Apartmanda Gürültü Saatleri 2023 (YASAL SAATLER)

Apartmanda Gürültü Saatleri 2023 Cezası ne kadar olduğunu öğrendikten sonra gürültü çıkaran komşunuzu evinde sessizce oturtabilirsiniz. Apartman ve site gibi toplu yaşam alanlarında kat sakinleri ve site sakinlerinin uyması gereken kurallar vardır. Gürültü yapmamak, bina içine ve site bahçesine çöp atmamak, halıyı sallamamak, balkona sigara külü ve izmaritleri atmamak gibi birçok kural vardır.

Bu kurallara uyulmadığı takdirde, uyarıları dikkate almadıkları ve yine de sizi dinlemedikleri takdirde komşularınız için alınabilecek ve alınabilecek yasal adımlar vardır. İşte apartmanda komşularını rahatsız eden bina sakinleri ve onları rahatsız eden komşu için yapılabilecekler, gürültü seviyesi nedir, nereye şikayette bulunulur, cezalar nelerdir, yasal hakları nelerdir, caydırıcı cezalar nelerdir? dava açma ve kavga yolları, 2023 Apartmanda Gürültülü Saatler Cezası Ne Kadar? İnceleyelim.

Apartmanda Gürültü Yönetmeliği Resmi Gazete

Her sitenin ve apartmanın bir yönetmeliği vardır. Bu düzenlemede hane halklarının huzuru için kararlar alınmaktadır. Alınan kararlarda gürültü düzenlemesi de yer alıyor. Bu kararlar toplumun ve apartman sakinlerinin huzuru için alınmaktadır.

2023 yılında Yönetmelik kuralları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışma günlerinde 13:00-15:00, gece 19:00-07:00 saatleri arasında yüksek ses çıkarmak yasaktır.
 • Pazar ve resmi tatil günleri de dahil olmak üzere dairede ve sitede gürültü yapmak yasaktır.
 • Elektronik aletlerin ve müzik aletlerinin sesi sadece odada duyulacak şekilde açılmalı ve ortam rahatsız edilmemelidir.

Apartman sakinleri her türlü yüksek ses ve gürültüden uzak durmalıdır.

Hafta içi 19.00-07.00 ve 13.00-15.00 saatleri arasında yukarıda belirtildiği gibi yüksek ses ve gürültü oluşturacak eylemlerde bulunulması yasaktır.

Gürültü Kabahatler Kanunu

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun Gürültü başlıklı 36. maddesinde, başkalarının huzur ve sükunetini bozan ve gürültüye neden olan davranışlarda bulunanlara 277 TL idarî para cezası verilmektedir. Bu kabahat nedeniyle idari para cezasına kolluk veya zabıta memurları tarafından karar verilir. Maddesi dahildir.

Apartman Gürültü Yapma Saatleri 2023

Apartman yaşamında sakinlerin 19.00 – 07.00 saatleri arasında gürültülü hareket etmeleri yasaktır. Hafta içi 08:30-17:30, hafta sonu 11:00-17:30 saatleri arasında gürültü yapabilirler. Ancak ses rahatsız edici bir gürültüye sahipse apartmanda yaşayan diğer kişiler tarafından uyarılmış olabilirsiniz. Şikayet durumunda yine aynı ses çıkarılıyorsa Gürültü Yönetmeliği hükümleri ve Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi çerçevesinde idari para cezası verilmesi mümkündür.

Apartmanda Gürültü Yasağı Saatleri

Apartman Gürültü Yönetmeliğine göre; İş günlerinde 13:00-15:00 ve 19:00-07:00 saatleri arasında yüksek sesle müzik dinlemek veya yüksek sesle elektrikli süpürge çalıştırmak gibi uygulamalar yasaktır. Aynı yasaklar tüm hafta sonlarını kapsar.

Apartmanda Gürültü Yasağı Saatleri Akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar gürültülü hareketler yasaktır. Pazar ve resmi tatil günleri dinlenme günleri olarak kabul edilir ve tüm gün gürültülü hareketler yasaktır. 19.00 – 07.00 saatleri arasında gürültü çıkaracak matkap ve ev aletlerinin kullanılması yasaktır.

Apartman sakinleri her türlü gürültüden uzak durmalıdır. Dairede belirli bir desibelin üzerinde yüksek ses çıkarmak yasaktır. Her apartman sakini, apartmanda gürültü yasağı saatlerinde gürültü yapan komşularına şikayet etme hakkına sahiptir.

2023 yılında idari para cezası ücretlerinde yapılan değişiklik ve yeni zamlarla birlikte kapalı alanlarda sigara içmenin cezaları da değişti. Kapalı Alanda Sigara İçmenin İşletmeye Cezası 2023 yılında ne kadar içeriğimizde inceleyebilirsiniz.

Kabahatler Kanunu Gürültü Cezası 2023

Kabahatler kanununda gürültü cezası 2023 yılında 5 bin lira ile 30 bin lira arasında gürültü ve rahatsız edici olmak üzere iki ayrı idari para cezası olarak uygulanmaktadır. Başka bir deyişle, şikayet edilmesi durumunda gürültü yapan ve rahatsız eden kişiye 408 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

KANUN MADDESİKABAHATİN ADIİDARİ PARA CEZASI
VERMEYE YETKİLİ
KİŞİ/MAKAM
2023 YILI İÇİN
UYGULANACAK MİKTAR
Madde 36GÜRÜLTÜ Gerçek KişiKolluk veya Belediye Zabıta Görevlileri 277 TL
Madde 36 GÜRÜLTÜ Ticari İşletme Kolluk veya Belediye Zabıta Görevlileri5.995-30.072 TL

Gürültünün kaynağı bir işletme ise 5.995 TL ile 30.072 TL arasında bir cezai işlem uygulanmaktadır. Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanması için desibel ölçümüne gerek yoktur. Şikayet sonrasında polis veya zabıta gürültüyü tespit ederek ceza kesebilir. İdari para cezasına maruz kalmamak için apartman gürültü saatlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Apartmanda Gürültü Yapan İşyerine Ne Kadar Ceza Kesilir?

