Devlet Destekleri

Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hesaplama Nasıl Yapılır? (Güncel)

Devlet tarafından üreticileri ve çiftçileri her türlü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde desteklemek adına faiz indirimleri ve sübvansiyonlu krediler kullandırılmaya devam ediyor. Bu içerğimizde sübvansiyonlu kredi imkanı sunan Kamu bankası Ziraat bankası tarafından sağlanan sübvansiyonlu kredi faiz oranları ne kadar, kredi hesaplama ve kullandırım şartlarının neler olduğunu araştırdık

Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hesaplama Nasıl Yapılır? (Güncel)

Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hesaplama Nasıl Yapılır? bu konu hakkında bir çoğumuzun bilgisi bulunmamaktadır. Tarımsal destekler söz konusu olduğundan merak edilen sübvansiyonlu kredilere değinerek kısa ve net bilgilerde bulunacağız. Sübvansiyon nedir? Üretimi desteklenen sübvansiyonlar nelerdir? Sübvansiyonlu kredi nedir? hesaplama nasıl yapılır? adlı başlıklara değinerek kafalarımızda oluşan soru işaretlerinin cevaplarını vermeye çalışacağız.

Sübvansiyon Nedir?

Üreticilerin ve tüketicilerin yapmış oldukları atılımlarda devletimizin sağlamış olduğu karşılıksız mali yatırımlar olarak açıklaması yapılmaktadır. Devletimizin yapmış olduğu karşılıksız destek olarak bilinmektedir. Tarımsal üretimlere destek vermek amacıyla ekonomik veya sosyal yardımlaşma olarak bir çok sektör desteklenmektedir.

Kredilerin faizlerinin düşürülmesi, çok fazla tüketilen ürünlerin fiyatlarının düşürülmesi için devlet bütçesinin zararına yapılan alımlar şeklinde de destekler verilmektedir. Tüm bu konular ise ”Sübvansiyon” başlığı altında ele alınmaktadır. Kısacası faiz indirimi olarak ta tanımlanabilir.

Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hesaplama Nasıl Yapılır? (Güncel)
Sübvansiyon faiz desteği (indirimi) anlamına gelir.

Üretimi Desteklenen Sübvansiyonlar Nelerdir?

Makalemizde değerlendirmeye almak istemiş olduğumuz bu başlık ise üretimi desteklenen sübvansiyonlar ile alakalıdır. Aşağıda maddeler halinde bu konunun alt başlıklarına değinerek sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Üretimi desteklenen sübvansiyon konuları ise:

 • Üreticiye düşük faizli kredi verilmesi (faiz desteği verilmesi) şeklinde kullandırılır.
 • Maliyeti düşürmek için ucuz girdi sağlanması
 • Üretilen mal başına yardım sağlanması
 • Vergi muafiyetinde avantaj sağlanması
 • İhracatı desteklemek amacıyla döviz girdisi başına ödemelerin yapılması

Sübvansiyonlu Kredi Veren Bankalar

Devlet destekli sübvansiyonlu krediler, tarım arazilerinin üretime kazandırılması, çiftçilerin kullanacağı kredide işletme kurmak ve mevcut işletmenin kapasitesini genişletmek amacıyla verilir. Sübvansiyonlu kredi imkanı ülkemizde sadece Ziraat bankası tarafından verilmektedir. Bitkisel üretim yapan ve hayvancılık sektöründe ki çiftçilere 2021 yılı için Ziraat bankası tarafından sübvansiyonlu yani faiz destekli krediler kullandırılmaktadır.

3 Ocak 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce (sübvansiyonlu) düşük faizli kredi kullanımından faydalanmak için bazı şartları sağlıyor olmanız gereklidir. 

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Kredi Şartları

Ziraat Bankası tarafından kullandırılan devlet destekli krediler ve faiz indirimli krediler arasında yer alan arazi alım kredisiyle bitişik arazilerin satın alımı, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alımı ile sübvansiyonlu krediden de yararlanabilmek için bazı şartlar sağlanması gereklidir.

