Kosgeb İş Planı Nasıl Hazırlanır? 2023 (Basit Yöntem)

Hem geleneksel hem de ileri girişimci desteklerinden faydalanabilmek için doldurmanız gereken yeni nesil iş modeli formunun nasıl doldurulduğunu ve hangi alanlara neler yazmanız konusunda KOSGEB iş planı örneği içeriğimizde detaylı bir şekilde anlattık. Videolu anlatımın yer verildiği içeriğimizden yararlanarak İş modeli formunu kolayca doldurabilir desteklerden yararlanma şansınızı artırabilirsiniz.

KOSGEB İş Planı Nedir?

İş planı iş kuran girişimcilerin yeni bir iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir. İş planı bir girişimcinin yol rehberidir ve çok önemlidir. İş kurmadan önce araştırma ve planlama, strateji belirleme, mali yardım, yapılacak işin iyice kavranmasında son derecede kullanışlı bir yöntem ve kontrol aracıdır. Özellikle son 20 senedir iş planları hızla değişmektedir. İş planlarının zamanla bağlantılı olarak güncelliklerini yitirmemeleri gerekmektedir.

GÜNCELLENEN haliyle Kosgeb iş planıKosgeb resmi web sayfasından indirdiğiniz “Geleneksel Girişimcilik Destek Programına başvuru formunda II. Bölümde yer alan ”Yeni nesil İş Modeli” boş haliyle 10 adımda doldurulan bir word dosyasıdır.

Bu dosyada boş bırakılmış yerlere ilgili verileri ve bilgileri yazarak oluşturacağınız iş planınız başvuruda bulunabilmeniz için en önemli formunuz olacaktır. Kosgeb iş planı örneği word dosyası artık yeni ismiyle İş modeli Formu olmuştur. Sitemizde yer verdiğimiz boş iş modeli formunu bilgisayarınıza indirerek, bilgilerinizi girerek iş planınızı hazırlayabilirsiniz. İş planı dosyası doldurulmuş olarak bulunmamalıdır. Girişimciye ait kişisel bilgilerin doldurulması nedeni ile dosyayı indirip bilgilerinizi bizzat sizin girmenizi öneririz.

KOSGEB İş Planı Hazırlama 2023 Güncel Maddeler

KOSGEB iş planı 10 bölümden oluşmaktadır. Tüm adımları sırasına göre doğru bilgiler ile doldurmanız gerekmektedir. Adım adım projenizde yapmanız ve dolduranız gereken maddeler aşağıdaki gibidir:

 1. Bölüm: Girişimci ve işletme bilgileri
 2. Bölüm: Müşteri grupları
 3. Bölüm: Değer önerisi
 4. Bölüm: Ulaşım ve dağıtım kanalları
 5. Bölüm: Müşteri ilişkileri
 6. Bölüm: Kilit temel faaliyetleri
 7. Bölüm: Kilit temel kaynaklar
 8. Bölüm: Kilit temek ortaklar ve işbirlikleri
 9. Bölüm: Maliyet yapısı
 10. Bölüm: Gelir Akışından oluşmaktadır.

KOSGEB İş Planı Proje Aşamaları Nelerdir?

KOSGEB merkezleri ile yaptığımız görüşme sonucunda iş planı projesi oluşturma adımları aşağıdaki gibidir:

 • Esnaf öncelikle sisteme giriş yapabilmesi için online olarak KOSGEB kaydını oluşturmalıdır.
 • Bilinmesi gereken bir diğer detay ise KOSGEB kayıt işleminden önce esnafların vergi levhasını ve diğer işlemleri tamamlamış olması yani işletmesinin mevcut olarak kurulu olması gerekir.
 • Hangi destek programına başvuru yapacaksa online olarak e-Hizmetler bölümünden başvuru yapılır. Kobi beyannamesi doldurulur.
 • Kayıt işlemlerinden sonra işletmesi onaylanan girişimcilerin Geleneksel girişimcilik desteklerine başvuru formu doldurması ve başvuru formunda ki İkinci Bölümde yer alan yeni nesil iş modeli plan projesini online olarak doldurması ve KBS sisteminden başvuru formunun onaylatılması gerekmektedir.
 • Onaylanan başvuru formu saha sonra KOSGEB yetkililerinin onayına sunulur.
 • Tüm süreç (Onaylanma ve red işlemleri) yine internet üzerinden online yapılmaktadır.

