Evde Bakım Maaşı Şartları 2022 Kişi Başına Düşen Gelir Miktarı!

Engelli yakını olanlar evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır? araştırdık. 2022 evde bakım kişi başına düşen gelir hesaplaması yaparak evde bakım maaşını öğrenebiliyorsunuz. Evde bakım parası kimlere verilir, evde bakım maaşı şartları 2022, evde bakım parası almak için gerekli belgeler ile merak ettiklerinizi yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Devletin verdiği desteklerden evde bakım yardımı 2022 yılında da devam etmektedir. Devlet tarafından başvuru şartlarını sağlayan engelli ve muhtaçlara yapılan yardımlardır.

Evde Bakım Maaşı Nedir?

Evde bakım aylığı, bir başkasının yardımı veya desteği olmadan ihtiyaç duyduğu ihtiyaçlarını karşılayamayan kişilere verilen destek parasıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım ödeneği, haneye giren toplam gelirin toplam gelirin 2/3’ünden az olması durumunda engelli ve bakıma muhtaç yaşlıların bakımını üstlenen kişilere verilen ödemelerdir. Asgari ücret, toplam gelirin hanedeki kişi sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Bu ödemeler aylıktır. Evde bakım maaşı, bakım aylığı olarak da adlandırılır.

Engelli ve muhtaç bireylerin yeme, içme ve diğer yaşamsal ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamıyorlarsa evde bakım ödeneği almak için aranan şartların sağlanmış olduğu anlamına gelir.

Evde Bakım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde Bakım aylığı başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüklerine ve ilçelerdeki Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır. Başvuru evrakları tamamlandıktan sonra bakım hizmeti değerlendirme komitesi haneyi ziyaret ederek rapor hazırlar.

2022 yılında evde bakım aylığı yardımlarından yararlanan toplam kişi sayısı 600 binin üzerindedir. Evde bakım maaşından yararlanabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartların uygun olması halinde bakıma muhtaç kişinin bakımını üstlenen kişiye aylık evde bakım maaşı verilir.

Evde Bakım Aylığı Kimlere Bağlanır?

Sağlık kurulu raporlarında ağır özürlü sayılan vatandaşlara engelli bakım ödeneği verilmektedir.

Sağlık raporuna göre:

 • Ağır engelli veya
 • Tam bağımlı olan yetişkinler ve

ÇÖZGER raporunda.

 • Özel koşul gereksinimi
 • Çok ileri düzeyde özel koşulda gereksinimi veya belirgin ÖGV ibaresi olan çocukların bakımını sağlayan ihtiyaç sahibi yakınları başvurarak evde bakım aylığından yararlanabilir.

Kimlere Evde Bakım Aylığı Verilir?

Evde bakım aylıkları, bakıma muhtaç kişinin eşine, çocuklarına ve çocuklarının eşlerine, anne ve babasına, torunları ve torun eşlerine, kardeşleri ve kardeş eşlerine, eşinin anne babasına, eşinin kardeşlerine ve eşinin kardeşleriyle çocuklarına, amcalarına, amca eşlerine ve amca çocuklarına, halalara, hala eşlerine ve çocuklarına, dayılara, dayı eşlerine ve dayı çocuklarına, teyzelerine, teyze eşlerine ve teyze çocuklarına bakım sağlandığı takdirde verilmektedir.

Evde Bakım Maaşı Şartları 2022 Kişi Başına Düşen Gelir Miktarı!Pin
Evde bakım aylığı başvuruları devam ediyor.

Evde Bakım Parası Alma Şartları 2022

Evde bakım maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2022 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 14.664 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 3.666 TL’dir.

Evde bakım parası almak isteyen vatandaşlar için gelir kriterleri, sağlık raporu ve bakım saatleri koşulları belirlendi. Daha sonra bakım maaşı alacak kişinin ikamet ettiği yerdeki İl ve varsa İlçe Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüklerine başvurması ve beklemesi gerekmektedir. Evde bakım parası onaylanırsa kişi parasını almaya başlayacaktır.

Evde Bakım Maaşı Şartları 2022 Kişi Başına Düşen Gelir

Evde bakım maaşı söz konusu olduğunda en kafa karıştıran durumlardan biri de gelir kriteridir. Bu maaşı alabilmek için en önemli ve en çok araştırılan koşul gelir kriteri şartıdır.

Hanede yaşayan herkesin gelirlerinin toplamı ile değerlendirilen bu durum için kişi başı gelir 1.833 TL‘dir. Gelir kriterinin kişi başına ücretinin belirlenmesi asgari ücret ile doğru orantılıdır.

İhtiyaç tespiti, hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılır. Bu hesaplamada, hanede kişi başına ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının (2022 yılı için 1.833 TL) 1/3’ünden az olması gerekmektedir.

 • 2022 yılı ile asgari ücret 5.500 TL olmuştur.
 • Kişi başı gelir 5.500 TL’nin 2/3′ sinin altında olması durumda kişi evde bakım maaşı alabilmektedir.
 • Yani kişi başına düşen gelir 3.666 TL altında olmalıdır.

Hanehalkı için hesaplamalar yapılırken kişi başına düşen gelir kriteri dikkate alınmalıdır. Buna göre:

 • 2 kişi ailede 7.332 TL
 • 3 kişi ailede 10.998 TL
 • 4 kişilik ailede 14.664 TL
 • 5 kişilik ailede 18.330 TL altı gelirlerinin olması gerekmektedir.

Engelli Hastanın Sağlık Kurulu Raporu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı beraberliğinde 20 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete‘de yürürlüğe giren yönetmelik ile “ağır özürlü” ifadesi yerine 18 yaş üstü yetişkinlerde bu kavram “tam bağımlı” ifadesi ile değişmiş, 18 yaş altı çocuklarda ise ” özel koşul ya da çok özel koşullu” olarak değiştirilmiştir.

