Boşanan Kadın Babasının Maaşını Alabilir mi? 2023 Yılı Şartlar Nelerdir?

Boşanmış Kadın Babasının Maaşını Alabilir mi? Devlet, babası vefat edip boşanmış kadınlara maddi sıkıntı yaşamamaları için yardım ediyor. Bu yardımlardan biri de babasının maaşının bir kısmının verilmesidir. Bu durumdaki milyonlarca kadın babalarının maaşını alabilir mi? Tüm bilgileri detaylandırdık.

Boşanan Kadın Babasının Maaşını Alabilir mi?

Devlet tarafından eşlerinin boşanması ile dul kalan kadınlara yetim aylığı ödenir. Ancak bu maaşı ödeyebilmek için annesinin aldığı dul aylığına ne kadar maaş bağlanır.

Eşinden Boşanan Kadın Devletten Maaş Alabilir mi?

Boşanmış veya dul kadınlara sağlanan faydalar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla vefat eden kadınlara ve çocuklarına maaş ödenmektedir. Bu durumu yaşayan kadınlar devletten yetim ve dul aylığı almaktadır. Bu aylığa ölüm aylığı da denilmektedir. Bu emekli maaşından yararlanmak için Sosyal Hizmetler sayfasından bilgi alarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Boşanan Kadın Babasının Maaşını Alabilir mi?

Evet. Boşanmış bir kadın babasının maaşını alabilir. Maaş hem ölen eşten hem de anne ve babadan alınabilir. Boşanan kadının babasını alabilmesi için babasının hayatta olmaması, yani vefat etmiş olması gerekir. Babaları sağ ve iyi olanlar babalık aylığı alamazlar. Babası vefat etmiş ve kocasından boşanmış kadınlar babalarının emekli maaşı alabilirler, buna dul aylığı denir.

Kadınların 3 maaş hakkı vardır. Emekli SGK’lı kadın, ölen kocasından Bağkur’dan maaş alabildiği gibi, aynı zamanda babasının emekli olup vefat etmesi durumunda kocasından boşandığında kalan maaşını babasından alabilir.

Dul maaşı, sadece kadınlara verilmez. Ölen kadın sigortalının, kocasına da ölüm maaşı bağlanır.

Dul aylığı alabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Sigortalının ölüm tarihi ve sigortalılığının SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı üyesi olup olmadığı da önemli faktörlerdir. Ölen sigortalı anne veya baba ile eşi aynı statüde ise en yüksek emekli bağlanarak tek maaş alınabilir. Eşlerinden anlaşma ile ayrılan bekar kız ve erkek çocuklara dul aylığı verilir.

Bu aylıktan yararlanabilmesi için eşinden anlaşmalı olarak boşanması ve muhtaç olduğunu ispat etmesi gerekir. Bu aylık, eşinden anlaşma ile boşandığı anlaşılan kişiden kesilir. Bunun dışında kocasından sözleşmeli olarak ayrılan bir kadın elbette babasının emekli maaşını alabilir. Evli olmadığı sürece emekli maaşı kesilmeyecek. Tüm haklarından yararlanabilir.

Boşanmış bir kadın, babasının maaşını alabilmesi için gerekli şartları sağlamalıdır. Boşanan Kadının Baba Maaşı alabilmesi için şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Boşanan kadının babasının hayatta olmaması yani vefat etmiş olması gerekir.
 • Babası yaşayan ve sağ olan kişiler babalarının emekli maaşını alamaz.
 • Boşanmış kadının babasının maaşını alabilmesi için yine kendisinin emekli maaşının olmaması gerekir.
 • Muhtaç durumda olduğunu ve maaş alabilmesi için SGK’ya başvuruda bulunması gereklidir.

