KosgebKredisi.com

Küçükbaş Hayvan Hibesi 2022 Şartları

01.03.2022

Küçükbaş hayvancılık yapan çiftçilere verilen işletmeye yönelik yatırım desteklerinden faydalanabilirsiniz Ayrıca, Küçükbaş Hayvan Hibe Desteği vermiş olduğu illerde ikamet eden ve desteklenen küçükbaş hayvan türü yetiştiren kişiler hayvan başına verilen desteklerden yararlanabilir.

Küçükbaş Hayvan Hibesi 2022 Şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvan hibe desteği iki ayrı program kapsamında veriliyor. İlki; Küçükbaş hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına ve ahır/ağıl yapımına yani hayvancılık işletmelerinin yatırımlarının desteklenmesi amacıyla %50 hibe desteği olurken, diğeri Küçükbaş Damızlık Koç Teke Alana % 50-85 Hibe Desteğidir.

Bu desteklerin yanı sıra geçtiğimiz yıllarda çiftçilerimize 300 küçükbaş hayvan hibesi bu sene içinde verilmeyecektir. Geçtiğimiz yıllarda 300 koyun desteği verilen çiftçilerimize asgari ücret maaş bağlanma şartları ve 300 koyun projesi desteği şartları ise Bakanlık tarafından henüz açıklanmamıştır.

Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine % 50 Hibe Desteği 2021 (AĞIL YAPIMINA)

Küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen hibeye esas üst sınırlar dahilinde hibe ödemesi yapılmaktadır. Küçükbaş hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına YENİ AHIR/AĞIL yapımı için hibeye esas üst sınır %50 oranında hibe verilir. Proje kapsamında yer alan yem hazırlama makinesi, süt soğutma tankı, makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, gübre sıyırıcı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, otomatik suluk , hayvan kaşınma ünitesi için hibeye esas üst sınır kapsamında %50 oranında hibe verilir. Verilen hibeler tüm illerde uygulanır. Ancak, Genel Müdürlük, bölgesel gelişmiş farklılıkları illerin hayvan miktarı mera potansiyeli ve yem bitkileri gibi kriterlere göre başvuru alınması ve başvuruların değerlendirilmesinde program illerini belirleyebilir.

Ahır/ağıl tadilatları ve makine alet-ekipman alımları konularında Devlet Destekli Ahır Yapımı hibe desteği 2021 yılında verilmeye devam ediyor. Desteklerden faydalanmak isteyenler Devlet destekli ahır yapımına hibe desteği konumuzdan tüm ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine % 50 Hibe Desteği Şartları

Küçükbaş hayvancılık işletmelerinin yüzde 50 hibe desteğinden faydalanabilmesi için belirlenen şartları sağlıyor olması gerekiyor.

Küçükbaş hayvancılık işletme desteği şartları:

 • Hibelerden yararlanacak olan kişiler tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az bir yıldır aktif olan gerçek yada tüzel kişiler yararlanabilir.
 • Ağıl kapasitesinin en az 100 küçükbaş hayvan alıyor olması ve en fazla 300 küçükbaş hayvan alıyor olması gerekiyor.
 • Başvuru yapacak olan işletmelerin kolektif şirket, Anonim ve Limited şirket olması gerekmektedir.
 • İşletme sahibinin desteklerden faydalanabilmesi için verilen yüzde 50 hibe desteğinin başvuru tarihlerinden önce işletme için yetki almış olması ve yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Desteklemeler için başvuruda bulunan kişilerin kamu görevlisi olmadıklarını ve kamu görevi yerine getirmeyen tüzel yada gerçek kişi olduklarını belgeleyebiliyor olması gerekiyor.

Bakanlık tarafından bölgesel gelişmişlik farklılıkları da dikkate alınarak başvuru şartlarını sağlayan kişilerin başvuruları onaylanmaktadır.

Küçükbaş Damızlık Koç Teke Alana % 50-85 Hibe Desteği 2021

Küçükbaş, damızlık koç teke alan çiftçiler her 30 baş hayvana kadar bir adet koç teke olmak üzere en fazla 5 adet koç kete alabilir ve küçükbaş destekleme hibesinden 1 kez yararlanabilir. Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hakim ırk türlerinden olmalıdır. Damızlık küçükbaş koç teke alan kişiler hayvanları 2 yıl kendi işletmelerinde tutmak zorundadır.

Destekler iki ayrı kategoride veriliyor. Hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı için yapılacak olan yatırımlar için %50 hibe veriliyor. Küçükbaş hayvan yatırımına ait olarak Bakanlık tarafından belirlenen illerde küçükbaş hayvan yatırımı için ise desteklemenin %85 nakdi tutarı hibe olarak verilir.

Yatırım Konuları Uygulanacak Hibe Oranı(%)
Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı % 85
İnşaat yatırımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımları % 50

Ödemeye esas damızlık küçükbaş hayvanın güncel tutarı Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen birim fiyatın %85’i kadardır.

2021 yılı için komisyonca belirlenen damızlık; koyun fiyatı 2.800 TL/baş, keçi fiyatı 2.300 TL/baş, koç fiyatı 3.000 TL/baş, teke fiyatı 2.500 TL/baş’tır.

 • Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelere 1.500 başa kadar damızlık koç teke alımının bakanlık tarafından belirlenecek olan iller , şartlar ve kriterler dahilinde damızlık küçükbaş hayvan yatırımları desteklenmektedir.
 • Damızlık koç-teke alımı için 2017/9760 sayılı Karar kapsamında kurulmuş ya yatırımı hala devam eden işletmeler yararlanır. Uygulama rehberine göre 2021 yılında 36 il hibe kapsamına alınmıştır.

Damızlık küçükbaş hayvan alımı yatırımı kapsamına alınacak iller, yetiştiricilerin alacakları koyun-keçi ve koç-teke sayıları uygulama rehberinde belirlenir.

2021 yılı uygulama rehberine göre iller:

 • Afyonkarahisar,
 • Denizli,
 • İzmir,
 • Kütahya
 • Manisa olarak belirlenmiştir.

Küçükbaş % 85 Hayvan Hibe Şartları 2021

2021 yılında küçükbaş hayvancılık hibe desteklerinde soy kütüğü desteklemeleri damızlık koyun ve keçi hibe başvuruları koyun ve keçi yetiştiriciliği birliği tarafından halen devam etmektedir.

 • Desteklemeden faydalanacak olan anaç koyun ve keçilerin yaşları 6 Kasım 2020 tarihi itibari ile 15 ay ve üzeri olması gerekiyor.
 • Yetiştiriciler damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olma ve Anaç koyun ve keçiler, küpelenmiş ve yetiştirici TÜRKVET’te kayıt olmalıdır.
 • Hayvancılık hibe desteklerinde 6 Kasım 2020 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan ve yedekte olan kayıtlar üzerinden il ve ilçe müdürlükleri tarafından işletmede, süresi içerisinde yerinde yapılan tesisler dikkate alınmaktadır.
 • Göçer hayvancılık yapanlar hariç farklı illerde birden fazla işletmesi olan yetiştiriciler her işletmesi için bulunduğu illerde ayrı başvuruda bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, koyun keçi bilgi sisteminde icmale aktarılan anaç küçükbaş hayvanlardan saf ırk tiftik keçilerine kararda belirtilen tutarda ilave destek verilmektedir.

Küçükbaş Hayvan Hibe Desteği

Koruma kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen illerde, karşılarında gösterilen ırk ve sayıda hayvan için destekleme ödemesi yapılır.

Desteklenen İller Desteklenen Küçükbaş Hayvan TürüDestekleme Sayısı (baş)
İzmir Sakız Koyunu 1.000
Kırklareli Kıvırcık Koyunu 1.000
Tokat Karagül Koyunu 1.500
Artvin, Erzurum Hemşin Koyunu 1.000
Afyonkarahisar Dalgıç Koyunu 1.500
Balıkesir Karakaçan Koyunu200
Ardahan Osmanlı keçisi 500
Gaziantep, Hatay Halep Keçisi 1.000
ArtvinAbaza Keçisi, Kaçkar keçisi 500
Van Norduz Koyunu 1.000
Kilis Hatay Kilis Keçisi 500
Diyarbakır Mahalli Keçisi 1.000
Rize, Erzurum İspir Keçisi 500
Çanakkale Gökçeada Koyunu 1.500
Aydın Çine Çaparı koyunu 1.500
Ardahan Kars Tuj Koyunu 200
Siirt Kırıkkale Ankara Tiftik Keçisi 1.500

Koruma destekleme başvurusunu ilk kez yapacak olan çiftçiler hayvan genetik kaynakları koruma desteği başvuru dilekçesi ve ikametgah belgesi ile başvuru yapan yetiştiricilere ait yetiştirdikleri küçükbaş ırk ve türlerine göre birleştirilerek il müdürlüğü tarafından TAGEM’e gönderilir ve hayvan sayıları il müdürlüklerini bildirilir. Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin ve illerin seçimlerini seçim komisyonu yapmaktadır.

Yerli Koyun Cinsleri ve Desteklenen İller

Destek verilecek olan yerli koyun cinsleri ve desteklenen iller:

 • Akkaraman: Aksaray, Ankara, Bingöl, Çankırı, Çorum, Kayseri, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Osmaniye, Niğde, Yozgat
 • Bozsığır ırkı: Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli
 • Anadolu mandası: İstanbul, Tokat, A.karahisar, Amasya, Balıkesir, Samsun, Düzce, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Muş, Kayseri, Kütahya, Çorum, Giresun, Bartın, Kocaeli, Yozgat, Tekirdağ
 • Kıvırcık: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, İzmir, Kırklareli, Manisa, Uşak, Yalova
 • İvesi: Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa
 • Karacabey: Balıkesir, Bursa, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ
 • Karayaka: Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat,
 • Morkaraman: Ağrı, Bingöl, Erzurum, Elazığ, Iğdır
 • Osmanlı (Gürcü) keçisi: Kars, Ardahan
 • Halep: Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa
 • Honamlı keçisi: Konya, Antalya, Burdur, Isparda
 • Kıvırcık: Balıkesir, Kırklareli
 • Sakız: İzmir
 • Karagül: Tokat
 • Çine çapan: Aydın
 • Hemsin: Artvin, Erzurum, Ardahan
 • Norduz: Van
 • Tuj: Kars, Ardahan
 • Karakaçan: Çanakkale, İzmir, Balıkesir
 • Kilis keçisi: Kilis ve Hatay,
 • Eşme:Uşak
 • İspir keçisi: Erzurum, Rize
 • Dalgıç: Konya, Afyonkarahisar
 • Gökçeada: Çanakkale
 • Kangal Akkaraman: Sivas
 • Dağlıç koyunu: Afyonkarahisar
 • Kaçkar keçisi: Artvin, Riza
 • Kilis keçisi: Gaziantep, Kilis
 • Koçeri: Batman
 • Zom: Diyarbakır
 • Ankara (tiftik): Siirt, Ankara
 • Karakaş: Diyarbakır
 • Ankara: Ankara, konya
 • Abaza: Artvin

Küçükbaş Hayvan Hibe Desteği 2021 Başvurusu Nasıl Yapılır?

Küçükbaş hayvancılık işletme yatırımı ve koruma kapsamında verilen destekler için Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

TKDK Küçükbaş Hayvan Destekleri

TKDK tarafından koyun alımı için kredi verilmiyor. TKDK sadece süt ve et üreten işletmelere kredi veriyor. TKDK koyun desteği alabilmek için en az 50 ve en fazla 500 baş koyun bulunan veya keçi bulunan bir işletmeye sahip olmak gerekiyor. Koyun et desteği için ise, en az 100 en fazla 300 baş keçi ve koyun sayısı ile desteğe başvurmak gerekiyor. TKDK hayvancılık destekleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası Koyun Keçi Kredisi

Ziraat Bankası koyun keçi kredisi vermektedir. Ziraat bankası tarafından verilen küçükbaş hayvancılık kredilerinde faiz oranları anaparaya eklenerek hesaplanmaktadır.

Küçükbaş hayvan kredisi Ziraat Bankası Faiz Oranları:

 • Senelik %8 cari faiz oranı aylık faiz oranı 9/12 %0,66
 • Yıllık cari oranı %9 oranında ise 9/12 %0,75
 • Senelik %17 ise aylık faiz oranı 17/12 %1,41 oranında olmaktadır.

Bu faiz oranlarına göre en az %0,66 en fazla ise uygulanan faiz oranı ise %1,41’dir.

Resmi Gazetede Yayınlanan Sübvansiyonlu koyun kredisi indirim oranları tablosu:

Kküçükbaş Hayvan kredisi Faiz İndirim Türleriİşletme (%)Yatırım (%)En Yüksek Limit (TL)
Küçükbaş hayvancılık yatırımı 75 75 15.000.000 TL
Atıl İşletme Alımı 10
Kendi Yemini üreten Mera Kullananlar 10
Kadın Çiftçi Girişimi 1010
40 Yaş Altı Genç Çiftçi 1010
Yurt İçinde Doğan Hayvan alımı/Kullanımı1010
Uygulanacak En Yüksek İndirim Oranı 1001002.500.000 TL
Ziraat Bankası Koyun Keçi Kredisi
İşletme Kredileri Yatırım Kredileri
0-12 Ay 1-4 Yıl 4 Yıldan UzunYatırım/İşletme Dönemi
Cari Faiz Oranı (%) Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%) Cari Faiz Oranı (%) Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%) Üst limiti
Küçükbaş Hayvancılık 174,254,254,254,254,2515.000.000
Küçükbaş Hayvancılık Faiz Oranları

Ziraat Bankası Koyun Keçi Kredisi Şartları 2021

2021 yılında Ziraat Bankası koyun ve keçi kredisi şartları:

 • Başvuru yapacak çiftçilerin ÇKS belgesine sahip olması şartı aranıyor.
 • Gerçek veya tüzel kişi olmaları gerekiyor.
 • Kredi başvurusu yapacak olan kişinin kredi notunun yüksek olması en az 1500 KKB puanın olması gerekiyor.
 • Kredi için en az 2 kefil ve kefillerin çalışıyor olması şartı aranıyor.
 • Kredi için küçükbaş hayvanların küpe numaralarının bulunması gerekiyor.
 • Kredi başvurusunda bulunan çiftçinin işletme tescil belgesinin olması gerekmektedir.

Gerekli şartları taşıyor olsanız dahi koyun kredilerinden faydalanabilmeniz için Tarım ve Kredi Kooperatifi tarafından aranan kredi başvuru şartlarını sağlıyor olmanız gerekmektedir. Ziraat Bankasından alacağınız kredi için hem banka hem de Tarım kredi Kooperatifi onay vermektedir. Gerekli olan şartları taşıyan çiftçiler tarım kredi kooperatiflerine başvurularını yaparak kredi imkanlarından yararlanabilirler.

4.3/5 - (3 votes)

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Mehmet şirin Cengiz dedi ki:

  Geç çiftçi olmak istiyorum

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
error: Content is protected !!