Belediyeden Hazine Arazisi Satın Alma ve Kiralama 2023 (Güncel)

Devlete ait hazine arazilerini Belediyeden kiralamak ve satın almak mümkündür. Hazine arazileri devlete ait araziler olduğu için mahalli belediyelerden dilekçe ile vatandaşlara belirli bir bedel karşılığında satılabilir veya kiralanabilir.

Vatandaşlar nüfusa kayıtlı oldukları köyler ve mahallelerde hazine arazilerini 10 yıl süre ile kiralayabilecektir. Çiftçilerin tarım faaliyetlerine devam etmesi amaçlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazine arazilerinin toprağı olmayan veya yetersiz olan çiftçilere kiralanmasına dair tebliğ Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında belediyelerden nasıl hazine arazisi satın alabileceğinizi veya kiralayabileceğinizi merak ediyorsanız içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hazine Arazileri Kiralama 2023 Son Başvuru Tarihi

İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaçlı tahsis edilen Hazineye ait tarım arazileri; 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıldır tarımsal amaçlı kullanan ve kullanımı devam eden kullanıcılara cari yıl ecrimisil fiyatının yarısından fazlası on yıla kadar doğrudan kiralama hakkı tanınmıştır.

Belediye Hazine Arazisi Kiralama Sistemi Nasıl İşliyor?

Devlet hazinesine ait arazilere “Hazine Arazisi” denir. Hazine Arazisi Ülkemizde özel mülkiyetin yanı sıra devlete ait alanlar da bulunmaktadır. Bu alanlar için kayıt yapılmamıştır. Dağlar, kayalar, göller, akarsular, buzullar ve tepeler hazine arazisi olarak kabul edilir. Ayrıca kışın kullanılan mera, orman ve kışlaklar da devlet malı sayılır. Hazine arazisi sayılan alanlar farklı nedenlerle satılabilir veya kiralanabilir.

Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Hazine arazilerinin kiralanma sebeplerinden biri de ortaya çıkan arazi ihtiyacını karşılamak ve ekonomiye katkı sağlamaktır. Başvuru süreci sonucunda hazine arazilerinden herkes yararlanamamaktadır. Kiralama yapılacaksa süresi devlet tarafından belirlenir. Satın alabilmeniz veya kiralayabilmeniz için bu işlemleri kanunda açıkça belirtilen usullere uygun olarak uygulamanız ve yerine getirmeniz gerekmektedir.

Belirlenen koşullar ile kiralama işlemi üç farklı şekilde gerçekleştirilir. Belirlenen bu yöntemler kapalı, açık teklif ve pazarlama yöntemi olarak 3’e ayrılmaktadır.

Projenin ilerleyişi şu şekildedir:

 • Proje puanlama sistemi ile devam eder.
 • Başvuran çiftçinin arazinin sahibi olduğu bölgede ikamet ediyor olması gerekir.
 • Bu puana ekilen ürünün cinsi gibi detaylar eklenerek puan verilir.
 • Başvuru sahibinin genç veya kadın çiftçi veya ziraat mühendisi olması bu puanlamada etkin rol oynamaktadır.

Hazine Arazisi Kiralama İşlemi Nasıl Yapılır? (Yönetmelik)

Devlet hazinesinde bulunan ve tasarrufun tamamen devlete ait olduğu alanlar olan hazine arazilerinin kiraya verilmesinde yetkili olan merci Maliye Bakanlığı’dır. Arazilerin kiralanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik‘ e göre düzenlenmekte ve yürütülmektedir.

2886 sayılı İhale Kanunu uyarınca kiralanacak arazilerin kullanım amaçları ve faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

 • Tarımsal Faaliyetler
 • Hayvancılık Faaliyetleri
 • Sosyal Amaçlar
 • Turistik amaçlar
 • Eğitim Faaliyetleri
 • Spor Faaliyetleri
 • Ticari Faaliyet
 • Enerji Üretim Faaliyetleri için kiralanabilir.

Kiralanacak arazi kullanım amacı doğrultusunda gösterilmektedir. Ormanlık alanlar dışındaki tarımsal faaliyetlere veya spor tesisleri kurmaya uygun olan alanlara Orman Kanununa göre 2b arazi adı verilir. Kiralama süresi kanunda ilgili bakanlık tarafından düzenlenir.