Bu maaştan yararlanamayacak olan kadınlar ise şöyle:

 • Kurumda çalışıp emekli olan ve emekli maaşı alan kadınlar
 • Sigortalı bir işte çalışan kadınlar
 • Yeniden evlenen kadınlar
 • Halen eski eşiyle aynı evde yaşayan kadınlar, boşandıklarında babalarının emekli maaşından yararlanamamaktadır.

Vefat Eden Baba ve Annenin Emekli Maaşını Kimler Alabilir?

Vefat etmiş Baba ve Anne Maaşı alabilecek kişiler şunlardır:

 • Çocuklar
 • Aile bireylerinden anne veya baba.

Bu fonlar hane halkı arasında paylaştırılır. Her ikisi de vefat etmiş, tek çocuk sahibi ve evli değil ise aşağıdaki şartları taşımadıkları takdirde emekli maaşı alabilirler.

Boşanmış Kadınların Baba Maaşı Alabilmeleri İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

SSK veya Bağ-Kur’da çalışan veya emekli olan kız çocuğunun bekar veya dul olması şartıyla yetim aylığı alabilmesi için çocuğun eşinden boşanması ve SGK’dan yetim aylığına ihtiyacı olduğunu beyan etmesi ve başvurması gerekir.

Eşlerinden boşanan kadınların ücretleri bekar ise kız ve oğullarına anne babaları nedeniyle dul aylığı bağlanır. Bu maaştan yararlanmak için eşinden boşanmak ve sigortasız olmak yani muhtaç olduğunu beyan etmek gerekir.

Yetim aylığı almak için eşinden boşandığı anlaşılırsa aylığı kesilir. Ayrıca boşanmış bir kadın kesinlikle babasının emekli maaşını alabilir.

Baba Maaşı Almak için Boşananlar Şikayet 2023 ALO 170

Son zamanlarda babalarının maaşını almak için gizlice anlaşmaları oldukça yaygın hale geldi. Ölen bir eş veya ebeveynden emekli maaşı almak için kağıt üzerinde boşanma vakaları son zamanlarda arttı. Boşanmaya niyeti olmayan ancak yetim aylığı yani babadan kalan maaşı almak isteyenler kağıt üzerinde boşanmaya dayalı yetim aylığı alırlar.

Aynı evde yaşadığı tespit edilen, hileli boşanmış kişiler hakkında dolandırıcılık davası açılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu durumların tespitine müdahale etmekte, hileli boşanan kadınlar hile yapmakla suçlanmakta ve SGK, kadınların beraatine karşı mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam etmektedir.

Hileli boşanmalarda Yargıtay kararları temsil edilerek bu durumların mahkeme kararı ile önüne geçilmesi için yetim aylığı aynı ay içinde otomatik olarak kesilir. Baba maaşı alabilmek için boşanmış kişileri ihbar etmek için Alo 170 aranabilir, kişiler hakkında bilgi verilerek ihbar edilebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu; Emekli maaşı alabilmek için boşanmış çiftler hakkında suç duyurusunda bulunur. Şüpheli çiftler için SGK tarafından soruşturma başlatılır.

Maaş Almak için Anlaşmalı Boşanma Cezası 2023 Güncel Tutar

2023 yılında yetim maaşları kesiliyor ve cezai işlem uygulanıyor. Daha önce alınan para faiziyle birlikte geri istenmektedir.

SGK, bu yılın başında yayınladığı genel yazıda, boşanmış kişilerin denetimlerle yetim aylığı alması gerektiğine karar verdi. Haksız ödeme yapıldığı ve kuruma borçlu olunduğu durumlarda son 5 yılda ödenen parayı faiziyle birlikte geri alır.

Babasından yetim aylığı almak isteyenler boşandıktan sonra yetim aylığı ne zaman ödenecek? Merak ediyor.

Boşandıktan Sonra Yetim Aylığı Ne Zaman Bağlanır?

