İKM Nasıl Olunur? 2023 Gardiyan Alım Şartları Nelerdir?

Ceza ve Tevfik evlerinde görevli memur olan infaz ve koruma memuru yani eski tabir ile gardiyan nasıl olunur? gardiyan olmak isteyenler tarafından 2023 yılında da araştırılmaya devam ediyor. İnfaz koruma memuru olmak isteyenler tarafından diğer araştırılan konular arasında yer alan; İKM Nasıl Olunur, Gardiyan Alım Şartları Nelerdir, gardiyan olmak için hangi bölümü okumalıyım, bayan gardiyanlık zor mu? Bayan gardiyan olma şartları 2023 yılında nelerdir, infaz koruma memuru nasıl olunur, başvuru şartları nelerdir, boy kilo şartı var mı hangi aşamalardan geçmek gerekiyor, görevde yükselebilirim, maaş ne kadar müracaatlarda aranan tüm şartları hakkında detaylı bilgilere yer verdik.

İKM Nasıl Olunur? Nasıl Başvurulur?

İKM olmak için 2 farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki KPSS sınavına girip, KPSS’den 70 puan ve üstünde puan almak ve bu puanı kullanarak alım olduğu zamanlarda İnfaz koruma memurluğu alım ilanları başvuruda bulunmak ve mülakatlardan mezun olmaktır. Adli Yargı İlk derece Mahkemesi Adalet komisyonu Başkanlıkları tarafından ilanlara başvuru bulunan lise, önlisans ve lisans mezunlarını devlet memur kadrosuna atanmak için müracaatta bulunmanın yanında daha önceden devlet memur olup kendi isteğiyle ayrılmış olanlar da gardiyan olabilmektedir.

Uzman erbaşlar kendi isteği ile memurluktan ayrıldıktan sonra kadro açılması durumunda da İnfaz Koruma memuru yani İKM olabilirler. Daha önceden devlet kadrosunda memur olarak görev alan ve istifa eden kişiler de (kadro açılması durumunda) Adalet Bakanlığı personel daire başkanlığının cezaevleri için açtıkları kadrolara müracaatta bulunarak İnfaz ve Koruma Memuru yani gardiyan olmak imkanları bulunmaktadır.

İKM yani eski adıyla gardiyanlar 657 sayılı Devlet Memurları kanununa bağlıdır ve Cezaevlerinde görev almaktadır. Cezaevleri Adalet Bakanlığı bünyesindedir ve Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlardır ve açık ve kapalı cezaevleri olmak üzere birçok cezaevinde görev yapan memurları alım için Adalet Bakanlığı personel daire başkanlığının yapılan alım ilanlarına başvuruda bulunan ve yapılan merkezi sınavda 70 puan ve üstü puan alarak mülakatlardan başarılı olarak geçen kişilerin görev yerleridir.

Cezaevlerindeki memurların görevleri suç işleyerek hüküm giyen hükümlü ve tutukluların her türlü ihtiyaçlarının (giydirilme, beslenme, yatırılma, eğitimi, çalıştırılması ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri vb.) gibi işlerde görevlidir.

Bu devlet kurumlarında görev yapan Gardiyan olarak bilinen infaz koruma memurları, Cumhuriyet Başsavcılığı ve cezaevi aracılığıyla Bakanlığa bağlı olarak çalışırlar.

İKM Alımları Nasıl Yapılır?

İKM alımları Adalet Bakanlığı Ceza Tevfik evleri genel müdürlüğünde ki boş kadrolar için açılan alım ilanlarına başvuru yapan ve mülakatlardan başarılı bir şekilde geçen adaylar arasından yapılır. Gardiyan olarak ataması yapılacak olan kişilerin alımları Adalet Bakanlığı tarafından, Bakanlığın memur alım işlemleri  “Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği” kapsamında yapılır.

