Meyve Bahçesi Kurmak İçin Kredi 2023 Devlet Hibesi (Tohum, Fide, Fidan)

Meyve Bahçesi Kurmak İçin Kredi 2023 yılında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi kullanıma ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında verilir. Meyve Bahçesi Kurmak İçin kredi kullandırılması hakkındaki kararı ise Cumhurbaşkanlığı Kararı olarak 6 Nisan 2022 tarihinde yayımlamıştır. Cumhurbaşkanlığı kararına göre uygulanacak faiz oranları ve Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi Şartları gibi ve kredi üst limiti birçok üretim konusu için belirlenmiştir. Konu gereğince Ziraat Bankası ve TTK tarafından kullandırılacak olan Meyve Bahçesi ve Bağcılık kredisi için işletme yatırım kredisi olmak üzere yüzde 100 indirim oranı uygulanacakken kredi üst limiti de 20.000.000 TL olarak karar verilmiştir. Bir önceki tebliğde yayımlanan uygulama tebliğinde ise Meyve Bahçesi hakkında konulara değinilmiştir.

Uygulama tebliğinde Meyve Bahçesi üzerine ele alınan konulara ise; “Tarla, modern tarım, bahçe, topraksız, su kültüründe üretim gibi hacmi genişletilmiş bitkisel üretim konularında uğraş veren kişilerin üretimleri için gerekli finansman desteğini sağlayan kredi kullanımı olmasının yanında sertifikalı tohumluk yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği, serada meyve ve sebze yetiştiriciliği, tahıllar, endüstri bitkileri, yağlı tohumlar, mantar yetiştiriciliği, yumrulu bitkiler, yem bitkileri, baklagiller, açıkta ya da serada iç-dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki ve sertifikalı tohum işleme ve pazarlama, tarla sebzeciliği, gibi bitkisel üretim alanında Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifleri tarafında üreticiye sağlanan kredi desteğidir.

Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi 2023 Güncel Limit

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ve tebliğ ile detaylıca açıklanan üretim konularına ilişkim yatırım ve işletme kredisi indirim oranlarında bugün Meyve Bahçesi ve Bağcılık ele alındı. Halihazırda işletmesi bulunan veya tarım sektörüne yeni girecek kişilerin Meyve Bahçesi yapımında gerekli finansman desteği Ziraat Bankası tarafından sağlanacak kosgebkredisi.com olup kredi üst limiti 20.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararında belirtildiği üzere özellikli kriterlerin sağlanması durumunda eklenecek ilave indirim oranları %100’ü bulmuş olabilir ancak %100’ü geçmeyeceğinin de ayrıca altı çizilmiştir.

Buna göre Meyve Bahçesi ve Bağcılık için Yatırım ve İşletme Kredi indirim oranı her ikisi içinde yüzde 75 olarak belirlenmişken hangi koşulların sağlanması durumda %100 SIFIR FAİZ olacaktır. Detaylarıyla aşağıda incelenmiştir:

Üreticinin kredi kullanmasına ilişkin Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık için uygulanacak olan yüzde 75 yatırım kredisine:

 • Yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanımı olması halinde yüzde 20 ek faiz indirimi
 • Genç Çiftçi/Girişimci olmak üzere 40 yaş veya altı olan üreticiye ek yüzde 10 ek faiz indirimi
 • Kredi kullanımı gerçekleştirecek kişinin kadın olması durumunda yüzde 10 ek faiz indirimi uygulanacaktır.

Bu koşulların sağlanması halinde finanse etmek istediğiniz yatırım kredisi olan Meyve yetiştiriciliği ve Bağcılık için en yüksek %100 indirim oranına sahip olmuş olursunuz.

Üreticinin Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık üzerine giderlerini finanse edebilmek için işletme kredisi ile belirlenen yüzde 75 indirim oranına:

 • Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı ile yüzde 10 indirim
 • Yurt içi sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanımı ile yüzde 20 faiz indirimi
 • Sözleşmeli üretim uygulanacaksa yüzde 20 indirim
 • Organik ve iyi tarım uygulamaları ile yüzde 10 faiz indirimi
 • Genç çiftçi 40 yaş ve altı olması üzerine yüzde 10 faiz indirimi
 • Meyve yetiştiricisinin kadın çiftçi olması halinde yüzde 10 faiz indirimi uygulanacaktır.

