KosgebKredisi.com

Tarla Ne Zaman Sürülür? Kaç Cm Pulluk Ayarı Yapılır?

Tarla Ne Zaman Sürülür? Ürüne Göre Nadas Programı başlığımızda çiftçilere rehberlik edecek bilgilere yer verilmiştir. Bu içeriğimizde tarlanızı hangi aylarda sürmek daha yüksek verim almanızı sağlar, tarla zirai sürüm faaliyetleri ay ay takvim olarak inceleyebilir nadas ve türleri hakkında bilgi alarak hangi ürünü ne zaman nadas bırakacağınız konularında tavsiye ve önerileri bulabilirsiniz.

Tarla Ne Zaman Sürülür? Kaç Cm Pulluk Ayarı Yapılır?

Çiftçilik faaliyetlerinde deneyimli çiftçiler elbette ki tarla ne zaman sürülür konularına sonuna kadar hakim. Ancak çiftçiliğe yeni başlayacak olanlar Tarla Ne Zaman Sürülür konuları ile ilgili bilgi almak istiyor. Tarla Ne Zaman Sürülür? Ürüne Göre Nadas Programı adlı başlığımızda çiftçilere rehberlik edecek tarla sürüm zamanı ene nadas uygulamaları yapılma amaçlarını ve daha birçok detaylı bilgiler vereceğiz.

Tarla Ne Zaman Sürülür?

Tarladan yüksek verim almak için her zaman için güz mevsiminde sürülür. Yazlık ekilecek ürünler için tarla kesinlikle güzden sürmelidir. Güz sürümü tarlanın suyu tutma açısından daha yüksek verimli olmasını sağlar hem ot için de tarlaya bakıp ot kapatmadan sadece 2-3 kere kazayağı çekerek iş bitirilir.

Ülkemizde her bölgenin iklim koşulları farklı olması nedeniyle Tarla ziraatı çalışma ve faaliyetleri de bölgelere göre hava sıcaklığı ve toprak sıcaklığı göz önüne alınarak yapıldığından hasat ve ekim zamanlar farklılık göstermektedir. Tarla Ne Zaman Sürülür? konusu ile araştırma yapıldığında örneğin Sonbahar da tarla sürümü yapılması halinde ilk bahar ile birlikte tarlada yabancı ot çok çıkması ve sürekli otla mücadele etmek için tarla ikilemesi gibi faaliyetler yapılmakta ve uğraştırıcı olmaktadır. Bunun yerine İlkbahar da tarla sürümü yapıldığında ise tarlanın her yeri aynı olmadığı için, bazı yerlere pulluk batmamakta, bazı yerler de ise çamurlu olmaktadır. Bu durumda keseği eritmek için uğraşılmaktadır. Tarla sürümünü (nadas) İlkbahar da mı, yoksa Sonbahar da mı yapılmalıdır. Verim hangi sürümde daha iyi olur? merak ediliyor.

Hangi Mevsimde Nadas Yapılır?

Tarla sürümü yapılarak toprağın veriminin daha fazla olması isterseniz, tarla taban suyu alsın diye sürümün sonbaharda yapılması gereklidir. Bu şekilde hem sap kalıntıları daha çabuk çürür hem de baharda yapılan sürümde kesek çıkar çamur olur onu ekime hazırlamak ise zor olacağından yağmurun yağmasını beklemek gerekmektedir.

Sonbahar aylarında yani güzde tarla sürülürse bahara kadar tarla otlanacaktır ancak bunun da çözümü oldukça kolaydır. 2 kez kaz ayağı çekince birşye kalmaz ve yeşillenen otlarda tarlaya azot bırakacak ve ikilemenin maliyeti dönüme 0.5 litre oda 2 lira yanı 3 kilo buğday parası 300 kilo verim aldığını düşünürsek %1 lik bir oran 2 kere yapsa %2 hem tarla tavında hazır olacak hem taban suyunu alacaktır. Bu şekilde güz sürümü yapıldığında istenen zaman da kuru da yada yaşta ekim yapma şansı olacaktır.

Yani sonbahar da verimi için tarla sürümü daha iyidir diyebiliriz. Sonbahar aylarında sürüm yapılıp üzerinden kış ve don geçtiğinden tarlada ki kesekleri kabartır ve ufalar, baharın tekerin çiğnediği yerler çok sertleşir.

Tarlalar hangi mevsimde sürülür?

 • Baharda yeşil bitki ekilecek tarlalar için Güz sürümü sonbahar mevsiminde
 • Nadasa bırakılacak tarlalar için bahar sürümü ilk bahar mevsiminde
 • Mevsimi ocak ayında kışı ılık geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür ve açmalar yapılır.