Tarımsal faaliyetler veya yukarıda sayılan amaçlar için kiralanacak arazilerin kira süresi 10 yıl veya daha fazla olabilir. Kiralama yapmak, araziyi kullanma hakkına sahip olduğunuz anlamına gelmez. Bu alanlara kalıcı tesis yapılamaz. Bu alanı kullandıktan sonra, sözleşme süresi sona erdiğinde arazinin tüm hakları devlete geri döner.

Taşınmazların Belirlenmesi ve İlan Edilmesi Başvuru Süreci

Kiraya verilebilecek hazine taşınmazları İdare tarafından res’en veya talep edilmesi halinde belirlenir ve bu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler Valilikler (İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından Bakanlığa gönderilir.

 • Taşınmazların yerel özellikler de dikkate alınarak aynı köy veya mahallede mümkün olduğunca eşit olması; Yüzölçümü 60 dönümden az olanlar grup olarak, yüzölçümü büyük olanlar ise 60 dönümü geçmeyecek kısımlar halinde kiralamaya tabidir.
 • Bakanlıkça kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, 20 gün süreyle İdare ve hükümet konaklarının internet sitesinde ilan edilir.
 • Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere Tarım İdaresine de gönderilir.
 • İlan edilen taşınmazlar ilgili muhtarlık ile ziraat odalarına da bildirilir.
 • İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve kasaba sınırları içinde olanlar, ilgili köy ve kasabada uygun görülen vasıtalarla aynı süre içinde ilan edilir.

Başvuru ve değerlendirme

İdare tarafından ilan edilen Hazineye ait tarım arazilerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, EK-1 Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak ilan süresi içinde İdareye başvururlar.

Belediyeden Hazine Arazisi Satın Alma ve Kiralama 2023 (Güncel)Pin
EK-1 Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu

Arazi Kiralama Başvuru Dilekçe Örneği Ek-1

Kiralama işlemi için bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Bu dilekçede hazine arazisinin kiraya verilme amacı ve arazi sınırları belirtilmelidir. Hazırlanan dilekçenin Emlak Müdürlüğü veya Gelir İdaresi Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Burada yapılacak başvurunun ardından taraflara bir form verilecek.

Bu formdaki ilgili alanlar Tapu Müdürlüğü veya muhtarlık tarafından onaylanacaktır. Onaylanan form tekrar Emlak Müdürlüğüne veya Gelir İdaresi Başkanlığına teslim edilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, başvuru yapılacak müdürlüğün arazi sınırları içinde olması gerektiğidir.

Milli Emlak tarafından yayınlanan hazine arazilerinin kira talebini dolduracağınız ve ıslak imza ile sunacağınız örnek dilekçe aşağıdaki gibidir.

EK-1
……………………………… ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………..……………. MİLLÎ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE / MİLLÎ EMLAK ŞEFLİĞİNE


……………….….… İli, …………..…..……. İlçesi, ……..………………….. Mahallesinde / Köyünde bulunan Hazineye ait …….……. ada……………… parsel numaralı / Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki……………………………….. m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde ………………………… amacıyla tarafıma kiraya verilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim. …. / …. / ……
İmza
Adı ve Soyadı
ADRES:

Kira sözleşmeleri 10 yıllık olarak düzenlenir. Sözleşmenin başlangıç ​​ve bitiş tarihleri, mümkünse ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak belirlenir. Kira sözleşmeleri İdare tarafından bedeli yeniden belirlenmek suretiyle 10 yıl daha uzatılabilir.

e-Devlet Hazine Arazisi Kiralama Nasıl Yapılır?