Dul ve yetim aylığı için şartları sağlıyorsanız, SGK’ya başvurduktan sonra aylık almaya hak kazanmışsanız, sigortalının ölümünü takip eden ayın başında maaş ödemesi yapılır. Maaşın bir an önce bağlanabilmesi için, eşten çekişmeli boşanma durumunda SGK’ya başvurmak ve boşanma kararı kesinleştikten sonra dul ve yetim aylığı başvurusunda bulunmak gerekir.

Boşanan Kadın Babasının Maaşının Yüzde Kaçını Alır?

Dul bir kadın, dul maaşının %75’ini alır, ancak bu maaşa hak kazanan çocuğu olmadığı sürece. Çocuk babasından da maaş alırsa, annenin alacağı pay %50’ye düşer. Kanunen boşanmış bir kadın, babasının maaşının %25’ini alır, ancak annesi hayattaysa bu oran değişir. Bu şekilde %25 pay alan çocuk ile maaşın toplam %75’i ödenir.

Annesi de vefat etmiş bir kadının babasından alacağı maaşın payı %50’dir. Ancak bu %50’lik oran, maaş talep edebilecek bir kardeşin olmaması durumunda gerçekleşmektedir.

Maaşın 1600 TL olduğunu varsayarsak, aklınızda oluşabilecek soru işaretlerini bir örnekle giderelim:

 • Maaş alacak çocuğu olmayan anne: 1.600 x %75 = 1200 TL
 • Annenin hayatta olması dahilinde anne: 1.600 x %50 = 800 TL
 • Boşanan kadın: 1.600 x %25 = 400 TL
 • Anne hayatta değilse boşanan kadın: 1.600x%50 = 800 TL babasından aylık alabilecektir.
 • Çalışırken vefat edenlerin: SGK’ lı ise 5 yıl ve 900 gün prim (Yaşlılık, ölüm ve malullük sigortaları)
 • Emekli Sandığı ve Bağkur üyeleri 1800 gün prim beyan etmiş olmalıdır. Ancak bu şartları sağlamaları halinde çocukları maaş alabilir.

Eşten Nafaka Alan Babasından Maaş Alabilir mi?

Eşlerinden boşanmış kız çocukları, babalarından veya annelerinden yetim aylığı alabilirler. Boşandıkları eşlerinden aldıkları nafaka parası yetim aylığı almalarına engel değildir. Anne varsa kardeşlerin aylık gelirine ve annenin aylık gelirine etki etmez.

Anne %50, kardeş varsa %25 bu durumda boşanan kişi aylığın %25’ini alabilir. Başka bir emekli maaşı olsa bile şartlar değişecek ve pay oranı ortaya çıkacak. Bu durumda maaş 5’e bölünür ve 2 pay anneye, diğer 1 pay kardeşlere ve kendisine gider.

Boşanan Kadın Babasının Sigortasından Yararlanabilir mi?

Bu soru üzerine yaptığımız araştırma sonucunda boşanmış bir kadın, evli olmadığı ve sigortalı olarak çalışmadığı sürece babasının sigortasından yararlanabilmektedir. Evlenip iş bulduğunda sigortası kesilir ve bu durumdan yararlanamaz. İşten ayrıldığında bu yardımlar ölene kadar devam edebilir. Gelir testi, prim gecikme cezası ve faiz ödemesinden yararlanabilirler.

Evlenip Boşanan Kadın Eski (İlk) Kocasının Maaşını Alabilir mi?

İlk eşinden ayrılan kişi maaşını alabilir ancak ikinci kez evlendiğinde bu aylık SGK tarafından kesilir. İkinci eşten boşandıktan sonra, aylık yeniden bağlanacak. Dul kadın daha sonra eşinden boşanır veya dul kalırsa, ilk eşinin yeniden bağlanmasını talep edebilir ve dul aylığını tekrar alabilir.

Bunun için başvurmanız gerekiyor. Eski yardımından bekar olduğunu kanıtlayan belgelerle bağlanmasını isteyecektir. Evlendiği ikinci eşi de vefat etmişse, yeni bir ölüm ödeneğine hak kazanır. Buna göre maaşını hem birinci eşinden hem de ikinci eşinden alabilir. Hangisi daha fazlaysa onu seçme hakkınız var.