Diğer aylarda yapılan tarla sürüm faaliyetleri şöyledir:

AylarAylara Göre Tarla Sürme ve Diğer Faaliyetler
OcakKışı ılık geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür ve açmalar yapılır. Ekimle
birlikte gübre verilmemiş tarlalara gereken gübreler verilir.
ŞubatBazı ılık bölgelerde ilkbahar ekimleri için toprak işlemesi ce sürümü yapılır.
MartToplu meyvecilik kurulacak sahalar ile eski tesisler sürülür ve gübrelenir.
Her türlü tarla ziraati için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme yapılır.
NisanNadas için toprak işleme nisan ayında başlar, ekim ayına kadar sürer.
MayısBahçelerde toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder.
Toprak işlemesiyle birlikte ihtiyaç olduğu takdirde azotlu gübreler verilir.
Bağlarda toprak işlemesi çapa ve sürüm şeklinde devam eder.
Toprak işlemesiyle birlikte ihtiyaç olduğu takdirde azotlu gübreler verilir.
Bahçede her türlü bakım, taçlandırma, budama, uç alma, çap ve sulama işleri yapılır.
HaziranHaziran ayında artık toprak sürümü bitmiş olmalıdır. Fakat anızlar bozularak da ikinci mahsul ekimi için toprak hazırlığı yapılmalıdır.
TemmuzHububat hasadı yapılmasının akabinde gölge tavında tarlaların sürümüne başlanması gereklidir.
AğustosAğustos ayında hububat ve ayçiçeği anızlarında tarla sürümlerine devam edilmelidir.
EylülEylül’ de artık her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır.
Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve üçlemesi yapılır.
Sürümle birlikte gübreleme de devam eder.
Hububat ve ayçiçeği anızlarında tarla sürümlerine devam edilir.
EkimHer türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır.
Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder.
Sürme ve Zabrus için tohumluk ilaçlamaları yapılır.
KasımHer türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır.
AralıkBahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır.
Sürüm zamanı

Tavsiye edilen ise kışa girmeden hemen hasat sonrasında toprağın sürülmesidir.

Toprak işleme ve sürme zamanı ekim nöbeti sistemine ve amacına göre değişir. Nadas uygulanan yerlerde ilk sürüm erken ilkbaharda toprak tava gelir gelmez yapılır. Aynı şekilde bir üründen hemen sonra tahıl ekilecekse bu ürünün hasadından hemen sonra sürüm yapılarak tohum yatağı hazırlığı yapılmalıdır. Nadas ise toprağın bir yıl ekilip, diğer yıl toprağın nemlendirilmesi ve rekoltesini artırmak gibi çeşitli amaçlar ise boş bırakılarak işlem yapılmamasıdır Nadas ülkemizde yağışların yetersiz olduğu yerlerde yapılır.

Nadas ne zaman yapılır?

Nadas: tarlalara bir yılda düşen yağışın, her yıl ürün almaya yetmeyecek kadar az olduğu yerlerde toprağın 1 yıl boş bırakma işlemidir. Nadas Türkiye genelinde genel olarak hasat zamanından sonra kış mevsimine girmeden yapılır. Nadas yapmak için en uygun mevsimin son bahar olduğu bilinmektedir.

Nadas yapma işlemi kuru tarım bölgelerinde uygulanmaktadır. Tarladan yüksek verim alabilmek için iki yılda bir ürün alınır ve iki ekim yılı arasına bir “nadas yılı” koymak zorunludur. Ülkemizde nadas uygulaması 2 yılda bir ürün yerine 3 yılda bir , 3 yılda 2 ürün düzenlemesi yapılarak uygulanmaktadır. Nadas zamanı geldiğinde bazı yem bitkilerinin (macar fiği, kışlık mercimek, yem bezelyesi gibi.) ekimi yapılabilir.

Nadas ülkemizde kuru tarım bölgelerinde uygulanır. Ülkemizde yağış şartlarına göre, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde nadasa ihtiyaç olmaz ancak kuru tarım yapılan İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde sulama veya nadas yöntemi zorunludur. Verimli bir ekim alanı oluşturmak kuru tarımda oldukça önemlidir. Su kaynaklarının ve yağışın kısıtlı ve az olduğu bölgelerde ve alanlarda tarım yapılmasına olanak sağlayan kuru tarım yöntemleri daha çok tercih edilir.

Kuru tarım için seçilen:

 • Darı
 • Balkagil
 • Mısır
 • Tahıl çeşitleri
 • Bezelye
 • Fasulye
 • Bamya
 • Karpuz

gibi bitkilerden yüksek verim alabilmek için erkenci türleri seçmek gereklidir.

Nadas uygulamaları ile yukarıda ki başta baklagil ve tahıl çeşitleri olmak üzere pek çok kuru tarım ürünü en yüksek kalitede yetiştirilebilir. Yağış oranının çok düşük olduğu bölgelerde her yıl kuru tarımda nadas bazen iki yılda bir, bazen de 4-5 yılda bir arazinizi nadasa bırakmayı tercih edilir.

