KosgebKredisi.com

49 Yıllığına Devletten Arazi Kiralama 2022 Bedeli (GÜNCEL)

01.03.2022

Milli tarım ve hazine arazilerinin kiralanmasına dair tüm detaylara ulaşarak, hangi arazilerin kiralandığını, hazine arazisi kiralama şartları 2022 yılı bedeli ne kadar, hazine arazileri haritası ve başvurular hakkında tüm detayları öğrenebilir, kiralık hazine arazilerini inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

49 Yıllığına Devletten Arazi Kiralama 2022 Bedeli (GÜNCEL)

Devletin ekonomiye katkı sağlamak amacı ile kullanılacak projelere dahil ettiği hazine arazilerini kullanıma açması ile birlikte projelere hazine arazilerini kullanıma açması ile ekonomiye katkı sağlanarak, çiftçiye desteğin artacağı ön görülmüştür. İçeriğimizde hazine arazi kiralama şartları 2022 yılı bedeli ne kadar, devletten hazine arazisi nasıl kiralanır, hazine arazisi kiralama ücretleri, hazine arazisi kiralama danışmanlık ile ilgili bilgileri alabilir bununla beraber hazine arazisi nasıl tespit edilir, 49 yıllığına Devletten arazi kiralama, arazi haritası 2022 yılı ile ilgili tüm detayları hazine arazisi kiralama şartları içeriğimizde görebilirsiniz.

Devletten Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Devlet, geçtiğimiz yıl tarım projeleri gibi ekonomiye katkı sağlayacak projelerde kullanılmak üzere, hazine arazilerini kullanıma açmıştır. Devletten hazine arazisi kiralamak isteyen girişimci ve yatırımcılar şahıs arazisi kiralarken uygulanan prosedürlerden daha fazlasını uygulamak ve devletle mevzuat hükümlerine göre bir anlaşma yapmak gerekmektedir.

Hazine arazisi kiralamak için; Kiralama Talep Formu (Ek-1) ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Milli Emlak Müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Hazine Arazisi Kimler Tarafından Kiralanabilir? 

Devlete ait olan hazinelerin tarım amaçlı arazi kiralamak adına çiftçilerin belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir. Hazine arazisini tarım amaçlı kiralayabilecek olan kişiler aşağıdaki gibidir:

 • Köy ve mahallede nüfusa kaydının olmaması ile beraber en az 3 yıl süre ile o mahalle yada köyde ikamet etmiş olan çiftçiler,
 • Köy ve mahallede nüfusa bağlı kayıt olanlar ve o köyde veya mahallede ikamet etmekte olan çiftçiler,
 • Mahalle yada köy nüfusuna kayıtlı olarak gözüken ancak o köyde ya da mahallede ikamet etmeyen olan çiftçiler, 
 • Yeterli toprağa sahip olmayan veya hiç toprağı olmayan çiftçiler hazine arazisi kiralayabilirler.

Hazine Arazisini Kiralamak için Nereye Başvurulur?

Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanmasına ilişkin başvuru süreçleri aşağıdaki gibidir:

 • İllerde çevre ve şehircilik il müdürlüğü, milli emlak dairesi başkanlığı veya müdürlüğüne başvuru yapılmaktadır.
 • İlçelerde milli emlak müdürlüğü, yok ise milli emlak şefliği tarafından ilan edilen hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak verilen ilan süresi içinde bu kurumlara başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Her başvuru sahibi için ikamet, nüfus kaydı, medeni durumu, arazi varlığı ve aile nüfusu bilgileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde yer alan bilgiler de kontrol edilir ve incelenmesi yapılarak başvuru sahibine ilişkin puanlama işlemleri yapılır.
 • Başvuru sahibi için düzenlenen form esas alınarak Başvuru Sıralama Formu doldurulur.
 • En yüksek puanı alandan başlanır ve başvuru sahipleri sıralanır.
 • Bu formlar emlak yada milli emlak müdürü tarafından onaylanır.
 • Başvuru sıralama listesi dikkate alınarak en yüksek puanı alandan başlamak üzere, ilan edilen taşınmaz ve bölüm sayısı kadar başvuru sahibi değerlendirme süresinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içerisinde kura çekimine davet edilir.
 • Emlak müdürü, müdür yardımcısı, bir milli emlak uzmanı veya memur ile Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden bir ziraat mühendisinden oluşan komisyon tarafından en yüksek puanı alandan başlamak üzere kura çekimi yapılarak taşınmazlara ilişkin hak sahipleri belirlenir.
 • Bu adımları sırası ile uygulayarak hazine arazisi kiralamak için başvuru yapabilir ve süreçleri takip edebilirsiniz.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yapılan açıklama ile 2022 yılı içinde kiralamaya çıkmış hazine arazilerini inceleyebilirsiniz. İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Marmara bölgelerinde konumlanan illerde araziler kiralanmaya sunulmuştur. İnceleyerek hangi arazileri kiralayabileceğinizi öğrenerek gerekli yerlere başvuru sağlayabilirsiniz.

