Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hesaplama Nasıl Yapılır? (Güncel)

Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hesaplama Nasıl Yapılır? bu konu hakkında bir çoğumuzun bilgisi bulunmamaktadır. Tarımsal destekler söz konusu olduğundan merak edilen sübvansiyonlu kredilere değinerek kısa ve net bilgilerde bulunacağız. Sübvansiyon nedir? Üretimi desteklenen sübvansiyonlar nelerdir? Sübvansiyonlu kredi nedir? hesaplama nasıl yapılır? adlı başlıklara değinerek kafalarımızda oluşan soru işaretlerinin cevaplarını vermeye çalışacağız.

Sübvansiyon Nedir?

Üreticilerin ve tüketicilerin yapmış oldukları atılımlarda devletimizin sağlamış olduğu karşılıksız mali yatırımlar olarak açıklaması yapılmaktadır. Devletimizin yapmış olduğu karşılıksız destek olarak bilinmektedir. Tarımsal üretimlere destek vermek amacıyla ekonomik veya sosyal yardımlaşma olarak bir çok sektör desteklenmektedir.

Kredilerin faizlerinin düşürülmesi, çok fazla tüketilen ürünlerin fiyatlarının düşürülmesi için devlet bütçesinin zararına yapılan alımlar şeklinde de destekler verilmektedir. Tüm bu konular ise ”Sübvansiyon” başlığı altında ele alınmaktadır. Kısacası faiz indirimi olarak ta tanımlanabilir.

Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hesaplama Nasıl Yapılır? (Güncel)Pin
Sübvansiyon faiz desteği (indirimi) anlamına gelir.

Üretimi Desteklenen Sübvansiyonlar Nelerdir?

Makalemizde değerlendirmeye almak istemiş olduğumuz bu başlık ise üretimi desteklenen sübvansiyonlar ile alakalıdır. Aşağıda maddeler halinde bu konunun alt başlıklarına değinerek sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Üretimi desteklenen sübvansiyon konuları ise:

 • Üreticiye düşük faizli kredi verilmesi (faiz desteği verilmesi) şeklinde kullandırılır.
 • Maliyeti düşürmek için ucuz girdi sağlanması
 • Üretilen mal başına yardım sağlanması
 • Vergi muafiyetinde avantaj sağlanması
 • İhracatı desteklemek amacıyla döviz girdisi başına ödemelerin yapılması

Sübvansiyonlu Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Devlet destekli sübvansiyonlu krediler, tarım arazilerinin üretime kazandırılması, çiftçilerin kullanacağı kredide işletme kurmak ve mevcut işletmenin kapasitesini genişletmek amacıyla verilir. Sübvansiyonlu kredi imkanı ülkemizde sadece Ziraat bankası tarafından verilmektedir. Bitkisel üretim yapan ve hayvancılık sektöründe ki çiftçilere 2023 yılı için Ziraat bankası tarafından sübvansiyonlu yani faiz destekli krediler kullandırılmaktadır.

6 Nisan’da Resmi Gazete‘de yayımlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce (sübvansiyonlu) düşük faizli kredi kullanımından faydalanmak için bazı şartları sağlıyor olmanız gereklidir. 

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Kredi Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası tarafından kullandırılan devlet destekli krediler ve faiz indirimli krediler arasında yer alan arazi alım kredisiyle bitişik arazilerin satın alımı, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alımı ile sübvansiyonlu krediden de yararlanabilmek için bazı şartlar sağlanması gereklidir.

Sübvansiyonlu kredilerden yararlanabilmek için Resmi Gazete’de yer alan şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde sübvansiyonlu yani düşük faizli kredi çekmek mümkün olacaktır. Bu şartlar arasında çiftçilerin ÇKS kaydının olması ve işletme belgesine sahip olmaları ve hangi sektör için kredi alınacaksa örneğin büyükbaş için Resmi Gazete‘de belirlenen sayı kadar hayvan alımı yapıyor olmak ve hayvan sayısını bu sayıların üzerine çıkarmak şartını sağlayarak düşük faizli kredi kullandırılacaktır. Arazi alım için Resmi gazete’de %25 faiz desteği verileceği belirtilmiştir. Belirlenen bu faiz %25’i devlet tarafından karşılanacak olup kalanı %75’i çiftçi tarafından karşılanacaktır. Bu şekilde sağlanacak olan sübvansiyonlu kredi çekmek isteyenlerden bir takım evraklar da talep edilecektir.

