Çiftçiye Verilen Destekler 2022 Tam Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destekleme ödemelerin 2022 yılında 29 milyar liralık kaynaktan yapılacak. Farklı sektörlerde ki yetiştirici ve üreticilere yapılacak olan destek ödemeleri vatandaşların T.C kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerinde saat 18:00’dan sonra yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacaktır.

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

Destekleme Ödemeleri Sorgulama Güncel

Tarım ve hayvancılık sektörü için ülkemizde oldukça elverişli toprakların bulunması ve sürdürülebilirliğin artması aynı zamanda da bu alanda istihdam oranındaki değişikliklerin olumlu yönde artış göstermesi de göz önünde bulundurularak, Tarım ve hayvancılık destekleme programları üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

2021/1. Dönem Buzağı Destekleme Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

2021 yılı birinci dönem buzağı destek ödemeleri ile ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama bekleniyor. 2020/2. dönem buzağı destek ödemeleri ise yıl sonunda Aralık ayında tamamlandı. Buzağı destek ödemelerinin yanında manda malak desteği, küçükbaş sürü büyütme desteği de ödendi.

Destek ödemeleri şu şekildedir:

Çiftçiye Verilen Hayvancılık Desteklemeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile yürürlüğe giren tarım ve hayvancılık desteklemeleri %37 oranında artış göstermektedir. Hayvancılık desteklemelerinde resmi gazetede yer alan esaslar ise aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

 • Dişi manda desteklemesi
 • Buzağı desteklemesi
 • Malak desteklemesi
 • Anaç koyun ve keçi desteklemesi
 • Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi
 • Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi
 • Sürü büyütme ve yenileme desteği
 • Arılı kovan desteklemesi
 • Damızlık ana arı desteklemesi
 • Sürü yöneticisi istihdam desteği
 • İpek böceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi
 • Besilik erkek sığır desteklemesi
 • Düve alım desteği
 • Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin desteklenmesi
 • Atik desteği
 • Programlı aşı ve küpe uygulamaları
 • Hastalıktan ari işletme desteklemeleri
 • Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi
 • Hayvan hastalığı tazminatı desteklemesi

