KosgebKredisi.com

Askeriyede Sivil Memur Nasıl Olunur? Geçiş Şartları Nelerdir? 2022

01.03.2022

Devlet kamu ve kuruluşlarında kadrolu olarak hizmet vermek isteyenlere, sivil memur nedir, askeriyede sivil memur nasıl olunur, görevleri nelerdir? konuları ile ilgili araştırma yaptık. TSK devlet memurluğu şartlarını ve maaşlarını inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

Askeriyede Sivil Memur Nasıl Olunur? Geçiş Şartları Nelerdir? 2022

Askeriye bünyesinde sivil memur olmak için gerekli şartları araştıranlar için TSK sivil memur nasıl olunur, Askeriyede çalışan sivil memurlar görevleri nelerdir, TSK sivil memur alımı 2022 olacak mı, MSB de sivil memur olmanın şartları nelerdir, TSK sivil memur maaşları bu yıl ne kadar oldu, askeriyede sivil memur nasıl olunur, TSK sivil memur yönetmeliği ve tüm merak edilenler içeriğimizde yer almaktadır.

Sivil Memur Nedir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesine tabi kamu kurumlarında hizmet yapmakla görevlendirilen, Kamu kurumlarında aylık maaş almak suretiyle çalışan, yasalara göre sorumluluğu ve yetkisi olan kimseye kamu görevlisi sıfatına sahip kişilere devlet memuru denir. Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında Subay ve Astsubayların yeterli sayıda olmadığı iş alanlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan personeldir. Ancak sivil memur alımları özellikle de ”Meslekçi” denilen nitelikli çalışanlardan tercih edilir. Devlet kamu ve kurumlarında devletin süreklilik isteyen hizmetinde kadrolu olarak çalışan memurların alımları KPSS sınavından başarılı puan alanlar arasından kurumların alım ilanlarına başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan devlet güvencesi altında görev yapmaktadır. Sivil memurlar ise Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmet veren ve askeriye bünyesinde sivil olarak görev alan devlet memurlarıdır. Sivil memur TSK’da çalışan devlet memuruna denmektedir. TSK bünyesinde statülerine göre istisnai memur ve sözleşmeli olarak atanırlar ve sözleşmeli ve kadroları memurların arasında çalışma, görev ve ücretleri değişiklik göstermektedir. Sözleşmeli memurların aylıkları kadrolu sivil memurlara göre biraz daha aşağıdadır.

Askeriye bünyesine atanan kadrolu sivil memurlar rütbelerine ve unvanlarında göre istisnai memur olarak da atanabilmektedir. İstisnai memurlar subaylara sağlanan ayrıcalıklardan faydalanabilmektedir. Subaylara sağlanan lojman ordu evi ve özel eğitim merkezi hakları aynı şekilde istisnai sivil memurlara da tanınmaktadır bu memurlarda aynı subaylar gibi bu haklardan yararlanabilmektedir.

Memur Olma yaş sınırı hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için tıklayınız.

Askeriyede Sivil Memur Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?

Askeriyede sivil memurluğa başvuracak adayların öncelikle lise, ön lisans ve lisan eğitim kademelerinin birinden mezun olması gerekir. Daha sonra başvuruda bulunulacak unvanla ilgili alandan KPSS’ye girmesi ve istenilen puana sahip olması gerekir. Adayların 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, tecil ettirmiş olmak veya başvuru tarihi itibarıyla askeriyeden vatani görevi için çağrılmamış olmak gerekiyor. Daha önce 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak çalışmamak ve halen çalışmıyor olmak gerekir. Sivil memur olmak için her yıl ilgili komutanlıkların internet sitesindeki ilanlara başvuruda bulunmak.

Askeriyede Çalışan Sivil Memurların Görevleri Nelerdir?

Askeriye bünyesine atanan sözleşmeli ve istisnai sivil memurların askeriyedeki görevleri ve yükümlü oldukları sorumlulukları Anayasaya göre belirlenir. T.C Anayasasına, kanunlara uymak zorundadır.

TSK bünyesindeki Kuvvet Komutanlıklarının ayrılmaz mensubu olan sivil memurların bu kurumlarda hizmet, görev ve sorumlulukları diğer devlet memurlarının görev sorumlulukları ile hemen hemen aynıdır. Askeriye bünyesinde görev yapan memurlar başka bir işte çalışamazlar ve ticarethane gibi ilave gelir getirici ticari faaliyette bulunamazlar. Ticaret ve sanayi kurumlarında görev alamadığı gibi ailesinden en yakını eşi veya reşit olmayan çocukları işe başlayarak gelir getirecekse memurlar hediye alamaz ve veremezler. Sivil memurların greve siyasi partiye siyasi toplantılara katılma ve üye olma hakları yoktur.

Hava kuvvetleri komutanlığında görev alan sivil memurlar;

 • Teknik Hizmetler Sınıfı (THS)
 • Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SHS)
 • Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı (EHS)
 • Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH)
 • Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS)
 • Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AHS) olmak üzere 7 sınıfta görev yapmaktadırlar.

Askeriyede görevli memurların bazı aşamaları geçmeleri zorunludur.

Askeriyede Sivil Memur Olma Şartları

Askeriyede sivil memur olmak için aşağıda ki şartlar aranır:

 • Öğrenim şartı; Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak,
 • Yaş şartı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (18 yaşını tamamlamış olmak.)
 • Askerlik şartı; Erkek adayların askerlik ilgisi bulunması, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 • Sağlık Şartı; yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sağlık raporu işlemleri için, ‘TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır. Sevk edilecekleri hastaneden “Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak gerekmektedir.

