Arıcılık Hibe Desteği 2023 Başvuru (Geri Ödemesiz)

2023 yılında kanatlı sektöründe arıcılık yapan kişilere arıcılık hibe desteği %50 hibe olarak verilecektir. Kanatlı sektörü içerisinde yer alan arıcılık sektörü için kovan başına destek teşvik parası 30 TL, ana arı için 100 TL’dir. Arı, devlet tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla bu yıl damızlık kraliçe başına 100 TL’dir.

Ayrıca, düşük faizli arıcılık kredisi finansman desteği Ziraat Bankası tarafından sağlanırken, aynı zamanda arıcılık yatırımlarını teşvik etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından %50 hibe desteği, TKDK ve KOSGEB kuruluşları tarafından da arıcılık hibe desteği sağlanmaktadır.

Arıcılık hibe desteği alma koşulları öğrenilerek arıcılık hibe başvurusu tamamlandıktan sonra ödenecek destekler ne zaman, destek tutarlarında söz konusu artışın tutarı ne kadardır?

TKDK arıcılık destekleri, 50 kovanlı arıcılık projesi ve ORKÖY arıcılık hibeleri olmak üzere 2023 arıcılık hibe desteği başvuru adımlarının tüm detaylarını inceleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Desteği Miktarı 2023

Devlet tarafından büyükbaş hayvancılıktan kümes hayvancılığına kadar birçok alanda hibe ve faizsiz krediler sağlanmaktadır. Arıcılık alanında hizmet veren çiftçilere de kredi ve arıcılık destek ödemeleri yapılmaktadır.

Arıcılık destek ödemeleri Bakanlık tarafından karşılanmaktadır. Destekten yararlanacak yetiştiriciler ve arıcılıkla uğraşanlar için de kovan başına destek miktarı artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen arıcılık destekleme ödemeleri miktarları aşağıdaki gibidir:

Devlet arıcılık desteklemeleri

Arıcılık Desteklemeleri(TL/Baş)
Arılı Kovan30 (TL/Baş)
Ana Arı100 (TL/Baş)
Damızlık Ana Arı100 (TL/Baş)

Hangi kooperatife üye olursanız olun, destek şartlarını taşıyanlar bir dilekçe ile kooperatiflere başvurabilirler. e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı e-Devlet Arı Kovanı Destek Başvuru ekranı başvurulara açıldı. Arı Kovanı Desteğinden yararlanmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Arılı Kovan Desteği Başvurusu için TIKLAYINIZ!

Arıcılık Hibe Desteklemeleri 2023

5 Aralık 2020 tarihli ve 31325 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin uygulama esasları tebliği mevzuatı kapsamında Arıcılık desteklemeleri 2023 yılı itibariyle de verilmeye devam edecektir.

Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde, başvuru tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle AKS’ye (Arıcılık Kayıt Sistemi) kayıtlı Arıcılar Birliği veya Bal Üreticileri Birliği’ne üye üreticiler, 50 ve üzeri arı kovanına sahip olacak ve üretecek arı ürünleri desteklerinden yararlanabilecektir.

50 Kovanlı Arıcılık Projesi ile Arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, dip, seyyar arıcı kulübesi alımı ve diğer ekipmanlar bulunmaktadır.

Arıcılık Hibe Desteği 2023 Başvurusu Nasıl Yapılır?

Arıcılık Hibe Desteği 2023 yılında Başvurular, 04/01/2023- 22/01/2023 tarihleri arasında merkezde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacaktır. Makine, alet – ekipman alımı için yatırımcılar, başvuru formu (EK-1) ve ekinde yer alan belgeleri iki takım olarak hazırlayacaktır.

Arıcılık hibe destek başvuruları her yıl Bakanlık tarafından ilan edilen başvuru tarihleri ​​arasında yapılmaktadır. Arıcılık hibe desteği şartlarını tamamlayan kişiler, gerekli belgeleri hazırlayarak arıcılık hibe desteği başvuru formu aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.

