Engellilere Yardım ve Girişimcilere Devlet Destekleri 2023 Güncel

Ülkemizde engellilere birçok yardım yapılmaktadır. Engelli bireylerin kendilerini maddi ve sosyal olarak güvende hissetmeleri için yapılan yardımlar 2023 yılında da devam etmektedir. Engellilere sağlanan yardımlardan yararlanmak istiyorsanız; Engellilere sağlanan desteklerin neler olduğunu, sosyal yardımların ne kadar olduğunu ve engellilere yardım eden dernek ve vakıfların hangileri olduğunu içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Bu destekler dışında girişimci olmak isteyen ve girişimci olmak isteyen engelli bireylere yönelik engellilere yönelik hibe destekleri hakkında bilgi alabilir, KOSGEB engelli destekleri 2023 ve İŞKUR engelli destekleri, hibeleri hakkında bilgi alabilir, hepsini öğrenebilirsiniz. engelliler için hibe desteğinin koşulları hakkında detaylı bilgi ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Engellilere Yardım Eden Vakıflar ve Dernekler

Engellilere Yardım Eden Vakıflar ve Dernekler tüm engellilere yardım eder. Ülkemizde faaliyet gösteren diğer engelliler ve engelli aile yardım dernekleri ile iletişime geçerek yardımlardan yararlanabilirsiniz.

Engellilere Yardım Eden Vakıf ve Dernekler şunlardır:

 • ENDES
 • TEDAY
 • TESYEV
 • SYDV (Sosyal Dayanışma Vakfı)
 • Kosgeb
 • İşkur
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Belediyeler
 • Valilikler ve Kaymakamlıklar
 • Engelsiz Yaşam Vakfı
 • Sevgi Zihinsel Engelliler Yardım Ve Dayanışma Vakfı
 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Başkanlığı (TEGV)
 • Türkiye Engelliler Vakfı
 • Fiziksel Engelliler Vakfı
 • Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı
 • Belediyeler Planlama Hizmetleri Vakfı
 • Bedensel engelliler dayanışma derneği
 • Engelli aileleri ile dayanışma derneği vb. kurumları örnek olarak gösterebiliriz.

Engellilere Yapılan Yardımlar Nelerdir?

Devlet, dernek ve vakıflar tarafından engelli vatandaşlara birçok yardım yapılmaktadır. Evde bakım ücretleri ve engelli maaşları da ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılmaktadır.

Engelliler için sağlanan maddi ve sosyal yardımlar 2023 yılında aşağıdaki gibidir:

 • Engelli Aylığı (2022 Aylığı) Bağlanması
 • Muhtaç Aylığı Bağlanması
 • Evde Bakım Ücreti Verilmesi Evde Bakım AYLIĞI
 • Gelir Vergisinde Engelli İndirimi
 • ÖTV Muafiyeti
 • Engelli Kimlik Kartı Hakkıdır.

Engellilere Yardım Yapan Kurumlar 2023 Güncel Liste

Engellilere yardım yapan kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

 • Engelli vatandaşlara yardım yapan kurumlar başta Aile sosyal politikalar Bakanlığı
 • Kaymakamlıklar
 • Valilikler
 • SYDV
 • Vakıflar Müdürlüğü
 • Belediyeler vb. gibi kurumlar öne çıkmaktadır.

Bu kurumlar aynı zamanda engellilere yönelik sosyal yardım kapsamında evde bakım vb. hizmetler de sunmaktadır. Maaş gibi maaşların ödenmesi için tüm çalışmaları yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam etmektedir. Bu yardımların nasıl alındığını merak eden vatandaşlarımıza detaylı bilgi verilmelidir.

Evde bakım maaşı, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu tarafından %50 ve üzeri engelli vatandaşlarımıza, ağır engelli vatandaşlarımıza bakan vatandaşlarımıza, yani ihtiyaçlarını karşılama imkânı olmayan vatandaşlarımıza verilen bir ücret türüdür. onların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için Evde bakım ücreti aylık olarak ödenirken, maaş tutarı asgari ücretin 3’te biri olarak ödenir.

Muhtaç aylığından yararlanacak vatandaşlara, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Vakıflar Yönetmeliği hükümlerince muhtaç aylığı ödenecektir. Toplam muhtaç aylığı tutarı, memur baz maaş katsayısının çarpılması sonucu bulunacak rakama tekabül etmektedir.

