Belediyede Memur Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir? 2023 (Güncel Maaş Bilgileri)

Belediyede Nasıl Memur Olunur? Şartlar nelerdir? Belediyede memur olmak, kadrolu ve sözleşmeli olmak üzere iki tür işte kadrolu memur olmanın şartları olan Belediyenin ilanlarını takip etmek, konuyu araştıran kişi için, kişinin Belediye tarafından talep edilen ilana uygun olarak, Belediyeye şahsen veya internet üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

Bugün belediyeler memur olmayı hayal edenler için belirli aralıklarla sözleşmeli ve kadrolu personel istihdam etmektedir. Hal böyle olunca memur olmak isteyenler, belediyede kadrolu memur olmak için yapılması gerekenler, memur alım şartları, açık kadrolar, belediyede çalışmak için hangi bölümlerin okunması gerektiği, neler memur kadroları, belediyede iş bulmak için gerekli belgeler nelerdir? araştırıyor. Öncelikle belediyede nasıl memur olunur, şartlar nelerdir, 2023 yılında belediye memur maaşları ne kadar onu inceleyelim.

Belediyede Nasıl Memur Olunur?

Belediyelerde memur olmanın 2 farklı yolu bulunmaktadır. Bunlar sözleşmeli ve kadrolu şekilde görev alan memurluklardır. Belediyelerde memur olmak için öncelikle belediyeler tarafından verilen iş ilanları takip edilmelidir. İlanları size uygun olması durumunda iş başvurunuzu belediyelerin internet sitelerinden yapabileceğiniz gibi CV’nizi hazırlayarak veya belediyeler tarafından verilen iş formunu doldurarak bizzat başvurunuzu da gerçekleştirebilirsiniz.

Yapılan başvurular belediyenin insan kaynakları tarafından değerlendirilerek olumlu veya olumsuz sonuçları tarafınıza bildirilmektedir. Onaylanan başvurularda, başvuru sırasında istenen belgelerle işe giriş işleminiz yapılarak görüşmeye davet edileceksiniz. Mülakatınız onaylandığında belediyelerde çalışmaya hak kazanırsınız.

Belediyelerde sözleşmeli personel alımı için kişinin herhangi bir sınava girmesi gerekmemektedir. Ayrıca başvurularda en çok dikkat edilen konulardan biri de başvurulan bölümün kişiye uygun pozisyonda olması ve alımı yapılacak olan bölümün özelliklerini taşımasıdır. Sözleşmeli olarak işe başlayan memur süresi dolunca işten çıkacak diye bir kural da yoktur. İş tarihi dolduktan sonra tekrar sözleşme imzalayarak kadrolu olabilir ve işine devam edebilir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi 3. fıkrasında yer alan bilgileri inceleyebilirsiniz.

Kadrolu Memur Belediyede Çalışabilir mi?

Belediyede kadrolu memur olmak, sözleşmeli personel olmaya göre farklılık gösterir. Belediyelerde memur veya personel olarak işe başlamak için yapmanız gerekenler:

 • Düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girilmelidir.
 • Belediyelerde her alan ve kadro için belirlenmiş bir KPSS taban puanı bulunmaktadır.
 • Personel kadroları için belirlenen puanlar en az 60 veya 70 aralıklarındadır.
 • KPSS’den geçerli puan aldıktan sonra personel alım ilanlarını takip etmelisiniz.
 • Açık iş ilanları için hazırlamış olduğunuz CV’nizi belediyelere teslim edebilir veya belediyeler tarafından hazırlanmış olan iş formunu da doldurarak iş başvurunuzu yapabilirsiniz.
 • Ayrıca ilgili belediyelerin internet sitesinde duyurulan iş ilanlarına da online başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
 • Başvuru sonucu olumlu veya olumsuz değerlendirme yapılarak bildirilir.
 • İlanlar için tüm başvuruları alındıktan sonra KPSS puanı en yüksek ve en düşük olarak sıralama yapılır.
 • Daha sonra listeden aranarak mülakata çağrılır.
 • Mülakatın başarılı sonuçlanmasının ardından işe giriş belgeleri hazırlanarak, kadrolu bir memur olarak işe başlayabilirsiniz.

Belediyede Memur Olmak İçin KPSS’ den Kaç Puan Almak Gerekir?

Belediyeler tarafından resmen duyurusu yapılan iş ilanlarına başvuru yapmak için başvuru sahiplerinin KPSS’den en az 60 puan almış olması gerekmektedir.

Belediyelerde Memur Olma Şartları Nelerdir?