Bu koşulların sağlanması halinde finanse etmek istediğiniz işletme kredisi kullanımına ilişkin meyve yetiştiriciliği ve bağcılık için en yüksek %100 indirim oranını elde etmiş olursunuz.

Meyve Bahçesi Kredisi Çekmek için Gereken Evraklar Nelerdir?

Ziraat Bankası tarafından sağlanan finansman desteğinden yararlanmak isteyen yani kredi kullanımı gerçekleştirmek isteyen kişilerin başvuru esnasında aşağıda belirtilen evraklar ile Bankaya müracaat etmeleri gerekmektedir.

Meyve bahçesi kredisi çekmek için gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Kredi kullanımında yararlanacak kişinin T.C Kimlik Kartı
 • Üreticinin çiftçi olduğunu kanıtlayan Çiftçi Kayıt Belgesi ÇKS kaydı
 • Çiftçinin hali hazırda kendine ait işletmesi bulunuyorsa tapu kaydı
 • Çiftçinin kendine ait işletmesi değil de kiralık ise kira kontratı
 • Üreticinin taşınmaz malları için teminat gösterebileceği belgeler
 • İşletmenin son 3 seneye ait ait bilanço ve gelir tablosu gereklidir.

Ziraat Bankası Meyve Bahçesi Kredisi Şartları 2023 Yılında Nelerdir?

Ziraat Bankası Meyve bahçesi kredi kullanımından yararlanmak isteyen kişinin 6 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karara ilişkin yayımlanan tebliğindeki şartları sağlaması gerekmektedir. Meyve bahçesi kredi kullanımına ilişkin tebliğde şu ifadeler kullanılmıştır.

Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık

Karar kapsamında meyve yetiştiriciliği ve bağcılık konusunda işletme veya yatırım kredilerinden yararlanabilmek için üreticilerin aynı parsel veya bitişik parseller üzerinde üzümde en az 10 dekar, diğer meyve türlerinde en az 25 dekar ve üzerinde yeni kapama meyve bahçesi tesis etmeleri ya da mevcut meyve bahçesi ve/veya üzüm bağını belirtilen asgari işletme büyüklüğüne çıkarmaları gerekir.

Bu kapsamda kullandırılacak yatırım kredileri, arazinin tesfiyesi ve drenajı ile ilgili altyapı harcamaları, fidan alımı, gölgeleme, sisleme, don ve dolu önlemeye yönelik makine ve ekipmanların alımı, kendi üretim kapasitesi ile sınırlı olmak kaydıyla boylama ve paketleme tesisi yatırımlarına ilişkin harcamalar ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

Ziraat Bankası Bitki Üretimine Destek Kredisi

Bitkisel yapılacak üretimlerde, gerçek ve tüzel kişiler için ihtiyaçların karşılanması hedeflenmektedir. Bu üretim faaliyetleri için kullanılacak kredi konuları aşağıdaki gibidir:

 • Tahıllar, endüstri bitkileri
 • Yağlı tohumlar
 • Baklagiller
 • Yumrulu bitkiler
 • Yem bitkileri
 • Tıbbi ve aromatik bitki ve sertifikalı tohumluk yetiştiriciliği
 • Sertifikalı tohum işleme ve pazarlama, tarla sebzeciliği
 • Meyve yetiştiriciliği, serada meyve ve sebze yetiştiriciliği
 • Açıkta ya da serada iç/dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği
 • Mantar yetiştiriciliği gibi konular ile ilgili yapılması düşünülen yatırımlar ile diğer faaliyetlerin finansmanına katkı sağlamak için banka şubelerine uğrayarak bilgi alabilirsiniz.

1- İşletme Kredileri

Giderleriniz arasında tohum, gübre, pazarlama, nakliye, demirbaş alışları, yakıt giderleri, bakım ve onarım, sigorta ve kira gibi konularda ise bu destek ile harcamalarınızı finanse edebilirsiniz.