Muhtaçlık aylığı %40 ve üzeri özürlü çocuklara ve annesi babası olmayan çocuklara verilir. Ancak malulen aylığından yararlanmak için aşağıdaki maddelere uymanız gerekmektedir.

 • Mahkeme kararı ile kanunla bakım altına alınmamış olması
 • Sosyal güvencesinin bulunmaması
 • Gelir getirecek menkul ve gayri menkule sahip olmamaları gerekmektedir
 • Herhangi bir gelir veya aylığa sahip olmaması gerekmektedir.

Malullük aylığı bağlanması, 6698 sayılı Kanun kapsamında %40 ve üzeri özürlü vatandaşlarımıza verilen bir yardımdır. Yararlanabilmek için Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal kurumların hiçbirine tabi olmamalısınız.

Bu yardım, engellilerin 18 yaşından büyük ve daha küçük olan yakınlarına verilen bir destektir. Bu emekli maaşından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, ikamet ettikleri bölgenin valilik ve kaymakamlıklarına başvurmaları halinde bu desteklerden yararlanabilecekler. Engelli maaşları üç ayda bir verilmektedir.

2023 Yılında Engelli Aylıkları

yeni yılın engelliaylığı rakamları henüz netleşmedi.

 • %40-69 engeli bulunanlara 2022 yılında 1.226,69 TL’ı.
 • %70 ve üzerindekilere ise 1.840,04 TL olarak ödeniyordu.

KOSGEB engelli kredisi dışında engelli maaşı alan bireyler için engelli maaşına kredi veren bankaları öğrenebilir ve ihtiyacınız olan krediyi çekebilirsiniz.

Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar

Sağlık kuruluşları tarafından belirlenen ve belirli derecede engelli vatandaşlarımıza kamu kurumları tarafından sağlanan haklar aşağıda listelenmiştir:

 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollar indirimleri
 • Engelli kimlik kartı hakkı
 • Müzelere girişte indirim hakkı
 • Milli parklar ve tabiatı koruma parklarına girişte indirim hakkı
 • Devlet tiyatro girişlerinde indirim hakları

Engellilere Devlet Yardımı Var mı?

Devlet tarafından engellilere yönelik maaş, istihdam, hibe desteği ve girişimci KOSGEB destekleri bulunmaktadır.

Bu imkanlardan yararlanmak isteyen engelli bireyler engelli istihdamı, hibe desteği ve girişimcilik desteği ile ilgili tüm bilgi ve koşulları içeriğimizden öğrenebilirler. Engellilere yönelik yardımlar ve girişimcilere yönelik devlet destekleri hakkında bilgi alarak destekten yararlanabilirsiniz.

Engellilere Hibe Desteği 2023 Nedir?

İŞKUR engellilere hibe desteği vermektedir. İşkur, engellilerin kendi işlerini kurmaları için 90 bin TL hibe desteği 2023/1 başvuruları başlamıştır. 90 bin lira hibe desteği şartları belli oldu.

Engellilere Hibe Desteği Şartları Nelerdir?

2023 yılında da engelliler için hibe desteği verilmeye devam edilmektedir. Bu hibe desteğinden yararlanmak için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir.

Engelli hibe desteği alma şartları şu şekildedir:

 • İŞKUR’a engelli kaydı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Bedensel, ruhsal, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu belirtmek.
 • Herhangi bir icra dosyası bulunmamak.
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet ediyor olma.
 • Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek.
 • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak.
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri yada işletme sahibi olmamak.
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, izin, sertifika gibi belgelere sahip olmak.
 • Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine gerek var.
 • Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine son başvuru tarihi itibari ile sahip olmak engelli hibe desteği şartlarındandır.

Engelliler için Verilen Hibe Destekleri ve Ödeme Miktarları 2023 Güncel

İşkur Engelli hibe destekleri şu şekildedir:

Engelliler için Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 10.000 TL Hibe desteği verilir.

İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 25.000 TL verilir.

Kuruluş (Demirbaş) desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili teçhizat, yazılım, makine, donanım gibi maliyetler için ise vergiler dahil en fazla 55 bin TL toplamda 90 bin lira hibe desteği sağlanmaktadır.

