KosgebKredisi.com

Engellilere Yardım ve Girişimcilere Devlet Destekleri

01.03.2022

Ülkemizde yaşayan engelli vatandaşlar tarafından merak edilen engellilere yapılan sosyal ve maddi destekler vardır. Bunların yanında engelli girişimcilere ise İŞKUR ve KOSGEB destekler vermektedir. Konu ile ilgili engellilere yapılan yardımlar nelerdir, engellilere yardım yapan kurum, dernek ve vakıflar hangileridir görebilirsiniz. Engellilere yardım ve girişimcilere devlet destekleri için KOSGEB hibe destekleri ve engelli adaylar için başvuru şartlarını öğrenerek gerekli evraklar ile başvuru sağlayabilirsiniz.

Engellilere Yardım ve Girişimcilere Devlet Destekleri

Engelli vatandaşlara ülkemizde birçok yardımlar yapılmaktadır. Engelli bireylere maddi ve sosyal olarak kendilerini güvende hissederek yapılan yardımlar 2022 yılında da devam etmektedir. Engellilere yapılan yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar için engellilere yapılan yardımlar nelerdir, sosyal yardımlar nelerdir, engellilere yardım eden dernekler ve vakıfları hemen öğrenebilirsiniz. Bu destekler haricinde girişimci olacak ve olmak isteyen engelli bireyler için engellilere hibe desteği nedir öğrenebilir ve KOSGEB engelli destekleri 2022 ile İŞKUR engelli destekleri, hibeleri hakkında bilgi alabilir ve engellilere hibe desteği şartları hakkında tüm detayları öğrenebilir, başvuru yapabilirsiniz.

Engellilere Yardım Eden Vakıflar ve Dernekler

Engellilere Yardım Eden Vakıflar ve Dernekler tüm engelli bireylere yardım etmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren diğer engelliler ve engelli ailelerin yardımlaşma dernekleri ile iletişime geçerek yardımlardan yararlanabilirsiniz.

Engellilere Yardım Eden Vakıf ve Dernekler;

 • ENDES,
 • TEDAY,
 • TESYEV,
 • SYDV (Sosyal Dayanışma Vakfı,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü,
 • Belediyeler,
 • Valilikler ve Kaymakamlıklar,
 • Engelsiz Yaşam Vakfı,
 • Sevgi Zihinsel Engelliler Yardım Ve Dayanışma Vakfı,
 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Başkanlığı (TEGV),
 • Türkiye Engelliler Vakfı,
 • Fiziksel Engelliler Vakfı,
 • Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı,
 • Belediyeler Planlama Hizmetleri Vakfı,
 • Bedensel engelliler dayanışma derneği,
 • Engelli aileleri ile dayanışma derneği vb. kurumları örnek olarak gösterebiliriz.

Engellilere Yapılan Yardımlar Nelerdir?

Engelli vatandaşlar için devlet tarafından, dernekler ve vakıflar tarafından birçok yardımlar yapılmaktadır. Evde bakım ücretleri, engelli maaşları da ödemeleri öne çekilerek tam zamanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Engelliler İçin sağlanan maddi ve sosyal yardımlar 2022 yılında aşağıdaki gibidir.

 • Engelli Aylığı (2022 Aylığı) Bağlanması
 • Muhtaç Aylığı Bağlanması
 • Evde Bakım Ücreti Verilmesi Evde Bakım AYLIĞI
 • Gelir Vergisinde Engelli İndirimi
 • ÖTV Muafiyeti
 • Engelli Kimlik Kartı Hakkıdır.

Engellilere Yardım Yapan Kurumlar

 • Engelli vatandaşlara yardım yapan kurumlar başta Aile sosyal politikalar Bakanlığı,
 • Kaymakamlıklar,
 • Valilikler,
 • SYDV,
 • Vakıflar Müdürlüğü
 • Belediyeler vb. gibi kurumlar öne çıkmaktadır.

Bu kurumlar bu yıl da engellilere sosyal yardımlar kapsamında evde bakım vb. aylıkları gibi maaşların ödenmesi için tüm çalışmaları yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam etmektedir. Bu yardımların nasıl alındığını merak eden vatandaşlarımız geniş bir bilgi vermek gerekirse;

Evde bakım maaşı %50 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlarımız için sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu tarafından ağır engeli bulunan yani kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşlarımıza bakan kişilere verilen bir ücret türüdür. Evde bakım ücreti aylık olarak ödenirken verilen maaş tutarı ise Asgari ücretin asgari geçim indirimsiz hali olarak ödenmektedir.

Muhtaç aylığı Vakıflar yönetmeliği hükümleri yayınlanarak yürürlüğe girmesinden itibaren, muhtaç aylığından yararlanacak olan vatandaşlar Vakıflar genel müdürlüğü tarafından maaşa bağlanacaktır. Muhtaç aylığının toplam tutarı ise memur taban aylığının katsayısı çarpımı sonucunda ortaya çıkacak olan rakama tekabül etmektedir. Muhtaç aylığı %40 ve üzerinde engeli bulunan çocuklar ile annesi ve babası olmayan çocuklar için verilmektedir. Fakat engelli aylığından yararlanabilmek için aşağıdaki maddelere uyum sağlıyor olmanız gerekmektedir.

