KOSGEB Kredisi

Genç Çiftçi Sonuçları Neye Göre Değerlendiriliyor?

22.12.2019

Günlerdir başvuru yapan yüzlerce gencimiz sonuçların açıklanmasını bekliyor. Ramazan bayramından sonra bekleyiş sürerken birçok çiftçimizde seçimlerden sonra açıklanacağını belirtiyor. 24 Haziran seçimleri ve 2. tura kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra sonuçlar açıklanabilir. Sosyal medya da henüz Bakan tarafından açıklama için onay verilmediğinden bahsedilse de, 31 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete, yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre sonuçlar komisyonun tarafından 2 ay içerisinde yayımlanabilecek. Resmi Gazete’de yapılan düzenleme de şöyle denildi.

MADDE 1 – 24/3/2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/12)’in 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan nihai listeler Komisyonun onayını izleyen iki ay içerisinde belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.”

Bu işlem sonrasında çiftçilerimiz için hibe sözleşmesi imzalama için start verilecek ve İl İlçe Müdürlükleri başvuru sahiplerini davet edecek. Türkiye genelinde bu yıl toplamda 12.500 kişi hibe almaya hak kazanacak.

Hibe sözleşmeleri için il ilçe müdürlüklerine gitmek gerekiyor.

 1. Koyun yetiştiren 3.810 çiftçimize kişi başı 34 hibe hayvan verilecek.
 2. Keçi yetiştiriciliği yapmak isteyen 90 vatandaşımıza ise adam başına 37 keçi verilecek.
 3. Besi sığırı yetiştiren 8 bin çiftçimiz ise adam başına 5 baş düve alacaklar.
 4. Manda için başvuran 600 vatandaşımıza 5‘er adet manda verilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan gerekli şartlar, başvuru tarihleri, proje konuları ve taahhütnamenin yer aldığı 2018/12 nolu tebliğnameye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180324-14.htm sayfasından ulaşabilirsiniz.

Geçen yıl Nisan ayında Genç Çiftçi Hibe Başvurusu ve 300 koyun projesi sonuçlandı. 300 koyun hibe almaya hak kazananlar açıklanırken, 5 düve ve 35 koyun verilen proje henüz sonuçlanmadı.

Başvuru sahipleri projenin seçim dönemine denk gelmesi nedeniyle sonuçlanmadığını öne sürmekteler. Tabi il ve İlçe Müdürlüklerinin listeleri hazırlayıp E-devlet sistemine göndermeleri ve tüm listelerin tek bir merkezde toplanarak buradan açıklanması sürecide mevcut. Bu sebeple açıklanmamasının nedeni  olarak ön görülüyor.

Sonuç değerlendirme kriterleri listesi belli oldu.

Sonuç değerlendirme kriterleri

Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. 18-41 yaş aralığı daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda geçerli oldu. Bu yaşlar arası başvurular alınacak.
 2. Herhangi bir iş yerinde SGK olarak çalışmama şartı yine aranmaktadır. Ancak isteğe bağlı sigortalılar ve orman işletmelerinde hizmet akdiyle süresiz çalışanlar ile toplum yararına çalışanlar hariç tutuldu.
 3. Vergi mükellefi olan esnaf yine başvuru yapamayacak.
 4. 15 adet büyükbaş hayvan ve 50 küçükbaş hayvan sahibi olmamak gerekiyor.
 5. Arıcılar için 50 kovan arıdan fazlası olmaması şartı aranıyor.
 6. Daha önceki senelerde 30 Bin TL: Hibe alanlar, sözleşme imzalamaya hak kazanmasına rağmen sözleşme imzalamayanlar veya sözleşmesi iptal edilenler başvuru yapamaz.

Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genç çiftçi hibe desteği başvuruları geçen yıl için için açılacak olan gencciftci ekranından yapılmıştır. https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login üzerinden yapılacak başvurular için çiftçilerin kullanıcı girişi için mutlaka veri tabanına kayıt olmaları gerekmektedir.