İş planı oluştururken aşağıda açıklamalarını verdiğimiz bilgiler ve bölümler halinde hazırlayarak iş planınızı oluşturabilirsiniz.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Boş İş Modeli Formu PDF Format 2023 TIKLA İNDİR

KOSGEB geleneksel girişimcilik desteklerinden faydalanabilmek için iş planı ve projenizi hazırlamanız gerekmektedir. Hazırlanan projenin özgün olması desteklerden faydalanabilmeniz için önemlidir.

İş Planı Hazırlama 2023 Güncel İş Modeline İlişkin bilgiler

Kosgeb Başvuru formunun 2. bölümünde 10 ana başlıktan oluşan iş modeli formunda yer alan bilgiler doldurulmalıdır.

Kosgeb İş Planı Nasıl Doldurulur? Video Anlatımı İçerir

KOSGEB İŞ PLANI doldurmak için boş iş planına ihtiyacınız olacak.

BOŞ İŞ PLANI ÖRNEĞİNİ BURADAN İNCELEYİNİZ!

YouTube video

Boş iş planı nasıl doldurulduğunu inceledikten sonra İş modeli formunu nasıl doldurmanız gerektiğini Kosgeb İş Modeli Doldurma 2023 adımlarına geçelim.

2023 yılında hibe desteklerine başvuruda bulunabilmek için Geleneksel girişimci destek programı Başvuru Formu II. Bölüm İş Modeli formunun doldurulması gerekiyor. İş modeli ana hatları ile 10 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümleri doldururken cevap kısmında eğik olarak yazılmış tüm sorulara eksiksiz cevap vermeniz gerekiyor.

Birinci Bölümde Girişimci/İşletme Bilgileri

Birinci bölüm 4 maddeden oluşuyor. KOSGEB iş modeli doldurmaya girişimci işletme bilgilerini doldurmakla başlayın.

Kendiniz, işe ilişkin tecrübeleriniz,( doğum yılı, mezun olunan okullar, destek başvurusunda bulunacağınız işletmenizi faaliyet alanı ile ilgili geçmiş tecrübeleriniz gibi bilgiler olacak şekilde kısaca kendinizi tanıtmanız gerekiyor). Daha sonra;
İşletmeniz ve işletmenizin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi vererek ( işletmede üretilen veya satın mal ve hizmetlere değinin).

İşin mevcut durumu, sermaye yapısı ve sürdürülebilirliği maddesinde işletmenizin piyasadaki durumu, çalışan sayısı, pazar payı gibi bilgileri de içerecek şekilde mevcut durumdan bahsedilmelidir. İşletmem; 250 bin liralık öz sermayeye sahiptir gibi sayısal veriler ile işletmenizin sermaye yapısını anlatmalısınız. Son olarak bu bölümde işletmenin devamlılığını nasıl sağlayacağınıza değininiz.) Örneğin piyasanın güvenini kazanarak ve ürün ve hizmet kalitemizden taviz vermeyerek, muhasebe kayıtlarımızı dikkatli tutarak ve likidite oranımızda borçlanmamızı dengeleyerek, işletmemizin sürdürülebilirliğini sağlayacağız gibi hedef olan bir yaklaşımla devamlılığı nasıl sağlayacağınızı açıklayınız
İş yerinin fiziki özellikleri, konumu ve seçim nedeniniz kısmında işletmenin metrekaresi, kat sayısı, adresi gibi bilgilere yer vermeli bu özellikleri seçme nedenleriniz ( pazara ve tedariklere yakın olması gibi) net ve anlaşılır şekilde işletme fiziki özellikleri hakkında bilgi veriniz.

İkinci Bölüm Müşteri Grupları

Müşteri Grupları Bölümünün Doldurulması: Bu bölüm de hizmet sunduğunuz tüm müşteri gruplarını tanıtın.

Müşterileriniz kimlerdir? Her bir müşteri grubunu ayrı ayrı tanımlayınız (yaş, bölge, cinsiyet, gelir durumu gibi ayırt unsurlar dikkate alınarak her bir müşteri grubu ayrı ayrı tanımlanmalıdır).

Üçüncü Bölüm Değer Önerisi

Değer önerisi iş modelinin üçüncü ve en önemli bölümü: Bu bölümde müşterilerinize sunduğunuz mal ve hizmetlerin neler olduğunu, adlarını, tek tek yazmalı daha sonra bunları müşteri gruplarında belirttiğiniz hangi gruplara sunduğunuzu açıklamalı ve sunmuş olduğunuz ürün hizmetle bu müşterilerin hangi ihtiyaçlarını ya da sorununu nasıl giderdiğinizi, bir başka ifade ile nasıl bir değer (marka) yarattığınızı belirtmelisiniz.