Emekli Dul Bayan Babasının Maaşını Alabilir mi?

Emekli bir dul veya bekar bir kadın, babasının maaşını asla alamaz. Bu parayı alabilmek için gelirinizin olmaması ve emekli olmamanız gerekmektedir.

Çalışan Bir Kadın Babasının Maaşını Alır mı?

Çalışan Kadın Babasının Maaşını Alamıyor. Emekli veya çalışıyorsa babasının maaşını talep edemez ve alamaz. Ancak babası sandıkta ise, kadın bekar ve SSK’lı veya Bağ-kur’lu ise bu değişebilir ve babasının maaşını alabilir. Kadın emekli veya sandıktan memur ise, ölen anne veya babasından yetim aylığı alamaz. Boşanmış, dul veya bekar bir kadın, babasının emekli maaşını alabilir.

En çok merak edilen konulardan biri de, bir kadın hem ölen babasının hem de kocasının emekli maaşını aynı anda alabilir mi? Şimdi bakalım.

Hem Eş Hem de Babanın Aylığı Alınır mı?

Kişi artık hem eşin hem de babanın emekli maaşını alamaz. Bu, farklı kurumlardan olmaları koşuluyla 2008 yılına kadar doğruydu ama 2008’de çift maaşın önü kapatıldı. İstisnai olarak, farklı sigorta departmanlarından olup geliri olmayan herkes bu hakka başvurabilir.

Kocası vefat eden kadının eşinin sigortalılık süresine hakkı varsa, kadının gelirine bakılmaksızın aylık olarak ödenir. Yetim kızlar evli ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklar ise öğrenci oldukları sürece (25 yaş) ödenir. Bu maaş yetim maaşı sayılır ve başvurular e-Devlet üzerinden yapılır.

Ölen Anne ve Babanın Maaşını Çocukları Alabilir mi?

Çocukları, ölen ebeveynlerinin emekli maaşını alabilirler ve buna yetim aylığı denir. Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Kızın bu haktan yararlanabilmesi için bekar veya dul olması gerekir. Evleninceye kadar anne ve babasının maaşını alan kız, evlendikten sonra bu hakkını kaybeder. Yararlanıcının SSK, Bağkur’a bağlı sigortalı bir işte çalışmamış olması gerekir. Maaş bağlanır ve diğer aile üyeleriyle paylaşılır. Kız evlenip boşanırsa, yeniden haklarından yararlanmaya devam edebilir.

Erkek çocuklar 18 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler. Orta ve yüksek öğrenimde 25 yaşına kadar hakkı vardır. Özürlü ise yetim aylığı ödenebilir. 25 yaşında olsalar dahi Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu kararı ile çalışma güçlerinin en az %60’ını kaybettiği tespit edilen erkek çocuklara verilmektedir.

Dul ve Yetim Maaşı Hangi Şartlarda Kesilir? (Anne, Baba, Eş, Çocuk)

Eş ve çocukların hangi koşullarda aylıklarından kesileceğini aşağıda belirtmiştik. Bilgi almaya devam edebilirsiniz.

Dul Eşin Maaşı Ne Zaman Kesilir?

 • Dul eş evlendiğinde maaşı da evliliğin ilk ay başında kesilir.
 • Tekrar evlenerek boşanan veya evlendiği eşi ölen kadın, dul aylığını yeniden alabilir.
 • İkinci eşten veya ilk eşten tercih ederek aylığını alabilir.
 • Eşinden boşanan fakat beraber yaşadığı tespit edilen kadının ödenen maaşları geri alınmaktadır.