Kurak ve yarı kurak bölgelerde uygulanan bitki yetiştirme sistemi olan Nadas bilindiği üzere ekilecek tarlayı, zararlı otlardan temizlemek, verimini artırmak amacıyla, sürüp dinlenmeye bırakmak işlemidir. Nadas uygulaması toprağın nemini artırmak amacıyla yapılır. En birincil amacı toprağın nemini artırmaktır ancak diğer nadas uygulamasının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Toprakta bulunan organik madde miktarını artırmak,
 • Bitki besin maddelerinin alınabilirliğini sağlamak,
 • Toprakta bulunan zararlı ve yabancı otları yok etmek,
 • Yabancı ot kontrolü yanında zararlı ve hastalıklarla da mücadele etme fırsatı sunar.
 • Nadas yapılarak bir sonraki yıl toprağın rekolte miktarı artırılmaktadır.
Ülkemizde nadas tarımının en fazla uygulandığı bölgeİç Anadolu Bölgesidir.
Ülkemizde nadas tarımının en az uygulandığı bölge Karadeniz bölgesidir.
Değişen oranlarda (%0-40) nadas uygulaması Sahil bölgelerimizin iç kesimleridir.

Bölgesel olarak yıllık 400 mm’nin altında yağış alan ve yağış oranların yoğun olarak kış ve ilkbahar aylarında düştüğü, yaygın olarak serin iklim tahılları yetiştiriciliğinin yapıldığı Orta Anadolu, Geçit Bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu gibi kurak ve yarı kurak bölgelerde her yıl 4 milyon hektara yakın bir alan nadasa bırakılmaktadır. Kurak bölgeler olarak bilinen bu bölgelerde ardarda tahıl üretimi yağış eksikliği nedeni ile yapılamaz, üst üste tahıl üretimi yapılamadığından dolayı da, araya bir yıl nadas sokularak nadası takip eden yılın ekim ayına kadar iyi bir çıkış için toprakta nem biriktirilmeye çalışılır.

Bu şekilde kurak bölgelerde tahıl hasadının yapıldığı Haziran-Temmuz aylarından itibaren tarla 14-15 ay süreyle nadasa bırakılır, ancak takip eden yılın Eylül-Ekim ayında tekrar tahıl ekimi yapılır.

Nadas yılında tarlaya düşen toplam yağışın ekime kadar ancak yüzde 20’si toprakta tutulur. (Buna örnek olarak ise 500 mm yağış düşmüşse, bunun nadas süresince ancak 100 mm kadarı toprakta birikir). Yine de tutulan su çoğu zaman iyi bir çıkışa olanak sağlamaktadır.

Kuru tarım alanlarından uygulanan nadasın tipleri yapılma zamanına ve şekline göre aşağıdaki isimlerle adlandırılır:

 • Güz nadası
 • Yarım nadas
 • Tam nadas
 • Kara nadas
 • Anızlı nadas

Kara nadas için toprak işleme mart veya nisan ayında başlar, ekim ayına kadar sürer. Hasattan sonra gölge tavının oluşmadığı bu alanlarda anız bozma uygulanmaz. Kurak yörelerde uygulanır. İlkbaharda tarla 2/3 otlandıktan sonra ilk işleme pulluk ile yapılır.

Nadas yapılacak olan tarlaların ürüne göre hangi aylarda yapılacağını ise Ürüne Göre Nadas Programında inceleyebilirsiniz.

Nadas Çeşitleri Nadas Programı
Kara nadas Ülkemizde en yaygın uygulanan Kara Nadas için toprak işleme Mart veya Nisan ayında başlar, ekim ayına kadar sürer. Tarla hasattan ertesi yıl sonraki ekim zamanına kadar yaklaşık 15 ay boş bırakılır. İlk sürün erken ilkbaharda yapılır.
Tam nadasİlk toprak işlemenin sonbaharda yapılması hariç kara nadasa benzemektedir. Kara nadasa benzeyen tam nadas uygulaması ülkemizde yaygın değildir.
Yarım nadası Tarla hasattan, ilkbahara ekimine kadar boş bırakılır. Nadas için ilk işleme sonbahardadır.
Güz nadasıAnız bozmadan, kış ekimine kadar tarlanın birkaç ay boş olduğu, kısa süreli bir nadas türüdür
Anızlı nadas Erozyonu önlemek ve fazla su biriktirmek için daha fazla anız ve saman bırakılarak yapılır. İlk işleme ilkbahara ve sonbaharda yapılır. Kuru tarım sisteminde kış sonu tarlaya girilebildiği zaman Mart sonu, Nisan başı gibi yapılır. Yabancı otlar büyüdükçe ikileme, üçleme yapılır. Anızlı nadas kara nadasa göre daha faydalıdır.
Bostan nadası Tam ya da kara nadas uygulanan tarlaya kavun karpuz ekilerek hem
topraktan istifade edilir, hem de gelecek ürün için ot savaşı yapılır. Tarla hasattan ertesi yıl
bostan ekimine kadar boş kalır.

