KOSGEB Hibeleri

Zabıta Nasıl Olunur? Nereye Başvurulur? Bayan Erkek Alım Şartları

Zabıta Nasıl Olunur? Nereye Başvurulur? Bayan Erkek Alım Şartları

Belediyelere bağlı olarak istihdam edilen ve bağlı bulunduğu belediyelerin sınırları içerisinde sağlık, düzen ve huzuru sağlayan kanunla belirlenen yasaklar ve emirler doğrultusunda çeşitli denetlemeler gerçekleştiren devlet memurlarına zabıta adı verilmektedir. Bizlerde zabıta nasıl olunur, nedir, şartları nelerdir, yaş sınırı nedir, bayan zabıta nasıl olunur, kaç saat çalışır, kime bağlıdır, görevi nedir, kimler zabıta olabilir, mülakat soruları nelerdir, belediyeden istenen belgeler nelerdir, maaşları ne kadar, kaç gün çalışır, hangi bölüm okunmalıdır? Araştırdık.

Zabıta Nedir?

Zabıta, yerel yönetimlere bağlı çalışan, kamu düzeninin ve halk sağlığının korunması için çalışan kişilerdir. Herhangi bir şehirde yaşayan kişilerin huzurunun ve sağlığının korunmasını sağlayan devletin en önemli görevleri arasında yer alır. Bu düzenin sağlanması adına polis gibi çeşitli kolluk kuvvetleri görevlendirilir. Bu huzurun sağlanmasında görev alan meslek ise zabıta memurlarıdır. Belediye’nin belirlediği sınırlar içerisinde ruhsatsız iş yerlerini denetleyen, yasakları ve izinleri yerine getiren, belediyenin görevi olan kontrolleri yaparlar. devlet memuru statüsündedir ve memurların haklarından faydalanırlar.

Zabıta Olma Şartları Nelerdir?

Zabıta memurluğuna atanmak için, 657 Sayılı Kanunun 48/A maddesinde istenen genel şartları taşıyor olmak gerekir. Zabıtalığa dışarıdan belediye ilanlarını takip ederek başvuru yapabilir ve memur olmaya hak kazanabilirsiniz. Başka birim ve memurluktan naklen geçiş ile TSK’dan istifa ederek ayrıldığınıza dair tezkere ile başvuru sağlayabilir ve müracaat ederek gereken şartları taşımak koşulu ile zabıta memuru olabilirsiniz. KPSS sınav belgeniz ve gerekli belgeler ile başvuru yapabilirsiniz. Zabıta ilanlarını bulunduğunuz belediyelerin sayfalarından, Resmi gazete ilanlarından ve işkurdan takip edebilirsiniz.

Zabıtaların Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Zabıtalar halkın güvenliğini ve sağlığını koruyan en önemli kamu personellerinden bir tanesidir. Zabıtaların görevlerini araştırdık;

 • Semt pazarlarında gerekli denetlemeler yapmak,
 • Belediye sınırlarında düzenin sorunsuz bir şekilde işlenmesini sağlamak,
 • Güvenli bir ortam sağlamak,
 • Korunmaya muhtaç olan, yaşlıları, engellileri ve çocukları belirlemek daha sonra sosyal hizmetler kurumlarına bildirmek,
 • İlçe sağlık müdürlüklerince belirlenen sağlık standartlarına uymayanları tespit ederek gerekli yaptırımları uygulamak,
 • Kanunlar nezdinde belediyelerin görevi olan izinleri, kontrolleri ve yasakları yerine getirmek,
 • İlçe sağlık müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gerekli denetimleri yapmak,
 • Meydanları ve ana yolları izinsiz olarak kullananları belirlemek,
 • Kazı çalışmalarının kontrolünü yapmak,
 • Park ve trafik düzenlemelerini sağlamak,
 • Vatandaşların usulsüz ve izinsiz bir biçimde para talep eden dilenci vs. gibi kişileri tespit ederek cezai işlemleri uygulamak,
 • Belediyelere ait olan panolara izinsiz afiş ve reklam yapıştıranlara gerekli işlemleri uygulamak,
 • Kaçak gecekondu, inşaat gibi yapıların tespitini sağlamak,
 • Ruhsatsız olarak işleyen iş yerlerini tespit etmek ve gerekli cezai işlemleri uygulamak,
 • Tüketici haklarının korunması maksadı ile kanunda yönetmeliklerin uygulanması için çalışmalar yapmak,
 • Ulusal bayram ve diğer çeşitli tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak olan törenlerde gereken hizmetleri gözetmek,
 • Sular hakkındaki kanuna göre; halka açık çeşmelerin bozulması, kırılmasını önlemek. Bu eylemi gerçekleştirenler hakkında işlem yapmak,
 • Şehir içme suyuna başka su kaynağının karıştırılmasını, sağlığa zararlı olabilecek herhangi bir madde atılmasını engellemek,
 • Su kaynaklarını ve çevresini kirleten kişiler hakkında gerekli kanuni işlemler yapmak,
 • Hafta tatili kanununa göre; Belediyelerden izin almadan çalışmakta olan iş yerlerinin çalışmalarını durdurmak ve kapatmak, gerekli olan durumlarda kanuni işlemler yapmak,
 • Vatandaşların zabıta amirliğine ilettikleri şikayetleri inceleyerek çözüme ulaştırmak için çalışmalar yapmak.

