KOSGEB Kredisi

Kantara Girmeme Cezası Ne Kadar? İtiraz Dilekçesi

07.09.2020
Kantara Girmeme Cezası Ne Kadar? İtiraz Dilekçesi

Karayollarındaki aşınmaların ve deformasyonların önüne geçilmesi  ve güvenli bir trafik seyri için Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı tarafından Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında taşımacılık yapan kamyon, tır, kamyonet gibi ticari araçların kantara girmeleri ve ağırlık ve boy ölçümlerini yaptırmaları gereklidir. Ticari araç sahibi ve yük taşımacılığı yapan ruhsatlı işletme sahipleri tarafından araştırılan konular arasında  yer alan Kantara Girmeme Cezası Ne Kadar? İtiraz Dilekçesi,  Kantardan kaçanlara ceza kesiliyor mu?

Kantar Denetimi

Kantar ağırlık ölçen alettir ve karayollarında yük taşımacılığı ve nakliye için trafiğe çıkan ve ağır yüklenmiş şekilde seyreden kamyonların kilolarının ölçülmesinde kullanılmaktadır. Kantar denetimleri ise Yol kenarı denetim istasyonlarında 7/24 esasına göre titizlikle yapılarak denetim altında tutulmaktadır. Ticari araç sahipleri bu yol kenarında yapılan denetimlerden kaçmadan yapılan ikazlara uyarak kantara girmeleri gereklidir.

Kantardan Kaçana Ceza Var mı?

Karayollarında yük taşımacılığı ve nakliye işi yapan ticari araçların ağırlık ve boy ölçümleri tonaj aşım kontrolleri gibi bir çok denetim ve kontroller yol kenarında bulunan denetim istasyonları tarafından yapılıyor. Kamyonet, tır, minibüs, otobüs, yük ve nakliye kamyonları trafikte seyir halindeyken araçların  boyut ve ağırlık ölçümlerinin yapıldığı bu istasyonlara girmek zorundadır. Yol kenarı denetim istasyonlarında görevliler tarafından yapılan sesli, ikaz ve dur ihtarlarına karşılık mutlaka sürücüler de yapılan ikazlara uyarak kantara girmek zorundadır. Aksi durumların tespiti halinde ise aracın plakasına ve rengine göre işletme sahibine ya da sürücüye ağır yaptırım cezası uygulanır. 2020 yılında yapılan düzenlemeler ile trafik cezalarında da güncelleme yapılmış ve trafik cezaları kapsamında kantara girmeme ve kaçma cezasının da ücreti belli olmuştur.

Yol kenarı kantar ve ağırlık tartım istasyonlarında 3.500 kg ve altı yüklü ağırlığa sahip ticari kamyonetler KGM genelgesi ile kantarlardan muaf’ tır Bu ağırlığın üzerinde yük taşıyan ticari araçlar kantara girmeleri zorunludur.

Yük Kamyonları Neden Kantara Girer?

Karayollarında yük taşımacılığı ve nakliye işi yapan firmaların ticari araçlarına yükledikleri yükün belirli bir standartta olması ve taşımacılığın da uluslararası standarta göre yapılması gereklidir. Yolların ömrünün kısaltılmaması, aşınmanın önüne geçilmesi, tehlikesiz bir trafik için şart olan denetimlerde kamyonlar tarafından taşınmakta olan yükün ağırlığının trafiği tehdit edecek seviyede olup olmadığı kantarlar aracılığı ile belirlenmektedir. Taşıma kapasitesinin üzerinde yük taşımakta olan kamyonların azami yük taşıma standartlarına uygun olmamalı halinde idari para cezası kesilmektedir. Bundan dolayı denetimlerde sürücülerin ve işletmelerin idari para ceza almamaları amacıyla  kantarda yetkililer tarafından verilen talimatlara uyulması gerekmektedir.

2020 Kantara Girmeme Cezası Ne Kadar Oldu?

2020 yılında kantardan kaçma cezası ve kantara girmeme cezası ise;

Trafik cezası kanunun 65/4 maddesi gereğince yol kenarı denetim istasyonları tarafından yapılan ikazlara rağmen tartı ve ölçüye girmeyen ve yoluna devam eden araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir ve işletenlere 2.248 TL idari para cezasına çarptırılır. Trafik cezası kanununda yer alan 65/4 maddesi ise; Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek başlığı altında işletenlere 2.248 TL para cezası kesilir. Erken ödemelerde % 25 ‘lik indirimler ile 1.686 TL ödeme yapılmalıdır.