Bu bölümde ayrıca rakiplerinizden bahsedin Rakiplerinize göre üstün ve zayıf yönlerinizi karşılaştırmalı bir şekilde açıklayın. Yani rakiplerinizden sizi ayıran farkı anlatın. Önemli bir ipucu verecek olursak; Burada sizinle aynı alanda faaliyet gösteren rakiplerinizden isim vererek bahsetmeniz daha yerinde olacaktır. Kendimize rakip tanımıyoruz vb. ifadelerden kaçının. Hayatın gerçekliğinden uzak ve yanıltıcı söylemlerden kaçınarak, kendi değerinizi doğru ifadeler ile tanıtın. Unutmayın ki bir firma ürettiğiniz ürün ve hizmetle aynı ürün veya hizmeti üretmese bile aynı ihtiyacı karşılayabiliyorsa o firma sizin rakibinizdir.

Değer Önerisi: Değer önerisi, müşterilerinize sunduğunuz ürün ve hizmetlerdir.

Müşteri grupları bölümünde belirttiğiniz her bir müşteri grubu için sunduğunuz ürün ve hizmetler belirtilmelidir.
Müşterilerin sunduğunuz ürün ve hizmetlere neden ihtiyaç duyduğunu ve müşterilerinizin hangi sorunlarını giderdiğinizi açıklayınız.
Rakipleriniz kimlerdir? Değer önerinizi, rakipleriniz ile işletmenizi mukayese ederek değerlendiriniz.

Dördüncü Bölüm Ulaşım/Dağıtım Kanalları

Ulaşım/Dağıtım Kanalları: Sunduğunuz ürün ve hizmetleri müşterilere nasıl ulaştırıyorsunuz (doğrudan, dolaylı, toptan perakende, mağazadan, internet vb.).

Bu bölümde sunmuş olduğunuz hizmet ve ürünü hangi yollarda müşteriye ulaştıracaksınız sorusuna yanıt vermelisiniz. Yani ürünü doğrudan, dolaylı, toptan perakende, mağazadan, internet hangi yolla ulaştıracaksınız bunun detaylarını yazmalısınız.

Beşinci Bölüm Müşteri İlişkileri

Müşteri İlişkileri: İlk iletişimi nasıl kuracaksınız, nasıl müşteri kazanacaksınız, yeni ürün ve hizmetlerinizi nasıl tanıtacaksınız, bu soruların yanıtlarını vermelisiniz. Garanti gibi satış sonrası hizmetlerinizden bahsetmeli, geri bildirim ve müşteri değerlendirmelerini toplamak için telefon yüzyüze iletişim, dıjıtal iletişim sosyal medya yöntemlerinden hangisi uyguladığınızı da açıklamalısınız.

Müşteri grupları bölümünde belirttiğiniz her bir müşteri grubu ile nasıl iletişim kuruyorsunuz?
Yeni müşteri kazanma ve tutundurma yöntemlerinizi anlatınız.
Ürün/hizmet tanıtımı, sunumu ve satış sonrasında hangi araçları kullanıyorsunuz (broşür, internet sayfası, sosyal medya, telefon vb.)

Altıncı Bölüm Kilit Temel Faaliyetler

Kilit (Temel) Faaliyetler: Ürün/hizmeti oluşturmak, dağıtmak ve kazanç sağlamak için yaptığınız kilit (temel) faaliyetler nelerdir? (Üretim/hizmetin başlangıcından, müşteriye ulaştırılması ve satış sonrası sağlanan hizmetler dâhil tüm süreç aşamalarını ve varsa gerekli ruhsat, izin vb. belirtiniz)

Burada ürün veya hizmetin başlangıcından, müşteriye ulaştırılması, ve satış sonrası sağlanan hizmetler dahil olmak üzere tüm aşamaları ayrı ayrı belirtin. Ama asıl önemlisi.. Olmazsa olmazlarınız.. Yani işyerinizin kapısını açtıktan sonra ürün ya da hizmetinizi müşteriye ulaştırana kadar ki tüm süreçleri düşündüğünüzde sizi siz yapan, farkınızı ortaya koyan, Kilit faaliyetiniz nedir? Faaliyetinizin ana konusu nedir? Sanayi sicil belgesi, sicil gazetesi, imza sirküleri gibi, tüm gerekli ruhsat izin gibi belgeleri bu alana doldururken detaylandırmalısınız.