Görevlerini ve yetkilerini incelemek için mevzuat sisteminden bilgi alabilirsiniz.

Zabıtalar Haftada Kaç Gün Çalışır?
Zabıta Memurları Kime Bağlıdır?

Kimler Zabıta Olabilir? Şartları Nelerdir? 2021

Zabıtalar, il ve ilçe belediyelerine bağlı olarak memur ya da işçi olarak çalışabilirler. Kimler zabıta olabilir inceleyelim.

 • Erkekler için 1.75 cm, kadınlar için 1.65 cm boy sınırının altında olmamak,
 • En az lise mezunu olmak,
 • KPSS sınavına girmiş ve geçerli puanı almış olmak,
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 30 yaşını aşmamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak,
 • Yüz kızartıcı suç işlememesi ve hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

Bu şartlarda olan vatandaşlar zabıta adayı olabilir ve başvuru yapabilirler.

Zabıta Alımı Gerekli Evraklar

Zabıta olmak için gerekli özellikleri taşımak ve KPSS’ ye girmek gereklidir. Bu değerlendirmede adaylar öncelikle KPSS puanlarına göre sıralanır. Bu sıralama sonrasında adaylar sözlü mülakata çağrılır. Bir başkan ve en az iki üyeden oluşan mülakata her aday bir komisyon üyeleri tarafından tek tek sözlü olarak mülakata alınır. Mülakat sonrasında adayın puanı toplanır ve belirlenir. Sözlü mülakatta adayların 70 puanı olması gerekir. Belirlenen puanlardan sonra sıralama yapılır ve belediyenin ihtiyacı olan aday listesi düzenlenir. Pozisyonlara göre işe alınır. Zabıta olmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler ise;

 • Zabıta Başvuru Dilekçesi
 • T.C. kimlik belgesi aslı ve onaylı sureti,
 • Kişinin herhangi bir sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil kaydı,
 • Askerlik ile ilişkisi bulunmadığına dair terhis belgesi,
 • Diploma veya ilgili okuldan alınmış onaylı sureti (aslı gibidir mühürlü),
 • Sürücü Belgesi en az B sınıfı şartı,
 • Son 6 ayı içeren vesikalık 3 adet fotoğraf,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durum taşımadığını gösteren sağlık belgesi.

Bu belgeleri teslim ederek kısa sürede belediye de zabıta olarak görevinize başlayabilirsiniz.

Zabıta Olmak İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Zabıta olmak isteyen kişiler TSK‘ ya bağlı bir görev de yer alıyorsa istifa etmelidir. (Uzman Çavuş, Subay, Astsubaylar). Polis memurları ise emniyetten ayrılarak yazılı sınav şartı olmadan, ihtiyaç halinde zabıta olabilirler. KPSS sınavından geçerli olan 60 puanı alan kişiler, Belediyelere şahsen giderek veya internet üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru şartlarını kapsayan tüm kişiler bu ilanlara başvuru sağlayabilirler.

Zabıta Olmak İçin Hangi Bölüm Okunur? Yaş Sınırı Nedir? 2021

Zabıta olmak için lise ve dengi okullardan mezun olan herkes başvuru yapabilir. Bunun yanında, KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak gerekmektedir. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak gerekir. 30 yaşın üzerinde olanlar bu ilanlara başvuru yapamazlar. Zabıta ilanları için bulunduğunuz yerdeki belediyelerin sayfalarından takip ederek şahsen veya web sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Bayan Zabıta Nasıl Olunur?