Eski karara baktığımızda %50’den fazla ağır engelli raporu yazılması gerekiyordu. Yeni düzenleme ile bakıma muhtaç kişiler tam bağımsız, kısmen bağımsız ve tam bağımlı olarak tanımlanıyor.

En Az 8 Saatlik Evde Bakım Şartı Nedir?

Hasta ile aynı evde yaşamayan bakıcı arasında 8 saatlik bakım gereksinimi oluşur. Aynı evde yaşayanlar bunu dikkate almamalıdır. Kurumun belirlediği saatlerde toplam 8 hasta görülmelidir.

Aksi halde başvuru koşullarından biri yerine getirilmediği takdirde evde bakım parası alınamaz. Günde 8 saat geçirecek kişinin kontrolü yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilecek ve hane ziyareti yapılacaktır.

Evde Bakım Maaşı Başvurusunda İstenen Belgeler

Evde bakım yardımı başvuruları için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Engelli hasta evde bakım talep formu/ Başvuru dilekçesi,
 • Hastanın engelli sağlık kurulu raporu,
 • Hastaya ait 2 adet fotoğraf,
 • Hasta okuyorsa ise öğrenim belgesi,
 • Engelli olan hastanın ve bakımını üstlenecek kişinin kimlik fotokopisi ve aslı,
 • Aynı hanede yaşayanların ikametgah (yerleşim yeri) belgesi,
 • Hanenin gelir durumunu gösteren aylık maaş bordrosu,
 • Hanenin eğer varsa kira geliri mal varlığı beyanı
 • Hastanın vasisi varsa buna ilişkin mahkeme kararı,
 • Anne ve babanın boşanması gerçekleşmişse, buna ilişkin mahkeme kararı
 • Ayrılmış ebeveynlerin de gelir durumlarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Aşağıda bir evde bakım talep formu örneği bulunmaktadır. Bu formda engelli hastanın kimlik bilgileri, engellilik durumu, gelir bilgileri, mal varlığı bilgileri, bakıcı olacak kişinin bilgileri doldurulur ve imzalanır. Gerekli yerlere teslim edilir.

Evde Bakım Maaşı Şartları 2022 Kişi Başına Düşen Gelir Miktarı!Pin
Evde Bakım Parası Maaş Başvuru Örneği

Evde Bakım Maaşı 2022 Yılında Ne Kadar?

2022 yılında evde bakım maaşı miktarı değişmiş olup, genel şartları taşıyan ve ilgilenecek olanlara 3.340 TL olarak verilmektedir.

2022 2. döneminde muhtaçlık sınırı 1.833 TL oldu. Bu ödeme tutarının her yıl değişmesinin nedeni asgari ücrettir. Asgari ücretin artmasıyla birlikte devletin yaptığı birçok yardım da etkilendi ve bir önceki yıla göre artış yaşandı. Başvuru şartları ve başvuruda istenen belgelerden sonra heyet tarafından hane ziyareti yapılacaktır.

Bu kapsamda maaş almak için belirlenen şartların yerine getirilmesi halinde maaş 3.340 lira olacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu yardım için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar il ve ilçe müdürlüklerine yapılır.

80 Yaş Üstü Bakım Parası

Engelli vatandaşlar ile 80 yaş üstü ve bakıma muhtaç vatandaşlar için 3.340 TL nafaka ödenmektedir. Engelli ve bakıma muhtaç yaşlıların 65 yaş üstü ağır maluliyet raporu ile başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca günde 8 saatlik tam bakımın tamamlanmış olması şartı vardır. Engelli yaşlıların bakımı için sağlanan desteğin yanı sıra 65 yaş üstü emekli maaşı da verilmektedir.

80 yaş üstü bakım almak için izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Başvuru,
 • 65 yaş üstü engelli ve bakıma muhtaç kişiler,
 • Forumda “ciddi engelli” bölümünü doldurulacak şekilde işaretlemek,
 • Günde 8 saat tam bakım sağlaması gerekiyor.

Ayrıca 65 yaş aylığı 2022 yılı için 1.840 TL olarak belirlendi.

TC. İle Evde Bakım Aylığı Sorgulama 2022

Evde bakım yardımı almaya hak kazanan kişilerin ödemelerini takip edebilmeleri için 2 yol vardır. Bunlar E-Devlet sistemi veya SMS’dir. İnternet üzerinden e-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra TC kimlik numarası ve kullanıcı şifresi ile giriş yapılması ve ardından “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgi Sorgulama” sayfasına gidilerek evde bakım maaşlarının sorgulanması gerekmektedir.

Evde bakım parası alırken de kredi çekebilirsiniz. Evde bakım maaşı kredisi veren ve uygun faiz oranlarından yararlanan bankalarla ilgili içeriğimizi inceleyerek hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı Şartları 2022 Kişi Başına Düşen Gelir Miktarı!Pin
E-Devlet ile Evde Bakım Parası Sorgulama

SMS ile Evde Bakım Maaş Sorgulama

İkinci sorgulama yöntemi olan SMS, maaşını Ziraat Katılım Bankalarından alan kişilerin yapabileceği sorgulama yöntemidir.

SMS ile Evde Bakım Maaş Sorgulama için BAKİYE yazıp 4747’ye SMS göndererek evde bakım ödeneğinin son durumunu sorgulayabilirsiniz. Tüm bu yöntemlerle evde bakım maaşı ödenen illerdeki ödemelerinizi öğrenebilirsiniz.

Puan Ver!
[Total: 0 Average: 0]
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

1