Devlet Destekleri

Astsubay Nasıl Olunur? Şartları ve Maaşları 2021

2021 yılında astsubay olarak askerlik görevi almak isteyen asker ve bayan askerler için astsubay nasıl olunur? şartları ve maaşları 2021 nelerdir, hangi sınavlara girilmelidir, yaş sınırı kaç, nereye başvurulur, jandarma astsubay nasıl olunur, 2 yıllık üniversite mezunu astsubay olabilir mi? Tüm bilgileri alabilir ve başvuruları nereden yapacağınız hakkında detayları içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

Astsubay Nasıl Olunur? Şartları ve Maaşları 2021

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmak isteyen birçok gencin hayali astsubay olmaktadır. Astsubay mesleğini icra edebilmek için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu içeriğimizde Astsubay nasıl olunur? şartları ve maaşları 2021 yılına dair tüm bilgileri ve astsubay olma şartları, yaş sınırı kaç, astsubay olmak için nereye başvurulur, hangi sınava girilir, jandarma astsubay nasıl olunur, 2 yıllık üniversite mezunu astsubay olabilir mi? Başvuru tarihleri hakkında tüm bilgileri alabilirsiniz.

Astsubay Nasıl Olunur? 2021

Astsubay olmak isteyenleri bazı zorlu sınavlar ve mülakatlar beklemektedir. Kişiler subaylıktan sonra astsubaylık rütbesini almak için gerekli sınavlara başvuru yaparak, mülakatlara girebilir ve girilen askeri kuvvet kurumunun sınavlarından başarılı bir puan elde ettikten sonra kişiler Astsubay olmaya hak kazanarak görevlerine başlayabilirler.

Astsubay Olma Şartları Nelerdir?

Astsubay olma şartları aşağıdaki gibidir:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Lise ya da dengi okullardan mezun olmak,
 • Vücutta herhangi bir dövme, yanık, çizik gibi durumların olmaması,
 • 4 senelik fakülteleri bitirenlerin adına 28 yaş üstü olmamak,
 • 2 senelik fakülteleri bitirenlerin 26 yaşını aşmamış olmaması,
 • 2 yıllık veya 4 senelik fakültelerden mezun olmak,
 • Diş yapısının kusursuz olması,
 • Vücut yapısının sağlam ve düzgün olması ve sorunun olmaması,
 • TSK’nın belirlemiş olduğu boy ölçü oranına sahip olmak,
 • Erkeklerde en az 1.64 cm boy,
 • Bayanlarda ise en az 1.58 boy olması gerekmektedir.

Astsubay Olmak İçin Hangi Sınava Girilir?

Astsubay olmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) sınavlarına girmeli ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeniz gerekmektedir.

Astsubay sınavları 3 aşamalı olarak yapılmaktadır. Bu aşamalar aşağıdaki gibidir:

 • Sözlü sınav
 • Yazılı sınav
 • Fiziki kabiliyet yeterlilik sınavı

olarak sıralanmaktadır. İlk aşama olarak sözlü sınavdan geçmeleri gerekir. Sınavda toplam 50 soru sorulur. T.C. Anayasası, Türkçe, İnkılap Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Atatürkçülük, Uluslararası Kurumlar ve anlaşmalar olarak yapılmaktadır. Yazılı sınavda ise 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Sınavdan en az 70 puan alınması gerekir. Bu sınavdan sadece 70 ve üzeri alan adaylar mülakat sürecine girmeye hak kazanırlar.

Askere giden gençler borçlarının ne olacağını merak etmekte ve kredi kartı borçlarını silinecek mi? Merak etmektedir. İçeriğimizde askere gidenin kredi kartı borcu ne olur? hemen öğrenebilir ve tedbirlerinizi alabilirsiniz.

Astsubay Ne İş Yapar?

Astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alan emir-komuta zincirindeki konumların yanı sıra muharebe ve askeri eğitim gibi farklılık gösteren alanlarda görev alırlar. Astsubayların TSK’daki görevleri ise;

 • Sorumlu olduğu yerleşkelerin güvenliğini sağlamalıdır.
 • Birlikler arası iletişimde görev almalıdır.
 • Subaylar ile er ve erbaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemelidir.
 • Taşıtlarda ya da başka silahlı araçlarda nişancı olarak görev almalıdır.
 • Düşman hava araçları ile mücadele etmelidir.
 • Sorumlu olduğu yerleşkelerin nöbet, giriş ya da çıkış hizmetlerini düzenlemelidir.
 • Atölye gibi çeşitli çalışma faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerin düzen ve temizliğini sağlamalıdır.
 • Kendisine verilen muhabere görevlerini yerine getirmelidir.

Astsubay Olmak için Yaş Sınırı Kaç?

Astsubay olacakların yaş sınırı 4 senelik üniversite mezunları için astsubay olma yaş sınırı 28’dir. 2 yıllık üniversite mezunları için ise astsubay olma yaş sınırı 26’dır. Bayan astsubay olma yaş sınırı ise 2 yıllık üniversite mezunları için 24 yaş, 4 yıllık mezun olarak astsubay olacakların sınırı ise 26 yaş’tır.

Astsubay Olmak için Nereye Başvurulur?