Yedinci Bölüm Kilit (Temel) Kaynaklar

Kilit (Temel) Kaynaklar: Bu bölümde kilit temel faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan personel, makine sermaye, arsa, gibi tüm kaynakları yazın. Kaynakların Kosgeb destekleri ile alınıp alınmayacağının, bir önemi olmadığını unutmayın. Yine elinizde ki tüm kaynaklarınızı düşündüğünüzde sizi siz yapan, farkınızı ortaya koyan, kilit kaynaklarınız nelerdir, Yine bu bölümde işyerinizde çalışan veya çalışacak olan tüm personelin görevleri hakkında kısaca bilgi vermelisiniz.

Kilit (temel) faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynaklar (personel, makine, sermaye, teknoloji, arsa, bina.) nelerdir?

İşletmenizde çalışan/çalışacak personel ve görevleri hakkında bilgi veriniz.

Sekizinci Bölüm Kilit (Temel) Ortaklar/İşbirlikleri

Kilit (Temel) Ortaklar/İşbirlikleri: Bu bölümde şayet varsa işbirliği yaptığınız kişi kurum ve firmalar ile ne tür işbirliği ve ortaklıklar yürüttüğünüzü kısaca açıklamalısınız. Tedarikçilerinizin kimler olduğunu ve bu tedarikçileriniz ile ne tür bir tedarik süreci yürütmekte olduğunuza, ürün veya hizmetinizi müşteriye ulaştırırken, kimlerle nasıl işbirliği yaptığınıza, reklamlarınızı yaparken hangi ortakla nasıl çalıştığınıza, ve buna benzer varsa diğer işbirliklerinize bu bölümde yer verin.

Tedarikçilerinizden isim vererek bahsetmenizi tavsiye ederiz. Unutmayın ki sizi rakiplerinizden ayıran özelliklerinizi sağlamak için işbirliği yaptığınız, olmazsa olmaz bir kilit ortağınız varsa bunu özellikle belirtmelisiniz.

Ürün/hizmet sunum sürecinde işbirliği yaptığınız kilit (temel) kişi/kurum/firmalar kimlerdir?
Tedarikçileriniz kimlerdir?

Dokuzuncu Bölüm Maliyet Yapısı

Maliyet Yapısı: Burada cevaplamanız gereken toplam 4 şık bulunmaktadır. İlk ikisi tablodan oluşmaktadır. buradaki tablolarda hazır olarak verilen gider başlıkları var. Bu başlıklarda bir değişiklik yapmayın. Sadece işletmeniz ile ilgili alanları doldurun. Dikkat etmeniz gereken nokta ilk tabloda ki giderler, ikinci tabloda ki kaynaklar tarafından karşılanabiliyor olmalıdır. Aksi halde finansman sorunu ile karşı karşıyasınız demektir.

Bu bölümde tablolardan sonra gelen üçüncü kısımda ürün ve hizmeti oluşturmak, dağıtmak ve kazanç sağlamak yaptığınız makine alımı, işyeri kiralanması, hammadde alımı, fuarlara katılım, nakliye gibi en önemli maliyet unsurlarından kısaca bahsetmelisiniz.

Dördüncü kısımda ise Kosgeb desteği alana kadar yada almama durumunda işletme sermayesi, makine techizat alımı vb. haller için finansman ihtiyacınızı nasıl karşılayacağınızı açıklamalısınız. Unutmayın! Destek başvurusunda bulunmanız size destekten yararlanma garantisi sağlamamaktadır. Her zaman beklenmedik durumlara karşı bir B planı yapmalısınız.

İşinizi kurmak için katlandığınız maliyetler nelerdir?

BAŞLANGIÇ YATIRIM GİDERLERİ TUTAR (TL)

 • İşletme kuruluş giderleri
 • Arazi/proje/bina-inşaat/tadilat giderleri
 • Makine ve teçhizat giderleri
 • Tefrişat giderleri
 • Taşıma, sigorta, montaj giderleri
 • İthalat ve gümrükleme giderleri
 • Lisans giderleri
 • Diğer giderler
 • TOPLAM (TL)

Başlangıç yatırım giderlerinin kaynağını belirtiniz

BAŞLANGIÇ YATIRIM GİDERLERİNİN KAYNAĞI TUTAR (TL)

 • Özkaynak Kullanımı
 • Şahıslardan Alınan Borçlar
 • Banka Kredisi
 • Diğer (Belirtiniz:…) TOPLAM (TL)

Ürün/hizmeti oluşturmak, dağıtmak ve kazanç sağlamak için yaptığınız en önemli maliyet unsurları nelerdir?

