49 Yıllığına Devletten Arazi Kiralama 2023 Bedeli (GÜNCEL)

Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kullanılacak projelerde yer alan hazine arazilerinin açılması ile birlikte hazine arazilerinin projelerin kullanımına açılması ile ekonomiye katkı sağlanarak çiftçiye verilen desteğin artacağı öngörülmektedir.

İçeriğimizde 2023 yılında hazine arazisi kiralama şartları ne kadar, hazine arazisi devletten nasıl kiralanıyor, hazine arazisi kira bedelleri, hazine arazisi kiralama danışmanlığı alınabiliyor, ancak hazine arazisi nasıl belirleniyor, hazine arazisi kirası nasıl oluyor? Devlet 49 yıllık arazi haritası 2023 ile ilgili tüm detayları hazine arazi kiralama şartlarımızda görebilirsiniz.

Devletten Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Geçen yıl hükümet, tarım projeleri gibi ekonomiye katkı sağlayacak projelerde kullanılmak üzere hazine arazilerini hizmete açmıştı. Devletten hazine arazisi kiralamak isteyen girişimci ve yatırımcıların özel arazi kiralarken uygulanan prosedürlerden daha fazla başvurmaları ve mevzuat hükümlerine uygun olarak devletle anlaşma yapmaları gerekmektedir.

Hazine arazisi kiralamak için; Kiralama Talep Formu (Ek-1) ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Milli Emlak Müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Hazine Arazisi Kimler Tarafından Kiralanabilir? 

Tarımsal amaçlarla arazi kiralamak için devlet hazinelerinin çiftçilerin belirlediği koşulları karşılaması gerekir. Hazine arazisini tarımsal amaçlı kiralayabilecek kişiler şunlardır:

 • Köy veya mahallede kaydı olmaksızın o mahalle veya köyde en az 3 yıl ikamet eden çiftçiler,
 • Köy ve mahallede kayıtlı olanlar ile o köy veya mahallede ikamet eden çiftçiler,
 • Mahalle veya köy nüfusuna kayıtlı görünen ancak o köy veya mahallede ikamet etmeyen çiftçiler,
 • Yeterli arazisi olmayan veya hiç arazisi olmayan çiftçiler hazine arazisi kiralayabilirler.

Hazine Arazisini Kiralamak için Nereye Başvurulur?

Hazineye ait tarım arazilerinin kiralanması için başvuru süreçleri aşağıdaki gibidir:

 • İllerde başvurular il çevre ve şehircilik müdürlüğüne, ulusal emlak ofisi başkanına veya müdürlüğe yapılır.
 • İlçelerde milli emlak müdürlüğü veya değilse milli emlak amirliği tarafından beyan edilen hazineye ait tarım arazilerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçilerin Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak bu kurumlara başvurmaları gerekmektedir.
 • Her başvuru sahibi için ikametgah, nüfus kaydı, medeni durum, arazi varlıkları ve aile nüfus bilgileri de kontrol edilerek Merkezi Nüfus Yönetim Sistemi (MERNIS) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemindeki bilgiler kontrol edilerek puanlama işlemleri yapılır.
 • Başvuru sahibi için hazırlanan forma göre Başvuru Sıralama Formu doldurulur.
 • En yüksek puanı alandan başlanır ve başvuru sahipleri sıralanır.
 • Bu formlar emlak yada milli emlak müdürü tarafından onaylanır.
 • Başvuru sıralama listesi dikkate alınarak, en yüksek puana sahip olandan başlayarak, ilan edilen mülk ve bölüm sayısı kadar başvuru sahibi, değerlendirme süresinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde kuraya davet edilir.
 • Taşınmazların hak sahipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden emlak müdürü, müdür yardımcısı, milli emlak uzmanı veya memur ile ziraat mühendisinden oluşan komisyon tarafından en yüksek puana sahip kişiden başlayarak kura ile belirlenir.
 • Hazine arazisi kiralamak için başvurabilir ve bu adımları sırasıyla takip ederek süreçleri takip edebilirsiniz.

T.R. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yapılan açıklama ile 2023 yılında kiralanan hazine arazilerini inceleyebilirsiniz. İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde yer alan illerdeki arsalar kiralık olarak sunulmaktadır. Hangi arazileri kiralayabileceğinizi inceleyerek gerekli yerlere başvurabilirsiniz.