Sivil memur alımlarına müracaatlar yalnızca her temin döneminde komutanlığın internet adresi üzerinden yayımlanan çevrimiçi online olarak başvuru formu üzerinden gerçekleştirilir.

Ön başvuru sonuçları;

Devlet memurluğu ön başvuru sonuçlarının ve her unvan için belirlenen taban puanlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Duyuruları takip edebilirsiniz.

MSB de Sivil Memur Olmak

Sivil memur alım sınavları TSK tarafından verilen ilanlara başvuru yapan adaylara uygulamalı ve mülakat sınavı olmak üzere iki tür sınavdan başarılı olan adayların atamaları gerçekleştirilmektedir.

Açıktan memur alımları her yıl olmak üzere TSK Kuvvetleri Komutanlıkları Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından yapılır. Alım ilanlarına başvuru yapacak olan adayların yapılacak olan sınavlara giriş şartları bulunmaktadır. Bu şartları başında başvuru yapacak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi yazılı sınavda KPSS sınavından başarılı puan alan adayların başvuruları kabul edilmektedir. Sınavları geçenlere ayrılan kontenjanlara girenlerin daha sonrasında doktordan sağlık muayeneleri yapılması ve en son olarak güvenlik soruşturması olumlu olan adaylar aday memur olarak atamaları yapılmaktadır.

Belediye Memur Nasıl Olunur tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz.

TSK Sivil Memur Alımı 2022 İlanları

Her yıl TSK bünyesine sivil memur alımı gerçekleştirilmektedir. 2022 yılında da sivil memur alımları için ilanlar verilmektedir. Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına 2022 yılında da sivil memur alımları TSK resmi internet sayfası duyurular kısmında alım ilanları verilmek suretiyle başvurular alınmaya devam etmektedir.

Kuvvet Komutanlıkları tarafından verilen sivil memur alımı ilanları için başvuru yaptıktan sonra başvuru yapanlar arasından başarılı olan adayları seçebilmek için sınav ve mülakattan sınavları düzenlenir ve mutlaka adayların bu sınavları geçmeleri gereklidir.

GÜNCEL Askeri sivil memur personel alımlarını takip etmek için tıklayınız.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Sivil Memur Alım İlanları

Hava Kuvvetleri Komutanlığında başvuru yapan ve şartları sağlayan adaylar arasından seçim aşamalarına çağrılacak adaylara ait isim listesi ve alım ilanları ile ilgili tüm bilgilendirmeler, www.tekok.edu.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları için adaylara çağrı mektubu göndermemektedir. Seçim için çağrılan tüm adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte, Hv.Tek.Okl.K.lığı (Gaziemir/İZMİR) Sınav Nizamiyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

TSK Sivil Memur Çalışma Saatleri

Normal devlet memurların haftalık çalışma süreleri bilindiği üzere 40 saattir ancak Kuvvet komutanlıklarında görevli devlet memurların haftalık çalışma süreleri 40 saat olarak olarak uygulanmaz ve çalışma saatleri iş bitimine kadar geçen sürede belirlenmektedir. Askeriyede görevli sivil memurların çalışma saatleri iş bitimine kadar devam edecektir ve görev yapacaktır. Genellikle de hafta sonu tatilinde de çalışmak zorunda kalmaktadır ve genelde TSK’da görevli sivil memurlar 40 saatin üzerinde çalışır.

Özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığından sosyal hizmetlerde görev alan sivil memurlar ve inşaat  işinde görev alanlar 40 saatin çok daha üstünde çalıştırmayı gerektiren kadrolarda görev aldıkları için iş bitimine kadar çalışmaktadır.

Emeklilik Süresi

Hava kuvvetleri Komutanlığı’nda sivil memur konumunda 25 yıl görev alan ve hizmet veren erkek memurlar emeklilik hakkına sahiptir. Erkek memurlar için belirlenen emeklilik süre 25 yıl iken kadın memurlarda ise 20 yıldır. Erkek ve kadın memurlar belirlenen hizmet sürelerini ve yaş sınırlarını tamamladıklarında emekli olmaya hak kazanırlar. Sivil memurlar emeklilik yaşı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60’tır. Kadınlar 58 erkekler ise 60 yaşını doldurduklarından emekli olmaya hak kazanırlar. Sivil memurlara subay, astsubay ve uzman çavuşlara verilen fiili hizmet süresi verilmemektedir. SSK, Bağkur ve askerlik gibi hizmet süreleri birleştirme hakları da bulunmaktadır.

TSK Sivil Memur Maaşları 2022

2022 yılında TSK’da görevli sivil memurların maaşları sözleşmeli ve istisnai olmak üzere iki farklı kadroda görev aldıkları için farklıdır. Sözleşmeli sivil memurların maaşları istisnai memurların aylıkların daha aşağıdadır. 2022 yılında sivil memur maaşı en az 3.800 TL olurken en üst rütbeye kadar 6.000 TL’yi geçmektedir. 2022 yılında net bir miktar henüz belirtilmemiştir.

Sivil Memurların Yıllık İzinleri

 • Yıllık izin, 1-10 yıl dahil hizmeti bulunanlar 20 gün, 10 yıl dahil fazla hizmeti olanlar 30 günyol hariç, verilir. Bunun yanında kullanabilecekleri diğer izinler ise;
 • Mazeret İzini
 • Hastalık İzini
 • Aylıksız İzin
 • Sağlık İzini (Radyoaktif ışınlarla çalışan personele)
 • Yurtdışı İzini Asil memurlar yıllık izin süreleri kadar olmak üzere izin kullanabilirler. Ancak 1 yıldan az hizmeti olan memurlar izin kullanamazlar.
Verilen oy post

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
error: Content is protected !!