Belediyelerde yerel yönetimlerde memur adaylardan istenen şartlar bulunmaktadır. Belediyede memur nasıl olunur, şartları nelerdir? merak edenler için Belediyelerde Memur Olma Şartları aşağıdaki gibidir:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • KPSS puanı şartını sağlamak
 • Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olmak
 • En az lise ve dengi okullardan mezun olmak
 • Sosyal güvencesi olan başka bir işte çalışıyor olmamak
 • Siyasi partilerde üyeliğin bulunmaması
 • Emeklilik aylığı almıyor olmak
 • Herhangi bir suçu olmaması
 • Güvenlik soruşturmasında herhangi bir sorun çıkmaması adaylardan istenen şartlardır.

Belediyelerde açık kadrolara girmek isteyenlerin memur olmak için yaş sınırı şartlarını, sicilinin temiz olması ve istenen sınav sonuç belgesine sahip olması gerekmektedir.

Belediyede İşe Girmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Belediye memuru olmak için gerekli evrakların hazırlanarak ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir. 2023 yılında belediyelerin bünyesinde işe girmek için gerekli olan evraklar aşağıdaki gibidir:

 • İş tecrübesini belirten ve eğitim bilgilerinin bulunduğu CV (özgeçmiş)
 • Belediyeden alınmış başvuru formu
 • Diploma fotokopisi
 • Kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi
 • Sağlık raporu
 • Vesikalık fotoğraf
 • KPSS sınav sonuç belgesi
 • Muhtarlık veya e-Devlet üzerinden alınan ikametgah belgesi
 • Adli sicil kaydı
 • Herhangi bir suçunun bulunmadığına dair yazılı resmi belge

Bu evrakları tamamlayarak belediye memurluğuna başvuru yapabilirsiniz.

Belediyede Çalışan Memurlar Ne İş Yapar?

Yerel yönetimlerden olan belediyeler halka hizmet vermek amaçlı kurulan kurumlardır. Belediyeler topluma hizmet etmek ve vatandaşını memnun etmek için, ulaşımını yaşam alanlarını düzenlemek ve iyi bir hizmet vermek için uğraşır. Bunun yanında çalışan personelleri ve memurları bu görevleri yerine getirmektedir. Ortaya çıkan ihtiyaçlara göre müdürlükler kurulur ve topluma bu konuda hizmet verirler. Toplumun refahını ve güvenliğini sağlamak, refaha kavuşturmak için çalışmalar sürdürürler. Birimlerini ve görevlerini yönlendirerek gereken müdürlüklere yönlendirerek çalışmalar yaparlar.

Belediyede Memur Maaşları 2023 Güncel Kadrolu-Sözleşmeli Fiyat Listesi

Belediye sözleşmeli ve kadrolu memur maaşları 2023 yılında 10.540 TL ile 17.140 TL arasında değişiklik göstermektedir. Belirtmiş olduğumuz maaş rakamlarında düşüşler ve artışlar olabilir.

 • Yapılan zamlara göre lise mezunu, bekar ve göreve yeni başlayacak olan belediye memuruna ortalama maaşı 8.506 TL- 10.500 TL arasındadır.
 • Lisans seviyesi üniversite mezunu, göreve yeni başlayan ve bekar kişiye ise 8.506 TL ve 11. 800 TL arasında bir ücret verilecektir.
 • Vezne, muhasebe, zabıta, özel kalem, itfaiye ve basın gibi bürolarda çalışan belediye memur maaşları ise 10.540 TL ile 17.140 TL aralığındadır.

Belediye bünyesindeki sözleşmeli memurların maaşları her yıl enflasyon oranına göre değişiklik gösterir. T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından maaşları belirlenir. Mahalli İdareler Sözleşmeli Ücret Tavanları ile beraber çalışma ücreti ve ek ödemelerini belirler. 30875 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna göre;

“Hazine ve Maliye Bakanlığı:

7’nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6’ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7’nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ” maddesi yer almaktadır.

Belediyelerde Bulunan Bölümler Nelerdir?

Belediyelerde sözleşmeli veya kadrolu memur olabilirsiniz. Hangi bölümün size uygun olduğunu ve hangi bölümün boş olduğunu bilmeniz ve öncelikle sınavlara girmeniz gerekmektedir. Aşağıda belediyelerin dairelerini belirttik.

İşte belediyede çalışılacak pozisyonlar aşağıdaki gibidir:

 • İnsan Kaynakları Personeli
 • Muhasebe Personeli
 • Evrak Memuru
 • Daire Başkanı
 • Şube Müdürü
 • Bölüm Şefi
 • Hesap Uzmanı
 • Teknisyen
 • Tekniker
 • Özel Kalem
 • Mühendis
 • Zabıta
 • Mimar
 • Odacı

Bu memurların her departman için farklı bir maaş uygulaması bulunmakta olup, kadrolu ve sözleşmeli istihdam açısından farklılık göstermektedir.

Belediye Memur Kadroları Nelerdir?

Belediyelerin yönetimleri süresince ve bölgede yerine getirmeleri gereken birçok hizmet bulunmaktadır.