Bu ekran üzerinden Yeni Çiftçi Kaydına tıklayarak gerekli kişisel bilgilerinizini (Tc kimlik numarası, Ad, Soyad, E-posta, Telefon şifre ve doğrulama kodunu) bu ekran üzerine yazarak TC kimlik numarası ve alınan şifre ile  Çiftçi Girişi Ekranından Kullanıcı girişini T.C. kimlik numarası ve aldığınız Şifre ile yaparak gerekli başvuru işlemlerinin yapılması ve sistemden alınan başvuru belgesi ile gerekli diğer evrakları temin ederek bağlı bulunan Tarım İl/ İlçe müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Genç Çiftçi Hibe Desteği Başvuru Evrakları

Gencciftci desteği almak için başvuru yaptığınızda en son bölümde gerekli evraklar kısmında yer alan belgeleri temin etmeniz gereklidir. Köye dönüş hibesi başvurusunda bulunabilmek için gerekli belgeler öncelikle çiftçinin genç çiftti hibe desteği başvuru dilekçesini alması gereklidir. Çiftçinin herhangi bir yerde ücretli olarak çalışmadığını gösteren belgenin alınması gereklidir. Bu belgeyi temin edebilmek için SGK’dan hizmet dökümanını yani çalışmadığınıza dair belge almalısınız.

Bu proje desteği tamamen ihtiyaç sahipleri için oluşturulduğundan almanız gereken ilk belge budur. Sonrasında mutlaka Tc kimlik numaranızın olduğu kimlik belgenizin fotokopisi de gerekli evraklar arasındadır.  Okur-yazarlık belgesi olarak en son mezun olunan okula ait diploma ile birlikte ekte yer alan diğer belgeler, yapacağınız yatırım için oluşturulan projenin nerede olduğuna dair gerekli belge olan proje yerinin tapusu eğitim belgesi, coğrafi işaret tescil belgesi, çiftçinin kalacağı kırsal alandaki proje süresince yaşayacağı ikametgah belgesi, ve İşin yapıldığı yere ait kira sözleşmesi veya tapu gerekmektedir. Projenin tanıtıldığı  form ve her hangi bir gelirinizin olmadığını gösteren gelir belgesi ile birlikte  gerekli şartlara uygun bir şekilde başvuru yaptığınıza dahil taahhütname ile Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunarak işlemleri tamamlamanız gerekmektedir.

Genç Çiftçi Hibe Projeleri

Köye dönüş hibesi olarak genç çiftçilere verilecek hibe desteğinden yararlanabilmek için çiftçilerin tarım alanında yapacakları yatırım ve oluşturmaları gereken proje yatırım alanları ise; en çok meyve veren meyve bahçesi olarak kapama meyve bahçelerine, Fidan, fide ve bahçe süs bitkisi yetiştiriciliğine, kültür mantarı yetiştiricilerine, örtü altı tarım yani seracılık yapacak olan çiftçilere ve Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricilerine verilecektir.

Genç Çiftçi 2017 Hibe Projesi Başlıyor

Hayvancılık alanında ise büyükbaş hayvan olarak düve manda sığır, inek gebe düve alımı küçükbaş hayvan olarak koyun ve keçi alımı için 30 bin lira köye dönüş hibesi verilecektir. Yine kanatlı hayvancılık alanında tavuk çiftliği kurmak için, salma tavukçuluk ile hindi, ördek, kaz almak için köye dönüş hibesi verilecektir.

Proje şartlarını taşımayanlar diğer banka ve finans kuruluşlarından hayvan kredisi alabilirler.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Başvurular tamamlandı ve yakında sonuçların açıklanması bekleniyor. E-Devlet sistemi sayesinde il ve ilçe müdürlükleri kazananlar listesini yayınladığında tek bir merkezden sonuç öğrenme işleminin yapılabileceği bildirildi. Yine il ve ilçelerin müdürlükleri sonuçları kendi internet sitelerinde de yayınlayacaklar. https://www.turkiye.gov.tr/gtvh-genc-ciftci-projelerinin-basvuru-sonuclarini-sorgulama bağlantısına tıklayarak E-devlet sisteminden anında sorgulama yapabilirsiniz.

Sonuç listeleri 2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Toplamda 12.800 kişi hibeye hak kazandı.

E-Devlet Sorgulama ekranını inceleyebilirsiniz.