Hazine Arazilerinin Kiralanması 2022

Milli Tarım Projesi kapsamında geçen yıl havza bazlı üretim modeline geçildi. Bu kapsamda Devlet, Türkiye’nin verimli topraklarının daha kapsamlı kullanılabilmesi ve çiftçinin ihtiyacına göre değil, ülkenin ihtiyacına göre ekim modeli belirlenmesinin önünü açtık. Devlet, ülkemizi bölge bölge sınıflandırdı ve hangi ilde, hangi ilçede hangi çiftçinin ne ekeceğine karar verebilecek seviyeye geldi. Tarım ve Hayvancılık amacıyla Devlete ait tarımsal arazilerinin kiralanması için gerekli şartlar şunlardır;

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Çiftçi olmak,
 • Aile başkanı olmak,
 • En az üç yıldan beri sürekli olarak o köyde ya da beldede ikamet etmek (Ancak, 2510 sayılı İskân Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre tarımsal yerleşime tabi tutulanlar da üç yıllık oturma şartı aranmaz),
 • Topraksız veya yeterli toprağı olmamak.

Bu şartları taşıyan çiftçilerimiz hazine arazilerinin ekilmesi için Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre başvuruda bulunabilirler. Devletten Hazine Arazisi kiralamak isteyen birden fazla çiftçi veya üretici olduğunda ise aşağıda ki kriterleri taşıyan çiftçilere kiralamada öncelik verilmektedir.

 • Kendisinin veya ailesi üyelerinin hiç toprağı olmayanlar.
 • Yeterli toprağı olmayanlar.
 • Topraksız veya yeterli toprağı olmayıp en az üç yıldan beri kiracılık, ortakçılık veya tarım işçiliği yapanlar.

Devlet arazilerinin kiraya verilmesi hakkında ki tebliğname gereğince sadece tarım ve hayvancılık için değil, aşağıda belirtilen alanların da kiralanması söz konusudur. Bu alanlar;

 • Milli Eğitim Bakanlığına Tahsisli Ve Bu Bakanlığa Bağlı Okul Ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon Ve Benzeri Yerler
 • Ağaçlandırma İşlemleri
 • Yüksek Öğretim Kurumlarına Tahsisli Taşınmazlar,
 • Kültür Ve Turizm Bakanlığına Tahsisli Olup Döner Sermaye Hizmetlerinde Kullanılan Taşınmazlar,
 • Balıkçı Barınakları
 • Kıyı Kanunu Kapsamına Giren Yerler
 • Hazinenin El birliği veya paylı mülkiyetinde bulunan taşınmazlar olarak sıralanabilir.

Bu kapsamda Devlet arazilerinin kiralanmasında, kiralanmak isteyen arazinin sektörüne ve özelliklerine göre, tebliğname hükümlerine göre hareket edilecektir. Kiralamak isteyen vatandaş, kiralık arazi şartnamesi formundan başlamak üzere, projelendireceği her alan için gerekli evrakları tanzim etmelidir. Arazi fiyatları kiralama usulünden sonra belirtilecektir. Devletten Hazine arazisi kiralama 4 farklı şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar sırasıyla;

 • 10 Yıl Sonunda Tekrar Kiralama veya Satın Alma Olanağı
 • 10 Yıla Kadar Kiralama
 • Bedelinin Yarısı
 • Cari Yıl İzinsiz Kullanma
 • Doğrudan Kiralama
 • Kiralama Süresi

Belediyeden hazine arazisi satın alma ve kiralama işlemleri hakkında hemen bilgi alabilirsiniz.

Hazine Arazileri Ne Kadar Süre ile Kiraya Verilir?

Hazineye ait tarım arazileri 10 yıl süre ile kiralanmaktadır. Hazine arazilerini kiralamak isteyen kişiler gerekli şartları taşıyor ise emlak müdürlükleri veya milli emlak müdürlüklerine gerekli belgeleri ve başvuru formlarını ileterek hazine arazisi kiralayabilir ve 10 yıl süre ile işletebilir.