Sübvansiyonlu kredilerden yararlanabilmek için Resmi Gazete’de yer alan şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde sübvansiyonlu yani düşük faizli kredi çekmek mümkün olacaktır. Bu şartlar arasında çiftçilerin ÇKS kaydının olması ve işletme belgesine sahip olmaları ve hangi sektör için kredi alınacaksa örneğin büyükbaş için Resmi Gazete’de belirlenen sayı kadar hayvan alımı yapıyor olmak ve hayvan sayısını bu sayıların üzerine çıkarmak şartını sağlayarak düşük faizli kredi kullandırılacaktır. Arazi alım için Resmi gazete’de %25 faiz desteği verileceği belirtilmiştir. Belirlenen bu faiz %25’i devlet tarafından karşılanacak olup kalanı %75’i çiftçi tarafından karşılanacaktır. Bu şekilde sağlanacak olan sübvansiyonlu kredi çekmek isteyenlerden bir takım evraklar da talep edilecektir.

Gerçek ve Tüzel kişilerin yararlanabileceği düşük faizli sübvansiyonlu kredi kapsamında gereken evraklar ise;

 • T.C Kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • Başvuru sahibine ait Çiftçi Kayıt Belgesi/ ÇKS Belgesi
 • Kullanılacak olan krediye karşılık teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre son 3 aylık mali bilanço ve gelir tablosu
 • Alınacak olan tarlaya ait tapu belgesi
 • Vergi dairesinden alınacak vergi borcu yoktur ibareli yazı

Tüzel kişilerden istenecek ilave evraklar;

 • Ticaret Sicili Gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Temsile yetkin kişilerin noter onaylı kararı

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Arazi Alım Kredisi Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Arazi Alım Kredisi Hesaplama yapmak için faiz oranlarının ne kadar olduğu bilinmelidir.

25 Mart 2020’de Uygulama Esasları Tebliği’nde ise faizsiz kredi konularına ilişkin gerekli koşullar, ilave indirimler yer almıştır.

Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hesaplama Nasıl Yapılır? (Güncel)

Ziraat bankası Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılından arazi alım kredisinin faiz desteği %25 olacaktır kredi için belirlenen üst limit ise 2.500.000 TL ‘dir.

Devlet Destekli olarak tarla arazi alımı birleştirme amacıyla verilecektir. Eğer çiftçi resmi gazetede yer alan faiz indiriminden yararlanarak tarla almak istiyorlarsa alınacak olan tarlanın en az üç parsel ve bunların birleşik olması gerekir. Böylece kullandırılan imkan ile çiftçi tarlasını birleştirerek tek parsel haline getire bilmek için düşük faiz imkanlarından yararlanacaktır. Görüldüğü üzere tarla alımı kredisinin adı resmi gazete de ”BİRLEŞTİRME KREDİSİ” olarak geçmektedir. (Resimde görmüş olduğunuz gibi)

Yatırım döneminde uygulanacak olan bu faiz desteğinin hesaplaması ise;

Faiz indirim kararı kapsamında banka tarafından belirlenen yıllık %17,04 cari faiz oranı için devlet faiz desteğinden yararlanarak Arazi alımları için faiz oranları yıllık %2.5 faiz desteği alarak böylece oldukça düşük faizlerden yararlanacaktır. Bu şekilde faiz desteği ile birlikte bu oran 12.75 oranına düşer ve bu oran ise yıllık 12.75/12= aylık %1,06 oranına denk gelmektedir.

%1,06 faizli arazi alım kredisinin hesaplaması ise şu şekilde olacaktır;

Kredi Tutarı Faiz Oranı Vade Aylık Taksit Toplam Ödeme
50.000 TL%1,0660 Ay1.130,50 TL67.829,99 TL
100.000 TL%1,0660 Ay2.261 TL135.659,97 TL

Tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve bu kapsamda devlet tarafından destek verilecek sübvansiyonlu krediyi kullanan çiftçilere işletme kurmak veya genişletmek için devlet destekli arazi alım kredisi ve sübvansiyonlu kredi kullanma durumu ortaya çıkar. Gerçek ve tüzel kişiler bu krediye başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası Tarımsal Çiftçi Kredisi Faiz Oranları 2021

Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2020/4 no.lu uygulama esasları ve şartları ile ilgili hazırlanan tebliğ 25.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tebliğ, 01.01.2020 – 31.12.2022 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili uygulamaları ve teknik esasları faiz oranları belli oldu. Buna göre hayvancılık sektöründe ve tarım sektöründe yatırım ve işletme dönemlerinde kullandırılacak kredilere ilave faiz indirimi şartlarını taşıyanlara %100 faizsiz kredi kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Arsa/Arazi Alım Kredisi Faiz Oranları 2021 yılında faiz oranları merak ediliyor. Arazi alımı için Ziraat çiftçi kredisi faiz oranı 2021 yılında 1-4 yıl vadelerde yıllık %17,04, aylık %1,41 olarak belirtilmiştir.

