Elektrik Faturası Yardımından Kimler Yararlanabilir? 2022 Şartları

Elektrik Faturası Yardımından Kimler Yararlanabilir? sorusu maddi sıkıntı içindeki ve aylık faturalarını ve kiralarını bile ödeyemeyen ihtiyaç sahipleri tarafından araştırılan konular arasındadır.

Maddi desteğe ihtiyacı olan ailelerin sayısının her geçen gün artması, sosyal yardımdan yararlanan ailelere 216 TL elektrik faturası desteği yeniden verilip verilmeyeceği konusunu gündeme getirdi.

Elektrik Desteği Yardımından Kimler Yararlanabilir dair detaylar haberimiz de..

Elektrik Faturası Desteği Nedir?

3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan bir yardım programıdır.

Elektrik Faturası Yardımı Yararlanabilecek Kişiler Listesi

Devletin elektrik faturası yardımından yararlanabilecek kişiler, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan düzenli olarak sosyal yardım alanlardır.

Elektrik Desteği Yardımından aşağıdaki kişiler yararlanabilir:

 • İhtiyaç sahipleri
 • İşsiz olanlar
 • Ağır ve Kronik rahatsızlığı olanlar

Başvurular Nereye Yapılır?

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanacak 216 TL’lik destek için elektrik faturası ile Sosyal Yardım Kurumu’na başvurmak gerekiyor.

150 KW saatlik elektrik faturalarının aylık ödemeleri, ihtiyaç sahiplerine 216 liralık elektrik yardımı kapsamında devlet tarafından karşılanacak.

Ağır ve Kronik Hastalara Elektrik Parası Desteği 216,82 TL Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ağır ve kronik hastalıkları bulunan ve bu nedenle hayatının geri kalanını cihaza bağlı geçirmek zorunda kalan hastaların 216,82 TL devlet desteğinden yararlanabileceğini duyurdu.

Açıklamada, kronik hastalıkları nedeniyle yaşamlarını sürdüren hastaların bir cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren hastaların yaşadıkları evlerin elektrik faturalarının ödenmesine ilişkin çalışmaların sona erdiği belirtildi. Bu desteğe ek olarak, destekten yararlanacak ailelerin evlerinde bulunan hastaların birikmiş elektrik borçlarının, cihazın başlangıç ​​tarihinden sonra, yardımın ilk ayında bir defaya mahsus ödeneceği bildirildi.

Sağlanacak elektrik desteği 3 farklı kategoride verilecektir;

 • Elektrik kesintilerine karşı cihaz desteği,
 • Elektrik tüketim desteği (216,82 TL’ye varan fatura yardımı),
 • Hastanın cihaza bağlandığı tarihten sonraki birikmiş borçların ödenmesi destekleri sağlanacaktır.

Ağır Hastalara Elektrik Desteği Yardımı İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Ağır Hastalara Elektrik desteği yardımı İçin gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının karar organı olan Mütevelli Heyet tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğunuzun tespit edilmesi gerekmektedir.
 • Elektrik faturası yardım desteğinden yararlanacak hastanın 2828 sayılı kanun kapsamında devletten evde bakım yardımı almaması,
 • Hastanın ağır ve kronik bir hastalık nedeniyle makineye bağlı olarak yaşamını sürdürmesi,
 • Destekten yararlanacak hastanın 6698 sayılı kanun kapsamında yardıma muhtaç olduğu belirlendi.
 • Kronik hastalığınız nedeniyle hayatınıza cihaza bağlı olarak devam etmek zorunda olduğunuzu kanıtlamak için sağlık raporunuz olmalıdır.
 • Gerekli belge ve belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir.

başvuruda ne tür belgeler istenecek?

 • Başvurular hastaların ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na yapılır.
 • Başvurularda, hastanın kronik hastalığı ve cihazı kullanma ihtiyacına ilişkin sağlık raporu başvuru sahibi tarafından SYD Vakfı’na sunulur.
 • Başvuru sahipleri, vakıflardan temin edilecek Elektrik Destek Programı Başvuru Formunu imzalayarak başvuruda bulunur.
 • Başvurunun ardından SYD Vakfı personeli, sağlık personeli ile birlikte evinizi ziyaret ederek ihtiyaç ve cihaz bağımlılığınızı tespit eder. Ev ziyaretleri ve bilgileriniz SYD Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilir.

İhtiyaç Sahibi Ailelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkındaki Karar

Devletten elektrik parası yardımı alacak kişiler aşağıda yer alan Resmi Gazete kararında bildirilmiştir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik tüketim desteği verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, düzenli sosyal yardım veya emekli maaşı alan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine hak kazanma kriterlerini kaybedene kadar elektrik tüketimi desteği sağlamaktadır.

Elektrik tüketim desteği kapsamındaki hanelere, hanedeki kişi sayısı kriterleri dikkate alınarak ayda 150 kilovat saate kadar destek sağlanmaktadır.

Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında; Enerji  Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin mesken haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovat saat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınır.

Elektrik tüketimi desteği her haneye değil, sadece ihtiyaç sahibi ailelere verilecek. Bu yardımdan yararlanacak ailelere, durumları yaşamlarına uygun hale gelene kadar elektrik verilecek. İnsanların ihtiyaç duymaması durumunda elektrik yardımı da kesilecek.

Elektrik hesaplamaları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılacak olup, hanelere ödenecek elektrik tutarları, konut grubu için belirlenen fiyatlar ve uygulanan tavan oranlar ile hesaplanarak aylık yardım tutarı belirlenecektir.

Elektrik tüketim desteği öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılmaktadır.

Kaynakların yeterli olmaması durumunda ödeme için ihtiyaç duyulan miktar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konulacak ek ödenekten karşılanır.

Elektrik tüketimi için yardım, yönetmelikte belirtildiği üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanacaktır. Ödemeler bu kurum tarafından yapılacak ve ailelere ödenecek tutarlarda Vakfın kaynaklarının yeterli olmadığı durumlarda Aile Bakanlığı bütçesine konulacak ek ödenekten karşılanacak.

5/5 - (2 votes)
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
“Elektrik Faturası Yardımından Kimler Yararlanabilir? 2022 Şartları” üzerine bir yorum
Yorum yapın

1