Hazine Arazilerinin Kiralanması 2023

Milli Tarım Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl havza bazlı üretim modeline geçildi. Bu kapsamda Devlet, Türkiye’nin verimli topraklarının daha yaygın olarak kullanılmasının ve çiftçinin ihtiyaçlarına göre değil, ülkenin ihtiyaçlarına göre bir ekim modeli belirlenmesinin önünü açmıştır. Devlet ülkemizi bölgelere göre sınıflandırmış, hangi çiftçinin hangi ilde, hangi ilçede ne ekeceğine karar verebilecek düzeye gelmiştir.

Devlete ait tarım arazilerinin tarım ve hayvancılık amacıyla kiralanması için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir;

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Çiftçi olmak,
 • Aile başkanı olmak,
 • En az üç yıldan beri sürekli olarak o köyde ya da beldede ikamet etmek (Ancak, 2510 sayılı İskân Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre tarımsal yerleşime tabi tutulanlar da üç yıllık oturma şartı aranmaz),
 • Topraksız veya yeterli toprağı olmamak.

Bu şartları sağlayan çiftçilerimiz Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre hazine arazilerinin ekimi için başvuruda bulunabilirler. Devletten Hazine Arazisi kiralamak isteyen birden fazla çiftçi veya üretici olduğunda, aşağıdaki kriterleri sağlayan çiftçilere öncelik verilir.

 • Kendisinin veya ailesi üyelerinin hiç toprağı olmayanlar.
 • Yeterli toprağı olmayanlar.
 • Topraksız veya yeterli toprağı olmayıp en az üç yıldan beri kiracılık, ortakçılık veya tarım işçiliği yapanlar.

Devlet arazilerinin sadece tarım ve hayvancılık için değil, aşağıdaki alanlar için de kiralanmasına ilişkin tebliğe göre bu alanlar:

 • Milli Eğitim Bakanlığına Tahsisli Ve Bu Bakanlığa Bağlı Okul Ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon Ve Benzeri Yerler
 • Ağaçlandırma İşlemleri
 • Yüksek Öğretim Kurumlarına Tahsisli Taşınmazlar,
 • Kültür Ve Turizm Bakanlığına Tahsisli Olup Döner Sermaye Hizmetlerinde Kullanılan Taşınmazlar,
 • Balıkçı Barınakları
 • Kıyı Kanunu Kapsamına Giren Yerler
 • Hazinenin El birliği veya paylı mülkiyetinde bulunan taşınmazlar olarak sıralanabilir.

Bu kapsamda devlet arazilerinin kiralanmasında, kiralanmak istenen arazinin sektör ve özelliklerine göre Tebliğ hükümlerine göre hareket edilecektir. Kiralamak isteyen vatandaşlar, kiralık arsa şartname formundan başlayarak projelendirilecek her alan için gerekli evrakları hazırlamalıdır.

Arsa fiyatları kiralama işleminden sonra belirlenecektir. Hazine arazisinin devletten kiralanması 4 farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar sırasıyla;

 • 10 Yıl Sonunda Tekrar Kiralama veya Satın Alma Olanağı
 • 10 Yıla Kadar Kiralama
 • Bedelinin Yarısı
 • Cari Yıl İzinsiz Kullanma
 • Doğrudan Kiralama
 • Kiralama Süresi

Belediyeden hazine arazisi satın alma ve kiralama işlemleri hakkında hemen bilgi alabilirsiniz.

Hazine Arazileri Ne Kadar Süre ile Kiraya Verilir?

Hazineye ait tarım arazileri 10 yıllığına kiralanmaktadır. Hazine arazisi kiralamak isteyen kişiler gerekli şartları sağlamaları halinde gerekli belge ve başvuru formlarını emlak müdürlüklerine veya ulusal emlak müdürlüklerine ibraz ederek hazine arazisini kiralayabilir ve 10 yıl süreyle işletebilirler.

Arazi Kiralama Başvuru Formu

                                         TARIM ARAZİSİ KİRALAMA TALEP FORMU

                                                    …………………….. VALİLİĞİNE
                              (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü / Milli Emlak Müdürlüğü)

                                                  ………………KAYMAKAMLIĞINA
                                     (Milli Emlak Müdürlüğü / Milli Emlak Şefliği)

         Tarımsal amaçla kullanılmak üzere ilan edilen ve ikamet ettiğim/nüfusa kayıtlı olduğum ………..…..
Köyünde/Mahallesinde bulunan Hazine taşınmazını tarımsal üretim yapmak amacıyla kiralamak istiyorum.