Hazine arazi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılabilmekte, kiralık ilanlar filtrelenebilmektedir. İlanları filtreleyerek hazine arazisi kiralamak mümkündür. Devletten hazine arazisi kiralama ilanları görüntülenebildiği gibi, kira için hazırlanan ilanlar da görüntülenebilmektedir.

e-Devlet Hazine Arazi Kiralama işlemlerini aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

 1. E-devlet hizmet kapısına TCKN ve şifre ile giriş yapılır.
 2. Ardından arama çubuğuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazılır.
 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmetleri arasından,
 4. Kiralama İlanları – Kiralamaya Hazırlananlar seçeneğine tıklanır.
 5. Ardından ilan filtrele ile daraltma kriterleri görüntülenebilir.
Belediyeden Hazine Arazisi Satın Alma ve Kiralama 2023 (Güncel)Pin

Filtreleme butonu ardından ilanın özellikleri seçilir. Bunlar arazinin;

 • İl
 • İlçe
 • Mahalle
 • Taşınmaz Cinsi
 • İmar Durumu
 • Arazinin Yüz Ölçümü (metrekare)
 • Arazinin Fiyatı (TL)
 • Güvenlik Resmi doldurularak talebinize göre detayların seçeneklerini indirebilirsiniz.

Bu ilanlar incelendikten sonra yukarıdaki örnekte ilgili yerler doldurulur. Bu dilekçe daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığına sunulur. Teslim edilecek form eksiksiz olarak doldurulur ve nüfus kayıt örneği ile birlikte Tapu Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra Emlak Müdürlüğüne iade edilir. Unutulmamalıdır ki bu kira süresi dolduğunda arazi tekrar devlete devredilir.

Hazine Arazisi Kiralama Şartları Nelerdir?

Hazine arazilerinin kiraya verilmesi amacıyla başvuru yapıldığında anlaşma süresi belirlenir. Bu alanlar, kiraya veren tarafından kanunların öngördüğü sınırlar içinde ve verilen süreye göre kullanılmaktadır. Hazine arazilerinin kiralanması hem vatandaşların hem de devletin yararınadır.

Ekonomik açıdan bu alanlar değerlendirilir ve devlet gelir elde eder. Bu süre zarfında vatandaşlar verimli topraklar elde eder ve üretimlerini arttırır. Ancak herkes tarım arazisi kiralayamaz.

Kanunda belirtilen kiracılar için aranan Hazine Arsa Kiralama Koşulları aşağıdaki gibidir:

 • T.C vatandaşı olmak
 • 3 yıl boyunca köyde ikamet etmek
 • Yapılacak olan sözleşmeyi imzalamak
 • Çiftçilik faaliyetlerinde bulunuyor olmak
 • Ecrimisil borçlarının taksitlendirilmiş veya ödenmiş olması
 • Verilen süre zarfında başvuruda bulunmak ve hak sahibi olmak
 • Kullanım için tayin edilen bedeli ödemek gerekmektedir.

Devletten Hazine Arazisi Kiralama Şartları 2023 Yılı Bedeli tüm detaylarını öğrenmek için tıklayınız.

Hazine Arazisi Kiralama Ücreti Ne Kadar?

Hazine taşınmazları üzerinde tarımsal üretim için yapılacak kiralamalarda ilk yıl için tahmini kira bedeli arazinin mevcut piyasa değerinin yüzde bir buçuğu kadardır. İlk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin veya aynı süre içinde faizsiz olarak ödenir. Ödenmeyen kısım üçer aylık dönemlerde üç eşit taksitte ödenir.

Kiralama işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Kiralanacak hazine arazileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde listeleniyor. Kiralanacak arsaların bilgi ve fotoğrafları detaylı olarak ilanlarda yer almaktadır. Fiyatlar bölgeye göre değişmektedir.

49 Yıllığına Arazi Kiralama 2023 Düzenlemesi

Hazine arazilerini en fazla 10 yıl süre ile kiralayabilirsiniz. 49 yıllığına arazi kiralama mümkün değildir.

Hazine Arazilerinde Kiralanmayan Alanlar Hangileridir?

Kanunda hazine arazisi olarak kiralanamayacak olan alanlar ayrıca belirlenmiştir. Kamusal alanın kullanımı için ayrılmış olan araziler, Orman Bakanlığı tarafından kiralanması uygun görülmeyen araziler, Turizm Bakanlığı tarafından uygun görülmeyen alanlar, ibadet mekanları, özel koruma bölgeleri, Kıyı Kanunu dahilinde olan ve Tarım Bakanlığı tarafından kiralanması uygun olmayan alanlar, özel kanunlar sebebi ile devir işlemi yapılmakta olan alanlar, belediyelerin inisiyatifine bırakılan alanlar, askeri bölgelerden olup Genelkurmay tarafından kiraya verilmesi yasaklanan alanlar, madencilik faaliyeti yapılan alanlar, yer altı suları ve kanun tarafından kiraya verilmesi yasaklanmış olan alanlar için hiçbir surette kiralama işlemi yapılamaz.

