Fındık Destekleme Parası Ödeme Tarihleri 2023 GÜNCEL!

2023 yılında ÇKS sertifikası ve fındık kayıt sisteminde üreticilere fındık destek ödemesi adı altında devlet ödemeleri yapılmaya devam edilmektedir.

İçeriğimizden fındık destekleme ödemesi nasıl alınır, fındık destekleme fiyatları ne kadar, 2023 de fındık dönüm parası ne kadar, fındık destekleme başvurusu nasıl yapılır, 2023 fındık destekleme ödemeleri ne zaman, dönüm para ne kadar? Kimlerin yararlanabileceği, koşulların neler olduğu, başvuru tarihleri ​​ve Ziraat Bankası fındık desteği para sorgulama koşulları, destek tutarları hakkında bilgi alabilirsiniz. Aşağıdaki adımları ve başvuru koşullarını sağlıyorsanız ödeme alabilirsiniz.

Fındık Destekleme Parası Ödemeleri 2023

Dekara 170 TL Fındık Destek Ödemesi kapsamında fındık üreticilerine hesaplara aktarılarak ödeniyor.

Fındık desteği başvuruları İl/İlçe Müdürlükleri tarafından alındı. Bilindiği üzere ödemeler destek yılında değil, takip eden yıl Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmaktadır. Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamında hazırlanan harcama çizelgelerine göre belirlenen birçok üreticimiz bu desteklerden yararlanabilmektedir.

Fındık Üreticilerine yapılacak tarla bazlı gelir desteği ve fındık desteği ödemeleri TC Kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak olup, bu destek üreticilere çok ciddi katkı sağlayacaktır.

Devlet Fındık Yetiştiricilerine Destek Veriyor!

Devlet yetiştirdiği ürünlere göre her yıl üreticilere belli bir miktar fındık destekleme ödemesi yapıyor. Bu ödemeler, Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlüklerine destek başvurusunda bulunan çiftçi ve üreticilere, ödeme döneminden önce mevzuat hükümlerine göre verilir.

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fındık destek ödemesi kapsamında Tebliğ kapsamında ruhsatlı alanlarda üretim yapacak çiftçilerimize fındık parası verilmektedir.

Devlet tarafından ödenen tarım ve hayvancılık fark ödemeleri, buğday, arpa, yulaf ve benzeri tarlalarda yapılacak ödeme tutarları, tarla parası, dönüm başına ödeme miktarı ve Ziraat’e yapılacak ödemeler hakkında Ziraat Bankası destek ödemeleri sorgulama yazımızdan bilgi alabilirsiniz.

Fındık Destekleme Nasıl Alınır?

Devlet alan bazlı gelir desteği ödemesi kapsamında verilen fındık destek ödemesinden yararlanabilmek için üreticilerin başvuru yılında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve Fındık Kayıt Sistemine kayıt olmaları ve başvurmaları gerekmektedir. (Çiftçilerin ÇKS ve FKS kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir.)

Fındık destekleme parası alabilmek için Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılacak başvuru sonrasında, üreticilerin toplam alanının 1’den az olmaması şartı sağlanarak fındık desteği alınır. dekar, FKS ve ÇKS’ye kayıt yaptırmak ve başvurularda istenen diğer belge ve belgeler belli oldu.

Fındık Desteği Kimlere Verilir?

ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçilere fındık desteği verilmektedir. 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler Hakkında Karar ekinde yer alan havzalarda lisanslı fındık tarlalarında fındık üretimi yapan ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçilere, lisanslı fındık tarlası büyüklüğü dikkate alınarak alan bazlı gelir desteği ödenmektedir.

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği Ödemesi Almaktan Vazgeçen Üreticiler Ne Yapmalıdır?

Fındık alan bazlı gelir desteği ödemesini almaktan vazgeçen üreticilerin yapması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • 2023 üretim yılında ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçiler fındık alan bazlı gelir desteğinden yararlanmak istemezlerse; Bu taleplerin 31/12/2023 mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.
 • İl/ilçe müdürlüğü müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu ÇKS ve FKS’den kontrol eder.
 • Fındık arazilerinin ruhsatlı statüsü ile ilgili sorun ve uyuşmazlıkların çözümünde il/ilçe fındık komisyonları yetkilidir..
 • Toplam alanı bir dekardan az olan ruhsatlı fındık tarlalarına fındık tarlası bazlı gelir desteği ödemesi yapılmamaktadır.