Bu hizmetlere ve birimlere değinecek olursak:

 • Park ve mezarlıkların bakım onarımı
 • Cadde ve sokak bakımları
 • Şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak ve sağlamak
 • Kanalizasyon ve içme suyu için alt yapı çalışmaları
 • Çöp toplama ve hafriyat işlemleri
 • Pazar denetimi
 • Vatandaşı bilgilendirmek için kurslar, tanıtımlar ve seminerler vermek
 • Yönetilen ilin tarihi ve önemi adına müzeler açmak ve işletmek
 • Sosyal alanların yapımı ve işletilmesi
 • Ruhsat ve iskan işlemlerinin düzenlenip denetlenmesi
 • Sokak hayvanlarının bakımı ve barınak sağlanması

Bu hizmetleri gerçekleştirebilecek birimler şunlardır:

 • Temizlik İşleri Birimleri
 • Su Kanalizasyon Birimleri
 • Hayvanat Bahçesi ve Müze Birimleri
 • Strateji Geliştirme Birimleri
 • Yol İşleri ve Kırsal Birimler
 • Fen İşleri Birimleri
 • Tahakkuk Servisleri
 • İtfaiye Birimleri
 • Zabıta Birimleri
 • İmar ve Şehircilik Birimleri
 • İnsan Kaynakları Birimleri
 • Satın Alma İşlemleri için belediyeye sözleşmeli ve kadrolu memurlar istihdam edilir.

Belediyede Memur Olmanın Avantajları

Belediyede memur olmanın avantajları için sıralama yapmamız pek mümkün olmayabilir. Birkaç cümle ile açıklayacak olursak memur olmak:

Maaşınız gününde ödenir, çalışma saatleriniz sabittir, tatil günleri devlet tarafından karşılanır, bölümünüzün sıralaması, fazla mesaide maaşınıza yansıması, referans ve deneyim alma, giriş hakkı Sözleşmeli iseniz KPSS’ye girerek kadro, statünüz ve pozisyonunuzda yükselme şansınız var. Oldukça fazla olduğu söylenebilir. Bu fırsatlar sizler için büyük bir avantajdır.

Belediyede Çalışmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı?

Belediyede çalışmak için başvuracakların lise, önlisans ve yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Belediyede çalışmak için hangi dairenin okunması gerektiği sorusunun cevabı, başvuru yapılacak açık pozisyonlara göre farklılık göstermektedir.

Örneğin: belediyelerin mimar ve mühendis kadrolarında hizmet verecek olan kişilerden mühendislik veya mimarlık diplomaları talep edilmektedir. Fakat bazı kadrolarda ise sadece lise veya ön lisans diplomaları yeterli olacaktır.

Bu nedenle belediyede istihdam edilmek için belirli bir bölümde eğitim almış olma şartı aranmamaktadır. Sadece açık personel alımına uygun eğitim düzeyi şartının sağlanması yeterli olacaktır.

Belediyede Kadrolu Memur Tayin İsteyebilir mi?

Belediye kurumunda göreve başlayacak kadrolu memurun kurum içinden geçiş hakkı yoktur. Ancak talep edebilecek başka bir kurum bulursa kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Sanılanın aksine başka bir kuruma nakil talebinde bulunmak zor bir süreçtir.

Kurumlar arası nakil işlemleri aşağıdaki gibidir:

 • Yazılı bir dilekçe ile, başka kurumlara başvuruda bulunmalıdır. Bu başvuruların tümü kurumların Ankara’daki personel birimine gönderilecektir. Başvuruların değerlendirilmesi için, başvurulan kurumda personel açığının hissedilmesi gerekmektedir.
 • Nakil başvurusu değerlendirildikten sonra, memur çalışmış olduğu kurumdan yazılı olarak istenecektir.
 • Her iki işlem başarılı şekilde tamamlandıktan sonra, kurumlar arası nakil işlemi gerçekleştirilebilir.

Belediye İş Başvuru İlanları 2023 Güncel

Belediyelere iş başvuruları İşkur üzerinden verilen kamu memur alımı ve kamu dışı işçi alımı ilanları üzerinden verilmektedir. Belediye is ilanlarına ayrıca iş başvuru sayfası üzerinden de yapılabilmektedir. İBB iş başvuru sayfasını, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş başvuru menüsünü, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş ilanı sayfasını zaman zaman takip ederek aktif iş ilanlarını inceleyebilirsiniz. Siz de belediyelerde çeşitli kadrolarda memur alım ilanlarına iş başvurusu yaparak memur olma şartlarını taşımanız halinde müracaat edebilirsiniz.

Belediye Çalışanlarının Maaşları Neye Göre Belirlenir?

Belediye çalışanlarının maaşları sözleşmeli, taşeron veya kadrolu olmalarına göre değişmektedir.

Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1