Çiftçiye Verilen Destekler Tarım Destekleme miktarları 2022

Desteklenen AlanlarDestek Miktarları (TL/baş)
Besi erkek sığırların kesimhanelerde kesimi(200 başa kadar)250 TL/baş
Çoban istihdamı desteği(100 anaç küçükbaş üzerine)6.000 TL/işletme
4 ay ve üzeri buzağı370 TL/baş
Buzağı soy kütüğü desteği ilavesi175 TL/baş
Döl kontrolünden geçmiş boğaların buzağılara ilave50 TL/baş
Bakanlıkça izinli tohumlama sonucu doğan buzağılar600 TL/baş
Anaç manda250 TL/baş
Anaç manda soy kütüğü desteği ilavesi200 TL/baş
4 ay ve üzeri malak250 TL/baş
Malak soy kütüğü  + suni tohumlama desteği ilavesi250 + 200 TL/baş
Islah amaçlı inek sütü içerik analizi desteği100 TL/baş
Hastalıklardan ari işletmelerde sığır desteği (500 başa kadar)450 TL/baş
Hastalıklardan ari işletmelerde sığır desteği (501 baş ve üzeri)225 TL/baş
Onaylı süt çiftliği sertifikalı hastalıklardan ari ilave sığır desteği100 TL/baş
Damızlık anaç koyun-keçi(anaç tiftik keçisine ilave 20 TL)30 – 25 TL/baş
Damızlık koyun-keçi sürü büyütme desteği ilavesi125 TL/baş
Damızlık koyun-keçi soy kütüğü desteği100 TL/baş
Soy kütüklü koç-teke alım desteği500 TL/baş
Tiftik (tiftiğin kalitesine göre)(sözleşmeli üretimde ilave 10 TL)22-35 TL/kg
Tohum(İpek böceği yetiştiriciliği için)(KOZABİRLİK)120 TL/kutu
Yaş koza80 TL/kg
Arılı kovan20 TL/kovan
Damızlık ana arı80 TL/adet
Seralarda Bombus arısı kullanımı60 TL/koloni
Alabalık (350 tona kadar)0,75 TL/kg
Kilogram üstü alabalık (350 tona kadar)1,5 TL/kg
Yeni su ürünleri türleri (350 tona kadar)1,5 TL/kg
Midye (350 tona kadar)0,1 TL/kg
Sazan (350 ton kadar)1,5 TL/kg
Kapalı sistem su ürünleri üretimi (350 tona kadar)1,5 TL/kg
Kilogram üstü alabalık üretimi (250 tona kadar)0,25 TL/kg
Kilogram üstü alabalık üretimi (250-500 ton arası)0,125 TL/kg
Hastalıklardan ari işletmelerde damızlık alabalık (10.000 adete kadar)60 TL/adet
Toprak havuz balık üretimi (30 tona kadar)1 TL/kg
Korunga (sulu/kuru)90 TL/dekar/yıl
Tek yıllık yem bitkileri60 TL/dekar/yıl
Silajlık ekilişler (sulu)100 TL/dekar/yıl
Yapay çayır mera150 TL/dekar/yıl
Diğer çok yıllık yem bitkileri (sulu)90 TL/ dekar/yıl
Kuru ekilişler40 TL/dekar/yıl
Büyükbaş hayvan atıkları(aşılama sonrası)1.000 TL/baş
Küçükbaş hayvan atıkları(aşılama sonrası)150 TL/baş
Programlı aşılamalar ve küpe uygulaması desteği (büyükbaş)1,5 TL/baş
Programlı aşılamalar ve küpe uygulaması desteği (küçükbaş)1 TL/baş
Gemi boyu 0-4,99 metre arası deniz balıkçı gemilerine750 TL/adet
Gemi boyu 5-7,99 metre arası deniz balıkçı gemilerine1.000 TL/adet
Gemi boyu 8-9,99 metre deniz ve tüm içsu balık gemilerine1.250 TL/adet
Büyükbaş Koruma(genetik kaynakların yerinde koruması projesi)600 TL/baş
Küçükbaş Koruma(genetik kaynakların yerinde koruması projesi)90 TL/baş
Sığır pedigrili koruma(genetik kaynakların yerinde koruması projesi)800 TL/baş
Arı koruma(genetik kaynakların yerinde koruması projesi)45 TL/kovan
İpek böceği koruma(genetik kaynakların yerinde koruması projesi)115 TL/kg
Halk elinde anaç manda ıslahı desteği (yıl içerisinde doğuran)960 TL/ baş
Halk elinde anaç manda ıslahı desteği (yıl içerisinde doğurmayan)600 TL/ baş
Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı elit sürü yavru için80 TL/baş
Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı taban sürü yavru için40 TL/baş
Damızlık erkek materyal(koç ve teke) ıslahı desteği225 TL/baş
Damızlığa ayrılan manda yavrusu ıslahı desteği225 TL/baş
Anaç Koyun Desteği30 TL/baş
Balon Balığı Avcılığı Desteği (500 bin adetten sonra 0,5 TL)5 TL/adet
2022 tarımsal destekleme ödemeleri

Yem Desteği Miktarları Belli Oldu

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan başına her yıl yapılan yem desteği ödeme miktarları belli oldu. Buna göre; Büyükbaş yem desteği 65 TL, küçükbaş yem desteği 6,5 TL olacak.

65 TL Yem Desteği Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Büyükbaş havyan başına 65 lira olarak yapılacağı açıklanan yem desteğinin ödeme tarihi ise henüz açıklanmadı. Yem desteği ödeme tarihleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya ile ilerleyen günlerde netleşecek.