Gerçek ve Tüzel kişilerin yararlanabileceği düşük faizli sübvansiyonlu kredi kapsamında gereken evraklar ise aşağıdaki gibidir:

 • T.C Kimlik kartı aslı ve fotokopisi
 • Başvuru sahibine ait Çiftçi Kayıt Belgesi/ ÇKS Belgesi
 • Kullanılacak olan krediye karşılık teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre son 3 aylık mali bilanço ve gelir tablosu
 • Alınacak olan tarlaya ait tapu belgesi
 • Vergi dairesinden alınacak vergi borcu yoktur ibareli yazı

Tüzel kişilerden istenecek ilave evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Ticaret Sicili Gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Temsile yetkin kişilerin noter onaylı kararı

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Arazi Alım Kredisi Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Arazi Alım Kredisi Hesaplama yapmak için faiz oranlarının ne kadar olduğu bilinmelidir.

Uygulama Esasları Tebliği’nde ise faizsiz kredi konularına ilişkin gerekli koşullar, ilave indirimler yer almıştır.

Ziraat bankası Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2023 yılları için arazi alım kredisinin faiz desteği %25 olacaktır kredi için belirlenen üst limit ise 5.000.000 TL‘dir.

Devlet Destekli olarak tarla arazi alımı birleştirme amacıyla verilecektir. Eğer çiftçi resmi gazetede yer alan faiz indiriminden yararlanarak tarla almak istiyorlarsa alınacak olan tarlanın en az üç parsel ve bunların birleşik olması gerekir. Böylece kullandırılan imkan ile çiftçi tarlasını birleştirerek tek parsel haline getire bilmek için düşük faiz imkanlarından yararlanacaktır. Görüldüğü üzere tarla alımı kredisinin adı resmi gazete de ”BİRLEŞTİRME KREDİSİ” olarak geçmektedir.

Yatırım döneminde uygulanacak olan bu faiz desteğinin hesaplaması ise aşağıdaki gibidir:

Faiz indirim kararı kapsamında banka tarafından belirlenen yıllık %14 cari faiz oranı için devlet faiz desteğinden yararlanarak Arazi alımları için faiz oranları yıllık %25 faiz desteği alarak böylece oldukça düşük faizlerden yararlanacaktır. Bu şekilde faiz desteği ile birlikte bu oran 10,50 oranına düşer ve bu oran ise yıllık 10,50/12= aylık %0,87 oranına denk gelmektedir.

%0,87 faizli arazi alım kredisinin hesaplaması ise şu şekilde olacaktır:

Kredi Tutarı Faiz Oranı Vade Aylık Taksit Toplam Ödeme
50.000 TL%0,8760 Ay1.073,21 TL64.392,57 TL
100.000 TL%0,8760 Ay2.146,42 TL 128.785,14 TL
Ziraat Bankası Kredi Hesaplaması

Tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve bu kapsamda devlet tarafından destek verilecek sübvansiyonlu krediyi kullanan çiftçilere işletme kurmak veya genişletmek için devlet destekli arazi alım kredisi ve sübvansiyonlu kredi kullanma durumu ortaya çıkar. Gerçek ve tüzel kişiler bu krediye başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası Tarımsal Çiftçi Kredisi Faiz Oranları 2023

Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 6 Nisan 2022 tarihli karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili karar, 01.01.2020 – 31.12.2023 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili kredi üst limitleri ve faiz indirim oranları belli oldu. Buna göre hayvancılık sektöründe ve tarım sektöründe yatırım ve işletme dönemlerinde kullandırılacak kredilere ilave faiz indirimi şartlarını taşıyanlara %100 faizsiz kredi kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası Arsa/ Faiz Oranları 2023yılında faiz oranları: Arazi alımı için Ziraat çiftçi kredisi faiz oranı 2023 yılında 1-4 yıl vadelerde yıllık %14, aylık %1,16 olarak belirtilmiştir.

