Kosgeb İş Planı Nasıl Hazırlanır? 2022 (Basit Yöntem)

Hem geleneksel hem de ileri girişimci desteklerinden faydalanabilmek için doldurmanız gereken yeni nesil iş modeli formunun nasıl doldurulduğunu ve hangi alanlara neler yazmanız konusunda Kosgeb iş planı örneği içeriğimizde detaylı bir şekilde anlattık. Videolu anlatımın yer verildiği içeriğimizden yararlanarak İş modeli formunu kolayca doldurabilir desteklerden yararlanma şansınızı artırabilirsiniz.

KOSGEB İş Planı Nedir? Hangi Amaçla Hazırlanmaktadır?

İş planı iş kuran girişimcilerin yeni bir iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir. İş planı bir girişimcinin yol rehberidir ve çok önemlidir. İş kurmadan önce araştırma ve planlama, strateji belirleme, mali yardım, yapılacak işin iyice kavranmasında son derecede kullanışlı bir yöntem ve kontrol aracıdır. Özellikle son 20 senedir iş planları hızla değişmektedir. İş planlarının zamanla bağlantılı olarak güncelliklerini yitirmemeleri gerekmektedir.

İnternet sayesinde iş planı artık çok daha kısa sürelerde hazırlanmaktadır. Girişimciler yaptıkları işe hakimlerse iş planları kısa özetler şeklinde yapılabilir. Girişimciler iş planı üzerinde gereğinden fazla zaman harcamamalıdır. Ürünü planlarken o işi nasıl yapacaklarını planladıkları bir doküman hazırlamalıdır.

GÜNCELLENEN haliyle Kosgeb iş planı; Kosgeb resmi web sayfasından indirdiğiniz “Geleneksel Girişimcilik Destek Programına başvuru formunda II. Bölümde yer alan ”Yeni nesil İş Modeli” boş haliyle 10 adımda doldurulan bir word dosyasıdır.

Bu dosyada boş bırakılmış yerlere ilgili verileri ve bilgileri yazarak oluşturacağınız iş planınız başvuruda bulunabilmeniz için en önemli formunuz olacaktır. Kosgeb iş planı örneği word dosyası artık yeni ismiyle İş modeli Formu olmuştur. Sitemizde yer verdiğimiz boş iş modeli formunu bilgisayarınıza indirerek, bilgilerinizi girerek iş planınızı hazırlayabilirsiniz. İş planı dosyası doldurulmuş olarak bulunmamalıdır. Girişimciye ait kişisel bilgilerin doldurulması nedeni ile dosyayı indirip bilgilerinizi bizzat sizin girmenizi öneririz.

İlk sayfada, Girişimci İşletme Bilgileri kısmında girişimcinin adı soyadı, iş fikri ve işin adı yazılacaktır. Bu kısım en son doldurmanız, bütünlüğü korumanız açısından önemlidir. 10 adımdan oluşan iş planı projesi doldurma işlemlerinin adım adım yapmanız gerekenler başlık halinde toparlayacak olursak;

 • Birinci Bölüm: Girişimci/İşletme Bilgileri:
 • İkinci Bölüm: Müşteri Grupları
 • Üçüncü Bölüm: Değer Önerisi
 • Dördüncü Bölüm: Ulaşım/Dağıtım Kanalları
 • Beşinci Bölüm: Müşteri İlişkileri
 • Altıncı Bölüm: Kilit Temel Faaliyetler
 • Yedinci Bölüm: Kilit (Temel) Kaynaklar
 • Sekizinci Bölüm: Kilit (Temel) Ortaklar/İşbirlikleri
 • Dokuzuncu Bölüm: Maliyet Yapısı
 • Onuncu Bölüm: Gelir Akışından oluşur.

KOSGEB merkezleri ile yaptığımız görüşme sonucunda iş planı hazırlama aşamaları aşağıdaki gibidir.