 • Mahkeme kararı ile kanunla bakım altına alınmamış olması
 • Sosyal güvencesinin bulunmaması
 • Gelir getirecek menkul ve gayri menkule sahip olmamaları gerekmektedir
 • Herhangi bir gelir veya aylığa sahip olmaması gerekmektedir.

Engelli aylığının bağlanması Aile ve sosyal hizmetler Bakanlığına bağlı SYDV yani Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından 2022 sayılı kanun kapsamında %40 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlarımız için verilen bir yardımdır. Emekli sandığı, SSK ve Bağ-kur gibi sosyal kurumların hiç birisine tabi olamamanız gerekmektedir. Bu yardım 18 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olan engelli yakınlarına verilen bir destektir. Bu aylıktan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız ikamet etmiş oldukları bölgenin valilik ve kaymakamlık makamlarına başvuru yapmaları halinde bu desteklerden yararlanabileceklerdir. Engelli maaşları her üç ayda bir verilmektedir.

2022 Yılında Engelli Aylıkları

 • % 40-69 engeli bulunanlara 2022 yılı; 661, 68TL’ye çıkarıldı.
 • % 70 ve üzerindekilere  ise 991,68 TL’ye çıkarıldı.

KOSGEB engelli kredisi dışında engelli maaşı alan bireyler için engelli maaşına kredi veren bankaları öğrenebilir ve ihtiyacınız olan krediyi çekebilirsiniz.

Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar

Sağlık kurumları tarafından belirlenmiş olan ve belirli bir oranda engel durumu bulunan vatandaşlarımız için kamu kurumları tarafından sağlanan haklar aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollar indirimleri
 • Engelli kimlik kartı hakkı
 • Müzelere girişte indirim hakkı
 • Milli parklar ve tabiatı koruma parklarına girişte indirim hakkı
 • Devlet tiyatro girişlerinde indirim hakları

Engellilere Devlet Yardımı Var mı?

Engelliler için devlet tarafından maaş, istihdam, hibe desteği ve engelliler için girişimci kosgeb destekleri bulunmaktadır. Bu imkanlardan yararlanmak isteyen engelli bireyler engelli istihdamı, hibe desteği ve girişimci destekleri hakkında tüm bilgileri ve şartları içeriğimizden öğrenebilirler. Engellilere yardım ve girişimcilere devlet destekleri için bilgi alarak desteklerden yararlanabilirsiniz.

Engelli İstihdamına Yönelik Haklar

Herhangi bir şekilde engeli bulunan vatandaşlarımızın belirli oranda bir engelinin bulunması durumunda devletimiz tarafından sağlanan istihdam hakkı söz konusudur. Devlet personel başkanlığı engelli memur alımının yanı sıra özel sektör engelli personel alımları da söz konusu olmaktadır. Kamu kurumlarına giriş öncelik hakları da söz konusudur.

Her yıl düzenlenen e-kpss ile binlerce engelli vatandaşımız devlet kamu kurumlarında yerleştirilmeye devam edilmektedir.

Engellilere Hibe Desteği 2022 Nedir?

İŞKUR engellilere yönelik hibe destekleri vermektedir. İşkur, engelli bireylerin kendi işlerini kurmaları için 65.000 TL hibe desteği vermektedir.

Engellilere Hibe Desteği Şartları

Engellilere hibe desteği 2022 yılında da verilmeye devam etmektedir. Verilen bu hibe desteğinden yararlanmak için aşağıda belirtilen şartları taşımanız gerekmektedir.

 • İŞKUR’a engelli kaydı olmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Bedensel, ruhsal, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu belirtmek
 • Herhangi bir icra dosyası bulunmamak
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet ediyor olma
 • “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek
 • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri yada işletme sahibi olmamak
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, izin, sertifika gibi belgelere sahip olmak
 • Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine,
 • Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine son başvuru tarihi itibari ile sahip olmak engelli hibe desteği şartlarındandır.

Engelliler için Verilen Hibe Destekleri

 • Engelliler için Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL Hibe desteği verilir.
 • İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL verilir.
 • Kuruluş (Demirbaş) desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili teçhizat, yazılım, makine, donanım gibi maliyetler için ise vergiler dahil en fazla 45 bin TL destek sağlanmaktadır.

KOSGEB Engelli Destekleri 2022

KOSGEB girişimci olmak isteyen engelli vatandaşlar için küçük ve orta ölçekli hibe ve faizsiz kredi desteği vermektedir.