2023 Sübvansiyonlu Ziraat Kredileri (İndirimli Tarımsal Kredi hesaplama)

Ziraat Bankası tarımsal Çiftçi Kredisi faiz oranları 2023 yılında aşağıdaki tabloda, özellikli kriterleri yerine getirenlere sağlanacak olan ilave indirim oranları ile Yatırım ve işletme kredisi için uygulanacak faiz oranlarını inceleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi faiz oranları 2023 tablosu:

2023 YILI SÜBVANSİYONLU TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI İşletme Kredileri Yatırım Kredileri
  Vade Süresi 0-12 ay1-4 yıl4 yıldan uzunYatırım Dönemi (*)İşletme Dönemi 
Kredi KonusuCari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Cari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Cari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Cari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL)
HAYVANSAL ÜRETİM
Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği147147147147725.000.000
Öncelikli bölge yatırımı145,60145,60145,60145,605,60
Atıl işletme alımı147147147145,607
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı145,60145,60145,60145,605,60
Kendi yemini üretme/mera kullanımı145,60145,60145,601476,8
Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı145,60145,60145,60145,605,60
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları145,60145,60145,601475,60
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)145,60145,60145,60145,605,60
Kadın çiftçi/girişimci145,60145,60145,60145,605,60
GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM  100.000 TL’ye kadar olan krediler (100.000 TL dahil)14014014014001.500.000
100.000 TL’nin Üzerindeki krediler1471471471477
Atıl işletme alımı147147147145,607
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı145,60145,60145,60145,605,60
Kendi yemini üretme/mera kullanımı145,60145,60145,601475,60
Sözleşmeli üretim145,60145,60145,601475,60
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları145,60145,60145,601475,60
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)145,60145,60145,60145,605,60
Kadın çiftçi/girişimci145,60145,60145,60145,605,60
Damızlık Düve Yetiştiriciliği143,5143,5143,5143,53,510.000.000
Öncelikli bölge yatırımı141,96141,96141,96141,961,96
Atıl işletme alımı143,5143,5143,5141,963,5
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı141,96141,96141,96143,51,96
Kendi yemini üretme/mera kullanımı141,96141,96141,96143,51,96
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)141,96141,96141,96141,961,96
Kadın çiftçi/girişimci141,96141,96141,96141,961,96
Büyükbaş Hayvan Besiciliği147147147147710.000.000
Öncelikli bölge yatırımı145,60145,60145,60145,605,60
Atıl işletme alımı147147147145,607
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı145,60145,60145,601475,60
Kendi yemini Üretme/mera kullanımı145,60145,60145,601475,60
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)145,60145,60145,60145,605,60
Kadın çiftçi/girişimci145,60145,60145,60145,605,60
Küçükbaş Hayvancılık173,5143,5143,5143,53,515.000.000
Öncelikli bölge yatırımı141,96141,96141,96141,961,96
Atıl işletme alımı143,5143,5143,5141,963,5
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı141,96141,96141,96141,961,96
Kendi yemini üretme/mera kullanımı141,96141,96141,96143,51,96
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)141,96141,96141,96141,961,96
Kadın çiftçi/girişimci141,96141,96141,96141,961,96
Arıcılık14714714714772.500.000
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları145,60145,60145,601475,60
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)145,60145,60145,60145,605,60
Kadın çiftçi/girişimci145,60145,60145,60145,605,60
Kanatlı Sektörü1471471471410,5075.000.000
Atıl işletme alımı1471471471411,0578,5
Sözleşmeli üretim145,60145,60145,601410,505,60
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)145,60145,60145,601411,055,60
Kadın çiftçi/girişimci145,60145,60145,601411,055,60
Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği143,5143,5143,5143,53,510.000.000
Su Ürünleri Sektörü147147147147710.000.000
Su ürünleri yetiştirme145,60145,60145,60145,605,60
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)145,60145,60145,60145,605,60
Kadın çiftçi/girişimci145,60145,60145,60145,605,60
GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM
50.000 TL’ye kadar olan krediler (50.000 TL dahil)14014014014002.500.000
50.000 TL’nin üzerindeki krediler1471471471477
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı145,60145,60145,601475,60
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı145,1145,1145,1145,15,1
Sözleşmeli üretim145,1145,1145,11475,1
