KOSGEB Hibeleri

SGK Gelir Testi Başvurusu Nereye Yapılır?

SGK Gelir Testi Başvurusu Nereye Yapılır?

Sigortası olmayanlara ve herhangi bir işte çalışmayanların kendi talebi doğrultusunda yaptıracağı, Genel Sağlık Sigortası hakkında SGK kurumu tarafından tüm vatandaşların ilgili kanunlar çerçevesinde yürütülen GSS’ den yararlanabilmek için kişilerin gelirlerinin toplam miktarları asgari ücretin üçte biri kadar olanların gelir testi yaptırma zorunluluğu öncesinde kosgebkredisi.com vardı ancak 6824 sayılı Kanunla gelir testi zorunluluğu kaldırılmış olup, gelir testini kişi kendisi isterse yaptıracaktır. Genel Sağlık Sigortasının yapılmadığı takdirde kişilerin devlete yıl geneli olmak üzere prim borcu oluşur. Sigortalı olarak çalışmayan veya emekli olmayan gibi belirlenen kriterlerin olmadığı durumlarda kişilerin yaptıracağı Gelir Testi hakkında; Gelir testi başvurusu, GSS başvurusu nereye yapılır, gerekli evraklar nelerdir? detaylarıyla içeriğimizde..

Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Genel sağlık sigortası, vatandaşların öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde oluşabilecek harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade eder. Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi, sigortalı olan kişiler sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun vermiş olduğu hizmetlerden faydalanabiliyordu. Her vatandaşın sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkanı yoktu. GSS ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, tüm vatandaşlar sağlık hizmetlerine eşit ulaşabilir ve aktif bir şekilde yararlanabilmesi sağlanmıştır.

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi

Herhangi bir kapsamda sigortası olmayan kişilerin prim ödeyip ödemeyeceklerini, ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceklerini belirleyen işlem gelir testidir. Bu kapsamda kişiler genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Öncesinde sigortası olmayan kişilerin yaptırmakla zorunlu olduğu gelir testi ilgili kanun olan 6824 sayılı Kanunla gelir testi zorunluluğu kaldırılmıştır. Gelir testini kişi kendisi isterse yaptıracak düzenlemesi gelmiştir. Sigortalı olarak bir işte çalışmayan ve dolayısıyla sigortası ödenmeyen vatandaşlarının kendi adlarına prim borcu oluşmaması için gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Gelir Testi yaptırmak zorunluluğu kalkmış ancak yapılmadığı takdirde prim borçları oluşmaktadır. Gelir testi yaptırmayanların ödeyecekleri aylık GSS prim tutarları aşağıdaki gibidir.

 • 01 Ocak 2020- 31 Aralık 2020: 88,29 TL.
 • 01 Ocak 2019- 31 Aralık 2019: 76,75 TL.
 • 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018: 60,89 TL.
 • 01 Nisan 2017- 31 Aralık 2017: 53,33 TL.

2021 genel sağlık sigortası prim tutarları henüz belirtilmemiştir.

GSS Uygulamasının Amacı Nedir?

GSS uygulaması 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren, çalışmayan,  maaş almayan, geliri olmayan yada bun kişilerin bakmakla yükümlü durumda olmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortalısı olarak SGK tarafından tescil edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun genel sağlık sigortası uygulamasındaki amacı, sosyal bir güvenceye sahip olmayan kişiler ile primleri kendileri yada devlet tarafından ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktır. Kurum olarak kanunun yürürlüğe girdiği andan itibaren sosyal güvencesi olmayan kişileri tescil edip, Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edilen kişilerin tescil edildikleri tarihten 1 ay içerisinde, ikametgahının ettikleri yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek gelir testi yapmalarından sonra, gelirleri asgari ücretin 3/1’inden düşük çıkarsa primleri devlet tarafından ödenmektedir. Gelirleri asgari ücretin 3/1’inden fazla çıkarda prim hesaplaması yapılarak hangi prim ödemesine tabi olursa o prim tutarlarını ödemekle mükellef olmaktadırlar.