Belediyeden Hazine Arazisi Satın Alma ve Kiralama 2023 (Güncel)Pin

Devlet Hazine Arazisi Satın Almak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

Hazine arazilerini kiralayabilir veya satın alabilirsiniz. Fiyat belirleme işlemleri de İhale Kanununa göre yapılmaktadır. Fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Fiyat idare tarafından açıklanabilir veya bir bilirkişi tarafından belirlenebilir.

İhale açık veya kapalı usule göre yapılabilir. Satışlar doğrudan hak sahiplerine de yapılabilir. Bütçe Kanunu sonucu belirlenen fiyatın altına düşenler için açık, bu fiyatı aşanlar için kapalı teklif uygulanır.

Hazine arazilerinin satışı 3 farklı şekilde yapılmaktadır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir:

 1. Doğrudan satış işlemi
 2. Özel kanunlar yolu ile satış işlemi
 3. Genel kurallar yolu ile satış işlemidir. 

Devletten Hazine Arazisi Satın Alma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Devletten hazine arazisi kiralama şartlarından sonra, onu satın almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Devletten hazine arazisi satın almak için başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

 • T.C Kimlik numarası
 • Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı yetkisi,
 • Varsa ecrimisil bildiriminin bir nüshası veya ecrimisilin ödendiğini gösterir belge
 • Tüzel kişiler için taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunmaya yetkili olduklarını gösteren yetki belgesi ve temsilcisi ile imza sirküleri istenecektir.

Hazine Arazi Satın Alma Şartları 2023 Yılında Nelerdir?

Yasal ikametgah sahibi iseniz başvurunuzu yapabilirsiniz.

 • Başvuru yapacak olanlar gerçek kişi (T.C kimlik numarası ile başvuran) ya da tüzel kişi (vergi numarası ile başvuran) olabilir.
 • Ülke sınırları içerisinde herhangi bir adres gösterdiyseniz, ihale ilanı yapıldığında, ödenmesi gereken bedeli yatırabilirsiniz.
 • Mal Müdürlüğü ya da Defterdarlığa gerekli belgeler teslim edilir.
 • İhaleye katılarak hazine arazisi satın alabilirsiniz.
 • Bu kişiler, en yüksek bedeli vermek şartı ile ve Bakanlığın şartları inceleyerek karara varması neticesinde satın alma gerçekleşir.
 • Kiralama işlemi gibi satın alma da dilekçe ile başvuru neticesinde gerçekleşir.
 • Dilekçeler ilçelerde Emlak Müdürlüğü’ne, illerde ise Gelir İdaresi Başkanlığı veya Milli Emlak Müdürlüğü’ne yapılmalıdır.
 • Satın alınacak olan hazine arazisi ile ilgili tüm detayların ve adresin dilekçede bildirilmesi zorunludur.
 • Almak isteyen alıcı dilekçeyi verdiğinde ihale tarihi ve saati bildirilir.

Satış tutarı peşin veya taksitli olarak ödenebilir. Ödeme 15 gün içinde yapılmalıdır. Taksitli ödeme seçeneği uygulanıyorsa 1/4’ü peşin ödenmelidir. Kalan 3/4’lük tutar en fazla 2 yıl süreyle ödenmelidir. Taksit tutarına ek olarak yasal faiz de tahakkuk ettirilir.

Ayrıca taksitli satış sözleşmesinin onaylanması gerekmektedir. Onaylanan sözleşmenin bir kopyası alıcıya verilir.

Kiralama ya da Satın Alma İşlemlerinde Yatırılacak Olan Teminatlar

İhaleye katılabilmek için belgeler teslim edildiğinde teminat yatırması gerekmektedir. Geçici ve kesin garanti olmak üzere iki seçenek vardır. Ayrıca devlet iç borçlanma senetleri, süresiz teminat mektupları nakit yerine teminat olarak kabul edilebilir.