Kantara giren ve tonaj aşımı yapıldığı tespit edilen araçlara da ayrıca farklı yaptırımlar uygulanır. Araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller, ağırlık ve boyut kontrolü usul ve esasları ile tartı toleransları Ulaştırma Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenir. Kantara giren ancak azami yüklü ağırlığın % 20’den fazla aşılması halinde fazla yük, birinci fıkranın (b) bendine uygun hale getirilmeden yola devam etmesine izin verilmez.

Kantara Girmeme Cezası İtiraz Davası Nereye Açılır?

Aracın olmadığı yerde ışık ve dur ihlaline uymamaktan dolayı ceza kesilen cezanın yazıldığı mevkiye gitmemiş olan, fotoğraf görüntü v.s kaydı olmayan aracınız karayolları denetleme istasyonundan hızlı bir şekilde transit geçiş yapmıştır, memur da dur ihtarına uymamaktan dolayı cezai işlem uygulamıştır denilerek asılsız şekilde ceza yazılan sürücülerde  yasal haklarını aramak ve cezaya itiraz etmek için itiraz dilekçesi emsal karar ve itiraz davaları için başvuru mercilerinin neresi olduğunu merak etmektedir. Bu gibi durumlarda itiraz hakkını kullanmak isteyen ve kantara girmemesi nedeniyle ceza kesilen kişiler de itiraz davasını nereye açacaklarını merak etmektedir.

Trafik cezalarına itiraz dilekçesi Sulh Ceza Hakimliği’ ne verilmektedir. İtiraz dilekçesi örneklerine uygun olarak hazırlanan dilekçe ile trafik cezası kesilen yerdeki İl Adliyesinde yetkili olan Sulh ceza hakimliğine verilmelidir. Buraya yapılan itirazların sonuçları ise 2,3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Trafik cezaları aracın plakasına ve rengine göre kesildiğinden ceza sorgulama işlemini sürekli olarak yapmanız gereklidir. 10 gün içerisinde kesilen cezaların tebliğ edilmesi gereklidir. Tebliğ tarihinden itibaren kosgebkredisi.com cezanın ulaşmasının hemen ardından 15 gün içerisinde itiraz edilmesi gereklidir. 15 gün içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirmez. Belirlenen itiraz süresi geçtiğinde ise kesilen ceza kesinleşir ve devlet borcu olduğundan tahsil edilmesi Maliye tarafından yapılması gereklidir. Trafik cezalarının tahsil edilmemesi halinde ise icra takibi başlatılır ve haciz işlemi uygulanır.

Kantara Girmeme Cezası İtiraz Dilekçesi 2020

Kantara girmeme cezası itiraz dilekçe ile Sulh Ceza Hakimliği’ne dava açacak olan kişilerin itiraz dilekçesi ile birlikte başvurması gereklidir. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre itiraz dilekçesinin içeriğinde itiraz edilen kararın açıkça yazılı olması, itiraz iradesinin dilekçe kapsamından anlaşılması ve itiraz edenin dilekçeyi imzalaması yeterlidir.

HGS Cezası nereye ödenir? Bilgi almak için tıklayınız.

İtiraz dilekçesinin  trafik cezasının tarafıma kesilmesinin haklı gerekçeye dayanmadığı şeklinde kesilen cezaya “itiraz ediyorum”, “kararın gözden geçirilmesini istiyorum” vb. gibi ibareler bulunması yeterlidir. Trafik cezalarına yapılan itirazları soruşturma aşaması işlemlerini Sulh ceza hakimliği yetkilidir.

İtiraz dilekçesi yazılırken dilekçenin içeriğinde emsal karar ile örnek teşkil edecek aynı suçtan dava açılmışsa ve iptali yapılmışsa o suçun iptal gerekçesi dilekçeye yazılabilir. Yine dilekçede, belirtilen  deliller açıkça gösterilmelidir. İtiraz edenin kimlik bilgileri TC kimlik numarası ile birlikte yazılmalıdır.  Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği olarak aşağıdaki görseldeki gibi Sulh ceza Hakimliği’ne Trafik ceza Tutanağına; İtiraz eden kişinin Adı Soyadı TC. Kimlik numarası,  Cezayı kesen karşı tarafın Karayolları Genel Müdürlüğüne olarak değiştirilip, itiraz olunan tutanak Tarihi, sıra numaralı ceza tutanağı yazılacaktır. Talep konusu kısmında ise Tarafıma tebliğ edilen/ edilmeyen trafik cezasının iptal edilmesi talebinden ibaret yazılacaktır. Tebliğ tarihi Gün /Ay/ Yıl/ Tebliğ edilmediyse tebliğ edilmedi yazılacaktır. Açıklamalar Kısmına ceza ile ilgili olayın uyarlaması yapılar gerçek dışı beyan verilmeden doğru ve eksiksiz olayın akışı kantardan neden dolayı girilmediği ispatlanabiliyorsa bu durumlar yazılacaktır. Sonuç ve İstem kısmına ise talep hakkında cezanın kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Yazılarak tarih doldurup imza atılması yeterli olacaktır. Dilekçe ile birlikte para cezası tutanağı fotokopisi, kimlik fotokopisi ve varsa diğer deliller de eklenerek dava açılabilir.