Dişi Manda Desteklemesi ve Ödeneği

Cumhurbaşkanlığı tarafınca yürürlüğe girmiş olan dişi manda destekleme ödeneklerinden yararlanmak isteyen işletmeler öncelik olarak TÜRKVET’e kayıt yaptırmak zorundadırlar. Aksi halde kaydı bulunmayan dişi mandalar destekleme programlarından yararlanamayacaklardır. İlave programlardan yararlanmak isteyen yetiştiriciler hayvanlarını soy kütüğüne kayıt ettirdikten sonra MIS’e üye olmaları gerekecektir. Dişi manda desteklemesi için 5 ay boyunca aynı işletme tarafından süt ölçümlerinin yapılmış olması gerekirken Tüm şartlara uyum gösteren ve soy kütüğüne kayıtlı olan mandalar için 400 TL ödenek çıkartılacaktır.

Buzağı Desteklemesi Alma Şartları

Buzağı destekleme ödeneklerinden yararlanmak isteyen şirketler veya yetiştiricilerin öncelikle e-ıslah’a ve TURKVET’e kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bunun yani sıra işletme numaraları, doğum tarihleri, cinsiyetleri, kulak numaraları veri tabanındaki sistemde kayıtlı olmak zorundadır. Zorunlu olan bir diğer husus ise buzağıların doğmuş oldukları işletmelerde en az 120 gün boyunca yaşamış olmaları gerekmektedir. Bu süre zarfı içerisinde işletmelerin programlı olarak buzağıların aşılarını yaptırması ve veteriner hekim tarafından kayıt altına alınması gerekecektir. Buzağı desteklemelerinde %3 ile %5 oranında kesinti yapılmaktadır. Yapılan bu kesintiler il/ilçe birlikleri ve merkez birliklerine verilmektedir. Desteklerden yapılan kesintilerin asil amacı ise Çiftçi örgütlerini güçlendirmek içindir. Buzağı destekleri 81 ilde 4 ay ve üzeri için olan hayvanlarda geçerli olacaktır.

 • Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün veya son iki buzağılama arası en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağıları için hayvan başına 370 lira destek sağlanacak.
 • Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağıları için 600 lira destek verilecek.
 • Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılacak.
 • Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 50 lira destek ödenecek.
 • Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme birim miktarlarının 20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75’i, 101-500 baş için yüzde 50’si ödenecek.
 • Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van’da doğan buzağılar için ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.

Manda- Malak Destekleme Programları

Destek programlarından yararlanacak olan işletmeler Malaklarını TÜRKVET’e kayıt ettirecekleri gibi 120 gün boyunca aynı işletme tarafından bakılmış olması gerekmektedir. yetiştiricilerin düzenli olarak hayvanların aşılarını yaptırmış olmaları gerekirken veteriner hekim tarafından da veri sistemine kayıt edilmiş olmaları gerekmektedir. Malak destekleme programlarında da %3 ile %5 oranında kesinti yapılmaktadır.

 • Bir baş malak için 150 TL tutarında destek verilmektedir. Soy kütüğüne kayıtlı olan malaklar için ise bir baş hayvana 400 TL ödeme yapılmaktadır. Ayrıca 4 ay ve üzerinde olan malakların destek ödemeleri 81 ili kapsarken hayvan başına 250 TL ödeme yapılacaktır.
 • Programlı aşıları tamamlanması kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için de ilave 200 lira, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 250 lira destek ödenecek.
 • Dişi mandalar için 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar için ilave 200 lira verilecek.
 • Islah amaçlı süt içerik analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen süt kalite kriterlerini sağlayan suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine ırk her bir inek için 100 liraya kadar destek verilecek.
 • En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına da Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzde 40’ı kadar destekleme ödemesi yapılacak.
 • Hastalıklardan ari işletme desteği damızlık boğalar dışındaki 6 ay üzeri yaştaki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 lira ödeme gerçekleştirilecek.
 • Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na sahip işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave 100 lira destek verilecek.
 • Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş için (200 baş dahil) hayvan başına dönem ve birim fiyat üzerinden 250 lirayı geçmeyecek şekilde destek ödenecek. Bu kararın yayımlandığı tarihten sonra besiye alınan hayvanlarda, besi başlangıcı ile tahmini kesim tarihini Kırmızı Et Kayıt Sistemi’ne kayıt ettirilme şartı aranacak.