2020-2022 Sübvansiyonlu Ziraat Kredileri (İndirimli Tarımsal Kredi hesaplama)

Ziraat Bankası tarımsal Çiftçi Kredisi faiz oranları 2021 yılında aşağıdaki tabloda, özellikli kriterleri yerine getirenlere sağlanacak olan ilave indirim oranları ile Yatırım ve işletme kredisi için uygulanacak faiz oranlarını inceleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi faiz oranları 2021 tablosu:

2021 YILI SÜBVANSİYONLU TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI İşletme Kredileri Yatırım Kredileri
  Vade Süresi 0-12 ay1-4 yıl4 yıldan uzunYatırım Dönemi (*)İşletme Dönemi 
Kredi KonusuCari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Cari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Cari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Cari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)
HAYVANSAL ÜRETİM
Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği178,5178,5178,5178,58,525.000.000
Öncelikli bölge yatırımı176,8176,8176,8176,86,8
Atıl işletme alımı178,5178,5178,5176,88,5
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı176,8176,8176,8176,86,8
Kendi yemini üretme/mera kullanımı176,8176,8176,8178,56,8
Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı176,8176,8176,8176,86,8
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları176,8176,8176,8178,56,8
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)176,8176,8176,8176,86,8
Kadın çiftçi/girişimci176,8176,8176,8176,86,8
GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM  100.000 TL’ye kadar olan krediler (100.000 TL dahil)17017017017001.500.000
100.000 TL’nin Üzerindeki krediler178,5178,5178,5178,58,5
Atıl işletme alımı178,5178,5178,5176,88,5
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı176,8176,8176,8176,86,8
Kendi yemini üretme/mera kullanımı176,8176,8176,8178,56,8
Sözleşmeli üretim176,8176,8176,8178,56,8
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları176,8176,8176,8178,56,8
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)176,8176,8176,8176,86,8
Kadın çiftçi/girişimci176,8176,8176,8176,86,8
Damızlık Düve Yetiştiriciliği174,25174,25174,25174,254,2510.000.000
Öncelikli bölge yatırımı172,55172,55172,55172,552,55
Atıl işletme alımı174,25174,25174,25172,554,25
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı172,55172,55172,55174,252,55
Kendi yemini üretme/mera kullanımı172,55172,55172,55174,252,55
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)172,55172,55172,55172,552,55
Kadın çiftçi/girişimci172,55172,55172,55172,552,55
Büyükbaş Hayvan Besiciliği178,5178,5178,5178,58,510.000.000
Öncelikli bölge yatırımı176,8176,8176,8176,86,8
Atıl işletme alımı178,5178,5178,5176,88,5
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı176,8176,8176,8178,56,8
Kendi yemini Üretme/mera kullanımı176,8176,8176,8178,56,8
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)176,8176,8176,8176,86,8
Kadın çiftçi/girişimci176,8176,8176,8176,86,8
Küçükbaş Hayvancılık174,25174,25174,25174,254,2515.000.000
Öncelikli bölge yatırımı172,55172,55172,55172,552,55
Atıl işletme alımı174,25174,25174,25172,554,25
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı172,55172,55172,55172,552,55
Kendi yemini üretme/mera kullanımı172,55172,55172,55174,252,55
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)172,55172,55172,55172,552,55
Kadın çiftçi/girişimci172,55172,55172,55172,552,55
Arıcılık178,5178,5178,5178,58,52.500.000
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları176,8176,8176,8178,56,8
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)176,8176,8176,8176,86,8
Kadın çiftçi/girişimci176,8176,8176,8176,86,8
Kanatlı Sektörü178,5178,5178,51712,758,55.000.000
Atıl işletme alımı178,5178,5178,51711,058,5
Sözleşmeli üretim176,8176,8176,81712,756,8
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)176,8176,8176,81711,056,8
Kadın çiftçi/girişimci176,8176,8176,81711,056,8
Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği174,25174,25174,25174,254,2510.000.000
Su Ürünleri Sektörü178,5178,5178,5178,58,510.000.000
Su ürünleri yetiştirme176,8176,8176,8176,86,8
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)176,8176,8176,8176,86,8
Kadın çiftçi/girişimci176,8176,8176,8176,86,8
GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM
50.000 TL’ye kadar olan krediler (50.000 TL dahil)17017017017002.500.000
50.000 TL’nin üzerindeki krediler178,5178,5178,5178,58,5
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı176,8176,8176,8178,56,8
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı175,1175,1175,1175,15,1