Geçici teminatlar kira bedelinin yüzde 10’undan az olamaz. %30’a kadar geçici teminatlar kabul edilebilir. Çiftçilerin kullanımı için kiralanan tarım arazileri için geçici teminat alınamaz. Diğer bir garanti türü ise performans garantisidir. Kesin teminat, ihale tutarından yapılan yüzde 6’lık bir kesintidir.

Satılamayacak Alanlar: Yasa ayrıca satılamayan hazine arazilerini de içeriyor. Bu alanlar:

 1. Arsa Ofisi Kanunu‘ na tabi olarak kullanılan alanlar
 2. Kültür ve Tabiat Varlıkları türünde sayılan alanlar
 3. Kadastro tarafından ölçümü yapılmamış olan alanlar
 4. Turizm Teşvik Kanunu dahilinde olan alanlar
 5. Orman Bakanlığı dahilinde olan ve satılmaması yönünde karar verilmiş olan alanlar
 6. Kamu tarafından kullanılan alanlar
 7. Sulama amacı ile ayrılmış olan alanlar
 8. Askeri yönden yasaklı olan alanlar
 9. Tarımsal faaliyetler dışında kullanılmak için ayrılmış olan alanlar
 10. Belediyelerce imar sınırları içinde kalmış, Büyükşehir Belediyelerince belediye ya da mücavir alan içinde kalan alanlar
 11. Kıyı şeridine 2 bin metre ve göl kıyısına 5 bin metreden daha az mesafe olan alanlar
 12. Kuru arazilerde 2 bin, sulu arazilerde ise 600 dönüm olan ve kamuya tahsis edilmiş olan alanlar hiçbir şekilde satılamayacaktır.

İhaleye Katılamayacak Olan Kişiler Kimlerdir?

İhaleye katılamayacak kişileri kanun belirler. Astlar, ihaleye katılması yasak olan kişiler ve ihale sürecinin her aşamasında görev alanlar hiçbir surette ihaleye katılamazlar. Eşleri, kendileri veya henüz 18 yaşını doldurmamış çocukları adına satın alınacak arazinin çevresinde 100 dönümden fazla kuru arazi ve 40 dönüm sulu arazisi olanlara hiçbir şekilde öncelik tanınmaz.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde satılık hazine arazilerinin ilanları yer almaktadır. Bu ilanlarda arsa ile ilgili tüm detaylar belirtilmiş ve görsellere yer verilmiştir. İhale fiyatları bölgeye göre değişmektedir.

Satın Alınan Hazine Arazisinin Tapusu Nasıl Alınır?

Yukarıda belirtilen şartlarla ihaleye katılanlar ile en yüksek bedeli ödeyerek arsa almaya hak kazananlar için de tapu süreci bulunmaktadır. Peşin ödeme yaptıysanız veya taksit seçeneğini seçtiyseniz ve 15 gün içinde bedelin dörtte birini yatırdıysanız, hazine arazisi 16 bin TL ise, 4 binini yatırmışsanız ve kalan tutarı 2 yıl içerisinde faizi ile birlikte öderseniz tapu alabilirsiniz. Taksit yapıyorsanız sadece sözleşme imzalarsınız, tapuyu ise borç bitiminde alırsınız. Eğer peşin ödemişseniz, Tapu Müdürlüğü vasıtası ile hemen tapunuzu alabilirsiniz.

Kiraya verilen veya satışa çıkarılan hazine arazilerini inceleyerek bir dilekçe ile Gelir İdaresi Başkanlığı veya Emlak Müdürlüklerine başvurun. Dilekçeye faaliyet alanınızı ekleyerek ihale sürecine katılabilirsiniz.

Hazine Arazisi Kaç Yıllığına Kiralanır?

Yeni düzenleme ile birlikte hazine arazileri en fazla 10 yıllığına kiralanabilir .

Hazine Arazileri Satın Alınabilir mi?

İhaleye çıkartılan hazine arazileri ihale sonucuna göre satın alınabilir.

Hazine Arazilerinde Kira Sözleşmesi Fesh Edilebilir mi?

Belirli koşullar altında hazine arazisi kiralayan kişilerin kira sözleşmesini fesh etme hakkı bulunmaktadır.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
“Belediyeden Hazine Arazisi Satın Alma ve Kiralama 2023 (Güncel)” üzerine bir yorum
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1