İşletmenizin gelir-gider dengesi kurulana kadar finansman ihtiyacınızı (işletme sermayesi, makine-teçhizat alımı ve benzeri durumlar için) nasıl karşılayacağınızı, KOSGEB desteği başvuru, değerlendirme ve ödeme sürelerini de dikkate alarak; açıklayınız.

Onuncu Bölüm Gelir Akışı

Kosgeb İş Modelinde Gelir Akışı Bölümünü Doldurun: Bu bölümde gelir modelinizi nasıl kurguladığınızdan bahsetmelisiniz. Örneğin; ürün ve hizmet satışı, komisyon, üyelik reklam alma, gelir ortaklığı gibi gelir kalemlerinden hangilerinden para kazanacağınızı detaylı olarak açıklamalısınız. Ürün/hizmetlerinizin fiyatlandırmasını nasıl yaptığınızı açıklarken bu ürün veya hizmeti üretmek için hangi maliyetlere katlandığınızı ve toplam maliyet üzerinden nasıl bir fiyatlandırma yapacağınız belirtin.

Örneğin maliyetlerinizi üzerine yüzde kaç kar marjı koyarak satışa sunacağınızı yazmalısınız satış fiyatını nasıl belirleyeceksiniz bu konuya yer vermelisiniz. Daha sonra müşteriniz ödemeleri hangi yolla yapıyor sorusuna yanıt olarak nakit, taksitli, kredi kartı gibi yöntemlerden hangilerini kullanıyor bunları açıklamasınız.

 • Gelir modeliniz nedir? (Nereden para kazanacaksınız? Ürün/Hizmet satışı, komisyon, üyelik, reklam alma, gelir ortaklığı vb.)
 • Ürün/hizmetlerinizin fiyatlandırmasını nasıl yaptığınızı açıklayınız.
 • Müşterileriniz ödemelerini hangi yolla yapıyor? (nakit, taksitli, kredi kartı vb)

Bu sorunun ardından karşımıza iki tablo geliyor. İşletme gelirleri ve işletme giderleri tablosunu doldururken, ilk ayı işletmenizi kurduğunuz ay olarak hesap etmeniz gerekiyor.

Kosgeb İş Planı Nasıl Hazırlanır? 2023 (Basit Yöntem)Pin
Gelir Gider Tablosu Gelir Akışı

Yukarıda ki tabloda Kosgeb iş modeli doldurma formatının işletme gelir ve giderleri yer almaktadır. Bu tabloyu doldururken birinci ay işletmenizin kurduğunuz ay olacak şekilde verileri girin. Tüm kalan aylar doldururken de geçmiş ay için gerçekleşmiş veriler, gelecek aylar için de tahmini verileri kullanın. PDF olarak bilgisayarınızı indirin ve işletmenizin gider ve gelir analizini bu forma doldurun.

Örneğin işletmenizin kuruluş tarihi itibariyle 7. ayında bu formu dolduruyorsanız, ilk yedi ay için gerçekleşen gelir ve gideri tabloya yazın. Geriye kalan aylar için se tahmini gelir ve gider beklentilerinizi yazmalısınız. Aynı şekilde tahmini fiyat artışını düşünerek ikinci yıl toplamını da yazmayı unutmayın.

İşletme gelirleri tablosunda müşteriye sunulan tüm ürün ve hizmetleri ürün ve hizmetin adıyla birlikte her biri ayrı satırlarda olacak şekilde belirtmelisiniz.

Tablolarda tüm aylarla birlikte birinci ve ikinci yıl toplamlarını da yazmayı ihmal etmeyin.

Bu içeriğimizde sizlere hem Geleneksel girişimci desteğinden hem de İleri girişimci desteğinden faydalanmak için doldurmanız gereken iş modeli hakkında detaylı bilgileri anlattık. Kosgeb tarafından sağlanan tüm destek işlemleri tamamen ücretsiz ve aracısız olarak yapılmaktadır.

Hem Geleneksel girişimci desteğinden hem de İleri girişimci desteğinden faydalanmak için doldurmanız gereken İŞ MODELİ FORMUNA ulaşmak için yukarıdaki linke tıklayınız.

Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1