Genel Sağlık Sigortası Primi

Kişinin, Genel Sağlık Sigortası primi için gereken hesaplama ise gelir testine tabi olan kişinin yaşadığı evdeki tüm yaşayanların gelirlerinin toplamlarına göre gelir testi yapılır. Hanedeki eşin geliri, çocuk veya çocukların geliri, evde yaşayan diğer kişilerinde gelirlerinin toplamları alınarak gelir testi hesaplaması yapılır. Hanede yaşayan kişilerin gelirlerinin toplamları kişinin gelir testinin hesaplamasında gerekli ölçüt olarak belirlenir. Toplam gelirin kişi başına bölünmesi ile belirlenen gelir kriteri üzerinden yapılan gelir testi hakkında aylık gelirleri asgari ücretin 3/1 ile asgari ücret arası olan kişiler 88,29 TL. ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Gelir testinde asgari ücret baz alınarak prim hesaplaması yapılmaktadır ve GSS primlerini kimin ne kadar ödeyeceği tespit edilen gelire göre belirlenmektedir.

 • G0: Geliri aylık bürük asgari ücretin 3/1’inden az olanlar,
 • G1: Geliri aylık brüt asgari ücretin 3/1’inden asgari ücrete kadar olanlar,
 • G2: Geliri aylık brüt asgari ücretten asgari ücretin 2 katı kadar olanlar,
 • G3: Geliri aylık brüt asgari ücretin 2 katından fazla olanlardır.

Aşağıda gelir testi hakkında GSS prim borçları verilmiştir.

 • Hanede kişi başına düşen gelirin 981 TL. ve altı olması durumunda 60 g-0 gelir seviyesi kapsamında GSS prim borçları devlet tarafından karşılanır.
 • 981 TL. ile 2.943 TL. arası gelire sahip olanlar geliri olanlar 60 g-1 gelir seviyesi kapsamında 89,29 TL. GSS primlerini ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.
 • 2.943 TL. ve 5.886 TL. gelire sahip olanlar 60 g-2 gelir seviyesi kapsamında 267 TL. GSS primlerini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.
 • 5.886 TL. ve üstü geliri olanlar kişiler 60 g-3 gelir seviyesine sahip kişiler 534 TL. GSS primlerini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.
GSS Hangi Durumlarda Yenilenir
SGK Gelir Testi Başvurusu Nereye Yapılır

Gelir Testi Başvurusu Nereden Yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından alınan başvuru formunun doldurması ile gerekli incelemeler sonrası gelir testi belirlenir. Kişinin başvuru kanalı sadece Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile sınırlı kalmayıp ikametlerinde bulunan kaymakamlıklara da başvuru yapılabilir. Gelir testi SGK tarafından yürütülmüş olsa da müracaatlar SGK’ tarafından gelir testi yapılamaz. Kişinin kosgebkredisi.com kaymakamlığa gitmesi ile gelir testi başvurusunda kişiye verilen formun doğru ve eksiksiz tamamlanması gerekmektedir. Gerekli incelemelerin yapılmasında kosgebkredisi.com geçen süre için kişi E-devlet hizmetinde yer alan “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” kısmından gelir testi sonucunu sorgulayabilir. Sorgulamanın süresi değişiklik gösterse de genellikle 15 gün olarak bilinmektedir. Gelir testi kişinin yaşadığı hanedeki kişi sayısının toplam gelirinin kişi başına düşen gelirine göre asgari ücret üzerinden hesaplanır. Kişinin geçmişe dönük prim borcu olup olmadığını, e-Devlet üzerinden borçlarını sorgulayabilir. GSS borcu olan kişiler e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” bölümünden borçlarını öğrenebilirler.

Gelir Testi Başvurusu Gerekli Belgeler

Geçmiş dönemlerde yaptırmanın zorunlu olduğu ancak, ilgili kanun gereği yaptırmanın kişinin isteğine bağlı olduğu, Genel sağlık sigortasından yararlanmak isteyenler gelir testi başvurusu için yukarıda da belirtildiği gibi bağlı bulundukları ikametlerinde bulunan kaymakamlıklarına başvuruda bulunmak gerekir. Buradan gelir testi başvurusu yapılarak istenen belgelerin belirtilmesi ile gelir testi için başvuru işlemi tamamlanmış olur.

 • Muhtarlıktan alınan ikametgah belgesi,
 • Son 6 ay içinde çekinilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Kimlik fotokopisi,

ile birlikte kaymakamlık binasındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına götürüp teslim ederek gelir durumunuza göre yapılacak gelir testi sonucuna göre ödeyeceğiniz prim miktarını öğrenebilirsiniz. Gelir testinin G-0 çıkması halinde herhangi bir prim miktarı bulunmayacak ve devletten karşılanacaktır.

e-Devlet üzerinden gelir testi sonucu sorgulanabilmektedir.

