Devlet Destekleri

Kosgeb İş Planı Nasıl Hazırlanır? (Basit Yöntem)

Kosgeb İş Planı Nasıl Hazırlanır? (Basit Yöntem)

Yeni bir iş kurmak istiyorsunuz ve kredi çekmek için KOSGEB’e başvuracaksınız. Ancak Kosgeb iş planı nasıl hazırlanır bilmiyorsunuz. Merak etmeyin, bunun için danışmanlık firmalarına başvurmanız gerekmiyor. Giyim mağazası, butik otel, şarküteri, reklam ajansı gibi tüm iş alanları için hazırlanması gereken iş planı farklıdır. Sizler için bu yazımızda kolay yolda KOSGEB iş projesinin nasıl hazırlandığını anlatacağız.

Hangi Sebeple İş Kuruyoruz?

Birçok girişimci Çeşitli nedenlerle bir karar alarak bir mal ya da hizmeti üretmek için bir girişimde bulunarak iş kuruyorlar. Buradaki motivasyon kaynaklarına bakacak olursak sürükleyici faktörler olduğunu söyleyebiliriz. B Örneğin işsizlik mevcut iş ortamında yönetimde anlaşamama orada mutsuz olma gibi nedenler sıralanabilirken sürükleyici faktörler içerisinde ise daha çok; Kendi işinin sahibi olma, başarılı olma özellikleri, kişisel tatmin sağlamak ve bu kişi sırada hangi sıcaklıkta kiminle daha verimli ve üretken bir şekilde bir iş kurmak şeklinde motivasyon kaynaklarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

 • Süreç ve iş kurma sürecinin aşamaları nelerdir? hangi noktalardan geçilerek bir iş kurulur kurulur ve devam eder diye bakacak olursak öncelikle bir iş kurma düşüncesi ile bu sürecin başladığını söyleyebiliriz. Birçok girişimci öncelikle iş kurmaya kendi işinin sahibi olmaya karar vererek bu adım atıyorlar. Daha sonrasında en temel ve hayatı olan Nokta doğru iş fikrinin bulunması bu iş fikri bulunduktan sonra da iş fikrinin çalışacağına ilişkin çeşitli bilgilere ihtiyaç bulunuyor. Burada da özellikle bir çalışma programı dahilinde bu sürecin yönetilmesi ve bu süreçte ilan edilmesi gerekiyor.
 • Sonrasında bir ön değerlendirme yapılması önemli bu aşamada daha çok işin gerek teknik gereklidir. Mevzuatı uygunluk açısından yapılıp yapılamayacağı konusunda bir ön değerlendirmenin yapıldığı söylenebilir.
 • Daha sonra fizibilite aşaması olarak da değerlendirebileceğimiz yapılabilirlik araştırmasına geçilir yapılabilirlik araştırmasında bu düşünülen iş fikrinin karlı bir iş olup olmadığı konusundaki bir çalışma gerçekleştirildi.
 • Bu konuya karar verilir ve sonrasında ise bizim sitemizin de konusu olan iş planı çalışması gereken yapılması gereken çalışmalardan birisidir. Zaten sitemizin tüm içeriklerinde iş planını unsurlarını bölümlerini ve nelerden oluştuğunu mevcuttur.
 • Eğer Bu aşamadan sonra iş planı da girişimciye işin yapılmasının doğru olduğunu bu işten kar elde edilebileceğini ve bir fayda yaratabileceğini söylüyorsa sonra işin kurulma aşamasında geçilir. Burada artık fiilen yeni bir tüzel kişiliğin ortaya çıktığı çalışmaya başladı bir aşamaya geçilmiş olur.
 • Sonrasında ise eğer iş başarıyla yürüyor ve devam ediyorsa da daha sonra işin çalışması ile birlikte eşin geliştirilmesi ve belki işte kar olanaklarının daha arttırılması değerlendirilir. İşletme kurmanın nedenlerini ve bakacak olursak burada ön plana çıkan bazı nedenlerden söz edebiliriz. Elbette ve günümüzde birçok girişimci ya da geçmişteki birçok girişimci çok çeşitli nedenlerle iş kurmuş durumdalar. Ancak bunların en önemlileri ve en etkili olanlarını bakacak olursak özellikle birçok girişimcinin bağımsız çalışma isteği ve Kendi işinin patronu olma amacının önemli olduğunu söyleyebiliriz Elbette ki birçok girişim temelde Kağıt elde etmek amacıyla kuruluyor ve bu amaç için çalışıyor dolayısıyla para kazanma isteği de burada önemli olduğu kesindir.

