Küçükbaş Hayvan Hibesi 2023 Şartları (AHIR YAPIMINA)

Küçükbaş hayvan hibe desteği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki ayrı program kapsamında verilmektedir. Öncelikle; Küçükbaş hayvan barınakları için çadır alımı ve ahır/ahır yapımı, yani hayvancılık işletmelerinin yatırımlarını desteklemek için %50 hibe desteği varken, diğeri ise Küçük Sığır Yetiştiriciliği Koç Keçilerine %50-85 Hibe Desteğidir.

Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine %50 Hibe Desteği 2023 (AĞIL YAPIMINA)

Küçükbaş hayvancılık işletmelerine yapılacak yatırımlar için merkezi proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen hibe üst limitleri dahilinde hibe ödemeleri yapılır. Koyun ve keçi barınak çadırı alımında YENİ Ahır/Ağıl yapımı için hibe üst limiti %50’dir.

Yem hazırlama makinesi, süt soğutma tankı, makine, alet alımı yatırımı için gübre sıyırıcı sistemi, seyyar sağım makinesi, otomatik suluk, hayvan tırmalama ünitesi hibe üst limiti kapsamında %50 hibe verilir ve proje kapsamında bu ekipmanların alımı yapılır. Verilen hibeler tüm illerde uygulanmaktadır.

Ancak Genel Müdürlük, bölgesel gelişmişlik farkı olan illerin hayvan sayısı, mera potansiyeli ve yem bitkileri gibi kriterlere göre başvuruların alınacağı ve başvuruların değerlendirileceği program illerini belirleyebilir.

Devlet Destekli Ahır İnşaatı hibe desteği, 2023 yılında ahır/ahır tadilatları ile makine alet-ekipman alımları için verilmeye devam etmektedir.

Desteklerden faydalanmak isteyenler Devlet destekli ahır yapımına hibe desteği konumuzdan tüm ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine % 50 Hibe Desteği Şartları

Küçük hayvancılık işletmelerinin yüzde 50 hibe desteğinden yararlanabilmesi için belirtilen şartları sağlaması gerekiyor.

Küçükbaş hayvancılık işletmesi destekleme koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Hibeden yararlanacak kişiler, işleri Bakanlığın kayıt sistemlerine kayıtlı ve tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az bir yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerden yararlanabilir.
 • Ahır kapasitesi en az 100 küçükbaş, en fazla 300 küçükbaş olmalıdır.
 • Başvuru yapacak olan işletmelerin kolektif şirket, Anonim ve Limited şirket olması gerekmektedir.
 • İşletme sahibinin desteklerden yararlanabilmesi için başvuru tarihlerinden önce işletme için yüzde 50 hibe desteğinin yetkilendirilmesi ve proje başvurularında yetki belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Destek için başvuran kişilerin kamu görevlisi olmadıklarını ve kamu görevini yerine getirmeyen tüzel veya gerçek kişiler olduklarını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

Bakanlık, başvuru koşullarını sağlayanların başvurularını bölgesel gelişmişlik farklılıklarını da dikkate alarak onaylar.

Küçükbaş Damızlık Koç Teke Alana % 50-85 Hibe Desteği 2023

Koyun ve keçi damızlık koç satın alan çiftçiler, her 30 hayvan için en fazla 5 koç, bir koç keçisi satın alabilir ve koyun ve keçi desteği hibesinden bir kez faydalanabilir. Yetiştirici olarak yetiştirilecek hayvanların bölgede yaygın olarak yetiştirilen baskın ırklardan olması gerekmektedir. Damızlık koyun ve keçi satın alan kişiler, hayvanları 2 yıl boyunca kendi işletmelerinde bulundurmak zorundadır.

Destek iki ayrı kategoride verilmektedir. Hayvan ve makine, araç ve gereç alımı için yapılacak yatırımlar için %50 hibe verilir. Desteğin nakit tutarının %85’i Bakanlıkça belirlenen illerde küçükbaş hayvan yatırımı için hibe olarak verilmektedir.

Yatırım Konuları Uygulanacak Hibe Oranı(%)
Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı % 85
İnşaat yatırımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımları % 50
Yatırım Konuları Uygulanacak

Damızlık koyun ve keçilerin mevcut ödemeye esas miktarı, Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonunca belirlenen birim fiyatın % 85’idir.

2023 yılı için komisyonca belirlenen damızlık; koyun fiyatı 2.800 TL/baş, keçi fiyatı 2.300 TL/baş, koç fiyatı 3.000 TL/baş, teke fiyatı 2.500 TL/baş’tır.

 • Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında, kurulan veya devam eden işletmeler için 1500 başa kadar damızlık koç alımı için bakanlık tarafından belirlenecek iller, şartlar ve kriterler dahilinde damızlık koyun ve keçi yatırımları destekleniyor. yatırımlar.
 • Damızlık koç-teke alımı için 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş ya yatırımı hala devam eden işletmeler yararlanır. Uygulama rehberine göre 2023 yılında 36 il hibe kapsamına alınmıştır.

Damızlık koyun ve keçi yatırımı kapsamına alınacak iller ile yetiştiricilerin satın alacakları koyun-keçi ve koç-keçi sayıları uygulama kılavuzunda belirlenir.

2023 yılı uygulama rehberine göre iller aşağıdaki gibidir:

 • Afyonkarahisar,
 • Denizli,
 • İzmir,
 • Kütahya
 • Manisa olarak belirlenmiştir.

Küçükbaş %85 Hayvan Hibe Şartları Nelerdir?

Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Derneği, 2023 yılında damızlık koyun ve keçi hibe başvurularında, damızlık koyun ve keçi hibe başvurularında şecere desteğini desteklemeye devam etmektedir.

 • Desteklemeden faydalanacak olan anaç koyun ve keçilerin yaşları 6 Kasım tarihi itibari ile 20 ay ve üzeri olması gerekiyor.
 • Yetiştiriciler, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine üye olmalı ve damızlık koyun ve keçiler, etiketlenmiş ve damızlık TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.
 • Hayvancılık hibe desteğinde, belirlenen süre içerisinde işletmede ve yerinde inşa edilen tesisler, TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan kayıtlar üzerinden ve yedekte il ve ilçe müdürlükleri tarafından dikkate alınır.
 • Göçer hayvancılık yapanlar hariç farklı illerde birden fazla işletmesi olan yetiştiriciler her işletmesi için bulunduğu illerde ayrı başvuruda bulunması gerekmektedir.

Ayrıca koyun ve keçi bilgi sisteminde özetlenen anaç ve küçükbaş hayvanlardan saf ırk Ankara keçisine kararda belirtilen miktarda ek destek verilmektedir.

Küçükbaş Hayvan Hibe Desteği

Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde önlerinde gösterilen cins ve hayvan sayısı için destek ödemeleri yapılmaktadır.

Desteklenen İller Desteklenen Küçükbaş Hayvan TürüDestekleme Sayısı (baş)
İzmir Sakız Koyunu 1.000
Kırklareli Kıvırcık Koyunu 1.000
Tokat Karagül Koyunu 1.500
Artvin, Erzurum Hemşin Koyunu 1.000
Afyonkarahisar Dalgıç Koyunu 1.500
Balıkesir Karakaçan Koyunu200
Ardahan Osmanlı keçisi 500
Gaziantep, Hatay Halep Keçisi 1.000
ArtvinAbaza Keçisi, Kaçkar keçisi 500
Van Norduz Koyunu 1.000
Kilis Hatay Kilis Keçisi 500
Diyarbakır Mahalli Keçisi 1.000
Rize, Erzurum İspir Keçisi 500
Çanakkale Gökçeada Koyunu 1.500
Aydın Çine Çaparı koyunu 1.500
Ardahan Kars Tuj Koyunu 200
Siirt Kırıkkale Ankara Tiftik Keçisi 1.500
Küçükbaş Hayvan Hibe Desteği

İlk defa koruma desteği başvurusunda bulunacak çiftçiler, hayvan gen kaynaklarını koruma desteği başvuru dilekçesi ve ikametgah belgesi ile başvuran yetiştiricilerin ırk ve türlerine göre il müdürlüğü tarafından birleştirilerek TAGEM’e gönderilir. hayvan sayısı müdürlüklere bildirilir. Seçim komisyonu, desteğe dahil edilecek yetiştiricilerin ve illerin seçimini yapar.

Yerli Koyun Cinsleri ve Desteklenen İller

Yerli koyun ırkları desteklenecek ve desteklenecek iller aşağıdaki gibidir:

 • Akkaraman: Aksaray, Ankara, Bingöl, Çankırı, Çorum, Kayseri, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Osmaniye, Niğde, Yozgat
 • Bozsığır ırkı: Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli
 • Anadolu mandası: İstanbul, Tokat, A.karahisar, Amasya, Balıkesir, Samsun, Düzce, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Muş, Kayseri, Kütahya, Çorum, Giresun, Bartın, Kocaeli, Yozgat, Tekirdağ
 • Kıvırcık: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, İzmir, Kırklareli, Manisa, Uşak, Yalova
 • İvesi: Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa
 • Karacabey: Balıkesir, Bursa, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ
 • Karayaka: Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat,
 • Morkaraman: Ağrı, Bingöl, Erzurum, Elazığ, Iğdır
 • Kangal Akkaraman: Sivas
 • Dağlıç koyunu: Afyonkarahisar
 • Kaçkar keçisi: Artvin, Riza
 • Kilis keçisi: Gaziantep, Kilis
 • Koçeri: Batman
 • Osmanlı (Gürcü) keçisi: Kars, Ardahan
 • Halep: Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa
 • Honamlı keçisi: Konya, Antalya, Burdur, Isparda
 • Kıvırcık: Balıkesir, Kırklareli
 • Sakız: İzmir
 • Karagül: Tokat
 • Çine çapan: Aydın
 • Hemsin: Artvin, Erzurum, Ardahan
 • Norduz: Van
 • Tuj: Kars, Ardahan
 • Karakaçan: Çanakkale, İzmir, Balıkesir
 • Kilis keçisi: Kilis ve Hatay,
 • Eşme:Uşak
 • İspir keçisi: Erzurum, Rize
 • Dalgıç: Konya, Afyonkarahisar
 • Gökçeada: Çanakkale
 • Zom: Diyarbakır
 • Ankara (tiftik): Siirt, Ankara
 • Karakaş: Diyarbakır
 • Ankara: Ankara, konya
 • Abaza: Artvin

Küçükbaş Hibe Desteğine Nasıl Başvurulur?

Küçükbaş hayvancılık işletmesi yatırım ve koruma kapsamında verilen destekler için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.

TKDK Küçükbaş Hayvan Destekleri

TKDK tarafından koyun alımına kredi verilmemektedir. TKDK sadece süt ve et üreten işletmelere kredi vermektedir. TKDK koyun desteği alabilmek için minimum 50, maksimum 500 koyun veya keçi olan bir işletmeye sahip olmak gerekmektedir. Koyun eti desteği için minimum 100, maksimum 300 keçi ve koyun olmak üzere desteğe başvurmak gerekmektedir. TKDK hayvancılık destekleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Koyun Keçi Kredisi

Ziraat Bankası koyun ve keçi kredisi vermektedir. Ziraat Bankası tarafından verilen küçükbaş hayvancılık kredilerinde faiz oranları anaparaya eklenerek hesaplanmaktadır.

Küçükbaş hayvan kredisi Ziraat Bankası Faiz Oranları:

 • Senelik %14 cari faiz oranı aylık faiz oranı 7/12 %0,58
 • Yıllık cari oranı %7 oranında ise 7/12 %0,58
 • Senelik %14 ise aylık faiz oranı 14/12 %1,16 oranında olmaktadır.

Bu faiz oranlarına göre en az %0,58 en fazla ise uygulanan faiz oranı ise %1,16’dir.

Resmi Gazetede Yayınlanan Sübvansiyonlu koyun kredisi indirim oranları tablosu:

Kküçükbaş Hayvan kredisi Faiz İndirim Türleriİşletme (%)Yatırım (%)En Yüksek Limit (TL)
Küçükbaş hayvancılık yatırımı 75 75 15.000.000 TL
Atıl İşletme Alımı 10
Kendi Yemini üreten Mera Kullananlar 10
Kadın Çiftçi Girişimi 1010
40 Yaş Altı Genç Çiftçi 1010
Yurt İçinde Doğan Hayvan alımı/Kullanımı1010
Uygulanacak En Yüksek İndirim Oranı 1001002.500.000 TL
Ziraat Bankası Koyun Keçi Kredisi

Ziraat Bankası Koyun Keçi Kredisi Şartları 2023

Ziraat Bankası’nın 2023 yılı koyun ve keçi kredisi şartları aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru yapacak çiftçilerin ÇKS belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Gerçek veya tüzel kişiler olmalıdır.
 • Kredi başvurusu yapacak kişinin kredi notunun yüksek olması ve minimum 1500 KKB puana sahip olması gerekmektedir.
 • Kredi için en az 2 kefil ve kefilin çalışıyor olması gerekmektedir.
 • Kredi için küçükbaş hayvanların küpe numaraları bulunmalıdır.
 • Kredi başvurusunda bulunan çiftçinin işletme kayıt belgesine sahip olması gerekmektedir.

Koyun kredisinden yararlanabilmek için gerekli şartları sağlasanız dahi Tarım ve Kredi Kooperatifi tarafından aranan kredi başvuru şartlarını sağlamanız gerekmektedir. Ziraat Bankası’ndan alacağınız krediyi hem banka hem de Tarım Kredi Kooperatifi onaylıyor.

Gerekli şartları sağlayan çiftçiler, tarımsal kredi kooperatiflerine başvurarak kredi olanaklarından yararlanabilirler.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
“Küçükbaş Hayvan Hibesi 2023 Şartları (AHIR YAPIMINA)” üzerine 2 yorum
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1