Uygulamaların nasıl yapıldığı konusunda çiftçilerimizi aydınlatacak olursak;

Fındık Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre Ç.K.S dosyalarını yaptıran fındık üreticilerinden ayrıca dilekçe alınmayacak. Başka bir deyişle, dosyasını İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edenler, fındık tarlası destek dilekçesi vermiş sayılacak ve fındık tarlası desteğini alacaklardır.

Eskiden dosya açılmış olsa dahi dilekçe verme zorunluluğu vardı. Yeni uygulama ile bu gereklilik ortadan kalkmıştır.

Fındık desteği başvuruları Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’e göre her yıl 1 Haziran – 31 Aralık tarihleri ​​arasında tarla gelir desteği başvuruları yapılıyor.

Fındık tarlasına dayalı gelir desteği kapsamında 2023 yılında 170 TL destek ödemesi alabilmek için çiftçilerin ÇKS ve FKS tescili için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Fındık desteği başvuru süreci şu şekilde ilerlemektedir:

 • Alan bazlı fındık desteği başvuru dilekçesi ile birlikte Tarım ve Orman İl veya İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır.
 • Başvuruya ek olarak, bir ÇKS kayıt sertifikası ve fındık üreticisi olduğunuzu kanıtlamanız gerekir.
 • Başvuru dilekçesi ile birlikte ÇKS kayıt belgesi ve fındık üreticiliği yaptığınıza dair bir belge (fındık üretici belgesi) sunmanız gerekmektedir.
 • Daha sonra bulunduğunuz yerdeki il ve ilçe müdürlüklerine bu dilekçe verilir. Ekinde istenen belgeler de uygun şekilde hazırlanır.
 • İl ve ilçe müdürlükleri başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek için kendilerine yapılan başvuruları inceler ve başvuruda belirtilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu kontrol eder.
 • Fındık arazileri ile ilgili herhangi bir ihtilaf olması (anlaşmazlık çıkması) durumunda ise il ve ilçe fındık komisyonları sorunları çözmek için yetkilendirilmiştir.
 • Toplam alanın 1 dekarın altında olması durumunda şahısların başvuruları kabul edilmez.
 • Tüm işlemlerin doğruluğu kontrol edildiğinde onay verilmesi halinde üretici fındık desteklemesi almaya hak kazanacaktır.
 • 2023 yılında fındık destekleme ödemesi almaya hak kazanan üreticilere dekar başına 170 TL fındık destekleme ödemesi yapılmaktadır.

Fındık Desteği Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Fındık desteği almak isteyenler aşağıdaki belgelerle il/ilçe müdürlüğüne başvurabilirler. Bu belgeler şunlardır:

Devlet Fındık Desteklemeleri Nasıl Yapılır?

Fındık üreticilerine yapılacak destekler için tüm üreticiler destek ödeme tarihini bekliyor. Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yapılan ödemeler aşağıda belirtildiği şekilde yapılır. Devlet somun desteği ödemesi şu şekilde yapılır:

 • Çiftçilerin destek başvuruları toplanır.
 • Tarım ve Orman Müdürlüğü her üretici adına tarla bazlı gelir destek dosyası açar.
 • Başvuru yapan çiftçinin bilgileri Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sisteminden kontrol edilir.
 • Fındık parasının ödenmesine esas olmak üzere Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerin sonuçlanmasının ardından çiftçi kayıt sisteminden üretici detayını alır ve bu özetin ilçe merkezleri, köy, mahalle ve köyde 10 gün süreyle askıya alınmasını sağlar.
 • Askıya alınan bilgiler hakkında itiraz başvuruları alınır ve herhangi bir itiraz yoksa icmalde yer alan bilgiler doğru kabul edilir ve itiraz kabul edilmez.
 • Daha sonraki yazışmalar ve işlemler sonucunda bilgiler BÜGEM’e iletilir.
 • Son aşamada ise Tarım Bakanlığı belirtilen bilgileri Ziraat Bankası’na aktarıyor.
 • Fındık parası da üreticiye banka tarafından ödeniyor.
 • Bu konuda bir sorun varsa bu sorunu çözmeye il veya ilçe fındık komisyonu yetkilidir.

Ayrıca belge ve başvuruların BÜGEM’e sunulma tarihi de Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile güncellenmelidir. Fındık tarlasına dayalı gelir desteği kapsamında destek ödemesi almak isteyen vatandaşlarımızın belgelerinin başvuru tarihine kadar ibraz edilmesi gerekmektedir.

Askı süresi 5 gündür ve nihai belgeler başvuru tarihine kadar Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

Fındık Fiyatı Belli Oldu! Fındık Alım Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

Karadeniz’in önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındık fiyatları belirlendi. Recep Tayyip Erdoğan fındık alım fiyatını 54 TL olarak açıkladı.