KOSGEB İş Planı Nedir? Hangi Amaçla Hazırlanmaktadır?

İş planı iş kuran girişimcilerin yeni bir iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir. İş planı bir girişimcinin yol rehberidir ve çok önemlidir. İş kurmadan önce araştırma ve planlama , strateji belirleme, mali yardım, yapılacak işin iyice kavranmasında son derecede kullanışlı bir yöntem ve kontrol aracıdır. Özellikle son 20 senedir iş planları hızla değişmektedir. İş planlarının zamanla bağlantılı olarak güncelliklerini yitirmemeleri gerekmektedir.

İnternet sayesinde İş planı artık çok daha kısa sürelerde hazırlanmaktadır. Girişimciler yaptıkları işe hakimlerse iş planları kısa özetler şeklinde yapılabilir. Girişimciler iş planı üzerinde gereğinden fazla zaman harcamamalıdır. Ürünü planlarken o işi nasıl yapacaklarını planladıkları bir doküman hazırlamalıdır. Başka bir haliyle Kosgeb iş planı; Kosgeb resmi web sayfasından indirdiğiniz “Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planı” boş haliyle 9 sayfa ve 7 bölümden oluşan bir word dosyasıdır. Bu dosyada boş bırakılmış yerlere ilgili verileri ve bilgileri yazarak oluşturacağınız iş planınız 25-35 sayfayı bulacaktır.

KOSGEB İş Planı Nedir? Hangi Amaçla Hazırlanmaktadır?

KOSGEB İş Planı Nedir? Hangi Amaçla Hazırlanmaktadır?

İlk sayfada, girişimcinin adı soyadı, iş fikri ve işin adı yazılacaktır.  Bu kısım en son doldurmanız, bütünlüğü korumanız açısından önemlidir. İş planı oluştururken aşağıda açıklamalarını verdiğimiz bilgiler ve bölümler halinde hazırlayarak iş planınızı oluşturabilirsiniz.

KOSGEB İş Planında Yer Alan Konular Nelerdir?

İş planında yer alan konular; işletme ve faaliyet konusu, Girişim ve girişimci hakkında genel bilgiler, Pazar bilgileri ve pazarlama planı, Üretim planı, Yönetim planı, Finansal plan, KOSGEB’ten talep edilen destekler konuları yer almaktadır. Proje hazırlarken doldurulması gereken ve hakkında bilgi sahibi olmanız gereken konular aşağıdaki gibidir.

BOŞ İŞ PLANI ÖRNEĞİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ!

İş Kurma Projesi

 • Dükkanın ismi ve dükkanın mahalle ve sokağını belirleyin.
 • Sektöre karar verin.
 • Proje hedeflerini belirleyin
 • Üretim alanını belirleyin.
 • Satış ve pazarlama yöntemlerini ortaya koyun.
 • Aylık ve yıllık ciroyu belirleyin.

İş Planı Hazırlanmasında İşletme ve İşletme Faaliyet Konusu

İş planı 1. bölümünde İşletme, işletmenin faaliyet konusu, iş kurma süreci, Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri doldurmak gerekmektedir.