 • Esnaf öncelikle sisteme giriş yapabilmesi için online olarak KOSGEB kaydını oluşturmalıdır.
 • Bilinmesi gereken bir diğer detay ise KOSGEB kayıt işleminden önce esnafların vergi levhasını ve diğer işlemleri tamamlamış olması yani işletmesinin mevcut olarak kurulu olması gerekir.
 • Hangi destek programına başvuru yapacaksa online olarak e-hizmetler bölümünden başvuru yapılır. Kobi beyannamesi doldurulur.
 • Kayıt işlemlerindne sonra işletmesi onaylanan girşimcilerin Geleneksel girişimcilik desteklerine başvuru formu doldurması ve başvuru formunda ki İkinci Bölümde yer alan yeni nesil iş modeli plan projesini online olarak doldurması ve KBS sisteminden başvuru formunun onaylatılması gerekmektedir.
 • Onaylanan başvuru formu saha sonra Kosgeb yetkililerinin onayına sunulur.
 • Tüm süreç (Onaylanma ve red işlemleri) yine internet üzerinden online yapılmaktadır.

İş planı oluştururken aşağıda açıklamalarını verdiğimiz bilgiler ve bölümler halinde hazırlayarak iş planınızı oluşturabilirsiniz.

Hangi Sebeple İş Kuruyoruz?

Birçok girişimci çeşitli nedenlerle bir karar alarak bir mal ya da hizmeti üretmek için bir girişimde bulunarak iş kuruyorlar. Buradaki motivasyon kaynaklarına bakacak olursak sürükleyici faktörler olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğin; işsizlik mevcut iş ortamında yönetimde anlaşamama orada mutsuz olma gibi nedenler sıralanırken sürükleyici faktörler içerisinde ise daha çok; kendi işinin sahibi olma, başarılı olma özellikleri, kişisel tatmin sağlamak ve bu kişi sırada hangi sıcaklıkta kiminle daha verimli ve üretken bir şekilde bir iş kurmak şeklinde motivasyon kaynaklarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

 • Süreç ve iş kurma sürecinin aşamaları nelerdir? hangi noktalardan geçilerek bir iş kurulur kurulur ve devam eder diye bakacak olursak öncelikle bir iş kurma düşüncesi ile bu sürecin başladığını söyleyebiliriz. Birçok girişimci öncelikle iş kurmaya kendi işinin sahibi olmaya karar vererek bu adım atıyorlar. Daha sonrasında en temel ve hayati olan nokta doğru iş fikrinin bulunması bu iş fikri bulunduktan sonra da iş fikrinin çalışacağına ilişkin çeşitli bilgilere ihtiyaç bulunuyor. Burada da özellikle bir çalışma programı dahilinde bu sürecin yönetilmesi ve bu süreçte ilan edilmesi gerekiyor.
 • Sonrasında bir ön değerlendirme yapılması önemli bu aşamada daha çok işin gerek teknik gereklidir. Mevzuatı uygunluk açısından yapılıp yapılamayacağı konusunda bir ön değerlendirmenin yapıldığı söylenebilir.
 • Daha sonra fizibilite aşaması olarak da değerlendirebileceğimiz yapılabilirlik araştırmasına geçilir yapılabilirlik araştırmasında bu düşünülen iş fikrinin karlı bir iş olup olmadığı konusundaki bir çalışma gerçekleştirildi.
 • Bu konuya karar verilir ve sonrasında ise bizim sitemizin de konusu olan iş planı çalışması gereken yapılması gereken çalışmalardan birisidir. Zaten sitemizin tüm içeriklerinde iş planını unsurlarını bölümlerini ve nelerden oluştuğunu mevcuttur.
 • Eğer bu aşamadan sonra iş planı da girişimciye işin yapılmasının doğru olduğunu, bu işten kar elde edilebileceğini ve bir fayda yaratabileceğini söylüyorsa, işin kurulma aşamasında geçilir. Burada artık fiilen yeni bir tüzel kişiliğin ortaya çıktığı çalışmaya başladı bir aşamaya geçilmiş olur.
 • Sonrasında ise eğer iş başarıyla yürüyor ve devam ediyorsa da daha sonra işin çalışması ile birlikte eşin geliştirilmesi ve belki işte kar olanaklarının daha arttırılması değerlendirilir. İşletme kurmanın nedenlerini ve bakacak olursak burada ön plana çıkan bazı nedenlerden söz edebiliriz. Elbette ve günümüzde birçok girişimci ya da geçmişteki birçok girişimci çok çeşitli nedenlerle iş kurmuş durumdalar. Ancak bunların en önemlileri ve en etkili olanlarını bakacak olursak özellikle birçok girişimcinin bağımsız çalışma isteği ve kendi işinin patronu olma amacının önemli olduğunu söyleyebiliriz Elbette ki birçok girişim temelde kağıt elde etmek amacıyla kuruluyor ve bu amaç için çalışıyor dolayısıyla para kazanma isteği de burada önemli olduğu kesindir.