Arazi Kiralama Başvuru Formu

                                         TARIM ARAZİSİ KİRALAMA TALEP FORMU

                                                    …………………….. VALİLİĞİNE
                              (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü / Milli Emlak Müdürlüğü)

                                                  ………………KAYMAKAMLIĞINA
                                     (Milli Emlak Müdürlüğü / Milli Emlak Şefliği)

         Tarımsal amaçla kullanılmak üzere ilan edilen ve ikamet ettiğim/nüfusa kayıtlı olduğum ………..…..
Köyünde/Mahallesinde bulunan Hazine taşınmazını tarımsal üretim yapmak amacıyla kiralamak istiyorum.

Bu formda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde; tarafıma kiralama yapılmamasını, sözleşme yapılmış ise feshedilmesini ve herhangi bir talepte bulunmayacağımı taahhüt ediyorum.

Gereğini arz ederim.

…/…../20…

İMZA

BAŞVURU SAHİBİ(GEREKLİ BİLGİLER DOLDURULUR)
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe/Mahalle/Köy
Medeni Durumu
Çocuk Sayısı
Köy/Mahalle Oturma Süresi
Kendisinin ve Eşinin Sahip Olduğu Toplam Arazi Miktarı
Telefon Numarası
İkametgah Adresi
ÖRNEKTİR!

En Fazla Kaç Dönüm Hazine Arazisi Kiralanır?  

 • Hazine arazisinin kiralanabilmesinde belirli sınırlar vardır.
 • En fazla kiralanabilecek olan hazine arazisinin 60 dönüm olması gerekmektedir.
 • 60 dönümün üstünde hazine arazisi kiralanamaz.
 • 60 dönümü geçen taşınmazların krokisine ulaşım yolu da eklenerek 60 dönümlük araziler şeklinde kiraya verilebilecektir.
 • Tamamen topraksız veya yeterli toprağı bulunmayanlar, bu açıklamadan sonra sadece bir defa hak kazanacaktır.
 • Yapılan yeni düzenlemeye göre sınır 60 dönüm olarak belirlenmiştir.
 • Yararlanmak isteyen arazi kiracılarının sınırlarını 60 dönüm olarak tutmaları gerekmektedir. 

Hangi Araziler Kiralanır?

Türkiye genelinde Maliye Bakanlığına bağlı bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, belirlenen araziler kiralanabilmektedir. Bu araziler Milli Emlak Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kiralama ilanları adıyla bulunmaktadır. Bu ilanları inceleyerek, hangi ilde kaç hazine arazisinin ve alanının kiralık olduğunu görebilir ve ne kadar olduğunu, bedelini öğrenebilirsiniz.

Devlet Arazileri Kiralama Usulleri

Mevzuata göre, devlet arazi kiralarken 3 farklı kiralama usulünü esas almıştır. Bunlar:

 • Pazarlık Usulü,
 • Açık Teklif Usulü ve
 • Kapalı Teklif Usulüdür.

Yukarıda anlatılan hazine arazilerinin kiralanmasına ilişkin ilanları incelerseniz, hangi arazinin hangi usule göre kiralandığını öğrenebilirsiniz. Tarım ve Hayvancılık sektöründe Devletimiz tarafından verilen Geri Ödemesiz Hibe, Proje Teşviki, Faizsiz Kredi ve diğer avantajlardan yararlanabilir, kendi işinizin sahibi olabilirsiniz. Belirlenen bir yeniliğe göre, 10 yıllık hazine arazisi kiralayan çiftçilerimiz, bu arazinin satışı olduğunda ilk müşterileri olacaklardır.

Belediyeden hazine arazisi satın alma ve kiralama hakkında bilgi alabilir ve 2022 yılı için Belediye’den hazine kiralama yada satın alma için tüm ilanları görebilir başvuru yapabilirsiniz.

Hazine Arazisi Nasıl Tespit Edilir?

 • Türkiye’de hazine arazileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenmektedir.
 • Eğer hazine arazisi kiralayacaksanız Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinde yer alan kiralık ilanlarına bakmalısınız.
 • Bu ilanlarda hangi ilde kaç tane kiralık hazine arazisi olduğunu öğrenebilirsiniz.
 • Tarımsal amaçlı hazine arazileri imar planı yok ise yada imar planında tarımsal amaca uygun yer alan ve tarımsal amaçla kullanılan hazinenin özel mülkiyetindeki araziler ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler tarımsal amaçlı kiraya verilmektedir.

Hazine Arazileri Haritası

Kiralık hazine arazilerini milliemlak.gov.tr üzerinden şehirlere göre dağılımını ve kiralanacak haritaları görebilirsiniz.

49 Yıllığına Arazi Kiralama

Hazine arazilerini 49 yıllığına kiralamanız mümkün değildir. Yeni düzenleme ile arazi kiralama yılları 10 yıl ile sınırlandırılmıştır. 10 yıl süre için hazine arazisi kiralayabilirsiniz.