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Herhangi bir eğitim kurumda örgün eğitim kurumunda devam ediyor olmamak,
 • Okur yazar olmak,
 • Ücretli çalışan olmamak gerekiyor.
 • Mutlaka Ticaretle iştigal ediyor olmaması gerekiyor, yani bir vergi yükümlülüğü bulunması gerekiyor.
 • Daha öncede bakanlığımızın bu ve benzeri desteklerinden yaralanmamış olması gerekiyor ki müracaat edebilsin.
 • Değerlendirme kriterleri doğrultusunda Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılmaktadır.

Genç Çiftçi Hibe Sonuçlarının Değerlendirme Kriterleri

Sonuçlar aşağıda yer almakta olan kriterlere göre değerlendiriliyor. Başvuru Sahibinin Yaş Grubu sınırlamasında tüm yaş grupları aynı puanı alabiliyor iken,

 • 18-25 arası 14 referans puanı,
 • 26-32 arası 10 referans,
 • 33-40 arası ise 6 referans puanı alıyor.

Başvuru Yapılan Kırsal Bölgenin Nüfus Sayısı

Sonuçların değişmesini sağlayan önemli bir husus ise başvuru yapmış olduğunuz bölgenin nüfus sayısıdır. Eğer kalabalık olmayan bir ilçeden başvuru yapmış iseniz, daha şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. En az nüfusu olan yerde ki vatandaş ile en kalabalık yer arasında toplamda 8 puan fark bulunmaktadır. Bu puanlama ise şöyledir;

 1. 1.000’den daha az bir nüfusu olan bölgede iseniz 14,
 2. 1.001 kişi ile 10.000 kişi aralığında iseniz 10 puan alırsınız,
 3. 10.001 (onbin bir) kişi ile 20 bin nüfusuna sahip bir kırsaldan başvuruyorsanız sonuç olarak 6 puan alırsınız.

Eğer ilçeniz 20.000 kişiden kalabalık bir bölgede yer almakta ise, GTHB bu bölgeyi projeye dahil etmemektedir.

Mezun Olduğunuz Okula Göre Sonuç Belirleme

Başvuru sahibi ilk okul mezunu olması veya üniversite mezunu olması literatürde ayrımcılık gibi düşünülse de, Tarım ve Orman Bakanlığı eğitime göre referans puanı ilave ediyor. Her iki grubun arasında 4 puan fark bulunuyor.

 • Okur yazar olanlar ve orta okula kadar okuyanlar 14 puan alırken,
 • Lise ve dengi okullar ile ön lisans ve lisans mezunlarına 10 puan veriliyor.

Bakanlık tarım ve hayvancılık sektöründe eğitim sıralaması yaparken vatandaşlarımızın iş bulabilme olasılığını değerlendirerek bu puanlamayı yaptığı düşünülüyor.

Proje Arsası Size mi Ait?

Eğer köyde veya kırsal bölgede yapacağız proje için arsanız kendinize aitse veya kendi tarlanızda bu işi yapıyor iseniz, kira sözleşmesi ile bu işe başlayacak çiftçiye göre 4 tam puan fazla alıyorsunuz. Köylerde arazisi olan ve kendi toprağında kendi imkanları ile ata mesleğine geri dönenlerin fazla puan almalarını anlayışla karşılamaktayız.

 1. Tapusu kendisine ait olan arazide proje yürüten genç çiftçi 14 puan alırken,
 2. Kira sözleşmesi ile projeye başlayan vatandaşlarımız ise 4 puan eksik olmak üzere 10 puan alıyorlar.
 3. İşletmesi ve arazisi olmayanlar ise 4 puan daha eksik alarak 6 puan almaktadırlar.

Genç Çiftçi Sonuç Değerlendirme Sistemi Kriterleri

Başvuruları sonuçlandırırken heyet tarafından şu hususlara da, dikkat edilmektedir.