İş Kurma Projesi

 • Dükkanın ismi ve dükkanın mahalle ve sokağını belirleyin.
 • Sektöre karar verin.
 • Proje hedeflerini belirleyin.
 • Üretim alanını belirleyin.
 • Satış ve pazarlama yöntemlerini ortaya koyun.
 • Aylık ve yıllık ciroyu belirleyin.

2022 yılında Kosgeb tarafından yapılan güncelleme sonrasında Geleneksel girişimcilik destek programına başvuru formu doldurarak müracaat edilmelidir.

Başvuru formu 3 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde;

 • Girişimci ortak bilgileri,
 • Girişimci ve Ortaklık yapısına ilişkin bilgiler
 • Girişimci ve Ortaklarının iş geçmişi gibi bilgiler bulunur.

İkinci Bölümde ise;

II. BÖLÜM İŞ MODELİNE İLİŞKİN BİLGİLER yer almaktadır.

(İçeriğimizde yer verilen bilgiler bu bölüm ile alakalıdır. Çünkü girişimciler bu bölümde ki bilgileri doldurduğunda iş planı oluşturmuş sayılacaktır.) Başvuru formunda yer alan İkinci bölümde İş Modeline İlişkin bilgiler kısmında girişimci adaylarının doldurması gereken tüm bilgilerin neler olduğunu yazımızda anlattık.

Yukarıda pdf formatında yüklediğimiz başvuru formunun ikinci bölümünde İŞ MODELİNE İLİŞKİN BİLGİLER bölümü iş planı oluşturma yeridir.

Başvuru formunun II. Bölümü “İş Modeline İlişkin Bilgiler” kısmında neler yazmanız gerektiğine dair tüm bilgileri içeriğimizde başlıklar halinde anlattık. Bu bilgilerden yola çıkarak kendi işletmenize ait bilgileri başvuru sisteminden online olarak doldurup Bu bölüm tamamlandıktan sonra III No.lu bölümden Kosgeb’ten talep edilen destekler kısmında devam edebilirsiniz.

Başvuru formunda 1. bölümünde Girişimci ortak bilgileri, Girişimci ve Ortaklık yapısına ilişkin bilgiler, Girişimci ve Ortaklarının iş geçmişi gibi bilgileri doldurmak gerekmektedir.

Kosgeb İş Planı Girişimci Bilgileri

İş planının bu bölümünde girişimciye, ortaklara ve işletmeye ilişkin bilgiler yer almaktadır. Girişimci ve İşletme Ortaklarına ilişkin bilgi tablosu, Vergi Dairesi Adı/ No İşletme Adı Esnaf/ Ticaret Odası Adı Esnaf/ Ticaret Sicil No
Faaliyet Konusu Açık/ Kapalı Ortaklık Yüzdesi kısacası Bu bölümde girişimci ve ortaklarının, sahip/ortağı olduğu faal ve kapanan bütün işletmelerin bilgileri yazılmalıdır.

İş Planı Hazırlama; İŞ MODELİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Kosgeb Başvuru formunun 2. bölümünde 10 ana başlıktan oluşan iş modeli formunda yer alan bilgiler doldurulmalıdır.

KOSGEB İş Planında Yer Alan Konular Nelerdir?

Geleneksel girişimci destek programına başvuruda bulunabilmek için Başvuru Formunda ki II. Bölüm İş Modeli formunun doldurulması gerekiyor. İş modeli ana hatları ile 10 bölümden oluşmaktadır.

İş planında yer alan konular;

 1. Girişimci/İşletme Bilgileri:
 2. Müşteri Grupları
 3. Değer Önerisi
 4. Ulaşım/Dağıtım Kanalları
 5. Müşteri İlişkileri
 6. Kilit Temel Faaliyetler
 7. Kilit (Temel) Kaynaklar
 8. Kilit (Temel) Ortaklar/İşbirlikleri
 9. Maliyet Yapısı
 10. Gelir Akışı

Aşağıda ki PDF formatında yüklediğimiz Geleneksel Girişimci Destek Programı başvuru formu II. Bölüm İş Modeline ilişkin bilgiler kısmında neler yazmanız gerektiğinizi bir sonraki başlığımızda videolü anlatım ile aktarıyoruz.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Boş İş Modeli Formu PDF Format 2022 TIKLA İNDİR

Kosgeb İş Planı Nasıl Doldurulur? Video Anlatımı İçerir

KOSGEB İŞ PLANI doldurmak için boş iş planına ihtiyacınız olacak.

