GAP DOKAP Yüzde 50 Hayvan Hibesi 2020-2023 Tebliği

25 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete’de 2022 yılında işletmesi en az bir senedir aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş 50 anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli ahır, ağıl yapımı, hayvan barınağı, çadır, makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak yatırımlar için 2022 yılında GAP, DOKAP kapsamında 81 ilde %50 hibe desteği verileceği tebliğ ile yayımlandı. Mevcut hibe desteği için araştırılan GAP DAP DOKAP KOP kapsamındaki iller ile hibeli ahır projeleri 2022 hakkında tüm gerekli koşulları öğrenebilir ve hibe destekleri için GAP DOKAP yüzde 50 hayvan hibesi hakkında bilgi alabilirsiniz.

DOKAP Hibe Desteği 2021-2023

Cumhurbaşkanı kararnamesinde GAP ve DOKAP projeleri kapsamında verilecek olan hayvancılık destekleme oranları ilan edilmiştir. Hayvan yetiştiricilerimize destekleme ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Verilen desteklerden yararlanmak için gereken koşullar vardır. Daha evvel verilen bu desteklerden yararlananlar ile kamu kurumları ve kuruluşları ortakları verilecek olan bu desteklemelerden yararlanamayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. 2021 ve 2023 yılları arasında 81 ilde yapılacak olan hayvancılık yatırımları için %50 oranında destek sağlanacağı ilan edilmiştir.

Ahır/ağıl yapımı ve/veya tadilatına, çadır alımı ve gübre sıyırıcı ve süt sağım makinesi alımlarına 2019-2023 yılları arasında % 50 hibe uygulanacaktır.

 • Projede belirlenmiş olan damızlık erkek hayvan alımlarına ilişkin yatırımı konusunda değerlendirme komisyonu tarafından belirlenmiş olan limite göre %50 oranında hibe verilmekte olup bu destek çadır alımı için verilmektedir.
 • Projede ahır yapımı için de %50 hibe desteği tüm illerde verilecektir.
 • Mevcut inşaat yatırımları hususunda da %50 oranında hibe desteği sağlanmasına karar verilmiş olup sağlanan hibe ahır/ağıl tadilatı ya da yeni inşa edilecek olan kapalı veya yarı açık ve açık sistemli ağıl/ahırlar için verilmektedir.
 • Devlet tarafından verilecek olan hibe projesinde makine, alet ve ekipman alımı için de destek sağlanacaktır.
 • Destek kapsamında belirlenmiş olan üst limit yatırım tutarının %50’si kadar sağlanacaktır.
 • Bu hibe desteği yalnızca hayvancılık için gerekli olan makine, ekipman ve alet alımları için kullanılmaktadır.
 • Ahır ve ağıl yapımı ve tadilatı için inşaat yatırımları kapsamında verilen destekten, koç-teke alımları kapsamında verilen destekten ve makine, alet ve ekipman kapsamında destekten yararlanacak olan kişilerin GAP, DAP, DOKAP ve KOP illerinde yer almaları gereklidir.( önce ki tebliğ’de desteklenen iller 42 ildi artık 81 ilde uygulanmaktadır)
 • Eğer kişiler damızlık boğa alımı için yatırım yapmış ise DAP, GAP ve DOKAP kapsamında belirlenmiş olan illerde, teknik ve coğrafi sıkıntılardan dolayı yapay tohum ulaştırılmamış ise verilmektedir.

DOKAP Destekleri 2022

2022 yılında Dokap desteği almak isteyen yatırımcılar aşağıdaki desteklerden %50 hibe desteği ile yararlanabilirler.