Bu formda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde; tarafıma kiralama yapılmamasını, sözleşme yapılmış ise feshedilmesini ve herhangi bir talepte bulunmayacağımı taahhüt ediyorum.

Gereğini arz ederim.

…/…../2023

İMZA

BAŞVURU SAHİBİ(GEREKLİ BİLGİLER DOLDURULUR)
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe/Mahalle/Köy
Medeni Durumu
Çocuk Sayısı
Köy/Mahalle Oturma Süresi
Kendisinin ve Eşinin Sahip Olduğu Toplam Arazi Miktarı
Telefon Numarası
İkametgah Adresi
ÖRNEKTİR!

En Fazla Kaç Dönüm Hazine Arazisi Kiralanır?

En Fazla Kaç Dönüm Hazine Arazisi Kiralanır?

 • Hazine arazisinin kiralanabilmesinde belirli sınırlar vardır.
 • En fazla kiralanabilecek olan hazine arazisinin 60 dönüm olması gerekmektedir.
 • 60 dönümün üstünde hazine arazisi kiralanamaz.
 • 60 dönümü geçen taşınmazların krokisine ulaşım yolu da eklenerek 60 dönümlük araziler şeklinde kiraya verilebilecektir.
 • Tamamen topraksız veya yeterli arazisi olmayanlar, bu açıklamanın ardından yalnızca bir kez hak kazanacaktır.
 • Yapılan yeni düzenlemeye göre sınır 60 dönüm olarak belirlenmiştir.
 • Yararlanmak isteyen arazi kiracıları sınırlarını 60 dönüm olarak tutmak zorundadır.

Hangi Araziler Kiralanır?

Türkiye genelinde Maliye Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen araziler kiralanabilir. Bu arsalar Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde kira ilanları adı altında yer almaktadır. Bu ilanları inceleyerek hangi ilde kaç hazine arazisi ve arazisinin kiralandığını görebilir, ne kadar ve maliyetini öğrenebilirsiniz.

Devlet Arazileri Kiralama Usulleri

Mevzuata göre devlet arazi kiralarken 3 farklı kiralama yöntemini esas almıştır. Bunlar:

 • Pazarlık Usulü,
 • Açık Teklif Usulü ve
 • Kapalı Teklif Usulüdür.

Yukarıda anlatılan hazine arazilerinin kiralanması ile ilgili ilanları incelerseniz hangi arazilerin hangi yönteme göre kiralandığını öğrenebilirsiniz. Tarım ve Hayvancılık sektöründe Devletimizin vermiş olduğu Geri Ödemesiz Hibe, Proje Teşvik, Faizsiz Kredi ve diğer avantajlardan faydalanabilir, kendi işinizin sahibi olabilirsiniz. Bir yeniliğe göre 10 yıllığına hazine arazisi kiralayan çiftçilerimiz bu arazi satıldığında ilk müşterileri olacak.

Belediyeden hazine arazisi satın alma ve kiralama hakkında bilgi alabilir ve 2023 yılı için Belediye’den hazine kiralama yada satın alma için tüm ilanları görebilir başvuru yapabilirsiniz.

Hazine Arazisi Nasıl Tespit Edilir?

 • Türkiye’deki hazine arazileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.
 • Hazine arazisi kiralayacaksanız Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan kiralık ilanlarına bakmalısınız.
 • Bu ilanlarda her ilde kaç tane hazine arazisi olduğunu öğrenebilirsiniz.
 • Tarım amaçlı hazine arazilerinin imar planı veya imar planında bulunmaması durumunda, hazinenin özel mülkiyetinde tarıma elverişli ve tarımsal amaçlı kullanılan araziler ile idare ve tasarrufuna konu olan yerler Hazine arazilerinin bir kısmı devlet tarafından tarımsal amaçlarla kiralanmaktadır.

Hazine Arazileri Haritası

Kiralık hazine arazilerini milliemlak.gov.tr üzerinden şehirlere göre dağılımını ve kiralanacak haritaları görebilirsiniz.

49 Yıllığına Arazi Kiralama

Hazine arazilerinin 49 yıllığına kiralanması mümkün değildir. Yeni düzenleme ile arazi kiralama süresi 10 yıl ile sınırlandırılmıştır. Hazine arazisini 10 yıllığına kiralayabilirsiniz.