BOŞ İŞ PLANI ÖRNEĞİNİ BURADAN İNCELEYİNİZ!

YouTube video

Boş iş planı nasıl doldurulduğunu inceledikten sonra İş modeli formunu nasıl doldurmanız gerektiğini Kosgeb İş Modeli Doldurma 2022 adımlarına geçelim.

2022 yılında hibe desteklerine başvuruda bulunabilmek için Geleneksel girişimci destek programı Başvuru Formu II. Bölüm İş Modeli formunun doldurulması gerekiyor. İş modeli ana hatları ile 10 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümleri doldururken cevap kısmında eğik olarak yazılmış tüm sorulara eksiksiz cevap vermeniz gerekiyor.

Birinci Bölümde Girişimci/İşletme Bilgileri

Birinci bölüm 4 maddeden oluşuyor. KOSGEB iş modeli doldurmaya girişimci işletme bilgilerini doldurmakla başlayın.

Kendiniz, işe ilişkin tecrübeleriniz,( doğum yılı, mezun olunan okullar, destek başvurusunda bulunacağınız işletmenizi faaliyet alanı ile ilgili geçmiş tecrübeleriniz gibi bilgiler olacak şekilde kısaca kendinizi tanıtmanız gerekiyor). Daha sonra;
İşletmeniz ve işletmenizin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi vererek ( işletmede üretilen veya satın mal ve hizmetlere değinin).

İşin mevcut durumu, sermaye yapısı ve sürdürülebilirliği maddesinde işletmenizin piyasadaki durumu, çalışan sayısı, pazar payı gibi bilgileri de içerecek şekilde mevcut durumdan bahsedilmelidir. İşletmem; 250 bin liralık öz sermayeye sahiptir gibi sayısal veriler ile işletmenizin sermaye yapısını anlatmalısınız. Son olarak bu bölümde işletmenin devamlılığını nasıl sağlayacağınıza değininiz.) Örneğin piyasanın güvenini kazanarak ve ürün ve hizmet kalitemizden taviz vermeyerek, muhasebe kayıtlarımızı dikkatli tutarak ve likidite oranımızda borçlanmamızı dengeleyerek, işletmemizin sürdürülebilirliğini sağlayacağız gibi hedef olan bir yaklaşımla devamlılığı nasıl sağlayacağınızı açıklayınız
İş yerinin fiziki özellikleri, konumu ve seçim nedeniniz kısmında işletmenin metrekaresi, kat sayısı, adresi gibi bilgilere yer vermeli bu özellikleri seçme nedenleriniz ( pazara ve tedariklere yakın olması gibi) net ve anlaşılır şekilde işletme fiziki özellikleri hakkında bilgi veriniz.

İkinci Bölüm Müşteri Grupları

Müşteri Grupları Bölümünün Doldurulması: Bu bölüm de hizmet sunduğunuz tüm müşteri gruplarını tanıtın.

Müşterileriniz kimlerdir? Her bir müşteri grubunu ayrı ayrı tanımlayınız (yaş, bölge, cinsiyet, gelir durumu gibi ayırt unsurlar dikkate alınarak her bir müşteri grubu ayrı ayrı tanımlanmalıdır).

Üçüncü Bölüm Değer Önerisi

Değer önerisi iş modelinin üçüncü ve en önemli bölümü: Bu bölümde müşterilerinize sunduğunuz mal ve hizmetlerin neler olduğunu, adlarını, tek tek yazmalı daha sonra bunları müşteri gruplarında belirttiğiniz hangi gruplara sunduğunuzu açıklamalı ve sunmuş olduğunuz ürün hizmetle bu müşterilerin hangi ihtiyaçlarını ya da sorununu nasıl giderdiğinizi, bir başka ifade ile nasıl bir değer (marka) yarattığınızı belirtmelisiniz.

