KOSGEB Kredisi

Ziraat Faizsiz Yem Bitkisi Üretimi Kredisi (2020 Şartları)

11.06.2020
Ziraat Faizsiz Yem Bitkisi Üretimi Kredisi (2020 Şartları)

2020 yılında da Ziraat bankası ve TKK tarafından tarım ve hayvancılık sektöründeki işletmelere ve çiftçilere özel düşük faizli krediler arasında Yem bitkisi üretimi  kredisi olarak faizsiz kredi veriliyor. 25 Mart 2020 tarihinde yayınlanan tebliğde ise her sektör için uygulanacak yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirimlerinin uygulanabilmesi için çeşitli usul esas ve teknik kriterler belirlenmiştir. Ziraat bankası ve TKK’ lere 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan tebliğlerdeki şartları sağlayan çiftçiler % 100 faiz indirimli olarak verilecek olan yem bitkisi üretimi kredisi almak için başvuruda bulunarak finansman ihtiyaçlarını giderebilirler. 2020 yılında Ziraat Bankası Yem Bitkisi üretim kredisi şartları ve faiz oranları ile ilgili tüm detaylar yazımızda.

Ziraat Faizsiz Yem Bitkisi Üretimi Kredisi 2020

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili tebliğ 3 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki üretici ve çiftçilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kredinin limit, oranları belirlenmiştir. Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat bankası tarafından bitkisel üretim ve hayvansal üretim konularında her sektörde farklı kredi üst limitleri ile farklı faiz indirimleri belirlenmiştir.

Ziraat Faizsiz Yem Bitkisi Üretimi Kredisi Kriterleri

Ziraat bankası tarafından verilecek olan %100 faiz indiriminden yararlanarak faizsiz bir şekilde yem kredisi desteğinden yararlanabilmeniz için ise şu kriterlere uygun olmanız gerekir. Yem bitkisi üretimi kredisinin üst limiti 5 milyon lira olarak belirlenmiş olup yatırım ve işletme kredisinde % 75 faizsiz kredi kullandırılacaktır. Yatırım ve işletme kredilerinde ilave %10 faiz indirimlerinden yararlanarak yatırım kredisinde % 95 işletme kredisinde ise % 100 faizsiz kredi kullanabilmek için Tebliğ’ de belirlenen özellikli kriterleri yerine getirmek gereklidir. kosgebkredisi.com Her bir kriteri sağlayan çiftçilere ilave yüzde % 10 faiz indirimleri uygulanarak toplamda % 100 faiz oranını geçmeyecek şekilde kredi kullandırılacaktır.

Yem bitkisi üretimi yatırım kredisi uygulanabilecek en yüksek faiz indirimi olan % 95 olabilmesi için;

Yatırım kredisi kullanımı için üreticiye sunulan yüzde 75 indirim oranına ilave olarak;

 • Sözleşmeli üretim indirim oranı uygulanmaz.
 • Yerli yurt içi sertifikalı tohum alacak olan indirim oranı uygulanmaz.
 • Modern basınçlı su sistemi kullananlar indirim oranı uygulanmaz.
 • Genç Çiftçi ve girişimci olarak 40 yaş veya altı olmak şartıyla yüzde 10 indirim oranı
 • Kadın girişimci olma şartı ile de yüzde 10 indirim oranı sağlanarak yatırım kredisinin faizi % 95 olacaktır.

Yem bitkisi üretimi işletme kredisi uygulanabilecek en yüksek faiz indirimi olan % 100 (FAİZSİZ) olabilmesi için;

İşletme kredisi kullanımı için üreticiye sunulan yüzde 75  indirim oranına ilave olarak;

 • Sözleşmeli üretim yüzde 20 indirim oranı
 • Yerli yurt içi sertifikalı tohum alacak olan  yüzde 20 indirim oranı
 • Modern basınçlı su sistemi kullananlar yüzde 10 indirim oranı
 • Genç Çiftçi ve girişimci olarak 40 yaş veya altı olmak şartıyla yüzde 10 indirim oranı
 • Kadın girişimci olma şartı ile de yüzde 10 indirim oranı sağlanarak yatırım kredisinin faizi % 100 olacaktır.

Karar kapsamında  % 10 ilave faiz indirimi yapılabilmesi özellikli kriterler olarak belirlenen şartlar ise;

Bu ilave oranlar işletme kredisi için ayrı yatırım kredisi için ayrı olarak belirlenmiş olmak birlikte yerine getirilmesi gereken şartlar

 • Sözleşmeli üretim
 • Yerli yurt içi sertifikalı tohum alacak olan
 • Modern basınçlı su sistemi kullananlar
 • 40 yaş altı çiftçi
 • Kadın çiftçi

olarak belirlenen bu 5 kriteri sağlayan üreticiler; yatırım ve işletme kredilerinde belirlenen % 75 faiz indirim üzerine bu indirim oranlarından her bir tanesi için %10 daha indirimli Ziraat bankası faizsiz yem kredisi olanaklarından yararlanabilirler.