Arıcılık hibe desteğine başvurmak için:

 • Belirlenen tarihler arasında merkezlerde İl Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne, ilçelerde ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne başvuru yapılmalıdır.
 • İşletme sahipleri gezici arıcılık faaliyetinde ise gittikleri yerin İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından işletme denetimleri yapılacaktır.
 • Desteklerden yararlanacak yetiştiriciler, belirtilen başvuru tarihlerinde bir dilekçe ile üyesi oldukları kuruluşa başvuruda bulunabileceklerdir.
 • Makine, alet ve ekipman alımı için üreticiler, EK-1 başvuru formu ve ekinde yer alan diğer belgeleri de iki takım olarak hazırlayacaktır.
 • Başvuru esnasında istenecek olan belgelerin tamamı başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • İşletmecilerin üyesi olduğu birlikler başvuru süresi bitimindeki tarihi takiben 10 gün içerisinde başvuru gerçekleştiren üyelerin listesini İl veya İlçe Müdürlüğüne ulaştıracaktır.
 • Üye bilgilerinin bulunduğu liste birlikler tarafından doğru bir şekilde kontrol edilmelidir.
 • Herhangi bir sorunda birlikler sorumlu tutulacaktır.
 • Desteğe konu olan kovanların Arıcılık Kayıt Sisteminde kayıtlı bilgileri dikkate alınacak ve İl ve İlçe Müdürlüklerinin belirlediği tarihlerde en az iki yetkili personel tarafından gerekli incelemeler yapılacaktır.
 • Daha sonra tespit edilen kovan sayısı AKS’de belirtilen sayıdan fazla ise veya kovanların plakaları farklı ise Arıcılık Kayıt Sistemindeki veriler dikkate alınır.
 • Ancak denetimlerde kovan sayısının AKS’de belirtilen sayıdan az olması durumunda denetimlerde belirlenen sayılar esas alınacaktır.

Arıcılık hibe başvurusu için gerekli belgeler hazırlanarak başvuru formu ile birlikte Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilmelidir. İncelemeler sonucunda tutulan tutanaklar kayıtlı il müdürlüğüne gönderilir. Kosgebkredisi.com, belirlenen mevzuatta yer alan kurallara göre arıların taşınması ve konaklaması ile ilgili işlemleri yapmamış ise gezgin arıcıların muayene işlemleri yapılmayacaktır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuruları uygun görülen kişilere belirlenen tarihler arasında ödeme yapılmaktadır.

Arıcılık Hibe Desteği Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Arıcılık hibe başvurusu sırasında başvuru sahiplerinden bazı belgeler istenmektedir. Hibe desteği başvuru tarihleri ​​arasında başvuruda bulunacak vatandaşlardan istenecek belge ve bilgiler şu şekildedir:

 • Hibe Başvuru Formu (Ek-1)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacaktır.)
 • Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tablosu (Ek-4)
 • Adli sicil kaydı

Hibe başvuru formu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurularak hazırlanır. T.C Kimlik bilgileri, adres, eğitim durumu, arıcılık AKS kaydı, arıcılık eğitim belgesi, kovan sayısı, üretilecek arı ürünleri ve diğer tüm bilgiler ıslak imza ile imzalanır ve ek belgelerle birlikte teslim edilir.

Arıcılık hibe desteği 2023 Başvuru Formu Örneği EK-1

Arıcılık Hibe Desteği 2023 Başvuru (Geri Ödemesiz)Pin
Arıcılık Hibe Desteği 2023 Başvuru Formu

Arıcılık Hibe Desteği 2023 Şartları Nelerdir?

Arıcılık hibe desteğinden yararlanabilmek için yetiştiricilerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Hibe almak için belirlenen arıcılık hibe desteği koşulları aşağıdaki gibidir:

 • En az 50, en fazla 1.000 arı kovanı olan arıcılık işletmesi sahipleri,
 • Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliği bünyesinde üye olanlar,
 • Başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıldır AKS’ye (Arıcılık Kayıt Sistemi) kayıtlı olanlar,
 • Bu kayıt sistemindeki aktif kovan sayısı 50 ve üzeri arılı kovana sahip,
 • Bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği (perga), arı zehiri, apilarnil’den en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar başvurabilecektir.

Arıcılık hibe desteğinde, aynı haneden karı, koca, kardeş veya ebeveyn varsa, en yüksek puana sahip sadece bir proje değerlendirilecektir. Ayrıca işletmedeki arı kovanlarına ait bilgi ve sayıların Arıcılık Kayıt Sisteminde kayıtlı verileri de dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda 2023 yılında maksimum 5.000.000 TL destek alınabilir.

Arıcılık Hibe Desteği Değerlendirmeleri Nasıl Yapılır?