Bu bölümde ayrıca rakiplerinizden bahsedin Rakiplerinize göre üstün ve zayıf yönlerinizi karşılaştırmalı bir şekilde açıklayın. Yani rakiplerinizden sizi ayıran farkı anlatın. Önemli bir ipucu verecek olursak; Burada sizinle aynı alanda faaliyet gösteren rakiplerinizden isim vererek bahsetmeniz daha yerinde olacaktır. Kendimize rakip tanımıyoruz vb. ifadelerden kaçının. Hayatın gerçekliğinden uzak ve yanıltıcı söylemlerden kaçınarak, kendi değerinizi doğru ifadeler ile tanıtın. Unutmayın ki bir firma ürettiğiniz ürün ve hizmetle aynı ürün veya hizmeti üretmese bile aynı ihtiyacı karşılayabiliyorsa o firma sizin rakibinizdir.

Değer Önerisi: Değer önerisi, müşterilerinize sunduğunuz ürün ve hizmetlerdir.

Müşteri grupları bölümünde belirttiğiniz her bir müşteri grubu için sunduğunuz ürün ve hizmetler belirtilmelidir.
Müşterilerin sunduğunuz ürün ve hizmetlere neden ihtiyaç duyduğunu ve müşterilerinizin hangi sorunlarını giderdiğinizi açıklayınız.
Rakipleriniz kimlerdir? Değer önerinizi, rakipleriniz ile işletmenizi mukayese ederek değerlendiriniz.

Dördüncü Bölüm Ulaşım/Dağıtım Kanalları

Ulaşım/Dağıtım Kanalları: Sunduğunuz ürün ve hizmetleri müşterilere nasıl ulaştırıyorsunuz (doğrudan, dolaylı, toptan perakende, mağazadan, internet vb.).

Bu bölümde sunmuş olduğunuz hizmet ve ürünü hangi yollarda müşteriye ulaştıracaksınız sorusuna yanıt vermelisiniz. Yani ürünü doğrudan, dolaylı, toptan perakende, mağazadan, internet hangi yolla ulaştıracaksınız bunun detaylarını yazmalısınız.

Beşinci Bölüm Müşteri İlişkileri

Müşteri İlişkileri: İlk iletişimi nasıl kuracaksınız, nasıl müşteri kazanacaksınız, yeni ürün ve hizmetlerinizi nasıl tanıtacaksınız, bu soruların yanıtlarını vermelisiniz. Garanti gibi satış sonrası hizmetlerinizden bahsetmeli, geri bildirim ve müşteri değerlendirmelerini toplamak için telefon yüzyüze iletişim, dıjıtal iletişim sosyal medya yöntemlerinden hangisi uyguladığınızı da açıklamalısınız.

Müşteri grupları bölümünde belirttiğiniz her bir müşteri grubu ile nasıl iletişim kuruyorsunuz?
Yeni müşteri kazanma ve tutundurma yöntemlerinizi anlatınız.
Ürün/hizmet tanıtımı, sunumu ve satış sonrasında hangi araçları kullanıyorsunuz (broşür, internet sayfası, sosyal medya, telefon vb.)

Altıncı Bölüm Kilit Temel Faaliyetler

Kilit (Temel) Faaliyetler: Ürün/hizmeti oluşturmak, dağıtmak ve kazanç sağlamak için yaptığınız kilit (temel) faaliyetler nelerdir? (Üretim/hizmetin başlangıcından, müşteriye ulaştırılması ve satış sonrası sağlanan hizmetler dâhil tüm süreç aşamalarını ve varsa gerekli ruhsat, izin vb. belirtiniz)

Burada ürün veya hizmetin başlangıcından, müşteriye ulaştırılması, ve satış sonrası sağlanan hizmetler dahil olmak üzere tüm aşamaları ayrı ayrı belirtin. Ama asıl önemlisi.. Olmazsa olmazlarınız.. Yani işyerinizin kapısını açtıktan sonra ürün ya da hizmetinizi müşteriye ulaştırana kadar ki tüm süreçleri düşündüğünüzde sizi siz yapan, farkınızı ortaya koyan, Kilit faaliyetiniz nedir? Faaliyetinizin ana konusu nedir? Sanayi sicil belgesi, sicil gazetesi, imza sirküleri gibi, tüm gerekli ruhsat izin gibi belgeleri bu alana doldururken detaylandırmalısınız.