TMO fındık fiyatları:

 • Giresun fındık alım fiyatı kilogram başına 54 TL
 • Levant kalite fındık için ise 56 TL‘dir.

Yüksek randımanlı fındığa bir lira fazla ödeme yapılacaktır.

2023 Fındık Destekleme Ödemeleri Ne Kadar?

Dekar Başına 170 TL Fındık Desteği Ödemesi Yapılacak

Fındık Üreticilerine yapılacak tarla bazlı gelir desteği ve fındık desteği ödemeleri TC Kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak olup, bu destek üreticilere çok ciddi katkı sağlayacaktır.

Tarla bazlı fındık desteği kapsamında üreticilerimize 10 yıldır destek verilmektedir. 2009 yılından itibaren çiftçilerimize verilen fındık destek miktarı artmıştır.

Ülkemiz şartlarında çiftçilerimize destek olabilmek adına bu destek ödemeleri en adil uygulamadır. Destek miktarı enflasyon oranının altında kalsa da verimliliğin artırılması açısından önemlidir. Fındık üretimi oldukça zahmetlidir.

Dikimin ilk yılında fındık ürünleri elde etmek mümkün olmadığı için konunun uzun vadede ele alınması gerekmektedir. Çiftçilerimiz nakit ihtiyacından dolayı bahçelerine bakım yapamıyor ve budama yapamıyor. Bu destekler çiftçilerimiz için ilaç gibidir.

Destekleme Ödemesi KonusuDekar Başına Ödenecek Destek Tutarı
Fındık üreticileri alan bazlı gelir desteği170 TL
Fındık Desteği 2023 miktarı dekar başına 170 TL’dir.

Dekara 170 TL destek ödemesi yapılıyor. Çiftçimiz 10 dönüm için başvurduğunda 1.700 TL destek ödemesi alabiliyor.

2023 Fındık Destekleme Dönüm Parası Ne Kadar?

Fındık Desteği olarak fındık üreticilerine dekara 170 TL ödemenin yanı sıra mazot ve gübre desteği de verilmektedir. 17 TL’si motorin desteği, 8 TL’si gübre desteği olmak üzere toplam 25 TL mazot gübre desteği verilmektedir.

Siz de bu ödemelerden yararlanmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Kimler Fındık Desteklemesinden Yararlanabilir?

Destekten yararlanmak için fındık üreticisi olmak yeterli değil. Ancak, yararlanıcıların aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir. Destek ödeme koşulları aşağıdaki gibidir:

Alan bazlı fındık desteği almak için aşağıdaki şartlara sahip olmanız gerekmektedir:

 • ÇKS belgesine sahip olup Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı olanlar bu kayıtların güncel olması gerekmektedir.
 • Gerçek ve tüzel kişi olmak, yani hem gerçek hem de tüzel kişiler desteğe başvurabilirler.
 • Ayrıca fındık bahçelerinde ara tarım yapılmamalıdır.
 • Başvuru tarihleri ​​içinde başvurulmalıdır.
 • Fındık desteğinin sağlandığı il ve ilçelerde faaliyet gösterilmesi gerekmektedir.
 • Yanlış ve eksik bilgi vermemek gereklidir.
 • Başvurular ilan edilen başvuru tarihlerinde yapılmalıdır.
 • Bu desteği sağlayan ilde ikamet ediyor olmalısınız.
 • Kamu kurumu veya ortağı olmamak gibi şartlar aranacaktır.
 • Bu şartları taşımayanlar destek ödemesi alamayacaktır.

ÇKS Çiftçi Kayıt Belgesi

ÇKS Çiftçi Kayıt Belgesi aşağıdaki gibidir:

 • Fındık üretimini onaylayan belgeler
 • Fındık üretici sertifikası
 • Yetkililer bu bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.
 • Herhangi bir olumsuzluk veya anlaşmazlık durumunda il ve ilçe fındık komisyonları yetkilidir.
 • Toplam arazi 1 dönümden az ise destek alamazsınız.

Fındık Parası Kimlere Ödenmez?

Fındık desteğinden yararlanamayanlar ise şöyle:

 • Çks ve FKS kaydı olmayanlar
 • Fındık üretim bahçesinde ara tarım yapanlar
 • Sahte belge düzenleyerek sahte başvuruda bulunanlar
 • Devlet kurumları ve ortakları fındık parası alamazlar.
 • 31/12/2023 mesai bitimine kadar FKS’ye kayıtlı olmayanlar ile 2023 üretim yılında ruhsatlı fındık arazilerinde yapılan değişikliklere rağmen FKS güncellemesi yapmayanlar FKS’den yararlanamazlar. Fındık tarlasına dayalı gelir desteği ödemesi yapılır.
 • Ara tarım desteği kapsamındaki fındık parselleri, fındık tarlasına dayalı gelir desteğinden yararlanamaz.
 • 1 dekarın altındaki araziler için destek ödemesi yapılmamaktadır.