Kadın zabıtalar için yukarıda bahsettiğimiz tüm kurallar geçerlidir. Lise ve dengi okullardan mezun olan, KPSS’ ye girmiş ve 60 başarı puanını almış olan ve herhangi bir suçta bulunmamış, 30 yaşını aşmamış, 1.65 santimetre boy sınırının altında olmayan, T.C. vatandaşı olan tüm bayanlar zabıta olmak için belediyeye başvurabilir ve mülakatlara katılarak geçerli puan alarak mesleğine başlayabilir.

Başka Kurumdan Nakil Hakkı İle Nasıl Zabıta Olunur? Şartları Nelerdir?

Polisliği, Uzman Çavuş veya askerliği bırakarak zabıta olmak isteyenler. TSK’dan istifa ederek terhis belgesi ile belediyelerin açtığı kadrolara başvurabilirler. Belediyeden onay verildiğinde ise istenilen belgeler ve terhis belgesi ile göreve başlayabilirsiniz. Şartları ise;

 • Adli bir cezasının bulunmaması,
 • Terhis ve tezkere belgesi olan,
 • Emre itaatsizlik, disiplin gibi cezalar almamış olmak,
 • Yaş sınırı 30 yaşın altında olan,
 • KPSS başarı puanı olan kişiler mesleklerini bırakarak bu şartları taşıdığı takdirde başvuru yapabilirler.

Zabıta Alımı Mülakat Soruları 2021

Mülakat sınavlarında ise sorumlu olunan konular aşağıda belirtilmiştir.

Bu konulardan sorular sorulur ve 25 er puandan 100 başarı puanını alan kişiler göreve hak kazanırlar. Uygulamalı sınavda ise kadro unvanına ilişkin mesleki yetenek ve bilgi ölçülmesi işe sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu değerlendirmeler haricinde KPSS puanı en yüksek olanlardan başlanarak isimler listelenir.

Zabıtalar Haftada Kaç Gün Çalışır?

Zabıta personelleri vardiya sistemi ile çalışmazlar ancak bu durum değişiklik gösterebilir. Bazı belediyeler de zabıtalar haftada 6 gün 8 saat üzerinden çalışırlar. Hafta da 48 saat hizmet vermektedirler. Bazı belediyelerde ise bu durum değişiklik göstererek vardiya sistemi ile 8 saat çalışabilirler.

Zabıta Memurları Kime Bağlıdır?

Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına, büyükşehirlerde ise genel sekreter veya yardımcısına devredebilirler.

Zabıtaların Görev ve Yetkileri Nelerdir?
Nasıl Zabıta Olunur? İstenen Belgeler Nelerdir?

Zabıta Memurları Kaç Saat Çalışır?

Belediye zabıta memurlarının haftalık çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde ve 6 gün üzerinden düzenlenir. Zabıta personellerinin çalışma saatleri vardiyalar halinde ve görev gereğine göre düzenlenerek 24 saat iş 48 saat istirahat üzerinden ya da 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenerek çalışılmaktadır. Zabıta memuru ilanları için resmi gazete ve belediye ilanlarını takip ederek başvuruda bulunabilirsiniz.

Zabıta Memurlarının Maaşları Ne Kadardır?

Belediyelerde görev alan Zabıtaların ve memurların maaşları devlet tarafından ödenmektedir. 2020 yılında yapılan düzenlemeler üzerine zabıta memurlarının maaşları 3.500,00 TL. altında değildir. Büyükşehir belediyeleri ve küçük beldelerde görev alanların maaşları aynı değildir. Bunun yanında bekar, evli ve çocuklu olup olmaması da etki göstermektedir. AGİ yardımı alan bir memur ile almayan memur arasında maaş farkı vardır. Genel olarak araştırmalarımız sonucunda zabıta ve memurlarının ortalama olarak 2020 yılı maaşları 3.500,00 TL. ve 5.000,00 TL. arasında değişmektedir.

SORUN CEVAPLAYALIM

Oy Verin

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Belediye Zabıta Memuru dedi ki:

  2021 yılında kpss kaç puan istiyor.

  (5/5)
KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.