10 Yıllık Hazine Arazisi Kiralama Şartları Nelerdir?

10 Yıllık Hazine Arazisi Kiralama Şartları aşağıdaki gibidir:

 • Arazinin tarıma müsait hazine arazisi olması,
 • Kiralanacak arazide en az 3 yıl boyunca çiftçilik yapıyor olmak,
 • Arazi kullanımı karşılığında ecrimisil bedelini ödemeyi kabul etmek,
 • 10 yıl kira sözleşmesi imzalamayı kabul etmek,
 • Başvuru tarihlerinde ilgili birimlere başvurmak gerekiyor.

Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinin Milli Emlak Birimlerine yapılacaktır. 10 yıllık sözleşme sonunda çiftçilerimiz isterlerse araziyi satın alabilecekler.

Kiralama ücreti ise arazinin ecrimisil bedelinin yarısı olarak belirtiliyor. (Ecrimisil haksız işgal anlamına geliyor.

Çiftçimiz hazine arazisini izinsiz kullandığı için işgal ediyor ve bunun bedelini ödüyor. Para miktarı ve maliyet hesaplaması başvuru merkezlerinde yapılabilir.

Hazine Arazisi Sorgulama Nasıl Yapılır? (e-Devlet)

Hazine Arazisi Sorgulaması aşağıdaki gibi yapılır:

 • Hazine arazisi sorgulamak için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sunmuş olduğu ”Arazi Toplulaştırma Uygulaması” hizmeti ile hemen hazine arazisi sorgulaması yapabilirsiniz.
 • T.C Kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak sorgulama işleminizi başlatabilir ve bilgi alabilirsiniz.

Hazine Arazisi Kiralama Bedeli 2023

Kiraya verilen hazine arazilerinin ücretleri hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan ilanlardan bilgi alabilirsiniz. Arsanın bulunduğu bölge ve şehre göre fiyatlandırmalarda dalgalanmalar olmaktadır. Devletten 1.000 TL’ye arsa, 60.000 TL ve üzeri hazine arazisi kiralayabilirsiniz.

Bu fiyatlandırma arazinin konumuna göre olduğu gibi sizin kriterlerinize ve tercihlerinize göre de değişiklik gösterecektir. Bölge seçeneğinizi, yüzey ölçüm bilgilerini, fiyat aralığını ve filtrelemeyi girerek bütçenize uygun hazine arazisine ulaşabilir ve satın almak için talepte bulunabilirsiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayfasındaki Hazine Arazileri Kiralık menüsünden kiralık olarak sunulan araziler hakkında hemen bilgi alabilirsiniz.

Hazine Arazisi Kiralama Danışmanlık Sistemi

Devletten hazine arazisi kiralamak isteyen şahıs şirketleri, anonim şirketler ve limited şirketler gibi birçok kurum ve kuruluş, kiralama süreçlerinde danışmanlık desteği almak istemektedir. Danışmanlık sistemi kiralama ve satış ile ilgili her türlü sorunu çözmekle ilgilenmekte ve çözüm üretmektedir.

Hazine Arazisi Kiralama ve Teslim

1- Hangi Durumlarda Kira Sözleşmesi Feshedilir?

Mülk sahibinin kiralanan yere ilişkin sözleşmeyi aşağıdaki durumlarla birlikte feshetmesi mümkündür:

 • Fesih talebi gereklidir.
 • Kira sözleşmesi süresi bitmeden kiraladığı yer ile ilgili faaliyetlerini durdurmak zorundadır.
 • Kiracının yeri tarımsal amaçlar dışında kullandığı tespit edilmelidir.
 • Kiracı, kira sözleşmesinin şartlarını ihlal ederse, kira sözleşmesi gereklidir.

2- Arazinin Çiftçiye Teslimi Nasıl Yapılır?

 • Kiralanacak devlet hazine arazisi, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde teslim tutanağı ile birlikte kiracıya teslim edilecektir.
 • Sevkiyat raporu 3 nüshadan oluşur.
 • Bu numunelerden bir tanesi Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine verilecek,
 • Bir tanesi kiracıya teslim edilecek,
 • Başka bir kopya dosyada tutulacaktır.
 • Kiracı, arsayı kiraladıktan sonra en geç 6 ay içinde amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.
 • Denetimler yıllık olarak yapılmaktadır.
 • Kiralanan taşınmazlar amacı dışında kullanılmamalıdır.
 • Sabit yapılar ve tesisler asla arazi üzerine kurulmaz.
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1