Çiftçiler belirtilen tarihlerde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilirler. Bu işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Fındık Destek Parası 2023 Başvuru Tarihleri

Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’e göre bölgesel gelir desteği başvuruları her yıl 1 Haziran ile 31 Aralık tarihleri ​​arasında yapılıyor. Bu kapsamda fındık desteği başvuruları da bu tarihlerde yapılmalıdır.

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği Kapsamında Desteklenen İller ve İlçeleri Hangileridir?

Havza Bazlı Destek Modeli kapsamında ülkemizdeki bazı bölgeler desteklenmektedir. Ülkemiz havzalara bölünmüş olup, hangi ürünün hangi bölgede yetiştirilebileceğini ve hangisinin daha fazla verim sağladığını belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Devlet, insan ve hayvan sağlığı ve beslenme gibi konularda stratejik öneme sahip ürünlerin üretilmesi için bakanlık aracılığıyla destek sağlıyor. Havza bazlı destek modelinde toplam 21 ürün bulunmaktadır. Ayrıca sertifikalı tohum, fındık, yem bitkisi kullanımı ve fark ödemesi gibi konularda da ödeme yapılmaktadır.

İl İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Sivil Toplum Kuruluşları arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda iklim, su ve toprak gibi temel üretim bileşenleri dikkate alınarak ürün listeleri ve bölgeler belirlendi.

DESTEKLENEN İLLERDESTEKLEME ÖDEMESİ VERİLECEK İLÇELER
ARTVİNArhari, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul
BARTINAmasra, Kurucaşile, Merkez, Ulus
BOLUGöynük, Mudurnu
DÜZCEAkçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Merkez, Yığılca
GİRESUNBulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Merkez, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere
GÜMÜŞHANEKürtün
KASTAMONUAbana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu
KOCAELİKandıra
ORDUAkkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye
RİZEArdeşen, Fındıklı, Pazar
SAKARYAAdapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferezli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı
SAMSUNAlaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba,  İlkadım, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Yakakent
SİNOPAyancık, Dikmen, Erfelek, Gerze, Merkez, Türkeli
TOKATErbaa
TRABZONAkçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra
ZONGULDAKAlaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Kilimli, Kozlu, Merkez
Destekleme Ödemesi Verilecek İl ve İlçeler

Bu kapsamda fındık desteği verilecek il ve ilçeler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu tabloda yer almayan il ve ilçelere fındık alan bazlı gelir desteği verilmemektedir.

170 TL Alana Bazlı Gelir Ödemesi

Fındık bahçelerinde akar riskine karşı bu ay bahçelerde bakım zamanının gelmesiyle birlikte verilecek olan 170 TL tarla bazlı gelir desteği ödemesi üreticilerimize can simidi olacak. Bu parayla üreticilerimiz bahçelerini gübreleyecek ve gerekli ilaçlamaları yapacak.

Fındık için dekar başına 170 TL ödenecek olan üreticiler bu 170 TL’yi en iyi şekilde değerlendirebilecekler.

Bahçe bakımı için destek ihtiyacının ve çeşitli masrafların arttığı döneme denk gelen, “Hem bahçe bakımı için hem de bayram öncesi yapılacak bu destek ödemesi ile üreticilere bu destek can simidi olacak.

Bankaya yapılacak ödeme tutarının %2’si oranında hizmet komisyonu ödenir. Ödemeler çiftçilerimizin bankalardaki hesaplarına yapılmaktadır. Geçen yıl başvuruları alınan ödemeler için beklenen tarih açıklandı.

Belge teslim tarihleri ise yıl sonunda son buluyor.

Ziraat Bankası Fındık Destek Parası Sorgulama 2023 Yöntemi

2023 yılında Fındık Destek Ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tutarlarda Ziraat Bankası tarafından üreticilerin hesaplarına aktarılarak ödenmektedir. Bu yıl verilecek destek ödemesini almak isteyen çiftçilerimiz Ziraat Bankası’na başvurarak banka hesaplarını kontrol ederek yatırılıp yatırılmadığını öğrenebilirler.

Başvuru belgeleri olan fındık ürettiğinizi gösteren bir dilekçe ve belge ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gidebilir, dekara 170 TL fındık destek ödemesinden yararlanabilirsiniz.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1