Gelir Testi Başvurusu Gerekli Belgeler
Gelir Testi Başvurusu

e-Devlet üzerinden genel sağlık sigortası tescil ve prim borcu sorgulaması yapılabilmektedir.

Gelir Testi Nasıl Hesaplanır?

Gelir testinde gelir testi kapsamına giren kişinin yaşadığı hanedeki eş, evli olmayan çocuk, büyükanne ve büyükbabanın gelirlerinin toplamı dikkate alınır. Gelir testine giren kişinin sadece kendi geliri değil, yaşadığı hanedeki kişilerin gelirleri toplamı dikkat alınarak gelir belirlenir. Toplam gelir miktarı hane içerisinde yaşayan kişi sayısına bölünerek hanedeki kişi başına düşen gelir belirlenir. Bu testin amacı, hanedeki kişi başına düşen gelirin tespiti olduğu için, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları da dikkate alınmaktadır. Test, tespitlerin toplanmasıyla sonuca bağlanır. Hane içindeki hesaplanan gelirleri şunlardır;

 • Kişinin yaşadığı ev dışında başka bir eve de sahip olması durumunda; Konutun rayiç bedelinin 240/1 hesaplanmaktadır.
 • Hanenin yaşadığı evin rayiç bedelinin 240/1 hesaplanmaktadır. Kişinin mülk sahibi veya kiracı olması durumda bir değişiklik getirmez.
 • Aileye ait dükkan olması durumunda rayiç bedellerin 240/1 üzerinden hesaplanması gerekmektedir.
 • Arazi yada tarla sahipleri için arazilerin rayiç bedelinin 240/1 üzerinden hesaplanır.
 • Binek veya ticari amaçlı binek araca sahip olunması durumunda rayiç bedelin 120/1’i hesaplanır.
 • Kişinin müşterisi olduğu bankada mevduat hesabı olması durumunda, hesabındaki tutarın aylık faiz getirisinin iki katı üzerinden hesaplanma yapılır.
 • Aile bireylerinden burs veya yardım ödemesi alanlar varsa alınan ödemelerin aylık ortalaması üzerinden hesaplanma yapılmaktadır.
 • Kişinin hayvancılık ile uğraşması durumunda hayvanlardan elde edilen kazanç dikkate alınır.
 • Oturulmayan bir ev kiralanmış ise kira bedeli hesaplanmaya dahil edilmektedir.

Ailenin aylık harcamaları arasında kabul edilen giderler giderler ise;

 • Giyinme,
 • Gıda,
 • Kira,
 • Eğitim,
 • Sağlık,
 • İletişimi,
 • Ulaşım, gibi hesaplamalar da hesaplamaya dahildir.

GSS Hangi Durumlarda Yenilenir?

GSS uygulamasının başlamasından itibaren, çalışmayan aylık veya gelir almayan veya bunların bakmakla yükümlü durumunda olmayan kişiler SGK tarafından Genel Sağlık sigortalı olmaktadır. SGK kurumunun Genel  Sağlık Sigortası uygulamasındaki en temel amaç; sosyal güvencesi olmayan kişiler ile primleri kendileri veya  devlet tarafından ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktır. GSS den yararlanmak için yapılan Gelir Testinin yenilenmesini gerektiren durumlar ise aşağıdaki gibi sıralanmıştır

 • Prim tutarında meydana gelebilecek artış veya azalış durumları gibi gelir durumunda yaşanan değişiklik nedeniyle gelir testi tekrarlanmalıdır.
 • Gelir testi yapıldıktan sonra hane içerisindeki birey sayısına bağlı bir değişim söz konusu olduğunda (evlenme – boşanma – doğum – ölüm gibi) gelir testi tekrarlanmalıdır.
 • SGK tarafından prim ödemesi yapılanlar ve ilişkili dönemde asgari ücretin üçte biri kadar prim ödeyenler için devlet bünyesindeki makamlar tarafından denetleme yapılmaktadır.

Sigortası olmayan kişiler Sağlıktan Nasıl Yararlanacak? Yazımızın içeriğinde tüm detaylar hakkında bilgi alabilirsiniz.

SORUN CEVAPLAYALIM

Oy Verin

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!