Ziraat Bankası 6 Ay geri Ödemesiz faizsiz yem kredisi veriyor.

Genç çiftçi – 40 yaş altı çiftçi kriterinden yararlanabilmek için;

 • Gerçek kişi üreticilerin/girişimcilerin kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış (41 yaşından gün almamış) olmaları ve kendi adlarına tarımsal üretim faaliyetinde bulunacak olmaları gerekir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklığının devam etmesi gerekir.
 • Yatırım kredilerinin dilimler halinde kullandırılması durumunda, ilk kredi diliminin kullandırıldığı tarihte yukarıdaki kriterlerin sağlanması aranı

Kadın çiftçi kriterinden yararlanabilmek için;

 • Yem bitkisi üretim kredisine başvuruda bulunacak olan gerçek kişi kadın üreticinin kendi adına üretim yapacak olması gereklidir.
 • Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının asgari %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi şartını sağlaması gereklidir.

Yerli yurt içi sertifikalı tohum kullanımı kriterinden yararlanabilmek için;

 • Yurt içinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması,
 • Yurt içinde üretilen sertifikalı, standart belgeli çilek fidesi ve standart olarak üretilen yem bitkileri ve yemeklik dane, baklagil tohumları ve bitki pasaportu bulunan sebze fideleri ile üretim yapması,
 • Yurt içinde üretilen sertifikalı, standart meyve asma fidanları ile bağ ve bahçe tesis etmesi,
 • Kullanılan tohum ve fidana ait sertifikanın, çilek fidesine ait sertifika veya standart çilek fidesi belgesinin ve sebze fidesine ait bitki pasaportunun ibraz edilmesi,

Modern basınçlı su sistemi kullananlar kriterinden yararlanabilmek için;

 • Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, Tebliğin 23 üncü maddesinde belirtilen sulama sistemlerinden bir veya birkaçının kosgebkredisi.com kullanılıyor olması gerekmektedir.
 • Tebliğin 23 üncü maddesine göre; Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yüzey altı damla sadece meyve ağaçları ve bağ sulamasında, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri vb. ile hareketli sulama makineleri dairesel hareketli, doğrusal ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makineleri vb. konusundaki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.
 • Modern basınçlı sulama sistemi kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi talepleri, modern basınçlı sulama içerisinde değerlendirilir.
 •  Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama, derin kuyu, suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri, çeltik üretimi hariç Tebliğ kapsamında değerlendirilmez.

Sözleşmeli üretim kriterinden yararlanabilmek için;

 • Üreticilerin, sözleşmeli üretim ile ilgili usul ve esaslar hakkındaki yürürlükteki mevzuat kapsamında, sözleşmeli üretim yapmaları gereklidir.

Ziraat bankasından yem bitkisi üretimi için düşük faizli yatırım ve  faizsiz işletme kredisi kullanmak için yukarıdaki özellikli kriterleri sağlıyor olmanın yanında Tebliğ kapsamında belirlenen aşağıdaki şartları da sağlıyor olmak gereklidir.

Yem kredisi nasıl alınır yazımızdan da bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Faizsiz Yem Bitkisi Üretimi Kredisi Şartları

Üreticilerin her türlü tek yıllık, çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilmesi için;

 • Kaba, kesif yem üretimi yapmak amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat etmeleri gereklidir.
 • Asgari 10 dekarlık bir alanda ekiliş yapılıyor olması gereklidir.
 • Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il müdürlüğünce onaylanması,
 • Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün bulunduğu yazının il müdürlüklerinden alınması gerekir.

Ziraat bankasından yem bitkisi üretimi için düşük faizli yatırım ve  faizsiz işletme kredisi kullanmak için yukarıdaki özellikli kriterleri sağlıyor olmanın yanında bankanın talep ettiği evrakları da ayrıca temin etmek gereklidir.

Ziraat Bankası Faizsiz Yem Bitkisi Üretim Kredisi Başvuru Evrakları

Gerçek kişi ve tüzel kişi başvurularında istenen belgeler değişiklik göstermektedir. Genel olarak bitkisel tarım kredisinden banka tarafından talep edilen evraklar;

 • Başvuru sahibine ait T.C kimlik belgesi
 • Başvuru sahibine ait ÇKS belgesi
 • İşletme adına tapu kaydı, kiralık ise kira sözleşmesi,
 • Kredi için gösterilecek teminatın belgesi gibi evraklardır.

Gerekli olan bu belge ve evraklar ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankasına başvuruda bulunarak yem bitkisi üretimi için faizsiz işletme kredisi alabilirsiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!