2023 yılında da alım ilanları olduğunda bu ilanlara başvuru yapanlar arasından KPSS ‘den 70 puan almış olan adaylar arasında yapılacak mülakatlar sonrasında alımları gerçekleştirilecektir. Adalet Bakanlığı İKM alımları mevzuata göre belirlenen şartlara haiz olanlar arasından KPSS sınavına girmiş olmak ve sınavdan belirli bir puan almış olmak şartının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Mevzuat şartlarına uyan İKM alımlara başvuruda bulanacak olan adaylarda KPSS sınavına girmiş olma şartı aramaktadır ve bu sınavlardan en az 70 puan almış olmak şartının sağlanması istemektedir. KPSS sınavına giren adaylar, sözleşmeli veya kadrolu memur kadrolarına başvuru sonrasında katılacakları bir mülakat sınavı ile alınırlar. Bu mülakat sınavından da başarılı olan adaylar sözleşmeli ya da kadrolu olarak cezaevlerine atanırlar. Adalet Bakanlığına memur olmak için devlet memurluğuna atanabilme şartlarını mevzuatta Genel ve özel şartları belirlenmiştir.

İKM Nasıl Olunur? 2023 Gardiyan Alım Şartları Nelerdir?Pin
İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan) Nasıl Olunur?

İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan) Nasıl Olunur?

Gardiyan olmak isteyen İKM alımlarında Adalet Bakanlığı tarafından CTE’lere açılan boş kadrolar için alım ilanlarına başvurmalıdır. Alım ilanları Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmaktadır. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün sitesinden takip edebilir, ilanlar yayınlandığında başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru formunu, eğitim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya komisyon başkanlığı tarafından onaylanmış bir sureti ile birlikte adalet komisyonu (sınav merkezi) başkanına veya herhangi bir adli asliye mahkemesi adalet komisyonu başkanına doldurunuz. son başvuru gününde mesai bitimine kadar. uygulanmalıdır.

İşe alımlarda Bakanlığın memur alımı internet sitesinde yer alan ilanlarda başvuru yapabilecek adaylar için mevzuatta belirlenen genel ve özel şartlar, gerekli belge ve belgeler, son başvuru tarihleri ​​ve başvuruların nereye yapılacağına ilişkin detaylar İnfaz ve Koruma Görevlileri.

İKM olmak isteyenler tarafından araştırılan alımlar ise şu şekilde yapılmaktadır:

 • KPSS sınavlarından 70 puan almış olan adaylar İKM olmak için başvurularını Adliyelerdeki komisyonlara yapacaktır.
 • Komisyon belirli bir tarihte memurları çağırarak mülakat gerçekleştirecektir. Mülakat sınavlarında komisyon üyelerince genel kültür soruları sorulur. Bu sorulara doğru yanıt veren adaylar arasında puanlama yapılır.
 • Adayların atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan), Genel kültür (20 puan), Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),
  konularından oluşmaktadır.  Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.
 • Mülakat sınavından da başarılı olan adaylar Komisyon tarafından Adliyelerde ilan edilir.
 • Mülakat sınavından başarılı puan almış olan bu adaylar komisyon tarafından fiziki şartlara uygunluğunun kontrolü için boy kilo ölçümü yapmaktadır.
 • Boy kilo ölçümünü tamamlayan ve fiziki şartlara da uyan memur adaylarına Cumhuriyet Başsavcılığınca yazı gönderilerek görev başlamaları tebliğ edilir.
 • Bu sistem İnfaz koruma memurluğu öğrenci alımından haricindeki süreç bu şekilde ilerlemektedir.

İnfaz koruma memuru başvuru şartları arasında en çok merak edilen yaş sınırıdır. İKM olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız ve 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Yine infaz koruma memuru olabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmanız ve KPSS’den en az 70 puan almanız gerekmektedir.