 • İnşaat yapımı Ahır/Ağıl Yapımı ve Tadilatı
 • Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarıdır. 
 • Makine ve ekipman alımları
  • Seyyar süt sağım makinesi
  • Süt soğutma tankı
  • Yem hazırlama makinesi
  • Otomatik suluk
  • Gübre sıyırıcı sistemi

Projeye başvuran kişiler her bir yatırım konusundan bir sefer olmak üzere destek alabilirler. Proje kapsamında verilecek olan tutarlar Genel Müdürlük tarafından İl Müdürlüklerine bildirilecektir. Yapılacak olan yatırım tutarı verilen hibeden fazla ise fazla olan kısmı yatırımcı şahıs tarafından ödenecektir.

GAP DOKAP Yüzde 50 Hayvan Hibesi 2022-2023 TebliğiPin

Proje 5 yıl süre ile devam edecek olup, bütçe yine Resmi Gazete’ de yayınlanacak olan tebliğ ile netleşecektir. Bu anlamda verilecek olan desteklerin amacı bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması, hayvansal üretimde verimliliğin artırılarak kalite standartlarına ulaşılması, mevcut işletmelerin modern hale getirilmesidir.

GAP DAP DOKAP KOP Kapsamındaki İller

Ahır/ağıl yapımı, çadır alımı, süt soğutma makinesi, inşaat yapımı, makine ve ekipman desteği, damızlık boğa, tele alımlarına 2019 ve 2023 yılları arasında GAP DAP DOKAP KOP kapsamında 81 ile %50 hibe desteği uygulanacağı açıklanmıştır. Daha önce 41 ile verilen destekler 2022 yılında açıklanarak 81 ile desteklerine devam etmektedir.

TKDK kapsamında da hayvancılık hibeleri verilmektedir. TKDK kapsamında hayvancılık hibeleri verilen iller hakkında bilgi alabilir ve belirtilen listede yaşadığınız şehir var ise sizlerde bu hayvancılık hibelerinden yararlanabilirsiniz.

Hibelerden Kimler Yararlanabilir?

Bakanlık tarafından verilecek olan hibelerden yararlanabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olunması gerekiyor.

 • Hibe destek programından yetiştiricilerimiz 2021 ve 2023 yılları arasında toplamda 5 yıl yararlandırılacaktır. 
 • İşletmelerin en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olmaları gerekmektedir.
 • İlgili bakanlık kayıt sistemine kayıt olan yetiştiricilerimiz bu desteklemelerden yararlanabilecektir.
 • Hibe desteklerinden yararlanabilmeleri için işletmelerin sahip olmaları gereken hayvan sayıları bulunmaktadır. Büyükbaşlar için 10 ila 50 baş arası, küçükbaşlar için 100-200 baş hayvan kapasiteli yeni yerleşim alanlarının yapılması ve var olan alanların tadilatları, damızlık boğa ve teke alımları, alet, ekipman ve makine alımları gibi konularda destek verilecektir.
 • Daha evvel bu kapsamda desteklemelerden yararlananlar 2021 ve 2023 yılları için başvuru yapamayacaktır.
 • Belirlenen tarihlerde başvuru yapan gerçek ve tüzel kişilerin yapılacak olan yatırımlardan yararlanabilecektir.
 • Ancak bu konuların her birinden yalnızca bir defaya mahsus olarak yararlanabilirsiniz.
 • Başvuru özel şartları bakanlık tarafından belirlenecek olup bu şartlar bölgesel farklılara göre değişiklik gösterecektir.
 • Yatırım tutarları Bakanlık tarafından belirlenmektedir.
 • Yatırım desteği verilmesi sonucu kalan tutarlar yatırımcı tarafından bizzat karşılanır.

GAP DOKAP Hibe Oranları Ne Kadar?

2021 ve 2023 yılları için GAP ve DOKAP kapsamında verilecek olan destekleme oranları Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır. Destek verilecek olan konular ağıl ve ahır yapımı, mevcut ahır ve ağılların tadilatı, yapılacak olan yeni hayvan alımları, damızlık boğa, koç ve teke alımları, makine ve ekipman alımları, gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağma makinesi alımlarında uygulanacak olan hibe oranı yüzde 50 olmaktadır.