KOSGEB Engelli Destekleri 2023 Güncel

KOSGEB, girişimci olmak isteyen engelli vatandaşlara küçük ve orta ölçekli hibeler ve faizsiz krediler sağlamaktadır.

KOSGEB engelli destekleri aşağıdaki gibidir:

 • KOSGEB tarafından verilen toplam desteğin %10’u engelli vatandaşlara ayrılmıştır.
 • Kosgeb engelli olan girişimcilere faizsiz kredi ve hibe desteği vermektedir.
 • Özel veya Kamu sektöründe çalışacak niteliklere sahip olmayan kişiler, engelli raporu karşılığında Kosgeb desteklerinden yararlanabilmektedir.
 • Engelli bireyler destek için başvurduğunda başvuru onaylandıktan sonra destekler kullanıma sunulur.
 • Genel olarak tüm sektörlerde engelli adaylar KOSGEB desteklerinden faydalanabilirler.
 • KOSGEB desteğinden yararlanılan başlıca alanlar tarım, hayvancılık ve üretim sektörleridir.
 • İşletmenin kuruluş giderleri KOSGEB tarafından karşılanır.
 • KOSGEB hibe desteği için herhangi bir geri ödeme talep edilmemektedir.
 • Ancak faizsiz kredi desteği ödemeleri bir yıl vadeli olarak verilmektedir.
 • Yani engelli adayları işi kurdukları ilk yıl içerisinde herhangi bir ödeme yapmadan işletmelerini yürütebilirler.

Engelli Hibe Desteği ile Hangi İşler Kurulabilir?

Engelli hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında iş kurarak ve nace koduna sahip olarak desteklerden faydalanabilmektedir.

Yapmak istedikleri iş sektörünün KOSGEB tarafından desteklenip desteklenmediğini buradan sorgulama yaparak öğrenebilirler.

Kosgeb Engelli Destek Limiti 2023 Güncel

Kosgeb’in engellilere verdiği desteğin de bir sınırı var. KOSGEB tarafından verilen bu desteklerin limitleri aşağıdaki gibidir:

 • Kosgeb’in vereceği destek, işletmenin büyüklüğüne göre değişir.
 • Hibe desteği için söz konusu limit 50 bin TL’dir.
 • Bazı durumlarda bu limit 65 bin TL’ye kadar verilebilir.
 • Küçük ölçekli kurulan işletmelere en fazla 100 bin TL faizsiz kredi desteği,
 • Orta boyuttaki işletmelere ise 200 bin TL’ye kadar,
 • Büyük ölçekli kurulacak işletmelere ise 300 bin TL‘ye kadar destek veriliyor.

Engellilere Hibe Desteği Geri Ödeme Limiti Ne Kadar?

İş fikri parlak olanlara engelliler için hibe desteği verilmektedir. Türkiye İş Kurumu (İşkur), engellilerin kendi işini kurmaları için hazırladığı projelere 90 bin liraya kadar karşılıksız destek sağlıyor.

Engellilere Hibe Desteği Şartları 2023 Güncel Liste

Kosgeb engelli desteği başvuru şartları şu şekildedir:

 • Kosgeb tarafından sağlanan engelli desteğinden yararlanmak için engelli raporuna sahip olmak gerekmektedir.
 • T.C. Vatandaş olmalı.
 • 18 yaşından büyük olmalıdır.
 • Girişimcilik belgesi alınmalıdır.
 • Engelliliğin kalıcı olması şarttır.
 • Süresi dolan raporlar yeniden incelenmeli ve onaylanmalıdır.
 • Söz konusu maluliyet raporu, en az %40 özürlü olduğunu kanıtlamalıdır.
 • Başvuru sahiplerinin zihinsel sağlıklarının iyi olması gerekir.
 • Söz konusu girişimci adaylarının Kosgeb tarafından verilen uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Daha önce Kosgeb desteklerinden yararlanmış veya iş kurmuş kişiler bu desteklerden yararlanamazlar.

Kosgeb Engelli Girişimcilik Desteği Başvurusu için Belgeler

KOSGEB desteklerinden yararlanacak engellilerin başvuru belgelerini tamamlamaları gerekmektedir.