Ortaöğretim, lisans veya önlisans mezunu olmanız hiç fark etmez KPSS’den en az 70 puan almanız durumunda başvuru yapabilirsiniz. Bu şartlar dışında İnfaz koruma memuru olmak için boy ve kilo şartı da bulunmaktadır. Erkek adayların en az 1.70 cm, bayanlarda ise en az 1.60 cm boydan uzun olmak gerekmektedir.

İKM olmak için yaş sınırı şartını aştıysanız yaş sınırı olmayan memurluklara göz atarak memur olabilirsiniz.

İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan) Alım Şartları 2023

Adalet Bakanlığı, gardiyan alımı için bazı şartları yerine getirmelidir. 2023 İcra ve Koruma Memuru işe alım koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Belirtilen aralıklarda boy-kilo endeksine sahip olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • En az lise diplomasına sahip olmak
 • 30 yaşını aşmamış olmak
 • Kadınlar için 160 cm’den uzun olmak
 • Erkekler için 170 cm olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak
 • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak
 • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak aranan genel şartlardır.

Başvuru aşamalarını aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • İlan yayınlanması
 • Başvuru
 • En yüksek puanlı adayların kabulü
 • Kontenjanın 3 katı aday
 • Boy kilo ölçümü
 • Sözlü mülakat aşamalarıdır.

Başvuruların kabul edilebilmesi için Başvuru şartlarını sağlayan adaylar Adalet Bakanlığının yayınladığı alım ilanlarını takip ederek, başvuru tarihleri arasında müracaat etmelidir. Eğer sizde başvuru şartlarını taşıyorsanız alım ilanlarına başvuru yapabilirsiniz. Daha sonrasında müracaat eden adaylar en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanmaktadır. Alınacak olan infaz koruma memurunun 3 katı kadar aday çağrılmaktadır.

Daha sonra ilk aşama olarak boy ve kilo ölçümü yapılmaktadır. Eğer boy ve kilo şartını taşımıyorsanız bu durumda elenirsiniz. Sonrasında sözlü mülakat yapılacaktır. Sözlü mülakatı da başarılı bir şekilde geçilmesi durumunda İnfaz koruma memur olarak göreve başlarsınız.

Sözlü mülakat aşamasından bahsedecek olursak; Bu aşamada adaya öncelikle kendini tanıtması için kendisi ile ilgili sorular sorulmaktadır. Daha sonra adaylardan iki zarf seçmesi istenmektedir. Bu zarflardan birinde güncel konular, genel kültür, tarih ve coğrafya ile ilgili sorular sorulur. Diğer zarflarda ise mesleki konulardan sorular yer almaktadır. Burada önemli olan adayın kendine güvenmesi ve özgüvenli olmasıdır.

Nihai listede; İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

Bayan İKM Alım Şartları 2023 Yılında Nelerdir?

Bayan İKM alım şartları aşağıdaki gibidir:

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • En az lise diplomasına sahip olmak
 • 30 yaşını aşmamış olmak
 • Belirtilen aralıklarda boy-kilo endeksine sahip olmak
 • Bayanlar için 160 cm’den uzun olmak
 • KPSS’den en az 70 puan almak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak
 • Güvenlik Soruşturmasından olumlu sonuç almak.
 • Boy uzunluğu ve kilosu arasında fark 13’ten fazla 17’den az olmamak

Örnek vermek gerekirse 180 cm olan bir bayan adayın kilosu 80+13=93’ten fazla 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.

İKM ve Gardiyan Alım İlanları 2023

İKM personel alımları Adalet Bakanlığının sitesinden yayınlanmaktadır. İlan tarihleri Bakanlığın sitelerinde yayınlandığında kosgebkredisi.com bizi takip ederek ilanları inceleyebilir, müracaat edebiliriniz.

İKM Personel Alım İlanı BAŞVURU için Tıklayınız.

Gardiyanlık Maaşı Ne Kadar? 2023

2023 yılında İnfaz Koruma Memurlarının gardiyanların maaşları 6.020 TL ile 17.690 TL civarındadır. Memurluğa ilk kez atananlar ile kıdemli memurlar arasında maaşlar değişiklik gösterecektir. Yine İKM’lerin evli olup olmamalarına, derece ve kademelerine göre maaşları da değişiklik gösterecektir.