 • 385.000,00 TL Büyükbaş Ahır İnşaatı ve Makine Alımı için %50 hibe olarak 192 Bin 252 TL,
 • 200.000,00 TL Küçükbaş Ağıl İnşaatı için %50 hibe olarak 100 Bin TL’dir.

Destek sağlandıktan sonra şayet, Örneğin; yetiştirici daha büyük kapasiteli bir ahır yapmaya karar verirse, destek tutarı dışında kalan tutarları kendisi tarafından karşılanacaktır.

Projelerin Sağladığı Yararlar

 • Sadece hayvan alımlarına yönelik olarak değiş, hayvan barınaklarının yapılması amacıyla da destek sağlanıyor.
 • İnşaat yatırımları için verilecek olan hibe oranı yüzde 50 olurken bu destek 49 kapasiteli büyükbaş, 200 baş kapasiteli küçükbaş barınakları yapılması amacı ile verilmektedir.
 • Ancak daha fazla kapasiteli ahır ve ağıl inşa etmek isteyenlerin diğer yatırım maliyetlerini kendileri karşılamaları gerekiyor.
 • Zaten var olan hayvan barınaklarının Avrupa Birliği standartlarına sahip olması ve bu sebeple yaşanan hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
 • Hayvanlara daha uygun yaşam alanları sunulurken alınan makineler ile yapılacak olan işlemler daha kolay olacaktır.
 • Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan meraların küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde kullanılması sağlanacaktır.
 • Küçükbaş üretimine destek verilmesi ile et üretimi konusunda büyükbaş hayvancılığı yapılan baskı azaltılacaktır.
 • Akrabalık bağlarına dayanan yetiştirmeden kaynaklanan olumsuz etkenler ortadan kaldırılacaktır. 

Başvurular Nereye Yapılacak?

Bu kapsamda geçen yıl da yetiştiricilerimiz için destek sağlandı. Bakanlık tarafından 2022 yılı için henüz destek tutarları ve başvuru tarihleri ilan edilmiş değildir. Tarihler açıklandığında sitemiz üzerinden gerekli duyuruları yapacağız.

 • Ancak başvurular İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri‘ ne yetiştiricilerimiz tarafından yapılacak olan şahsi müracaatlar ile alınmaktadır.
 • Canlı hayvan destekleme başvuruları İl Müdürlükleri kanalı ile alınmaktadır.
 • Bu desteklerden yararlanmak için gerçek ya da tüzel kişi olmak gerekiyor.
 • Bakanlık tarafından ilan edilen şartları taşıyanlar başvurularını bir dilekçe yardımı ile yapacaklar.
 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmaları zorunlu olan yetiştiricilerimiz sahip oldukları arazileri gösteren belgeleri de başvuru formuna ekleyerek elden teslim etmelidir.
 • Bakanlık tarafından başvurular incelenecek olup, karar yetiştiriciye iletildikten sonra başvuru sonuçları Bakanlık’a gönderilecektir.
 • Ayrıca bu süreçte yerinde inceleme de yapılmaktadır.
 • Bakanlık evrakların tam olup olmadıkları inceleyecek ve herhangi bir eksilik görülmemesi durumunda ödemelerin yapılması amacı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü‘ ne gönderilecektir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Desteklemelerden yalnızca başvuru yapan kişiler faydalanabilecektir. Bakanlık tarafından başvuru için belirlenmiş evraklar bulunmaktadır. Belirtilen illerde ikamet eden ve yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz şartları karşılayan kişiler DAP, GAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde verilen hibe desteklerinden faydalanabileceklerdir. Başvuru yapılacak yerler şu şekilde olmaktadır;

 • Makine, alet alımı ve inşaat için yatırım yapacak olan işletmeciler; yatırım yapılacak olan bölgede bulunan İl Müdürlüğüne, 
 • Çadır alımları için İl ve İlçe Müdürlüklerine, 
 • Belirtilen üç alanda da yatırım yapacak olan yetiştiriciler İl Müdürlüğüne başvuru yapacaklardır.