Kosgeb İş Planı Girişimci Bilgileri

İş planının 2. bölümünde girişimciye, ortaklara ve işletmeye ilişkin bilgiler yer almaktadır. Girişimci ve İşletme Ortaklarına ilişkin bilgi tablosu, iş fikri ve seçme nedeni, işletmenin Hukuki Statüsü ve Seçme Nedeni, işletmenin misyonu, işletmenin vizyonu, işletmenin kısa vadeli hedefleri, işletmenin orta ve uzun vadeli hedefleri yapacağınız işe uygun olarak doldurmak gerekmektedir. Kosgeb yeni girişimci desteği linkine de göz atabilirsiniz.

İş Planı Hazırlama; Pazar ve Pazarlama Bilgileri

Kosgeb İş planının 3. bölümünde  pazar ve pazarlama ile ilgili olup adım adım ilerler isek; pazarın büyüklüğü, hedeflenen Pazar payı, Pazar profili, rakip analizi, pazarlama satış hedefleri, Sektörle ilgili gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler, Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler, ürün hizmet tanımı, ürün hizmet fiyatının nasıl oluşturulduğu, yer seçimi, müşteriye ulaşım kanalları, ürün hizmet tanıtım planı yapacağınız işe uygun olarak doldurulması gerekli kısımlardır.

İş Planı Hazırlama; Pazar ve Pazarlama Bilgileri

İş Planı Hazırlama; Pazar ve Pazarlama Bilgileri

Üretim Planı ve Bilgileri

İş planının 4. bölümünde üretim, üretim planlaması ve sürecin aşamaların oluşturulacağı bölümdür. Nace kodu (uluslararası ticari iş kodu), üretim hizmet sunum sürecinin aşamaları, iş akış şeması, Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar, hukuki gereksinimler üretim planı dahilinde oluşturulacak kısımlardır.

Yönetim Planı Hazırlanması

Önceki bölümlerden gelerek detaylandırdığımız işletmemiz, hedef müşterimiz, ürün veya hizmet ve unların müşterilere nasıl ulaştırılacağı kısaca belirlendi. 5. bölümde, bu saydığımız işleri yapabilmek için nasıl bir idari yönetime ve hangi personellere ihtiyaç duyulacağı belirlenmelidir. Organizasyon Şeması, Görev ve Sorumluluklar, Görev Tanımlarına Göre Alınacak Personel Nitelikleri yapacağınız işin yönetim planı içerisinde yer almaktadır.

İş Planında Finansal Plan Bölümü

Bu 6. bölümde kosgeb iş planımızın bölümleri arasında temellerini belirlediğimiz pazarlama, satış, üretim, personel, işletme ile ilgili gider ve gelirleri planlanacağı aylık ve 1 yıllık nakit akış tabloların oluşturulduğu kısımdır.

Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri, İşletme Giderleri, Nakit Projeksiyonları, üretim satış hedefleri, kara geçiş noktası, Özkaynak veya Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman konuları finansal plan dahilindeki konulardır.

İş Planı Hazırlama; Pazar ve Pazarlama Bilgileri

İş Planı Hazırlama; Pazar ve Pazarlama Bilgileri

Daha önce onaylanan, hibe kredi alan projelere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Kosgeb İş Planı Nasıl Doldurulur? Video Anlatımı İçerir

Önce baştan işte girişimcinin adı soyadı iş fikri ve işletmenin adını yazmanız geriyor. Zaten sizin formu doldurduğunuzda yani KOSGEB’e teslim etmemiz gerektiği zaman zaten işinizi açmış olacaksınız.