 • Göreve yeni başlayan gardiyanların maaşları 6.020 TL-8.000 TL arasından değişmektedir. Bu maaş yıllar geçtikte artmaktadır. Bu maaşın dışında herhangi bir mesai ücreti, nöbet ücreti veya prim bulunmamaktadır. Tutulan ekstra nöbetler, mesai izni olarak geri döner.
 • Son zamanlarda alınan İnfaz Koruma Memurları sözleşmeli olmakta ve sözleşmeli memurların maaşları ise yeni zamlarla 6.020 TL ile 6.500 TL civarında olacaktır.
 • 2023 sözleşmeli bekar maaşı ortalama 6.020 TL’dir. Mezuniyet durumu, evlilik ve çocuk sayısına göre artmaktadır.

İKM ve Gardiyan Çalışma Saatleri

657 numaralı memur olarak ülke genelinde cezaevlerinde görev yapacak İKM’ler cezaevlerinde görev alacak. Her cezaevinde çalışma saatleri farklıdır. Gündüz ve vardiya sisteminde görev yapan gardiyanların çalışma saatleri aşağıdaki gibidir;

Mesai saatleri 2023 yılında şu şekildedir:

Gündüz sisteminde gardiyanlar sabah 08:00 akşam 17:00 arası çalışmaktadır. 8:00-17:00 arasında iş saatleri olan memurların tatilleri iki gün yani Cumartesi, Pazar tatildir.

Vardiya sistemi cezaevinin durumuna göre değişmektedir.

Vardiya sisteminde ise aşağıdaki gibidir:

 • Pazartesi 08:00-20:00
 • Salı : 20:00-08:00
 • Çarşamba ve Perşembe tatil
 • Cuma 08:00 – 20:00 saatleri arasında görev yaparlar.

Yine:

 • 09:00- 17:00 Memur gibi çalışan infaz koruma memurları olduğu gibi,
 • 24 saat çalışma 72 saat dinlenme vardiyalı çalışarak 24 saat çalıştıktan sonra 72 saat dinlenen infaz koruma memurları da bulunmaktadır.
 • Şu an pandemi dolayısıyla 10 gün cezaevi- 10 gün ev- 10 Serbest çalışma olarka 1 ayı tamamlayan çalışma stili de bulunmaktadır.

Gardiyanların yıllık tatil izin günleri de değişir, 10 yıla kadar senelik 20 gün, 10 yıl sonrasında yılda 30 gün izin kullanmaktadır.

Gardiyanlık Başvurusu Nasıl Yapılır? 2023 e-Devlet Başvurusu

Gardiyanlık Başvuru yeri ve şekli aşağıdaki gibidir:

Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde Belirlenecek olan tarihlerde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

2023 Gardiyan Alımı

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma memur alım ilanları yayınlandığında Gardiyan alımı 2021 başvuru tarihi belli olacak .En son alımlar Şubat tarihinde yapılmış ve sonuçlar Nisan ayında açıklanmıştı. Son güncel alım ilanlarını kaçırmamak için kosgebkredisi.com bizi takip ederek ya da Adalet Bakanlığı Duyurular kısmından alım ilanlarının başvuru ve son başvuru tarihlerini takip edebilirsiniz.

2023 Gardiyan Alımı Başvuru Tarihleri

En son gerçekleştirilen Gardiyan alımı başvuru tarihleri şu şekildeydi.

Başvurular 23.02.2021 tarihinde başlayıp 12.03.2021 tarihi saat 23.59’da son buldu. Yeni Alım tarihlerini duyurusu yayınlandığı andan itibaren anlık olarak sitemizde yayınlanacaktır.