Sözleşmeli üretim175,1175,1175,1178,55,1
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları176,8176,8176,8178,56,8
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)176,8176,8176,8176,86,8
Kadın çiftçi/girişimci176,8176,8176,8176,86,8
KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI178,5178,5178,5178,58,525.000.000
Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı175,1175,1175,1175,15,1
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı175,1175,1175,1175,15,1
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları176,8176,8176,8178,56,8
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)176,8176,8176,8176,86,8
Kadın çiftçi/girişimci176,8176,8176,8176,86,8
Yem Bitkisi Üretimi174,25174,25174,25174,254,255.000.000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı172,55172,55172,55174,252,55
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı170,85170,85170,85174,250,85
Sözleşmeli üretim170,85170,85170,85174,250,85
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)172,55172,55172,55172,552,55
Kadın çiftçi/girişimci172,55172,55172,55172,552,55
Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi170170170170020.000.000
Süs bitkisi üretimi178,5178,5178,5178,58,510.000.000
Stratejik Bitkisel Üretim174,25174,25174,25174,254,2510.000.000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı172,55172,55172,55174,252,55
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı170,85170,85170,85170,850,85
Sözleşmeli üretim170,85170,85170,85174,250,85
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları172,55172,55172,55174,252,55
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)172,55172,55172,55172,552,55
Kadın çiftçi/girişimci172,55172,55172,55172,552,55
Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık174,25174,25174,25174,254,2510.000.000
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı172,55172,55172,55174,252,55
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı170,85170,85170,85170,850,85
Sözleşmeli üretim170,85170,85170,85174,250,85
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları172,55172,55172,55174,252,55
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)172,55172,55172,55172,552,55
Kadın çiftçi/girişimci172,55172,55172,55172,552,55
Arazi Alımı1717171717171712,75172.500.000
Lisanslı depoculuk yatırımları171717171717178,51750.000.000
Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi178,5178,5178,5178,58,510.000.000
İyi Tarım / Organik Tarım Uygulamaları1715,31715,31715,3171715,32.500.000
TARIM MAKİNELERİ PARKI17,0417,0417,0417,0417,0417,0417,044,2617,045.000.000
Yurt içinde üretilen makine alımı17,0417,0417,0417,0417,0417,0417,0417,0417,04
Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımı171717171717174,25175.000.000
Yurt içinde üretilen makine alımı17,0417,0417,0417,0417,0417,0417,04017,04
TRAKTÖR17,0417,0417,0417,0417,0417,0417,0412,7817,04500.000
Yurt içinde üretilen makine alımı17,0417,0417,0417,0417,0417,0417,0417,0417,04
TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık)171717171717178,5172.500.000
Yurt içinde üretilen makine alımı171717171717174,2517
Özel Ormancılık178,5178,5178,5178,58,510.000.000
Sözleşmeli Üretim178,5178,5178,517178,550.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı175,1175,1175,117175,1
Stratejik bitkisel ürün176,8176,8176,8176,82,72
Soğuk hava deposu yatırımları171717171717178,51710.000.000
Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık174,25174,25174,25174,254,2510.000.000
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı172,55172,55172,55174,252,55
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı170,85170,85170,85170,850,85
Sözleşmeli üretim170,85170,85170,85174,250,85
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları172,55172,55172,55174,252,55
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)172,55172,55172,55172,552,55
Kadın çiftçi/girişimci172,55172,55172,55172,552,55
Stratejik Bitkisel Üretim174,25174,25174,25174,254,2510.000.000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı172,55172,55172,55174,252,55
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı170,85170,85170,85170,850,85
Sözleşmeli üretim170,85170,85170,85174,250,85
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları172,55172,55172,55174,252,55
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)172,55172,55172,55172,552,55
Kadın çiftçi/girişimci172,55172,55172,55172,552,55
Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi faiz oranları 2021