2- Yatırım Kredileri

Yatırım kapsamında ise; soğuk hava deposu, sera, meyve bahçeleri tesislerinin satın alınması, kurulması, proje kapsamında yatırım için derin kuyuların açılması, sulama sistemi kurulumu, yatırım yapılan tarlaların alışları ve diğer harcamaları ile rüzgar, güneş, biyogaz enerji harcamalarını bu destek kapsamında karşılayabilirsiniz.

Ziraat Bankası Tarımsal kredi başvurularında bulunduğunuz yerdeki banka şubelerine gerçek kişi veya tüzel kişi için gerekli evrakları götürerek bilgi alabilirsiniz.

Meyve Bahçesi Devlet Desteği 2023 Fidan Fide Desteği

Devlet tarafından köye dönüş yapan ve meyve bahçesi hazırlamak isteyenlere fidan, fide yetiştiriciliği için bahçe kurulumunda devlet desteği ve teşvikleri verilmektedir. Meyve bahçesi devlet desteği kapsamında vatandaşlara sunulan destek miktarları belirlenmiştir.

Tarım Bakanlığı fidan desteği 2023 yılı tutarları aşağıdaki gibidir:

 • Yarı bodur meyve fidan türlerine 350 TL
 • Bodur meyve fidan türlerine 400 TL
 • Diğer meyve ve bağ fidanları için 280 TL destek verilmektedir.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı aronya bahçesi tesis eden gerçek ve tüzel kişiler için de faiz indirimli kredi imkanı sunmaktadır. Aronya bahçe tesisine hem yatırım hem de sertifikalı aronya fidan kullanım desteği için fidan bedelinin %15’ini karşılayarak bahçe kurulumda devlet desteği ile önemli katkılar verilmektedir.

Bu desteklemelerin yanı sıra Antep Fıstığı desteklemesi, kiraz bahçesi devlet desteği, goji berry devlet desteği ve sertifikalı fidan desteği de 2023 yılında verilmeye devam etmektedir.

Modern Basınçlı Sulama Sistemi İndirim Oranı

Modern basınçlı sulama sistemi uygulanması halinde Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık için sağlanan yüzde 75 indirim oranına yüzde 10’da ilave edilerek meyve bahçesi finansman desteği Ziraat Bankası tarafından sağlanıyor. Buna göre modern basınçlı sulama sistemi kapsamına; damla ve yüzey altı damla çalışmaları, yağmurlama sulama sistemleri kurulması, Mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması, Akıllı sulama sistemleri, Akıllı otomasyon sistemleri, Dairesel hareketli sulama makineleri, Doğrusal hareketli sulama makineleri, Tamburlu sistem yağmurlama sulama makineleri gibi konuların yanında elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin konular kredi kullanımı kapsamında yer alır.

Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi İndirim Oranı

Meyve bahçesi ve bağcılık üzerine kredi kullanımına yönelik belirlenen yüzde 20 faiz indirimi için yurt içi sertifikalı tohum, fide fidan üretimi hakkında; çiftçinin tohumluk üretim, sertifikasyon ve pazarlamaya ilişkin olarak standart veya sertifikalı olarak tohum (hibrit tohum dahil), sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı veya meyve/asma üretim materyali üretimi” yapması durumunda meyve yetiştiriciliği ve bağcılık kredi kullanımından yararlanabilir. Aynı zamanda tohum alımı, tohum çıkarma, tohum işleme, tohum temizleme, tohum ilaçlama, tohum sertifikalandırma, tohum etiketleme, tohum ambalajlama, tohum depolama, ısı ve nem kontrollü depo yatırımları gibi konular üzerinden de yatırım ve işletme kredisi olmak üzere kredi kullanımı gerçekleştirebilir.

Tüm fide ve fidan desteklerinden faydalanmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuruda bulunabilirsiniz.

Modern Basınçlı Sulama Sistemi İndirim Oranı Kaçtır?

Yüzde 85 oranında meyve bahçesi finansman desteği Ziraat Bankası tarafından sağlanmaktadır.

Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1