İKM Öğrenci Alımları 2023

2015 yılından itibaren liselerde Adalet bölümü açılmıştır. Adalet bölümünü seçerek liseden bu bölümden mezun olan olan öğrenciler adliye ve cezaevlerinde çalışmak üzere İKM eğitim almaktadırlar. Mülakatlarda liseden Adalet bölümü mezunu olan İKM öğrencilerine daha fazla ayrıcalık tanınmaktadır.

Öğrenci adayı olabilmek için adaylardan başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

 • İdare memurluğu öğrenciliği için Bakanlıktan temin edilecek Başvuru Formu
 • İnfaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarından temin edilecek Başvuru formu
 • Adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan
 • Öğrenim belgesinin fotokopisi
 • Merkezî sınav sonuç belgesinin fotokopisi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

Adaylar hazırladıkları bu belgelerle en son başvuru günü mesai bitimine kadar, idare memurluğu öğrenciliği için Bakanlığa, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için ise sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvururlar.

Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile idare memurluğu öğrenciliği için Bakanlığa, infaz ve koruma memuru öğrenciliği için sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderili

YouTube video

Gardiyan Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekiyor?

Gardiyan olmak için mezun olunması gereken bölümler hangileri olduğunu açıklayacak olursak:

 • İnfaz koruma memuru olmak için Liselerde açılan Adalet bölümünden;
 • Üniversitelerde ise Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri bölümünden mezun olmak gereklidir.

Lise, önlisans ve  lisans mezunları dışarıdan İKM alımlarına başvuruda bulunabilmeleri için KPSS sınavından 70 puan alarak alım ilanlarına başvuruda bulunarak gardiyan olabilirler. KPSS sınavından  taban puanlar genellikle çok alımın olduğu şehirlerde 72-73 ile başlıyor, ancak alımların az olduğu illerde taban puanlar 80 kere kadar çıkabilmektedir. 2021 yılında İKM alımları 2021 KPSS puanlar ile alınacaktır.

Atama Sırasında İstenilecek Belgeler:

Ataması yapılacak kişilerden istenecek olan belgeler ise aşağıdaki gibidir:

 • Diploma
 • Sağlık Kurulu Raporu
 • 2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi
 • Mal Bildirim Formu
 • İlgili sınav merkezi tarafından talep edilen diğer evraklar.

Görevde yükselme İmkanı

Son olarak görevde yükselmeden de bahsedelim.

Kurum içi yapılan sınavlar ile birlikte sırasıyla aşağıdaki gibidir:

 • Başmemur
 • İdare memuru
 • İkinci müdür
 • Cezaevi müdürü olacak şekilde hiyerarşik bir yükselme ile görevde yükselme imkanı da sunulmaktadır.

GÜNCELLEME:

 • İnfaz ve Koruma Başmemurları için rotasyon adı verilen mecburi tayin görevi 2021 yılı itibariyle başlamıştır. Görev yaptığı yerde ki süresine bağlı olarak Başmemurlar tayin edilirler.
 • CTE tarafından tayinler için yeni bir havuz sistemi yapılmış olup bu sisteme NAS adı verilmektedir.
 • Sistem puana göre işlemekte olup, görev yaptığı yer itibariyle tüm memurlara bir puan verilir
 • Tayin talep edilen yere en çok puanı olan kişi gönderilir.

En güncel İKM alım ilanları ve diğer merak edilen konular ile ilgili bilgileri kosgebkredisi.com takip ederek öğrenebilirsiniz.

Gardiyanlar Kaç Ay Eğitim Alır?

İnfaz ve koruma memuru olabilmek için Ceza İnfaz Kurumları ve Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezinde 5 aylık bir eğitim verilmektedir. Bu eğitim mesleğe hazırlık eğitimidir.

Gardiyanların Emeklilik Yaşı Kaçtır?

Bekçilikten emekli olabilmek için 60 yıl + 25 yıl hizmet süresinin tamamlanması gerekiyor. Askerlik borcu yapılsa bile bu yaş grubu değişmez.

Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1