Yedinci Bölüm Kilit (Temel) Kaynaklar

Kilit (Temel) Kaynaklar: Bu bölümde kilit temel faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan personel, makine sermaye, arsa, gibi tüm kaynakları yazın. Kaynakların Kosgeb destekleri ile alınıp alınmayacağının, bir önemi olmadığını unutmayın. Yine elinizde ki tüm kaynaklarınızı düşündüğünüzde sizi siz yapan, farkınızı ortaya koyan, kilit kaynaklarınız nelerdir, Yine bu bölümde işyerinizde çalışan veya çalışacak olan tüm personelin görevleri hakkında kısaca bilgi vermelisiniz.

Kilit (temel) faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynaklar (personel, makine, sermaye, teknoloji, arsa, bina.) nelerdir?

İşletmenizde çalışan/çalışacak personel ve görevleri hakkında bilgi veriniz.

Sekizinci Bölüm Kilit (Temel) Ortaklar/İşbirlikleri

Kilit (Temel) Ortaklar/İşbirlikleri: Bu bölümde şayet varsa işbirliği yaptığınız kişi kurum ve firmalar ile ne tür işbirliği ve ortaklıklar yürüttüğünüzü kısaca açıklamalısınız. Tedarikçilerinizin kimler olduğunu ve bu tedarikçileriniz ile ne tür bir tedarik süreci yürütmekte olduğunuza, ürün veya hizmetinizi müşteriye ulaştırırken, kimlerle nasıl işbirliği yaptığınıza, reklamlarınızı yaparken hangi ortakla nasıl çalıştığınıza, ve buna benzer varsa diğer işbirliklerinize bu bölümde yer verin.

Tedarikçilerinizden isim vererek bahsetmenizi tavsiye ederiz. Unutmayın ki sizi rakiplerinizden ayıran özelliklerinizi sağlamak için işbirliği yaptığınız, olmazsa olmaz bir kilit ortağınız varsa bunu özellikle belirtmelisiniz.

Ürün/hizmet sunum sürecinde işbirliği yaptığınız kilit (temel) kişi/kurum/firmalar kimlerdir?
Tedarikçileriniz kimlerdir?

Dokuzuncu Bölüm Maliyet Yapısı

Maliyet Yapısı: Burada cevaplamanız gereken toplam 4 şık bulunmaktadır. İlk ikisi tablodan oluşmaktadır. buradaki tablolarda hazır olarak verilen gider başlıkları var. Bu başlıklarda bir değişiklik yapmayın. Sadece işletmeniz ile ilgili alanları doldurun. Dikkat etmeniz gereken nokta ilk tabloda ki giderler, ikinci tabloda ki kaynaklar tarafından karşılanabiliyor olmalıdır. Aksi halde finansman sorunu ile karşı karşıyasınız demektir.

Bu bölümde tablolardan sonra gelen üçüncü kısımda ürün ve hizmeti oluşturmak, dağıtmak ve kazanç sağlamak yaptığınız makine alımı, işyeri kiralanması, hammadde alımı, fuarlara katılım, nakliye gibi en önemli maliyet unsurlarından kısaca bahsetmelisiniz.

Dördüncü kısımda ise Kosgeb desteği alana kadar yada almama durumunda işletme sermayesi, makine techizat alımı vb. haller için finansman ihtiyacınızı nasıl karşılayacağınızı açıklamalısınız. Unutmayın! Destek başvurusunda bulunmanız size destekten yararlanma garantisi sağlamamaktadır. Her zaman beklenmedik durumlara karşı bir B planı yapmalısınız.

İşinizi kurmak için katlandığınız maliyetler nelerdir?

BAŞLANGIÇ YATIRIM GİDERLERİ TUTAR (TL)

 • İşletme kuruluş giderleri
 • Arazi/proje/bina-inşaat/tadilat giderleri
 • Makine ve teçhizat giderleri
 • Tefrişat giderleri
 • Taşıma, sigorta, montaj giderleri
 • İthalat ve gümrükleme giderleri
 • Lisans giderleri
 • Diğer giderler
 • TOPLAM (TL)

Başlangıç yatırım giderlerinin kaynağını belirtiniz

BAŞLANGIÇ YATIRIM GİDERLERİNİN KAYNAĞI TUTAR (TL)

 • Özkaynak Kullanımı
 • Şahıslardan Alınan Borçlar
 • Banka Kredisi
 • Diğer (Belirtiniz:…) TOPLAM (TL)

Ürün/hizmeti oluşturmak, dağıtmak ve kazanç sağlamak için yaptığınız en önemli maliyet unsurları nelerdir?

