Belediyede Memur Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir? 2022 (Güncel Maaş Bilgileri)

Belediyede Memur Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir? konusu araştıran için Belediyede memur olmak için kadrolu ve sözleşmeli olarak iki çalışma türünde kadrolu memur olmanın şartları olan Belediyenin ilanlarını takip etmek, Belediyenin istediği ilana kişinin uygun olması, Belediyeye şahsen ya da internet üzerinden başvuru yapılması gibi şartların sağlanmasıdır. Günümüzde memur olma hayali kuranlar için belirli aralıklar ile belediyeler sözleşmeli ve kadrolu personel alımı gerçekleştirmektedir. Hal böyle olunca memur olmak isteyenler, belediyede kadrolu memur olmak için yapılması gerekenler nelerdir, memur alım şartları, açık kadroları, belediyede çalışmak için hangi bölüm okunmalıdır, memur kadroları nelerdir, belediyede işe girmek için gerekli evraklar nelerdir? araştırmaktadır. Öncelikle belediyede nasıl memur olunur, şartları nelerdir, belediye memur maaşları 2022 yılında ne kadar inceleyelim.

Belediyede Nasıl Memur Olunur?

Belediyelerde memur olmanın 2 farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar sözleşmeli ve kadrolu şekilde görev alan memurluklardır. Belediyelerde memur olmak için öncelikle belediyeler tarafından verilen iş ilanları takip edilmelidir. İlanları size uygun olması durumunda iş başvurunuzu belediyelerin internet sitelerinden yapabileceğiniz gibi CV’nizi hazırlayarak veya belediyeler tarafından verilen iş formunu doldurarak bizzat başvurunuzu da gerçekleştirebilirsiniz.

Yapılan başvurular belediyenin insan kaynakları tarafından değerlendirilerek, olumlu veya olumsuz sonuç tarafınıza bildirilir. Onaylanan başvurularda, başvuru esnasında istenilen evraklarla işe giriş işlemleriniz yapılarak sizleri mülakata çağırırlar. Mülakatınız onaylandığında belediyelerde çalışmaya hak kazanmış olursunuz.

Belediyelerde sözleşmeli personel alımı için kişinin herhangi bir sınava girmesi gerekmemektedir. Ayrıca başvurularda en çok dikkat edilen konulardan biri de başvurulan bölümün kişiye uygun pozisyonda olması ve alımı yapılacak olan bölümün özelliklerini taşımasıdır. Sözleşmeli olarak işe başlayan memur süresi dolunca işten çıkacak diye bir kural da yoktur. İş tarihi dolduktan sonra tekrar sözleşme imzalayarak kadrolu olabilir ve işine devam edebilir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi 3. fıkrasında yer alan bilgileri inceleyebilirsiniz.

Belediyede Kadrolu Memur Olmak İçin Ne Yapılmalı?

Belediyede kadrolu memur olmak, sözleşmeli personel olmaya göre farklılık gösterir. Belediyelerde memur/personel olarak işe başlamak için yapmanız gerekenler:

 • Düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girilmelidir.
 • Belediyelerde her alan ve kadro için belirlenmiş bir KPSS taban puanı bulunmaktadır.
 • Personel kadroları için belirlenen puanlar en az 60 veya 70 aralıklarındadır.
 • KPSS’den geçerli puan aldıktan sonra personel alım ilanlarını takip etmelisiniz.
 • Açık iş ilanları için hazırlamış olduğunuz CV’nizi belediyelere teslim edebilir veya belediyeler tarafından hazırlanmış olan iş formunu da doldurarak iş başvurunuzu yapabilirsiniz.
 • Ayrıca ilgili belediyelerin internet sitesinde duyurulan iş ilanlarına da online başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
 • Başvuru sonucu olumlu veya olumsuz değerlendirme yapılarak bildirilir.
 • İlanlar için tüm başvuruları alındıktan sonra KPSS puanı en yüksek ve en düşük olarak sıralama yapılır.
 • Daha sonra listeden aranarak mülakata çağrılır.
 • Mülakatın başarılı sonuçlanmasının ardından işe giriş belgeleri hazırlanarak, kadrolu bir memur olarak işe başlayabilirsiniz.

Belediyelerde Memur Olma Şartları Nelerdir?

Belediyelerde yerel yönetimlerde memur adaylardan istenen şartlar bulunmaktadır. Belediyede memur nasıl olunur, şartları nelerdir? merak edenler için Belediyelerde Memur Olma Şartları aşağıdaki gibidir:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • KPSS puanı şartını sağlamak,
 • Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olmak
 • En az lise ve dengi okullardan mezun olmak
 • Sosyal güvencesi olan başka bir işte çalışıyor olmamak
 • Siyasi partilerde üyeliğin bulunmaması
 • Emeklilik aylığı almıyor olmak
 • Herhangi bir suçu olmaması
 • Güvenlik soruşturmasında herhangi bir sorun çıkmaması adaylardan istenen şartlardır.