Küçükbaş hayvancılık desteklemeleri

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6 bin lira olarak ödenecek.

 • Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 30 lira, anaç keçi başına 35 lira, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçi başına ilave 2 lira destek ödemesi yapılacak.
 • Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını artıran işletmelere, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun, keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 125 lira destek ödenecek.
 • Islah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ile Bakanlık HBS’sine kayıtlı yetiştiricilerin koyun-keçilerine hayvan başına 100 lira, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira hayvan başına destek ödemesi yapılacak.

BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLERİ

Açık alan ve örtüaltı alanlarda biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri de dekar başına 70 TL ile 635 TL arasında değişiyor.

Su ürünleri desteği

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram dahil, alabalık için kilogram başına 0,75 lira, yeni türlere, kapalı sistem üretime, kilogram üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar lira, midye için kilogram başına 10 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede kadar kuluçkahane damızlık alabalık desteği balık başına 60 lira, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilogram dahil kilogram başına 1 lira, Dijital Tarım Pazarı’nda (DİTAP) kilogram başına 0,25 lira verilecek.

Hayvan Gen Kaynakları Desteği

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça uygulanan projeler için yetiştiricilere, büyükbaş koruması amacıyla hayvan başına 600 lira, küçükbaş korumaya hayvan başına 90 lira, sığır pedigrili korumaya 800 lira, arı korumaya kovan başına 45 lira, ipek böceği korumaya kilogramda 115 lira, ıslah programındaki koyun, keçi ve yavrularına halk elinde ıslah elit sürüde hayvan başına 80 lira, taban sürüde 40 lira, halk elinde manda ıslahı (anaç manda), boğa ve yıl içinde doğuran anaç mandaya hayvan başına 960 lira, yıl içinde doğurmayan anaç mandaya hayvan başına 600 lira, damızlığa ayrılan mandaya (düve/tosun) hayvan başına 225 lira, damızlık erkek materyale (koç-teke) hayvan başına 225 lira destekleme yapılacak.

Sürü Yöneticisi (Çoban) Desteği Ödenekleri

Ülkemizdeki ekonomik koşullar göz önüne alınmış olduğunda çok fazla istihdam oranında sıkıntı yasaya genç kesim ve işsiz kalmış arkadaşlarımız bulunmaktadır. Hal böyle olunca da hayat şartları giderek zorlaşıyor ve kentten köylere göçler başlıyor. Sürü yöneticisi yani çoban desteği ödenekleri sayesinde istihdam oranında değişimler başlamış ve bu alanda işsizliğin önüne geçilmesi kolay bir hal almıştır. Çoban desteğinden yararlanacak olan sürü yöneticilerinin en az 100 baş koyun, keçi ve anaç hayvan varlığına sahip olması gerekmektedir. Resmi gazete de yayınlanan kararname hükümlerine uyum sağlayan çobanlar 6.000 TL olan sürü yöneticisi desteğinden yararlanacaklardır.

 • Koyun, keçi ve tiftik desteklerinde ise hayvan başına 25 TL ödenek verilirken tiftik keçileri için 20 TL destek verilecektir. Bunların yanı sıra kararname hükmüne uyum sağlayan yetiştirici ve üreticiler için 125 TL ilave ek ücret ödemesi yapılacaktır.
 • Sürü büyütme ve yenileme desteğini %25 artırdı ve 125 liraya çıkarıldı.