 • KOSGEB’in vermiş olduğu toplam desteklerin %10’luk bir bölümü engelli vatandaşlar için ayrılmıştır.
 • Kosgeb engelli olan girişimcilere faizsiz kredi ve hibe desteği vermektedir.
 • Özel veya Kamu sektöründe çalışabilecek kadar yeterliliğe sahip olmayan kişiler engelli raporu karşılığında Kosgeb desteklerinden yararlanabilirler.
 • Engelli bireyler destekler için başvuru yaptıklarında başvuru onaylandıktan sonra destekler kullanıma açılır.
 • Genel olarak tüm sektörlerde engelli adaylar KOSGEB desteklerinden faydalanabilirler.
 • Kosgeb desteğinden faydalanılan başlıca alanlar, Tarım, hayvancılık ve üretim sektörleridir.
 • İşletmenin kuruluş giderleri Kosgeb tarafından karşılanır.
 • Kosgeb hibe desteği için herhangi bir geri ödeme talep edilmez.
 • Fakat faizsiz kredi desteği ödemeleri bir yıl ertelemeli olarak verilir.
 • Yani engelli adayları işi kurdukları ilk yıl içerisinde herhangi bir ödeme yapmadan işletmelerini yürütebilirler.

Kosgeb Engelli Destek Limiti 2022

Kosgeb’in engellilere vermiş olduğu desteklerin de bir limiti vardır. KOSGEB tarafından verilen bu desteklerin limitleri aşağıdaki gibidir;

 • Kosgeb’in vereceği destek, işletmenin büyüklüğüne göre değişir.
 • Hibe desteği için söz konusu limit 50 bin TL’dir.
 • Bazı durumlarda bu limit 65 bin TL’ye kadar verilebilir.
 • Küçük ölçekli kurulan işletmelere en fazla 100 bin TL faizsiz kredi desteği,
 • Orta boyuttaki işletmelere ise 200 bin TL’ye kadar,
 • Büyük ölçekli kurulacak işletmelere ise 300 bin TL’ye kadar destek veriliyor.

Kosgeb Engelli Desteği Başvuru Şartları 2022

 • Kosgeb’in vermiş olduğu engelli desteklerinden yararlanmak için engelli raporuna sahip olunması gerekmektedir.
 • T.C. Vatandaşı olması gerekmektedir.
 • 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
 • Girişimcilik sertifikası alınmış olmalıdır.
 • Engelliliğin sürekli devam ediyor olması şarttır.
 • Süresi dolan raporlar tekrar incelenerek onaylatılmalıdır.
 • Söz konusu engelli raporu en az %40 engelli olduğunu kanıtlar nitelikte olmalıdır.
 • Başvuru yapacak olan adayların akıl sağlığının yerinde olması gerekmektedir.
 • Söz konusu girişimci adaylarının, Kosgeb tarafından verilen uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Daha önceden Kosgeb desteklerinden yararlanmış yada iş kurmuş olan kişiler bu desteklerden yararlanamazlar.

Kosgeb Engelli Girişimcilik Desteği Başvurusu için Belgeler

KOSGEB desteklerinden yararlanacak olan engelli bireylerin başvuru belgelerini tamamlaması gerekmektedir. KOSGEB Engelli Girişimci Desteği Başvuru Belgeleri aşağıdaki gibidir;

 • Güncel engel raporu
 • İş Planı
 • Kimlik Belgesi
 • Yıllık gelir tabloları
 • Bilanço örneği
 • şletme ortaklarının kimlik belgeleri yada sürücü belgesi örnekleri 
 • Ticaret sicil gazetesi örnekleri
 • Kurulacak olan işletmenin kuruluşuna dair gerekli belgeler
 • İşletme ruhsatları ve izinleri
 • İşletmeye ait tapunun yada kira sözleşmesinin fotokopisi
 • Destek Talep Beyannamesi
 • İşletmenin kuruluş esnasında harcanan toplam giderleri
 • İşletmenin ikametgah kaydı
 • Güncel vergi levhası
 • Noter tarafından onaylanmış imza sirküleri bu belgeler ile engelli kosgeb girişimci desteğine başvuru yapabilirsiniz.

Kosgeb Desteklerine Başvuru Nasıl Yapılır?

Kosgeb’in engellilere vermiş olduğu söz konusu desteklere başvuruda bulunmak için adımları takip ederek başvuru yapabilirsiniz.

 • İşletme açıldıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde, Kosgeb girişimcilik desteklerine başvuruda bulunmalısınız.
 • kosgeb.gov.tr adresine giriş yapılarak işletmeler Kosgeb altyapısına kayıt olmalısınız.
 • Başvuru formu ile birlikte Kosgeb müdürlüğüne gidilmeli ve destek başvurusunda bulunmalısınız.
 • Kosgeb personelleri tarafından belirlenecek olan tarihte hazırlanacak olan iş planı için geniş ve detaylı bir sunum  gereklidir.
 • Kosgeb’e yaptığınız işi anlatan iş projesi sunulduktan sonra kosgeb destek başvurusu işleme alınacaktır.
 • Söz konusu iş planında kullanılan evraklar Kosgeb başvurusu esnasında incelenir.
 •  İş planı uygun görüldüğünde, engelli kişi desteklerden yararlanabilir.
Verilen oy post

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
error: Content is protected !!