KOSGEB 1 ve 2 Performans Dönemi Nedir? 2023 Destek Programları

KOSGEB 2023 yılında da girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Girişimcilik destek programı adı altında verilen destekler yıl sonunda sona ereceğinden, yeni yılda girişimcilere yönelik uygulanacak destek programı Girişimciliği Geliştirme Destek Programı olarak adlandırıldı. Hazırlanan mevzuata göre bu desteklerin miktarları ve destek konuları değişiklik göstermektedir..

KOSGEB tarafından verilecek yeni destekler 1 ve 2 performans periyoduna göre ayrılmaktadır. Performans desteği kapsamında verilecek desteğin miktarı da belirlendi. Yeni dönemde verilecek desteklerle ilgili tüm detayları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

KOSGEB, yatırım yapmak ve kendi işinin patronu olmak isteyenlere finansman anlamında destek veren önde gelen kurumlardan biridir. Kurum birçok alanda destek sağlamaktadır.

Bu desteklerin başında girişimciler için özel olarak hazırlanmış destek programları gelmektedir. Bu anlamda verilecek destek miktarı 2023 yılında 370 bin liraya kadar destek sağlamıştır. Destek alabilmek için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılmak gerekiyor.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Pin
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’ nın amacı, girişimci ve yatırımcıların iş kurmalarının ve kendi işlerinin patronu olmalarının sağlanması, bunun yanı sıra kendilerini bilgi ve beceri konusunda geliştirmeleri, iş planları ve örnek iş modelleri oluşturmalarının sağlanması, sektörde bulunan diğer firmalar ile rekabetin var olması ve bu rekabet şartlarında işletmelerinin varlıklarına devam edebilmeleri, yeni kuruldukları ve kar elde etmeleri bir yana hayata tutunmalarının bile zor olduğu dönemlerde varlıklarına devam etmelerinin sağlanmasıdır.

Bu anlamda sürdürülebilirliği artırmak amacıyla yeni işletmelerin kurulmasına öncülük edilmektedir. Bu başlık altında girişimcilere ödenen desteklerin başlıkları ve miktarları farklılık göstermektedir.

Geleneksel girişimcilere 60 bin TL, ileri girişimcilere ise 360 bin TL destekleme ödemesi verilecektir. KOSGEB tarafından hazırlanan programda verilecek olan desteklemelerin hangi alanlarda kullanılacağı belirlenmiştir. Kuruluş desteği, performans desteği, danışmanlık ve destek koçluğu gibi başlıklar altında tutarları değişen destekler verilmektedir.

İçeriğimizde performans desteği ile ilgili detaylardan bahsedeceğiz. Sağlanacak performans desteği de dönemlere göre değişiklik göstermektedir. KOSGEB, geçtiğimiz yıl 300 bin TL hibe vereceği sektörleri açıkladı.

1 ve 2 Performans Dönemleri Nelerdir?

Performans destekleri, KOSGEB tarafından verilecek desteklerin alt başlıkları arasında yer almaktadır. Destek miktarları dönemlere göre değişiklik gösterecektir. Aşağıdaki tablo performans dönemleri için verilecek destek miktarlarını göstermektedir.

performans desteğiPin
Performans Desteği

Hem Gelişmiş girişimcilik hem de geleneksel girişimcilik destekleri tabloda bu konuya atıfta bulunmaktadır. Verilecek performans desteği, işletmelerin kuruluş ve kuruluş aşamasından sonra performansına göre verilecek desteği ifade eder.

Geleneksel ve ileri düzey girişimcilere verilecek kuruluş desteği 5 bin TL iken, sermaye şirketi statüsünde faaliyet gösteren işletmelere verilecek destek tutarı 10 bin TL’dir.

 • 1.performans dönemi olarak tabir edilen durum, verilecek olan destek programının başlangıç tarihi esas olmak üzere 1. yılın sonuna kadar geçen süreyi kapsamaktadır. 
 • 2.performans dönemi ise birinci performans döneminin bitiş tarihi esas alınmak sureti ile ikinci yılın sonuna kadar olan süreyi kapsamaktadır.
 • Verilecek olan destek tutarları prim günlerine göre belirlenmektedir. Ayrıca en az prim günü olan 180 güne ulaşan işletme sahiplerinin 1. dereceden şehit yakını, engelli, kadın, gazi ya da genç olmaları durumunda verilecek olan performans desteklerine ek olarak 5 bin TL daha verilmektedir.

Prim günlerine göre ilk dönem için verilecek azami performans desteği tutarı 20 bin TL’dir. Asgari tutar 5.000 TL’dir. Asgari prim gününe sahip olanlara verilecek 5 bin TL’lik girişimci desteğine yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmaları halinde 5 bin TL eklenecek ve destek tutarı 10 bin TL olacaktır.

Performans Dönemi Destek Tutarları Ne Kadar?