Buraları tık tık dolduruyorsunuz ondan sonra 10 bölümden oluşan iş planı 1 bölümü genel bilgilerden oluşuyor. Farkındaysanız komple doldurdum. Burada kendinizi kısaca anlatıyorsunuz. Yani burasının kısa olmamasını önem gösterin. Kendinizi mutlaka eğitiminiz, nerelerde çalıştınız, çalıştığınız yerlerden neden ayrıldınız, ayrıldıysanız Ne için ayrıldınız, gibisinden buraları komple dolduruyorsunuz. Ben kısa yazdım hatta bu yani bu kadar yazmama rağmen kısa oldu. Ancak birazcık daha uzun yazımı en sonuna da katıldığınız ve nerede katılırsanız KOSGEB eğitiminizi tarih ile beraber yazıyorsunuz. İşte bu KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi katılarak belge almaya hak kazandım diyerek sonuna ekleyin. Bu girişimci bölüm ne yapıyorsunuz bunu, 1.25 fikrinize geldiğiniz zaman Bayağı da yazmışım ben. Hatta bu bölümde bu işi neden kurmak istediğiniz, aklınıza nasıl neyden etkilendiniz, bunları yazıyorsunuz ve dolu dolu yazın. Bu iş planı sizde rezilde eder vezirde eder. Yani ve korkutmak istemem ama maalesef durum bundan ibaret.

KOSGEB sizi bu iş planınızı tanıyor. Buraya ne yazdıysanız öyle tanıyorsunuz. Çünkü kurulda da görevlilerin elinde sizin bu iş planımız olacak. O yüzden bu bölümü mutlaka iyi bir şekilde doldurmaya özen gösterin. 12 bölüme geldiğimiz zaman Burada kendinizi bilgilerinizi yazıyorsunuz.

 • Kişisel bilgiler
 • Adınızı soyadınız
 • Adresiniz
 • Telefon numaranız
 • Mezun olduğunuz eğitim Kurumu; Ortaöğretim, lisans mi yüksek lisans mı Ondan sonra katıldığınız programları mutlaka Eğer sertifikalı bir eğitim programına katıldı insanız işte workshopları katıldığı sınıf fuarları katıldığınız mutlaka ekleyin

Bu size artı puan kazandıracak. En sonunda da diğer nitelikleri diye bir bölüm var. Burada kendinize ait bilgileriniz yer alıyor. Fobilerinizi yazabilirsiniz. Nelere ilgi duyuyorsunuz yazabilirsiniz. Sefere çıkmayı seviyorsunuz, işte dansa ilginiz varsa, müzik, sinema, gitar falan çalıyorsunuz, burada bu şekilde doldurabilirsiniz. Hiç size sevdiklerinize ilgi alanlarınız da öğrenmiş olurlar. Böylelikle daha sonra 2.2 de girişimci ve işletme ortaklarının ilişkin bilgi tablosu var. Bu bölüme adınızı, T.C kimlik numaranızı işte ne zaman bu eğitime katıldığınız tarihi yazıyorsunuz. Boş bırakmanız gereken yerlere diğer tabloları da aynı şekilde yok yazın. Yani boş bırakmayın her zaman doldurmamız gerekiyorsa yok yazarak geçebiliriz. Burada ortaklarımız varsa ortaklarımızın bilgisini yazıyorsunuz.

Daha sonra 2.3 de iş fikri ve bu iş fikrini seçme nedeni diye bir bölüm var.  Buraya gerçekten iyi bir şekilde doldurmaya çalışın. Bu bölüme mutlaka swoot analinizi ekleyin. Daha sonra işletmenin misyonu ve vizyonu yazılışı işletmenizi amacını ise gelecekteki kendinizi nerede görüyorsunuz falan onları yazın.

Kısa vadeli hedefleri ve orta ve uzun vadeli hedefler bölümüne geldik.  Buraya uzun yazmaya gayret edilme Burada mutlaka bu hedeflerinin de istihdam yaratmak olsun.  Çünkü KOSGEB’in sizin zaten istihdam yaratmanızı istiyorlar. Bu yüzden bu iki bölümü de mutlaka kişi istihdam yatmak istiyorum, insanları müşterilere mutlu etmek istiyorum gibi bilgilere yer verin. Daha sonrasında 3 bölüme geldiğimiz zaman pazar bilgileri ve pazarlama alanına geliyoruz. Burası da önemli çünkü burada sizin sektördeki yerinizde ve sektörde sektördeki durumunuzu görmek istiyorlar. 3.1 de pazarın büyüklüğü ve hedeflenen pazar payı diyor. Burada kendinizi ve sunduğunuz ürün ve hizmetin işte cirosu bazındaki yıllık hacmini tablo şeklinde buraya koymamız gerekiyor.