Arıcılık hibe destek başvuruları alındıktan sonra hibe destek değerlendirmelerinde izlenen adımlar şu şekildedir:

 • İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapılan incelemeler tamamlandıktan sonra Arıcılık Kayıt Sistemine veriler girilir ve İcmal-1 listesi hazırlanır.
 • Listeler, belirlenen tarihleri ​​takip eden 10 gün içinde İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından asılır.
 • Bu aşamada yapılacak olan itirazlar İl ve İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.
 • Askı süresinin bittiği tarihi takiben 5 gün (iş günü) içerisinde müdürlükler tarafından değerlendirilir ve karar verilir.
 • Askıya alma süresi içinde hiç kimse tarafından itiraz edilmezse hazırlanan yorumlar kabul edilecektir.
 • Desteklemeye göre İcmal-2 listesi hazırlanır ve onaylanır.
 • 5 iş gününde İl Müdürlüklerine ulaştırılır.
 • Gönderilen İcmal-2 listeleri denetlemeye alınır.
 • Ödemelerin belirlenmesi için İcmal-3 listesi hazırlanır ve onaylanır.
 • Onayından sonra 10 iş günü içerisinde Hayvancılık Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Destekleme kapsamında yapılacak olan ödemeler ise arıcı birliklerince, belirlenen tarih aralıklarında yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

Arıcılık Projelerine %50 Alet Ekipman Hibe Desteği de Verilmektedir!

Arı sütü, propolis, polen gibi arı ürünlerinin üretiminde kullanacağınız araç, gereç, makine ve seyyar arıcı kulübesine devlet %50 hibe desteği sağlıyor. Başvuru koşulları yukarıda arıcılık destekleme koşulları olarak belirtilmiştir.

50’den fazla kovanı olan, Arı Kayıt Sistemi’ne en az 3 yıldır kayıtlı olan Arıcılar veya Bal Üreticileri Derneği üyeleri, talep ettikleri azami ve asgari miktarda takım tezgah ve teçhizatı satın alabilirler.

Arıcılık yatırım makineleri listesi, verilecek alet-ekipmanlar aşağıdaki gibidir:

 • Arı Ekmeği Hasat Makinesi (1 adet)
 • Arı Sütü Toplama Makinesi (1 adet)
 • Arı Sütü Üretim Malzemeleri (1 takım)
 • Arı Zehri Toplama Ekipmanı (3 adet)
 • Arıcı Barakası (1 adet)
 • Dondurucu (1 adet)
 • Bal Süzme Makinesi (1 adet)
 • Boş Kovan (50 adet)
 • Çıta Delme Makinesi (1 adet)
 • Propolis Tuzağı (50 adet)
 • Seyyar Tuvalet (1 adet)
 • Sır Alma Bıçağı (2 adet)
 • Sır Alma Teknesi (1 adet)
 • Sır Sıkma Presi 1 adet)
 • Güneş Paneli (1 adet)
 • Güneş Panelli Çit (1 set)
 • Mondirin Takımı (1 takım)
 • Mum Eritme Teknesi (1 adet)
 • Bal Dinlendirme Tankı (1 adet)
 • Bal Sağım Çadırı (1 adet)
 • Şurup Karıştırma Makinesi (1 adet)
 • Şurupluk (50 adet)
 • Tel Zımba Makinesi (1 adet)
 • Temel Petek (50 kg)

TKDK Arıcılık Desteklemeleri 2023

TKDK arıcılık destekleri, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik yatırımların oluşturulması, genişletilmesi ve yeniden inşası amacıyla verilmektedir. TKDK Arıcılık ve Arı Ürünleri, bal ve arı ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi yatırımından yararlanabilmek için arıcılık kayıt sistemine kayıtlı en az 30 aktif kovan olması gerekmektedir.

Kayıt sisteminde kayıtlı olsun ya da olmasın, aktif kovan sayısı en fazla 500’ü geçmemelidir.

TKDK arıcılık desteklerine başvurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Kurum tarafından “Başvuru Çağrı Duyurusu” yayınlandıktan sonra, yatırımın uygulanacağı ildeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğüne bizzat yapılır.
 • Başvuru sırasında istenen başvuru formu, ekleri, teknik proje ve iş planı, çağrı duyurusunda belirtildiği şekilde doldurularak İl Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

TKDK arıcılık destekleri için yetiştiricilerde aranan şartlar şunlardır:

 • 18 yaşından büyük olmak
 • 65 yaşından büyük olmamak
 • Başvuranın vergi sistemine kaydı
 • Yetiştiricinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu yoktur.
 • Belirlenen formata uygun iş planı hazırlamak.

Çiftçi veya çiftlik hanesi, başvuru sırasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan belgelerle bunu kanıtlamak zorundadır. Gerçek kişiye ait ise “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne göre kırsal alanda ikamet şartlarını sağlamalıdır. Tüzel kişi olan başvuru sahipleri mikro ve küçük işletme boyutunda olmalıdır. Belirtilen şartlar sağlandığı takdirde yetiştiriciler başvurularını yapabilirler.