Başvurular her yıl 1 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında yapılmaktadır.

Başvurular belirlenen tarihler arasında yatırım yapılacak olan alanlara göre İl ya da İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır. Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından gerekli görülür ise başvuru tarihleri uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Bunun yanı sıra 2022 yılı içerisinde gerekli görülmesi halinde tekrar bir başvuru imkanı olabilir. Bu sebeple yetiştiricilerin sürekli olarak takipte kalmaları gereklidir. Eğer yatırımcılar başvuru yapmış ancak destekleme için onay aldığı halde vazgeçer ise bir sonraki başvuruda şahsına eksi puan olarak yansıyacaktır. Başvuru için talep edilecek olan belgeler Bakanlık tarafından belirlenecek olup uygulama rehberi aracılığı ile kişilere ulaştırılacaktır. Belirlenen karar kapsamında Bakanlık tarafından verilen desteklemelerden Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ortak olan kişiler faydalanamayacaktır.

GAP DOKAP Hayvan Hibesi Almak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bakanlıkça belirlenen başvurular için ikametgah adresinizde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekmektedir.

 • Bakanlığın ilgili sistemlerine kayıt olduğunuzu gösteren belgeler (Türkvet, ÇKS, Koyun Keçi Kayıt Sistemi vb.)
 • GAP, KOP, DOKAP ve DAP kapsamında verilecek olan hibelerden yararlanmak istediğinizi ifade eden bir dilekçe
 • Sahip olunan arazi varlıklarına dair belgeler (Tapu belgesi, kira kontratı)

Ödemeler Ziraat Bankası Tarafından Yapılacak

Bu kapsamda verilecek olan destekleme ödemeleri Ziraat Bankası tarafından yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından projeleri desteklemek amacı ile 2021 ve 2023 yılları arasında bütçe ayrılmaktadır. Bu bütçe doğrultusunda yetiştiricilere verilecek olan destek tutarları hesaplarına aktarılmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası’ na destekleme tutarlarının %0,2′ si oranında hizmet karşılığı komisyon ödenmektedir.

Yetiştiricilerimizin destekleme ödemelerini ahır yapımları için 18 ayda kullanması gerekmektedir. Yetiştiricilerimizin projeleri her yıl teftiş edilmekte olup hibelerin ne yönde kullanıldığı da denetlenmektedir. Şayet yetiştirici tarafından projeye uygun çalışmalar yapılmazsa ya da aksaklıklar meydana gelirse müfettişler tarafından gerekli uyarılar yapılabilir ya da cezai işlem uygulanabilir.

Hibe Desteğinden Yararlanmak İçin Gerekli Koşullar

Destekleme hakkında verilen kararnamede belirtilen koşullar neticesinde hibeden faydalanmaya hak kazanan çiftçilere sözleşmede belirtilen tarih içerisinde işletmelerini kurmaları halinde destek verilmektedir. Ahır yapımı veya tadilatı için yatırım yapacak olan çiftçilerin kuracakları işletmenin kapasitesi de bu hususta önemli olacaktır. Destekten faydalanmak için şu koşulların sağlanması gereklidir.

Yapılacak olan yatırımlar ile ilgili görevlendirilecek olan kişiler tarafından denetlenecektir Belirlenen koşullar desteklemenin sağlanacağı bölgeye göre Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Yatırımcılar her bir hibe konusundan yalnız bir defa faydalanabilecektir.