Kantardan Kaçana Ceza Var mı?

Kantardan Kaçma Cezası Sorgulama

Kantara girmeme cezalarının iptali ve tonaj aşım cezalarının iptalleri için Sulh Ceza Hakimliği’ne açılacak iptal davaları tamamen ücretsizdir. Ancak iptal kararı verilmezse davayı açan kişi az miktarlarda para ödeyecektir.

Kantardan Kaçma Cezası Sorgulama

Aklınızda olsun ! Araç plakasına yapılan ceza sorgulama e- devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca buradan da trafik cezaları sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Trafik para cezası sorgulama işlemleri yine Gib üzerinden de yapılabilmektedir. Bunun için aşağıda yer alan görsel deki gibi kısa mesaj yoluyla anında ceza sorgulama işlemi yapabilirsiniz.  Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığının tüm işlemlerine yine E- devlet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Kantardan kaçma, tonaj aşım cezaları gibi trafik cezalarının sorgulamaları yukarıdaki gibi resmi internet siteleri üzerinden yapılabileceği gibi trafik cezalarının ödemeleri de buradan kolaylıkla yapılabilir. Karayolları Genel Müdürlüğü ne ayrıca şikayet bildirimi‘ de yapılmaktadır.

Tonaj Yük Aşım Cezası 2020 Ne kadar Oldu?

Kantardan kaçanlara ve kanata girmeyenlere idari para cezaları araçların arkalarından işletenlerin tescil plakalarına göre kesildiği gibi tonaj aşım cezaları da 2020 yılında güncellenen miktarlar üzerinden kesilmektedir. Karayollarında taşımacılık ve nakliye işi yapan ticari araçların taşıyabilecekleri yük miktarı aşımlarında idari para cezası düzenlenmektedir. İdari Para cezası, tonaj fazlası yükün aracın yüklü ağırlığı oranına göre uygulanmaktadır.  Yük aşım cezası uygulanırken yükle ilgili olarak verilmiş olan kanuni tolerans olan araç azami yüklü ağırlığının %3.75 ‘i + 500 kg. dikkate alınarak ceza yazılır. Yani kısaca bu tolerans miktarı (araç azami ağırlık+%3.75+500)  aşımının % olarak aşımına idari para cezası kesilir.

Aşağıda denetim istasyonları tarafından kesilen idari para cezaları yük aşım cezaları ve toleransları 2020 yılı güncel rakamları yazılmıştır. Bu para cezaları aşırı yük taşıdığı tespit edilen hem yükü gönderene hem de işletene (yükü taşıyan araç sahipleri) verilmektedir.  İşleten ve gönderenler aynı ise bu durumda işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.  İdari para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde para cezalarında %25 indirim uygulanmaktadır.

2020 Yılı Araç Tonaj Cezaları

Araç azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan  % 10 fazlasına kadar  (madde 65/1-b(a))

Ceza tutarı: 1.121,00 TL

Erken ödeme: 840,75 TL

 

Araç azami yüklü ağırlığı  veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan% 15 fazlasına kadar (madde 65/1-b(b))

Ceza tutarı: 2.248 TL

Erken ödeme: 1686  TL

 

Araç azami yüklü ağırlığı  veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan% 20 fazlasına kadar (madde 65/1-b(c))

Ceza tutarı: 3.372 TL

Erken ödeme: 2.529 TL

 

Araç azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan % 25 Fazlasına kadar (madde 65/1-b(d))

Ceza tutarı: 4.502,00 TL

Erken ödeme 3.376,50 TL

 

Araç azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan % 25 Fazlasına kadar (madde 65/1-b(d))

Ceza tutarı : 6.754 00 TL

Erken ödeme: 5.065,50 TL

 

Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak,( madde 65/1-d)

Uymayanlara: 275 TL

Erken Ödeme: 206.25 TL

Yol kenarı denetim istasyonları tarafından kesilen kantara girmeme ve kantar aşım cezalarının  2020 yılı güncel rakamları  bu şekildedir.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!