Pazardan nasıl bir yer eder misiniz? Bu durumu görmek istiyorlar. 3.2 geldiğim zaman pazar profili burada bir profil oluşturuyorsunuz. 1 yıllık bir profil burada tablo oluşturmaya önem gösterin.  Daha sonra 3’e geldiğiniz zaman rakip analizi diyor. Bu ne kendi kendinize rakip gördüğünüz şirketleri işletmeleri swoot analizini yapın.  Çok önemli olduğundan bunu güzel bir şekilde doldurun. 3.4 de pazarlama satış hedefleri diyor. Sattığınız ürünlerin aylık tutarına dahil bir tablo yapın. Ne istiyorsan aylık şeklinde tablo yapacaksınız. Sektörel gelişmeler fırsat ve tehditlere ilişkin değerlendirmeler diyor. 3.5 de burada da sektör raporlarındaki sıfatını buraya yazıyor.  Burada da analiz istiyor. Daha sonrasında en önemli noktalardan bir tanesine geldik. 3.6 beklenmedik durumlara ilişkin öngörüler olumlu olumsuz durumlarda ne gibi tedbirler alacaksın ikinci veya üçüncü planları neler olacak;  A planı B planı burada görmek istiyorlar.

Örneğin ekonomik krizde ne yaparsın, ne gibi bir yola başvurursun, çalışan bulma problemi, işyeri sahibi seni çıkartmak ister ise bu durumda ne yaparsın gibi sorular ve cevaplar yol alıyor. Bu problemleri çözerken zor durumlarda ne gibi yollar izleyeceğini görmek istiyorlar. Bu bölümünde KOSGEB iş planında güzel bir şekilde doldurun. Daha sonra ve hizmet tanımına geldiğiniz zaman sattığınız her ürünü çeşitleri ile beraber tek tek yazın. Burada yazdığınız her şeyi maddeler şeklinde yazın. Düz şekillerde yazmayız.  Hep saf madde şeklinde olsun. Daha sonra ürün hizmet fiyatının nasıl oluşturulduğuna geldiniz.  İşte bunu zaten fiyat listesi çıkartıyorsunuz.  Bu 3.9 da yer seçimini anlatıyorsunuz. Üç nokta ona geldim. Sırada müşteriye ulaşım kanalları var. Facebook’ta Instagram’da hesaplarınızı olsun işte broşürler bilboardlar gibi müşteriye ulaşım yollarını dolduruyorsunuz.

] }
Yorumlar
 1. iş planı dedi ki:

  unıversite ögrencisiyım hocamız bıze bır örnek iş planı hazırlamamızı istedi yardımcı olurmusunuz

 2. KADİR dedi ki:

  iş planı için destek

 3. İş Kurmanın Amacı ve Süreçler dedi ki:

  Birçok girişimci Çeşitli nedenlerle bir karar alarak bir mal ya da hizmeti üretmek için bir girişimde bulunarak iş kuruyorlar. Buradaki motivasyon kaynaklarına bakacak olursak sürükleyici faktörler olduğunu söyleyebiliriz. Bunları faktörler Örneğin işsizlik mevcut iş ortamında yönetimde anlaşamama orada Mutsuz olma gibi nedenler sıralanabilirken sürükleyici faktörler içerisinde ise daha çok; Kendi işinin sahibi olma, başarılı olma özellikleri, kişisel tatmin sağlamak ve bu kişi sırada hangi sıcaklıkta kiminle daha verimli ve üretken bir şekilde bir iş kurmak şeklinde motivasyon kaynaklarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Süreç ve iş kurma sürecinin aşamaları nelerdir? hangi noktalardan geçilerek bir iş kurulur kurulur ve devam eder diye bakacak olursak Öncelikle bir iş kurma düşüncesi ile bu sürecin başladığını söyleyebiliriz. Birçok girişimci Öncelikle iş kurmaya Kendi işinin sahibi olmaya karar vererek bu adım atıyorlar. Daha sonrasında en temel ve hayatı olan Nokta doğru iş fikrinin bulunması bu iş fikri bulunduktan sonra da iş fikrinin çalışacağına ilişkin çeşitli bilgilere ihtiyaç bulunuyor. Burada da özellikle bir çalışma programı dahilinde bu sürecin yönetilmesi ve bu süreçte ilan edilmesi gerekiyor. Sonrasında bir ön değerlendirme yapılması önemli bu aşamada daha çok işin gerek teknik gereklidir. Mevzuatı uygunluk açısından yapılıp yapılamayacağı konusunda bir ön değerlendirmenin yapıldığı söylenebilir. Daha sonra fizibilite aşaması olarak da değerlendirebileceğimiz yapılabilirlik araştırmasına geçilir yapılabilirlik araştırmasında bu düşünülen iş fikrinin karlı bir iş olup olmadığı konusundaki bir çalışma gerçekleştirildi. Bu konuya karar verilir ve sonrasında ise bizim sitemizin de konusu olan iş planı çalışması gereken yapılması gereken çalışmalardan birisidir. Zaten sitemizin tüm içeriklerinde iş planını unsurlarını bölümlerini ve nelerden oluştuğunu mevcuttur. Eğer Bu aşamadan sonra iş planı da girişimciye işin yapılmasının doğru olduğunu bu işten kar elde edilebileceğini ve bir fayda yaratabileceğini söylüyorsa sonra işin kurulma aşamasında geçilir. Burada artık fiilen yeni bir tüzel kişiliğin ortaya çıktığı çalışmaya başladı bir aşamaya geçilmiş olur. Sonrasında ise eğer iş başarıyla yürüyor ve devam ediyorsa da daha sonra işin çalışması ile birlikte eşin geliştirilmesi ve belki işte kar olanaklarının daha arttırılması değerlendirilir. İşletme kurmanın nedenlerini ve bakacak olursak burada ön plana çıkan bazı nedenlerden söz edebiliriz. Elbette ve günümüzde birçok girişimci ya da geçmişteki birçok girişimci çok çeşitli nedenlerle iş kurmuş durumdalar. Ancak bunların en önemlileri ve en etkili olanlarını bakacak olursak özellikle birçok girişimcinin bağımsız çalışma isteği ve Kendi işinin patronu olma amacının önemli olduğunu söyleyebiliriz Elbette ki birçok girişim temelde Kağıt elde etmek amacıyla kuruluyor ve bu amaç için çalışıyor dolayısıyla para kazanma isteği de burada önemli olduğu kesindir.

 4. Danışman Sevil dedi ki:

  Iş planı işinizin şirketinizin geçmişine vizyonları doğrultusunda varmak istediğiniz hedefleri ve Bu hedeflere varmak için yaptığınız planları anlatan Stratejik planlama aracı ve kontrol dökümandır. İş planı sizin bütün işinizi detaylarını kendinize bir diğer şahısları anlatmanıza yardımcı olan bir tablo gibidir ancak gördüğünüz şeylere baka bildiğiniz şeyleri ulaşabilirsiniz. Daha başka bir yaklaşımla Mimarlar herhangi bir şey çizmeden önce bir eskisi çizerler ve bütün yapacakları işi bu eskiz doğrultusunda hazırlarlar. Bizde eğer bir eskisi yapmaz isek önümüzde neler yapacağımızı gösteren o hedefe varmamız çok zorlaşacaktır. O nedenle o değil hedefleri çeşitli zaman dilimleri içerisinde yayarak bunlara nasıl varacağınız göstermemiz gerekiyor. Bunu yapmadığınız takdirde fırsatlar Farkına varmadan geçecektir.Türkiye’deki kurulan şirketlerin %30 35’i 1. yıl içerisinde faaliyetlerini sona erdi diyorlar %50 dördü de 3 yıl sonra faaliyetlerini bitiriyorlar Amerika’da yapılan bir araştırma bunun Türkiye’de bir karşılaştırması yok ama ilk faaliyet yılında ortadan kalkar şirketlerinin yüzde yetmiş beşini bir iş planı olmadığını gösteriyor. Hangi bir iş planı bir yol haritası olursa elimizde gideceğimi su yolu çok daha rahat görünür web armamızdaki engelleri ortadan kaldırabiliriz. İş planı gideceğimiz yolu gösteren bir haritadır varmak istediğimiz hedeflere nasıl bakacağımızı gösteren bir haritadır aslında.