Astsubay olmak için başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yayımlanan tarihte resmi siteleri üzerinden ve e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapılmaktadır.

2021 Jandarma Astsubay Nasıl Olunur?

 • Jandarma astsubaylığı için en az lise mezunu olmanız gerekir.
 • Lise mezunu olan adaylar YKS’ye girmektedir.
 • İki oturum şeklinden yapılan bu sınavlar Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testlerini (AYT) içermektedir.
 • Girilen bu sınavlardan %80 başarıya ulaşmaları gerekir.
 • Daha sonra ön sağlık yeterlilik testi ve spor mülakatı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanırlar.
 • Bu sınavlar üzerinden gerekli başarıyı sağlayanlar jandarma astsubay olma şartlarını taşıyor ise Jandarma Astsubayı olma hakkına sahip olacaklardır.

Jandarma Astsubay Olma Şartları 2021

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engel bulunmaması, 
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, başvuru yapılan yılın 1 Ocak tarihi itibarı ile 21 yaşını bitirmemiş olmak, 
 • Evli, çocuklu veya hamile olmamak,
 • Herhangi bir kadın veya erkek ile nikahsız olarak birlikte yaşamamak, 
 • Türk Ceza Kanunun ‘Genel Ahlaka Karşı Suçlar’ başlıklı 7. bölümdeki suçlarını işlememiş olmak, 
 • Kişinin herhangi bir  adli veya idari soruşturması olmaması, 
 • 26/09/2004 tarihli 5237 sayılı Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı hüküm giymemiş ve hapis cezası almamış olmak, 
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçtan olan bir soruşturma veya bunun gibi etkenlerin bulunmaması, 
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, 
 • Herhangi bir neden ile askeri okullardan Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile yasal veya yasa dışı eylem, toplantı, yürüyüş gibi durumlara karışmamış olmak ve desteklememiş olmak, 
 • Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve durumu bulunmamak,
 • Siyasi bir partiye üye olmadığına dair yazılı beyanda bulunması, 
 • Başvuru yapılan yıl YKS sınavında geçici kayıt tarihinden önce lise ve dengi okullardan mezun olma durumunda olmak,
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uygun olmak,
 • Yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmamak.

2 yıllık Üniversite Mezunu Astsubay Olabilir mi?

Astsubay olmak için en az 2 yada 4 yıllık üniversite mezunu olmalısınız. Üniversite mezunu olan gençlerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açılan resmi sitesinde alım ilanlarını takip ederek askerlik şubelerine başvurularını yaparak Astsubaylık Sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Yani, 2 yıllık üniversite mezunları astsubay olabilirler.

 • 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, 
 • Yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar seçilecek, 
 • Hizmet süreleri 12 ay olacak, 
 • Adayların sunulan boy ve kilo ağırlığında olması istenecek, 
 • Lisans mezunu olan başvuru sahiplerinin 27 yaşını doldurmamış olması gerekmekte, 
 • Lisansüstü mezunlar için ise bu yaş sınırı 32 olmaktadır.

TSK’nın ihtiyaç duyduğu yedeklerin miktarı fazla ise askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecektir.

Bayan Astsubay Olma Şartları

Kadın ve erkek olarak astsubay şartlarında birkaç değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki şartları inceleyerek başvuru yapabilirsiniz.

 • Erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için ise 158 cm‘den az olmamak şartı vardır. Boy kilo vücut endeksinin istenilen sınırda olması gerekir.
 • Başvuru tarihi itibari ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 4 yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirmiş olan veya bitirme durumunda olanlar için 24 yaşından büyük olmamak, 01 Ocak 1991 ve daha sonra doğanlar başvuru yapabilirler.
 • 4 yıl ve daha fazla süreli eğitim görmüş olanlar için ise 26 yaşını aşmamış olmak ve 01 Ocak 1989 ve daha sonra doğanlar başvuru yapabileceklerdir.
 • Nüfus kaydına göre değişiklik yapan ve düzeltme yapmayan internet ve sistem tarafından başvuru kabul edilmiş adayların nüfus durumundan dolayı işlemleri iptal edilecektir.
 • Herhangi bir hastalığa bağlı olmama koşulu ile en az 1.64 cm boyunda olmak ve verilen boy ve kilo endeksine uygun olmak gerekmektedir.
 • Boy uzunluğu çıplak ayakla ve ağırlık ise sporcu şortu veya eşofman ile ölçülmektedir.

Diğer seçenekler ve yapılan eğitimler erkek ve kadın olarak aynı şekilde yapılmaktadır.

Astsubay Maaşları Ne Kadar? 2021

2020 yılında astsubay maaşlarının oranları, ne kadar aldıkları görev yaptıkları bölgeye, sınıfa, derece ve kademesine göre maaş değişikliği görünmektedir. Mesleğe yeni başlayan astsubay maaşları yeni düzenlemelere göre 5.500 TL olduğu söylenmektedir. Derece, rütbe, kademesine göre 10.000 TL maaş alan Astsubay Başçavuşlarda mevcuttur.

Jandarma Astsubay Maaşı Ne Kadar?

Jandarma astsubay maaşları 5.700 TL’den başlamaktadır. Yine aynı şekilde mesleki kıdeme, bölgeye vb. kriterlere göre bu maaş tutarı 12.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.