KOSGEB Engelli Girişimci Desteği Başvuru Belgeleri aşağıdaki gibidir:

 • Güncel engel raporu
 • İş Planı
 • Kimlik Belgesi
 • Yıllık gelir tabloları
 • Bilanço örneği
 • şletme ortaklarının kimlik belgeleri yada sürücü belgesi örnekleri 
 • Ticaret sicil gazetesi örnekleri
 • Kurulacak olan işletmenin kuruluşuna dair gerekli belgeler
 • İşletme ruhsatları ve izinleri
 • İşletmeye ait tapunun yada kira sözleşmesinin fotokopisi
 • Destek Talep Beyannamesi
 • İşletmenin kuruluş esnasında harcanan toplam giderleri
 • İşletmenin ikametgah kaydı
 • Güncel vergi levhası
 • Bu belgeler, noter onaylı imza sirküleri ile engelli kosgeb girişimci desteğine başvurabilirsiniz.

KOSGEB Engelli Hibe Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adımları takip ederek Kosgeb’in engellilere sağladığı desteğe başvurabilirsiniz.

KOSGEB engelli hibe desteği başvuru adımları aşağıdaki gibidir:

 • İşletme açıldıktan sonra en geç 2 yıl içinde Kosgeb girişimcilik desteğine başvurmanız gerekmektedir.
 • İşletmelerin kosgeb.gov.tr’ye giriş yaparak Kosgeb veri tabanına kayıt olmaları gerekmektedir.
 • Başvuru formu ile birlikte Kosgeb müdürlüğüne giderek destek başvurusunda bulunmalısınız.
 • Kosgeb personelinin belirleyeceği tarihte hazırlanacak iş planı için geniş ve detaylı bir sunum gereklidir.
 • Kosgeb’e çalışmanızı anlatan iş projesi sunulduktan sonra kosgeb destek başvurusu işleme alınacaktır.
 • Söz konusu iş planında kullanılan belgeler Kosgeb başvurusu sırasında incelenir.
 • İş planı uygun görüldüğünde engelliler destekten faydalanabilir.

Engelli Hibe Desteği 2023 Başvuru Ne Zaman?

2023/1. Dönem için başvuru tarihi 9 Aralık 2022’dir.

Kosgeb Engelli Desteği 2023 Ne Kadar?

Engelli desteği 2023 yılında 90.000 TL olarak belirlendi.

Engelliler İçin Hibe Desteği Nedir?

Desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına ve mesleki eğitim yoluyla istihdam ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

Engelli İstihdamına Yönelik Haklar

Herhangi bir şekilde engeli bulunan vatandaşlarımız, belirli bir engel düzeyine sahip olmaları halinde devletimiz tarafından sağlanan istihdam haklarına sahiptir. Devlet Personel Başkanlığı’ndan engelli memur alımının yanı sıra özel sektörden engelli memur alımı da söz konusu. Ayrıca kamu kurumlarına girmek için rüçhan hakkına sahiptirler.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
“Engellilere Yardım ve Girişimcilere Devlet Destekleri 2023 Güncel” üzerine bir yorum
 1. Merhaba bu kadar yüksek enflasyonda engeliye verilen destek 65 bin tl bu destekle simit büfesi bile işletmek mümkün değil ne sanılıyor bu desteklerin ne iş yapacağımızı zannediliyor basit bir oto yıkama yeri bile açmış olsan en az 150 bin tl lastik tamircisi açsak en az 100 bin tl bu nasıl destek iş arıyorsun engeli diye iş verenler işe almak istemiyor iş yeri açmak istiyorsun destekler yetersiz engelli ölsün mü bu mudur devletin desteği hiç etik değil sözde destekler ile iş yeri açmak bu dönemde mümkün değil destek miktarlarının artırılması gerekir aksi halde boş vaden öteye gitmez Ortopedik engelliyim %79 raporum var mobilya ustasıyım ,yalıtım ustasıyım , demir doğrama , çatı kaplama , ama iş bulmak mümkün değil , ön muhasebe kursu aldım iş verenler ayakta duramıyorsun diye saçma sapan nedenler ile işe almıyor sorunlar dağ gibi sonuç Hiç.

  Yanıtla
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1