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Kredi Hesaplama

Sübvansiyonlu kredi nedir, faiz indirimli kredinin hesaplaması nasıl yapılır? Sübvansiyonlu krediler, devletin vermiş olduğu desteklerle de alakalı olarak çekilen kredilerin faiz oranlarının düşürülmesi ile de tanımlanmaktadır.

Son dönemlerde oldukça dikkat çeken (faiz indirimli) sübvansiyonlu tarım kredileri gündemde yerini alırken bu konu hakkında şu şekilde açıklama yapmamız daha doğru olacaktır.

Tarım ile uğraşan üreticilerin yapmış oldukları üretimlerde gerekli olan finansman ihtiyaçlarının uygun bir şekilde karşılanması için Ziraat Bankasının, aynı zamanda tarım kredi kooperatiflerinin kredi kullanımı usule uygun olarak verilmesi öngörülmüştür. Sübvansiyonlu tarım kredileri için aşağıdaki maddelerdeki açıklamalara da dikkat çekmek istiyoruz.

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi hesaplama yapılırken;

 • Mevcut işletmelerin satın alınmasına ilişkin satın alınacak olan işletmenin kredi olanları ve indirim oranları dikkate alınmalıdır.
 • Bankacılık kanunun risk grubu tanımına giren işletmelerin kullanmak istedikleri kredi toplamları kredi üst limitini aşamaz.
 • İndirim oranları özellikli kriterleri yerine getirme şartı ile uygulanmaktadır.
 • Bitkisel ve Hayvancılık üretim konularında finansman desteğine ihtiyaç duyan ve kredi kullanmak isteyen üreticiler için uygulanacak olan indirim oranları Tebliğ ile belirlenen özellikli kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla verilmektedir. Bunlar ilave faiz indirimleri uygulanarak maksimum % 100’ü aşmayacak şekilde faizsiz olarak kullandırılmaktadır.
 • Birden fazla üretim yapan ve birden fazla kredi talebinde bulunan üreticilere verilecek toplam kredi üst limiti, krediye konu olan tarımsal ürünlerin en yüksek kredi limitine sahip olan ürünlere göre belirlenir.

Bu tutarlar üzerinden yola çıkarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Tarım kredi kooperatiflerinden veya Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının şubelerinden yararlanabilirsiniz. Sübvansiyonlu kredi kullanımına ilişkin aşağıdaki videoyu görüntüleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tarım Kredisi Faiz Oranları 2021

Tarım Kredisinin Faiz Oranları 2021 yılında 1- 4 yıl ve üzeri kredi kullanmak isteyen üreticimiz için ise %17,04 oranında faiz oranı uygulanmaktadır.

Üst limitler ne kadardır?

Tarım kredisindeki üst limitler çiftçimizin içinde bulunmuş olduğu duruma göre değişir. Buna göre tavan kredi miktarları şu limitlerde yer almaktadır.

 • Tarım Kredi Kooperatiflerine üyeliği bulunan ÇKS belgeli şahıs çiftçilerimize üt limit 50.000 TL,
 • Merkez birliği tarafından onaylı krediler için ise 1.000.000 TL,
 • Sözleşmeleri özel şahıs haddi için 250.000 TL’dir.

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Kredi ERTELEME

Ziraat bankası tarafından sübvansiyonlu olarak kullandırılan tarım kredileri yapılandırma imkanı sunulmaktadır. Her yıl Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı kapsamına giren doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin, yalnızca faiz indirimli (sübvansiyonlu) olarak kullandıkları kredileri 1 yıla kadar ertelenebilmekte ya da azami 5 yıla kadar taksit imkanı sunulmaktadır.

Ziraat bankasından sübvansiyonlu olarak tarımsal kredi kullanan ve bankaya borcu olan çiftçiler Tarım sektörüne özel yapılandırma imkanından yararlanmak için Ziraat Bankası şubelerine giderek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Detaylar.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.