TKDK Arıcılık Destekleme Oranları

Yatırım kapsamında destek tutarının belirlenmesinde kriter olacak harcamalar; ekipman ve makine alımı, inşaat işleri ve hizmet alımı giderleridir. Başvuru sahipleri, yatırımlarını desteğin bitiminden itibaren 5 yıl boyunca faaliyete geçecek şekilde hazırlamalıdır.

TKDK arıcılık destek oranları aşağıdaki gibidir:

 • Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illerimizde %65
 • Afyonkarahisar, Amasya, Aksaray, Ankara, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Giresun, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Uşak, Van illerinde %55
 • Tüm illerde başvuru sahibi bir üretici örgütü ya da üretici örgütüne ortak olduğu bir tüzel kişilik ise %65 oranında arıcılık desteklemesi verilmektedir.

Aynı çağrı döneminde birden fazla proje için TKDK arıcılık desteklerine başvuru yapılamaz. Ancak yatırımın bitiminden sonra yeniden başvuru yapılabilir.

KOSGEB Arıcılık Desteği 2023

KOSGEB arıcılık hibe başvuruları için girişimcilerin uygulamalı girişimcilik eğitimi almaları gerekmektedir. Bu eğitim 2023 yılında online olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sürecinde katılımcılar iş planı hazırlamayı öğrenmektedir ve girişimciler KOSGEB’e başvurmaları halinde Girişimcilik destek programından hibe kredisi alabilmektedir. İşlerinin ilk yılı bittikten sonra tekrar tedarik ederlerse hibe desteği ile bu işe başlayabilirler.

KOSGEB arıcılığı destekler nace kodu aşağıdaki gibidir:

NACE KODUSEKTÖR ADI NACE TİPİ
28.30.11Kümes hayvanı makineleri, arıcılık makineleri ve hayvan yemi hazırlama makinelerinin ve donanımlarının imalatı (kuluçka makineleri dahil)C
46.61.02
Tarım, hayvancılık ve ormancılık makine ve ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan ticareti (traktör, tarımsal römork, pulluk, gübre yayma makinesi, mibzer, biçer döver, süt sağma makinesi, kümes hayvanları makineleri, arıcılık makineleri vb.)G
77.31.01
Tarımsal makine ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (tarımsal traktör, pulluk, biçerdöver, süt sağma makinesi, arıcılık makinesi vb. dahil, çim biçme makineleri hariç)N
KOSGEB Arıcılık Desteği

Bu girişimcilik destek programları kapsamında 60.000 TL ve 360.000 TL hibe desteği sağlanmaktadır. KOSGEB ayrıca engellilere, kadın girişimcilere, gazilere ve şehit yakınlarına %80 oranında geri ödeme imkanı sunmaktadır. Bu miktarlar ülkemizde bölgelere göre değişiklik göstermektedir. 1 yıllık geri ödemesiz arıcılık desteğinden yararlanarak maddi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası; Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvanları ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi birçok alanda kredi desteği sağlamanın yanı sıra arıcılık kredisi de vermektedir. Ziraat Bankası arıcılık kredisi başvurusunda üreticilerden bazı belgeler istenmektedir.

Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi almak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
 • Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS)
 • Tarım Sertifikası belgeleri
 • Tarımsal işletmeyi teşvik eden belgeler (tapu kaydı, kira sözleşmesi gibi)
 • Krediye karşı gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço bazında faaliyet gösteren işletmelerin son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosudur.

Ziraat Bankası arıcılık kredisi başvurusunda bu belgelere ek olarak farklı belgeler de talep edilebilir. Arıcılık kredisi hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için size en yakın Ziraat Bankası şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası’nın arıcılık kredisi desteği üst limiti 7.500.000 TL’dir. Arıcıların kredilerden yararlanarak işlerini büyütmelerini ve geliştirmelerini sağlamak için işleme dönemi ve yatırım döneminde %50 faiz oranıyla kredi kullanımına olanak sağlar. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları kriterlerini karşılayan çiftçiler, genç çiftçiler ve girişimci kadınlar bu kredilere ek %10 faiz indirimi başvurusunda bulunabilecekler.

2023 yılı için de geri ödemeleri de 1 ile 7 yıl vadeli olarak devam etmektedir.

Ziraat Bankası’ndan arıcılık kredisi almak isteyenlere yıllık %14 faiz oranı uygulanmaktadır. Arıcılık sektörüne %50 oranında destek uygulanacağı için bu faiz oranı yıllık %7 olacak ve aylık %0,58 faiz oranına tekabül edecek ve geri ödeme planı oluşturulacaktır.