Tiftik ve ipek böceği yetiştiricilerine destek

Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine veya Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) Veri Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 35 lira, anamal tiftiğin kilogramına 30 lira, tali tiftiğin kilogramına 22 lira, sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tiftiğe de ilave 10 lira ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) dağıttığı kutu başına 120 lira, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere yaş kozanın kilogramına 80 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye üreticilerine de arılı kovan başına 20, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 lira destek sunulacak.

Çiftçiye Verilen Destekler 2022 Tam ListesiPin
Tarımsal Destekleme Alanları

Tarımsal Destekleme Alanında Mazot ve Gübre Ödenekleri

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Mazot Gübre Destekleme Miktarları 2022:

​ÜRÜNLER​MAZOT (TL/da)​GÜBRE (TL/da)​TOPLAM DESTEK (TL/da)
​Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale75 TL46 TL121 TL
Aspir 76 TL​21 TL​97 TL
Kütlü Pamuk, Çeltik250 TL21 TL271 TL
​Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek75 TL21 TL96 TL
Kolza( Kanola)88 TL21 TL109
​Patates, soya125 TL21 TL​146 TL
​Yağlık Ayçiçeği,​88 TL21 TL109 TL
Yem Bitkileri ​94 TL21 TL​115 TL
Kuru Soğan, Yaş Çay, Zeytin63 TL​21 TL84 TL
Dane Mısır, Fındık ve Diğer Ürünler ​62 TL21 TL83 TL
​Nadas38 TL​____38 TL
Üreticilere Ödenecek Destekleme Ödeme Miktarları

Tabloda belirtilmemiş olan ve 50 dönüm üzerindeki arazilerde her dönüm için ilave ücret ödemesi yapılacaktır.

Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek olunacak.

Bunların yanı sıra küçük aile işletmeleri için dekar başına 100 TL ödenirken, Çiftçi Kayıt Sistemine Üye olan çiftçilerin fındık bazlı desteklemeler için fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek.

İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek

Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.

Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecek.

Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı örtü altı ünitelerinde, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 lira ödenecek.

Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekara 20 lira destekleme ödemesi yapılacak. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira destek verilecek.

Havzalarda yetiştirilen ürünlere destekler

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi.

Bu kapsamda kilogram başına yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, nohut ve mercimeğe 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 60 kuruş, kanola ve zeytinyağına 80 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, yaş çaya 13 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş destek sağlanacak.

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Havza Bazlı Fark Ödemesi DesteğiKR/KG
Arpa, Buğday, Çavdar, Tritikale, Yulaf10
Aspir55
Çeltik10
Dane Mısır3
Dane Zeytin15
Kolza (Kanola)80
Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut50
Kütlü Pamuk110
Soya60
Yağlık Ayçiçeği50
Yaş Çay30
Zeytinyağı80
Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre, fark ödemesi, yurt içi sertifikalı tohum kullanım, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir desteği verilmeyecek.

Desteklemelerden, ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yem bitkileri desteğinde ÇKS’ye kayıtlı arazileri üzerinde kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekimi yapan üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına olmak üzere, korunga için 90 lira, tek yıllık yem bitkileri için 60 lira, silajlık ekilişler (sulu) için 100 lira, yapay çayır mera için 150 lira, çok yıllık yem bitkilerinde sulu olanlar için 90 lira, kuru olanlar için de 40 lira olacak.

Yem Bitkileri Üretim DesteğiTL/da/Yıl
Korunda (Sulu/Kuru)90 TL
Tek Yıllık Yem Bitkileri (Sulu/Kuru)60 TL
Silajlık Ekilişler (Sulu)100 TL
Yapay Çayır Mera150 TL
Çok yıllık Yem Bitkileri (Sulu)90 TL
Kuru Ekilişler40 TL
Yem Bitkileri Üretim Desteği

Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 destek verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destekleme ödeme takvimleri güncel olarak Bakanlığın kurumsal web sitesi üzerinden açıklandıkça ödeme tarihlerini sizler için yazımızda yer vermeye devam edeceğiz.

Puan Ver!
[Total: 1 Average: 5]
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

1