri için bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Esnaf Odasına Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 4 Nisan 2012 tarih ve 28254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan genelgesine göre, ilgili sicil müdürlükleri ile ticarethane ve sanatkarlar odalarına kayıt için gerekli belgeler ve esnaf odalarından istenen belgeler şu şekilde olacak:

 • T.C. Nüfus cüzdanı örneği ya da fotokopisi,
 • İkametgah ilmuhaberi,
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği,
 • Vergi levhasının aslı ya da fotokopisi gibi imlik bilgilerine ilişkin bu bilgiler Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi ESBİS aracılığı ile sağlanacaktır.
 • Esnaflar tarafından 3 adet vesikalık fotoğraf sicil müdürlüğü ibraz edilecektir ve bu fotoğraflar ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına iletilecektir.
 • Ticari araç sahipleri olan kamyoncu, minibüsçü, otobüsçü, taksici, servis aracı işletmecisi vb. gibi esnafların da sicil ve oda kayıtları sırasında araç ruhsatlarının bir fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.
 • Kayıt yaptıracak üyeler iş yerlerinin Ulusal Adres Veri Tabanı uyumlu adresini bilmek zorundadırlar.

Esnaf Odalarının Kayıt Belgeleri

Dükkan açmak için gerekli evraklar ve masrafları şu şekildedir:

 • ANKESOB Ankara oda kayıt belgeleri
  • Evrak bedeli 38 TL
  • Esnaf sicil gazete ilan bedeli 85 TL
  • Maliye harç pulu 257,55 TL
  • Oda kayıt ücreti 375 TL
  • Kayıt masrafı toplamda 755,55 TL‘dir.
 • İESOB İzmir esnaf odası kayıt belgeleri .
  • Esnaf odası kayıt ücretleri 755,55 TL
  • İndirimli kayıt ücreti ise 736,55 TL‘dir. (Kadın, birinci derece şehit yakınları, gaziler ve engelliler indirimli fiyattan yararlanabilmektedir.)
 • İSTESOB İstanbul
 • BESOB Bursa Esnaf Odası Kayıt Belgeleri
 • TEKİRDAGESOB Tekirdağ
 • MTSO Mersin
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1