 5. KOSGEB PROJE HAZIRLAMA dedi ki:

  İş projesi hazırlamak için veri hazırlanır. Bu veriyi internette ve günlük hayatta da o kadar çok şeye maruz kalır ki bilgiye ne Biz ne yatırımcıların böyle bir zaman girişimcinin iki buçuk dakikada örnek veriyorum yapacakları sunum veya iş planları biz sıkıştırılmış dosya gibi yani özeti gösterecek. Ondan sonra ben onu açmak İstediğim zaman detaylarını açabilirim ve girişimci ile iki saat sohbet edebilir Ama girişinde sadece hazırlıklı olması ani finansal planlarını hazırlıklı olması lazım rekabeti Çok iyi bir o biliyor olması lazım pazarı çok iyi biliyor olması lazımdı. Pazarlama planı planlamış olması lazım yani örnek veriyorum pazarlama planında işte bir sosyal medya kullanacağız diye bir strateji olamaz bu işi nasıl büyüteceğim çok şeyi ortaya koyuyor olması lazım. İş planında bunu anlatan yazıya geçirmemiş bile olsa da hangi tecrübelerinden verilmesinden dolayı yatırımcının bunu yapabileceğine kanaat getirmesi lazım. İş ilanları O yüzden şimdi de 20 yıl öncesinde kirayı verdim. Başlangıçta gitgide kısa aldılar Yani eskiden daha uzun sürede hazırlanır ki hala proje planları fiziksel dünyadaki enerji yatırımları işte köprü baraj hangi bir yatırımla çok daha uzun sürede planlanıyor Çünkü onların hatasız ve belirlenen süre içerisinde yapılması lazım. Onlardaki zaman internet projeleri kadar kısalmadı onlarda da kısaldı ama bir köprü yapacaksanız geçmişte örnek veriyorum Üç sene yaparken atayım ki sende yapıyorsunuz yani Çünkü yeni teknolojilerle vesaire yapıyorsunuz aşağıya inmedi. Şimdi internette öyle hızlanma ve geçmiş senelerden hızlı teknolojileri gelişmesinde olayım elendi ki artık Hani ben iki aylık plan yapayım. İş planının bu doğrultuda hazırlanması gerekir. KOSGEB proje danışmanlarının da hazırlanan projeleri böyle incelemesi iyi olur düşüncesindeyim.

 6. YASİN ÇELİK dedi ki:

  Projelerin satılabiliyor mu olması, iş planında bileti satan niye cevap vermedi o iş planı doğru hazırlamak ve doğru olmak gerekiyor. Firmalarda iş planını pazarlama bile çok çıkışlı olduğunu görüyoruz ikisi birbirinden farklıdır Bu yüzden danışman firmalara hazırlatın.

 7. Merve dedi ki:

  KOSGEB’de bir sürü bir sürü bir sürü evrak bulabilirsiniz bir fikrin bir projeleri bir ürünün gerçekten stabil yani Karlı verdiğiniz parayı ne kadar zamanda alabileceksiniz. Piyasa buna ihtiyaç duyuyorum geçtiğimiz yıllarda geçmiş yıllarda Bu ürün ya da muadili ürünler ne kadarmış bu tüm araştırmaları bu tip çalışma içinde barındırdığı bir yöntemdir.