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları145,60145,60145,601475,60
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)145,60145,60145,60145,605,60
Kadın çiftçi/girişimci145,60145,60145,60145,605,60
KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI147147148,5147725.000.000
Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı145,1145,1145,1145,15,1
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı145,1145,1145,1145,15,1
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları146,8145,60145,601475,60
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)146,8145,60145,60145,605,60
Kadın çiftçi/girişimci146,8145,60145,60145,605,60
Yem Bitkisi Üretimi143,5143,5143,5143,53,55.000.000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı141,96141,96141,96143,51,96
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı140,70140,70140,70143,50,70
Sözleşmeli üretim140,70140,70140,70143,50,70
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)141,96141,96141,96141,961,96
Kadın çiftçi/girişimci141,96141,96141,96141,961,96
Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi140140140140020.000.000
Süs bitkisi üretimi147147147147710.000.000
Stratejik Bitkisel Üretim143,5143,5143,5143,53,510.000.000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı141,96141,96141,96143,51,96
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı140,70140,70140,70140,700,70
Sözleşmeli üretim140,70140,70140,70143,50,70
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları141,96141,96141,96143,51,96
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)141,96141,96141,96141,961,96
Kadın çiftçi/girişimci141,96141,96141,96141,961,96
Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık143,5143,5143,5143,53,510.000.000
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı141,96141,96141,96143,51,96
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı140,70140,70140,70140,700,70
Sözleşmeli üretim140,70140,70140,70143,50,70
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları141,96141,96141,96143,51,96
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)141,96141,96141,96141,961,96
Kadın çiftçi/girişimci141,96141,96141,96141,961,96
Arazi Alımı1414141414141410,50142.500.000
Lisanslı depoculuk yatırımları1414141414141471450.000.000
Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi147147147147710.000.000
İyi Tarım / Organik Tarım Uygulamaları1412,61412,61415,3141410,502.500.000
TARIM MAKİNELERİ PARKI141414141414143,5145.000.000
Yurt içinde üretilen makine alımı141414141414141414
Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımı141414171717173,5175.000.000
Yurt içinde üretilen makine alımı14141414141414014
TRAKTÖR1414141414141410,5014500.000
Yurt içinde üretilen makine alımı141414141414141414
TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık)141414141417147142.500.000
Yurt içinde üretilen makine alımı141414141417143,514
Özel Ormancılık147147147147710.000.000
Sözleşmeli Üretim1471471471414750.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı145,1145,1145,114145,1
Stratejik bitkisel ürün145,60145,60145,60145,602,72
Soğuk hava deposu yatırımları1417141414171471410.000.000
Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık143,5143,5143,5143,53,510.000.000
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı141,96141,96141,96143,51,96
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı140,70140,70140,70140,700,70
Sözleşmeli üretim140,70140,70140,70143,50,70
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları141,96141,96141,96143,51,96
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)141,96141,96141,96141,961,96
Kadın çiftçi/girişimci141,96141,96141,96141,961,96
Stratejik Bitkisel Üretim143,5143,5143,5143,53,510.000.000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı141,96141,96141,96143,51,96
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı140,70140,70140,70140,700,70
Sözleşmeli üretim140,70140,70140,70144,250,70
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları141,96141,96141,96144,251,96
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş)141,96141,96141,96141,961,96
Kadın çiftçi/girişimci141,96141,96141,96141,961,96
Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi faiz oranları 2023

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Kredi Hesaplama

Sübvansiyonlu kredi nedir, faiz indirimli kredinin hesaplaması nasıl yapılır? Sübvansiyonlu krediler, devletin vermiş olduğu desteklerle de alakalı olarak çekilen kredilerin faiz oranlarının düşürülmesi ile de tanımlanmaktadır.