Belediyelerde açık kadrolara girmek isteyenlerin memur olmak için yaş sınırı şartlarını, sicilinin temiz olması ve istenen sınav sonuç belgesine sahip olması gerekmektedir.

Belediyede İşe Girmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Belediye memuru olmak için gerekli evrakların hazırlanarak ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir. 2022 yılında belediyelerin bünyesinde işe girmek için gerekli olan evraklar aşağıdaki gibidir:

 • İş tecrübesini belirten ve eğitim bilgilerinin bulunduğu CV (özgeçmiş)
 • Belediyeden alınmış başvuru formu
 • Diploma fotokopisi
 • Kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi
 • Sağlık raporu
 • Vesikalık fotoğraf
 • KPSS sınav sonuç belgesi
 • Muhtarlık veya e-Devlet üzerinden alınan ikametgah belgesi
 • Adli sicil kaydı
 • Herhangi bir suçunun bulunmadığına dair yazılı resmi belge

Bu evrakları tamamlayarak belediye memurluğuna başvuru yapabilirsiniz.

Belediyede Çalışan Memurlar Ne İş Yapar?

Yerel yönetimlerden olan belediyeler halka hizmet vermek amaçlı kurulan kurumlardır. Belediyeler topluma hizmet etmek ve vatandaşını memnun etmek için, ulaşımını yaşam alanlarını düzenlemek ve iyi bir hizmet vermek için uğraşır. Bunun yanında çalışan personelleri ve memurları bu görevleri yerine getirmektedir. Ortaya çıkan ihtiyaçlara göre müdürlükler kurulur ve topluma bu konuda hizmet verirler. Toplumun refahını ve güvenliğini sağlamak, refaha kavuşturmak için çalışmalar sürdürürler. Birimlerini ve görevlerini yönlendirerek gereken müdürlüklere yönlendirerek çalışmalar yaparlar.

Belediyede Memur Maaşları 2022 (Kadrolu-Sözleşmeli)

Belediye sözleşmeli ve kadrolu memur maaşları 2022 yılında 4.250 TL ile 5.800 TL arasında değişiklik göstermektedir. Belirtmiş olduğumuz maaş rakamlarında düşüşler ve artışlar olabilir.

 • Yapılan zamlara göre lise mezunu, bekar ve göreve yeni başlayacak olan belediye memuruna ortalama maaşı 4.250 TL- 5.500 TL arasındadır.
 • Lisans seviyesi üniversite mezunu, göreve yeni başlayan ve bekar kişiye ise 4.250 TL ve 5.800 TL arasında bir ücret verilecektir.
 • Vezne, muhasebe, zabıta, özel kalem, itfaiye ve basın gibi bürolarda çalışan belediye memur maaşları ise 4.250 TL-7.000 TL aralığındadır.

Belediye bünyesindeki sözleşmeli memurların maaşları her yıl enflasyon oranına göre değişiklik gösterir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından maaşları belirlenir. Mahalli İdareler Sözleşmeli Ücret Tavanları ile beraber çalışma ücreti ve ek ödemelerini belirler. 30875 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna göre;

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7’nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6’ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7’nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ” maddesi yer almaktadır.

Belediyelerde Bulunan Bölümler Nelerdir?

Belediyelerde sözleşmeli veya kadrolu olarak memur olabilirsiniz. Hangi bölüm size uygun ve hangi bölüm boş ilk olarak bunu bilmeniz ve sınavlara girmeniz gerekmektedir. Aşağıda belediyelerin bölümlerini belirttik.

İşte belediyede çalışılacak pozisyonlar

 • Mühendis
 • Zabıta
 • Mimar
 • Evrak Memuru
 • Odacı
 • Teknisyen
 • Tekniker
 • Muhasebe Personeli
 • Daire Başkanı
 • İnsan Kaynakları Personeli
 • Şube Müdürü
 • Özel Kalem
 • Bölüm Şefi
 • Hesap Uzmanı

Bu memurların her bölüm için farklı maaş uygulaması vardır ve kadrolu, sözleşmeli olarak farklılık göstermektedir.

Belediye Memur Kadroları Nelerdir?