 1. Eğer hayvancılık veya tarım konusunda daha önce Halk Eğitim Müdürlükleri  tarafından belirlenen bir Yaygın Eğitim Modüler programına katılarak Organik Tarım, Bitkisel Üretim, Küçükbaş veya Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği vb. alanlarından birine MEB onaylı sertifika almış iseniz 14 puan almaya hak kazanıyorsunuz.
 2. Eğer başvurunuzu yaptığınız esnada, ikametgahınız projenin yapılacağı yer ise, Bakanlık size ilaveten 10 tam puan daha veriyor. Ancak ilçede veya şehirde oturup, hibe çıkınca köye döneceğini taahhüt eden çiftçiler bu 10 puandan eksik kalıyorlar.
 3. Engelliler, Şehit Yakınları, Engellilere Bakmakla Yükümlü Olanlar ve Gaziler 10 puan daha alırlar.
 4. Eğer tarafınıza Devlet tarafından yeşilkart verilmiş ise ve tedavileriniz bu yeşilkart ile sağlanıyorsa ilave 10 puan daha alırsınız.
 5. Resmi nikah ile evli olan vatandaşlarımız 10 puan daha alırlar.
 6. Askerliğinizi yapmış iseniz 10 puan,
 7. Proje konusunda bir coğrafi işaretlemeniz mevcut ise  6 puan daha alırsınız.
 8. Kadın genç çiftçilerimiz erkeklere ilaveten 6 puan daha alırlar.
 9. Kümes hayvanı yetiştiriciliği için başvuran veya tarımsal üretim sektörlerinden herhangi biri ile başvurusu gerçekleştiren genç çiftçimiz eğer iyi tarım uygulamaları veya organik tarım yapıyor ise ilaveten 6 puan almaya hak kazanmaktadır.
Genç Çiftçi Sonuç Değerlendirme Sistemi Kriterleri

Yapılan puanlama bu sayfaya kaydedilmektedir.

Bu bilgiler neticesinde sonuçlar heyet tarafından alınan puanlamaya göre belirlenip, Bakanlığa gönderilmekte ve yapılan inceleme neticesinde GTHB tarafından sonuçlar e-devlet ve gencciftci sisteminden açıklanmaktadır.

Kaç puan alacağını merak eden çiftçilerimiz yukarıda yer alan ve 9 maddeden oluşan puanlama cetveline göre alacağı puanı belirleyebilirler. Örneğin Yozgat ilimizin bir ilçesine 30 kişiye koyun yetiştiriciliği alanında hibe verilecek ise, projede 40 kişi 100 tam puan almış ise, 90 puan alan çiftçinin başvurusunun kabul görmesi oldukça zordur. Ancak yedek listeden sıralamaya dahil olabilecektir. Sosyal Medya üzerinden genç çiftçi projelerini takip edebilirsiniz. Hangi tarihte açıklanacağını, kimlere onay verileceğini ve hibe sözleşmesinin ne zaman imzalanacağını öğrenebilirsiniz.

Genç çiftçi sonuçları E-devlet internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır. Bununla birlikte il ve ilçelerde ki Müdürlüklerde listeler asılmaktadır. Her yıl düzenli olarak verilen desteklere yaptıklarınız başvuru sonuçlarınızı e-devlet sistemi üzerinden hemen sorgulayabilirsiniz.

Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden Sonuçlarını Öğrenebilirsiniz

AdanaEdirne Malatya
AdıyamanElazığ Manisa
AfyonkarahisarErzincan Mardin
Ağrı Erzurum Mersin
Aksaray Eskişehir Muğla
Amasya Gaziantep Muş
Ankara Giresun Nevşehir
AntalyaGümüşhane Niğde
ArdahanHakkari Ordu
Artvin Hatay Osmaniye
Aydın Iğdır Rize
Balıkesir IspartaSamsun
Bartın İstanbul Siirt
Batman İzmirSinop
Bayburt Kahramanmaraş Sivas
Bilecik KarabükŞanlıurfa
Bingöl Karaman Şırnak
Bitlis Kars Tekirdağ
Bolu Kastamonu Tokat
Burdur Kayseri Trabzon
Bursa Kırıkkale Tunceli
Çanakkale Kırklareli Uşak
Çankırı Kırşehir Van
Çorum Kilis Yalova
Denizli Kocaeli Yozgat
Diyarbakır Konya Zonguldak
Düzce Kütahya  

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!