2023 yılı için de geri ödemeleri de 1 ile 7 yıl vadeli olarak devam etmektedir. Uygulanan faiz desteği ise en fazla yatırım için %70 işletme dönemi için de %80 olmaktadır. Böylece yıllık Ziraat bankası %14 cari faiz oranına göre en düşük olarak %3,50 senelik faizli kredi kullandırılır. Aylıkta ise sübvansiyonlu kredinin faiz oranı en düşük olarak 3.50/12= %0.29 olacaktır

Organik Tarım, Genç Çiftçi, Kadın Girişimci gibi faktörler bu faiz indirimine ilave edilince

 • YATIRIM: Dönemi için en fazla %70 faiz desteği ile senelik %4,20 aylık ise; %0.34 faizli kredi kullanabilirsiniz
 • İŞLETME: Dönemi için ise %80 faiz desteği ile yıllık %3.50 aylık ise %0.29 faizli kredi kullana bilirsiniz.

07.09.2026 tarihine kadar yani 7 yıl vadeli Ziraat Bankası’ndan 100.000 TL arıcılık kredisi ödeme planını hesapladık. Tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası arıcılık kredisini 100.000 TL üzerinden Ziraat Bankası YATIRIM DÖNEMİ Arıcılık Kredisi %0.34 Faizli Hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir:

Miktar 100.000 TL VADE Aylık Taksit Toplam Maliyet
12 Ay %0.34102.223,75 TL
24 Ay%0.34104.305,29 TL
36 Ay%0.34106.414,51 TL
48 Ay%0.34106.414,51 TL
60 Ay%0.34106.414,51 TL
72 AY%0.34 110.715,88 TL
84 AY%0.34115.127,56 TL
Ziraat Bankası YATIRIM DÖNEMİ Arıcılık Kredisi %0.42 Faizli Hesaplama

Ziraat Bankası düşük faizli hayvancılık kredisine başvurmak ve krediden faydalanabilmek için; başvuru sahibinin Arıcılık Kayıt Sistemi’ne üye olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra minimum 50 tane arılı kovanın bulunması şartlı da mevcuttur. Bu kredi arılı kovanlarını 50 tanenin üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Düşük faizli Arıcılık kredisi ile ilgili 6 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren kredinin uygulama usul ve esasları aşağıdaki gibidir:

Arıcılık

Karar kapsamında; Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari elli adet arılı kovanı olan işletmeler, mevcut arılı kovan sayısını 50 ve üzerine çıkarmak isteyen işletmeler ile Bakanlıktan bombus arısı ön izinli veya izinli işletmeler arıcılık kredisinden yararlandırılır.

Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri: arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı, iki yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı, yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az bin adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı, bombus arısı yetiştiricileri için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

Arıcılık faaliyetleri kapsamında kullandırılacak işletme kredileri: arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi), bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi) alımları kapsar.

Arıcılık (bal arısı) yatırım ve işletme kredilerinde, Arıcılık Kayıt Sistemine kaydedilmiş kovan ve sayılarını gösterir belge istenir. Bombus arısı yatırım ve işletme kredilerinde, il müdürlüğünden alınacak ön izinli ya da izinli olduğuna dair yazı istenir. şeklinde belirlenmiştir.

Finansbank Arıcılık Kredisi 2023

Finansbank arıcılık kredisi sayesinde arıcılar; Tahta kovan, balmumu, koruyucu ekipman, ana arı veya arı kolonisi temini ve nakliye giderlerinde ihtiyaç duyduğu desteği karşılayabilir. QNB Finansbank arıcılık kredisi ile üretim maliyetinin %75’ini karşılayabileceksiniz. Ayrıca kredi karşılama oranı üretim maliyetinin %85’ine kadar çıkmaktadır. Finansbank arıcılık kredisi ödemeleri 1, 3, 6, 12 ve ayda bir olmak üzere yıllık hasat dönemlerinde düzenlenmektedir. Üstelik 2 yıla varan taksit seçenekleriyle de ödeme imkanı bulunuyor.

QNB Finansbank arıcılık kredisi başvurularında istenen belgeler aşağıdaki gibidir: Arıcılar Birliği’nden alınacak kimlik fotokopisi, Arıcılık Kayıt Sistemi belgesi veya arıcı kimlik belgesi, proforma fatura/satış teklifi makbuzu/satın alma raporu.

Başvuru için Finansbank web sitesinde yer alan işletme kredisi başvuru formunu doldurabilir veya size en yakın Finansbank şubesini ziyaret edebilirsiniz.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
“Arıcılık Hibe Desteği 2023 Başvuru (Geri Ödemesiz)” üzerine 2 yorum
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1