Belediyelerin yönetimde bulunduğu sürede ve bölgede yerine getirmesi gereken birçok hizmet vardır. Bu hizmetlere ve birimlere değinecek olursak:

 • Park ve mezarlıkların bakım onarımı
 • Cadde ve sokak bakımları
 • Şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak ve sağlamak
 • Kanalizasyon ve içme suyu için alt yapı çalışmaları
 • Çöp toplama ve hafriyat işlemleri
 • Pazar denetimi
 • Vatandaşı bilgilendirmek için kurslar, tanıtımlar ve seminerler vermek
 • Yönetilen ilin tarihi ve önemi adına müzeler açmak ve işletmek
 • Sosyal alanların yapımı ve işletilmesi
 • Ruhsat ve iskan işlemlerinin düzenlenip denetlenmesi
 • Sokak hayvanlarının bakımı ve barınak sağlanması

Bu hizmetleri yürütmek için mevcut birimleri ise;

 • Temizlik İşleri Birimleri
 • Su Kanalizasyon Birimleri
 • Hayvanat Bahçesi ve Müze Birimleri
 • Strateji Geliştirme Birimleri
 • Yol İşleri ve Kırsal Birimler
 • Fen İşleri Birimleri
 • Tahakkuk Servisleri
 • İtfaiye Birimleri
 • Zabıta Birimleri
 • İmar ve Şehircilik Birimleri
 • İnsan Kaynakları Birimleri
 • Satın Alma İşlemleri için belediyeye sözleşmeli ve kadrolu memurlar istihdam edilir.

Belediyede Memur Olmanın Avantajları

Belediyede memur olmanın avantajları için sıralama yapmamız pek mümkün olmayabilir. Birkaç cümle ile açıklayacak olursak memur olmak; maaşınızın gününde yatması, mesai saatlerinizin sabit olması, devlete bağlı özel günlerde olan tatillerin sizi de kapsaması, düzen içerisinde bölümünüzün düzeni, fazla mesaide ücretlerinize yansıma, referans ve tecrübe edinme, sözleşmeli iseniz KPSS’ye girerek kadroya geçiş hakkı, statünüz ve bulunduğunuz makamda yükselme şansınız oldukça fazladır diyebiliriz. Bu imkanlar sizler için büyük bir avantajdır.

Belediyede Çalışmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı?

Belediyede çalışmak için başvuru yapacak kişilerden mezuniyet derecesinin lise, ön lisans ve yüksek lisans olma şartı aranmaktadır. Belediyede çalışmak için hangi bölüm okunmalıdır sorusunun yanıtı, başvuru yapılacak olan açık kadro için farklılık göstermektedir. Örneğin; belediyelerin mimar ve mühendis kadrolarında hizmet verecek olan kişilerden mühendislik veya mimarlık diplomaları talep edilmektedir. Fakat bazı kadrolarda ise sadece lise veya ön lisans diplomaları yeterli olacaktır. Bu neden ile belediyede görev alabilmek için belli bir bölümde eğitim alınmasının şartı bulunmamaktadır. Yalnızca açık personel alımlarına uygun eğitim düzeyi şartının sağlanmış olması yeterli olacaktır.

Belediyede Kadrolu Memur Tayin İsteyebilir mi?

Belediye kurumunda göreve başlayacak kadrolu memur, kurum içi nakil hakkına sahip değildir. Fakat kendisi talep edebilecek başka bir kurum bulabilirse kurumlar arası nakil işlemi için başvuruda bulunabilir. Başka bir kuruma nakil istemek sanıldığının aksine zor bir süreçtir. Kurumlar arası nakil işlemleri şu şekildedir;

 • Yazılı bir dilekçe ile, başka kurumlara başvuruda bulunmalıdır. Bu başvuruların tümü kurumların Ankara’daki personel birimine gönderilecektir. Başvuruların değerlendirilmesi için, başvurulan kurumda personel açığının hissedilmesi gerekmektedir.
 • Nakil başvurusu değerlendirildikten sonra, memur çalışmış olduğu kurumdan yazılı olarak istenecektir.
 • Her iki işlem başarılı şekilde tamamlandıktan sonra, kurumlar arası nakil işlemi gerçekleştirilebilir.

Belediye İş Başvuru İlanları

Belediyelere iş başvuruları İşkur üzerinden verilen kamu memur alımı ve kamu dışı işçi alımı ilanları üzerinden verilmektedir. Belediye is ilanlarına ayrıca iş başvuru sayfası üzerinden de yapılabilmektedir. İBB iş başvuru sayfasını, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş başvuru menüsünü, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş ilanı sayfasını zaman zaman takip ederek aktif iş ilanlarını inceleyebilirsiniz. Siz de belediyelerde çeşitli kadrolarda memur alım ilanlarına iş başvurusu yaparak memur olma şartlarını taşımanız halinde müracaat edebilirsiniz.

Verilen oy post
Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
Yorum yapın

1