10 Yıllık Hazine Arazisi Kiralama Şartları Nelerdir?

 • Arazinin tarıma müsait hazine arazisi olması,
 • Kiralanacak arazide en az 3 yıl boyunca çiftçilik yapıyor olmak,
 • Arazi kullanımı karşılığında ecrimisil bedelini ödemeyi kabul etmek,
 • 10 yıl kira sözleşmesi imzalamayı kabul etmek,
 • Başvuru tarihlerinde ilgili birimlere başvurmak gerekiyor.

Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri Milli Emlak Birimlerine yapılacaktır. 10 senelik sözleşme bitiminde çiftçimiz isterse araziyi satın alabiliyor.

Kiralama ücreti ise arazinin ecrimisil bedelinin yarısı olarak belirtiliyor. (Ecrimisil haksız işgal anlamına geliyor. Çiftçimiz hazine arazisini izinsiz kullandığı için işgal etmiş oluyor ve bunun için bir ecrimisil bedeli ödüyor. Kaç para tutacağı ve bedel hesaplaması başvuru merkezlerinde yapılabiliyor.)

Hazine Arazisi Sorgulama Nasıl Yapılır? (e-Devlet)

 • Hazine arazisi sorgulamak için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sunmuş olduğu ”Arazi Toplulaştırma Uygulaması” hizmeti ile hemen hazine arazisi sorgulaması yapabilirsiniz.
 • T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak, sorgulama işleminizi başlatabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Hazine Arazisi Kiralama Bedeli 2022

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan ilanlar üzerinden, kiralamaya çıkmış olan hazine arazilerinin ücretleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Arazinin bulunduğu bölgeye ve şehre göre, ücretlendirmelerde dalgalanmalar görülmektedir. 1.000 TL’ye Devletten arazi kiralayabileceğiniz gibi, 60.000 TL ve daha fazlasına da hazine arazisi kiralayabilirsiniz. Bu ücretlendirme, arazinin konumuna göre değiştiği gibi sizin kriterlerinize ve tercihinize göre de değişecektir. Bölge seçeneğinizi, yüz ölçüm bilgilerini, fiyat aralığını girip filtreleme yaparak, kendi bütçenize uygun olan hazine arazisine ulaşabilir ve satın almak için talepte bulunabilirsiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayfasında yer alan Kiralamaya Çıkmış Hazine Arazileri menüsünden, kiralanmaya sunulmuş araziler hakkında hemen bilgi alabilirsiniz.

Hazine Arazisi Kiralama Danışmanlık Sistemi

Devletten hazine arazisi kiralamak isteyen şahıs firmaları, anonim şirketler ve limited şirketleri gibi pek çok kurum ve kuruluşlar kiralama süreçlerinde danışmanlık desteği almak istemektedir. Kiralama ve satış ile alakalı her türlü sorunların çözümünde, danışmanlık sistemi ilgilenmekte ve çözüm üretmektedir.

Hazine Arazisi Kiralama ve Teslim

1- Hangi Durumlarda Kira Sözleşmesi Feshedilir?

Mülk sahibi şu durumlar ile birlikte kiraladığı yer ile ilgili olarak sözleşmeyi feshedebilmesi mümkündür;

 • Fesih talebinde bulunması gerekmektedir.
 • Kira sözleşme dönemi sonlanmadan kiraladığı yer ile ilişkin faaliyetlerini durdurması gerekir.
 • Kiracı yeri tarımsal amaç dışında kullandığı tespit edilmesi gerekir.
 • Kiracının kira sözleşmesinde yer alan hususlara aykırı hareket etmesi halinde kira sözleşmesi gerekir.

2- Arazinin Çiftçiye Teslimi Nasıl Yapılır?

 • Kiraya verilecek olan devlet hazine arazisi, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim tutanağı ile birlikte kiracısına teslim edilecektir.
 • Teslim tutanağı 3 nüshadan oluşmaktadır.
 • Bu örneklerden biri Tarım ve Orman Bakanlığı il ya da ilçe müdürlüklerine verilecek,
 • Biri kiracıya teslim edilecek,
 • Bir diğer nüsha ise dosyada saklanacaktır.
 • Kiracı arazisini kiraladıktan sonra en fazla 6 ay içerisinde amacına uygun kullanması gerekmektedir.
 • Yıllık olarak denetlemeler yapılmaktadır.
 • Kiralanan taşınmazlar, amacı dışında kullanılmaması gerekmektedir.
 • Arazi üzerine asla sabit yapı ve tesis inşa edilmemektedir.
Verilen oy post

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
error: Content is protected !!