Kız Çocuğunun Yetim Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Kız Çocuğunun Yetim Aylığı:

 • Evlendiği zaman
 • Çalışmaya başladığı zaman
 • Aylık almaya başladığı zaman
 • Evlenme ödeneği yani çeyiz parası almış ve sonrasında boşanmış ise kız çocuğuna bu aylık hemen kesilir.
 • SGK’ dan çeyiz parası aldıktan sonra 2 yıl geçmesi gerekir. Bu iki yıl sonunda tekrar yetim aylığına hak kazanabilir.
 • Evlenen ve maaşı kesilen kız çocuğunun eşi ölür ise ve bu nedenden dolayı aylık almaya hak kazanır ise, yetim aylığı ya da dul aylığı arasında tercih yapar ve alabilir.
 • Tekrar işsiz kalır veya boşanır ise talep ederek tekrar maaşını alabilir.
 • Eşinden boşandığı halde birlikte yaşadığı tespit edilirse ödenen maaşlar faiziyle geri alınır.

Erkek Çocuğun Yetim Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Erkek Çocuğun Yetim Aylığı:

 • Çalışmaya başladıklarında
 • Aylık almaya başladığında
 • Eğitim hayatı sona ererek 18 yaşını doldurduğunda
 • Eğitime devam ederek 20 veya 25 yaşına kadar maaş bağlanan okulları ile ilişkisi kesilmesi durumunda
 • Ortaokul ya da liseye giden çocuk 20 yaşını doldurduğunda
 • Yüksek öğrenim gören ve 25 yaşını doldurduğunda kesilir.
 • Okul ile ilişkisi kesildiği için aylığı kesilen yetim tekrar okula başlar ise maaş tekrar bağlanmaktadır.
 • Erkek çocuğun evlenmesi halinde aylığı kesilmez.

Malul Çocukların Yetim Aylığı Ne Zaman Kesilir?

 • Kendisine yetim aylığı bağlanan malul çocuğun %60 malul olması gerekir.
 • Çalışma hallerinde kesilir.
 • Herhangi bir aylık almaya başladıklarında
 • Rapor %60’ın altına düşer ise kesilir.
 • Malul çocuk evlendiğinde maaşı kesilmez.

Dul ve yetim maaşı için başvuru talebinizi e-Devlet sisteminden oluşturabilirsiniz.

Ayrıca Boşanan kadınlara verilen Boşanan Kadınlara Devlet Destekleri ve maddi yardımları inceleyerek bilgi alabilir, başvuru sağlayabilirsiniz.

Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
“Boşanan Kadın Babasının Maaşını Alabilir mi? 2023 Yılı Şartlar Nelerdir?” üzerine 5 yorum
 1. Babam vefat Eşimden bosandim maaş hakkımın olduğunu biliyorum ama babamın vefat sonrası maaşı tek annem alıyordu kredi çekmiş şuan tüm maaşı krediye gidiyor bana maaş nasıl baglanir

  Yanıtla
 2. Makalede, eşinden ayrılan kadın, ölen babasının emekli maaşından alır diyorsunuz.. Ben başka iki ayrı yazıda okudum.. Durum sizin yazdığınız gibi değil. Orada şöyle diyor: Babası hayatta iken eşinden ayrılan kadın, ölen babasının emekli maaşını alamaz. Maaşı hayatta olan annesi alır. Eşinden boşanan kadın ancak annenin ölümü veya babasının ölümünden sonra boşanırsa maaş alabilir..

  Yanıtla
 3. ÖNCELİKLE YAZIYI OKUDUM Ben 2 sene önce anlaşarak Eşimden Boşandım çocuğum yok ailemin yanına geldim Annem rahatsız Onunla ilgileniyorum çalışmıyorum Babam sağ fakat bizimle ilgilenen biri değil ekonomik yönden zorluk çektiriyor Ben babamın emeklisinden faydalanmak istiyorum ama illa ölümü olması lazım çok saçma değil mi ? Neticede tek evladıyım ve maddi gelirim hiç yok Her neyse umarım bu kanun bi önce değişir.

  Yanıtla
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1