Son dönemlerde oldukça dikkat çeken (faiz indirimli) sübvansiyonlu tarım kredileri gündemde yerini alırken bu konu hakkında şu şekilde açıklama yapmamız daha doğru olacaktır.

Tarım ile uğraşan üreticilerin yapmış oldukları üretimlerde gerekli olan finansman ihtiyaçlarının uygun bir şekilde karşılanması için Ziraat Bankasının, aynı zamanda tarım kredi kooperatiflerinin kredi kullanımı usule uygun olarak verilmesi öngörülmüştür. Sübvansiyonlu tarım kredileri için aşağıdaki maddelerdeki açıklamalara da dikkat çekmek istiyoruz.

Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi hesaplama yapılırken;

 • Mevcut işletmelerin satın alınmasına ilişkin satın alınacak olan işletmenin kredi olanları ve indirim oranları dikkate alınmalıdır.
 • Bankacılık kanunun risk grubu tanımına giren işletmelerin kullanmak istedikleri kredi toplamları kredi üst limitini aşamaz.
 • İndirim oranları özellikli kriterleri yerine getirme şartı ile uygulanmaktadır.
 • Bitkisel ve Hayvancılık üretim konularında finansman desteğine ihtiyaç duyan ve kredi kullanmak isteyen üreticiler için uygulanacak olan indirim oranları Tebliğ ile belirlenen özellikli kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla verilmektedir. Bunlar ilave faiz indirimleri uygulanarak maksimum % 100’ü aşmayacak şekilde faizsiz olarak kullandırılmaktadır.
 • Birden fazla üretim yapan ve birden fazla kredi talebinde bulunan üreticilere verilecek toplam kredi üst limiti, krediye konu olan tarımsal ürünlerin en yüksek kredi limitine sahip olan ürünlere göre belirlenir.

Bu tutarlar üzerinden yola çıkarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Tarım kredi kooperatiflerinden veya Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının şubelerinden yararlanabilirsiniz. Sübvansiyonlu kredi kullanımına ilişkin aşağıdaki videoyu görüntüleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

YouTube video

Tarım Kredisi Faiz Oranları 2023

Tarım Kredisinin Faiz Oranları 2023 yılında 1- 4 yıl ve üzeri kredi kullanmak isteyen üreticimiz için ise %14 oranında faiz oranı uygulanmaktadır.

Üst limitler ne kadardır?

Tarım kredisindeki üst limitler çiftçimizin içinde bulunmuş olduğu duruma göre değişir. Buna göre tavan kredi miktarları şu limitlerde yer almaktadır.

 • Tarım Kredi Kooperatiflerine üyeliği bulunan ÇKS belgeli şahıs çiftçilerimize üt limit 50.000 TL
 • Merkez birliği tarafından onaylı krediler için ise 1.000.000 TL
 • Sözleşmeleri özel şahıs haddi için 250.000 TL’dir.

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Kredi ERTELEME

Ziraat bankası tarafından sübvansiyonlu olarak kullandırılan tarım kredileri yapılandırma imkanı sunulmaktadır. Her yıl Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı kapsamına giren doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin, yalnızca faiz indirimli (sübvansiyonlu) olarak kullandıkları kredileri 1 yıla kadar ertelenebilmekte ya da azami 5 yıla kadar taksit imkanı sunulmaktadır.

Ziraat bankasından sübvansiyonlu olarak tarımsal kredi kullanan ve bankaya borcu olan çiftçiler Tarım sektörüne özel yapılandırma imkanından yararlanmak için Ziraat Bankası şubelerine giderek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Detaylar.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1