2022 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

 • EN AZ BİR YILDIR AKTİF OLMAK
 • ÇKS belgesine sahip olmak
 • Gerçek ve tüzel kişi olmak
 • Bakanlık tarafından oluşturulmuş hayvan kayıt sistemi olan Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı hayvanların olması (hayvan kayıt sistemi)
 • Var olan hayvanların en az 1 yıldır bakanlığın ilgili sistemlerine kayıt edilmiş olması
 • En az 10, en fazla 50 anaç sığır
 • En az 100, en fazla 300 baş anaç koyun ve keçi kapasiteli,
 • Alım ve satım işlemlerinin eş, anne, baba, kardeşler arasında yapılmaması
 • Bakanlık ya da diğer kurumlar tarafından verilen hibelerden daha evvel yararlanmamış olmak
 • Yatırımın yapılacağı ilin proje kapsamında yer alan iller içinde bulunması gerekiyor.

Yeni inşa edilecek olan ahırlar Doğu Anadolu Projesinde ve Doğu Karadeniz Projesinde kapalı ya da yarı açık sistem olarak, Konya Ovası Projesi ve Güney Doğu Anadolu Projesinde ise açık ya da yarı açık sistem olarak uyarlanacaktır. İnşa edilecek olan ağıl tiplerine İl Müdürlükleri karar verecektir. İnşaat yatırımları kapsamında hayvan kapasitesine göre yeni ahır-ağıl yapımına, yem deposu, süt sağım odası, soğutma sistem odası, silaj çukuru, küçükbaş yıkama ünitesi ya da bunlardan herhangi birinin tadilat işlemlerini içine almakta olup bakıcı evi, arazi düzeltme gibi desteklemeler konuya dahil değildir. 

Hibe Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

Yatırımcılar desteklemeden faydalanmak için hak kazanmış ise bir dilekçe yardımı ile birlikte İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapmalıdır. Daha sonra Bakanlık tarafından yetiştirici hangi konularda yatırım yapmış ise işletmeye bu destek getirilir.  Hayvan alımları için fiyatlar değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir ve Genel Müdürlük tarafınca ilan edilen tutarlarda ve kapasitede alınır. Proje kapsamında uygun görülmüş olan bütçeyi geçmemesi koşulu ile destekten faydalanacak olan işletme sahibi ödemesi yapılmak sureti ile bankaya gönderilir.

Karar kapsamında gerçekleştirilecek olan ödemeler Bakanlık tarafından ayrılmış olan bütçeden yatırımcılara verilmektedir. Ödemeler Banka aracılığı ile yapılmakta olup destekleme tutarının %0,2’si hizmet komisyonu kapsamında bankaya verilir.

DAP, GAP, DOKAP, KOP kapsamında illere verilen destekler ve destekleme koşulları 2022 yılı için bu şekildedir. Yatırımcıların başvuru tarihlerinde ilgili yerlere başvuru yapmaları gereklidir.

GAP DOKAP Yüzde 50 Hayvan Hibesi 2020-2023 Tebliği yürürlükten kaldırılmış olup, yerine ‘Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar” 21 Mayıs 2021 tarihli 31487 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

3999 Sayılı karar kapsamında Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılacak ahır, ağıl inşaatlarında, çadır alımı ve makine ekipman alımları için %50 hibe desteği 81 ilin tümünde sağlanacak şekilde güncellenmiştir.

Devlet destekli ahır yapımı 2022 %50 hibe desteğinin tüm detayları içeriğimizde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Hibeli Ahır Projeleri 2022

GAP DAP DOKAP KOP ile TKDK mevcut olan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, kalitenin arttırılması ve hayvansal üretimde verimliliğin yükselmesi adına hayvancılıkta ahır ve ağıl yapımı, maline ve ekipman alımları adına hibe ve destekler vermektedir. TKDK 42 ilde, GAP DOKAP ise 81 ilde projelere hibe desteklerine devam etmektedir.

2022 yılında hibeli ahır projelerinin bir diğeri olan TKDK geri ödemesiz hayvan hibesi hemen bilgi alarak örnek projeleri inceleyebilirsiniz.

Verilen oy post
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

1