KOSGEB tarafından geleneksel ve ileri düzey girişimcilere verilecek performans desteği tutarları karşılıksız hibe olarak verilmektedir. Verilecek hibe tutarları primlere göre verilir.

Performans Dönemi Destek TutarlarıPin
Performans Dönemi Destek Tutarları

1.dönem için verilen destek tutarları aşağıdaki gibidir:

 • Prim günü 180 ile 539 olan işletmelere 5.000 TL
 • Prim günü 540 ile 1079 olan işletmelere 10.000 TL
 • Prim günü 1080 ve daha fazla olan işletmelere ise 20.000 TL hibe verilmektedir.

2.dönem için verilen destek tutarları aşağıdaki gibidir:

 • Prim günü 360 ile 1079 olan işletmelere 5.000 TL
 • Prim günü 1080 ile 1439 olan işletmelere 15.000 TL
 • Prim günü 1440 ve daha fazla olan işletmelere ise 20.000 TL hibe verilmektedir.

Mevzuatta bu prim günleri için verilecek olan hibe tutarları ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Prim gün sayılarının hesaplanmasında performans dönemlerinin başladığı günler de hesaplama dahilinde olmaktadır. Ancak performans dönemine ait olarak verilecek hibe desteklerinde son güne denk gelen ay hesaplamaya dahil edilmeyecektir.  

Performans destekleri için kurum tarafından aşağıdaki ödeme evrakları talep edilmektedir. 

 • İşletmeye ait olan Sosyal Güvenlik Kurumu’ na herhangi bir borç olmadığını gösteren yazı
 • Destek için kurumdan da temin edilebilecek olan ödeme talep formu 
 • Destek alınmak için başvurulacak olan performans dönemine ait olan Sosyal Güvenlik Kurumu tahakkuk fişleri
 • Ayrıca uygulama birimi tarafından alınacak olan işletmenin herhangi bir borcu olmadığını gösteren yazı gerekmektedir.

KOSGEB Diğer Destek Unsurları Nelerdir?

Geleneksel girişimci programı dahilinde verilecek olan destekler yine gerçek kişi ve sermaye şirketi statüsünde olarak kurulan işletmelere göre değişiklik göstermektedir. Gerçek kişi statüsü ile kurulan işletmelere verilecek olan hibe tutarı 5 bin TL olurken, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmelere verilecek olan destek tutarı ise 10 bin TL olmaktadır.

Bu anlamda girişimcilere verilecek olan destek tutarları 40 bin TL olurken, engelli, genç, yaşlı, şehit yakınları vs. olanlara verilecek olan 40 bin TL desteğin yerine 10 bin TL daha verilecektir. Böylece bu şahısların alacakları destek tutarları azami olarak 50 bin TL olabilecektir.

 • Kosgeb orta düzey destekleme tutarları 100.000 TL 
 • Kosgeb orta düzey destekleme  tutarları 200.000 TL 
 • Kosgeb yüksek düzey destekleme tutarları 300.000 TL olmaktadır.
KOSGEB Diğer Destek UnsurlarıPin
KOSGEB Diğer Destek Unsurları

İleri Girişimci Programı dahilinde verilecek olan destekler çerçevesinde ise, sanayi faaliyetlerinde makineleşmenin sağlanması, dijitalleşme vb. faaliyetlerin uygulanması hedeflenmektedir. Yukarıdaki girişimci desteklerine ek olarak verilen desteklerin yanında şahıslara yazılım, makine ve teçhizat alımları gibi konularda da destek verilecektir.

Lisanslı olarak yapılacak olan yazılım için 100.000 TL, teknolojiyi hat safhada kullanan işletmeler için 200.000 TL, ayrıca yine yüksek teknoloji çerçevesinde faaliyet göstermekte olan işletmelere verilecek olan hibe tutarı ise 300.000 TL olmaktadır. Danışmanlık ve işletme koçluğu, makine ve teçhizat, yazılım desteği adı altında verilecek olan destek oranları yüzde 75 olmaktadır. 

KOSGEB tarafından girişimcilere ve KOBİ’lere çeşitli başlıklar altında destek verilmeye devam edilmektedir.

KOSGEB Performans Desteği Ne Zaman Verilecek?

Başvuru dönemine ait başvuru ve uygulama işlemleri takviminde belirtilen son ödeme tarihine ait aydan itibaren 24 ay ödemesiz olmak üzere 4 aylık dönemler halinde 6 ay taksitlendirme ile ödenebilmektedir.

Geleneksel Girişimci Performans Desteği Nedir?

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci dereceden şehit yakını olması durumunda her performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL ilave edilir.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
“KOSGEB 1 ve 2 Performans Dönemi Nedir? 2023 Destek Programları” üzerine 2 yorum
 1. Telefon açıyorsun iş varmı diyorsun size hayır yok paket keme işi ben diyorum neden siz sonrasını Z diye değil deniyor

  Yanıtla
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1