Ülkemizde yıllık yağışın 400 mm’yi geçtiği yerlerde nadas uygulamasının verimi artırmadığından dolayı böyle yerlerde nadas yerine ekim nöbeti, örneğin buğday-baklagil döngüsü daha yararlıdır.

Birim alandan elde edilecek verim, nadas uygulamaları sayesinde daha yüksek oranlarda olmaktadır. Bundan dolayı ihtiyaç duyulduğunda arazinizin ekim nöbetini iki yıldan dört yıla kadar uzatabilirsiniz. Ayrıca tarlaya belirlediğiniz zamanlarda dönem dönem baklagil çeşitleri ekerek toprak kalitesinin artırabilirsiniz.

Yağış oranın az olduğu bölgelerimizde tercih edilen Kuru tarımda sürülen tarlalar ekilmez. Kuru tarım ve nadas uygulamasında tarlalar boş kaldığında tarla sürümleri yapılır, boş kalan arazide yabani ot mücadelesi yapılır, toprağa karışan otlar humusa dönüşür.

Sebze tarımında 5 yıllık bir ekim nöbeti örneği

Bölgenin iklim ve toprak özelliklerine bakılarak, en yüksek ve en kaliteli üretimi sağlamak için değişik kültür bitkilerinin birbirlerini karşılıklı olarak destekleyebilecek ve tamamlayabilecek şekilde ardı ardına yetiştirilmesine ekim nöbeti denir.
Ekim nöbeti kavramı için:

 • Münavebe
 • Nöbetleşme
 • Ekim sırası
 • Rotasyon gibi deyimlerde kullanılmaktadır.
1. YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL 5. YIL
SEBZE TÜRLERİHavuçSoğan Silaj bitkisi (yulaf+fiğ)PırasaLahana Pancar, tatlı mısır
SoğanPatatesHavuçLahanaNadas, Baklagil, üçgül
Kırmız pancar
Ispanak
MarulAyçiçeğiHıyarIspanak
Tarlaya ne ekmeli?

Eğer bir tarım arazisinde sürekli olarak aynı kültür bitkisi yetiştirilirse buna monokültür (tek bitki tarımı) denir.

Tek bitki tarımında yıllarca aynı bitkinin değiştirilmeden yetiştirilmesi sonucunda toprak yorgunluğu görülür ve verim düşmeye başlar. Verimin artırılması için de tarla nadas bırakılmalı yada rekoltesinin yükseltilmesi için ekim nöbeti uygulanmalıdır.

Tarla kaç santim sürülmeli?

Buğday tarlası 15 cm sürülmelidir. Tarla sürümü esnasında 30 cm ara verilecek ise 3-10 ” pulluk, 27,5 cm sürülecek ise 4-8″ pulluk kullanımı uygundur. Tarlanın sürülme derinliği arazi şartlarına, ekilecek ürüne ve kullanılan makine ve pulluğa göre değişiklik göstermektedir.

Toprağı derin sürmenin faydaları nelerdir?

Toprağın derin sürülmesinin faydası alt zeminde yer alan taze toprağın üste çıkarılması ve toprağın su tutma oranının arttırılmasıdır. Ancak diğer bir görüşe göre toprağı derin sürmenin sonucu olarak alttan ham toprağın üste çıkması verimin düşmesine sebebiyet vermektedir. Toprağı pulluk ile derin sürerek fayda aramak yerine dip kazan ve çizel adı verilen makineler ile bir kaç yılda bir kez sürülmesi fayda sağlayacağına değerlendirilmektedir.

Tarlaya tırmık çekmenin faydaları nelerdir?

Tarlaya tırmık çekmek toprağın havalanması açısından faydalıdır. Tırmık çekmeden önce yapılan bir programa göre:

 • Güz mevsiminde tarla sürülmez hasat sonrası olduğu gibi bırakılır.
 • Bahar geldiğinde ve toprak tava geldiği zaman pullukla sürülür.
 • Yağmurlar sonrasında pullukla 2. kez sürülür.
 • Ekim ayı geldiğinde ise tırmık veya kazayağı aleti ilet tesviye edilir.
 • Ekim zamanında ekim yapılır.

Tarlanın kışa girmeden ve kış mevsiminden sonra sürülmesinde tereddüt hasıl olsa da, bu iklime ürüne ve tarlanın durumuna göre değişiklik gösterir.

Verilen oy post

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
error: Content is protected !!