Apartmanda gürültü yapan işyerine 5326 SAYILI KABAHATLAR KANUNU 36. maddesi gereğince 2023 yılında 5.995 TL ile 30.072 TL arasında bir cezai işlem uygulanmaktadır. Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanması için desibel ölçümüne gerek yoktur. Şikayetten sonra polis veya zabıta gürültüyü tespit edip para cezası verebilir. İdari para cezasına tabi olmamak için apartman gürültü saatlerine dikkat edilmelidir.

Apartmanda Gürültü Kaç Desibel?

Gürültü geçtiğimiz yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte anlatılmak istenen komşunun yüksek sesli müzik açması, evcil hayvan beslemesi gibi sesler gürültü unsurunu oluşturmaktadır.

Gürültü desibel sınırları ise;

 • Oturma odası 60 dB
 • Yatak odası 35 dB
 • Mutfak ve banyo 70 dB
 • Otel yatak odası 30 dB
 • Hastane 35 dB

Desibel limitleri bu şekilde belirlenir. Yönetmelik gereği ev içerisinde bulunan motorlu alet gibi araçlar yönetmelik kapsamında gün içinde 19:00 ile 07:00 saatleri arasında kullanılmayacak ve hassas kullanım yasaktır. 19:00 – 07:00 saatleri arasında gürültü çıkaran aletler, motorlu makineler, matkaplar, koşu bandı gibi rahatsız edici yüksek seslerin çalıştırılması yasaktır. Kanuna aykırı hareket eden ve gürültü yapan kişiler dilekçe ile şikayet edilebilir.

Desibel değerlerini Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinden öğrenebilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100604-5.htm

Apartmanda Gürültü Şikayeti Nereye Yapılır?

Apartmanda gürültü kurallarına uymayan ve belirtilen saatler dışında gürültü yapmaya devam eden komşular, gürültü yapan komşularını Sulh Hukuk Mahkemesi’ne şikayet edebilirler. Dilekçe ile birlikte kat malikinin adı, soyadı ve arsa paylarının listesi ile yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı da gerekir. Gerekli bilgiler toplanabilir ve şikayette bulunulabilir.

Apartman Gürültü Şikayet Dilekçesi Örneği

Gürültülü komşunuzla görüşmediyseniz, yetkili birimlere şikayette bulunduysanız ve çözüme ulaşmadıysanız, apartmanda huzurunuz yoksa yapmanız gereken tek bir yöntem kalıyor. Dilekçenizi yazarak işlem yapın. Dilekçenin nasıl yazılacağına dair bir örnek verdik.

SUÇ TARİHİ: Gürültü yapıldığı tarih
ŞÜPHELİ : Gürültü yapan komşunun adı soyadı
SUÇ: Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma
NETİCE ve TALEP:


……. İli İlçesi, Mahallesi/Köyü, ….. Sokağı …… Apartmanında ikamet etmekteyim. Apartmanımızda …… nolu dairede ikamet etmekte olan … isimli şahıstan şikayetçiyim. Bu şahıs veya şahıslar gürültü yapmakta ısrar etmekte ve huzurumuzu bozmaktadırlar. Kendilerini defalarca ikaz etmeme rağmen gürültü yapmakta ısrar etmekteler. Kişilerin Türk Ceza Kanununun 123 maddesinde yer alan “Kişilerin Huzurunu ve Sükununu Bozma” Suçunu işlediklerinden kişiler hakkında adli yönden işlem yapılmasını istiyorum.


Gereğini arz ederim. 01/01/2023 TARİH….

DELİLLER : Tapu sicil kaydı, yönetim planı, kat malikleri kurulu kararı, ihtarname ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin…….nolu bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla, mülkiyetinin diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve yargılama giderlerinin davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim.

Tarih…../…../…….

Davacı(Adı-Soyadı,İmza)

EKLER :

1- Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi.

2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı

Dilekçenizi hazırlayabilir, gerekli kurumlara gönderebilir ve yukarıda bahsettiğimiz dilekçe örneğinde olduğu gibi dava sürecinizi başlatabilirsiniz.

153 Gürültü Şikayet

153 gürültü şikayet hattını arayarak dairede yaşadığınız durum hakkında bilgi verebilirsiniz. Komşunuz davranışlarından dolayı uyarı konuşması yaparak rahatsız olduğunuz konuları paylaşmanıza rağmen gürültü yapmaya devam ediyorsa, apartmanda veya bulunduğunuz bölgede sizin tarafınızdan rahatsız edilen komşular varsa oybirliği ile yapabilirsiniz. dava aç.

Öncelikle mahkemede gürültü yapan kişiler uyarılır, ardından gürültü yapan kişi uyarılara rağmen davranışını değiştirmez ise 2023 Daire Gürültü Saatleri Cezası uygulanabilir. Tüm yaptırımlara rağmen durum herhangi bir şekilde düzelmez ise mahkeme bilirkişinin tespiti ile evi satışa çıkarabilir.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
“Apartmanda Gürültü Saatleri 2023 (YASAL SAATLER)” üzerine bir yorum
 1. Merhaba, yazıda bahsedilen desibel değerleri’nin kaynağı belirtilmemiş. İlave ederseniz daha açıklayıcı olur.
  (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine link eklenmiştir. )

  Yanıtla
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1