İşletmenizin gelir-gider dengesi kurulana kadar finansman ihtiyacınızı (işletme sermayesi, makine-teçhizat alımı ve benzeri durumlar için) nasıl karşılayacağınızı, KOSGEB desteği başvuru, değerlendirme ve ödeme sürelerini de dikkate alarak; açıklayınız.

Onuncu Bölüm Gelir Akışı

Kosgeb İş Modelinde Gelir Akışı Bölümünü Doldurun: Bu bölümde gelir modelinizi nasıl kurguladığınızdan bahsetmelisiniz. Örneğin; ürün ve hizmet satışı, komisyon, üyelik reklam alma, gelir ortaklığı gibi gelir kalemlerinden hangilerinden para kazanacağınızı detaylı olarak açıklamalısınız. Ürün/hizmetlerinizin fiyatlandırmasını nasıl yaptığınızı açıklarken bu ürün veya hizmeti üretmek için hangi maliyetlere katlandığınızı ve toplam maliyet üzerinden nasıl bir fiyatlandırma yapacağınız belirtin.

Örneğin maliyetlerinizi üzerine yüzde kaç kar marjı koyarak satışa sunacağınızı yazmalısınız satış fiyatını nasıl belirleyeceksiniz bu konuya yer vermelisiniz. Daha sonra müşteriniz ödemeleri hangi yolla yapıyor sorusuna yanıt olarak nakit, taksitli, kredi kartı gibi yöntemlerden hangilerini kullanıyor bunları açıklamasınız.

 • Gelir modeliniz nedir? (Nereden para kazanacaksınız? Ürün/Hizmet satışı, komisyon, üyelik, reklam alma, gelir ortaklığı vb.)
 • Ürün/hizmetlerinizin fiyatlandırmasını nasıl yaptığınızı açıklayınız.
 • Müşterileriniz ödemelerini hangi yolla yapıyor? (nakit, taksitli, kredi kartı vb)

Bu sorunun ardından karşımıza iki tablo geliyor. İşletme gelirleri ve işletme giderleri tablosunu doldururken, ilk ayı işletmenizi kurduğunuz ay olarak hesap etmeniz gerekiyor.

Kosgeb İş Planı Nasıl Hazırlanır? 2022 (Basit Yöntem)Pin
Gelir Gider tablosu gelir akışı

Yukarıda ki tabloda Kosgeb iş modeli doldurma formatının işletme gelir ve giderleri yer almaktadır. Bu tabloyu doldururken birinci ay işletmenizin kurduğunuz ay olacak şekilde verileri girin. Tüm kalan aylar doldururken de geçmiş ay için gerçekleşmiş veriler, gelecek aylar için de tahmini verileri kullanın. PDF olarak bilgisayarınızı indirin ve işletmenizin gider ve gelir analizini bu forma doldurun.

Örneğin işletmenizin kuruluş tarihi itibariyle 7. ayında bu formu dolduruyorsanız, ilk yedi ay için gerçekleşen gelir ve gideri tabloya yazın. Geriye kalan aylar için se tahmini gelir ve gider beklentilerinizi yazmalısınız. Aynı şekilde tahmini fiyat artışını düşünerek ikinci yıl toplamını da yazmayı unutmayın.

İşletme gelirleri tablosunda müşteriye sunulan tüm ürün ve hizmetleri ürün ve hizmetin adıyla birlikte her biri ayrı satırlarda olacak şekilde belirtmelisiniz.

Tablolarda tüm aylarla birlikte birinci ve ikinci yıl toplamlarını da yazmayı ihmal etmeyin.

Bu içeriğimizde sizlere hem Geleneksel girişimci desteğinden hem de İleri girişimci desteğinden faydalanmak için doldurmanız gereken iş modeli hakkında detaylı bilgileri anlattık. Kosgeb tarafından sağlanan tüm destek işlemleri tamamen ücretsiz ve aracısız olarak yapılmaktadır.

Hem Geleneksel girişimci desteğinden hem de İleri girişimci desteğinden faydalanmak için doldurmanız gereken İŞ MODELİ FORMUNA ulaşmak için yukarıdaki linke tıklayınız.

4.5/5 - (4 votes)
Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
Yorum yapın

1